Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

56 162 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:49

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần thiết phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để có được điều đó, một trong những biện pháp là mỗi doanh nghiệp đều không ngừng hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra được các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, một số doanh nghiệp không thích ứng kịp thời, không có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đã dẫn tới giải thể, phá sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã vươn lên để khẳng định mình và ngày càng phát triển. Một trong số đó là Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh với sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lí đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Sau quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh, cùng với sự hướng dẫn của thầy Trần Đức Vinh và các cô chú trong Phòng Kế toán của công ty, em đã chọn đề tài: “hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả bình minh”. Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày phát triển, đặc biệt xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần thiết phải biết tự chủ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng lực, hội để lựa chọn cho hướng đắn Để có điều đó, biện pháp doanh nghiệp không ngừng hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Là phần hành quan trọng công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với chức giám sát phản ánh trung thực, kịp thời thông tin chi phí sản xuất phát sinh thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản trị đưa phương án thích hợp sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục tiêu quan trọng doanh nghiệp mà vấn đề quan tâm toàn xã hội Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác định khâu trọng tâm công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm thực cần thiết có ý nghĩa Sau Việt Nam nhập tổ chức thương mại giới WTO, số doanh nghiệp không thích ứng kịp thời, điều chỉnh phù hợp, hiệu sản xuất kinh doanh dẫn tới giải thể, phá sản Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp vươn lên để khẳng định ngày phát triển Một số Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây lặp Bình Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh với sản phẩm đa dạng, phong phú, giá hợp lí ngày chiếm lĩnh thị trường nước Sau trình thực tập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh, với hướng dẫn thầy Trần Đức Vinh cô Phòng Kế toán công ty, em chọn đề tài: “hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau bình minh” Kết cấu chuyên đề gồm chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH- NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH 1.1.Đặc điểm sản phẩm Công ty Sản phẩm công ty bao gồm loại rau đóng hộp, đóng lọ chai đa dạng trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Danh mục sản phẩm Mã sản phẩm 0001 0002 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0049 0050 0051 0071 0086 00110 Tên sản phẩm Dưa bao tử hạt tiêu 540 ml Dưa trung tử hạt tiêu 720 ml Dưa bao tử cà rốt lát 720 ml Dưa 6-9 lọ 720 ml Dưa bao tử 1-5 lọ 720 ml Cà dưa hỗn hợp lọ 720 đen Cà dưa hỗn hợp lọ 720 xanh Cà chua bi nước cà lọ 720 Cà chua to nước cà lọ 720 Dưa bao tử dầm dấm cà rốt sợi 720 ml Dưa trung tử cà rốt lát 720 ml Dưa trung tử dung dịch cà rốt sợi 720 ml Tương ớt chai 200 ml (24 chai- Bình Minh) Tương ớt chai 200 ml (24 chai- Hải Nam) Tương ớt loại 200 ml (24 chai- Hải Nam) Đơn vị Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Lọ Chai Chai Chai Tiêu chuẩn chất lượng Mới sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh chứng nhận chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 An toàn thực phẩm trở thành vấn đề quốc tế quan tâm trước bùng nổ nhiễm độc thực phẩm ISO 22000:2005 có vai trò quan trognj đời sống hàng Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh ngày Tiêu chuẩn trở thành hướng dẫn cần thiết, tiêu chuẩn quốc tế nhìn nhận tích hợp HACCP GMP sản xuất thực phẩm Đối với sản phẩm nước tương Nhà máy đạt tiêu chuẩn 3-MCPD Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2005 giúp sở sản xuất thực phẩm cải tiến phương pháp làm việc; tuân thủ yêu cầu pháp luật; giảm bớt nghĩa vụ pháp lý; giấy chứng nhận chứng khách quan chuyên cần xứng đáng; cải thiện hội xuất thâm nhập vào thị trường khó tính; nâng cao độ tin cậy khách hàng; giảm bớt tần suất hoạt động kiểm tra; tạo lợi cạnh trnah nâng cao hình ảnh uy tín sản phẩm nhà máy thương trường Tính chất sản phẩm: sản phẩm đơn Loại hình sản xuất: đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ Do đối tượng hạch toán chi phí công ty đơn đặt hàng riêng biệt, đối tượng tính giá thành sản phẩm đơn Thời gian sản xuất: ngắn hay dài phụ thuộc vào khối lượng đơn đặt hàng sản phẩm Đặc điểm sản phẩm dở dang: doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng sản phẩm dở dang Đối với đơn đặt hàng đến kỳ báo cáo chưa hoàn thành toàn chi phí tập hợp theo đơn coi sản phẩm dơ dang cuối kỳ chuyển kỳ sau 1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh Quy trình công nghệ Sản phẩm chủ đạo nhà máy dưa chuột bao tử dầm dấm tương ớt, nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm dưa chuột bao tử cà chua Quy trình sản xuất hai loại sản phẩm Sơ đồ 1.2 Sơ đồ Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh 1.3 Nhà máy nhập hạt giống từ nước (như Thái Lan, Nga, Nhật, Trung Quốc…đây thị trường cho hạt giống tốt) từ viện nghiên cứu giống trồng nước Sau phân vùng quy hoạch để hợp đồng trồng trọt với hợp tác xã huyện tỉnh, thành phố Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng…Đây vùng chuyên canh trồng trọt, có đất đai màu mỡ phù hợp với ngắn ngày, xen canh gối vụ, khí hậu thuận lợi cho phát triển trồng Dưa chuột cà chua có vụ vụ thu đông vụ xuân hè Kể từ gieo hạt thu hoạch khoảng 45 ngày Dưa chuột vụ thu đông thu hoạch tháng 11- tháng 12, vụ hè thu thu hoạch khoảng tháng Cà chua vụ thu đông thu hoạch tháng 12-tháng 1, vụ hè thu thu hoạch khoảng tháng Sau đó, nguyên vật liệu vận chuyển nhà máy để bắt đầu trình sản xuất, chế biến thành phẩm Trong thời gian từ bắt đầu nhập nguyên liệu sản xuất xuất xưởng giao sản phẩm đến cho khách hàng công tác bảo quản nguyên vật liệu trước sản xuất bảo quản thành phẩm đóng bao bì quan trọng Bởi nguyên vật liệu chủ yếu rau, củ, có thời gian tồn ngắn Nguyên liệu có đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Sơ đồ 1.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đóng lọ (dưa chuột bao tử dầm dấm) Nhập kho vật tư Kiểm tra chất lượng đầu vào Nguyên vật liệu (dưa chuột bao Dung dịch tử, ớt, cà rốt, tỏi ) (hỗn hợp đường, muối, axit) Chọn, phân loại Bao bì: lọ thủy tinh, hộp Rửa Nấu nhiệt độ >1000C sau hạ xuống 450C Rửa Thanh trùng Đóng lọ Chế biến ( đun, nấu…) nhiệt độ 1200C Làm lạnh Kiểm tra chất lượng đầu Thành phẩm Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Sơ đồ 1.2: Quy trình công nghệ sản xuất tương ớt Nguyên vật liệu (chọn phân loại, làm sạch) Kiểm tra chât lượng Ớt Cà chua Tỏi Bao bì (chai, lọ) Xay, nghiền Đun hỗn hợp đường, muối, axit, phụ gia Đóng chai Kiểm tra chất lượng sản phẩm Thành phẩm Quy trình công nghệ sản xuất nhà máy hình thức giản đơn sản xuất nhiều sản phẩm tiến hành trình lao động, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất nhóm sản phẩm Cơ cấu tổ chức sản xuất: Cơ cấu tổ chức sản xuất Nhà máy chế biến rau Bình Minh mô tả qua sơ đồ Phụ lục Xưởng sản xuất Nhà máy bao gồm phân xưởng là: + Phân xưởng sản xuất sản phẩm đóng chai, đóng lọ + Phân xưởng sản xuất sản phẩm chế biến khác Trong phân xưởng lại gổm có tổ chế biến, tổ co màng hương; tổ dán nhãn, rót tay; tổ xoáy nắp hoa Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Điều hành hoạt động phân xưởng có quản đốc phân xưởng, phân xưởng lại chia thành tổ nhóm sản xuất cụ thể Giữa tổ nhóm có dịch chuyển theo yêu cầu cụ thể Điều có thuận lợi người lao động luân chuyển, giảm nhàm chán công việc Thủ kho có nhiệm vụ: + Căn vào chứng từ nhập xuất vào thẻ kho theo tên hàng, chủng loại hàng cộng số tồn cuối ngày + Sắp xếp hàng hóa thật khoa học, cho thật dễ kiểm kho nhập xuất đảm bảo luân chuyển hàng hợp lí, nhập trước- xuất trước, ý chất lượng hàng hóa + Đề xuất cho phòng cung ứng hàng hóa, vật tư hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đơn vị + Thường xuyên định kỳ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm kê kho (do đặc điểm vật tư loại rau dễ bị hỏng theo thời gian nên ngày kiểm tra lần) đối chiếu số liệu kho với kế toán Kịp thời báo cáo lên cấp phát có hỏng hóc,thiếu hụt để kịp thời xử lý 1.3 Quản lý chi phí sản xuất Công ty Sơ đồ máy quản lý Nhà máy chế biến rau Bình Minh trình bày Sơ đồ 1.4 Giám đốc: người có quyền điều hành cao công ty có nghĩa vụ tổ chức thực nhiệm vụ quyền hạn công ty Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức Nhà máy Chế biến rau Bình Minh Giám đốc Phó giám đốc Văn phòng Xưởng sản xuất Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng kế Tài kinh tổ chức thiết hoạch doanh hành kế, kĩ thuật kế toán Quản đốc Thủ kho Công nhân Phân xưởng Phân xưởng sản xuất sản sản xuất sản phẩm đóng phẩm chế chai, đóng lọ biến khác Nhiệm vụ Giám đốc sau: - Tổ chức máy tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu nhằm bảo toàn phát triển vốn Công ty - Quyết định phương hướng kế hoạch, dự án sản xuất- kinh doanh chủ trương lớn Công ty Chỉ đạo điều hành phòng ban, phân xưởng sản xuất việc xây dựng thực hiện: kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; thực nghĩa vụ thu nộp theo quy định pháp luật: kế hoạch phát triển dài hạn; mua sắm bảo quản, lưu kho nguyên vật liệu, phụ Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh tùng thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất công tác, quy chế, quy định Công ty quản lý nghiệp vụ kỹ thuật, chất lượng, nội quy kỷ luật lao động, khen thưởng, đào tạo tuyển dụng; nghiên cứu chất lượng sản phẩm phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường Các phó giám đốc: người giúp việc cho Giám đốc, Giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm số lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc phần việc phân công Có phó giám đốc phó giám đốc sản xuất kinh doanh phó giám đốc kỹ thuât + Phó giám đốc kỹ thuật: Giúp việc cho cho giám đốc công ty toàn kỹ thuật công nghệ sản xuất Chỉ đạo điều hành phân xưởng sản xuất có liên quan việc thực hiện: sáng kiến cải tiến, sửa chữa, tu bảo dưỡng thiết bị + Phó giám đốc sản xuất kinh doanh: Phụ trách công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác an toàn Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, việc áp dụng, trì hệ thống quản lý chất lượng, việc thực hoạt động đánh giá chất lượng nội Phòng kế hoạch: Căn vào tiêu sản xuất kinh doanh công ty đề theo phương hướng phát triển ngắn hạn dài hạn, vào khả kỹ thuật, tài chính, lao động, thiết bị nhà xưởng lập kế hoạch phương án tổ chức thực hợp đồng kinh tế, cung ứng vật tư, điều độ sản xuất, phân bổ kế hoạch sản xuất cho đơn vị phân xưởng sản xuất theo thời gian, yêu cầu cụ thể hợp đồng + Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm + Thực chế độ xuất nhập, cấp phát toán hàng hóa, vật tư theo chế độ định mức kỹ thuật mà hợp đồng quy định Tổ chức tốt hệ thống kho tàng vật tư hàng hóa + Điều độ sản xuất, kiểm tra kiểm soát định mức lao động, đơn giá sản phẩm, tiền lương đơnvị với kết hợp đồng ký kết Chấn chỉnh điều phối, đảm bảo công lao động, việc làm thu nhập đơn vị Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Chỉ tiêu Tổng tiền CP NVL CP NC TT TT 3,324,619,756 224,336,525 283,975,772 3,324,619,756 224,336,525 283,975,772 2,088 141 178 CP SXC 1.Chi phí sx dở dang ĐK 2.Chi phí phát sinh kỳ 3,832,932,05 3.Chi phí sx dở dang CK 4.Giá thành sản phẩm 5.Giá thành đơn vị sản phẩm 3,832,932,05 2,407 Ngày….tháng…năm Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, ghi tên) (Ký, ghi tên) Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Bảng 2.14 Bảng tính giá thành loại sản phẩm BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CÁC LOẠI SẢN PHẨM Quý I năm 2010 Đơn vị tính: đồng Tên sản phẩm Dưa bao tử hạt tiêu 540 Cà dưa hỗn hợp 720 xanh Cà chua bi nước cà 720 Cà chua to nước cà 720 Tương ớt 200ml (loại 24 chai) Tương ớt 200 ml (loại 30 chai) Mã sản Dư cuối Tổng giá Giá thành kỳ 154 333,767,332 8,154,091 thành 333,767,332 8,154,091 đơn vị 4,862 5,987 12,224 69,476,687 69,476,687 5,684 Lọ 22,122 110,982,813 110,982,813 5,017 0071 Lọ 111,734 291,802,175 291,802,175 2,612 0086 Lọ 1,591,984 3,832,932,05 3,832,932,05 4,647,115,15 4,647,115,15 1 ĐVT Số lượng Lọ Lọ 68,643 1,362 0045 Lọ 0046 phẩm 0001 0044 Tổng Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 1,808,069 Dư đầu kỳ 154 Tổng chi phí 43 2,407 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINHNHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH 3.1.Đánh giá chung thực trạng kế toán CFSX tính giá thành SP công ty phương hướng hoàn thiện Trải qua thời gian hoạt động chưa đủ lâu, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh đạt thành tựu to lớn tỏng lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nhà máy trang bị dây chuyền công nghệ sản xuất đại, trình độ công nhân lành nghề, đặt lãnh đạo đội ngũ quản lý có hiệu quả, nhờ mà sản phẩm công ty ngày cải thiện chất lượng, đổi mẫu mã, cạnh tranh giá cả, tạo uy tín với người tiêu dùng Qua tìm hiều thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, em thấy rằng, nhìn chung, việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành công ty tương đối chặt chẽ, thực nề nếp theo định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng cho lãnh đạo công ty để từ lãnh đạo công ty nắm rõ tình hình biến động khoản chi phí giá thành sản phẩm, có biện pháp quản lý thịch hợp để giảm chi phí, tiết kiệm nguyên vật liêu, giảm giá thành tăng lợi nhuận cho công ty Tuy nhiên bên cạnh bộc lộ khiếm khuyết đòi hỏi phải có giải pháp thiết thực Điều thể cụ thể sau: 3.1.1 Ưu điểm Về tổ chức máy quản lý Bộ máy quản lý công ty gọn nhẹ, phù hợp, có phân công phân nhiệm rõ ràng Ban lãnh đạo làm cho thành viên gắn kết với nhau phối hợp thực mục tiêu chung công ty Bộ máy tổ chức bố Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh trí gắn với chức sản xuất công ty phục vụ triệt mục tiêu Ban lãnh đạo trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm trình độ người lao động Công ty tổ chức nghiên cứu chế tạo, thiết kế vật tư thay nhằm giảm thiểu chi phí mà đảm bảo chất lượng sản phẩm Các phòng ban thực chức năng, nhiệm vụ giao; cung cấp kịp thời, xác thông tin cần thiết cho lãnh đạo công ty, giúp ban lãnh đạo định đắn Từ tạo điều kiện cho công ty chủ động sản xuất kinh doanh ngày có uy tín, đứng vững thị trường cạnh tranh gay gắt Về máy kế toán Bộ máy kế toán công ty tổ chức khoa học, gọn nhẹ hợp lý theo hình thức tập trung Điều góp phần tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đạo nhân viên dễ dàng đảm bảo đạo tập trung thống nhât, kịp thời ban lãnh đạo Phòng kế toán công ty, có kế toán viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc, việc bố trí phù hợp với khối lượng công việc yêu cầu quản lý, tránh tượng phòng đông người mà công cộng việc nhàn rỗi Đội ngũ kế toán có trình độ nghiệ vụ vững vàng, nhân viên phòng có trình độ đại học, cao đẳng sử dụng thành thạo máy tính lợi Đổng thời có ý thức trách nhiệm cao nhiệt tình công việc, không ngừng học hỏi, giúp đỡ lẫn chuyên môn nghiệp vụ Để phù hợp với điều kiện tin học phát triển, công ty nhanh chóng lựa chọn đưa vào sử dụng phần mềm kế toán IT-Soft, giúp cho công tác kế toán thực thuận tiện, nhanh chóng xác, cung cấp thông tin kế toán cách kịp thời cho người sử dụng Về việc vận dụng chế độ chứng từ, tài khoản kế toán phương pháp kế toán Công ty sử dụng hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung, hình thức thuận tiện, đơn giản, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Việc quản lý, ghi chép sổ sách tiến hành cách khoa học chặt chẽ, thuận lợi cho việc cung ứng thông tin cần thiết, lập báo cáo tài Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh nhanh chóng kịp thời, xác Công ty lập đầy đủ từ sổ chi tiết đến sổ tổng hợp thuận tiện cho việc theo dõi kiểm tra Công ty bổ sung thiết lập hệ thống tài khoản chi tiết dựa hệ thống tài khoản Bộ Tài Chính, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu theo dõi thường xuyên xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đồng thời, hệ thống tài khoản công ty liên tục cập nhật theo quy định Bộ Tài chính, đảm bảo cho công tác hạch toán chi phí thực cách khoa học theo chế độ kế toán Việt Nam Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, phương pháp cho phép phản ánh thường xuyên tình hình biến động Nhậpxuất-tồn vật tư Điều góp phần quan trọng công tác quản lý vật tư doanh nghiệp Công ty hạch toán chi tiết vật tư thoe phương pháp thẻ song song, phương pháp đơn giản khâu ghi chép, đối chiếu số liệu phát sai sót, đồng thời cung cấp thông tin nhập xuất tồn kho danh điểm vật tư kịp thời xác Tuy công ty có nhiều danh điểm vật tư thực kế toán máy vi tính nên áp ụng phương pháp phù hợp Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty phòng kế toán thực cách nghiêm túc, xác định tầm quan trọng việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với chi phí nguyên vật liệu: nguồn nguyên vật liệu cà chua, dưa chuột bao tử loại… Những nguyên vật liệu nàu công ty phải lấy giống từ nước tổ chức nuôi trồng đáng tin cậy nước Nguyên vật liệu bảo quản cẩn thận, cuối tháng có cán phòng kế toán xuống kiểm kê để theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tăng giảm nguyên vật liệu toàn công ty Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Công ty xây dựng định mức định nguyên vật liệu cho loại sản phẩm Khi có nhu cầu sản xuất sản phẩm nguyên vật liệu xuất kho theo định mức, đảm bảo vửa đủ, tránh lãng phí, thất thoát Đối với chi phí nhân công: công ty áp dụng tiến lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất tiền lương theo thời gian Cách xác định gắn liền với thu nhập người lao động với chất lượng làm việc, làm cho họ có ý thức tiết kiệm sản xuất, tránh lãng phí thời gian lao động, khuyến khích tăng suất lao động Đối với chi phí sản xuất chung: công ty tiến hành phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đây cách phân bổ phù hợp, chi phí nguyên vật liệu xác định xác, phù hợp chiếm tỉ trọng tương đối lớn chi phí Đối với việc tính giá thành sản phẩm: cú vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, bên cạnh việc xác định đối tượng tính giá thành, kế toán xác định phương pháp tính giá thành phương pháp giản đơn Sự lựa chọn giúp cho việc tính giá thành đơn giản dễ tính toán, quan trọng phù hợp công ty quy trình công nghệ sản xuất gianr đơn, sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn Công ty sử dụng bảng tính giá thành sản phẩm vừa tập hợp chi phí vừa tính giá thành, kỳ tính giá thành hàng tháng thuận tiện mà có mục đích cung cấp thông tin cách đầy đủ, kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản trị Như vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh công ty tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến cà chua đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán yêu cầu quản trị nhà quản tri doanh nghiệp Tuy nhiên công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty số hạn chế, Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 47 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh đòi hỏi công ty cần có biện pháp hoàn thiện để phát huy hiệu thời gian tới 3.1.2 Nhược điểm Về phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Hiện nay, công ty áp dụng tính giá thực tế vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ, tức tính giá bình quân vật tư xuất kho xác định cho kỳ kế toán Phương pháp có ưu điểm giản đơn, khối lượng tính toán giảm tính toán giá thực tế cảu vật tư xuất kho vào thời điểm cuối kỳ nên cung cấp thông tin cách kịp thời Nếu thời gian giá vật tư thị trường có biến động lớn tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền không phản ánh biến động giá nguyên vật liệu Từ dẫn đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bị thiếu xác không cung cấp thông tin xác kịp thời cho người sử dụng Bên cạnh đó, công ty áp dụng phần mềm kế toán nên ưu điểm phương pháp không phát huy tác dụng kế toán công ty nhiều Về hạch toán công cụ dụng cụ dùng sản xuất Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất bao gồm nhiều loại khác có giá trị khác Ở công ty, giá trị công cụ dụng cụ phân bổ lần vào chi phí sản xuất kỳ có công cụ, dụng cụ tham gia vào trình sản xuất nhiều kỳ Do có trường hợp giá trị công cụ dụng cụ lớn mà phân bổ lần vào trình sản xuất kỳ làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm kỳ Trong trường hợp này, giá thành sản phẩm chưa phản ánh chi phí thực tế phát sinh tỉ trọng chi phí giá thành sản phẩm không lớn Về tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Công ty không tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Nếu có trường hợp xảy như: công nhân nghỉ phép dồn dập vào ngày tháng ngừng sản xuất… làm ảnh hưởng đến Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh giá thành Do phát sinh nghỉ phép lớn không tháng ngừng sản xuất đột ngột tiền lương tăng lên dẫn đến giá thành tăng lên, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất kinh doanh kỳ Về việc theo dõi BHXH, BHYT Kế toán theo dõi BHXH, BHYT tài khoản 3383 chưa xác Về mặt số liệu để phản ánh chi phí, giá thành không ảnh hưởng tập hợp, chất không không tuân theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 Về việc vận dụng kế toán quản tị chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm công tác kế toán tập hộp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày khẳng định vai trò quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin cần thiết để nhà quản trị doanh nghiệp đưa định nhanh chóng, xác Tuy vậy, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh, kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chưa trọng mức, chưa phát huy hết hiệu to lớn Điều làm hạn chế nhiều việc định Nhà quản trị công ty 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện Việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh thực cần thiết quan trọng cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm phải dảm bảo với Chế độ chuẩn mực kế toán, không vi phạm nguyên tắc chuẩn mực - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo cung cấp thông tin, số liệu kịp thời, xác, đầy đủ phục vụ cho công tác định điều hành quản lý công ty Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 49 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty Các biện pháp hoàn thiện phải có tính khả thi phù hợp với phát triển tương lai - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm phải không làm ảnh hưởng đến quyền lợi công ty người lao động 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh Dựa nhược điểm việc kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhà máy chế biến rau Bình Minh em xin đưa số giải pháp khắc phục nâng cao hiệu công tác kế toán sau:  Về phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo giá bình quân kỳ dự trữ tồn nhiều nhược điểm ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Chính vậy, công ty nên thay đổi phương pháp tính giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập Tính giá trị theo phương pháp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh rõ biết động giá thị trường Hơn nữa, công ty sử dụng phần mềm kế toán máy nên thuận tiện tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp  Về tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Để đảm bảo ổn định khoản chi phí tiền lương giá thành sản phẩm tuân theo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí, kế toán nên thực trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất sau Mức trích trước vào giá thành kỳ = Tiền lương thực tế phải trả Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 x Tỉ lệ trích trước 50 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Định kỳ trích trước tiền lương nghỉ phép vào giá thánh sản phẩm, kế toán ghi: Nợ TK 622 (Chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí) Có TK 335: Số tiền dự toán trích trước Khi phản ánh số tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh, kế toán định khoản: Nợ TK 335: Số tiền thực tế phải trả lao động nghỉ phép Có TK 334: Số tiền thực tế phải trả lao động nghỉ phép  Về hạch toán chi phí công cụ dụng cụ Khi xuất công cụ đưa vào sản xuất, công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ, kế toán tiến hành phân bổ lần vào chi phí sản xuất kỳ xuất dùng công cụ dụng cụ Đối với công cụ có giá trị lớn, sử dụng cho nhiều kỳ khác nhau, công ty nên tiến hành cho kỳ sử dụng Căn vào giá trị công cụ dụng cụ thời gian sử dụng số lần sử dụng dự kiến để tính mức phân bổ cho kỳ lần sử dụng Mức phân bổ giá trị CCDC xuất dùng kỳ (1 lần sử Giá trị CCDC xuất dùng = Số lần số lần sử dụng dụng) Khi xuất kho công cụ, dụng cụ kế toán ghi: Nợ TK 142: Nếu CCDC có giá trị lớn thời gian sử dụng < năm Nợ TK 242: Nếu CCDC có giá trị lớn thời gian sử dung > năm Có TK 153 Khi phân bổ giá trị công cụ cho kỳ kế toán, ghi: Nợ TK 6271 ( 6413,6423) Có TK 142,242  Về việc theo dõi BHXH, BHYT Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 51 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh BHXH BHYT hai khoản mục hoàn toàn khác biệt nhau, BHXH quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động ốm đau, thai sản… Còn BHYT quỹ sử dụng để trợ cấp cho người tham gia có đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh DO đơn vị cần tách theo dõi khoản mục tài khoản phù hợp: TK 3383: Quỹ Bảo hiểm xã hội TK 3384: Quỹ Bảo hiểm y tế  Tăng cường ứng dụng tiến công nghệ thông tin vào công tác quản lý Mặc dù tin học hóa công tác tài kế toán từ sớm đến nay, phần mếm kế toán công ty sử dụng thể số yếu điểm thực tế có số nội dung không đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý Do công ty nên nghiên cứu, đầu tư để nâng cấp hệ thống mạng có trang bị lại phần mềm kế toán Hiện thị trường có nhiều sản phẩm ưu việt hoàn chỉnh Nhiều chương trình có tính mở cao, cho phép người dùng tùy biến cở sở liệu, tự xây dựng báo cáo riêng phù hợp với yêu cầu đặc thù sản xuất kinh doanh đơn vị phần mêm kế toán MISA, FAST Accounting…  Về việc xây dựng mô hình kế toán quản trị Mục đích kế toán quản trị cung cấp thông tin cách chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh cho nhà quản trị doanh nghiệp Trên sở đó, nhà quản lý đưa định phù hợp Kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết cho khoản mục chi phí, loại giá thành sản phẩm để từ định phương án sản xuất hợp lý nhằm quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh Để thực quản lý tốt chi phí sản xuất giá thánh sản phẩm, công ty nên xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí giá thành sàn phẩm Đây công việc tương đối mẻ có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí giá thánh sản phẩm công ty cần đảm bảo nguyên tắc đây: - Đảm bảo phù hợp mô hình kế toán quản trị với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Đáp ứng yêu cầu quản lý cụ thể theo chi tiêu quản trị doanh nghiệp - Mô hình kế toán quản trị phải đảm bảo tính khả thi tiết kiệm Để đáp ứng nguyên tắc trên, xây dựng mô hình kế toán quản trị phải đảm bảo công việc đây: + Phân chia toàn chi phí sản xuất thành hci phí biến đổi chi phí cố định + Lựa chọn phương pháp xác định chi phí phân bổ chi phí cách hợp lý + Xây dựng định mức chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động tính chất sản phẩm + Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán sổ chi tiết kế toán để thu nhận xử lý, cung cấp thông tin + Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 53 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh KẾT LUẬN Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành nói riêng phải cải thiện hoàn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý kinh tế Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành xác, đầy đủ điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng, kịp thời thông tin, giúp cho nhà quản lý sáng suốt đưa định đắn, mang lại hiệu kinh tế cao Sau thời gian thực tập công ty, giúp đỡ thầy hướng dẫn phòng kế toán công ty, em nhận mối quan hệ lý luận thực tiễn, từ em rút số kinh nghiệm thực tế việc tổ chức công tác kế toán nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung đơn vị sản xuất cụ thể Do thời gian thực tập ngắn khả nhiều hạn chế mà vận dụng lý thuyết nhà trương vào thực tiễn trình, đó, chuyên đề không tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, cô phòng kế toán Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình minh Đồng thời, sở tình hình cụ thể công ty, em có đề xuất số ý kiến, hi vọng ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đức Vinh cô Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình minh giúp đỡ em hoàn thành viết Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 54 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Chủ biên: PGS.TS.Đặng Thị Loan.Giáo trình kế toán tài trường đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang: Sách Kế toán quản trị Chủ biên: PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc: Giáo trình phân tích báo cáo tài Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài Chính Thông tư 203/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ tài Phòng tài kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phẩn Tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh: Báo cáo tài năm 2009 Quý I/2010 Chi nhánh Công ty Cổ phẩn Tư vấn đầu tư xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau Bình Minh Westsite: www.binhminhcia.com Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 55 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GV Trần Đức Vinh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *************** NHẬN XÉT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Vân Mã số sinh viên: BH212093 Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH-NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH Giáo viên hướng dẫn: GV TRẦN ĐỨC VINH Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điểm số:……… Điểm chữ:…………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm… Giáo viên hướng dẫn GV Trần Đức Vinh Sinh viên Lê Thị Hồng Vân- Lớp Kế toán 21 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay