Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc

41 399 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 13:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA SINH VIÊN KHOA HÀN QUỐC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Giáo viên hướng dẫn: Ths Châu Văn Ninh Sinh viên thực : Nguyễn Thị Mỹ Dung 1356200009 Hồ Thị Tuyết Hằng 1356200017 Nguyễn Thị Ý Nhi 1356200055 Nguyễn Phương Quỳnh 1356200064 Diêu Lâm Thạch Thảo 1356200067 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03/2015 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày kinh tế ngày phát triển, mức thu nhập người dân cải thiện nâng cao, nhu cầu chăm sóc thân coi trọng Từ đó, mối quan tâm hai giới tới ngoại hình ngày lớn, mà mỹ phẩm dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc người, đặc biệt giới trẻ Tại Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm xuất nhiều hình thức khác giúp cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn Hơn nữa, thị trường Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm ngành mỹ phẩm, đặc biệt mỹ phẩm dành cho giới trẻ Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen người tiêu dùng Việt Nam chi tiền cho mỹ phẩm bình quân có USD/người/năm, trung bình từ năm 2001-2006, theo số liệu Euromonitor, thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng đến 14%/năm Bên cạnh đó, thị trường mỹ phẩm cho giới trẻ mảnh đất màu mỡ doanh nghiệp với doanh số 400 tỷ đồng năm 2004 có mức tăng trưởng dự báo khoảng 30%/năm Nhận thấy tiềm tiêu thụ lớn lợi nhuận cao thị trường Việt Nam nhiều nhà sản xuất mỹ phẩm chọn Việt Nam để rót vốn đầu tư kinh doanh cho sản phẩm mình, nhà sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc Cùng với lan tỏa mạnh mẽ sóng Hàn lưu, Hàn Quốc nôi nhiều sản phẩm làm đẹp đổ vào thị trường Việt Nam cách không ngừng nghỉ với đa dạng loại thương hiệu mỹ phẩm Theo hội Hóa Mỹ Phẩm TP.HCM phần lớn hãng mỹ phẩm nước nắm thị phần chủ yếu Việt Nam chiếm 90% dung lượng thị trường, Hàn Quốc chiếm 30% Theo nghiên cứu “Nghiên cứu hành vi hướng tới mỹ phẩm người tiêu dùng Việt”1 công ty Dream Incubator (DI) Việt Nam việc sử dụng mỹ phẩm The Face Shop thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc mà người tiêu dùng Việt Nam quan tâm sử dụng nhiều với tỉ lệ 28% cho việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da Từ số liệu cho thấy, nay, mỹ phẩm Hàn Quốc ưu chuộng Việt Nam Cùng với phương thức marketing hiệu yếu tố ảnh hưởng khác nhau, mỹ phẩm Hàn Quốc dần lên chiếm quan tâm yêu mến giới trẻ nói riêng người tiêu dùng Việt Nam nói chung Trong khảo sát thị trường mỹ phẩm Việt Nam Q&Me – Nghiên cứu thị trường Việt Nam - hỏi: “Mỹ phẩm từ quốc gia bạn thích mua nhất?” Hàn Quốc câu trả lời có tỉ lệ cao chiếm đến 82,10% “ Vietnamese Consumers Behavior Study Toward Cosmetic” - http://www.slideshare.net/dimvn/dim-022015cosmetaics-report Khảo sát thực ngày 19/08 với mục tiêu phụ nữ nhóm tuổi 20 - http://qandme.net/vietnamreport/Ban-thich-dung-my-pham-nuoc-nao-Han-Quoc-hay-Nhat-Ban.html Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu trên, mỹ phẩm nội địa (đại diện Thorakao) chiếm 6% cho việc sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da theo hội Hóa Mỹ Phẩm TP.HCM mỹ phẩm Việt Nam chiếm khoảng 10% thị phần nước Điều cho thấy mỹ phẩm nội địa không quan tâm ưa chuộng phát triển mỹ phẩm nước Việt Nam có nhiều thương hiệu mỹ phẩm cao cấp với chất lượng cao Xu hướng gây bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, bối cảnh chạy đua tranh giành thị phần nội địa Theo nghiên cứu Masso Survey, Việt Nam giai đoạn dân số vàng với tỷ lệ giới trẻ chiếm 60% dân số nay, cho thấy người tiêu dùng trẻ ảnh hưởng mạnh, bước dẫn dắt thay đổi thị trường lực lượng tiêu dùng chủ lực thị trường Việt thời gian tới Vì vậy, muốn xây dựng thương hiệu mạnh thời buổi kinh doanh khó khăn đối tượng phải hướng đến giới trẻ Nhận thấy điều đó, nhóm nghiên cứu mong muốn xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên - đại diên cho giới trẻ nay, nhằm giúp nhà sản xuất mỹ phẩm Việt Nam đề biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ mỹ phẩm nội địa có bước đột phá đầu tư để giành lại thị trường tiềm năng, tạo thành thương hiệu mỹ phẩm Việt bền vững thị trường, thông qua việc áp dụng phương thức phù hợp cho giới trẻ qua đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn” II MỤC ĐÍCH , MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Mục đích: Xác định rõ yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn từ giúp sinh viên nói riêng giới trẻ nói chung hiểu rõ yếu tố thật ảnh hưởng đến việc sử dụng mỹ phầm, kiểm soát việc sử dụng mỹ phẩm, chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thân Hơn nữa, qua đề tài giúp nhà sản xuất mỹ phẩm Việt Nam nắm rõ thông tin, thị hiếu xu hướng sử dụng mỹ phẩm sinh viên, yếu tố ảnh hường đến việc sử dụng mỹ phẩm sinh viên – đại diện cho giới trẻ - từ đề biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng mức độ sử dụng mỹ phẩm Việt giới trẻ Đồng thời giúp doanh nghiệp đầu tư, mở rộng thị trường nội địa để tăng doanh thu lợi nhuận Mục tiêu: Đưa luận khoa học thực tiễn để dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học Lựa chọn biến độc lập thích hợp từ triển khai xây dựng mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học Nhiệm vụ nghiên cứu: Kiểm định mô hình điều chỉnh cần thiết để có kết luận yếu tố ảnh hưởng thật đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Dựa kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giúp nhà sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam đầu tư phát triển loại mỹ phầm dành cho sinh viên sản phẩm mình, từ đó, tăng mức độ sử dụng chiếm lại thị phần mỹ phẩm nước III GIỚI Giới hạn HẠN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Một số biện pháp nhằm giúp sinh viên hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến việc dụng mỹ phẩm Đối tượng khảo sát: sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Phạm vi Không gian: nhóm giới hạn mẫu nghiên cứu 100 sinh viên - khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Thời gian: mẫu nghiên cứu lấy số liệu năm 2015 IV Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN: Ý nghĩa khoa học: Thông qua đề tài nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên trường đại học khoa học xã hội nhân văn, nhóm nghiên cứu hy vọng cung cấp thông tin hữu ích cho nghiên cứu y học nhằm tạo sản phẩm phù hợp cho da người Việt Hơn sung cấp tư liệu cho nghiên cứu sau Thêm vào người tiêu dùng có kiến thức tảng cho việc lựa chọn sử dụng mỹ phẩm Ý nghĩa thực tiễn: Với thị trường mỹ phẩm cho giới trẻ - mảnh đất màu mỡ với doanh số 400 tỷ đồng năm 2004 có mức tăng trưởng dự báo khoảng 30%/năm mỹ phẩm dự báo sản phẩm tiềm việc cạnh tranh đầu tư thị trường nước ta Đồng thời, chiếm 60% dân số Việt Nam - sinh viên nói riêng giới trẻ nói chung ảnh hưởng mạnh, bước dẫn dắt, thay đổi thị trường lực lượng tiêu dùng chủ lực thị trường Việt thời gian tới Vì vậy, họ trở thành đối tượng khách hàng mục tiêu hàng đầu ngành doanh nghiệp mỹ phẩm Từ kết việc khảo sát nghiên cứu, mong muốn đề biện pháp, hướng cho ngành mỹ phẩm Việt Nam qua phương thức biện phác khác Từ có phương pháp thích hợp quảng cáo cho mặt hàng mỹ phẩm nhằm nâng cao lượng tiêu thụ mỹ phẩm Việt, giúp nhà sản xuất có bước đột phá đầu tư để giành lại thị trường tiềm năng, tạo thành thương hiệu mỹ phẩm Việt bền vững V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu, nhóm sử dụng phương pháp định tính định lượng Các số liệu phục vụ mô hình thu thập qua việc điều tra, khảo sát thông tin qua mẫu hỏi mà nhóm tự tạo, tham khảo tài liệu phương tiện truyền thông Internet, sách báo, tivi Số liệu xử lý rút kết từ phần mềm SPSS Quy trình nghiên cứu: Tiến hành khảo sát việc sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc 100 sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nhằm lấy ý kiến yêu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc Nhập, xử lý phân tích số liệu từ bảng khảo sát nhằm chạy hồi quy tuyến tính (được tham khảo từ giáo trình môn Xác suất thống kê), nhân tố thật ảnh hưởng đến việc mua sắm trực tuyến sinh viên tiến hành khảo sát Tham khảo sách vở, tài liệu công trình nghiên cứu khoa học trước tác giả uy tín VI 1) TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU “Hành vi tiêu dùng yếu tố bị ảnh hưởng truyền thông giải trí Hàn Quốc giới trẻ huyện Mueang, tỉnh Chiangmai, Thái Lan” (2/9/2009 Ms Chmanana Wonkhoonma- khoa Kinh Tế đại học Chiangmai) Văn hóa Hàn Quốc - đặc biệt truyền thông giải trí Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng Thái Lan người tiêu dùng trẻ tuổi mặt: thời trang, cách trang điểm, lựa chọn địa điểm du lịch v.v Tác giả quan tâm đến hành vi người tiêu dùng bị ảnh hưởng công nghiệp giải trí Hàn Quốc Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh nghiên cứu đến hành vi bắt chước văn hóa Hàn Quốc thiếu niên Thái sinh sống khu vực Chiangmai Họ có thề người chưa không xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc ăn ăn Hàn Quốc Từ đó, tác giả nghiên cứu thêm yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ hàng hóa từ phương tiện truyền thông Hàn Quốc giải trí Nghiên cứu cho thấy yếu tố gây ảnh hưởng nhiều mối quan tâm người tiêu dùng ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc quảng cáo Từ phép thống kê Chi-square, nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng Thái dễ bị hút sẵn sàng chi tiêu cho sản phẩm Hàn Quốc mà lí ảnh hưởng phương tiện truyền thông giải trí Hàn Quốc http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2552/Exer2552_no2 2) Bài báo “Sự thành công thương hiệu quốc tế thị trường mỹ phẩm Việt Nam” (29/8/2012) Theo báo địa phương nuớc ( Sài Gòn giải phóng) tham khảo báo cáo Hiệp hội Hóa học Mỹ thành phố Hồ Chí Minh: thương hiệu quốc tế thành lập nhà máy sản xuất Việt Nam Olay, Ponds, Avon 430 thương hiệu mỹ phẩm 90% thương hiệu mỹ phẩm nước Theo báo cáo, giới trẻ Việt Nam ngày ưa chuộng mỹ phẩm nước mỹ phẩm nước đáp ứng mặt giá phải chăng, hợp lí 3) “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm” (Lê Thị Hoàng Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đại học Đà Nẵng, năm 2010) Luận văn thực nhằm đưa nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm khách hàng phụ nữ Đà Nẵng Luận văn tập hợp thông tin thị trường mỹ phẩm Việt Nam bao gồm tất khía cạnh hành vi người tiêu dùng, mô hình, phương pháp phân tích, kết luận kiến nghị sử dụng tài liệu tham khảo cho công việc nghiên cứu khác liên quan đến thị trường mỹ phẩm Việt Nam Nghiên cứu tiến hành thông qua khảo sát bảng hỏi với mẫu khảo sát 400 người tiêu dùng ngẫu nhiên địa bàn Đà Nẵng; sử dụng phân tích cụm (cluster) nhằm xác định 4http://www.gcimagazine.com/marketstrends/regions/asiapacific/167869745.html? utm_source=Most+Read&utm_medium=website&utm_campaign=Most+Read http://myweb.pro.vn/doc-luan-van?id=102403 cụm người tiêu dùng có hành vi tiêu dùng giống phân đoạn Nghiên cứu góp phần cung cấp hiểu biết sâu sắc nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua mỹ phẩm khách hàng nữ thành phố Đà Nẵng Từ có gợi ý xác giúp nhà đầu tư, bán lẻ, tiếp thị mỹ phẩm hoạch định kế hoạch marketing phù hợp, đồng thời có hiểu biết tốt thị trường mỹ phẩm nhận thức người tiêu dùng mỹ phẩm Đưa số đóng góp lý luận hành vi tiêu dùng mỹ phẩm số kết luận giải pháp công tác marketing mỹ phẩm 4) “Nghiên cứu nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nam giới” ( Phạm Thị Thu Ba, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2013, Đại học Đà Nẵng) Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính giai đoạn đầu để xác định mô hình, yếu tố biến số đo lường cho phù hợp với bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam sử dụng phương pháp định lượng để thu thập, xử lí liệu Nghiên cứu tiếp cận theo định nghĩa lý thuyết hành vi tiêu dùng Engal, Blackwell, Minirad Hành vi tiêu dùng gồm hành động là: mua, tiêu dùng, xử lý thải bỏ hàng hóa dịch vụ Trong nghiên cứu, hành vi tiêu dùng nghiên cứu hành vi tiêu dùng mỹ phẩm nam giới http://myweb.pro.vn/tailieu/thamkhao/luan-van-tom-tat-nghien-cuu-cac-nhan-to-ca-nhan-anh-huong-denhanh-vi-tieu-dung-my-pham-cua-nam-gioi-61098/ 10 Kết ước lượng tham số lần Hình 3: Kết ước lượng tham số lần Dựa vào kết ước lượng lần ta thấy sig (QUALITY) lớn lớn α=0.05 nên biến QUALITY ý nghĩa thống kê  loại biến QUALITY khỏi mô hình Kết ước lượng tham số lần : Thực mô hình hồi quy lần sau loại bỏ biến QUALITY: 27 Hình 4: Kết ước lượng tham số lần Dựa vào kết ước lượng lần ta thấy sig (TENDENCY) lớn lớn α=0.05 nên biến TENDENCY ý nghĩa thống kê  loại biến TENDENCY khỏi mô hình Kết ước lượng tham số lần Thực mô hình hồi quy lần sau loại bỏ biến TENDENCY: Hình 5: Kết ước lượng tham số lần Dựa vào kết ước lượng lần ta thấy p-value (INCOME) lớn lớn α=0.05 nên biến INCOME ý nghĩa thống kê  loại biến INCOME khỏi mô hình 28 Kết ước lượng tham số lần Thực hồi quy mô hình lần sau loại bỏ biến INCOME khỏi mô hình Hình 6: Kết ước lượng lần Ở lần ước lượng tham số lần cho kết với biến độc lập có ý nghĩa thống kê với p-value < =0.05 bao gồm GENDER, EXPEND, REQUIREMENT, HEALTH, HALLYU Ta mô hình hồi quy tuyến tính với nhân tố tác động đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khảo sát Ŷ = -0.368 – 0.206GENDER + 0.137 EXPEND + 0.186REQUIREMENT + 0.149 HEALTH + 0.235HALLYU VI Kiểm định hệ số hồi quy: Ta tiến hành kiểm định hệ số hồi quy βi với I thuộc khoảng (2,5) với mức ý nghĩa α=10% phương pháp sig Đặt giả thiết: H0 : β2 = H1 : β2 ≠ Theo kết ước lượng lần 4, ta có (GENDER) = 0.015 < α = 0.05 nên bác bỏ 29 giả thiết H0, tức giới tính thực ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �3=0 �1: �3≠0 Theo kết ước lượng lần 4, ta có sig (EXPEND) = 0.000 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0 , tức chi tiêu cho việc mua mỹ phẩm thực ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �4=0 �1: �4≠0 Theo kết ước lượng lần 4, ta có sig (REQUIREMENT) = 0.000 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0 , tức nhu cầu sử dụng mỹ phẩm thực ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �5=0 �1: �5≠0 Theo kết ước lượng lần 4, ta có sig (HEALTH) = 0.005 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0, tức sức khỏe da thực ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �6=0 �1: �6≠0 Theo kết ước lượng lần 4, ta có sig (HALLYU) = 0.001 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0, tức xu hướng thẩm mỹ sử dụng sóng Hàn lưu thực ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% 30 VII Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính: Để kiểm định mức độ phù hợp mô hình, tiến hành kiểm định F với giả thiết �0: �2=0 �1: �2 ≠0 Dựa số liệu lần ước lượng tham số lần ta có sig (F) =0.000 Bác bỏ giả thiết �0 Do biến đưa vào mô hình hoàn toàn phù hợp VIII Kiểm định lại bệnh mô hình Kiểm định đa cộng tuyến Hình 7: Kiểm định đa cộng tuyến 31 Nhận xét: Dựa vào kết SPSS, ta thấy giá trị hệ số VIF nhỏ nên mô hình không gặp tượng đa cộng tuyến IX Ý nghĩa hệ số hồi quy Ŷ = -0.368 – 0.206GENDER + 0.137 EXPEND + 0.186REQUIREMENT +0.149HEALTH + 0.235HALLYU ˆ β : Cho thấy mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên nữ nhiều sinh viên nam 0.206 lần, điều kiện yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy 95% ˆ β :Cho thấy chi tiêu cho việc mua mỹ phẩm sinh viên tăng 200.000đồngmức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc tăng0.137lần, điều kiện yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy 95% ˆ β :Cho thấy nhu cầu mua mỹ phẩm sinh viên tăng lên 1-2 lần mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên tăng 0.186 lần, điều kiện yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy 95% ˆ β :Cho thấy sức khỏe da cải thiện mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên tăng 0.149 lần, điều kiện yếu ˆ tố khác không đổi, với độ tin cậy 95% β :Cho thấy xu hướng thẩm mỹ sử dụng sóng Hàn lưu ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng mỹ phẩm mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên tăng 0.235 lần, điều kiện yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy 95% 32 X Các biến tác động độ phù hợp mô hình: Như vậy, nhóm nghiên cứu xác định biến độc lập tính từ giả thiết ban đầu gồm biến độc lập, có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khảo sát bao gồm: Giới tính, Chi tiêu cho việc mua mỹ phẩm, Nhu cầu mua mỹ phẩm, Sức khỏe da, Xu hướng thẩm mỹ sử dụng sóng Hàn lưu Mô hình hồi quy tuyến tính cuối có R2 = 0,515 Điều có nghĩa biến độc lập GENDER: Giới tính, EXPEND: Chi tiêu cho việc mua mỹ phẩm, , REQUIREMENT: Nhu cầu mua mỹ phẩm, HEALTH: Sức khỏe da, HALLYU: Xu hướng thẩm mỹ sử dụng sóng Hàn lưu, giải thích 51.5 % biến động biến phụ thuộc Y: Mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học Ngoài ra, 48.5% lại yếu tố khác chưa biết, chưa đưa vào mô hình giải thích 33 PHẦN KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ SỬ DỤNG MỸ PHẨM CỦA SINH VIÊN Kết luận Qua trình khảo sát thực nghiệm nghiên cứu mức độ sử dụng mỹ phẩm sinh viên khoa Hàn Quốc học, nhóm nghiên cứu xin đưa kết sau: giới tính, Hàn lưu, sức khỏe da, nhu cầu, mức chi nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm nhiều Các nhân tố lại: thu nhập, chất lượng, mẫu mã ảnh hưởng không đáng kể Thêm vào Hàn lưu nhân tố ảnh hưởng nhiều theo hệ số hồi quy tuyến tính Giới tính nhân tố ảnh hưởng thứ hai với kết mức độ sử dụng mỹ phẩm nữ nhiều nam Thứ ba nhu cầu ảnh hưởng theo hệ số hồi quy tuyến tính Sức khỏe da ảnh hưởng thứ tư với kết sản phẩm có tác dụng phụ nhiều người mua Và mức chi ảnh hưởng cuối cùng, tỉ lệ nghịch với việc sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm giá rẻ hấp dẫn người mua Giải đáp cho kết trên, nhóm nghiên cứu xin đưa giải thích sau: v Thứ Hàn lưu Hàn lưu yếu tố ảnh hưởng mạnh phim ảnh, ca nhạc Hàn Quốc ảnh hưởng đến giới trẻ nhiều, đặc biệt sinh viên Sự tiếp cận cách trang điểm, xu hướng thời trang bạn trẻ qua cách thức dễ dàng mà mang lại hiệu v cao Thứ hai nữ giới Nữ giới có mức độ sử dụng nhiều nam giới Nữ quan tâm, chăm sóc ngoại hình, đặc biệt nhiều nam giới Tuy nhiên gần đây, nam giới bắt đầu có xu hướng quan tâm đến 34 da vẻ bề thân nhiều mức độ sử dụng v không nhiều so với nữ giới Thứ ba nhu cầu Theo nghiên cứu, nhóm cho nhu cầu ảnh hưởng theo hệ số hồi quy tuyến tính, tức nhu cầu nhiều sử dụng nhiều Mỗi người có nhiều hoạt động khác da khác nên người sử dụng nhiều loại mỹ phẩm cho phù hợp với v mục đích sử dụng họ Thứ tư sức khỏe da Những sản phẩm có tác phụ cao, gây hại cho da bị giảm sức mua lớn sau Dù hiệu tức thời cao hầu hết người quan tâm đến lâu dài việc chăm sóc da nên sản phẩm có tác dụng phụ cao v người ưa chuộng Cuối mức chi Với thu nhập người Việt Nam giá thành sản phẩm ảnh hưởng lớn đến việc chi tiêu cho mỹ phẩm Ngoài yếu tố trên, mỹ phẩm có giá thành rẻ, hợp lí thu hút lượng người mua cao Đề xuất biện pháp: Từ kết luận trên, góc nhìn nhà sản xuất kinh doanh, khẳng định thị trường tiêu thụ mỹ phẩm sinh viên tiềm để khai thác đầu tư Để chinh phục nhóm đối tượng sinh viên này, nhà sản xuất doanh nghiệp bán lẻ cần đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên Dưới số đề xuất biện pháp dành cho nhà sản xuất kinh doanh người tiêu dùng: v Nhóm khách hàng nữ nhóm khách hàng tiềm Các nhà sản xuất doanh nghiệp kinh doanh cần phải phối hợp nhau, phát triển mạnh dòng mỹ phẩm chuyên cho Nữ giới để khai thác lợi nhuận từ nhóm khách hàng nhiều Bên cạnh đó, cần mở rộng sản phẩm dành cho 35 nam giới để thu hút sinh viên nam thị trườn v tiềm chưa thai khác nhiều Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhà sản xuất cần có biện pháp thích hợp để điều chỉnh giá phù hợp với thị trường khả chi tiêu người tiêu dùng Bên cạnh người tiêu dùng nên cân nhắc thật kĩ mua mỹ phẩm để có lựa chọn thông minh, sáng suốt, phù v hợp với thân Tận dụng điểm mạnh ca nhạc, phim ảnh, để có chiến lược maketing hợp lí nhằm thu hút người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với xu hướng trang điểm, giới thiệu thương hiệu mỹ phẩm cách rộng rãi như: mời diễn viên tiếng làm người mẫu đại diện cho dòng mỹ phẩm ra; lồng tên sản phẩm vào đoạn phim, Bên cạnh đó, qua phim ảnh, ca nhạc, người tiêu dùng nên nắm bắt cách trang điểm phù hợp với thân ngữ cảnh định làm cho thân trở v nên trẻ trung cá tính Ngoài ra, để chinh phục nhóm đối tượng sinh viên hay giới trẻ, nhà sản xuất công ty mỹ phẩm Việt Nam cần sáng tạo đổi tất sản phẩm đưa thị trường, kết hợp độc đáo bí làm đẹp phương Đông độ nhạy cảm với giá trị đại phương Tây, áp dụng công thức qua thử nghiệm lâm sàng để tạo sản phẩm phù hợp chăm sóc da sắc đẹp thường xuyên phân tích xu hướng thị trường tạo khả thích ứng với thị trường khác để từ có chiến lược phân phối rộng khắp TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 36 Ajzen, năm 1991, The theory of planned behavior Ann Marie Britton, năm 2012, The Beauty Industry's Influence on Women in Society Ashok Kumar Chandra, Devendra Kumar Sinha, năm 2013, Organisational Behavior and Human Decision Decision Process Assoc Prof R Groves Dr K Mizerski, năm 2005, The Semiotics Of Visible Face Make-Up: The Masks Women Wear Claudio Da Soller Dr John Zemke, Dissertation Supervisor, năm 2005, The Beautiful Woman In Medieval Iberia: Rhetoric, Cosmetics, And Evolution Dr Hamza Salim Khraim, năm 2011, The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics Buying Behavior of UAE Female Consumers Guosheng Zhao, năm 2012, CSR and its Impact on Consumer Behavior A Study of the Cosmetic Industry Helen Oakley, năm 2009, An Evaluation Of Current Techniques In Cosmetic Advertising And An Assessment Of Their Effectiveness On The Contemporary Consumer J.Mark, Dittmar H, Long K, Meek R , năm 2004, Some aspects of sex differences in relation to marketing 10 Particularly in Karlstad, Sweden, Per Skålén Sofia Molander, năm 2010, A Study of Factors Affecting on Men’s Skin Care Products Purchasing 11 Ragnhild Lønseth Aarflot, năm 2013, Human exposures to parabens in cosmetics literature study 12 Reinert Venilton, năm 2012, The customer behaviour in the men's cosmetics market TIẾNG VIỆT 13 Tiến sĩ Hà Thanh Vân trường Đại học Thủ Dầu 1, năm 2014, Sự tiếp nhận văn hóa hàn quốc bạn trẻ việt nam – điểm nhìn từ khảo sát xã hội học văn hóa 14 Trần Thanh Hiền, năm 2013, Phân tích thực trạng thị trường mỹ phẩm 15 Phạm Thị Thu Ba, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2013, Đại học Đà Nẵng, Nghiên cứu nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nam giới INTERNET 37 16 Ban biên tập - Công ty Luật Hà Trần, năm 2011, Bạn tìm hiểu khái niệm “Mỹ phẩm gì? http://www.thegioiseo.com/threads/ban-da-tung-tim-hieu-khainiem-%E2%80%9Cmy-pham-la-gi%E2%80%9D.116231/ 17 Công ty Dream Incubator 2015: Vietnamese Consumers Behavior Study Toward Cosmetic http://www.slideshare.net/dimvn/dim-022015-cosmetaics-report 18 Eve Nguyễn, 2015, 10 thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc yêu thích http://emdep.vn/beauty-trendy/10-thuong-hieu-my-pham-han-quocduoc-yeu-thich-nhat-hien-nay-20150207005353287.htm 19 Lê Thị Hoàng Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đại học Đà Nẵng, năm 2010, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm http://myweb.pro.vn/doc-luan-van?id=102403 20 Q&Me – Nghiên cứu thị trường Việt Nam 2014: Khảo sát thực ngày 19/08 với mục tiêu phụ nữ nhóm tuổi 20 http://qandme.net/vietnam-report/Ban-thich-dung-my-pham-nuocnao-Han-Quoc-hay-Nhat-Ban.html 21 Sài Gòn giải phóng, 8/2012, Sự thành công thương hiệu quốc tế thị trường mỹ phẩm Việt Nam http://www.gcimagazine.com/marketstrends/regions/asiapacific/167 869745.html? utm_source=Most+Read&utm_medium=website&utm_campaign= Most+Read PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỸ PHẨM HÀN QUỐC CỦA SINH VIÊN KHOA HÀN QUỐC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 38 Nhằm mục đích tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc sinh viên khoa Hàn Quốc học trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM đề biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, cách thức giới thiệu sản phẩm đến giới trẻ đối tượng mà hướng đến nghiên cứu Nhóm nghiên cứu xin bạn vui lòng dành thời gian để giúp đỡ trả lời bảng câu hỏi bên Nhờ mà đề tài nghiên cứu nhóm thành công Chúng đảm bảo thông tin bạn cung cấp bên đơn phục vụ cho việc học tập nghiên cứu, không mục đích khác Xin chân thành cám ơn *Xin đánh dấu (X) vào ô mà bạn chọn XIN LƯU Ý MỸ PHẨM MÀ NHÓM CHÚNG TÔI ĐỀ CẬP LÀ MỸ PHẨM CHĂM SÓC DA (kem chống nắng, kem dưỡng thể, sữa rữa mặt, ) Giới tính: Nam Nữ Bạn có sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc không? Có Không Tuổi:………… Thu nhập hàng tháng bạn? (bao gồm tiền gia đình chu cấp + tiền làm thêm) Từ triệu đến triệu rưỡi Từ triệu rưỡi đến triệu Từ triệu đến triệu Từ triệu đến triệu Mức chi tiêu cho việc mua mỹ phẩm bạn tháng bao nhiêu? Từ 100 đến 300 ngàn Từ300 đến 500 ngàn Từ 500 đến 700 ngàn Từ 700 đến triệu Mức độ mua mỹ phẩm bạn? Rất (1 lần/tháng) Thỉnh thoảng (2,3 lần/tháng) Thường xuyên (4-5 lần/ tháng) Mỹ phẩm bạn sử dụng có giúp da bạn cải thiện đáng kể không (không bị dị ứng, giúp da trắng, sáng hơn,….) Không cải thiện mà gây ảnh hưởng xấu Ít cải thiện Cải thiện nhiều 39 Các bạn có biết chất sau có mỹ phẩm không? Paraben Dioxin Triclosan Bezoyl peroxide Sodium lauryl sulfate (SLS) Phthalates Không biết Xu hướng thẩm mỹ sử dụng phim ảnh, âm nhạc, thời trang Hàn Quốc có tác động đến việc sử dụng mỹ phẩm bạn không? Có Không Bạn có xu hướng mua mỹ phẩm người ưa chuộng hay không? Không mua Rất mua Thỉnh thoảng mua Thường xuyên mua Cảm ơn câu trả lời bạn DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1: Kết hồi quy mô hình đề nghị gốc 26 Hình 2: Kiểm tra đa cộng tuyến hệ số tương quan biến độc lập mô hình gốc 27 Hình 3: Kết ước lượng tham số lần 28 Hình 4: Kết ước lượng tham số lần 29 Hình 5: Kết ước lượng tham số lần 29 40 Hình 6: Kết ước lượng lần 30 Hình 7: Kiểm định đa cộng tuyến 32 41 [...]... tiêu cho việc mua mỹ phẩm thực sự ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �4=0 �1: �4≠0 Theo kết quả ước lượng lần 4, ta có sig (REQUIREMENT) = 0.000 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0 , tức là nhu cầu sử dụng mỹ phẩm thực sự ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt... việc sử dụng những mỹ phẩm có các thành phần gây kích ứng da, hiệu quả xấu, hoặc xuất xứ không rõ ràng Từ đó nhận biết đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn 21 Quốc của sinh viên Nếu mỹ phẩm có chất lượng tốt, kho6ngco1 các chất độc hại và giúp cải thiện làn da thì sinh viên sẽ ưa chuộng và tăng mức độ sử - dụng Yếu tố Hàn lưu: Những trào lưu thời trang, mỹ phẩm được sử dụng trong phim ảnh, ... càng thích sử dụng Sức khỏe làn da Biến độc HEALTH lập Sản phẩm đang dùng có mang lại hiệu quả, giúp cải thiện làn da không Có=1, không=0 Các chất gây tác dụng phụ có trong mỹ phẩm gây hại cho da Hàn lưu Biến độc HALLYU lập Ảnh hưởng của xu hướng mỹ phẩm trong phim ảnh, âmnhạc, Hàn Quốc (+) Càng bị ảnh hưởng bởi Hàn lưu thì mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc càng cao Lựa chọn mỹ phẩm từ ảnh hưởng của người... làn da thực sự ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95% Đặt giả thiết: �0: �6=0 �1: �6≠0 Theo kết quả ước lượng lần 4, ta có sig (HALLYU) = 0.001 < �=0.05 nên bác bỏ giả thiết �0, tức là xu hướng thẩm mỹ được sử dụng trong làn sóng Hàn lưu thực sự ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên khoa Hàn Quốc học với độ tin cậy 95%... liên quan về yếu tố tác động trên 1 Biến phụ thuộc: Trong mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, nhóm đã chọn mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên làm biến phụ thuộc để tiến hành khảo sát Mức độ sử dụng sản phẩm là một khía cạnh của việc nghiên cứu thị trường Tuy nhiên nhóm đã quyết định nghiên cứu định lượng một khía cạnh nhỏ hơn của việc sử dụng sản phẩm, đó là mức độ sử dụng mỹ phẩm nhưng... vẫn dựa trên những mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm 2 Biến độc lập : 20 Với mục đích của nghiên cứu là định lượng các yếu tố ành hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên tiến hành khảo sát, nên một số chỉ tiêu đại diện cho các yếu tố này sẽ được nhóm đưa vào mô hình nghiên cứu Đây là các yếu tố quen thuộc tác động gần gũi và mang tính chất đại diện... quan tâm đến những nhu cầu cao hơn, trong đó có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là về làn da 19 CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỸ PHẨM CỦA SINH VIÊN KHOA HÀN QUỐC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÀ THỰC HIỆN HỒI QUY I Xây dựng mô hình nghiên cứu: Định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên tiến hành khảo... kiện các yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy là 95% ˆ β 4 :Cho thấy nếu nhu cầu mua mỹ phẩm của sinh viên tăng lên 1-2 lần thì mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên tăng 0.186 lần, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy là 95% ˆ β 5 :Cho thấy nếu sức khỏe làn da được cải thiện thì mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên tăng 0.149 lần, trong điều kiện các yếu ˆ tố khác... với độ tin cậy là 95% β 6 :Cho thấy nếu xu hướng thẩm mỹ được sử dụng trong làn sóng Hàn lưu ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng mỹ phẩm thì mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc của sinh viên tăng 0.235 lần, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy là 95% 32 X Các biến tác động và độ phù hợp của mô hình: Như vậy, nhóm nghiên cứu xác định 5 biến độc lập tính từ giả thiết ban đầu gồm 8 biến độc... thực nghiệm và nghiên cứu về mức độ sử dụng mỹ phẩm của sinh viên khoa Hàn Quốc học, nhóm nghiên cứu chúng tôi xin đưa ra kết quả như sau: giới tính, Hàn lưu, sức khỏe làn da, nhu cầu, mức chi là các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm nhiều nhất Các nhân tố còn lại: thu nhập, chất lượng, mẫu mã ảnh hưởng ít hoặc không đáng kể Thêm vào đó Hàn lưu là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất theo hệ số hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc, Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc, Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc, Một số biện pháp nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc sự dụng mỹ phẩm của mình., VI. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỸ PHẨM CỦA SINH VIÊN, I. Khái niệm liên quan:, II. Cơ sơ lý thuyết:, CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỸ PHẨM CỦA SINH VIÊN KHOA HÀN QUỐC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÀ THỰC HIỆN HỒI QUY, V. Ước lượng tham số mô hình hồi quy gốc:, Hình 7: Kiểm định đa cộng tuyến, Đề xuất biện pháp:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay