bài tiểu luận nhà quản trị

16 146 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:42

Bài Tiểu Luận Đề Tài PHONG CÁCH NHÀ QUẢN TRỊ MỤC LỤC A B C LỜI MỞ ĐẦU .4 LÝ THUYẾT .5 I.Một số khái niệm II Phong cách nhà quản trị 1.Phong cách chuyên quyền 2.Phong cách dân chủ .6 3.Phong cách tự GIẢI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Họ tên Lớp Mã sinh viên Nguyễn Thị Hương K47H3 11D180139 Công việc (nhóm trưởng) Nguyễn Hồng K47H3 11D180138 Nguyễn Thị Hiền K47H3 11D180135 Phan Thị Hạnh K47H 11D180019 Nguyễn Thị Hạnh K47H 11D180 Hoàng Thị Huế K47H 11D180017 Lại Thị Hảo K47H 11D180 Nguyễn Quỳnh Hoa K47H 11D180 Mai Thị Hòa K47H 11D180 Trương Văn Hùng K47H 11D180 Làm tập LỜI CẢM ƠN CHÚNG EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN: Giảng viên Đào Thị Hạnh tận tình giảng dạy hướng dẫn Giúp chúng em hoàn thành tiểu luận Thay mặt nhóm Nhóm trưởng Nguyễn Thị Hương LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại nay, hoạt động kinh doanh luoonn gặp phải nhiều khoskhawn đối mặt với lạ hậu, doanh nghiệp phải đổi mới, cải tiến đẩy mạnh truyền thông theo kịp tốc độ phát triển Những thay đổi nhanh thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh, dù doanh nghiệp đưa sản phẩm, dịch vụ tốt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng: “Một tàu muốn chạy phải cần có đầu tàu tốt.” Hiện nay, Việt Nam vai trò người lãnh đạo doanh nghiệp ngày xem trọng đánh giá cao Để trở thành nhà quản trị thành công việc cần làm phải lựa chọn phong cách quản trị phù hợp I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN *Khái niệm quản trị: Quản trị hoạt động nhằm đạt mục tiêu cách có hiệu phối hợp hoạt động nững người khác thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát nguồn lực tổ chức *Khái niệm nhà quản trị: -Theo chức quản trị: Nhà quản trị người hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động tổ chức nhằm đạt mục tiêu tổ chức -Theo hoạt động tác nghiệp: Nhà quản trị người đảm nhận chức vụ trọng tổ chức, điều khiển công việc phận, cá nhân quyền chịu trách nhiệm trước kết hoạt động họ II.PHONG CÁCH NHÀ QUẢN TRỊ *Khái niệm: Phong sách nhà quản trị cách thức theo nhà quản trị ứng xử với nhân viên quyền giải vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền họ Phong cách chuyên quyền -Khái niệm: Phong cách chuyên quyền phong cách mà theo nhà quản trị triệt để sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền - Các đặc điểm phong cách chuyên quyền: + Thiên sử dụng mệnh lệnh + Luôn đòi hỏi cấp phục tùng tuyệt đối + Thường dựa vào lực, kinh nghiệm, uy tín chức vụ để tự đề định buộc họp hải làm theo ý muốn hay định nhà quản trị +Nhà quản trị trọng đến hình thức tác động thức, thông qua hệ thống tổ chức thức - Các ưu điểm chủ yếu phong cách chuyên quyền: + Nhà quản trị thường người có tính đoán cao dứt khoát đưa định quản trị Điều giúp cho họ giải vấn đề cách nhanh chóng thường chớp hội kinh doanh +Nhà quản trị thường người dám chịu trách nhiệm cá nhân định mình, "dám làm, dám chịu", phát huy đầy đủ lực phẩm chất cá nhân tốt đẹp thân - Các nhược điểm chủ yếu phong cách chuyên quyền: +Triệt tiêu tính sáng tạo thành viên tổ chức, không thừa nhận trí tuệ tập thể, người quyền +Quyết định nhà quản trị chuyên quyền thuờng cấp chấp nhận, đồng tình làm theo, chí dẫn đến chống đối cấp +Trong tổ chức thường có nhiều ý kiến bất đồng, số người có tâm lý lo sợ, lệ thuộc Đây nguyên nhân dẫn đến thất bại nhà quản trị chuyên quyền 2.Phong cách quản trị dân chủ - Khái niệm: Phong cách quản trị dân chủ phong cách mà theo nhà quản trị chủ yếu sử dụng uy tín cá nhân để đưa tác động đến người quyền Nói cách khác, họ sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền - Các đặc điểm phong cách dân chủ: + Thường sử dụng hình thức động viên khuyến khích, động viên, hướng dẫn, uốn nắn cấp + Không đòi cấp phục tùng tuyệt đối Các định có tính mền dẻo, định hướng hướng dẫn ý nhiều + Thường thu nhập ý kiến người quyền, thu hút, lôi tập thể vào việc định + Nhà quản trị trọng đến hình thức tác động không thức, thông qua hệ thống tổ chức không thức (hệ thống tổ chức thứ 2) - Các ưu điểm chủ yếu phong cách dân chủ: + Phát huy lực tập thể, trí tuệ tập thể, phát huy tính sáng tạo cấp chủ động cần thiết để giải công việc + Quyết định nhà quản trị có phong cách dân chủ thường cấp chấp nhận, đồng tình, ủng hộ làm theo + Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp cấp cấp dưới, tạo êkíp làm việc sở khai thác ưu điểm hệ thống tổ chức không thức - Các nhược điểm chủ yếu phong cách dân chủ: + Nếu thiếu đoán cần thiết, nhà quản trị dễ trở thành người theo đuổi cấp dưới, ba phải; định thường đưa chậm chạp, bỏ lỡ thời + Nhà quản trị có phong cách dân chủ tài thực không dám chịu trách nhiệm cá nhân định mình, từ làm giảm lòng tin cấp + Trên thực tế xảy tình trạng "dân chủ giả hiệu" để lấy lòng cấp 3.Phong sách tự - Khái niệm: phong cách mà theo nhà quản trị sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền, chí tác động đến họ - Các điểm phong cách quản trị tự do: +Nhà quản trị đóng vai trò người cung cấp thông tin +Nhà quản trị thường không tham gia hoạt động tập thể sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền +Phân tán quyền hạn cho cấp dưới, cấp độc lập cao cà quyền tự hành động lớn +Mọi công việc đem bàn bạc ban lãnh đạo biểu tập thể -Các ưu điểm chủ yếu phong cách tự do: +Nhà quản trị cấp cao có điều kiện thời gian để tập trung sức lực vào vấn đề chiến lược +Tôn trọng phát huy tối đa quyền tự chủ động cấp dưới, tạo điều kiện để cấp tham gia vào trình định quản trị Điều cho phép khai thác tài người quyền +Quyết định nhà quản trị dễ cấp chấp nhận, đồng tình, ủng hộ làm theo -Các nhược điểm chủ yếu phong cách quản trị tự do: + Nhà quản trị thường buông lơi quyền lực, chí người quyền lấn át quyền lực, không phát huy vai trò nhà quản trị +Khó kiểm soát cấp dưới, lệ thuộc vào cấp dưới, công việc trì trệ thiếu tác động, thúc đẩy giams sát +Nếu kiểm soát không chặt chẽ, lỏng lẻo mục tiêu nàh quản trị dễ bị đổ vỡ Trên thực tế, ngoại trừ trường hợp nhà quản trị chủ động áp dụng phong cách lãnh đạo này, đa phần họ hoặc chán nản, bất mãn, không muốn làm việc hoặc lười nhác, bất tài vô dụng hám danh, thích địa vị GIẢI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài 4- Trang 72 Đề Trọng làm việc phòng kỹ thuật năm Anh làm việc tích cực người nhạy bén Vì thành tích xuất sắc, Trọng đề bạt lên làm trưởng phòng kỹ thuật Trong cương vị mới, cảm thấy có nhiều quyền lực, anh quát nạt, lệnh đòi hỏi người phải taaun phục Mặc dù nhân viên phòng người thông minh có kinh nghiệm, Trọng quan tâm đến ý kiến họ Trọng tự tin vào lực anh thực khó chịu góp ý cho Trọng muốn nhân viên thực yêu cầu anh, không bàn cãi hết Bình tổ trưởng tổ bảo vệ khách sạn Với anh, moijng]ời yêu mến điều quan trọng Anh không tỏ sếp mà hòa nhập với người, sẵn lòng giúp đỡ người gặp khó khăn Anh để nhân viên tham gia định Để tạo không khí làm việc vui vẻ, thoải mái tổ, anh buông lỏng kỷ luật cho phép nhân viên làm việc theo ý thích Khi cấp hỏi ý kiến, anh thưởng trả lời: “Cứ làm theo cách cậu” Câu hỏi: Câu 1: anh (chị) có đánh giá, nhận xét hai phong cách quản trị (đặc điểm, ưu nhược điểm phong cách) Câu 2: Nếu nhà quản trị, anh chị sử dụng phong cách quản trị nào? Bài làm Câu1 Đánh giá phong cách quản trị Trọng: Có nhiều phong cách khác mà nhà quản trị lựa chọn, theo cách thức sử dụng quyền lực khái quát thành phong cách chủ yếu: Phong cách chuyên quyền, phong cách dân chủ, phong cách tự Theo kiện tập tình huống: Trong cương vị trưởng phòng kĩ thuật, Trọng cảm thấy người có nhiều quyền lực, quát nạt, lệnh đòi hỏi người tuân phục Như vậy, Trọng triệt để sử dụng quyền lực chức vụ trưởng phòng để tác động đến nhân viên cấp Từ ta kết luận, Trọng thiên sử dụng phong cách chuyên quyền Khái niệm: Phong cách chuyên quyền phong cách mà theo nhà quản trị triệt để sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền Đặc điểm phong cách là: +Thiên sử dụng mệnh lệnh +Tuôn đòi hỏi cấp phục tùng tuyệt đối +Thường dựa vào lực, kinh nghiệm,uy tín chức vụ nhà quản trị để tự định buộc cấp phải làm theo ý muốn hay định họ +Nhà quản trị trọng đến hình thức tác động thức, thông qua hệ thống tổ chức thức (hệ thống tổ chức thứ nhất) +Kiểm tra chặt chẽ, nghiêm khắc hoạt động cấp +Ít quan tâm đến yếu tố người trình thực chức quản trị mà chủ yếu quan tâm đến kết công việc Trong đó, phong cách quản trị Trọng biểu số đặc điểm sau: thiên sử dụng mệnh lệnh, đòi hỏi cấp phục tùng tuyệt đối, dựa vào lực (tích cực nhạy bén công việc), kinh nghiệm (5 năm làm việc phòng kĩ thuật), uy tín chức vụ trưởng phòng để tự định buộc cấp phải làm theo ý muốn hay định Phong cách chuyên quyền có vài ưu điểm sau: +Nhà quản trị thường người có tính đoán cao dứt khoát đưa định quản trị Điều giúp cho họ giải vấn đề cách nhanh chóng thường chớp hội kinh doanh +Nhà quản trị thường người dám chịu trách nhiệm cá nhân định mình, "dám làm, dám chịu", phát huy đầy đủ lực phẩm chất cá nhân tốt đẹp than Cụ thể trường hợp Trọng, anh thể số ưu điểm phong cách quản trị là: có tính đoán cao dứt khoát đưa định quản trị nên Trọng giải vấn đề cách nhanh chóng chớp hội Đồng thời phong cách giúp Trọng thể lực thân - Các nhược điểm chủ yếu phong cách chuyên quyền: +Triệt tiêu tính sáng tạo thành viên tổ chức, không thừa nhận trí tuệ tập thể, người quyền +Quyết định nhà quản trị chuyên quyền thuờng cấp chấp nhận, đồng tình làm theo, chí dẫn đến chống đối cấp +Trong tổ chức thường có nhiều ý kiến bất đồng, số người có tâm lý lo sợ, lệ thuộc Đây nguyên nhân dẫn đến thất bại nhà quản trị chuyên quyền Về phía Trọng,1 số nhược điểm nhìn thấy phong cách quản trị anh sau:Dù người tài năng,luôn làm việc tích cực,nhạy bén,và có thành tích xuất sắc,nhưng điều nghĩa Trọng không mắc sai lầm.Trong thực tế,các sai lầm nhà quản trị thường sửa người thực hiện.Thế người góp ý,Trọng tỏ khó chịu,anh muốn nhân viên thực yêu cầu anh mà không bàn cãi gì.Như hậu quả,nhân viên quyền phát sai lầm nhà quản trị họ không dám nói không phép tự ý thay đổi định.Không vậy,Trọng quan tâm đến ý kiến cấp họ người thông minh có trách nhiệm.Điều làm triệt tiêu tính sáng tạo thành viên định Trọng thường cấp đồng tình,thậm chí dẫn đến chống đối ngầm.Không phần quan trọng,cách làm việc Trọng gây nên tâm lý lo sợ,lệ thuộc nhân viên,tạo môi trường làm việc căng thẳng Qua phân tích trên,chúng ta thấy để việc quản trị đạt hiệu hơn,Trọng cần phải mềm dẻo việc việc đưa định,cần phải khiêm tốn để tiếp thu đóng góp,ý kiến cấp Đánh giá phong cách quản trị Bình: Trái ngược với Trọng,không lần Bình không để nhân viên tham gia định,anh buông lỏng kỉ luật cho phép cấp làm theo ý thích họ.Khi nhân viên hỏi ý kiến,anh thường trả lời: “Cứ làm theo cách cậu”.Như vậ Bình sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền, chí tác động đến họ.Kết luận:Bình thiên sử dụng phong cách quản trị tự - Khái niệm: phong cách quản trị tự phong cách mà theo nhà quản trị sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền, chí tác động đến họ - Các điểm phong cách quản trị tự do: +Nhà quản trị đóng vai trò người cung cấp thông tin +Nhà quản trị thường không tham gia hoạt động tập thể sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền +Phân tán quyền hạn cho cấp dưới, cấp độc lập cao cà quyền tự hành động lớn +Mọi công việc đem bàn bạc ban lãnh đạo biểu tập thể Cụ thể,phong cách quản trị Bình có vài đặc điểm sau: Đó Bình sử dụng quyền lực để tác động tới nhân viên quyền Cấp phân tán quyền hạn cho cấp để họ có độc lập cao, quyền tự hành động lớn Mọi công việc đem bàn bạc nhân viên -Các ưu điểm chủ yếu phong cách tự do: +Nhà quản trị cấp cao có điều kiện thời gian để tập trung sức lực vào vấn đề chiến lược +Tôn trọng phát huy tối đa quyền tự chủ động cấp dưới, tạo điều kiện để cấp tham gia vào trình định quản trị Điều cho phép khai thác tài người quyền +Quyết định nhà quản trị dễ cấp chấp nhận, đồng tình, ủng hộ làm theo Ưu điểm nhìn thấy phong cách Bình là: thứ nhất, Bình có thời gian để tập trung sức lực vào việc quan trọng Thứ 2, thể tôn trọng Bình với nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp phát huy tối đa quyền tự chủ động để hoàn thành nhiệm vụ giao cách hiệu Điều cho phép khai thác tài năng,sự sáng tạo cấp Nhờ vậy, Bình người yêu mến định anh dễ người đồng tình, ủng hộ,làm theo Phong cách tác động tích cực đến bầu không khí làm việc, khiến môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện -Các nhược điểm chủ yếu phong cách quản trị tự do: + Nhà quản trị thường buông lơi quyền lực, chí người quyền lấn át quyền lực, không phát huy vai trò nhà quản trị +Khó kiểm soát cấp dưới, lệ thuộc vào cấp dưới, công việc trì trệ thiếu tác động, thúc đẩy giams sát +Nếu kiểm soát không chặt chẽ, lỏng lẻo mục tiêu nàh quản trị dễ bị đổ vỡ Đối với Bình,có vài nhược điểm phong cách anh, việc buông lơi kỉ luật cho phép nhân viên làm việc theo ý thích tạo hội cho người quyền thực hành vi tiếm quyền,vượt quyền lấn át quyền lực không phát huy vai trò nhà quản trị Đồng thời khó cho Bình để kiểm soát cấp dưới, công việc bị trì trệ thiếu thúc đẩy, giám sát Nếu anh tiếp tục kiểm soát không chặt chẽ vậy, mục tiêu quản trị anh dễ bị đổ vỡ Nhiều người lợi dụng điều để làm điều vi phạm pháp luật Tóm lại,Bình nên để nhân viên tự phát huy lực phải khuôn khổ định,không thể để cấp muốn làm làm,đồng thời cần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hiệu suất,chất lượng công việc.Bên cạnh đó,anh nên chủ động việc đưa định,tùy vào trường hợp cụ thể để sử dụng phong cách quản trị cách linh hoạt,không nên lúc để nhân viên tham gia định Câu2 Như biết,ngay thời đại phong kiến xưa,các vua chúa dù mang danh thiên tử,có quyền sinh sát tay,họ sử dụng phong cách quản trị chuyên quyền chủ yếu lúc họ sử dụng chuyên quyền mình,các vị vua cần quan tâm đến ý kiến đóng góp quần thần.Chính thời đại đó,ngay đến bậc vua chúa sử dụng hoàn toàn phong cách chuyên quyền thời đại dân chủ nay,việc dùng phong cách chuyên quyền công cụ quản trị điều Do vậy,nếu nhà quản trị, tùy hoàn cảnh cụ thể em định sử dụng phong cách nào,đồng thời cố gắng áp dụng,kết hợp phong cách cách linh hoạt phong cách dân chủ chủ yếu việc quản trị em Em thường xuyên động viên, khuyến khích cấp phát huy lực thường xuyên theo dõi trình làm việc kết công việc họ để đốc thúc kịp thời Với nhân viên thiếu kinh nghiệm có tiềm năng, việc nhà quản trị trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn hoặc nhà quản trị giao phó cho người có uy tín dạy giúp cho họ cảm thấy quan tâm, tạo tâm lý tự tin, thoải mái để sẵn sàng cống hiến sức lực cho công ty Là nhà quản trị, việc bắt ép cấp phục tùng tuyệt đối mang lại nhiều điều bất lợi Do vậy, việc đưa định có tính mềm dẻo, định hướng kết hợp với thu thập ý kiến người quyền cách làm khôn ngoan hơn, khiến cho tập thể bị lôi cuốn, nhân viên tự cảm nhận trách nhiệm công việc Không có vậy, em trao vài quyền hạn định cho số nhân viên nhanh nhẹn, có trách nhiệm khả mà cảm thấy tin tưởng Khi có chút quyền lực tay, họ cảm thấy tự tin thấy đóng góp công nhận, từ thêm tận tâm cống hiến Bên cạnh đó, họ trở thành gương cho nhân viên phấn đấu noi theo [...]... những tác động đến họ.Kết luận: Bình đang thiên về sử dụng phong cách quản trị tự do - Khái niệm: phong cách quản trị tự do là phong cách mà theo đó nhà quản trị rất ít sử dụng quyền lực để tác động đến những người dưới quyền, thậm chí không có những tác động đến họ - Các điểm cơ bản của phong cách quản trị tự do: +Nhà quản trị đóng vai trò là người cung cấp thông tin +Nhà quản trị thường không tham gia... của cậu” Câu hỏi: Câu 1: anh (chị) có đánh giá, nhận xét thế nào về hai phong cách quản trị trên (đặc điểm, ưu nhược điểm của mỗi phong cách) Câu 2: Nếu là nhà quản trị, anh chị sẽ sử dụng phong cách quản trị nào? Bài làm Câu1 Đánh giá về phong cách quản trị của Trọng: Có nhiều phong cách khác nhau mà các nhà quản trị có thể lựa chọn, nhưng theo cách thức sử dụng quyền lực có thể khái quát thành 3... điểm chủ yếu của phong cách quản trị tự do: + Nhà quản trị thường buông lơi quyền lực, thậm chí để cho những người dưới quyền lấn át quyền lực, khi đó không phát huy được vai trò của nhà quản trị +Khó kiểm soát cấp dưới, lệ thuộc vào cấp dưới, công việc có thể trì trệ do thiếu sự tác động, thúc đẩy và giams sát +Nếu kiểm soát không chặt chẽ, lỏng lẻo thì mục tiêu của nàh quản trị dễ bị đổ vỡ Đối với... cách mà theo đó nhà quản trị triệt để sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ của mình để tác động đến người dưới quyền Đặc điểm của phong cách này là: +Thiên về sử dụng mệnh lệnh +Tuôn đòi hỏi cấp dưới sự phục tùng tuyệt đối +Thường dựa vào năng lực, kinh nghiệm,uy tín chức vụ của nhà quản trị để tự ra quyết định rồi buộc cấp dưới phải làm theo ý muốn hay quyết định của họ +Nhà quản trị chú trọng đến... đốc thúc kịp thời Với những nhân viên còn thiếu kinh nghiệm nhưng có tiềm năng, việc nhà quản trị trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn hoặc được nhà quản trị giao phó cho 1 người có uy tín chỉ dạy sẽ giúp cho họ cảm thấy được quan tâm, tạo tâm lý tự tin, thoải mái để có thể sẵn sàng cống hiến sức lực cho công ty Là 1 nhà quản trị, việc bắt ép cấp dưới phục tùng mình tuyệt đối mang lại rất nhiều điều bất lợi... +Quyết định của các nhà quản trị chuyên quyền thuờng ít được cấp dưới chấp nhận, đồng tình và làm theo, thậm chí còn dẫn đến sự chống đối của cấp dưới +Trong tổ chức thường có nhiều ý kiến bất đồng, một số người có tâm lý lo sợ, lệ thuộc Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các nhà quản trị chuyên quyền Về phía Trọng,1 số nhược điểm có thể được nhìn thấy trong phong cách quản trị của anh như... dưới phải làm theo ý muốn hay quyết định của mình Phong cách chuyên quyền có vài ưu điểm sau: +Nhà quản trị thường là người có tính quyết đoán cao và dứt khoát khi đưa ra các quyết định quản trị Điều này giúp cho họ giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và thường chớp được các cơ hội kinh doanh +Nhà quản trị thường là những người dám chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình, "dám làm,... chủ như hiện nay,việc dùng chỉ duy nhất phong cách chuyên quyền như 1 công cụ quản trị là 1 điều không thể Do vậy,nếu là nhà quản trị, tùy từng hoàn cảnh cụ thể em sẽ quyết định sử dụng phong cách nào,đồng thời cố gắng áp dụng,kết hợp các phong cách đó 1 cách linh hoạt nhưng phong cách dân chủ sẽ là chủ yếu trong việc quản trị của em Em sẽ thường xuyên động viên, khuyến khích cấp dưới phát huy năng... là Trọng sẽ không mắc sai lầm.Trong thực tế,các sai lầm của nhà quản trị thường được sửa bởi những người thực hiện.Thế nhưng chính vì khi mọi người góp ý,Trọng luôn tỏ ra khó chịu,anh luôn muốn nhân viên thực hiện mọi yêu cầu của anh mà không được bàn cãi gì.Như 1 hậu quả,nhân viên dưới quyền có thể phát hiện ra những sai lầm của nhà quản trị nhưng họ không dám nói và cũng không được phép tự ý thay... quyền thực hiện hành vi tiếm quyền,vượt quyền cũng như lấn át quyền lực do đó không phát huy được vai trò nhà quản trị Đồng thời sẽ là rất khó cho Bình để kiểm soát cấp dưới, công việc có thể bị trì trệ vì thiếu sự thúc đẩy, giám sát Nếu anh vẫn tiếp tục kiểm soát không chặt chẽ như vậy, mục tiêu quản trị của anh sẽ dễ bị đổ vỡ Nhiều người sẽ lợi dụng điều này để làm những điều vi phạm pháp luật Tóm lại,Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tiểu luận nhà quản trị, bài tiểu luận nhà quản trị, bài tiểu luận nhà quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay