Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

72 257 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:37

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Học viện Tài Chính Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG Giáo viên hướng dẫn : Ths.Phan Phước Long Sinh viên thực : Nguyễn Hoàng Vũ Lớp : K43/41.01 Hà Nội, tháng năm 2009 Nguyễn Hoàng Vũ -1- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Mọi số liệu trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nơi thực tập Tác giả đồ án Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ -2- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI TRI ÂN Với vốn kiến thức tích luỹ thời gian học tập mái trường Học viện tài thân yêu, giảng dạy nhiệt tình thầy cô giáo với kiến thức thực tế thu trình thực tập công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng” Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo THs.Phan Phước Long -giảng viên khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Học viện tài bảo nhiệt tình, giúp đỡ em suốt trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo toàn Học viện, đặc biệt thầy cô giáo khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức bổ ích bốn năm học vừa qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ em, người bạn em tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành đồ án Cuối em xin cảm ơn anh chị phòng kinh doanh phòng tài kế toán – công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ -3- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Bán hàng giai đoạn cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, trình chuyển hoá vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hoá sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Vì vậy, đẩy nhanh trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận doanh nghiệp Trong xu thương mại hóa, toàn cầu hóa này, khối lượng thông tin cần xử lý ngày nhiều đòi hỏi phải đáp ứng nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu quản lý Do vậy, công nghệ tin học đóng vai trò quan trọng công tác quản lí nói chung, quản lí bán hàng nói riêng Xuất phát từ tầm quan trọng công tác quản lý bán hàng doanh nghiệp sản xuất, em chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng” Với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý bán hàng công ty nhằm đạt hiệu cao hơn, đề tài nghiên cứu công tác quản lý bán hàng điều kiện ứng dụng công nghệ tin học Do thời gian không cho phép, em tập trung vào phân tích, thiết kế hệ thống công tác quản lý bán hàng thực số chức chương trình, sử dụng ngôn ngữ lập trình hệ quản trị sở liệu Visual Foxpro KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN NGOÀI PHẦN MỞ ĐẦU VÀ PHẦN KẾT LUẬN GỒM CHƯƠNG: Chương 1: Lý luận chung Hệ thống thông tin quản lý công tác quản lý bán hàng Chương 2: Tổng quan công ty công tác bán hàng công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng Nguyễn Hoàng Vũ -4- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Mặc dù cố gắng để hoàn thiện công việc, song thời gian có hạn kinh nghiệm, kiến thức hạn chế nên đề tài nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bè bạn để đề tài ngày hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Hoàng Vũ -5- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI TRI ÂN LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC CHƯƠNG I .8 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG .8 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1.1.1 Khái niêm chung .8 1.1.2 Một số mô hình Hệ thống thông tin 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG .10 1.2.1 Nhiệm vụ chung kế toán bán hàng .10 1.2.2 Các ngiệp vụ kế toán bán hàng 12 CHƯƠNG II 13 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 13 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 13 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .13 2.1.2 Giới thiệu chung cấu tổ chức công ty 13 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY .19 2.2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty 19 2.2.2 Hình thức kế toán phương thức kế toán 22 CHƯƠNG III 23 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 23 3.1 MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG 23 3.2 MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 24 3.2.1 Mô tả toán .24 3.2.2 Các hồ sơ liệu sử dụng 25 3.2.3 Biểu đồ ngữ cảnh 25 26 3.2.4 Biểu đồ phân rã chức 27 Nguyễn Hoàng Vũ -6- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.2.5 Mô tả chi tiết chức 28 3.2.6 Ma trận thực thể chức 29 3.3 MÔ HÌNH HÓA LOGIC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ 32 3.3.1 Biểu đồ luồng liệu Logic mức 32 3.3.2 Biểu đồ luồng liệu mức 33 3.4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 37 3.4.1 Liệt kê xác thông tin .37 3.4.2 Các thực thể 41 3.4.3 Xác định mối quan hệ gán thuộc tính cho mối quan hệ .43 3.4.4 Mô hình E-R 45 3.4.5 Mô hình quan hệ 46 48 3.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬT LÝ .49 3.5.1 Thiết kế CSDL Vật Lý 49 3.5.2 Thiết kế File , trường 49 3.5.3 Xác định luồng hệ thống 54 3.6 HỆ THỐNG GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 60 3.6.1 Màn hình đăng nhập .60 3.6.2 Menu chương trình .61 3.6.3 Giao diện chương trình .64 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC: CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC 70 Nguyễn Hoàng Vũ -7- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1.1.1 Khái niêm chung * Khái niệm Thông tin: hiểu theo nghĩa thông thường thông báo hay tin nhận làm tăng hiểu biết đối tượng nhận tin vấn đề đó, thể mối quan hệ kiện tượng Hệ thống thông tin quản lý: hệ thống nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành doanh nghiệp (hay nói rộng tổ chức) Thông tin tồn hình thức: - Bằng ngôn ngữ, hình ảnh - Mã hiệu hay xung điện * Các tính chất thông tin - Tính tương đối - Tính định hướng - Tính thời điểm - Tính cục * Thông tin xử lý thông tin doanh nghiệp Nhiệm vụ hệ thống thông tin doanh nghiệp xử lý thông tin kinh doanh Ta hiểu xử lý thông tin tập hợp thao tác áp dụng lên thông tin nhằm chuyển chúng dạng trực tiếp sử dụng được: làm cho chúng trở thành hiểu được, tổng hợp hơn, truyền đạt hơn, có dạng đồ họa… Nguyễn Hoàng Vũ -8- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Nói cụ thể ,ột cử lý thông tin đề cập đến hay số thao tác sau: - Ghi nhận lưu trữ thông tin lên giá mang - Sắp xếp thông tin theo trật tự - Tham khảo thông tin ( chẳng hạn tham khảo tệp, sở liệu, tìm kiếm tài liệu…) - Điều chỉnh dạng thông tin - Điều chỉnh nội dung thông tin - Từ số thông tin rút thông tin khác ( tính toán, kết xuất…) - Chuyển thông tin xa (viễn thông) - Phân phối thông tin tới người hay nhóm người (truyền đạt ) 1.1.2 Một số mô hình Hệ thống thông tin - Mô hình Logic Mô tả hệ thống làm gì: liệu mà thu thập, xử lý mà phải thực hiện, kho để chứa kết liệu để lấy cho xử lý thông tin mà hệ thống sản sinh Mô hình trả lời câu hỏi “Cái gì?” “Để làm gì?” Nó không quan tâm tới phương tiện sử dụng địa điểm thời điểm mà liệu xử lý Mô hình hệ thống gắn quầy tự động dịch vụ khách hàng giám đốc dịch vụ mô tả thuộc mô hình lôgíc - Mô hình vật lý Mô hình vật lý ý tới khía cạnh nhìn thấy hệ thống vật mang liệu vật mang kết hình thức đầu vào đầu ra, phương tiện để thao tác với hệ thống, dịch vụ, phận, người vị trí công tác hoạt động xử lý, thủ tục thủ công yếu tố địa điểm thực xử lý liệu, loại hình bàn phím sử dụng Mô hình ý tới mặt thời gian hệ thống, nghĩa thời Nguyễn Hoàng Vũ -9- K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP điểm mà hoạt động xử lý liệu khác xảy - Mô hình vật lý Liên quan tới khía cạnh vật lý hệ thống nhiên nhìn người sử dụng mà nhân viên kỹ thuật Chẳng hạn thông tin liên quan tới loại trang thiết bị dùng để thực hệ thống, dung lượng kho lưu trữ tốc độ xử lý thiết bị, tổ chức vật lý liệu kho chứa, cấu trúc chương trình ngôn ngữ thể Mô hình giải đáp câu hỏi : “Như nào?” Mỗi mô hình kết góc nhìn khác nhau, mô hình logic kết góc nhìn quản lý, mô hình vật lý góc nhìn sử dụng, mô hình vật lý góc nhìn kỹ thuật Ba mô hình có độ ổn định khác nhau, mô hình logic ổn định mô hình vật lý hay biến đổi 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.2.1 Nhiệm vụ chung kế toán bán hàng Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo loại sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãm nhu cầu thị trường với mục tiêu lợi nhuận Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực giá trị sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàngđồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Vì vậy, đẩy nhanh trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăn lợi nhuận cho doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Vũ - 10 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.5.3.4 Luồng hệ thống biểu đồ BLD “Tiến trình báo cáo” f j Báo cáo N-X-T Bảng kê khác 4.1 MÁY LÀM e Lập báo cáo tiết Y/c báo cáo Nhập – Xuất – Sổ sổ chi j N-X-T Bảng kê khác Tồn Báo cáo N-X-T e Sổ sổ chi Ban lãnh tiết đạo Báo cáo doanh thu 4.2 công nợ Lập báo cáo công nợ Báo cáo công nợ i Lập báo cáo Y/c báo cáo doanh doanh thu thu j Bảng kê công nợ KH Bảng kê khác Tiến trình “4.1 – Lập báo cáo Nhập – Xuất – Tồn”  - 4.3 Y/c báo cáo Cuối tháng có yêu cầu in báo cáo nhập xuất tồn, máy dựa chứng từ nhập vào máy yêu cầu người sử dụng để lập báo cáo nhập xuất tồn  Nguyễn Hoàng Vũ Tiến trình “4.2 – Lập báo cáo doanh thu” - 58 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Cuối tháng có yêu cầu in báo cáo doanh thu bán hàng, máy dựa chứng từ nhập vào máy yêu cầu người sử dụng để lập báo cáo doanh thu Tiến trình “4.2 – Lập báo cáo doanh thu”  - Cuối tháng có yêu cầu in báo cáo công nợ khách hàng, máy dựa chứng từ nhập vào máy yêu cầu người sử dụng để lập báo cáo công nợ khách hàng Nguyễn Hoàng Vũ - 59 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.6 HỆ THỐNG GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 3.6.1 Màn hình đăng nhập Nguyễn Hoàng Vũ - 60 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.6.2 Menu chương trình Chương trình sử dụng chủ yếu thông qua hệ thống Menu, hệ thống menu gồm có: menu Quản trị liệu, menu liệu, Tra cứu Tìm kiếm, menu Báo cáo, menu Trợ giúp Chi tiết hệ thống menu sau: * Menu Hệ thống Nguyễn Hoàng Vũ - 61 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Menu Danh mục * Menu Lập chứng từ Nguyễn Hoàng Vũ - 62 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Menu Báo cáo * Menu Tra cứu – Tìm kiếm Nguyễn Hoàng Vũ - 63 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.6.3 Giao diện chương trình * Giao diện chương trình Nguyễn Hoàng Vũ - 64 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Danh sách phiếu nhập xuất Nguyễn Hoàng Vũ - 65 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Giao diện phiếu nhập – xuất Nguyễn Hoàng Vũ - 66 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Giao diện Danh mục hàng hóa Nguyễn Hoàng Vũ - 67 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Tác động mạnh mẽ Công nghệ thông tin tạo thay đổi nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh vấn đề định đến sống doanh nghiệp ứng dụng tin học vào công tác quản lí trở thành tất yếu, hệ thống quản lí bán hàng doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò quan trọng Trong đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty cổ phần g”, em nêu lên thực trạng đánh giá công tác tổ chức quản lý bán hàng đưa giải pháp xây dựng hệ thống quản lí bán hàng với công việc quản lý bán hàng công ty Trong điều kiện định em thực số module chương trình, sử dụng hệ quản trị sở liệu ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro (ở 9.0) Dù cố gắng song nhận thức có hạn, đồ án tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo cô giáo, cô chú, anh chị phòng kinh doanh phòng kế toán công ty, để em có nhiều kinh nghiệm quý giá Một lần em xin chân thành cảm ơn cán phòng kinh doanh phòng kế toán công ty cổ phần Vật Tư Vận Tải Xi Măng; thầy giáo, cô giáo, đặc biệt thầy giáo – Th.s Phan Phước Long tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án Hà Nội , Ngày 27 tháng năm 2008 Sinh viên: Nguyễn Hoàng Vũ Lớp K43/41.01 Nguyễn Hoàng Vũ - 68 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý GV Nguyễn Văn Vỵ Trung tâm đào tạo Sara Hà nội 2000 [2] Giáo trình sở liệu (1,2) Th.S Vũ Bá Anh [3] Kế toán doanh nghiệp PGS TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thủy Nhà xuất thống kê Hà nội, 2003 [4] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội năm 2006 Nguyễn Hoàng Vũ - 69 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC: CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC * Mẫu phiếu nhập kho Nguyễn Hoàng Vũ - 70 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Mẫu báo cáo tổng hợp Nhập Xuất Tồn Nguyễn Hoàng Vũ - 71 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Mẫu bán hàng chi tiết theo khách hàng Nguyễn Hoàng Vũ - 72 - K43/41.01 [...]... VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty vật tư vận tải xi măng là doanh nghiệp nhà nước hoạch toán kinh tế độc lập,Trực thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam Dược thành lập theo quyết đình số 842 / BXD -TCCB ngày 03/12/1990 của bộ trưởng bộ xây dựng. .. CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 3.1 MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG Hệ thống phải đảm bảo được một số yêu cầu sau: -Quản lý được danh mục hàng hóa, khách hàng, kho, đơn vị sản xuất -Quản lý được doanh thu bán hàng -Quản lý được công nợ phải thu cũng như phải trả khách hàng -Quản lý được giá vốn hàng bán -Đưa ra được các báo... vật tư thiết bị xi măng và Công ty Vận Tải - Bộ xây dựng Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 05/01/1991 Ngày 12/02/1993 Bộ trưởng bộ xây dựng ban hành quyết định số 022A/BXDTCLD Thành lập lại công ty Vật tư vận tải xi măng Ngày 22/02/2006 Bộ trưởng đã có quyết định số 280/QD-BXD về việc chuyển doanhnghiệp nhà nước Công ty vật tư vận tải xi măng thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam thành Công. .. trong các giao dịch của công ty + Công ty Xi Măng Bỉm Sơn + Công ty Xi Măng Bút Sơn + Công ty Xi Măng Hải Phòng + Công ty Xi Măng Hoàng Thạch + Công ty Xi Măng Hà Tiên Nguyễn Hoàng Vũ - 18 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP * Định hướng phát triển của công ty 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 2.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Tổ chức bộ máy công tác kế toán phù... Tổng công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xi măng Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 24/04/2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp 2.1.2 Giới thiệu chung và cơ cấu tổ chức của công ty * Giới thiệu chung Tên đầy đủ: Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng Website: www.vtvxm.com.vn - www.vtvxm.com... kế toán Hiện nay công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy tính và sử dụng phần mềm kế toán Cyber Accounting 2006 do công ty Cổ phần quản trị doanh nghiệp Cybersoft sản xuất Phần mềm này quản lý được danh sách khách hàng, kho, danh mục hàng hóa… Ngoài ra còn quản lý được doanh thu bán hàng, công nợ khách hàng Tuy nhiên đây cũng vẫn là một phần mềm kế toán nói chung dành cho cả hệ thống kế toán nên... kinh doanh mặt hàng than cám Giúp Giám đốc Công ty tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty + Phòng Kinh doanh vận tải: Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác vận tải và kinh doanh vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức thực hiện công tác vận tải và kinh doanh vận tải + Phòng Tổ chức... Phòng Đầu tư Xây dựng, Phòng Kinh doanh phụ gia, Phòng Điều độ + Văn phòng Công ty: Là đơn vị quản lý công tác, hành chính quản trị; hậu cần an ninh; an toàn cơ quan; mua sắm và quản lý các tài sản thuộc cơ quan Công ty; phục vụ và chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong toàn Cty + Phòng Kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện công tác quản lý về chất... dữ liệu của hệ thống Nguyễn Hoàng Vũ - 23 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.2 MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 3.2.1 Mô tả bài toán Công ty CPVTVTXM là công ty chuyên cung cấp các loại vật tư dùng cho nghành xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu khí đốt +Bán hàng: Khi nhận công ty nhận được yêu cầu mua hàng của khách dưới nhiều hình thức: Điệnthoại, Fax, email, … Bộ phận bán hàng xem xét... phẩm hàng hóa, quản lý kỹ thuật xe máy, thiết bị máy móc; Nguyễn Hoàng Vũ - 14 - K43/41.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP quản lý chi nhánh tuyển xỉ Phả Lại; tham mưu quản lý toàn bộ hệ thống định mức kỹ thuật, quy định giao nhận, hao hụt vật tư, định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư trong Công ty; nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh + Phòng Kế toán thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG, 2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG, 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG, 2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG, 2 MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ, 3 MÔ HÌNH HÓA LOGIC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ, 4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU, 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬT LÝ, 6 HỆ THỐNG GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay