Tiểu luận Vận dụng kĩ thuật Webquest trong ôn tập chương Dòng Điện Không Đổi

38 145 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM VẬT LÝ - - Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBQUEST VÀO ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 11 THPT Tiểu luận tốt nghiệp Chuyên ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S Bùi Lê Diễm Sơn Minh Nuôl Mã số SV: B1200492 Lớp: TL1202A2 Khóa: 38 Cần Thơ, năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG KĨ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ [1] GIỚI THIỆU VỀ WEBQUEST KHÁI NIỆM WEBQUEST 3 LỊCH SỬ CỦA WEBQUEST 4 CẤU TRÚC CỦA MỘT WEBQUEST 4.1 Giới thiệu (Introduction) 4.2 Nhiệm vụ (Task) 4.3 Quá trình (Process) 4.4 Đánh giá (Evaluation) 4.5 Kết luận (Conclusion) ỨNG DỤNG CỦA WEBQUEST 10 5.1 Mục đích sử dụng WebQuest 10 5.2 Lợi ích sử dụng WebQuest 10 5.3 Những tiêu chí WebQuest 10 THIẾT KẾ WEBQUEST 11 6.1 Chọn giới thiệu chủ đề 11 6.2 Tìm nguồn thông tin 11 6.3 Xác định mục tiêu 12 6.4 Xây dựng nhiệm vụ 12 6.5 Thiết kế trình 12 6.6 Thiết kế đánh giá 12 6.7 Trình bày trang Web 12 6.8 Thực WebQuest 13 6.9 Đánh giá chỉnh sửa 13 Chương II: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST VÀO ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐIỆN” VẬT LÝ 11 THPT 13 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THPT [3,4,5] 13 1.1 Đặc điểm 13 SVTH: Sơn Minh Nuôl i 1.2 Tóm tắt số nội dung chương 14 THIẾT KẾ WEBQUEST ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THPT 23 2.1 Các bước thiết kế WebQuest 23 2.2 Xác định cấu trúc giảng 23 2.3 Tạo Website Google site [6] 23 2.4 Đăng kí trang web: 23 2.5 Thiết kế Web: 24 2.6 Một số lưu ý: 26 MỘT SỐ Ý TƯỞNG CHO CÁC CHỦ ĐỀ ĐỂ CÓ THỂ XÂY DỰNG WEBQUEST 27 3.1 Học sơ đồ tư 27 3.2 Thực yêu cầu, tập, trả lời câu hỏi 27 3.3 Phát huy tính sáng tạo học sinh 28 HỆ THỐNG WEBQUEST TRÊN GOOGLE SITE 29 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN GOOGLE SITE 33 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 SVTH: Sơn Minh Nuôl ii Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại ngày nay, mà trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, muốn chiếm lĩnh chi thức đòi hỏi người phải tự chủ, sáng tạo tư khoa học Trước tình hình đặt cho giáo dục nước ta phải có đổi bản, toàn diện đồng bộ, vươn tới ngang tầm với phát triển chung giới khu vực Trong đó, đổi phương pháp dạy học yếu tố quan trọng, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu Phát triển giáo dục chìa khóa, đòn bẩy để tạo nên phát triển nhanh chóng bền vững đất nước thời gian tới lâu dài sau Quan điểm thể rõ Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII): “Thực coi giáo dục – đào tạo quốc sách hàng đầu” Trong năm qua, giáo dục nước ta có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng cường vai trò chủ thể học sinh Phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức, việc giúp em có khả tự chiếm lĩnh tri thức phương pháp cần thiết Vì dù giáo viên truyền đạt kiến thức có nhiều đến đâu hết kho tang kiến thức đồ sộ nhân loại Thực tế nay, Phương pháp áp dụng phần dạy học Tuy nhiên việc hướng dẫn mang tính lý thuyết khả vận dụng học sinh chưa cao đặc biệt việc vận dụng Internet trình tự học học sinh Phương pháp tự học (tự nghiên cứu) phương pháp, học sinh tự làm việc cá nhân với tư liệu, tài liệu tham khảo để thu nhận thông tin cần thiết Các tài liệu học tập giáo viên cung cấp, dẫn, nhiều trường hợp cần thiết kèm theo yêu cầu làm việc cụ thể  Ưu điểm tự học là: Học sinh chủ thể nhận thức, kiến thức lĩnh hội trở nên chắn Rèn luyện kĩ làm việc với sách, tài liệu, kĩ tự đọc, kĩ nghiên cứu Hình thành thói quen đọc sách, phẩm chất đặc biệt tính độc lập, tính chủ động, tính khoa học, tính phê phán, tính ham hiểu biết… Học sinh có điều kiện mở rộng kiến thức chương trình, không giới hạn giáo trình hay giảng giáo viên…  Nhược điểm tự học  Cần phải có quỹ thời gian rộng  Tốc độ dạy học chậm  Học sinh phải làm việc với tài liệu mới, khó, phức tạp, tính sư phạm dễ nản, buông xuôi  Khó áp dụng học sinh chưa rèn luyện nhiều kĩ làm việc với sách hay kĩ tự học SVTH: Sơn Minh Nuôl Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm  Để phương pháp có hiểu cần phải có tài liệu đầy đủ, rõ ràng có hướng dẫn giáo viên lưu ý học sinh vào nội dung trọng điểm, tài liệu Do việc nghiên cứu đưa giải pháp khắc phục nhằm giúp em vận dụng việc tự học mạng Internet thiết thực nhằn đổi phương pháp dạy học môn học theo yêu cầu đặt Trong chương trình vật lý phổ thông, có số kiến thức, khái niệm, tượng trừu tượng học sinh gặp nhiều khó khăn phải tìm hiểu chất tượng Việc dạy học nội dung lực học gặp nhiều khó khăn học sinh khó hình dung tượng Tuy nhiên, với ưu khả đồ họa, mô mà phương tiện dạy học đại đem lại hỗ trợ khắc phục khó khăn Qua giảng dạng Web, giáo viên phát huy tác dụng tất giác quan học sinh trình truyền thụ kiến thức, làm cho học sinh nhận biết quan hệ tượng, tái khái niệm, quy luật… làm sợ cho việc áp dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất đời sống Các website phục vụ cho công tác giáo dục xuất ngày nhiều Vì vậy, theo dự đoán chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam, vài năm tới, tổ chức nào, đoàn thể website hình thức đưa thông tin đến rộng rãi công chúng phương tiện ICT (Information and Communication Technology), tổ chức, đoàn thể trở nên lạc hậu Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Ứng dụng WebQuest ôn tập chương “Dòng điện không đổi” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI    Hệ thống hóa sở lý luận kỹ thuật WebQuest Trình bày ứng dụng kỹ thuật WebQuest dạy học vật lý Vận dụng ôn tập chương II “ Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nâng  Chia hệ thống Google site cao ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy ôn tập chương “ Dòng điện không đổi” với hỗ trợ hệ thống WebQuest  Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng hệ thống WebQuest ôn tập Vật lý 11  Giới hạn đề tài: Xây dựng số chủ đề WebQuest chương trình Vật lý 11 chia hệ thống WebQuest Google site SVTH: Sơn Minh Nuôl Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG KĨ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ [1] GIỚI THIỆU VỀ WEBQUEST Cùng với việc đời phổ biến internet, ngày việc thu thập xử lý thông tin mạng kỹ cần thiết nghiên cứu học tập lao động nghề nghiệp Việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng internet dạy học ngày trở nên quan trọng Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông tin cách tự mạng internet dạy học có nhược điểm chủ yếu là:  Việc tìm kiếm thường kéo dài lượng thông tin mạng lớn, dễ bị chệch hướng khỏi thân đề tài  Nhiều tài liệu tìm với nội dung chuyên môn không xác, dẫn đến “nhiễu thông tin”  Chi phí lớn cho việc đánh giá xử lý thông tin dạy học  Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin mạng mang tính thụ động mà thiếu đánh giá, phê phán người học  Để khắc phục nhược điểm người ta phát triển phương pháp WebQuest KHÁI NIỆM WEBQUEST Ngày WebQuest sử dụng rộng rãi giới, giáo dục phổ thông đại học Có nhiều định nghĩa WebQuest nhiên giới hạn lại hiểu WebQuest trang Web trợ giúp học tập, nội dung học tập đưa dạng câu hỏi đồng thời cung cấp nguồn tài liệu tham khảo (chủ yếu từ internet) để học sinh sử dụng trả lời câu hỏi Theo nghĩa hẹp, WebQuest hiểu phương pháp dạy học (WebQuest – Method); theo nghĩa rộng, WebQuest hiểu mô hình, quan điểm dạy học có sử dụng mạng internet WebQuest thân đơn vị nội dung dạy học xây dựng để dụng phương pháp này, trang WebQuest đưa lên mạng Khi gọi WebQuest phương pháp dạy học, cần hiểu phương pháp phức hợp, sử dụng phương pháp cụ thể khác Với tư cách phương pháp dạy học, định nghĩa WebQuest sau: WebQuest phương pháp dạy học mới, xây dựng sở phương tiện dạy học công nghệ thông tin internet Trong tiếng việc chưa có cách dịch thuật ngữ thống cho khái niệm Trong tiếng Anh, Web nghĩa mạng, Quest nghĩa tìm kiếm, khám phá Dựa thuật ngữ chất khái niệm SVTH: Sơn Minh Nuôl Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm gọi WebQuest phương pháp “khám phá mạng” WebQuest dạng đặc biệt dạy học sử dụng truy cập mạng Internet WebQuest phương pháp dạy học, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ chủ đề phức hợp, gắn với tình thực tiễn Những thông tin chủ đề truy cập từ trang liên kết (Internet links) giáo viên chọn lọc từ trước Việc học tập theo định hướng nghiên cứu khám phá, kết học tập học sinh trình bày đánh giá WebQuest chia thành WebQuest lớn WebQuest nhỏ: WebQuest lớn: xử lý vấn đề phức tạp thời gian dài (ví dụ tháng), coi dự án dạy học WebQuest nhỏ: vài tiết học (ví dụ đến tiết), học sinh xử lý đề tài chuyên môn cách tìm kiếm thông tin xử lý chúng cho trình bày, tức thông tin chưa xếp lập cấu trúc theo tiêu chí kết hợp vào kiến thức có trước em WebQuest sử dụng tất loại hình trường học Điều kiện học sinh phải có kỹ đọc tiếp thu, xử lý thông tin dạng văn Bên cạnh đó, học sinh phải có kiến thức thao tác với máy tính Internet WebQuest sử dụng cho môn học Ngoài ra, WebQuest thích hợp cho việc dạy liên môn LỊCH SỬ CỦA WEBQUEST Năm 1995 Bernie Dodge trường đại học San Diego State University (Mỹ) xây dựng WebQuest dạy học Các đại diện Tom March (Úc) Heinz Moser (Thụy Sỹ) Hình 1.1 Bernie Dodge – Người tạo WebQuest [2] Ý tưởng họ đưa cho học sinh tình thực tiễn có tính thời lịch sử, dựa sở liệu tìm học sinh cần xác định quan điểm SVTH: Sơn Minh Nuôl Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm chủ đề sở lập luận Học sinh tìm thông tin, liệu cần thiết thông qua trang kết nối Internet links giáo viên lựa chọn từ trước Hiện nay, việc ứng dụng WebQuest trở nên phổ biến WebQuest không sử dụng trường đại học mà số trường phổ thông dùng dạy học CẤU TRÚC CỦA MỘT WEBQUEST Một WebQuest thường gồm phần: Giới thiệu (Introduction), nhiệm vụ (Task), tiến trình (Process), đánh giá (Evaluation), kết luận (Conclusion) 4.1 Giới thiệu (Introduction) Phần viết cho người đọc em học sinh Nội dung phần viết ngắn gọn để giới thiệu cho em học cung cấp thông tin Đưa vấn đề chủ đạo, có hướng dẫn, gợi ý Dẫn nhập theo cách kích thích trí tưởng tượng tóm tắt tổng quan học 4.2 Nhiệm vụ (Task) Mô tả ngắn gọn, rõ ràng mục tiêu, kết mà học sinh đạt sau thực tập Những mục tiêu, kết phải đạt thường là:  Vấn đề đưa phải giải  Sản phẩm phải thiết kế hoàn tất  Các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu  Đưa ý kiến, nhận xét cá nhân học sinh  Các bảng tổng kết  Các kết mang tính sáng tạo  Xử lý diễn đạt lại thông tin theo yêu cầu Có nhiều dạng nhiệm vụ WebQuest Dodge phân biệt loại nhiệm vụ sau: Bảng 1.1: Các loại nhiệm vụ WebQuest Loại nhiệm Mô tả vụ Tái thông tin (bài tập tường thuật) SVTH: Sơn Minh Nuôl Học sinh tìm kiếm xử lý thông tin để trả lời câu hỏi riêng rẽ, từ chứng tỏ em hiểu thông tin Kết tìm kiếm thông tin trình bày theo cách đa phương tiện (ví dụ: PowerPoint, video,…) thông qua poster, áp phích, viết ngắn,… Nếu “cắt dán” thông tin tìm mà không xử lý như: tóm tắt, hệ thống hóa WebQuest Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT Tổng hợp thông tin (bài tập biên soạn) Khám phá điều bí ẩn Bài tập báo chí GVHD: Bùi Lê Diễm Học sinh có nhiệm vụ lấy thông tin từ nhiều nguồn khác liên kết, tổng hợp chúng sản phẩm chung Kết công bố internet, sản phẩm không thuộc dạng kỹ thuật số Các thông tin tập hợp phải xử lý không đơn chép Việc đưa vào điều bí ẩn phương pháp thích hợp làm cho người học quan tâm đến đề tài Vấn đề đưa cho học sinh giải thiết kế dạng bí ẩn mà em tìm thấy lời giải internet Để giải quyết, học sinh phải thu thập thông tin từ nguồn khác nhau, lập mối liên kết rút kết luận cho vấn đề Học sinh giao nhiệm vụ, với tư cách nhà báo tiến hành lập báo cáo tượng tranh luận với bối cảnh tác động chúng Để thực nhiệm vụ họ phải thu thập thông tin xử lý chúng thành tin, phóng sự, bình luận dạng viết báo kiểu khác Lập kế hoạch thiết kế (nhiệm vụ thiết kế) Học sinh tạo sản phẩm phác thảo kế hoạch cho dự định Những mục đích hướng dẫn đạo miêu tả đề Lập sản phẩm sáng tạo (bài tập sáng tạo) Nhiệm vụ người học chuyển đổi thông tin xử lý thành sản phẩm sản tạo, ví dụ tranh, tiết mục kịch, tác phẩm châm biếm, áp phích, trò chơi, nhật ký mô hát,… Những đè tài định thảo luận theo cách tranh luận Mọi người ủng hộ quan điểm khác sở hệ thống giá SVTH: Sơn Minh Nuôl Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT Lập đề xuất thống (nhiệm vụ tạo lập đồng thuận) Thuyết phục người khác (bài tập thuyết phục) Tự biết (bài tập tự hiểu biết thân) Phân tích nội dung chuyên môn (bài tập định) Đề định (bài tập định) SVTH: Sơn Minh Nuôl GVHD: Bùi Lê Diễm trị khác nhau, hình dung khác điều kiện tượng định, từ phát triển đề xuất chung cho nhóm thính giả cụ thể (có thực mô phỏng) Người học phải tìm kiếm thông tin hỗ trợ cho quan điểm mà em lựa chọn, phát triển ví dụ có sức thuyết phục quan điểm tương ứng ví dụ trình bày trước ủy ban, thuyết trình phiên xử tòa án (mô phỏng), viết thư, viết bình luận công bố báo chí, lập áp phích đoạn phim video, nói mang tính tư vấn, … để thuyết phục người nghe vấn đề yêu cầu Các tập kiểu đòi hỏi người học xử lý câu hỏi liên quan đến thân cá nhân mà chúng câu trả lời nhanh chóng Các tập loại suy từ việc xem xét mục tiêu cá nhân, mong muốn nghề nghiệp triển vọng sống, vấn đề tranh cãi đạo lý, đạo đức, quan điểm đổi kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật,… Người học phải làm việc, xử lý cụ thể hơn, sâu với nhiều nội dung chuyên môn, để tìm điểm tương đồng khác biệt tác động chúng Để đưa định, phải có thông tin nội dung cụ thể phát triển tiêu chuẩn làm sở cho định Các tiêu chuẩn làm sở cho định cho trước, người học phải tự phát triển tiêu chuẩn Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm 1.2.11.5 Định luật Ôm đoạn mạch có chứa máy thu điện Có thể dùng hai cách sau để thiết lập định luật Ôm cho loại đoạn mạch chứa máy thu điện: dùng công thức tính hiệu điện hai cực máy thu điện biết U AB   P  rp I dùng định luật bảo toàn lượng định luật Junlenzo để thiết lập Xét trường hợp mạch AB chứa máy thu có suất phản điện  p , điện trở rp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U, mạch có dòng điện I công dòng điện sinh đoạn mạch thời gian t là: A  UIt Mặt khác, điện tiêu thụ máy thu điện thời gian t là: Ap   p It  rp I 2t Theo định luật bảo toàn lượng: A  Ap nên:  p It  rp I 2t  U AB It  U AB   p  rp I I  U AB   p rp Nếu đoạn mạch AB có thêm điện trở công thức trở thành I U AB   p RAB  rp Trong trường hợp máy thu điện nguồn điện nạp điện, suất phản điện có trị số suất điện động nguồn lúc phát điện; dòng điện nạp vào cực dương máy thu điện 1.2.12 Mắc nguồn điện thành Có hai cách mắc nguồn điện thành nguồn điện mắc nối tiếp mắc song song Ngoài phối hợp hai cách mắc nối tiếp song song thành cách mắc đặc biệt mắc hỗn hợp đối xứng 1.2.12.1 Mắc nối tiếp Là mắc liên tiếp nguồn cho cực âm nguồn mắc với cực dương nguồn Suất điện động nguồn gọi suất điện động tương đương, kí hiệu rb xác định công thức: rb  r1  r2  Nếu có n nguồn giống nhau, nguồn có suất điện động e, điện trở r suất điện động điện trở nguồn là: Eb  ne; rb  nr SVTH: Sơn Minh Nuôl 21 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Khi có hai nguồn điện mắc liên tiếp cho hai cực tên mắc với ta nói hai nguồn mắc xung đối Khi suất điện động điện trở nguồn là: Eb  e1  e2 ; rb  r1  r2 (với e1  e2 ) 1.2.12.2 Mắc song song Là mắc cực tên nguồn lại với nối vào điểm Trường hợp có n nguồn giống nhau, nguồn có suất điện động e, điên trở r mắc song song suất điện động điện trở nguồn là: Eb  e, rb  r n Nếu nguồn không giống mắc song song ( E1, r1; E2 ; r2 ) ta có công thức liên hệ để tính suất điện động điện trở nguồn sau: Eb E1 E2    rb r1 r2 1    rb r1 r2 1.2.12.3 Mắc hỗn hợp đối xứng Nếu nguồn gồm nguồn điện giống mắc thành n hàng, hàng có m nguồn mắc nối tiếp ta nói nguồn mắc hỗn hợp đối xứng Có thể suy công thức tính suất điện động điện trở nguồn sau: Eb  me, rb  SVTH: Sơn Minh Nuôl mr n 22 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm THIẾT KẾ WEBQUEST ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THPT Từ cách hiểu Webquest ta thấy để thiết kế Webquest theo nghĩa ta cần phải biết nội dung, yêu cầu thiết kế trang Web thông thường 2.1 Các bước thiết kế WebQuest Để thiết kế WebQuest ta cần phải thực theo bước: Xác định cấu trúc giảng, khởi động Google site, nhập nội dung ôn tập, chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh…, xây dựng hoạt động nhận thức cho học sinh, kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh 2.2 Xác định cấu trúc giảng Công việc quan trọng làm WebQuest phải xác định cấu trúc nội dung ôn tập Mỗi nội dung tập hợp nhiều thông tin, hình ảnh minh họa, đoạn phim thí nghiệm… Tất lưu thư mục 2.3 Tạo Website Google site [6] Google Site dịch vụ cho phép tạo quản lý nhanh website phổ biến Với Google Site tạo nên nhiều website nhanh chóng, dễ dàng đặc biệt miễn phí ổn định Việc thiết kế trang web công việc mà người dùng Internet muốn thực Tuy nhiên, người có kiện trải qua khóa học lập trình web nên công việc tưởng chừng vô vọng bạn không chuyên Nhưng nói việc thiết kế website việc làm dễ đàng người có google cung cấp dịch vụ miễn phí Google sites giúp cho giáo viên không đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên ngành tin học nhanh chóng tạo lập trang web riêng cho với hình ảnh, viết phong phú Bây bắt tay vào việc thiết kế Web với Google site: 2.4 Đăng kí trang web:  Nhập Address: http://sites.google.com  Tạo tài khoản Google http://mail.google.com (quá trình đăng kí đơn giản miễn phí)  Nhấn nút Create cửa sổ  Cần điền đầy đủ thông tin: tên trang web (site name), mô tả ngắn trang web (site description); trang web dành cho người trưởng thành (Mature content); chọn giao diện cho web (site theme), nhấn more themes để tìm thấy giao diện khác; nhập mã số thị (Please type the code shown), cuối nhấn nút Create để bước vào việc thiết kế trang chủ SVTH: Sơn Minh Nuôl 23 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.1 Giao diện tạo trang web.[7] 2.5 Thiết kế Web: Sau đăng kí tài khoản xong, giao diện thiết kế cho thấy công cụ cho việc xây dựng trang web  Nhấn vào More > Manage site SVTH: Sơn Minh Nuôl 24 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.2 Giao diện tác vụ khác trang web  Nút Edit page để thiết kế trang chủ, công cụ có cửa sổ giống word nên thuận lợi gồm có tính Insert (chèn hình ảnh, link, liên kết với dịch vụ khác Google: Google Document; Google Video YouTube), Format (gõ số trên, dưới, canh lề, ), Table (chèn bảng), Layout (bố trí trang web thành 01 02 cột) Đặt biệt, tính HTML giúp người hiểu biết ngôn ngữ dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa, thêm bớt hiệu ứng cho web mà google Sites không cung cấp sẵn Sau hoàn thành xong nội dung, nhấn nút Save để lưu lại  Bổ xung thêm hình nền, logo, chỉnh sửa Sidebar, tính Change appearance (Site settings>Change appearance) Trong cửa sổ ra, bạn thấy thẻ tính Appearance này: Site Element, Colors and Fonts, Themes  Chỉnh sửa Sidebar, theo mặc định Google sites cung cấp hai thanh: Navigation (Các mục chính) Recent site activity (những hoạt động gần web) Ngoài ra, nhấn Add a sidebar item để tăng thêm khác như: Text, My recent activity, Countdown Nếu muốn chỉnh sửa sidebar việc nhấn Edit, chẳng hạn mục Navigation bạn thêm vào mục (liên kết đến trang khác) cách nhấn Add page to sidebar navigation, xóa chúng (Delete)  Colors and Fonts: Thẻ giúp thay đổi màu, hình cho web, tiêu đề (Header), trang (Page), Sidebar Đối với việc chèn hình cho đối tượng cần nhấn Browse để duyệt đến ảnh cần chờ thời gian để Upload lên máy chủ  Themes: Nếu cảm thấy không vừa lòng với giao diện web ban đầu lúc đăng kí tài khoản chọn lại SVTH: Sơn Minh Nuôl 25 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Sau thiết kế trang đầu tiên, cần phải tạo trang thứ 2, 3, trang Để thực việc này, bạn nhấn nút Create new page chọn dạng: Web page, Dashboard, Announcements, File Cabinet, List, đặt tên cho trang (Name) chọn nơi đặt trang: Đặt đầu trang (Put page at the top level), đặt bên trang chủ (Put page under “tên trang chủ”) Cuối nhấn Create page để tạo trang công việc thiết kế sử dụng tính nêu  Khi thiết kế hoàn chỉnh trang web chia sẻ cho bạn bè người Nhấn Site settings> chọn Share this site, lựa chọn ba dạng Owners (có quyền bạn, tức xem, chia sẻ chỉnh sửa thông tin, xóa trang web), Collaborators (có quyền cộng tác, tức chỉnh sửa nội dung Web thay đổi thông tin quản trị khác), Viewers (chỉ xem) Sau đó, nhập vào địa email vào ô bên dưới, nhấn Invite these people nhấn send cửa sổ Chú ý: đừng quên đánh dấu kiểm tra vào mục Anyone in the world may view this site (make it public) để người giới vào website bạn 2.6 Một số lưu ý:  Dung lượng sử dụng mà Google Sites cung cấp cho web tối đa 100MB thẻ Site storegare  Có thể kết hợp Google Sites với dịch vụ miễn phí khác Google: Document, Calendar, Picasa Web, Presentation, Video vào trang web  Khi không hài lòng với trang web thiết kế xóa vĩnh viễn (không thể phục hồi được) Các bạn vào mục Other Stuff nhấn Delete this site Kết luận Với Google Site, giáo viên trì kênh trao đổi thông tin từ phía người học cách thường xuyên, thuận lợi không nhiều thời gian cách truyền thống Từ website cá nhân, học sinh dễ dàng lấy tài liệu học tập, trao đổi kiến thức người học với với giáo viên Thông qua diễn đàn online website, giáo viên xác định vấn đề có điều chỉnh hợp lí, nhanh chóng công đổi phương pháp giảng dạy đánh giá SVTH: Sơn Minh Nuôl 26 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm MỘT SỐ Ý TƯỞNG CHO CÁC CHỦ ĐỀ ĐỂ CÓ THỂ XÂY DỰNG WEBQUEST Các chủ đề WebQuest thiết kế nhiều dạng dựa ý tưởng khác Những ý tưởng xây dựng số loại nhiệm vụ WebQuest, bao gồm: 3.1 Học sơ đồ tư  Chủ đề: Củng cố lại kiến thức  Ý tưởng: Thông qua câu hỏi gợi ý, kiến thức học chương “Dòng điện không đổi” từ tóm tắt lại kiến thức học theo ý riêng cá nhân  Tiến hành:  Nhiệm vụ: Tóm tắt nội dung học theo yêu cầu giáo viên  Hình thức thực hiện: Làm việc cá nhân  Các bước thực hiện:  Chuẩn bị: Tập học, SGK, nội dung học  Thực hiện: Tóm tắt kiến thức học dựa vào nội dung giáo viên truyền đạt trình học thông tin tìm hiểu thực tế sơ đồ tư Và thực chương trình Okmindmap.com [8]  Sản phẩm: Khi hoàn thành xong yêu cầu, sản phẩm phải nộp cho giáo viên theo đường link có sẵn  Những tiêu chí đánh giá:  Đầy đủ kiến thức học  Ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ  Tính sáng tạo  Thời gian nộp 3.2 Thực yêu cầu, tập, trả lời câu hỏi  Chủ đề: Thực số tập chương  Ý tưởng: Thông qua câu hỏi, yêu cầu tập cụ thể, học sinh rèn luyện cách giải toán, ôn tập kiến thức liên quan học tương ứng với tập  Tiến trình:  Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi củng cố lí thuyết, thực tập giáo viên yêu cầu  Hình thức thực hiện: Theo nhóm cá nhân  Các bước thực hiện: SVTH: Sơn Minh Nuôl 27 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT  GVHD: Bùi Lê Diễm  Củng cố lí thuyết: Học sinh dựa vào học, trả lời câu hỏi củng cố giáo viên soạn sẵn  Phân tích toán: Dựa vào yêu cầu toán câu hỏi định hướng giáo viên để phân tích yêu cầu cụ thể toán  Thực yêu cầu: Thực tập trắc nghiệm google biểu mẫu tập tự luận thực Microsoft word sau gửi cho giáo viên phần nộp Những tiêu chí đánh giá:  Số câu trả lời câu hỏi trắc nghiệm củng cố  Trả lời tập giáo viên yêu cầu  Thời gian nộp 3.3 Phát huy tính sáng tạo học sinh  Chủ đề: Học đôi với hành  Ý tưởng: Tạo sản phẩm thiết thực có ích cho sống vật dụng có sẵn từ kiến thức học chương pin chanh, pin Vôn-ta thiết kế hoạt động acquy chì công cụ Scratch.mit.edu [9] Từ giúp em cố lại kiến thức biết áp dụng vào thực tế giúp em yêu thích môn vật lý  Tiến trình:  Nhiệm vụ: nhóm tạo sản phẩm cho riêng từ vật dụng có sẵn  Hình thức thực hiện: Làm việc theo nhóm từ – học sinh  Các bước thực hiện:  Chuẩn bị: Tìm hiểu ứng dụng nội dung chương từ đưa ý tưởng, vật dụng dụng cụ tạo sản phẩm  Thực hiện: Từ ý tưởng em sáng tạo sản phẩm liên quan đến nội dung học  Sản phẩm: Những sản phẩm hoàn thành đảm bảo hoạt động có tính ứng dụng cao Sản phẩm phải nộp cho giáo viên vào tiết học nộp qua mail sản phẩm thực công cụ Scratch  Những tiêu chí đánh giá:  Sản phẩm tạo có với nội dung học hay không  Tính thẩm mỹ sản phẩm  Làm việc nhóm SVTH: Sơn Minh Nuôl 28 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm HỆ THỐNG WEBQUEST TRÊN GOOGLE SITE Chủ đề WebQuest google site trình bày theo trang Các yêu cầu trình bày trang tiến trình, thành phần WebQuest trình bày công cụ gồm: Giới thiệu, Nhiệm vụ, Quá trình, Đánh giá, Kết luận Các trang lại gồm trang chủ trang nộp Bên cạnh trang kết luận bổ xung thêm trang “Giáo dục kĩ sống” trang nhiệm vụ thêm trang nội dung Trang nội dung chủ yếu tóm tắt nội dung chương Hình 2.3 Giao diện trang WebQuest SVTH: Sơn Minh Nuôl 29 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.4: Giao diện trang chủ đề Hình 2.5: Giao diện trang Giới thiệu SVTH: Sơn Minh Nuôl 30 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.6: Giao diện trang Nhiệm vụ Hình 2.7: Giao diện trang Tiến trình SVTH: Sơn Minh Nuôl 31 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.8: Giao diện trang Đánh giá Hình 2.9: Giao diện trang Kết luận SVTH: Sơn Minh Nuôl 32 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Hình 2.10: Giao diện trang Nộp sản phẩm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN GOOGLE SITE Người dùng muốn xem chủ đề WebQuest vào trang web click vào phần WebQuest Click vào chủ đề trang chủ đề Trang có nội dung trình bày tóm tắt mô tả chủ đề, lứa tuổi áp dụng, thời gian thực Và ngang thành phần WebQuest gồm: Giới thiệu, Nhiệm vụ, Tiến trình, Đánh giá trang Kết luận Chỉ cần click vào gồm thành phần lên nội dung trang Ở trang thành phần WebQuest chứa liên kết để người dùng thực yêu cầu tham khảo thêm thông tin Ngoài hệ thống chủ đề WebQuest, trang lại chứa số tài liệu tham khảo, giáo dục kĩ sống,… Người dùng tham khảo thêm cách chọn “kết luận” vào mục “Giáo dục kĩ sống” Đây WebQuest hoàn chỉnh qua https://sites.google.com/site/webquestdayhocvatly11/home SVTH: Sơn Minh Nuôl trình nghiên cứu: 33 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm KẾT LUẬN Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ kết nghiên cứu trình thực đề tài: “VẬN DỤNG HỆ THỐNG WEBQUEST TRONG ÔN TẬP CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 11 NÂNG CAO” thu số kết sau:  Dựa sở lí luận thực tiễn việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học, bước đầu tìm hiểu xây dựng sở lí thuyết WebQuest Trong đó: phân biệt rõ chức hỗ trợ WebQuest, hình thức triển khai vận dụng WebQuest vào dạy học Góp phần khẳng định sở khoa học việc vận dụng WebQuest vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng hiệu trình dạy học Tin học trường phổ thông  Vận dụng sở lý thuyết WebQuest tìm hiểu, kết hợp với việc sử dụng ứng dụng Google site, thiết kế số WebQuest trình bày chương “Dòng điện không đổi” Trên sở đó, phát triển thêm nhiều nội dung đầy đủ chương trình phổ thông, đưa lên mạng internet để nhiều người tham khảo, học sinh sử dụng để tự học Tóm lại, điều làm Tất điều nói lên làm nhiều tương lai Hi vọng tương lai ngành giáo dục đạt mục tiêu cao Qua trình thực đề tài, đặc biệt trình thực nghiệm sư phạm, có số đề xuất sau:  Để vận dụng WebQuest có hiệu trình thiết kế WebQuest cần trọng đến việc khai thác ý thức, niềm khao khát muốn tìm tòi học sinh trước cung cấp nguồn thông tin, đồng thời trình lên lớp giáo viên cần ý đến việc phát huy tính tích cực hoạt động học sinh, tạo điều kiện cho học sinh độc lập tìm kiến thức  Cần phải trọng đến trình thực nghiệm thí nghiệm nhằm rèn luyện cho học sinh cách toàn diện kĩ cần thiết học tập SVTH: Sơn Minh Nuôl 34 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Thị Thảo Hiền, Đồ án tốt nghiệp (2012), đề tài: “Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy học tin học phổ thông”, Khoa công nghệ thông tin, ĐHSP TPHCM [2] http://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat015.shtml [3] Vũ Thanh Khiết (2000), Điện học, NXB Giáo dục [4] Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên) (2009), Vật lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục [5] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) (2009), Vật lí 11 bản, NXB Giáo dục [6]https://sites.google.com/site/lstsict/ngoai-khoa-tin-hoc/tao-trang-web-voi- google-sites/tao-trang-web-voi-google-site [7]https://sites.google.com/site/sites/system/app/pages/meta/dashboard/create-newsite [8] http://Okmindmap.com [9] http://scratch.mit.edu SVTH: Sơn Minh Nuôl 35 [...]... của dòng điện chạy qua một đoạn mạch cũng là công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đó Đơn vị của công suất là oát (W) 1.2.8 Công của nguồn điện Trong một mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công làm di chuyển các điện tích tự do có trong mạch tạo thành dòng điện Công này bao gồm công của lực điện và công SVTH: Sơn Minh Nuôl 17 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương Dòng điện không đổi trong chương. .. rằng trong vật dẫn có dòng điện không đổi hay dòng điện dừng dt SVTH: Sơn Minh Nuôl 14 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương Dòng điện không đổi trong chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Dòng điện không đổi có cường độ như nhau ở mọi tiết diện của vật dẫn Thật vậy, giả sử cường độ dòng điện qua hai tiết diện bất kì S1 và S2 khác nhau thì số điện tích nằm trong hai tiết diện sẽ thay đổi. .. bởi vì điện lượng qua S1 không bằng điện lượng qua S2 Kết quả là điện trường trong vật dẫn thay đổi và dòng điện trong vật dẫn không thể là dòng điện dừng Đối với dòng điện không đổi ta viết công thức dưới dạng I q t Trong đó q là điện lượng qua tiết diện ngang vật dẫn trong khoảng thời gian t 1.2.3 Nguồn điện Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế, nhằm duy trì dòng điện trong mạch... tác dụng từ, Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ Có thể quan sát được tác dụng từ trong mọi trường hợp khác nhau của dòng điện, không phụ thuộc bản chất vật dẫn Dựa trên tác dụng này người ta chế tạo các thiết bị điện, các dụng cụ dùng điện như đồng hồ đo điện, nam châm điện, chuông điện 1.2.2 Dòng điện không đổi Nếu vecto mật độ dòng và cường độ dòng điện không thay đổi theo thời gian,... tải điện) trong mạch sẽ thực hiện một công là A=qU Với dòng điện không đổi, ta có: q= It Lúc đó công của dòng điện có cường độ I trong đoạn mạch có hiệu điện thế U đặt vào là A  UIt Đó cũng chính là công của lực điện tác dụng lên các hạt tải điện trong đó, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, I là cường độ dòng điện chạy qua mạch và t là thời gian dòng điện chạy qua Vậy: Công của dòng điện. .. Có thể suy ra công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này như sau: Eb  me, rb  SVTH: Sơn Minh Nuôl mr n 22 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương Dòng điện không đổi trong chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm 2 THIẾT KẾ WEBQUEST ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THPT Từ cách hiểu về Webquest ta thấy rằng để thiết kế được một Webquest theo... giá WebQuest để rút ra kinh nghiệm và chỉnh sửa cần có sự tham gia của học sinh, đặc biệt là những thông tin phản hồi của học sinh về việc trình bày cũng như những thắc mắc liên quan đến WebQuest Chương II: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST VÀO ÔN TẬP CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐIỆN” VẬT LÝ 11 THPT 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THPT [3,4,5] 1.1 Đặc điểm Chương Dòng điện không. .. phổ thông như: dòng điện trong các môi trường, từ trường, dòng điện xoay chiều SVTH: Sơn Minh Nuôl 13 Xây dựng hệ thống WebQuest vào ôn tập chương Dòng điện không đổi trong chương trình Vật lý 11 THPT GVHD: Bùi Lê Diễm Phần lớn các kiến thức của chương rất gần gũi và có nhiều ứng dụng trong đời sống và kỹ thuật Dòng điện một chiều có thể dùng để thắp sáng, các nguồn điện một chiều cũng được sử dụng. .. lạ Trong một điện kín công của lực điện trường bằng 0, do đó công của nguồn điện chỉ còn là công của lực lạ: A  q   It Trong đó,  là suất điện động của nguồn điện (V), q là điện lượng chuyển qua nguồn điện đo bằng culong (C), I là cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện đo bằng ampe (A) và t là thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện đo bằng giây (s) Công của nguồn điện cũng là công của dòng điện. .. của dòng điện chạy trong mạch Đó là điện năng sản ra trong toàn mạch 1.2.9 Công suất của nguồn điện Công suất của nguồn điện có giá trị bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian: P A  I t Đó cũng chính là công suất của dòng điện chạy trong mạch và cũng là công suất điện sản ra trong toàn mạch 1.2.10 Công và công suất của máy thu điện 1.2.10.1 Máy thu điện Các dụng cụ (hay thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Vận dụng kĩ thuật Webquest trong ôn tập chương Dòng Điện Không Đổi, Tiểu luận Vận dụng kĩ thuật Webquest trong ôn tập chương Dòng Điện Không Đổi, Tiểu luận Vận dụng kĩ thuật Webquest trong ôn tập chương Dòng Điện Không Đổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay