Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk

28 405 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:40

Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk .LỜI MỞ ĐẦUHiện nay, trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị trường và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp phải biết tận dụng những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Những lợi thế có thể là vốn công nghệ… Song một lợi thế ít tốn kém nhất mà lại mạng lại hiệu quả cao nhất đó chính là nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Việc các nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện tốt công việc của mình, các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định nhân sự đúng đắn sẽ có thể giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thực hiện mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. Để làm được điều đó các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Mà trong đó việc xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc là vô cùng quan trọng.Vì vậy nhóm chọn đề tài “ xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk” để có cái nhìn tổng quan về công tác xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc và một số nhận xét về công tác đánh giá thực hiện công việc trong một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC1.1.Khái niệm đánh giá thực hiện CVĐánh giá thực hiện công việc là quá trình thu nhận và xử lí thông tin về quá trình và kết quả thực hiện công việc của nhân lực trong doanh nghiệp để đưa ra những nhận định chính xác về năng lực thực hiện công việc và mức độ hoàn thành công việc của nhân lực đối với một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định.Việc đánh giá thực hiện công việc có bản chất là sự so sánh giữa những đóng góp của từng cá nhân đối với tổ chức với tiêu chuẩn tham chiếu phù hợp đối với chức danh mà người này đảm nhận.Trong đó:•Đánh giá năng lực thực hiện công việc là những đánh giá nhằm xác định yếu tố tiềm năng của nhân lực so với các yêu cầu vị trí công việc nhất định nào đó. Các doanh nghiệp thường sử dụng mô hình ASK để xem xét năng lực của nhân lực so với yêu cầu của vị trí công việc. Kết quả đánh giá được sử dụng chủ yếu trong công tác phát triển cán bộ.•Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là những đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành công việc của nhân lực so với những tiêu chuẩn đã đề ra của tổ chức. Kết quả đánh giá hoàn thành công việc được sử dụng chủ yếu trong đãi ngộ, đào tạo và phát triển nhân lực. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế thị trường doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhằm chiếm lĩnh thị trường thực mục tiêu tổ chức Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp phải biết tận dụng điểm mạnh khắc phục điểm yếu để tạo lợi cạnh tranh Những lợi vốn công nghệ… Song lợi tốn mà lại mạng lại hiệu cao nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc nhân viên doanh nghiệp thực tốt công việc mình, nhà quản lý đưa định nhân đắn giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thực mục tiêu mà tổ chức đề Để làm điều doanh nghiệp phải xây dựng cho hệ thống đánh giá thực công việc Mà việc xây dựng quy trình đánh giá thực công việc vô quan trọng.Vì nhóm chọn đề tài “ xây dựng quy trình đánh giá thực công việc công ty Vinamilk” để có nhìn tổng quan công tác xây dựng quy trình đánh giá thực công việc số nhận xét công tác đánh giá thực công việc lĩnh vực quan trọng kinh tế quốc dân CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Khái niệm đánh giá thực CV Đánh giá thực công việc trình thu nhận xử lí thông tin trình 1.1 kết thực công việc nhân lực doanh nghiệp để đưa nhận định xác lực thực công việc mức độ hoàn thành công việc nhân lực tổ chức khoảng thời gian định Việc đánh giá thực công việc có chất so sánh đóng góp cá nhân tổ chức với tiêu chuẩn tham chiếu phù hợp chức danh mà người đảm nhận Trong đó: • Đánh giá lực thực công việc đánh giá nhằm xác định yếu tố tiềm nhân lực so với yêu cầu vị trí công việc định Các doanh nghiệp thường sử dụng mô hình ASK để xem xét lực nhân lực so với yêu cầu vị trí • công việc Kết đánh giá sử dụng chủ yếu công tác phát triển cán Đánh giá mức độ hoàn thành công việc đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành công việc nhân lực so với tiêu chuẩn đề tổ chức Kết đánh giá hoàn thành công việc sử dụng chủ yếu đãi ngộ, đào tạo phát triển nhân lực Về thực chất, đánh giá lực thực công việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc tách rời lực hoàn thành công việc thể thông qua khả hoàn thành công việc mà họ đảm nhận Tuy nhiên, đánh giá lực thực công việc trọng tới khả đáp ứng tiêu chuẩn công việc đề ra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đề 1.2 Quy trình đánh giá thực công việc Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc Xây dựng kế hoạch đánh giá thực công việc Triển khai đánh giá thực công việc Sử dụng kết đánh giá thực công việc Hình 1: Quy trình đánh giá thực công việc 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc Mục tiêu đánh giá: Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc xác định rõ đánh giá nhằm đo lường gì? Đánh giá thực công việc thực nhằm đo lường: − − − − Kết thực công việc Hành vi người lao động thực công việc Kỹ người thực công việc Phẩm chất người thực công việc Mục tiêu đánh giá định đến tính hình thức tính hiệu hệ thống Kết sử dụng: − − − − Để tổ chức công việc tốt Để kiểm tra suất lao động Để thiết lập hệ thống lương, thưởng Để xác định nhu cầu đào tạo 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đánh giá thực công việc Việc xây dựng kế hoạch đánh giá thực công việc doanh nghiệp lần đầu thực làm hệ thống thực qua trình thiết kế đánh giá thực công việc Việc thiết kế đánh giá thực công việc liên quan đến nội dung như: − Xác định mục tiêu chu kỳ đánh giá thực công việc − − − − Xác định tiêu chuẩn đánh giá thực công việc Lựa chọn phương pháp đánh giá thực công việc Xác định đối tượng đánh giá thực công việc Xác định cách thức tiến hành đánh giá thực công việc Nếu doanh nghiệp có hệ thống đánh giá hiểu trình xây dựng kế hoạch cho lần (một chu kỳ) đánh giá 1.2.3 Triển khai đánh giá thực công việc Triển khai đánh giá thực công việc trình doanh nghiệp tổ chức thực đánh giá công việc thực tế Nội dung triển khai đánh giá thực công việc bao gồm: - Truyền thông đánh giá thực công việc Đào tạo đánh giá thực công việc Phỏng vấn đánh giá thực công việc 1.2.4 Sử dụng kết đánh giá thực công việc Kết đánh giá, tùy thuộc mục tiêu đánh giá doanh nghiệp tiến hành sử dụng kết đánh giá thực công việc Kết đánh giá thực công việc sử dụng trọng: Bố trí sử dụng nhân lực: luân chuyển, sa thải,… Đào tạo phát triển nhân lực: xác định nhu cầu đào tạo,… Đãi ngộ nhân lực: tăng lương, trả lương, trả thưởng,… Các hoạt động quản trị nhân lực khác… - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY VINAMILK 2.1 Giới thiệu chung công ty Vinamilk Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sản xuất sữa sản phẩm từ sữa Công ty chiếm lĩnh thị trường nước với khoảng 55% thị phần sữa nước, 85% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc trị hình thức phân phối bán buôn, bán lẻ (212.000 điểm bán lẻ) cửa hàng phân phối trực tiếp (575 cửa hàng) Sản phẩm Vinamilk có mặt gần 1.500 siêu thị lớn nhỏ gần 600 cửa hàng tiện lợi toàn quốc Vinamilk xuất 43 quốc gia vùng lãnh thổ.Vinamilk vừa trở thành đại diện Việt Nam có mặt Top 200 doanh nghiệp châu Á xuất sắc có doanh thu tỷ USD năm 2010 tạp chí chuyên xếp hạng Forbes 2.1.1 Lĩnh vực kinh doanh  Sản xuất kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa khác;  Sản xuất kinh doanh bánh, sữa đậu nành nước giải khát;  Kinh doanh thực phẩm công nghệ , thiết bị phụ tùng, vật tư , hoá chất nguyên liệu;  Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định Pháp luật  Sản xuất kinh doanh bao bì  In bao bì  Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa) 2.1.2 Tầm nhìn sứ mạng công ty • TẦM NHÌN: “Trở thành biểu tượng niềm tin số Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người “ SỨ MỆNH: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh • dưỡng tốt nhất, chất lượng trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội” • GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Chính trực: Liêm chính, trung thực ứng xử tất giao dịch - Tôn trọng: Tôn trọng Khách hàng-Đồng nghiệp-Công ty- Đối tác - Công bằng: Công với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan khác - Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử quy chế, sách, quy định Công ty - Đạo đức: Tôn trọng tiêu chuẩn thiết lập hành động cách đạo đức • TRIẾT LÍ KINH DOANH Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm yêu thích khu vực, lãnh thổ.Vì tâm niệm chất lượng sáng tạo người bạn đồng hành Vinamilk.Vinamilk xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng Chính sách chất lượng: Chính sách chất lượng Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam : Luôn thỏa mãn có trách nhiệm với khách hàng cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh tuân theo luật định 2.1.3 Nhiệm vụ chức định hướng phát triển: - Nhiệm vụ chức năng:  Sản xuất phân phối sản phẩm từ sữa - Định hướng phát triển:  Mục tiêu Công ty tối đa hóa giá trị cổ đông theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh dựa yếu tố chủ lực sau: • Mở rộng thị phần thị trường thị trường • Phát triển toàn diện danh mục sản phẩm • Phát triển dòng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhiều thị hiếu tiêu dùng khác • Xây dựng thương hiệu • Tiếp tục nâng cao quản lý hệ thống cung cấp • Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định tin cậy 2.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiêp a Cơ cấu lao động Tổng số lao động Công ty tính đến thời điểm 31/05/2005 3.805 người Cơ cấu lao động phân theo trình độ thể bảng sau: Phân theo trình độ Số lượng Tỷ lệ - Cán có trình độ đại học đại học: 1.244 32,7 % - Cán có trình độ trung cấp: 489 12,9 % - Lao động có tay nghề: 1.487 39,1 % - Lao động phổ thông: 585 15,3 % Tổng cộng: 3.805 100 % Chức số phòng ban công ty Bộ phận sản xuất: - Khối lượng sản phẩm sản xuất theo giờ, theo ngày theo tháng - Chất lượng sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn - Khả chịu áp lực công việc - Nhiệt tình,năng động,sáng tạo,độc lập công việc - Sự thành thạo quy trình sản xuất sữa Phòng marketing: * Mô tả, phân công công việc - Hoạch định chiến lược xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nhóm sản phẩm, xây dựng chiến lược giá cả, sản phẩm, phân phối, khuyến ; - Xây dựng thực hoạt động marketing hỗ trợ nhằm phát triển thương hiệu; - Phân tích xác định nhu cầu thị trường để cải tiến phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; - Thực thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích liệu liên quan đến thị trường đối thủ cạnh tranh Phòng nhân sự: * Mô tả, phân công công việc -Điều hành quản lý hoạt động hành nhân toàn Công ty; -Thiết lập đề kế hoạch chiến lược để phát triển nguồn nhân lực; - Tư vấn cho Ban Giám đốc điều hành hoạt động hành nhân ; - Làm việc chặt chẽ với phận Hành Nhân Chi nhánh, Nhà máy nhằm hỗ trợ họ vấn đề hành nhân cách tốt nhất; -Xây dựng nội quy, sách hành nhân cho toàn Công ty; - Tổ chức thực giám sát việc thực quy chế, sách hành chính, nhân phù hợp với thực tế Công ty với chế độ hành Nhà nước; -Tư vấn cho nhân viên Công ty vấn đề liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ nhân viên Công ty Phòng kinh doanh: * Mô tả, phân công công việc - Thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh, theo dõi thực kế hoạch kinh doanh; - Nghiên cứu, xây dựng phát triển mạng lưới kênh phân phối, sách phân phối, sách giá cả; - Đề xuất biện pháp chiến lược sản phẩm; - Phối hợp với phòng Kế hoạch để đưa số liệu, dự đoán nhu cầu thị trường Phòng tài kế toán: - Quản lý, điều hành toàn hoạt động tài kế toán; - Tư vấn cho Ban Giám đốc tình hình tài chiến lược tài chính; - Lập báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán; - Lập dự toán ngân sách, phân bổ kiểm soát ngân sách cho toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Dự báo số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài kế toán; - Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho họat động sản xuất kinh doanh việc đầu tư Công ty có hiệu 2.2 Thực trạng đánh giá thực công việc công ty Vinamilk 2.2.1 Mục đích công tác đánh giá thực công việc công ty Vinamilk Công ty tiến hành đánh giá thực công việc nhằm giám sát việc thực công việc người lao động nhằm đảm bảo trình sản xuất diễn liên tục, chất lượng sản phẩm đảm bảo, đồng thời nhằm mục đích khen thưởng, xét chọn công nhân giỏi, cán quản lý nhân viên kỹ thuật giỏi, lao động xuất sắc… Ngoài ra, tạo công phân phối thu nhập cho người lao động, khuyến khích tạo động lực cho họ hoàn thành công việc với chất lượng suất ngày cao 2.2.2 Quy trình đánh giá thực công việc công ty Vinamilk 2.2.2.1.Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc - Xác định xây dựng nội dung công việc cụ thể mà nhân viên phải - thực để đạt mục tiêu chung tổ chức nơi nhân viên làm việc So sánh kết thành tích công việc cá nhân để làm mức chuẩn, đánh giá - thành tích công việc Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên 2.2.2.2.Xây dựng kế hoạch đánh giá thực công việc a Xác định chu kỳ đánh giá thực công việc Đối với nhân viên văn phòng cán bộ, chu kì đánh giá tháng/ lần Công ty tiến hành đánh giá sản phẩm hoàn thành có lô hàng sản xuất xong Trong trường hợp này, đánh giá thực công việc chủ yếu đánh giá chất lượng sản phẩm b Xác định tiêu chuẩn phương pháp đánh giá thực công việc • Phương pháp đánh giá thang điểm dựa hành vi Là phương pháp kết hợp phương pháp mức thang điểm phương pháp ghi chép kiện quan trọng Theo phương pháp mức độ hoàn thành công việc khác biểu diễn theo mức thang điểm mô tả dựa theo hành vi thực công việc Để cho điểm, người đánh giá phải xác định xem hành vi đối tượng thuộc vào loại số hành vi mô tả Các yếu tố lựa chọn để đánh giá hành vi gồm loại - Các đặc tính liên quan đến công việc: khối lượng công việc, chất lượng hoàn thành công việc Bảng đánh giá phương pháp thang điểm dựa hành vi: Đánh giá theo khối lượng công việc 10 10 Thường hoàn thành thời hạn với nhắc nhở Hoàn thành phần lớn công việc hạn, cần nhắc nhở Luôn không hoàn thành công việc tiến độ nhắc nhở Kết đánh giá kết thực công việc: Nội dung trách nhiệm chính: Trách nhiệm tận tụy ( tối đa 10 điểm) 10 Vô tận tuỵ trách nhiệm với công việc Luôn chủ độngvà nỗ lực hoàn thành tốt công việc Luôn hoàn thành công việc với trách nhiệm cao với giám sát Làm tốt công việc giao, cần giám sát, nhắc nhở Thường xuyên phải nhắc nhở để hoàn thành công việc Kết đánh giá kết thực công việc: Nội dung trách nhiệm chính: Phối hợp tập thể ( tối đa 10 điểm) 10 Phối hợp làm việc đạt hiệu cao với thành viên kháctrong tập thể Luôn có ý thức hành động xây dựng tinh thần tập thể Làm việc tốt với thành viên tập thể3 Giảm hiệu làm việc với tập thể Luôn xung đột với người khác tập thể Kết đánh giá kết thực công việc: Tổng A Mục tiêu công việc 30 20 10 50 40 30 20 10 50 40 30 20 10 Điểm đánh giá Mục tiêu công việc giao kỳ: Đưa sản phẩm mới: “sữa tươi nguyên chất 100%” thị trường 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 Trọng số đánh giá : 40% Mục tiêu 1: Truyền thông quảng bá sản phẩm Kết đánh giá kết hoàn thành mục tiêu: Mục tiêu 2: Hổ trợ thúc đẩy bán hàng Kết đánh giá kết hoàn thành mục tiêu: 14 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 Mục tiêu 3: Lấy ý kiến khách hàng sản phẩm Kết đánh giá kết hoàn thành mục tiêu: Mục tiêu 4: Đưa ý tưởng phát triển sản phẩm Kết đánh giá kết hoàn thành mục tiêu: Tổng B Yêu cầu người thực hiện: Phần xem xét yêu cầu, mong muốn cụ thể công việc Điểm với người thực Cần lựa chọn yêu cầu coi quan trọng giá (yêu cầu mức độ đánh giá mô tả cụ thể theo hướng dẩn…) Trọng số đánh giá : 20% Yêu cầu chung Yêu cầu : TÍNH HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM Các tiêu chuẩn hoàn thành: Tinh thần đoàn kết tập thể cao Tính cầu tiến công việc Kết đánh giá thực công việc: 50 Thành công công việc, thành công nhóm thực công 40 việc 30 Bầu nhiệm người có tính hợp tác làm việc cao 20 Đề cao sáng tạo công việc nhóm 10 Yêu cầu : TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH Các tiêu chuẩn hình thành: 15 đánh Các nôi qui sách đề công ty: Đúng giờ, qui định Tác phong đầy đủ nghiêm túc 50 Kết đánh giá kết công việc: 40 Thực nghiêm chỉnh giấc làm việc 30 Làm việc tốt, tinh thần cao, tuân thủ sách ban lãnh đạo, 20 cấp đề 10 Yêu cầu: PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG Các tiêu chuẩn hoàn thành: Đạt tiêu chuẩn chất lượng sản lượng đạt Tạo niềm tin niềm vui cho khách hàng Xem “ khách hàng thượng đế” 50 Tận dung hết khả để lấy lòng khách hàng, tiêu thụ sản 40 phẩm 30 Kết đánh giá kết công việc: 20 Dựa theo số lượng bán mà đánh giá kết quả, thành tích làm việc 10 nhân viên Dựa theo khả nhân viên để đánh giá họ( trường hợp bán không hàng) Yêu cầu cụ thể( sử dụng bán …) Cần yêu cầu gắn với nội dung công việc cụ thể Yêu cầu: TÍNH SÁNG TẠO Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kế hoạch, phương pháp Khả năng, tư 16 Biết chợp lấy thời 50 Kết đánh giá kết công việc: 40 Vận dụng cho doanh nghiệp, công ty đề án, kế hoạch 30 mang tính khả thi Xem xét đưa vào hoạt động 20 Khuyến khích khả tư mang tính tích cực 10 Tuyên dương, khen thưởng nhân viên có thành tích tốt Yêu cầu: TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM Các tiêu chuẩn hoàn thành: Tự giác, làm việc với cấp độ cao, hoàn thành tốt công việc giao Quan hệ tốt với đồng nghiệp Tạo không khí làm việc thoải mái tự 50 nhiên 40 Kết đánh giá kết công việc: 30 Mực độ việc hoàn thành 20 Mức độ thích nghi nhân viên với công ty, văn phòng 10 Tổng C Bạn cho biết khó khăn trở ngại trình thực nhiệm vụ quý vừa qua ( có): Nhiều khách hàng nhiệt tình, tham gia chưa cao Thái độ hợp tác đại lý, siêu thị Chi phí công việc hạn chế Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý kế tiệp Bạn cần Trưởng đơn vị Công ty tạo điều kiện gì? Chi thêm kinh phí Công ty nên liên hệ với đại lý, siêu thị để công việc hoàn thành tốt 17 Sau tính tổng điểm đánh giá Điểm đánh giá= Tổng (Trọng số * Tổng A,B,C/số nhiệm vụ) = 40% * TổngA/ số nv + 40% * TổngB/số nv+ 20%* Tổng C/ số nvu Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc – (45 – 50 điểm): Hoàn thành xuất sắc công việc giao Đáp ứng vượt mức hầu hết trách nhiệm, mục tiêu, yêu cầu với người thực công việc, thể lực làm việc trội Hoàn thành tốt– (35 – 45 điểm): Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đáp ứng đủ trách nhiệm, mục tiêu, yêu cầu với người thực công việc, đáp ứng vượt yêu cầu Phát huy tốt lực làm việc Hoàn thành – (25 –35 điểm): Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giao Đáp ứng hầu hết trách nhiệm, mục tiêu yêu cầu với người thực công việc Chưa hoàn thành, cần cố gắng – (15 – 25 điểm): Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giao Chỉ thực phần trách nhiệm, mục tiêu yêu cầu với người thực công việc cần phải cải thiện Không hoàn thành – (10-15 điểm): Không đáp ứng yêu cầu công việc, cần xem xét tính phù hợp với công việc c Xác định đối tượng đánh giá thực công việc Đối tượng đánh giá Đối tượng đánh giá Công nhân sản xuất Các tổ trưởng sản xuất theo dõi trình thực công việc hàng ngày Khối quản lý phục vụ Trưởng BP phối hợp với Tp HCNS 18 Cán lãnh đạo cấp công ty Giám đốc điều hành 2.2.2.3 Triển khai đánh giá thực công việc a Truyền thông đánh giá thực công việc Công tác truyền thông giúp người đánh giá hiểu rõ vị trí họ mắt nhà quản lí doanh nghiệp Với Vinamilk, doanh nghiệp có cách trao đổi thông tin nội hợp lí b Đào tạo đánh giá thực công việc Vinamilk công ty lớn có đội ngũ lãnh đạo tốt Công tác đánh giá lực nhân viên chủ yếu người lãnh đạo phòng ban công ty đảm nhiệm Vì việc đánh giá có chịu ảnh hưởng tình cảm người Để khắc phục nhược điểm vấn đề mà Vinamilk ý đào tạo lãnh đạo - Mở lớp huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật sống Đây hoạt động nội Khóa huấn luyện tinh thần "Giá trị sống - Sức mạnh từ Tâm" hướng dẫn chuyên gia quốc tế người Trung Quốc Thiền Ngọc Phân (Sufei) khóa học mà anh Nguyễn Khinh Phong (giám đốc marketing) trải qua Qua khóa học giúp nhà lãnh đạo hiểu rõ tâm lý người lao động giúp việc đánh giá xác - Cung cấp đầy đủ văn hướng dẫn trợ giúp cho việc đánh giá nhân viên nhà lãnh đạo Giúp nhà quản trị nắm vững tiến trình đánh giá, hiểu mục đích, phuơng pháp đánh giá - Việc đánh giá thực định kỳ, năm lần thông báo trước c Phỏng vấn đánh giá thực công việc Phỏng vấn đánh giá thành tích Vinamilk triển khai theo giai đoạn: Chuẩn bị vấn, tiến hành vấn sau vấn • Chuẩn bị vấn: 19 Đầu tiên, cán đánh giá chuẩn bị tình huống, lập kế hoạch vấn, nghiên cứu mô tả công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu, xem xét lại hồ sơ nhân viên nhận xét, đánh giá thực công việc nhân viên lần Sau đó, cán đánh giá thông báo cho nhân viên biết trước tuần thời gian vấn, địa điểm diễn vấn họ thu thập thắc mắc phàn nàn nhân viên • Tiến hành vấn: Các nhân viênVinamilk đón tiếp bầu không khí thân thiện, cởi mở, họ khuyến khích nói nhiều vấn Các cán đánh giá im lặng lắng nghe họ nói cách chăm chú, không ngắt lời họ cố gắng hiểu suy nghĩ thật nhân viên Bảng 5: Bảng hướng dẫn chuẩn bị vấn dành cho người đánh giá 1.Công việc: - Nhiệm vụ anh(chị) gì? - Theo anh(chị) , công việc đòi hỏi phải có nỗ lực nhiều nhất? - Anh(chị) thích thú với công việc nhất? Tại sao? - Trong trình làm việc, anh(chị) có gặp khó khăn nào? Anh(chị) kể lại khó khăn nhớ cách vượt qua anh(chị) không ? Mục tiêu: - Mục tiêu mà anh(chị) đặt gì? - Có điểm Anh chị cảm thấy chưa hài lòng với kết đạt không? - Theo anh(chị), thành công chủ yếu đạt đâu? Điều thân mà a chị thấy chưa thực tốt? - Anh(chị) kiến nghị điều tới công ty ? 3.Tương lai: - Bản thân anh chị cảm thấy công việc có phù hợp với lực thân không? - Anh, chị làm tốt công việc nào? - Lộ trình công danh anh chị sao? Lưu ý người vấn: - Cần xác định rõ mục tiêu buổi vấn - Xây dựng danh mục câu hỏi hướng dẫn vấn - Công nhận điểm mạnh đóng góp nhân viên (phải nêu cụ thể) - Lý giải chênh lệch thực công việc thực tế với mục tiêu, yêu cầu - Kiểm tra nhận thức nhân viên cách cho họ tự trình bày chênh 20 - • lệch thực công việc ,mục tiêu, yêu cầu Cùng suy nghĩ phương pháp nâng cao khả thực công việc, sau lấy ý kiến nhân viên nhằm lập kế hoạch phát triển nhân viên, cải thiện kết thực công việc mẫu đánh giá Sau vấn: - Người đánh giá thông báo kết đánh giá - Hoàn thiện hồ sơ chuyển cho phòng nhân giải 2.2.2.4 Sử dụng kết đánh giá thực công việc Kết trình đánh giá thực công việc công ty sử dụng làm cho hoạt động sau: • Phân tích công việc: Công ty sử dụng kết đánh giá thực công việc để xem xét lại tiêu chuẩn đánh giá từ dò xét lại trình phân tích công việc hợp lý chưa Bản mô tả công việc Hộp trưởng công ty Vinamilk (Xem hộp 2.2) 2.1: Bảnphòng mô tả nhân công việc công ty Vinamilk Công ty Vinamilk Phòng ban Phòng nhân Chức danh công việc Quản Lý Bán Hàng Mã số công việc 0701 Tóm tắt công việc: - Chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo thị trường khu vực được Công ty chỉ định - Giám sát theo dõi tình hình mua hàng, sử dụng sản phẩm khách hàng - Nghiên cứu thực biện pháp bán hàng nhằm gia tăng doanh số thị phần - Tổ chức thu thập thông tin thị trường khu vực quản lý: đối thủ cạnh tranh, sản phẩm, giá cả, tình hình kinh doanh khu vực - Theo dõi, quản lý việc phân phối sử dụng vật dụng quảng cáo - Thực chương trình quảng cáo công ty tổ chức 21 - Đề xuất sách chăm sóc đãi ngộ khách hàng - Thực báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh, thông tin thị trường hàng tuần, tháng, quý, năm - Cung ứng vận chuyển cho việc kinh doanh ngành hàng • Bố trí sử dụng nhân lực: Kết đánh giá phản ánh trình độ lực, thái độ làm việc nhân viên, qua công ty định hướng vị trí nghề nghiệp cho họ việc bố trí sử dụng , nhân viên tốt bố trí sang vị trí cao hơn, nhân viên kết chưa tốt bị luân chuyển sang vị trí khác bị sa thải • Đào tạo phát triển nhân lực: Kết đánh giá thực công việc nhân viên tiềm nhân viên yếu kém, người tiềm công ty tạo điều kiện cho họ học thêm nâng cao kiến thức, tay nghề…, nhân viên lực công ty tổ chức đào tạo họ để đáp ứng yêu cầu công việc • Đãi ngộ nhân lực trả công: Công ty vào kết hoàn thành công việc người lao động để trả lương, khen thưởng, xét chọn công nhân giỏi, cán quản lý, lao động xuất sắc… hình thức khuyến khích lao động khác Nhờ tạo công trả công, khuyến khích nhân viên, góp phần tạo động lực làm việc cho người lao động họ gắn bó lâu dài với công ty giúp công ty ổn định phát triển bền vững • Tuyển dụng nhân lực: Kết đánh giá phản ánh chất lượng nguồn nhân lực qua phản ánh chất lượng tuyển dụngtừ công ty xem xét lại tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp chưa để có điều chỉnh kịp thời Đối với tuyển dụng nội phòng tổ chức hành viết thông báo đến đơn vị công ty Đối với tuyển dụng bên phòng tổ chức lao động hành viết báo cáo trình lên giám đốc sau đăng tin lên phương tiện thông tin đại chúng gửi thông báo tuyển dụng tới sở đào tạo nghề chuyên nghiệp 22 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI CÔNG TY VINAMILK 3.1 Nhận xét công tác đánh giá thực công việc công ty vinamilk 3.1.1 Thành công Vinamilk có người biết làm việc cầu tiến Trên thực tế, nhiều năm qua, họ làm kinh nghiệm lòng nên đạt kết khả quan Công ty xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phương pháp đánh giá khách quan lực thực công việc công nhân viên phòng ban riêng, phù hợp với đặc thù, phân công công việc phòng ban Thông qua tiêu chí 23 thảo luận, xây dựng nhân viên, phương pháp đánh giá thang điểm dựa hành vi, giúp nhà quản lí công ty đánh giá cách khách quan công lực thực nhân viên, Nhờ mà Vinamilk trì đội ngũ nhân viên tài năng, sáng tạo… 3.1.2 Hạn chế Vinamilk hạn chế công tác đánh giá lực nhân viên mìnhnhư:Còn hạn chế việc lựa chọn hình thức đánh giá.Điều cho việc đánh giá lực thực công việc nhân viên.Không nên dùng phương pháp đánh nên sử dụng nhiều phương pháp khác để tận dụng ưu điểm hạn chế nhược điểm phương pháp.Bên cạnh trình thực đánh giá nhiều vấn đề xảy mà nhà quản trị chưa thể lường hết ảnh hưởng tới kết đánh giá…Những điều tạo nên nhược điểm việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên công ty Vinamilk đặt vấn đề cần giải đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đánh giá lực nhân viên cho công ty Vinamilk 3.2 Đề xuất số giải pháp công ty Vinamilk 3.2.1 Kết hợp nhiều phương pháp đánh giá nhân viên Cho dù phương pháp đánh giá ưu việt, có hạn chế định điều kiện định Vì vậy, để nâng cao hiệu công tác đánh giá nhân viên, người lãnh đạo cần kết hợp nhiều phương pháp đánh giá, cụ thể : phương pháp MBO, phương pháp BOS, phương pháp viết nhận xét, phương pháp định lượng có kết hợp ưu điểm hạn chế nhược điểm chúng tạo đánh giá tốt 3.2.2 Áp dụng công nghệ thông tin việc quản lý thực công việc nhân viên Với sởdữ liệu ghi nhận thành tích khả chuyên môn nhân viên, chươngtrình phần mềm đánh giá nhân viên phù hợp với công việchọ cần tuyển dụng chương trình đào tạo cần thiết cho nhân 24 viênđó.Chương trình mang tính khoa học, cho phép lãnh đạo không nhận nhữngnhân viên có suất cao mà biết lý khiến nhân viên trở thành ngườilàm việc xuất sắc Bản thân nhân viên sử dụng liệu đểđánh giá đường nghiệp phù hợp 3.2.3 Đào tạo phương pháp đánh giá nhân viên cho cấp lãnh đạo công ty Vinamilk Một yếu điểm việc đánh thực công việc nhân viên vinamilk lãnh đạo cấp người giám sát không tập huấn đầy đủ việc phản hồi thông tin cho nhân viên không hiệu Bởi lãnh đạo người giám sát hoàn toàn thiếu tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá nhân viên không phát triển kỹ quan sát phản hồi thông tin cần thiết, đánh giá họ thường không định hướng cho nhân viên vô nghĩa Vì vậy, đào tạo phương pháp đánh giá cho người lãnh đạo giúp cải thiện tiến trình đánh giá nâng cao hiệu đánh giá Sau số nội dung tác giả đề xuất nên đào tạo cho cấp lãnh đạo để nâng cao hiệu đánh giá nhân viên : 3.2.3.1 Kỹ giao tiếp tiếp nhận phản hồi từ nhân viên Đào tạo kỹ chuyên môn nên tập trung lĩnh vực sau : (1) giao tiếp hiệu quả, (2) chẩn đoán nguyên nhân gốc vấn đề thực công việc (3) thiết lập mục tiêu mục đích 3.2.3.2 Cách thức tăng cường hiệu suất làm việc nhân viên Đây số nội dung tác giả đề xuất lãnh đạo cần thực để nâng cao hiệu suất làm việc nhân viên: • Xác định nguyên nhân nhân viên thực công việc không hiệu Thực công việc chức bị ảnh hưởng nhiều yếu tố có lẽ chủ yếu tập trung vào ba vấn đề liên quan yếu sau : lực, động viên môi trường làm việc Mỗi cá nhân nhân viên có điểm mạnh điểm yếu ảnh hưởng định Nhưng nhân viên có tài mà động viên khuyến khích thường khả thành công Ngoài yếu tố môi trường công việc – kể 25 môi trường bên cá nhân, gia đình cộng đồng – ảnh hưởng tiêu cực tích cực đến thực công việc nhân viên Nếu nhân viên thực công việc không đạt tiêu chuẩn đặt ra, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kỹ nhân viên (trình độ, lực, thông thạo kỹ thuật); nguyên nhân xuất phát từ vấn đề nỗ lực thân (hãy xem lại động viên khuyến khích), vấn đề phát sinh từ điều kiện bên công việc (điều kiện phát triển kinh tế thấp, vấn đề thiếu hàng cung ứng, khu vực bán hàng có nhiều khó khăn • Chẩn đoán việc hoàn thành công việc nhân viên Nhân viên hoàn thành công việc hay không nhà quản trị phải nắm rõ được.Có nhà quản trị có biện pháp kịp thời để cứu nguy cho thân công ty người lao động đó.Nếu nhân viên hoàn thành tốt công việc phải học hỏi trau dồi thêm cho họ tận dụng họ, họ tỏ không hoàn thành công việc phải tìm hiểu rõ nguyên nhân lại đưa giải pháp cho trường hợp khắc phục tình trạng đó,đem ổn định cho công ty 3.2.3.3 Trình bày lỗi nhà lãnh đạo cần tránh đánh giá nhân viên Cho dù sử dụng phương pháp đánh giá nào, đa phần lãnh đạo mắc phải lỗi đánh giá Chính vậy, việc lỗi thường mắc phải việc đánh giá tác hại lỗi giúp lãnh đạo cấp VINAMILK khắc phục, hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên từ cải thiện mối quan hệ làm việc lãnh đạo nhân viên 3.2.4 Để tăng cường chấp nhận phản hồi từ nhân viên Có thể tham khảo số vấn đề sau nhằm tăng cường chấp nhận phản hồi từ nhân viên, tạo hài lòng sau buổi vấn đánh giá đồng thời giúp lãnh đạo có khả thuyết phục nhân viên khắc phục khiếm khuyết, thất bại để tiến : • Yêu cầu nhân viên tự đánh giá • Khuyến khích nhân viên tham gia vào buổi vấn đánh giá • Bày tỏ đánh giá cao lãnh đạo nhân viên • Tối thiểu hoá trích, phê bình 26 • Thay đổi hành vi xử lý, không thay đổi người • Tập trung xử lý vấn đề tồn • Luôn thể tinh thần hỗ trợ nhân viên • Thiết lập mục tiêu • Giám sát công việc ngày KẾT LUẬN Đánh giá thực công việc hoạt động quản trị riêng biệt mà có quan hệ với hoạt động quản trị nhân lực khác tổ chức Thực tế, doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy tầm quan trọng đánh giá thực công việc tiến hành xây dựng cho hệ thống đánh giá thức Đối với công ty Vinamilk, hệ thống đánh giá công ty giúp cho công ty hoàn thiện thực công việc mình, giúp cho người quản lý đưa định nhân đắn đào tạo, bố trí sử dụng, thù lao, thăng tiến, kỷ luật…Tuy nhiên, bên cạnh công ty Vinamilk tồn số hạn chế hệ thống đánh giá thực công việc 27 Vì vậy, công ty cần có biện pháp để khắc phục hoàn thiện hệ thống đánh giá thực công việc công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Đánh giá thực công việc – trường Đại Học Thương mại http://doc.edu.vn/tai-lieu 28 [...]... Người đánh giá thông báo kết quả đánh giá - Hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho phòng nhân sự giải quy t 2.2.2.4 Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc Kết quả của quá trình đánh giá thực hiện công việc sẽ được công ty sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động sau: • Phân tích công việc: Công ty sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc để xem xét lại các tiêu chuẩn đánh giá và từ đó dò xét lại quá trình. .. công việc Đối tượng được đánh giá Đối tượng đánh giá Công nhân sản xuất Các tổ trưởng sản xuất theo dõi quá trình thực hiện công việc hàng ngày Khối quản lý phục vụ Trưởng BP phối hợp với Tp HCNS 18 Cán bộ lãnh đạo cấp công ty Giám đốc điều hành 2.2.2.3 Triển khai đánh giá thực hiện công việc a Truyền thông đánh giá thực hiện công việc Công tác truyền thông giúp người đánh giá hiểu rõ được vị trí của... cáo trình lên giám đốc và sau đó đăng tin lên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi thông báo tuyển dụng tới các cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp 22 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI CÔNG TY VINAMILK 3.1 Nhận xét về công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty vinamilk 3.1.1 Thành công Vinamilk có những con người biết làm việc. .. quản trị nhân lực khác trong tổ chức Thực tế, tại các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thấy được tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc và đang tiến hành xây dựng cho mình 1 hệ thống đánh giá chính thức Đối với công ty Vinamilk, hệ thống đánh giá của công ty đã giúp cho công ty hoàn thiện sự thực hiện công việc của mình, giúp cho người quản lý có thể đưa ra các quy t định nhân sự đúng đắn như đào... trí và sử dụng, thù lao, thăng tiến, kỷ luật…Tuy nhiên, bên cạnh đó công ty Vinamilk vẫn tồn tại một số hạn chế trong hệ thống đánh giá thực hiện công việc 27 Vì vậy, công ty cần có những biện pháp để khắc phục và hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của công ty mình TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bài giảng Đánh giá thực hiện công việc – trường Đại Học Thương mại 2 http://doc.edu.vn/tai-lieu 28 ... người lao động giúp việc đánh giá chính xác hơn - Cung cấp đầy đủ các văn bản hướng dẫn trợ giúp cho việc đánh giá nhân viên của các nhà lãnh đạo Giúp nhà quản trị nắm vững tiến trình đánh giá, hiểu được mục đích, phuơng pháp đánh giá - Việc đánh giá được thực hiện định kỳ, mỗi năm một lần và được thông báo trước c Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc Phỏng vấn đánh giá thành tích tại Vinamilk được triển... điều trên tạo nên nhược điểm của việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên công ty Vinamilk và đặt ra vấn đề cần giải quy t đó là đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá năng lực nhân viên cho công ty Vinamilk 3.2 Đề xuất một số giải pháp tại công ty Vinamilk 3.2.1 Kết hợp nhiều phương pháp đánh giá nhân viên Cho dù là phương pháp đánh giá ưu việt, vẫn luôn có những hạn... tích công việc đã đúng và hợp lý chưa Bản mô tả công việc Hộp của trưởng sự công ty Vinamilk (Xem hộp 2.2) 2.1: Bảnphòng mô tả nhân công việc của công ty Vinamilk Công ty Vinamilk Phòng ban Phòng nhân sự Chức danh công việc Quản Lý Bán Hàng Mã số công việc 0701 Tóm tắt công việc: - Chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo thị trường khu vực được Công ty chỉ... trọng giá (yêu cầu về mức độ đánh giá được mô tả cụ thể theo hướng dẩn…) Trọng số đánh giá : 20% Yêu cầu chung Yêu cầu : TÍNH HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM Các tiêu chuẩn hoàn thành: Tinh thần đoàn kết tập thể cao Tính cầu tiến trong công việc Kết quả đánh giá thực hiện công việc: 50 Thành công của công việc, thành công của nhóm thực hiện công 40 việc đó 30 Bầu nhiệm những người có tính hợp tác và làm việc. .. với người thực hiện của công việc 4 Chưa hoàn thành, cần cố gắng – (15 – 25 điểm): Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao Chỉ thực hiện được một phần trách nhiệm, mục tiêu và yêu cầu với người thực hiện công việc cần phải cải thiện 5 Không hoàn thành – (10-15 điểm): Không đáp ứng được yêu cầu công việc, cần xem xét tính phù hợp với công việc c Xác định đối tượng đánh giá thực hiện công việc Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk, Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk, Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Vinamilk, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY VINAMILK, CHƯƠNG 3:MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI CÔNG TY VINAMILK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay