Niên luận: cách ghi nhân danh trong các văn bản quốc ngữ thời kỳ đầu

34 308 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 13:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC Đề tài: CÁCH GHI NHÂN DANH TRONG CÁC VĂN BẢN QUỐC NGỮ THỜI KÌ ĐẦU CBHD: Ths Trần Thị Thúy An SVTH: Bùi Thị Diệu Trang LỚP: Ngôn ngữ K12 MSSV: 1256010178 TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2015 MỤC LỤC DẪN NHẬP Lí chọn đề tài Chữ Quốc ngữ vốn quý dân tộc Việt Nam, kể từ có chữ Quốc ngữ, tư liệu quý báu tác phẩm văn học nghệ thuật hay khoa học có nhiều thuận lợi để phát triển Nguồn liệu lưu giữ chữ quốc ngữ trở thành vốn quý cho nhiều ngành khoa học, nhân danh học không ngoại lệ Có lẽ văn quốc ngữ xuất lúc nhân danh xuất đồng thời, ghi dấu không ngừng nghỉ Lật lại trang sách lịch sử hy vọng cung cấp vốn hiểu biết hữu ích cách ghi nhân danh ngày đầu hình thành chữ quốc ngữ Trong vài chục năm trở lại đây, môn khoa học Nhân danh học thực tâm nghiên cứu phát triển Công tác nghiên cứu gặp nhiều khó khăn nguồn tài liệu sơ sài, chưa hệ thống hóa cách hoàn chỉnh Thế nhu cầu sử dụng danh xưng sống hàng ngày mong muốn hiểu biết lại phong phú đa dạng Với nhu cầu cấp thiết đó, chọn đề tài nghiên cứu “Cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu” Mục đích nghiên cứu Ở Việt Nam, ngành Nhân danh học khoa học non trẻ, mong muốn thông qua đề tài sẽ: - Hệ thống hóa lại cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu, từ nhìn thấy lịch sử phát triển nhân danh Việt Nam góp phần đưa liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu nhân danh cách khoa học, - dễ dàng Cung cấp kiến thức bổ ích để người Việt có nhận thức đắn nhân danh học liệu ngôn ngữ học lịch sử Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi niên luận này, tiến hành khảo sát văn quốc ngữ thời kì đầu thuộc kỉ 17-18 Lịch sử vấn đề Nhân danh học hai chuyên ngành lớn thuộc nhân xưng học bên cạnh địa danh học, ngành chủ yếu nghiên cứu khía cạnh xung quanh tên người góc nhìn ngôn ngữ học Ở nước Âu- Mĩ, khoa học đời sớm vào khoảng năm cuối kỉ XIX với hàng trăm công trình lớn nhỏ công bố Ở Việt Nam, ngành khoa học chưa nhận quan tâm thỏa đáng xuất từ lâu Vào cuối kỉ thứ XVIII, nước ta có loại sách ghi tên bề tiếng, người đỗ tiến sĩ, kể đến như: “Đại Việt lịch triều đăng khoa lục” (1779) Nguyễn Hoản; “Quốc triều đăng khoa lục” (1894) Cao Xuân Dục Từ năm 1945 đến nay, nhiều từ điển nhân danh Việt Nam đời, đáng ý là: Nguyễn Huyền Anh với” Việt Nam nhân danh tự điển” (1967): Trần Văn Giáp chủ biên “Lược truyện tác giả Việt Nam” (1971-1972); Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Bá Thế với “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” (1992); không nhắc đến Nhật Tịnh- Nguyễn Thị Khuê Giung với “Sơ thảo tự điển biệt Việt Nam” (1975);…Tuy nhiên, nghiên cứu quy mô chưa xuất nhiều nhà ngôn ngứ học cho nhân danh mang tính chất định tên, dán nhãn vào vật, chưa mang nhiều thuộc tính ngôn ngữ Các nhà nghiên cứu tiên phong, phá vỡ quan niệm kể đến như: - Nguyễn Bạt Tụy( 1954), “Tên người Việt Nam”, liệt kê 308 họ khảo cứu - cách đặt tên đệm, tên người Việt Nam Trịnh Huy Tiến (1961), “Các loại nhân danh Việt Nam” đề cập đến 15 loại - danh hiệu tên lại không nhắc đến họ tên đệm Nguyễn Kim Thản (1975), “Vài nét tên người Việt” trình bày nguồn gốc - số họ người Kinh đặc điểm tên đệm, tên Trần Ngọc Thêm (1976), “Về lịch sử tương lai tên riêng người Việt”, nêu chức tên người đời sống xã hội gợi ý - nguyên tắc đặt tên Phạm Tất Thắng (1988),” Một cách phân loại tên riêng tiếng Việt”, “Các kiểu cấu trúc tên người Việt”, “Vài nhận xét yếu tố đệm tên gọi người Việt”, tác phẩm nêu cách tổng quan nhận định tên - chính, tên đệm bước đầu có cách phân loại tên riêng ngườiViệt Lê Trung Hoa (1992), “Họ tên người Việt Nam”, công bố 679 họ Năm 2002, sách tái bổ sung thêm với số 938 họ Và gần nhất, sau nhiều công sức tìm tòi, nghiên cứu, ông cho đời “Nhân danh học” với 1.050 học người Việt, nghiên cứu kĩ lưỡng hệ thống thành phần tên gọi bao gồm họ, tên đệm, tên chính,…và khía cạnh khác danh hiệu, tước hiệu,… Ông người cho môn - khoa học gọi Nhân danh học Lin Vĩ Tuấn (2007), luận văn thạc sĩ” Vấn đề phiên dịch tên người Tiếng Việt sang tiếng Hán”, nhận định vấn đề khái quát nhân danh người Việt đưa hướng chuyển đổi tên người Việt sang tiếng Hán góp phần đơn giản hóa công việc hành chính, giao tiếp xã hội người Việt với người Trung - Quốc Vũ Gia Kiêm ( 2009), luận văn thạc sĩ “Đối chiếu họ tên người Việt người Anh”, hệ thống hóa quy cách đặt tên vủa người Việt người Anh từ nêu lên điểm giống khác biệt cách đặt tên người Việt người Anh góp phần tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế Đề tài “Cách ghi nhân danh học văn quốc ngữ thời kì đầu” mẻ Việt Nam, phạm vi khảo sát chúng tôi, chưa tìm thấy đề tài có đối tượng nghiên cứu trùng lặp, đề tài kì vọng mở nhìn môn khoa học Nhân danh học Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thống kê: Khảo sát văn quốc ngữ thời kì đầu, thống kê - danh xưng nhắc đến để đưa làm luận cho nghiên cứu Phương pháp phân tích- miêu tả: Nêu lên nét bản, đặc trưng - cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu Phương pháp so sánh- đối chiếu: Làm rõ nét tương đồng hay khác biệt thay đổi cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu - Ý nghĩa khoa học – thực tiễn Việc khảo sát cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu cung cấp cách nhìn khoa học, tổng quát khía cạnh phát triển quan trọng lịch sử chữ quốc ngữ từ nâng cao niềm tự hào, trân trọng với vốn - ngôn ngữ quý giá dân tộc Hiểu rõ cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu giúp cho việc tiếp xúc với nguồn tài liệu khác nhau, tài liệu cổ chữ quốc ngữ trở nên dễ dàng hơn, khả đánh giá, phân tích tài liệu tốt Bố cục Ngoài phần dẫn nhập kết luận, đề tài gồm chương với nội dung sau: - Chương 1: Cơ sở lí luận, nêu lên nét khái quát lịch sử chữ quốc ngữ, ý nghĩa tầm quan trọng văn quốc ngữ Đồng thời chương nêu nét chung tình hình nghiên cứu - nhân danh học Việt Nam Chương 2: Quy cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu, khảo sát văn chữ quốc ngữ đầu tiên, tổng hợp lại cách cụ thể - quy tắc ghi nhân danh thời kì Chương 3: So sánh cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu nay, trình bày đặc điểm cách ghi nhân danh Việt khác biệt so với cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kì đầu Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành chữ quốc ngữ văn quốc ngữ 1.1.1 Về lịch sử hình thành chữ quốc ngữ Chữ viết vấn đề quan trọng quốc gia Nghiên cứu chữ quốc ngữ nước ta công việc cấp thiết Rất nhiều nhà khoa học nhiều ngành khác sử học, ngôn ngữ học tham gia giải vấn đề Vào kỉ 17, nước Việt thời hậu Lê, đất nước suy yếu, bị chia cắt làm hai miền mà sông Gianh làm ranh giới Phía Bắc gọi đàng Ngoài Chúa Trịnh đứng đầu, vua Lê bù nhìn Phía Nam đằng Trong Chúa Nguyễn cai trị Cả hai bên chờ thời nhằm tiêu diệt lẫn nhau, chiến tranh xảy liên miên không dứt, gia đình phải li tán, đau thương, mát, …Trong bối cảnh đau thương ấy, người Việt tiếp nhận tôn giáo giáo sĩ Tây phương mang đến, đạo Thiên Chúa Chữ quốc ngữ giáo sĩ nước đặt nhằm giải nhu cầu thiết họ, công việc truyền giáo Ban đầu, họ truyền giáo thông qua số người Nhật, Trung có đạo Thiên Chúa Thế nhưng, tùy thuộc vào bên trung gian kế lâu dài Ngoài ra, sinh hoạt báo cáo với bề họ tìm cách để ghi lại địa danh, tên người Tiếng Việt khó cố công học tập đạt mục đích tốt Linh mục Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, đến đàng Trong năm 1617 người nước ghi nhận nói tiếng Việt thạo Còn giờ, chữ Hán khó học, mà có thông thạo chữ Hán đọc chữ Nôm Chữ Nôm khó học, khó nhớ hơn, dù biết nhiều công phu học hỏi Thêm vào đó, loại chữ khó mà phổ biến đại chúng, tầng lớp thấp xã hội vốn điều kiện học hành nhiều Bằng chứng rõ sau đến năm năm truyền đạo nước Việt, có giáo lý chữ Nôm chắn tay người Việt viết Cuốn đơn dành cho người Việt, cho giáo sĩ nước Xuất phát từ nhu cầu thiết ấy, giáo sĩ nước dùng mẫu tự La Tinh để ghi âm lại tiếng Việt Chữ quốc ngữ ngày thứ chữ nhiều linh mục dòng Tên Việt Nam (với cộng tác thầm lặng số thầy giảng người Việt) sáng tạo vào kỉ thứ 17, ghi âm tiếng Việt xếp đặt thành hệ thống Một cách cụ thể hơn, giáo sĩ dùng mẫu tự La Tinh dựa vào phần chữ Bồ Đào Nha, Ý dấu chữ Hy Lạp để kết hợp nên thứ chữ quốc ngữ dùng Alexandre de Rhodes người ghi dấu ấn quan trọng công sáng tạo với tự điển An Nam- Bồ Đào Nha- Latin (gọi tắt từ điển Việt- Bồ- La) “Phép giảng tám ngày” chữ quốc ngữ tòa thánh La Mã cho xuất năm 1651 Nhà nghiên cứu Võ Long Tê nhận xét: “Đành giáo sĩ Alexandre de Rhodes người sáng chế làm cho chữ quốc ngữ trở nên hoàn hảo, lịch sử xem vị giáo sĩ thủy tổ chữ quốc ngữ có công thử thách chữ quốc ngữ lĩnh vực soạn sách tự điển, văn phạm, giáo lý, phổ biến rộng rãi chữ quốc ngữ tác phẩm ấn loát nhà in Thánh Truyền giáo La Mã” Đó sách coi công cụ bước đầu việc phổ truyền việc dạy học chữ Việt, mở xuất chữ Việt đồ chữ viết giới Kể từ sau, có nhiều công trình từ điển, từ vựng sách báo in chữ quốc ngữ đời giúp cho ta hiểu thống nhất, ổn định phát triển chữ quốc ngữ Bấy chưa đề chuẩn tả, song tài liệu cho ta thấy số qui tắc tả chung toàn dân, kể chuẩn phát âm, từ vựng, ngữ pháp So sánh chữ quốc ngữ tờ báo in chữ quốc ngữ sớm nước ta- tờ “Gia Định báo”, xuất Sài Gòn năm 1865 với chữ quốc ngữ từ điển cuối kỉ XIX không khác với chữ quốc ngữ Thực dân Pháp lợi dụng chữ quốc ngữ làm chữ viết thức để củng cố chế độ bảo hộ nhân dân ta nắm bắt chữ quốc ngữ làm công cụ đắc lực để truyền bá tư tưởng cách mạng, văn hoá Trải qua trình biến đổi phát triển lâu dài, tiếng nói thay đổi, chữ quốc ngữ có thay đổi cho phù hợp với đặc tính âm dân tộc tồn ngày 1.1.2 Về văn chữ quốc ngữ thời kì đầu Hiện nay, việc sưu tập tìm lại cách đầy đủ văn quốc ngữ thể trình hình thành phát triển chữ quốc ngữ gặp nhiều khó khăn mang tính nhỏ lẻ Theo Lý Toàn Thắng (1996), có báo ngắn với tiêu đề “Chữ Quốc ngữ cổ” V Barbier đăng tạp chí Nam Phong (1923) công bố trang sách “Phép giảng ngày” Alexandre de Rhodes, xuất xứ tài liệu danh tính tác giả đến chưa làm rõ Từ năm 60 kỉ XX đến nay, việc công bố, sưu tầm chủ yếu nhà Ngôn ngữ học nước miền Nam thực hiện, đáng ý kiện sau: 10 [mụn] độc lắm, mà người biết chẳng mời Thầy rửa tội cho tên Josaphat, đoạn liền sinh Mà ông tên [thánh] Vito, Đức Chúa lại cho chức cha [ông] ông Chưởng Minh Còn ông Chưởng Trà có đạo tên thánh ngày trước…” Có hai nhân danh nhắc đến có tên đệm Chưởng, viết hoa, cách tên khoảng trắng Ở phần cuối thư có kí tên tác giả với chữ đệm “Văn” viết hoa Igesico Văn Tín bao gồm hai tên: tên thánh tên “tục” Tên Igesico hay Iglésis, Iglesias, thứ mà ngày người mang tên đó, kể người Âu Châu Khi Văn Tín gia nhập giáo hộ công giáo bắt đầu mang tên Igesico Còn tên họ Văn Tín không ghi lại, theo chữ kí ông, có hai chữ Việt Văn Tín (Đỗ Quang Chính, 1972: 126127) Ngoài với thư viết tay khác Bento Thiện viết ngày 25/10/1659 gửi linh mục G.F de Marini Bento Thiện biên thư Thăng Long lúc ông chung với linh mục Onuphre Borgès Trong thư Bento Thiện không xưng rõ chức vụ mình, nhờ chữ kí cuối thư ta biết ông thầy giảng Igesico Văn Tín Bento tên thánh ông; danh từ Bồ Đào Nha, tiếng La Tinh Benedictus, tiếng Pháp Benoit, Tiếng Việt Bê Nê Đích Tô hay Biển Đức (Đỗ Quang Chings, 1972: 135) Bức thư gồm trang giấy viết cỡ nhỏ, khổ 21x31 cm Đọc thư nhận thấy Bento Thiện giỏi chữ quốc ngữ Igesico Văn Tín mà học lực có phần cao Trong thư có đoạn: “Sau Manoel Văn Hán gưởi lời lạy ơn Thầy nghìn trùng mà đội ơn thầy lắm, chẳng có quên nghĩa Thầy đâu…” Tên đệm Manoel Văn Hán viết hoa tương tự thư trước Igesico Văn Tín 20 Trong “Thư Domingo Hảo gửi thầy Gabriel” năm 1687 có viết: “ Từ đức chúa trời đời năm 1687 năm Tôi Domingo văn hảo tớ thầy” Có thể thấy tác giả không viết hoa tên đệm mình, viết thường chữ khác, chữ ưu tiên viết hoa tên thánh tác giả Ngoài đầu văn tác giả có nhắc đến tên đoạn: “ Tôi Domingo hảo gưởi mlời kính lạy Thăy Gabriel an sức khỏe…” hay “ Thư Domingo Hảo gửi thầy Bispo Luys” năm 1687, tác giả nhắc đến viết: “ Tôi Domigo hảo Thân lạy Đức thày Bispo Luys Vigairo Apostolico Liêm an sức khỏe…” tác giả ý thức không viết hoa phận khác tên nhiên lại viết hoa tên người nhận Có lẽ trịnh trọng cách xưng hô mà tác giả sử dụng phương cách Trong “Thư tập thể gửi Cadinale báo cáo tình hình xấu việc đạo nước Tunkinh” năm 1702 có đoạn dài liệt kê tên tuổi có nhắc đến số nhân vật bao gồm tên đệm là: “Những Sacêdotê Parôki Vitô Trí tuổi 64 Mighê Họp tuổi 56 Philicê Miện tuổi 63 Meriô Tào tuổi 51 Vento Sử tuổi 54 Tuse Phước tuổi 43 Titô Bon tuổi 50 Antôn Năng tuổi 49 Cùng kẻ giảng nước Tũnkinh Mighê Hòa Ancolytha tuổi 68 Phiô Mỹ Lộc Ancolytha tuổi 51 Juse Huân Ancolytha tuổi 44 Jacobê Vĩnh Exercista tuổi 46 Bảo Lộc Tri Letorê tuổi 35 Juăo Hậu Ostiariô tuổi 35 Antôn Chí Clericus tuổi 43 Vitô Qui Clericus tuổi 38 Philiphê Bân Lector tuổi 58 Chicô Huyện Luân tuổi 65 Tume Khiêm tuổi 67 Manhia Kiêm tuổi 65 Leăo Xuân Lĩnh tuổi 60 Phanchicô Tân tuổi 56 Manue Man tuổi 55 Mighê Văn Phượng tuổi 48 Phero Hiệp tuổi 47 Aocutinh văn Dănh tuổi 39 Jume Văn Mỹ tuổi 34 Juse Hữu tuổi 34 Juăo Loan tuổi 33 Gabirie Ngãi tuổi 33 Antôn Khương tuổi 31 Tomaco 21 Hán tuổi 30 Matcô Thuần tuổi 30 Linô Văn Nậu tuổi 29 Carôlu Khánh tuổi 29 Antôn Thoản tuổi 26 Jacinhtô Vàng tuổi 25.” Có tổng cộng 37 nhân vật nhắc đến, có nhân vật nhắc đến có tên đệm là: Mỹ Lộc, Bảo Lộc, Xuân Lĩnh, Văn Phượng, văn Dănh, Văn Mỹ, Văn Nậu Một phần khác văn có đoạn: “ Hai điều có tờ Mighê văn Phượng làm chứng trước mặt Kí lục Đức thánh Phapha…” Sáu nhân vật có tên đệm viết hoa, riêng văn Dănh không viết hoa tên đệm Tên Văn Phượng phần đầu văn có viết hoa tên đệm phần sau lại không viết hoa Có thể thấy thiếu đồng cách viết tên đệm khảo sát văn Văn “ Thư tố cáo Phadêrê Duminh dòng Đức Chúa Jesus không chịu sắc vua Phalang định hành thày Fêlicê” năm 1703 có nhân vật : “ Juse Huân Sacêdotê Tũ Kinh Marco Văn Thuần kẻ giảng Tũ Kinh Carolu Văn Khánh kẻ giảng Tũ Kinh Jacintô Văn Thuyên kẻ giảng Tũ Kinh Anjô Văn Toán học trò giúp việc nhà Đ C T Duminh Văn Huy học trò giúp việc nhà Đ C T” Có 5/6 nhân vật nhắc đến có tên đệm Văn viết hoa toàn bộ, tên đệm tên có khoảng trắng cách ra, không viết liền 22 Năm 1706 “ Thư Dominici Văn Thịnh trình bày việc bị hành hung” có đoạn: “ Depositio luthensica Acoly thơ Junquinensis Dominici Văn Thịnh…” Tên Văn thịnh viết hoa tên đệm, có khoảng cách với tên Năm 1759, văn “Tố cáo minh oan thày Hiến người bên Hầu tả Kiên” có nhắc đến hai nhân danh bao gồm tên đệm tên chính: “Khi vào đến bố nơi hầu tả Kiên phải đợi chín mười ngày văn Thuần người bên nhà dòng đem thư thầy Bảo Lộc gưởi cho hầu tả Kiên…”Cùng đoạn văn ngắn tên đệm viết hoa, tên đệm không viết hoa, không đồng Năm 1968 Thanh Lãng sưu tầm giới thiệu “ Sách sổ sang chép việc Philiphê Bỉnh”, trang 124 đến 126 sách trình bày danh sách Nhân danh Philiphê Bỉnh nhắc tới bao gồm tên đệm là: Văn Lưu, Văn Thạnh, Văn Tuôn, Văn Đẳng, Văn Lệ Các tên liệt kê theo danh sách viết hoa tên đệm Tổng hợp tên đệm nhắc đến từ thư: “Thư Domingo Hảo gửi thầy Gabriel” ;“Thư tập thể gửi Cadinale báo cáo tình hình xấu việc đạo nước Tunkinh”; “ Thư Dominici Văn Thịnh trình bày việc bị hành hung” “ Thư tố cáo Phadêrê Duminh dòng Đức Chúa Jesus không chịu sắc vua Phalang định hành thày Fêlicê” Ta thấy có 4/7 nhân vật có tên đệm Văn văn “Thư tập thể gửi Cadinale báo cáo tình hình xấu việc đạo nước Tunkinh” gồm: Xuân Lĩnh, Văn Phượng, văn Dănh, Văn Mỹ, Văn Nậu 5/5 nhân vật có tên đệm Văn “ Thư tố cáo Phadêrê Duminh dòng Đức Chúa Jesus không chịu sắc vua 23 Phalang định hành thày Fêlicê” Văn Thuần, Văn Khánh, Văn Thuyên, Văn Toán, Văn Huy Trong “ Sổ sang chép việc” có 6/6 nhân vật xuất có tên đệm Văn gồm: Văn Lưu, Văn Thạnh, Văn Tuôn, Văn Đẳng, Văn Lệ, Văn Liên Hai thư lại tác giả có tên lót Văn bao gồm: Văn Thịnh văn hảo Nhìn lại thời gian văn bản, có văn “Thư Domingo Hảo gửi thầy Gabriel”năm 1687 tên đệm không viết hoa, văn sau tên đệm viết hoa Cũng sơ lược thư này, nhận định tên lót Văn phổ biến, dùng chung cho người có giới tính nam 2.3 Tên Tên tên gọi cá nhân, để phân biệt với cá nhân khác Tên thường vị trí cuối (Lê Trung Hoa, 2013: 76) Trong thư Igesico Văn Tín, có nhân danh sau nhắc đến: ông Chưởng Minh, ông Chưởng Trà, ông Già Hán ( tức Manoel Văn Hán- người cấp bậc thấp “Dòng tu” Thầy giảng) tên tác giả Văn Tín Các tên riêng viết hoa, cách tên đệm khoảng trắng Bức thư Bento Thiện trích đoạn có nhân danh gồm: “Các thầy giảng xứ, Kẻ giảng Thầy Chico Ống Mác, chẳn cùng, có Bento Cẩm mà thôi; bổn đạo ghét chẳng cho ăn, chẳng đến nữa, nết kiêu ngạo chẳng có chừa, dù kẻ giảng chẳng có đến Bây kể kẻ biết ngày xưa, Bảo lộc Trương ông Lucio Kẻ Cốc sinh thì, ông Minh ông Trà Kẻ Vó sinh […] Song le, ông Tần, ông Niêm dộng Chúa rằng: phô thầy có ý sang làm mà Đức Chúa chẳng cho ở, phô Thầy buồn lắm…” Có thể 24 nhận thấy tên riêng viết hoa, để phân biệt nhân danh, tác giả kèm theo tên địa danh nơi người sống Kẻ Cốc Kẻ Vó Trong tập “Lịch sử nước Annam” nhân danh nhắc đến trên, viết hoa, đứng vị trí cuối tên họ, cách họ tên đệm khoảng trắng có hai nhân danh đáng ý đoạn trích: “Vua An Dương Vương sinh gái tên Mị Chu Vua Triệu Vũ Hoàng có trai tên Trọng Thỉ Mà Triệu Vũ giả nghĩa làm hòa thuận, mà hai bên gả cho nhau.” Có hai nhân vật tiếng nhắc đến Trọng Thỉ Mị Chu mà ngày biết đến tên Mị Châu Trọng Thủy Ngoài ra, hai nhân vật Đặng Dong, Mạc Đăng Dong có khác so với nhân danh nhắc đến Đặng Dung Mạc Đăng Dung Đây biến chuyển biến âm từ tiếng Việt thời sơ khai so với tiếng Việt đại dấu vết Ở phần mở đầu “ Sổ sang chép việc” Thanh Lãng giới thiệu, tác giả viết: “ Tôi thầy Bỉnh làm Kẻ Chợ nước Potugal năm 1822 mà chép nhiều sự…” liệt kê số nhân danh trang 124-126 gồm: Cụ Thao, Cụ Thiều, Cụ Quyên, Cụ Bỉnh, Thầy già Kiểm, Thầy già Miện, Thầy Liêm, Thầy Nhâm, Thầy Thuyên, Thầy Cẩm, Thầy Bá, Thầy Tĩnh, Thầy Nghiêm, Thầy Thạc, Thầy Mỹ, Thầy Đốc,… Khoảng 180 nhân danh Trong tác giả viết hoa tất tên riêng nhắc đến Văn “ Thư Domingo Hảo gửi thầy Gabriel” năm 1687 lại tương đồng tronh cách ghi nhân danh, đầu thư tác giả xưng “Tôi Domingo Hảo gửi lời kính lạy Thày Gabriel an lành sức khỏe…” cuối thư lại kí tên “ Tôi Domingo văn hảo tớ thầy” Cũng 25 tác giả “Thư Domingo Hảo gửi thầy Bispo Luys” năm 1687 lại ghi: “Tôi Domingo hảo Thân lạy Đức Thày Bispo Luys Vigairo Apostolico Liêm an sức khỏe làm phúc soi sáng phương đông chúng tôi…” Có thể thấy không đồng cách ghi nhân danh tác giả viết hoa không viết hoa tên riêng ghi lại chúng Tóm lại, tên riêng văn quốc ngữ thời kì đầu, nhận thấy đa dạng cách đặt tên, phân biệt rõ nam nữ Cách ghi lại nhân danh chưa thực thống nhất, có chỗ viết hoa không viết hoa Có thể nhìn thấy, nhân danh Việt biến đổi phức tạp lên nhiều theo thời gian Ban đầu, nhiều người tên có chữ, thường có hai chữ, phức tạp lên ba chữ Trong 448 nhân vật lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám trước, có người họ tên gồm bốn tiếng, phổ biến nhiều Nghiên cứu văn quốc ngữ thời kỳ đầu giúp làm sáng tỏ thay đổi Nhân danh qua thời kỳ 26 Chương 3: SO SÁNH CÁCH GHI NHÂN DANH TRONG CÁC VĂN BẢN QUỐC NGỮ THỜI KÌ ĐẦU VÀ HIỆN NAY 3.1 Khái quát quy tắc ghi nhân danh Việt Nam Thời kì đầu nay, quy tắc viết hoa nhân danh chưa thực thống Mỗi văn lại trình bày theo thể thức khác nhau, chỗ viết Nguyễn Hoàng Long, chỗ lại Nguyễn hoàng Long, Nguyễn- hoàngLong Nguyễn- Hoàng- Long Ở đề tài này, dựa vào quy cách ghi nhân danh Viện Ngôn Ngữ học đề xướng, khái lược “Nhân Danh học Việt Nam” tác giả Lê Trung Hoa giả thuyết chấp nhận nhiều Viết hoa tất yếu tố họ, tên đệm, tên chính, niên hiệu, tự, hiệu, bút danh, pháp danh, tên thánh,… không gạch nối Thí dụ: Lý Thường Kiệt, Lê Thái Tổ, Minh Mạng, Chu Thần, Thanh Hiên, Tố Hữu, Thích Minh Châu,… Riêng từ nước kèm với tên Việt viết hoa phiên âm viết hoa yếu tố đầu có gạch nối: Petrus Trương Vĩnh Ký, Phao-lô Nguyễn Văn Bình.( Lê Trung Hoa: 2013, 24) 3.2 So sánh cách ghi Nhân danh qua hai thời kỳ Để so sánh cách ghi nhân danh qua hai thời kỳ, trước hết, khảo sát số cách ghi nhân danh văn quốc ngữ Văn có nhắc đến nhiều tên họ người Việt lựa chọn “Đại Việt sử kí toàn thư” nhóm soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô 27 Sĩ Liên,… viện khoa học xã hội Việt Nam dịch xuất năm 1993 Trong tập sách này, nhân danh nhắc đến nhiều, nêu đầy đủ họ tên cách viết thống nhất, hoàn chỉnh Ví dụ đoạn viết Thái Tông Văn Hoàng đế: “ Ngày Mậu Thân, tế xã tắc Sai quản lĩnh Phan Tử Viết đại phu Trình Nguyên Hy mang tờ biểu phương vật theo bọn Xưởng sang tạ ơn nhà Minh Ngày mồng 8, làm lễ cáo Thái miếu có lệnh để vua quyền coi việc nước Sai quan tế khắp thần kỳ nước có ghi tự điển Định ngạch thuế ruộng đất, đầm ao, bãi dâu Ban tên húy quốc triều gặp chữ miếu húy, ngự danh không viết Ai có họ trùng với chữ húy phải đổi, tên húy Cung Từ quốc thái mẫu Trần, đổi [họ Trần] thành Trình Lấy Hữu bộc xạ Lê Nhữ Lãm kiêm chức Hành khiển Tây đạo Đày Thái Quân Thực châu xa, Nguyễn Tông trụ châu gần.” Hay: “Tháng 9, ngày 9, giết bọn hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, Nguyễn Trãi bị hành hình có nói hối không nghe lời Thắng Phúc 28 Mùa đông, tháng 10, sai sứ sang nhà Minh: Hải Tây đạo đồng tri Nguyễn Thúc Huệ Thẩm hình viện thiêm tri Đỗ Thì Việp sang tạ ơn cho áo mũ Thị ngự sử Triệu Thái tâu việc địa phương Khâm Châu Bọn Tham tri Nguyễn Đình Lịch, Phạm Du sang báo tang Tham tri Lê Truyền, Đô Nguyễn Văn Kiệt, Ngự tiền học sinh cục trưởng Nguyễn Hữu Phu sang cầu phong Sai hàn Lâm viện thị độc học sĩ kiêm tri ngự tiền học sinh cục cận thị chi hậu Nguyễn Thiên Tích soạn văn bia Hựu Lăng Ngày 16, táng Đại Hành Hoàng đế phía bên tả Vĩnh Lăng Lam Sơn gọi Hựu Lăng Dâng tôn hiệu Kế Thiên Thể Đạo Hiển Đức Thánh Công Khâm Minh Văn Tư Anh Duệ Triết Chiêu Hiến Kiến Trung Văn Hoàng Đế, miếu hiệu Thái Tông.” Hoặc: Mùa đông, tháng 10, sai Mạc Đăng Dung thống lĩnh dinh quân thuỷ, Sai Nguyễn Thì Ung, Nguyễn Nghiễm, Lê Ý, Ngô Hoan sang tuế cống nhà Minh xin phong Nhưng nước loạn, sau không Sứ tuế cống lần trước Nguyễn Quý Nhã từ Bằng Tường trở về, cho làm Đông hiệu thư Vua lại chạy đến dinh Xuân Đỗ, huyện Gia Lâm Lấy Nguyễn Phi Hổ (có sách chép Duy Hổ, người huyện Gia Lâm) làm Ngự sử đài thiêm đô ngự sử, Vũ Lân Định làm Thầm Thuận Hoá; đổi Thừa sứ Kinh Bắc Phạm 29 Khiêm Bính làm Thừa sứ Nghệ An; sai Thừa sứ Nghệ An Phan Đình Tá làm Thừa sứ Kinh Bắc Vì Khiêm bính người huyện Quế Dương, Kinh Bắc; Đình Tá người Thiên Lộc, Nghệ An, có lệnh đổi hai người Khiêm Bính nhận lệnh đi, Đình Tá không chịu tới Kinh Bắc, với Khiêm Bính trị nhậm Nghệ An Lấy Đàm Thận Huy Thiếu bảo, Lễ thượng thư nhập thị kinh diên Sai Lại thượng thư Lê Sạn dụ tế cố Đô ngự sử Đỗ Nhạc, ban 100 quan tiền điếu viếng Và: Sau bị Nguyễn Thị Lộ gièm, phải giáng làm Thái tử thiếu bảo, Thái Tổ nói Đến đây, ốm nặng, khôi phục chức cũ Ngày mồng chết, thọ 82 tuổi Được truy tặng Hương hầu, tên thụy Trung Tiết Đồng tham nghị Chính viện Cao Doãn Cung, Trình Hoằng Nghị, Nguyễn Bá Thanh, Mai Tử Kiệt từ chức Đài quan Lưu Thúc Khiêm Nguyễn Cư Đạo hặc tội bọn Doãn Cung, Hoằng Nghị chức viện đại thần mà ngồi làm vì, ăn hại, không giúp gì, tuổi 70, mắt lòa, tai điếc tham lộc vị, liêm sĩ, làm hại phong hóa, đáng phải bắt Thế bọn Doãn Cung xin từ chức Vua y cho Bọn Tả hữu nạp ngôn Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Truyền, Nguyễn Viết, bọn Nhập thị kinh diên Đào Công Soạn, Nguyễn Tử Tấn xin trí sĩ, 30 tiếc lộc vị, chưa muốn về, thấy vua lần không cho, lạy tạ mà Sau lại rủ làm lễ tạ ơn chân tướng lộ rõ, người đương thời cười chê Tháng bị hạn Vua thân đến cung Cảnh Linh làm lễ cầu mưa Sai Than tri Bùi Cầm Hổ, Lễ lang trung Nguyễn Cảnh cầu đảo núi Tản Viên Tam Đảo không ứng nghiệm.” Các Nhân danh nhắc đến bao gồm: Phan Tử Viết, Trần Nguyên Hy, Lê Nhữ Lãm, Thái Quân Thực, Nguyễn Thông, Đinh Phúc, Đinh Thắng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thúc Huệ, Đỗ Thì Việp, Triệu Thái, Nguyễn Đình Lịch, Phạm Du, Lê Truyền, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Phu, Nguyễn Thiên Tích, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Thì Ung, Nguyễn Nghiễm, Lê Ý, Ngô Hoan, Nguyễn Quý Nhã, Nguyễn Phi Hổ, Vũ Lân Định, Phạm Khiêm Bính, Phan Đình Tá, Lê Sanh, Đỗ Nhạc, Nguyễn Thị Lộ, Cao Doãn Cung, Trình Hoằng Nghị, Nguyễn Bá Thanh, Mai Tử Kiệt, Lưu Thúc Khiêm, Nguyễn Cư Đạo, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Truyền, Nguyễn Viết, Đào Công Soạn, Nguyễn Tử Tấn, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Cảnh Có thể thấy, nhân danh xác định cách xác, viết hoa theo quy tắc định cách khoảng trắng, dấu gạch nối Thời gian này, văn chữ quốc ngữ chuẩn hóa cách ghi, chúng thống quy định tong văn thuộc lĩnh vực đời sống So sánh với cách ghi văn quốc ngữ thời kỳ đầu, nhận thấy: 31 Về họ - Về tên đệm - Về tên - Về khoảng cách - Các văn Quốc ngữ thời kỳ đầu Nằm vị trí nhân danh Được viết hoa Nằm vị trí thứ hai, sau họ Chưa có quy chuẩn cụ thể, viết hoa viêt thường tùy tác giả Nằm vị trí cuối nhân danh Chưa có quy chuẩn, viết tùy tiện, viết hoa không phụ thuộc vào tác giả Cách khoảng trắng, gạch nối Các văn Quốc ngữ Nằm vị trí nhân danh Có quy chuẩn, viết hoa Nằm vị trí thứ hai, sau họ Có quy chuẩn, viết hoa Cách họ khoảng trắng Nằm vị trí cuối nhân danh Có quy chuẩn, viết hoa Cách khoảng trắng, gạch nối Tóm lại, Cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kỳ đầu chưa thực thống nhất, tùy tiện theo tác giả Còn văn quốc ngữ có cách ghi thống nhất, hoàn thiện Khoảng cách thứ tự họ tên hai thời kì theo thứ tự Họ- Tên đệmTên thành tố khoảng trắng Như vậy, cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kỳ đầu tương đối giống nhau, nhiều thay đổi Có thể nhận thấy ý thức việc phân biệt nhân danh với lớp từ khác ngôn ngữ hình thành sớm 32 KẾT LUẬN Kể từ ngày đầu xuất đến nay, chữ Quốc ngữ mang sứ mệnh to lớn lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nước ta Ngày dần ý đến phát triển, ưu khuyết điểm loại chữ để cung cấp cho người học phương pháp học tập tốt Lịch sử dân tộc ta, người anh hùng hay người bình dị xây dựng tổ quốc ghi lại văn Quốc ngữ Việc nghiên cứu cách ghi Nhân danh văn Quốc ngữ thời kỳ đầu giúp có nhìn khoa học khía cạnh nghiên cứu chuyên ngành Ngôn ngữ học Có văn chữ Quốc ngữ có Nhân danh ghi dấu ấn Mỗi Nhân danh nét lịch sử ghi lại người, hoạt động để làm nên ngày hôm Sự tương đồng trùng hợp cách ghi nhân danh văn quốc ngữ thời kỳ đầu điểm nhìn thú vị mà đề tài phát Hy vọng với đóng góp đề tài này, cung cấp tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu Nhân danh học 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Alexandre de Rhodes (1651), Phép giảng tám ngày, Roma, Ý Đỗ Quang Chính (1972), Lịch sử chữ Quốc ngữ 1620- 1659, Sài Gòn Đoàn Thiện Thuật (2008), Chữ Quốc ngữ kỉ XVIII, Nxb Giáo dục Hoàng Xuân Việt (2005), Lịch sử chữ quốc ngữ, Nxb Văn hóa thông tin Lê Trung Hoa (2003), Nhân danh học Việt Nam, Nxb Trẻ Nguyễn Hữu Chương (2014), “So sánh chữ cách viết chữ quốc ngữ số viết tay người Việt Nam vào năm 1659 với chữ cách viết chữ quốc ngữ nay”, Khoa Văn học Ngôn ngữ Phạm Thị Diễm Chi (2012), “Cấu trúc chuyên danh tiếng Việt”, luận văn thạc sĩ Phạm Văn Hải- Vũ Thị Dung (1986), “Sự hình thành chữ quốc ngữ người có công”, vietdc.org Thanh Lãng (1822), Sách sổ sang chép việc Philiphê Bỉnh, Nxb Viện đại học Đà Lạt 10 Vũ Gia Kiêm (2009), “Đối chiếu họ tên người Việt người Anh”, luận văn thạc sĩ 11 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1993), Đại Việt sử kí toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận: cách ghi nhân danh trong các văn bản quốc ngữ thời kỳ đầu, Niên luận: cách ghi nhân danh trong các văn bản quốc ngữ thời kỳ đầu, Niên luận: cách ghi nhân danh trong các văn bản quốc ngữ thời kỳ đầu, Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN, 1 Sơ lược về lịch sử hình thành chữ quốc ngữ và những văn bản quốc ngữ đầu tiên, 2 Vài nét về nhân danh học, Chương 2: CÁCH GHI NHÂN DANH TRONG CÁC VĂN BẢN QUỐC NGỮ THỜI KỲ ĐẦU, Chương 3: SO SÁNH CÁCH GHI NHÂN DANH TRONG CÁC VĂN BẢN QUỐC NGỮ THỜI KÌ ĐẦU VÀ HIỆN NAY, 2 So sánh cách ghi Nhân danh qua hai thời kỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay