Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế R&B

39 174 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:51

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, trước ngưỡng cửa WTO đã, đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, sự thành công hay thất bại trong kinh doanh là yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại, vì thế các doanh nghiệp thương mại phải là cầu nối vững chắc giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, vì chỉ có tiêu thụ được hàng hóa DN mới thu được lợi nhuận, từ đó có điều kiện thực hiện được các nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời thực hiện tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng cũng như chiều sâu. Do đó tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hóa được xem là phần kế toán trọng yếu và có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống kế toán của công ty. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi DN thực hiện tốt khâu tiêu thụ, để làm được điều đó DN cần phải chọn mặt hàng kinh doanh nào có lợi nhất, phương thức nào tốt nhất? Do vậy việc xác định bán hàng và kết quả bán hàng như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời và đúng nhất cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá chọn phương án kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất là vô cùng cần thiết. Nhận biết được tầm quan trọng của công tác này trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp và qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần quốc tế R&B, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán, cùng với sự chỉ bảo tận tình của PGS.TS Đặng Văn Thanh, em đã chọn đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế R&B Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội MụC LụC Mở đầu Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Lời mở đầu Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, trớc ngỡng cửa WTO đã, đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp thơng mại nói riêng Cũng nh doanh nghiệp sản xuất khác, thành công hay thất bại kinh doanh yếu tố định tồn doanh nghiệp thơng mại, doanh nghiệp thơng mại phải cầu nối vững nhà sản xuất ngời tiêu dùng, có tiêu thụ đợc hàng hóa DN thu đợc lợi nhuận, từ có điều kiện thực đợc nghĩa vụ với nhà nớc, đồng thời thực tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng nh chiều sâu Do tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hóa đợc xem phần kế toán trọng yếu có ý nghĩa quan trọng hệ thống kế toán công ty Các chu kỳ kinh doanh diễn liên tục, nhịp nhàng DN thực tốt khâu tiêu thụ, để làm đợc điều DN cần phải chọn mặt hàng kinh doanh có lợi nhất, phơng thức tốt nhất? Do việc xác định bán hàng kết bán hàng nh để cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời cho nhà quản lý phân tích, đánh giá chọn phơng án kinh doanh cho có hiệu vô cần thiết Nhận biết đợc tầm quan trọng công tác việc nâng cao hiệu kinh doanh Doanh nghiệp qua trình thực tập Công ty C phn quc t R&B, nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế toán, với bảo tận tình PGS.TS ng Vn Thanh, em chọn đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần quốc tế R&B Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Luận văn em gồm ba phần: Phần I: Lý Luận Chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Phần II: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết qủa bán hàng Công ty C phn quc t R&B Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty C phn quc t R&B Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Phần I Lý Luận Chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Khái niệm ý nghĩa bán hàng Bán hàng giai đoạn cuối trình tuần hoàn vốn có tích lũy để mở rộng sản xuất, kinh doanh Trong kinh doanh thơng mại, hàng hóa loại vật t, máy móc thiết bị, sản phẩm có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về, với mục đích bán lại nhằm đáp ứng nhu cầu ngời tiêu dùng, đồng thời thu lợi nhuận Khái niệm bán hàng: Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích, rủi ro cho khách hàng, đồng thời đợc khách hàng toán chấp nhận toán Bản chất trình bán hàng trình trao đổi quyền sở hữu, ngời mua ngời bán thị trờng hoạt động Hàng hóa bán cho cá nhân tổ chức bên doanh nghiệp đợc gọi bán bên ngoài, hàng hóa cung cấp cho đơn vị công ty hay Tổng công ty đợc gọi bán nội Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại Thông qua bán hàng giá trị, giá trị sử dụng hàng hóa đợc thực hiện, xu hớng vận động vốn doanh nghiệp T - H - T Kết thúc trình kinh doanh, doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ có nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh ý nghĩa bán hàng: Trong xu hớng hội nhập kinh tế nay, tiêu thụ hàng hóa trở thành vấn đề sống tất doanh nghiệp thơng mại Chính công tác Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội bán hàng chiến lợc quan trọng hàng đầu tất doanh nghiệp Hàng hóa đợc bán nhanh chóng giúp cho tốc độ quay vòng vốn tăng lên đáng kể, đảm bảo đợc lợi nhuận Kết bán hàng đợc phân phối cho chủ sở hữu, nâng cao đời sống ngời lao động hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nớc Bên cạnh đó, kết bán hàng tiêu tài quan trọng thể rõ nét tình hình hoạt động tình hình tài doanh nghiệp Nếu tình hình tài doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp có thêm hội tham gia vào thị trờng vốn, nâng cao lực tài Hơn nữa, thông qua trình bán hàng đảm bảo cho đơn vị khác có mối quan hệ mua bán với doanh nghiệp, thực kế hoạch sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối Tiền - Hàng, giúp cho kinh tế ổn định phát triển Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Kế toán bán hàng giúp cho doanh nghiệp nh quan nhà nớc đánh giá đợc mức độ hoàn thành tiêu, kế hoạch giá vốn hàng bán, chi phí bỏ lợi nhuận thu đợc, từ tìm khắc phục đợc thiếu sót, hạn chế công tác quản lý Việc tổ chức, xếp hợp lý khâu trình bán hàng tạo điều kiện thuân lợi cho công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, đồng thời tạo nên thống hệ thống kế toán nói chung doanh nghiệp Để phát huy vai trò kế toán công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Phản ánh giám sát kịp thời, chi tiết khối lợng hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho số lợng, chất lợng giá trị Tính toán đắn giá vốn hàng hóa dịch vụ cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác nhằm xác định xác kết bán hàng Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội - Giám sát, kiểm tra tình hình thực tiêu, kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng, tình hình toán tiền hàng đơn vị, tình hình nộp thuế với nhà nớc - Đôn đốc, kiểm tra việc đảm bảo thu đủ, thu đúng, kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý - Cung cấp thông tin xác, trung thực, lập toán đầy đủ, kịp thời để đánh giá hiệu kinh doanh nh tình hình thực nghĩa vụ với nhà nớc Để thực tốt nhiệm vụ đó, kế toán cần nắm vững nội dung việc tổ chức công tác kế toán, đồng thời cần đảm bảo số yêu cầu: - Xác định thời điểm bán hàng để kịp thời lập báo cáo bán hàng xác định kết bán hàng Báo cáo thờng xuyên, kịp thời tình hình bán hàng toán với khách hàng, nhằm quản lý chặt chẽ hàng hóa bán chủng loại số lợng - Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu tình hình luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, không phức tạp mà đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu công tác kế toán Đơn vị lựa chọn hình thức sổ sách kế toán để phát huy đợc u điểm doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm kinh doanh - Xác định tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh khâu Nội dung kế toán bán hàng hóa, dịch vụ 3.1 Khái niệm nội dung doanh thu bán hàng hóa: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thờng doanh nghiệp, góp phần tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng: toàn số tiền thu đợc thu đợc từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh bán sản phẩm hàng hóa cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thêm giá bán (nếu có) Căn Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội vào phơng pháp tính thuế GTGT mà doanh thu bán hàng đợc xác định cụ thể nh sau: - Đối với hàng hóa thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ doanh thu bán hàng giá bán cha có thuế GTGT - Đối với hàng hóa không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp doanh thu bán hàng tổng giá toán (bao gồm thuế GTGT) - Đối với hàng hóa thuộc đối tợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất doanh thu bán hàng tổng giá toán bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất 3.2 Điều kiện ghi nhận doạnh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng doanh nghiệp đợc ghi nhận thỏa mãn tất điều kiện sau: Doanh nghiệp chuyển phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho ngời mua Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nh ngời sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa Doanh thu đợc xác định tơng đối chắn Doanh nghiệp thu thu đợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định đợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 3.3 Phơng pháp xác định doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng doanh nghiệp thờng đợc thực riêng cho loại: Doanh thu bán sản phẩm Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng doanh nghiệp đợc phân loại thành doanh thu bán hàng doanh thu bán hàng nội Doanh thu bán hàng nguồn thu nhập chủ yếu doanh nghiệp Doanh thu bán hàng đợc xác định theo công thức sau: Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Doanh thu bán hàng Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Khối lợng hàng hóa = bán x Giá bán Doanh thu bán hàng số chênh lệch tổng số doanh thu bán hàng với khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu 3.4 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 3.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng: - Hóa đơn bán hàng: Dùng doanh nghiệp áp dụng tính thuế theo phơng pháp trực tiếp, mặt hàng chịu thuế GTGT - Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho - Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ - Phiếu thu - chi tiền mặt - Báo cáo bán hàng - Hóa đơn GTGT (dùng doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khấu trừ thuế GTGT), hóa đơn GTGT cần phải ghi rõ tiêu: Giá bán cha có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá toán Mỗi hóa đơn đợc lập cho sản phẩm, dịch vụ có thuế suất: + Đối với doanh nghiệp bán hàng hóa dịch vụ với số lợng lớn sử dụng hóa đơn GTGT có ký hiệu: L01GTKT - 3LL (Phụ lục số 6, 7) + Đối với doanh nghiệp bán hàng hóa dịch vụ với số lợng nhỏ sử dụng hóa đơn GTGT lý hiệu: L01GTKT - 2LL 3.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng * Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu doanh nghiệp kỳ kế toán từ giao dịch, nghiệp vụ bán hàng cung cấp dịch vụ Trong doanh nghiệp thơng mại, tài khoản 511 có tài khoản cấp nh sau: Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa + TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm + TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ + TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá + TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu t *Tài khoản 512 - Doanh thu nội bộ: Dùng phản ánh doanh thu số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán nội doanh nghiệp Tài khoản có tài khoản cấp 2: + TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa + TK 5122: Doanh thu bán thành phẩm + TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ 3.4.3 Phơng pháp kế toán bán hàng Trong phơng thức bán hàng khác trình tự kế toán khác * Phơng thức bán hàng trực tiếp Theo phơng thức này, bên bán giao cho bên mua trực tiếp kho hay trực tiếp phân xởng không qua kho Hàng bàn giao cho bên mua thức đợc coi bán, bên bán quyền sở hữu số hàng giao Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng trực tiếp (Sơ đồ 1) * Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng Theo phơng thức này, doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hai bên giao hàng địa điểm quy ớc hợp đồng Khi xuất kho gửi đi, hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Chỉ khách hàng trả tiền chấp nhận toán doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hóa doanh thu bán hàng Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng (Sơ đồ 2) * Phơng thức bán hàng vận chuyển thẳng không tham gia toán Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Về thực chất, doanh nghiệp thơng mại đứng làm trung gian, môi giới bên bán bên mua để hởng hoa hồng (do bên bán bên mua trả) Bên mua chịu trách nhiệm nhận hàng toán cho bên bán * Phơng thức bán hàng đại lý ký gửi Là phơng thức doanh nghiệp giao hàng cho đại lý ký gửi để đại lý trực tiếp bán hàng Bên nhận đại lý trực tiếp bán hàng, toán tiền hàng hởng hoa hồng chênh lệch giá Số hàng chuyển giao cho đại lý ký gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Khi đại lý ký gửi toán tiền hàng chấp nhận toán tiền hàng, gửi thông báo số hàng bán đợc số hàng đợc coi tiêu thụ, bán Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng đại lý - ký gửi (Sơ đồ 3) * Phơng thức bán hàng trả góp Bán hàng trả góp phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần Ngời mua toán lần đầu thời điểm mua hàng, số tiền lại ngời mua chấp nhận trả dần cho kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định Thông thờng số tiền trả kỳ nhau, gồm phần doanh thu gốc phần lãi trả chậm Về thực chất, ngời bán quyền sở hữu ngời mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, mặt hạch toán, giao hàng cho khách đợc khách hàng chấp nhận toán, hàng hóa bán trả góp đợc coi bán Phơng thức bán hàng trả góp thờng đợc áp dụng doanh nghiệp bán loại hàng hóa có giá trị lớn nh máy móc Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng trả góp (Sơ đồ 4) * Phơng thức hàng đổi hàng Theo phơng thức hàng đổi hàng, ngời bán đem sản phẩm, hàng hóa để đổi lấy sản phẩm, hàng hóa ngời mua Giá trao đổi giá bán sản phẩm, hàng hóa thị trờng Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức hàng đổi hàng (Sơ đồ 5) 3.5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội THEO HìNH THứC NHậT Ký CHUNG CHứng Từ Kế TOáN Sổ NHậT Ký Sổ NHậT Ký Sổ,THẻ Kế ĐặC BIệT CHUNG TOáN CHI TIếT Sổ CáI BảNG TổNG HợP CHI TIếT BảNG CÂN ĐốI Số PHáT SINH BáO CáO TàI CHíNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng * Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán: Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo QĐ số 48/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 trởng BTC Niên độ kế toán từ 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm,kì kế theo quý, năm Đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán tiền Việt Nam Đồng(VNĐ) Sinh viên: Lại Thị Trà My 22 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Phơng pháp kê khai tính thuế Giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ Phơng pháp khấu hao TSCĐ: theo phơng pháp đờng thẳng Phơng pháp kế toán hàng tồn kho: Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá gốc Phơng pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phơng pháp bình quân gia quyền Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thờng xuyên Các báo cáo tài sử dụng: Bảng cân đối kế toán(mẫu B01-DNN ban hành theo định số 48/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 trởng BTC Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu B02-DNN) - Thuyết minh báo cáo tài (mẫu B09-DNN) Tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông t số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 BTC Bảng cân đối phát sinh (mẫu số F01-DNN) Kế toán doanh thu bán hàng Công ty Cổ Phần quốc tế R&B Các chứng từ chủ yếu đợc sử dụng kế toán bán hàng công ty: - Hóa đơn GTGT - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội - Phiếu thu tiền mặt, giấy báo có ngân hàng - Chứng từ có liên quan 2.2 Sổ sách kế toán sử dụng: Sổ chi tiết bán hàng: dùng để theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu Căn để ghi sổ tất hóa đơn bán hàng công ty lập - sổ tài khoản 511 (xem phụ lục 1) - sổ chi tiết phải thu khách hàng (phụ lục 2) 2.3 Các tài khoản kế toán sử dụng Để phản ánh tổng doanh thu bán hàng kỳ, kế toán sử dụng: Sinh viên: Lại Thị Trà My 23 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội - TK 511:doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản đợc mở chi tiết 511.1 doanh thu bán hàng hóa: Dùng để phán ánh doanh thu bán loại hàng hóa - TK 333.1 thuế GTGT phải nộp Tài khoản để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đợc khấu trừ, nộp số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nớc 2.4 Các phơng pháp bán hàng: Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Công ty cổ phần quốc tế R&B áp dụng phơng thức bán hàng trực tiếp phơng thức bán hàng đại lý, ký gửi Tùy thuộc vào phơng thức bán hàng khách hàng mà Công ty áp dụng thể thức toán thích hợp * Phơng thức bán hàng trực tiếp Hàng hóa Công ty đợc bán trực tiếp kho cửa hàng với hình thức bán buôn bán lẻ Những khách hàng mua với số lợng lớn trực tiếp lấy hàng kho Công ty, khách hàng đến mua lẻ trực tiếp lấy hàng cửa hàng Công ty - Trờng hợp bán hàng khách hàng toán ngay: Theo trờng hợp bán trực tiếp sản phẩm cho khách hàng, khách hàng chấp nhận toán tiền mặt hay chuyển khoản ngay; vào phiếu xuất kho (xem phụ lục 3), hóa đơn GTGT (xem phụ lục 5), kế toán ghi sổ hạch toán vào sổ Nhật ký chung theo định khoản nh sau: Nợ TK 111,112: Tổng giá toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng cha thuế Có TK 333.1: Thuế GTGT đầu Ví dụ 1: Ngày 27/5 xuất bán cho Bu điện thnh phố Hải Phòng địa số Nguyễn Chi Phơng Hồng Bàng Hải Phòng số mặt hàng với tổng giá toán 81.540.000 VNĐ, thuế GTGT 10% (trích Hóa đơn GTGT số 1247, xem phụ lục5) Sinh viên: Lại Thị Trà My 24 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Kế toán hạch toán: Nợ TK 111: 81.540.000 Có TK 511: 74.127.273 Có TK 333.1: 7.412.72 Ví dụ 2: Ngày 16/5 xuất bán cho Công ty cổ phần đầu t phát triển du lịch Vinaconex Thị trấn Cát Bà - Huyện Cát Hải Thành phố Hải Phòng số mặt hàng với tổng giá toán 1.614.637.500 VNĐ, thuế GTGT 5% (trích Hóa đơn GTGT số 1246, theo hợp đồng số 25.12/HĐKT Kế toán hạch toán: Nợ TK 112: 1.614.637.500 Có TK 511: 1.537.750.000 Có TK 333.1: 76.887.500 - Trờng hợp bán hàng theo phơng thức toán trả chậm Để khuyến khích bán hàng tăng doanh thu, Công ty thực biện pháp bán hàng theo phơng thức toán trả chậm, đặc biệt khách hàng lâu năm Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng thực việc giao hàng cho khách hàng vào bên Có TK 511 đồng thời kế toán ghi Nợ TK 131, kế toán ghi: Nợ TK 131: Tổng giá toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng cha thuế Có 333.1: Thuế GTGT đầu Ví dụ 3: Ngày 7/5 xuất bán cho Công ty CPĐT v XD Hải phòng số 40 Đinh Tiên Hoàng Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng số mặt hàng với tổng giá toán 364.569.292 VNĐ, thuế GTGT 5% ( trích hóa đơn số 1245, xem phụ lục 4) Căn vào số liệu trên, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng vào sổ Nhật ký chung, định khoản nh sau: Sinh viên: Lại Thị Trà My 25 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Nợ TK 131: 364.569.292 Có TK 511: 347.208.850 Có TK 333.1: 17.360.442 * Phơng thức bán hàng đại lý ký gửi Khi xuất bán cho cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ, kế toán hạch toán nh sau: Nợ TK 136.8: Tổng giá toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng cha thuế Có 333.1: Thuế GTGT đầu ( Trong tháng Công ty không xuất hàng cho cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ cửa hàng lấy hàng vào cuối tháng điều kiện khí hậu Việt Nam) 2.5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Khi có khách hàng quen, có quan hệ mua bán với Công ty lâu năm mua với số lợng lớn Công ty thực việc giảm giá hàng bán cho khách hàng Tuy nhiên, việc giảm giá thực thỏa thuận kí kết hợp đồng với khách hàng trớc viết hóa đơn GTGT, nên giảm không làm giảm doanh thu bán hàng đợc ghi nhận 2.6 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty cổ phần quốc tế R&B: * Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632 "Giá vốn hàng bán" Ngoài Công ty sử dụng tài khoản liên quan khác: TK 156, TK 511, TK 911 * Phơng pháp tính giá vốn hàng hóa xuất bán Công ty cổ phần quốc tế R&B Trị giá thực tế hàng hóa xuất kho Công ty đợc tính theo phơng pháp tính giá thực tế đích danh nh sau: Trị giá hàng hóa thực tế xuất kho = Sinh viên: Lại Thị Trà My Số lợng hàng hóa thực tế xuất kho x Đơn giá nhập kho 26 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Kết tính giá trị hàng thực tế xuất kho đợc kế toán phản ánh nh sau: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 156: Hàng hóa Ví dụ: Trong T5/2009 vào bảng xuất hàng hóa chi tiết (xem phụ lục 6), số lợng gạch ốp láy 400 hộp, giá thành thực tế nhập kho điều hòa loại 110.000 VNĐ/1 hộp Vậy giá trị thực tế xuất kho 400 hộp gạch là: 110.000 x 400 = 44.000.000VNĐ Kế toán hạch toán nghiệp vụ nh sau: Nợ TK 632: 110.000 Có TK 156: 110.000 Trong tháng 5/2009, Công ty không phát sinh tổng giá vốn hàng bán bị trả lại giảm giá hàng bán Cuối tháng, kế toán tính tổng trị giá vốn thực tế háng hóa bán kỳ 1.959.086.123 VNĐ kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả, ghi: Nợ TK 911: 1.959.086.123 Có TK 632: 1.959.086.123 * Sơ đồ kế toán hạch toán giá vốn Công ty cổ phần quốc tế R&B tháng 5/2009 (xem sơ đồ 7) 2.7 Kế toán chi phí bán hàng Công ty cổ phần quốc tế R&B * Nội dung chi phí bán hàng Công ty cổ phần quốc tế R&B Chi phí bán hàng Công ty tất chi phí phát sinh trình bán hàng chi phí cho việc phục vụ bán hàng nhanh, hiệu bao gồm: - Chi phí lơng khoản trích theo lơng cho nhân viên bán hàng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí CCLĐ nhỏ - Chi phí bảo hành hàng hóa - Chi phí dịch vụ mua Sinh viên: Lại Thị Trà My 27 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội - Chi phí tiền khác * Tài khoản sử dụng Để hạch toán chi phí bán hàng, kế toán sử dụng TK 641 "Chi phí bán hàng" TK khác có liên quan: TK 111, 112, 331, 338, * Chứng từ kế toán sử dụng: Kế toán sử dụng chứng từ sau để hạch toán chi phí bán hàng, gồm: - Bảng toán lơng - Hóa đơn vận chuyển - Phiếu chi * Sổ kế toán sử dụng Sổ TK 641 (xem phụ lục 7) * Trình tự kế toán chi phí bán hàng Ví dụ: Trong T5/2009, kế toán tập hợp chi phí bán hàng nh sau: Nợ TK 641: 47.458.000 Có TK 111: 16.000.000 Có TK 141: 1.400.000 Có TK 338 : 2.408.000 Có TK 214: 835.000 Có TK 331: 12.650.000 Có TK 334: 14.165.000 Cuối tháng kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết bán hàng Kế toán định khoản: Nợ TK 911: 47.458.000 * Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Công ty: (xem Sơ đồ 8) Sinh viên: Lại Thị Trà My 28 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 2.8 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần quốc tế R&B * Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty bao gồm: - Chi phí tiền lơng khoản trích theo lơng cho nhân viên quản lý - Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho QLDN - Chi phí CCLD nhỏ - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí tiền khác *.Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán sử dụng TK 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" Bên Nợ: Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Bên Có: Các khoản ghi giảm chi phí kết chuyển sang TK 911 TK 642 số d cuối kỳ * Chứng từ kế toán sử dụng Khi phát sinh nghiệp vụ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, vào chứng từ gốc nh: - Bảng tính lơng - Các hóa đơn toán mua đồ dùng vật liệu - Bảng trích khấu hao TSCĐ * Sổ kế toán sử dụng Sổ TK 642 (xem phụ lục 8) * Trình tự hạch toán Chi phí QLDN Ví dụ: Trong T5/2009, kế toán tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp nh sau: Nợ TK 642: 32.660.528 Có TK 214: 4.033.396 Có TK 111: 4.530.250 Có TK 334: 18.350.000 Sinh viên: Lại Thị Trà My 29 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Có TK 338: 3.100.000 Có TK 331: 2.000.000 Có TK 141: 646.882 Cuối tháng kết chuyển sang TK 911 để xác định kết bán hàng Kế toán định khoản: Nợ TK 911: 32.660.528 Có TK 642: 32.660.528 * Sơ đồ kế toán hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: (xem sơ đồ 9) 2.9 Kế toán xác định kết bán hàng tạ Công ty cổ phần quốc tế R&B Kết bán hàng Công ty đợc xác định nh sau: Chi phí Chi phí = - quản lý bán hàng DN Việc xác định kết bán hàng Công ty đợc tiến hành vào cuối KQ HĐ bán hàng DTT bán hàng Giá vốn hàng bán tháng * Tài khoản kế toán sử dụng Để xác định kết tiêu thụ, Công ty sử dụng TK 911 "Xác định kết kinh doanh" tài khoản không đợc mở chi tiết Ngoài ra, kế toán sử dụng TK 421 "Lãi cha phân phối" để xác định kết lãi Công ty * Trình tự hạch toán xác định kết bán hàng (xem sơ đồ 12) Dựa vào Sổ Cái TK 911 (xem phụ lục 9) - Kết chuyển doanh thu thuần: Doanh thu đợc xác định theo công thức: Doanh thu = Doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu Trong kỳ không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu nên tổng doanh thu bán hàng tổng doanh thu thuần, kế toán ghi: Nợ TK 511: 1.614.637.500 Có TK 911: 1.614.637.500 - Cuối kỳ kế toán thực việc kết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911 để xác định kết bán hàng: Sinh viên: Lại Thị Trà My 30 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Nợ TK 911: 1.537.750.000 Có TK 632: 1.537.750.000 - Cuối kỳ kế toán thực việc kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để kết bán hàng: Nợ TK 911: 47.458.000 Có TK 641: 47.458.000 - Cuối kỳ kế toán thực việc kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết bán hàng: Nợ TK 911: 32.660.528 Có TK 642: 32.660.528 - Cuối kỳ kế toán thực việc kết chuyển lợi nhuận bán hàng kỳ từ TK 911 sang TK 421 Nợ TK 911: 21.542.141 Có TK 421: 21.542.141 Cuối tháng kế toán tổng hợp dựa sổ Nhật ký chung, sổ TK 632, sổ TK 641, sổ TK 642, sổ TK 511: Kế toán tổng hợp lập sổ TK 911 để xác định kết kinh doanh tháng Theo quy định Công ty, kỳ lập báo cáo kết kinh doanh theo tháng Do vậy, cuối tháng xác định đợc kết kinh doanh vào số liệu phản ánh sổ để lập Báo cáo kết kinh doanh tháng (xem phụ lục 10) Sinh viên: Lại Thị Trà My 31 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần quốc tế R&B Nhận xét chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần quốc tế R&B 1.Ưu điểm Từ doanh nghiệp non trẻ, Công ty định hớng đắn từ công tác mua hàng đến công tác bán hàng Phòng kinh doanh tổ công tác tìm kiếm thị trờng, tìm kiếm khách hàng nhằm đẩy mạnh khối lợng hàng hóa bán Qua thời gian thực tập, nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần quốc tế R&B, em xin mạnh dạn đa số nhận xét công tác kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng Công ty nh sau: Thứ hệ thống chứng từ sổ sách: Công ty thực chế độ ghi sổ Nhà nớc bán hàng, ghi sổ theo chế độ sổ Nhật ký chung, thực việc trích khấu hao theo tỷ lệ hàng tháng + Các chứng từ sử dụng trình hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh sở pháp lý nghiệp vụ + Các chứng từ sử dụng mẫu Bộ tài ban hành, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc ghi chép đầy đủ, xác vào chứng từ + Các chứng từ đợc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hoàn chỉnh xử lý kịp thời + Công ty có kế hoạch luân chuyển chứng từ tơng đối tốt, chứng từ đợc phân loại, hệ thống hóa theo nghiệp vụ, theo trình tự thời gian trớc vào khâu lu trữ Sinh viên: Lại Thị Trà My 32 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Thứ hai phơng thức bán hàng: Tại Công ty tơng đối nhanh chóng thuận tiện, Công ty cập nhật hóa đợc thiết bị phục vụ cho công tác kế toán bán hàng Thứ ba hình thức tổ chức công tác kế toán: Do buôn bán thơng mại nên việc tổ chức máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung phù hợp cho công tác quản lý nh việc thực thông tin kế toán 1.2 Những điểm hạn chế Công ty Bên cạnh điểm mạnh nói trên, công tác kế toán Công ty số tồn nh sau: Thứ nhất: Về hệ thống sổ kế toán áp dụng Công ty Công ty không mở sổ chi tiết tài khoản cấp hai cho TK 641, TK 642 mở sổ chi tiết cho tài khoản để theo dõi khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp nên khó đa biện pháp quản lý chi tiết loại chi phí Thứ hai: Về kế toán chiết khấu thơng mại giảm giá hàng bán Hiện Công ty hạch toán khoản giảm giá hàng bán chiết khấu thơng mại theo thỏa thuận với khách hàng trớc viết hóa đơn bán hàng không theo quy định Nhà nớc ban hành không phản ánh thực trạng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thứ ba: Về việc lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Do đặc điểm kin doanh Công ty có số lợng khách hàng trả chậm lớn nhng Công ty không tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi, điều ảnh hởng không nhỏ đến việc xác định kết bán hàng quyền lợi mặt tài Công ty.Vì khoản dự phòng thực xảy khoản bù đắp thiệt hại, tăng chi phí, giảm lãi thuế phải nộp đi; lập dự phòng mà không xảy rủi ro Công ty hoàn nhập vốn dự phòng đảm bảo doanh thu chi phí Thứ t: Về nghiệp vụ mua hàng công tác bán hàng Về nghiệp vụ mua hàng: Sinh viên: Lại Thị Trà My 33 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Công ty không mở TK151 hàng mua đờng để phản ánh giá trị hàng hoá mua thuộc quyền sở hữu Công ty nhng đờng vận chuyển hay chờ kiểm nhận kho, mà tính vào TK156 hàng hoá làm giảm độ xác hàng hoá nhập kho Về công tác bán hàng: Công ty cha áp dụng đa dạng chiến lợc thị trờng cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty, để từ tăng doanh số hàng bán nh lợi nhuận cho Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán Công ty cổ phần quốc tế R&B 2.1 Về việc lập khoản dự phòng phải thu khó đòi: Trong hoạt động kinh doanh Công ty, Công ty có khoản phải thu mà ngời nợ khó khả toán nợ khoảng thời gian tơng đối dài Nhng công ty cha có kế hoạch lập dự phòng phải thu khó đòi đề phòng tổn thất khoản phải thu khó đòi xảy ra, hạn chế đột biến kết kinh doanh kỳ kế toán Cuối niên độ kế toán doanh nghiệp phải có dự kiến số nợ có khả khó đòi, tính trớc vào chi phí kinh doanh kỳ hạch toán Số tính trớc đợc gọi dự phòng khoản phải thu khó đòi Việc xác định số lập dự phòng khoản phải thu khó đòi việc xử lý xóa nợ khó đòi phải theo quy định chế tài 2.2 Về nghiệp vụ mua hàng công tác bán hàng Về nghiệp vụ mua hàng: Công ty nên sử dụng TK151 hàng mua đờng để phản ánh giá trị hàng hoá mua thuộc quyền sở hữu Công ty nhng đờng vận chuyển hay chờ kiểm nhận nhập kho, không nên tính vào TK156 hàng hoá để tăng độ xác hàng nhập kho Về công tác bán hàng: + Công ty nên tích cực hoạt động quảng cáo: qua quảng cáo (đơn chào hàng) hàng hoá Công ty đợc ngời tiêu dùng biết đến, gây sức ép cạnh tranh với Sinh viên: Lại Thị Trà My 34 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đơn vị ngành nghề kinh doanh Vì vậy, doanh nghiệp nên dành cho công tác quảng cáo khoản ngân sách thích hợp + Bên cạnh Công ty nên áp dụng phơng thức bán hàng khoán doanh thu cho đại lý Nh vậy, thân đại lý bán lẻ đơng nhiên phải khai thác thị trờng tiêu thụ hàng hoá cho Đây đội ngũ Maketing hiệu qủa cho chi nhánh Công ty Do đó, Công ty phải có biện pháp tích cực đến hệ thống bán lẻ này, tránh tình trạng cạnh tranh lẫn để từ gây ảnh hởng xấu đến uy tín Công ty Sinh viên: Lại Thị Trà My 35 Lớp: 3LT09T Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Kết luận Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt nhiều thách thức, nh tạo cho doanh nghiệp sức ép lớn Vì từ lâu doanh nghiệp coi công tác tổ chức kế toán bán hàng nh loại ngôn ngữ kinh doanh quan trọng, định vận mệnh doanh nghiệp, đồng thời ảnh hởng không tới cục kinh tế Do công tác kế toán nói chung, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cần phải đợc củng cố hoàn thiện để trở thành công cụ hỗ trợ tích cực cho việc quản lý, nh góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty cổ phần quốc tế R&B, với kiến thức có đợc thời gian học tập trờng, kết hợp với tìm hiểu hoạt động thực tế Công ty cổ phần quốc tế R&B em sâu phân tích hiểu thêm vai trò ý nghĩa công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Tuy nhiên trình độ hiểu biết kinh nghiệm hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy cô để luận văn đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình PGS.TS ng Vn Thanh, thầy cô khoa kế toán Trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ, toàn thể cán phòng kế toán Công ty cổ phần quốc tế R&B tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Sinh viên: Lại Thị Trà My Lớp: 3LT09T
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế R&B, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế R&B, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế R&B

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay