Đồ án Chỉnh lưu dòng có điều khiển

21 452 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 13:53

Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THEO SƠ ĐỒ THIẾT KẾ TRONG ĐỒ ÁN  Các vấn đề chung về bộ biến đổi công suất yêu cầu: Mạch chỉnh lưu có công dụng chuyển đổi điện AC thành điện DC Trong công nghiệp sử dụng mạch chỉnh lưu có điều khiển để làm thay đổi công suất tải theo yêu cầu Mạch chỉnh lưu có điều khiển thường áp dụng cách thay đổi góc kích SCR ứng dụng để điều chỉnh tự động cho mạch sau: Nạp accu, hàn điện, mạ điện, điện phân, điều khiển động DC, truyền động điện … Tuy công nghiệp sửdụng mạch chỉnh lưu điều khiển ( Diode ), trường hợp xem trường hợp SCR với góc kích điều khiển độ Nói đến chỉnh lưu nói đến giá trị điện DC, tức quan tâm đến giá trị trung bình đại lượng điện chúng Tuy nhiên ta cần quan tâm đến đại lượng hiệu dụng để so sánh ứng dụng việc điều khiển tải AC Sơ đồ cầu một pha: Chỉnh lưu cầu pha lĩnh vực điện tử công suất, ta quan tâm đến sơ đồ mạch phương pháp điều khiển Việc tính toán hoàn toàn thực giống mạch chỉnh lưu dạng cầu, bỏ qua giá trị dòng áp linh kiện chỉnh lưu ( Diode hay SCR ) hoàn toàn sử dụng công thức tính toán mạch toàn kỳ Chỉ khác tính toán đại lượng điện đặt lên linh kiện Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí Có hai cách đấu mạch van: sơ đồ Thyristor mắc catot chung sơ đồ Thyristor mắc thẳng hàng  Chỉnh lưu cầu bán điều khiển Thyristor mắc catot chung α Nhóm catot chung Thyristor nên chúng mở ở thời điểm Nhóm anot chung van diode nên chúng mở tự nhiên theo điện áp nguồn: Đ1 mở u2 bắt đầu âm; Đ2 mở u2 bắt đầu dương Do dẫn van chu kỳ lưới là: +Trong khoảng +Trong khoảng khóa: ud = +Trong khoảng ( Π +α α →Π : T1 Đ2 dẫn ud = u2 Π → (Π + α ) : T1 Đ1 dẫn, ở (Π + α ) → 2Π Π Đ1 mở tự nhiên làm Đ2 : T2 Đ1 dẫn, T2 phát xung mở ở điểm ) dẫn làm cho T1 khóa ud = -u2 2Π → (2Π + α ) 2Π +Trong khoảng : T2 Đ2 dẫn, Đ2 mở tự nhiên ở điểm làm cho Đ1 khóa ud = Qua ta thấy có hai đoạn có tượng dẫn thẳng hàng hai van: T Đ1 T2 Đ2, ở những đoạn tải bị ngắn mạch nên u d= (các đoạn lại ud bám theo điện áp nguồn) Như dòng Id vẫn liên tục, song dòng i2 đứt đoạn dòng tải Id chảy quẳn qua hai van thẳng hàng mà không nguồn Điều có lợi khía cạnh lượng, lượng không bị trả nguồn mà giữ lại tải Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí Chỉnh lưu bán điều khiển có thyristor đấu catot chung và đồ thi Dạng điện áp ud trở lại giống chỉnh lưu điều khiển với tải trở, quy luật ud là: U dα = U d + cosα + cosα = 0,9U 2 Dòng tải: Id = Các van đẫn khoảng điều vẫn Id/2 Π U dα Rd , vầy trị số trung bình dòng van Giới thiệu các van được sử dụng sơ đồ trên: a Diode bán dẫn  Cấu tạo ký hiệu diode - Cấu tạo: Diode bán dẫn loại linh kiện bán dẫn có miền tiếp giáp P -N, có cực nối với chất bán dẫn P N, đặt vỏ thuỷ tinh a) N b) Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau P thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí A hay kim loại nhựa hình 2.8a, hai cực nối gọi Anốt (A) K Katốt (K) AK K A A K Hình 2.8 - Kí hiệu: Theo dạng diode (Hình 2.8b- Kí hiệu chung, diod ổn áp, diod biến dung) Id Idmax  Đặc tuyến diode Diode làm việc tiếp giáp P -N, U®t U phụ thuộc dòng điện qua diode điện áp theo đặc tuyến hình 2.9 Udmax Ud Hình 2.9 Bằng thực nghiệm người ta xác định đượcB: Sau Ud tăng vượt qua điện áp thềm U γ (tương ứng với Utx ) dòng Ia tăng theo hàm số mũ:  q.Ud  I d = I s  e K T − 1     Với: q = 1,6.10-19 culông; T: Nhiệt độ tuyệt đối; (2.4) K = 1,38.10-23 J/ 0k Is: Dòng nghịch bão hoà Ud: Điện áp diode (V) ở nhiệt độ bình thường (25 0C), thì: Id  Ud  ≈ Is e 26mV − 1     + Khi phân cực thuận, Ud > Uγ (2.5) Vd 26 e mV >>1, nên: Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí I d = I s e Ud 26 mV + Khi phân cực nghịch, Ud < Id ≈ I s ≈ (2.6) Vd 26 e mV IG1 IG1>0 Vùng IH IG=0 Uđt Vùng UF1 UF0 UT UAK Vùng Hình 5.6 Đặc tuyến V/A SCR - Khi SCR phân cực ngược UAK0 + UAK>0 nhỏ (< mức điện áp mở UF) lúc J1 J3 phân cực thuận, J2 phân cực ngược SCR tương đương diode mắc phân cực ngược Dòng IA vẫn có giá trị nhỏ dòng ngược J Đặc tuyến đoạn gọi vùng chắn thuận Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí + Trường hợp cực G để hở (IG = 0): Khi UAK tăng đến giá trị điện áp mở UF0 làm cho J2 đánh thủng, lúc J2 coi nối tắt, dòng IC0 SCR đủ lớn làm cho Transistor tương đương T1 T2 dẫn chuyển sang trạng thái dẫn bão hoà SCR chuyển sang trạng thái mở Khi SCR mở, nội trở bị giảm xuống, sụt áp giữa A K giảm xuống giá trị U T gọi điện áp dẫn thuận tương ứng diode (≈ 0,7V), dòng điện tương ứng lúc dòng trì IH Phương pháp kích mở SCR cách tăng dần UAK gọi phương pháp kích mở điện áp thuận + Trường hợp IG ≠ 0: Dòng IG UGK>0 cung cấp với dòng ngược vốn có IC0 SCR làm cho T2 T1 dẫn mạnh thêm, làm cho SCR mở điện áp UAK nhỏ nhiều so với điện áp UF0 kích mở IG = Dòng IG lớn mức điện áp kích mở UF nhỏ Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm cho UAK đủ lớn để phân cực thuận cho T1 T2 Đặc tuyến trường hợp thuộc vùng gọi vùng điện trở âm + Khi SCR ở trạng thái mở hoàn toàn, điện trở có giá trị nhỏ dòng điện IA có giá trị lớn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn U AK điện trở Đặc tuyến trường hợp thuộc vùng gọi vùng dẫn thuận -Kết luận tính chất SCR + Từ nguyên lý HĐ phân tích rút tính chất đặc trưng SCR tính chất chỉnh lưu có điều khiển + Khi SCR mở xung kích mở không tác dụng Muốn làm tắt SCR dùng phương pháp: → Giảm dòng IA < IH gọi dòng ghim, cách giảm UAK < UH → Đặt xung âm vào cực cổng G làm tắt Q 2→IC2 (IB1) giảm nhanh → Q2 SCR tắt → Tắt nguồn cung cấp Các tham số kỹ thuật - SCR có tham số sau:  + UF : Điện áp kích mở + UT : Điện áp dẫn thuận + IH : Dũng trỡ + IAmax : Dòng điện thuận cực đại Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí Là trị số dòng điện thuận lớn qua SCR mà chịu đựng liên tục, trị số SCR bị hỏng Khi SCR dẫn điện U AK khoảng 0,7÷1V nên tính dòng điện thuận qua SCR theo công thức: IA = U cc − 0,7 RD (5.2) + Điện áp ngược cực đại: UNGmax Là trị số điện áp ngược lớn đặt vào giữa cực A, K mà SCR chưa bị đánh thủng, vượt qua trị số SCR bị phá huỷ U NGmax thường khoảng 100V đến 1000V + Dòng điện kích thích cực tiểu: IGmin Để SCR dẫn trường hợp UAK nhỏ phải có dòng kích cho cực cổng G Dòng IGmin trị số dòng kích nhỏ đủ để điều khiển SCR dẫn điện dòng phụ thuộc vào công suất SCR, công suất SCR lớn I Gmin lớn Thông thường IGmin từ đến vài chục mA  Ứng dụng SCR SCR ứng dụng rộng rãi lĩnh vực điều khiển dùng làm khoá điều khiển mạch điện công suất lớn, sử dụng mạch chỉnh lưu, nghịch lưu có điều khiển Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN TIẾT KẾ MẠCH LỰC 1.Thiết kế mạch nguồn: -Mạch nguồn: Mạch lực Ns Np BA -Cấu tạo + Nguồn điện cấp vào cuộn sơ cấp nguồn điện lưới: U =~220V + Máy biến áp pha yêu cầu đầu cuộn thứ cấp điện áp U 2=~7V, tính toán chọn số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp là: Số vòng dây quận sơ cấp: Np = 1100 Số vòng dây quận thứ cấp: Ns= 36 -Chức năng: Biến đổi điện áp lưới xoay chiều 220V xuống 6V đầu cấp cho chỉnh lưu đáp ứng yêu cầu đầu mạch 2.Thiết kế mạch công suất: -Cấu tạo: + Các Thysistor T1, T2 + Các Điốt D1và D2 + Tải R,L -Chức năng: mạch chỉnh lưu bán điều khiển cầu pha chuyển đổi dòng điện xoay chiều pha thành dòng điện chiều Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí 3.Thiết kế mạch bảo vệ: Sơ đồ mạch lực có mạch bảo vệ: Trong trình mạch hoạt động, xuất điện áp ngược van có công suất phản kháng tải trả nguồn, để bảo vệ van bảo vệ nguồn ta phải thiết kế mạch bảo vệ cho mạch a,Bảo vệ quá điện áp cho van: Bảo vệ điện áp trình đóng ngắt van thực cách mắc R-C song song với van Khi có chuyển mạch, điện tích tích tụ cac lớp bán dẫn phóng tạo dòng điện ngược khoảng thời gian ngắn, biến thiên nhanh chóng dòng điên ngược gây sức điện động cảm ứng lớn điện cảm làm cho điện áp giữa Anod Katod van Khi có mạch R-C mắc song song với van tạo mạch vòng phóng điện tích trình chuyển mạch nên van không bị điện áp  Mạch R-C bảo vệ điện áp chuyển mạch Chọn thông số linh kiện: -Điện áp ngược van: Ungmax = U = 10(V) -Chọn tụ điện có điện dung C=0,4μF Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí -Điện trở R=6Ω b,Bảo vệ điện áp phản kháng từ lưới điện -Để bảo vệ điện áp phản kháng trả nguồn ta sử dụng mạch R-C song song với tải tạo mạch phóng có công suất phản kháng -Mạch R-C tạo mạch phóng không cho điện áp phản kháng trả nguồn, bảo vệ nguồn cấp cho mạch -Đồng thời mạch có vai trò san phẳng dòng điện đầu qua tải  Chọn thông số cho mạch: -Tụ điện: C=20F -Điện trở: Ω 4,Tính toán các thông số cho mạch  Nguồn đầu vào U=~220V, Tải R = 10 Ω,tính cảm kháng tải L=0,1H - Chọn góc mở - Quy luật Ud: = 6(V) => => Tỉ lệ vòng dây sơ cấp thứ cấp là: -Số vòng volt=5vòng/volt => Số vòng cuộn sơ cấp: Ns=220*5=1100Vòng Số cuộn thứ cấp là: Np=1100/30,9=35,6 vòng=>chọn Np=36 vòng - Điên áp tải: Ud=6V - Dòng tải: = - Dòng cực đại qua van: Imax = I = 0.85 (A) - Dòng điện trung bình van: ITBV=Id/2=0,3A - Điện áp ngược van phải chịu: Ungmax = U2 = 10(V) Từ thông số ta chọn thyristor T6-10: Với mục đích chia sẻ kiến thức với bạn đọc có nhu cầu môn Điện tử công suất nên có đăng số đồ án mạch chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau thời gian có nhiều trang web đăng lên nhằm mục đích thu lợi nhuận bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu vào trang web violet.vn hoàn toàn miễn phí +Itb=10A +Tph=2-5μs +Udk=3V + Idk=70mA + Ungmax=100V CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 1,Khâu cảm ứng-khuếch đại: Khâu cảm ứng dùng phần tử cảm ứng điện áp Voltage Sensor -Cấu tạo gồm ngõ vào âm ngõ vào dương -Nguyên lý hoạt động: Khi điện áp ngõ vào Sensor có thay đổi xuất hiện tín hiệu đầu Tín hiệu đầu khuếch đại lên so với tín hiệu đầu vào G0 lần Dùng để cảm ứng có dòng điện dương cấp tới Thyristor để có khả mở tự nhiên chưa dẫn, dẫn có đồng thời cả xung kích mở góc α -Cực + – cảm biến nối với anốt catốt Thyristor -Sơ đồ đấu nối: -Đồ thị điện áp: Uv Ur 2, Khâu so sánh (Sử dụng IC KĐTT)-Tạo tín hiệu đồng bộ:  IC KĐTT: Khuếch đại thuật toán (KĐTT) ngày sản xuất dạng các IC tương tự (analog) Có từ "thuật toán" lần chế tạo chúng người ta sử dụng chúng các máy điện toán Do đời khuếch đại thuật toán mà các mạch tổ hợp analog chiếm vai trò quan trọng kỹ thuật mạch điện tử Trước chưa có khuếch đại thuật toán tồn tại vô số các mạch chức khác Ngày nay, nhờ đời khuếch đại thuật toán số lượng giảm xuống cách đáng kể có thể dùng khuếch đại thuật toán để thực hiện các chức khác nhờ mạch hồi tiếp thích hợp Trong nhiều trường hợp dùng khuếch đại thuật toán có thể tạo hàm đơn giản hơn, xác giá thành rẻ các mạch khuếch đại rời rạc (được lắp các linh kiện rời ) Ta hiểu khuếch đại thuật toán khuếch đại lý tưởng : có hệ số khuếch đại điện áp vô lớn K → ∞, dải tần số làm việc từ 0→ ∞, trở kháng vào cực lớn Zv → ∞, trở kháng cực nhỏ Zr → 0, có hai đầu vào đầu Thực tế người ta chế tạo KĐTT có các tham số gần lý tưởng Hình 7.5a ký hiệu KĐTT : Đầu vào (+) gọi đầu vào không đảo P(positive), đầu vào (-) gọi đầu vào đảo N (negative), (VS+) điện áp nguồn dương, (VS-) điện áp nguồn âm đầu (VOut)  Mạch so sánh dùng KĐTT: -Ed điện thế khác ngõ vào định nghĩa : Ed = (điện thế ngõ vào dương (+) – điện thế ngõ vào âm (-)) -Do mạch hồi tiếp âm nên: VOut=A(V1-V2) = A.Ed ; Với Ed=(V1-V2) Trong A độ lợi vòng hở op-amp -Vì A rất lớn nên theo công thức VOut rất lớn -Khi Ed nhỏ, VOut xác định Khi Ed vượt quá trị số VOut đạt đến trị số bão hòa gọi VSat Trị số Ed tùy thuộc vào op-amp có trị số vào khoảng vài chục μV - Khi Ed âm, mạch đảo pha nên VOut =-VSat - Khi Ed dương, tức V1>V2 VOut =+VSat -Ðiện thế ngõ bão hòa thường nhỏ điện thế nguồn từ volt đến volt Ðể ý là: |+VSat| có thể khác |-VSat| Như vậy ta thấy điện thế Ed tối đa là:  So sánh mức zerô không đảo: Điện thế ngõ vào (-) dùng làm điện thế chuẩn Ei điện thế muốn đem so sánh với điện thế chuẩn, Ei đưa vào ngõ vào (+) -Khi Ei> Vref =0 Vout=+Vsat -Khi Ei< Vref =0 Vout=-Vsat Thí dụ Ei có dạng tam giác dạng sóng ngõ Vout có dạng hình sau:  Ứng dụng khâu so sánh điều khiển a,Sơ đồ mạch: b,Đồ thị điện áp vào-ra: Ur Ei t • • Ei điện áp đầu khâu cảm biến nối với cực P KĐTT Cực N KĐTT nối đât Ei so sánh với Ur đầu khâu so sánh, đưa đến khâu tạo xung +Khi Ei>0, Ud>0, đầu có điện áp Ur=const>0 +Khi Ei0, đầu khâu so sánh giá trị Udb=const>0 Nếu Ucu[...]...Với mục đích chia sẻ kiến thức với các bạn đọc có nhu cầu về môn Điện tử công suất nên tôi có đăng một số đồ án về các mạch như chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau một thời gian thì hiện tại có khá nhiều trang web đăng bài của tôi lên nhằm mục đích thu lợi nhuận nếu các bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu của tôi thì có thể vào trang web violet.vn và hoàn toàn miễn phí... T6-10: Với mục đích chia sẻ kiến thức với các bạn đọc có nhu cầu về môn Điện tử công suất nên tôi có đăng một số đồ án về các mạch như chỉnh lưu cầu ba pha bán điều khiển, chỉnh lưu tia ba pha… Nhưng sau một thời gian thì hiện tại có khá nhiều trang web đăng bài của tôi lên nhằm mục đích thu lợi nhuận nếu các bạn có nhu cầu muốn tải tài liệu của tôi thì có thể vào trang web violet.vn và hoàn toàn miễn phí... không có mạch bảo vệ: Đồ thị điện áp và dòng điện qua tải: II.Mô phỏng mạch khi có mạch bảo vệ: Đồ thị điện áp và dòng điện của mạch: III Nhận xét, kết luận: Khi có thêm mạch bảo vệ, ta thấy ngay trên đồ thị điện áp và dòng điện của tải có sự khác nau rõ rệt, cụ thể như sau: -Điện áp và dòng điện đầu ra khi không có mạch điều khiển là dòng điện gián đoạn -Điện áp và dòng. .. đồ: Đối với mạch chỉnh lưu cầu 1 pha bán điều khiển dùng 2 Thyristor, cần điều khiển góc mở cho 2 Thyristor mở lệch nhau 1800 Vì sau khâu cảm biến, điện áp cảm biến đã lệch nhau 1800 nên ta cho giá trị điều khiển góc mở-nguồn điện 1 chiều cùng 1 giá trị, giả sử ta muốn cho Thyristor mở ở 300 và 2100 ta đặt giá trị điện áp nguồn 1 chiều là +30V 4,Bộ điều khiển hoàn chỉnh  Nguyên... van không bị gián đoạn, khi ổn định điên áp trên các van có hình sin Mạch chỉnh lưu là mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều Nó thuận lợi hơn so với việc sử dụng biến áp hoặc kết nối các nguồn 1 chiều lại với nhau ở chỗ có thể biến đổi đồng thời cả dòng điện và điện áp đầu vào theo điện áp và dòng điện thích hợp phù hợp với yêu cầu của tải ... trở R=6Ω b,Bảo vệ điện áp phản kháng từ lưới điện -Để bảo vệ điện áp phản kháng trả về nguồn ta sử dụng mạch R-C song song với tải tạo mạch phóng khi có công suất phản kháng -Mạch R-C tạo mạch phóng không cho điện áp phản kháng trả về nguồn, bảo vệ nguồn cấp cho mạch -Đồng thời mạch còn có vai trò san phẳng dòng điện tại đầu ra qua tải  Chọn thông số cho mạch: -Tụ điện: C=20F -Điện trở: 6... KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 1,Khâu cảm ứng-khuếch đại: Khâu cảm ứng dùng phần tử cảm ứng điện áp Voltage Sensor -Cấu tạo gồm 1 ngõ vào âm và 1 ngõ vào dương -Nguyên lý hoạt động: Khi điện áp ngõ vào của Sensor có sự thay đổi sẽ xuất hiện tín hiệu đầu ra Tín hiệu đầu ra khuếch đại lên so với tín hiệu đầu vào G0 lần Dùng để cảm ứng khi có dòng điện dương cấp tới Thyristor để nó có khả năng... sánh Nếu Ucu>0, đầu ra khâu so sánh được giá trị Udb=const>0 Nếu Ucu0, Ud>0, đầu ra có điện áp Ur=const>0... xung điều khiển góc mở a,Khái quát phần tử điều khiển pha: -Sync(synchronization): tín hiệu xung đồng bộ -Alpha: giá trị góc α kích mở Thyristor -Enable: Tín hiệu cho phép -Đầu ra nối với cực điều khiển Thyristor Khi xuất hiện đồng thời xung đồng bộ và xung cho phép, tại góc mở α, ở đầu ra xuất hiện xung lên dương kích để kích mở Thyristor b,Sử dụng điều khiển góc mở Thyristor Để điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Chỉnh lưu dòng có điều khiển, Đồ án Chỉnh lưu dòng có điều khiển, Đồ án Chỉnh lưu dòng có điều khiển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay