Tìm hiểu về thương hiệu và công cụ nhận diện thương hiệu phân tích chiến lược thành công của một công ty

16 206 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:29

đây là 1 bổ đề trĐề 6:Tìm hiểu về thương hiệu và công cụ nhận diện thương hiệu.Phân tích chiến lược thành công của một công ty. Bài làmI Mở đầu1.1 Đặt vấn đề Làm thế nào để có thể xây dựng được một thương hiệu đi vào lòng khách hàng,đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?đây là vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.Nhận thức được vấn đề này nên nhóm đã cùng nhau nghiên cứu đề tài:Tìm hiểu về thương hiệu và các công cụ nhận diện thương hiệu.Phân tích chiến lược thành công của một công ty.1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm những mục đích sau: +)Hiểu rõ hơn về thương hiệu,tầm quan trọng của thương hiệu và giá trị của thương hiệu. +)Biết cách xây dựng một thương hiệu,phân tích các yếu tố cần thiết và các giai đoạn để xây dựng và thiết kế nên một thương hiệu. +)Từ việc phân tích quá trình xây dựng thương hiệu đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu.1.3Đối tương nghiên cứuong môn marketing,mọi người tham khảo: Môn: Marketing Đề 6:Tìm hiểu thương hiệu công cụ nhận diện thương hiệu.Phân tích chiến lược thành công công ty Bài làm I / Mở đầu 1.1 /Đặt vấn đề Làm để xây dựng thương hiệu vào lòng khách hàng,đem lại lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp?đây vấn đề nan giải doanh nghiệp giai đoạn nay.Nhận thức vấn đề nên nhóm nghiên cứu đề tài:Tìm hiểu thương hiệu công cụ nhận diện thương hiệu.Phân tích chiến lược thành công công ty 1.2 /Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau: +)Hiểu rõ thương hiệu,tầm quan trọng thương hiệu giá trị thương hiệu +)Biết cách xây dựng thương hiệu,phân tích yếu tố cần thiết giai đoạn để xây dựng thiết kế nên thương hiệu +)Từ việc phân tích trình xây dựng thương hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xây dựng thương hiệu 1.3/Đối tương nghiên cứu Đối tựng nghiên cứu đề tài thương hiệu củ doanh nghiệp đặt bối cảnh kinh tế toàn cầu II/Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 1.1/Cơ sở lý luận khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày phát triển với hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới đem lại cho doanh nghiệp nước nhiều hội phát triển.Nhưng bên cạnh doanh nghiệp gặp phải không khó khăn,thách thức cần phải vượt qua.Sự cạnh tranh doanh nghiệp nước khốc liệt,nay lại khốc liệt có tham gia doanh nghiệp nước ngoài.Và yếu tố nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp thương hiệu.Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức,là chất xúc tác quan trọng để thực thành công mục tiêu kinh doanh điểm trọng tâm kết nối nguồn lực hay khía cạnh quản lý tổ chức,nhân viên,đối tác khách hàng.Để nâng cao khả cạnh tranh đứng vững thị trường doanh nghiệp phải xây dựng cho thương hiệu bền vững lòng người tiêu dùng.Tạo dựng thương hiệu trình đòi hỏi nỗ lực phấn đấu không nghừng đầu tư thích đáng doanh nghiệp.Quá trình xây dựng thương hiệu không đứng lại việc thiết kế,xây dựng mà phải quan tâm đến việc thương hiệu trở thành thương hiệu mạnh.Một thương hiệu mạnh mang lại hội kinh doanh sức mạnh đòn bẩy cho hoạt động khác,được xem vũ khí cạnh tranh 1.2/Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu đề tài,nhóm thực đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: +)Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:sử dụng nghuồn tài liệu sách báo,tạp chí,trang web,văn +)Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:quan sát +)Nhóm phương pháp nghiên cứu vấn đề:phương pháp thu thập số liệu sơ cấp,thứ cấp,phân tích số liệu,tư logic III/Kết nghiên cứu **** Tổng quan thương hiệu: 1.1/Khái niệm thương hiệu +)Thương hiệu tập hợp tất yếu tố vô hình hữu hình sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà khách hàng cảm nhận khác biệt tổ chức cá nhân với tổ chức cá nhân khác 1.2/Các thành phần Một thương hiệu cấu tạo hai phần: 1.1.2/Phần lý tính: +)lý tính thương hiệu bao gồm đặc điểm nhìn thấy dễ dàng đo đếm như:chất lượng,giá cả,tính ,công năng,chức năng,hiệu Ví dụ: Là doanh nhân họ cần viết thật tốt để lựa chọn viết họ xem xét yếu tố lý tính thương hiệu tạo viết sau: đầu viết,ngoài viết,nắp viết,thân viết phải đẹp trông thật sang trọng.Khi cầm viết tay người mua thấy chất lượng,kiểu dáng,công dụng,tính có đáp ứng nhu cầu hay không cuối dẫn đến hành động mua hay không mua viết 1.2.2/Phần cảm tính: +)Phần cảm tính:ngược lại với lý tính cảm tính thương hiệu gồm đặc tính trừu tượng,khó nhìn thấy khó đếm được: -)Là cảm xúc tạo nhận thức,niềm tin,thái độ người tiêu dùng với thương hiệu.Thông qua quan sát như: biểu tượng,màu sắc,kiểu dáng,cung cách phục vụ nhân viên,… ,người tiêu dùng bắt đầu có nhận thức thương hiệu từ hình thành niềm tin có thái độ cụ thể thương hiệu Ví dụ:Phần cảm tính thương hiệu honda cảm nhận người tiêu dùng độ bền,kiểu dáng đẹp -)Là giá trị văn hóa,xã hội phong cách,lối sống mà thương hiệu làm đại diện Ví dụ:Áo dài việt nam tạo dựng thương hiệu cho qua giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam,thể nét đẹp duyên dáng,bình dị người gái Việt Nam +)Khi xây dựng thương hiệu,hãy nghĩ nhiều đến lợi ích lý tính sản phẩm.Nhưng có kết hợp đắn lợi ích lý tính giá trị cộng thêm yếu tố cảm tính,chúng ta dễ tạo ưa chuộng nhờ tăng doanh thu lòng trung thành khách hàng thương hiệu doanh nghiệp 1.3/Vai trò thương hiệu doanh nghiệp Thương hiệu nhân tố quan trọng giúp phần trì,mở rộng,phát triển thị trường nước cho doanh nghiệp,nâng cao văn minh thương mại,góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nước ta,các doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt,nhất có nhiều hàng hóa nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam.Vì điều cần thiết doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Thứ nhất,xấy dựng thương hiệu mạnh mang đến cho doanh nghiệp lợi to lớn,không tạo hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp mà có ý nghĩa quan trọng việc tạo uy tín cho sản phẩm,thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa vũ khí sắc bén cạnh tranh Thứ hai,với thương hiệu mạnh,người tiêu dùng có niềm tin với sản phẩm doanh nghiệp,sẽ in tâm tự hào sử dúng sản phẩm,trung thành với sản phẩm tính ổn định lượng khách hàng cao.Hơn nữa,thương hiệu mạn có sức hút lớn với thị trường mới,tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc mở rộng thị trường thu hút khách hàng tiềm năng,thậm chí thu hút khách hàng doanh nghiệp làm đối thủ cạnh tranh Thứ ba thương hiệu mạnh,doanh nghiệp có thứ đứng vững cạnh tranh khốc liệt thi trường giá,phân phối sản phẩm,thu hút vốn đầu tư,thu hút nhân tài Thứ tư,trước nhu cầu đời sống mức thu nhập ngày cao,nhận thức thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam cao nhiều so với trước đây.Thương hiệu yếu tố chủ yếu định họ lựa chọn mua sắm thương hiệu tạo cho họ an tâm thông tin xuất xứ,tin tưởng vào chất lượng sản phẩm,tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin,giảm rủi ro Thứ năm,một thương hiệu mạnh làm tăng lợi nhaaunj lãi cổ phần.Xem xét nhãn hiệu số nhãn hiệu hàng đầu giới,chúng ta thấy họ xem trọng thương hiệu.Tất công ty lớn xem thương hiệu họ có ý nghĩa nhiều công cụ bán hàng.Họ coi công cụ quản lý tạo giá trị kinh doanh Thứ sáu,thương hiệu không tài sản doanh nghiệp mà tài sản quốc gia,khi thâm nhập thị trường quốc tế,thương hiệu hàng hóa thường gắn với hình ảnh quốc gia thông qua nhãn hiệu,chỉ dẫn địa lý,đặc tính sản phẩm.Một quốc gia có thương hiệu tiếng khả cạnh tranh kinh tế ngày cao,vị quốc gia củng cố trường quốc tế,tạo điều kiện phát triển văn hóa,xã hội,hợp tác giao lưu quốc tế hội nhập kinh tế giới.Khi nói đến sony,toyota,toshiba,…,không sản phẩm tiếng Nhật,mặc dù ngày sản xuất thông qua nhiều quốc gia hình thức phân công lao động quốc tế hình thức liên doanh,liên kết thông qua đầu tư quốc tế chuyển giao công nghệ 1.4/Giá trị thương hiệu 1.4.1/Giá trị thương hiệu gì? Giá trị thương hiệu lợi ích mà công ty có sở hữu thương hiệu này.Có sáu lợi ích là:có thêm khách hàng mới,duy trì khách hàng trung thành,đưa sách giá cao,mở rộng thương hiệu,mở rộng kênh phân phối,tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh Thứ nhất,công ty thu hút khách hàng thông qua chương trình tiếp thị Thứ hai,sự trung thành thương hiệu giúp công ty trì khách hàng cũ thời gian dài.Sự trung thành tạo bốn thành tố tài sản thương hiệu là:sự nhận biết thương hiệu,chất lượng cảm nhận,thuộc tính thương hiệu yếu tố sở hữu khác.Chất lượng cảm nhận thuộc tính thương hiệu cộng thêm tiếng thương hiệu tạo nên niềm tin lý để khách hàng mua sản phẩm,cũng thành tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng.Gia tăng trung thành thương hiệu đóng vai trò quan trọng thời điểm mua hàng mà đối thủ cạnh tranh sáng tạo có sản phẩm vượt trội.Sự trung thành thương hiệu thành tố tài sản thương hiệu bị tác động tài sản thương hiệu.Sự trung thành thương hiệu giá trị mà tài sản thương hiệu mang lại cho công ty Thứ ba,tài sản thương hiệu giúp cho công ty thiết lập sách giá cao lệ thuộc đến chương trình khuyến mãi.Trong trường hợp khác thành tố tài sản thương hiệu hỗ trợ công ty việc thiết lập sách giá cao.Trong có thương hiệu với vị không tốt thường phải sử dụng sách khuyến nhiều để hỗ trợ bán hàng.Nhờ sách giá cao mà công ty có thêm nhiều lợi nhuận Thứ tư,tài sản thương hiệu tạo tảng cho phát triển thông qua việc mở rộng thương hiệu Thứ năm,tài sản thương hiệu giúp cho việc mở rộng tận dụng tối đa kênh phân phối.Cũng tương tự khách hàng,các điểm bán hàng e ngại phân phối sản phẩm không tiếng.Một thương hiệu mạnh hỗ trợ việc có diện tích trưng bày lớn.Bên cạnh thương hiệu lớn dễ dàng nhận hợp tác nhà phân phối chương trình tiếp thị Thứ sáu,thương hiệu mang lại lợi cạnh tranh cụ thể tạo rào cản để hạn chế thâm nhập thị trường đối thủ cạnh tranh mới.Giá trị thương hiệu hiểu giá trị đặc thù mà thương hiệu mang lại cho đối tác liên quan.Khi nói giá trị thương hiệu lại quan tâm đến hai khía cạnh:thứ nhất,giá trị cảm nhận cảm xúc,tình cảm người tiêu dùng thương hiệu;thứ hai,giá trị tài hành vi người tiêu dùng,họ chọn dùng thương hiệu tổ chức đối thủ cạnh tranh 1.4.2/Các yếu tố câu thành giá trị thương hiệu Giá trị thương hiệu cấu thành gồm năm yếu tố là:sự nhận biết thương hiệu,chất lượng cảm nhận vượt trội,sự liên tưởng thương hiệu,sự trung thành thương hiệu.Các yếu tố giá trị thương hiệu khác.Việc tạo dựng giá trị trình,đòi hỏi đầu tư tâm doanh nghiệp.Vì để tạo nên giá trị thương hiệu doanh nghiệp cần phải nghiên cứu rõ yếu tố cấu thàh giá trị thương hiệu cụ thể sau: 1.4.2.1/Sự nhận biết thương hiệu Nhận biết thương hiệu khả mà khách hàng tiềm nhận biết gợi nhớ đến thương hiệu.Người mua thường lựa chọn thương hiệu mà biết họ cảm thấy an toàn thoải mái thương hiệu khác mà họ rõ.Vì theo thường lệ,một thương hiệu nhiều người biết đến đáng tin cậy chất lượng tốt hơn.Sự nhận biết thương hiệu quan trọng mặt hàng tiêu dùng,mỗi mua hàng hóa người ta thường hoạch định thương hiệu từ trước.Trong trường hợp thương hiệu đến hội lựa chọn 1.4.2.2/Chất lượng cảm nhận vượt trội Giá trị cảm nhận chênh lệch tổng giá trị người tiêu dùng nhận giá trị mà họ mong đợi sản phẩm định mua mức chi phí Một thương hiệu thường kèm theo cảm nhận tổng thể khách hàng chất lượng sản phẩm.Chất lượng cảm nhận ảnh hưởng trực tiếp đến định mua sắm trung thành khách hàng,đặc biệt trường hợp người mua thời gian nghiên cứu tính sản phẩm trước mua.Chất lượng cảm nhận hỗ trợ cho việc xác định sách giá cao tạo lợi nhiều để tái đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu 1.4.2.3/Sự liên tưởng thương hiệu Sự liên tưởng thương hiệu liên tưởng khách hàng đến hay nhiều đặc điểm đặc trưng thương hiệu thương hiệu nhắc đến.Giá trị tiềm ẩn đằng sau tên thương hiệu liên tưởng riêng có gắn liền với thương hiệu đó.Hình ảnh thương hiệu xây dựng dựa liên tưởng thương hiệu.Ví dụ nhắc đến thương hiệu honda người tiêu dùng liên tưởng đến đặc tính bật thương hiệu honda xe honda bền 1.4.2.4/Sự trung thành thương hiệu Các thương hiệu mạnh nhận diện đảm bảo người hâm mộ này.Và bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng tốn kếm nhiều việc trì khách hàng cũ.Điều đặc biệt quan trọng thị trường mà việc chuyển sang sử dụng sản phẩm đối thủ cạnh tranh ngày dễ dàng.Đối với khách hàng trung thành công ty lợi ích lớn khách hàng giới thiệu thuyết phục người thân bạn bè sử dụng sản phẩm công ty.Ngoài trung thành thương hiệu làm cho đối thủ cạnh tranh nản chí việc tìm cách lôi kéo khách hàng chi phí mà họ bỏ lớn mà hiệu mang lại không cao.Có thể nhận định khách hàng trung thành tài sản lớn thương hiệu 1.4.2.5/Những giá trị thương hiệu khác Một số giá trị thương hiệu khác chẳng hạn bảo hộ luật pháp mối quan hệ với kênh phân phối Việc bảo hộ luật pháp để tránh tượng đối thủ cạnh tranh sử dụng tên tuổi hay kiểu dáng hoàn toàn giống sản phẩm hay sản phẩm công ty Mối quan hệ kênh phân phối giúp cho sản phẩm chiếm vị trí tốt vị trí trưng bày.Những thương hiệu thành công nhờ vào hệ thống phân phối tốt,mọi thương hiệu phải nỗ lực để người nhìn thấy gi nhận.Vì hệ thống phân phối tốt thương hiệu dần trở nên vô hình khách hàng biết đến 1.5/Vòng đời thương hiệu Vòng đời thương hiệu chia làm năm giai đoạn,mỗi giai đoạn có ảnh hưởng thời lâu dài cách nhìn người tiêu dùng thương hiệu sơ suất giai đoạn dẫn đến hậu bất lợi cho thương hiệu Vòng đời thương hiệu định nghĩa thương hiệu phát triển quan bốn giai đoạn trải nghiệm khách hàng,đó là: Định nghĩa thương hiệu Nhận biết thương hiệu Trãi nghiệm mua hàng Trãi nghiệm sử dụng Trãi nghiệm thành viên 1.5.1/Giai đoạn định nghĩa thương hiệu Giai đoạn vòng đời thương hiệu hình thành thương hiệu.Thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ,mà tượng trưng cho lời cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng.Lời cam kết mang tính thực tế thiên tình cảm.Mọi người nhận liệu thương hiệu hoàn thành lời cam kết hay không,nhưng làm để doanh nghiệp đặt lời hứa thương hiệu ? Điều dựa vào bốn yếu tố sau: +)Đối tượng khách hàng mục tiêu sản phẩm/dịch vụ.Đây đối tượng khách hàng nhắm đến cách họ chấp nhận sản phẩm doanh nghiệp,nói cách khác cá nhân tập thể chi tiền sử dụng sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp,là người trực tiếp trải nghiệm thương hiệu đầy đủ +)Sản phẩm tính mang đến cho khách hàng.Đây yếu tố giúp xác định loại sản phẩm dịch vụ thương hiệu mang lại vạch yêu cầu cần thiết cho sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng.Các sản phẩm dịch vụ miêu tả dựa tính đặc trưng yếu tố cần thiết khác để đáp ứng lời hứa thương hiệu +)Lợi ích mà thương hiệu mang đến cho khách hàng.Yếu tố giúp doanh nghiệp đưa làm hai,ba lợi ích người tiêu dùng có sử dụng sản phẩm/dịch vụ công ty.Yếu tố nêu rõ khách hàng mong muốn có sau chi khoản tiền cho sản phẩm công ty.Đó giá trị doanh nghiệp mang lại +)Phương thức thực lời cam kết với khách hàng,đây cách doanh nghiệp chuyển giao lời hứa quan trọng không kém,là cách khách hàng kiểm nghiệm lời hứa thương hiệu.Trong đại đa số trường hợp yếu tố quan trọng giúp phân biệt thương hiệu yếu tố không dễ bắt chước được.Lời hứa thương hiệu tượng trưng cho đối tượng khách hàng,sản phẩm,hình thức thực giá trị mang lại.Lời hứa thương hiệu cần phải ngắn gọn,dễ hiểu,và chứng tỏ sức mạnh doanh nghiệp trước đối thủ cạnh tranh khác.Xác định lời hứa thương hiệu xem giai đoạn vòng đời sản phẩm,không phải khâu dễ thực nhất,nhưng là bước để đưa thương hiệu đến thành công Một xây dựng lời hứa thương hiệu,điều doanh nghiệp cần tiến hành tiếp làm cho khách hàng mục tiêu biết đến lợi ích thiết thực mà họ mang đến cho khách hàng.Đây thời điểm thương hiệu bước vào thị trường đánh dấu diện tâm trí người tiêu dùng.Tuy số người xem đơn bước tiếp thị truyền thông thực phải giai đoạn nhìn nhận xác trải nghiệm nhận biết khách hàng 1.5.2/Giai đoạn nhận biết thương hiệu Thương hiệu tìm cho vị trí lòng người tiêu dùng qua hai đường lý trí tình cảm.Não người có nhiều phần phân tích nhận thức giúp xác định tính xác thực,ý nghĩa liên quan ý tưởng,quan niệm thương hiệu.Thông thường lý trí khách hàng thường quan tâm đến lợi ích tính sản phẩm màu sắc ,kiểm dáng ,giá dịch vụ… Đưa thương hiệu vào lòng người tiêu dùng dựa vào tình cảm thường mang lại hai kết quả:hoặc khách hàng chấp nhận thương hiệu họa từ chối.Vì thương hiệu theo đường phải chủ tâm đến yếu tố sản phẩm có giúp người sử dụng cảm thấy hoàn hảo,thành công vui vẻ hay không,hoặc giúp cải thiện hình ảnh thân mắt người xung quanh không? nhiên hai cách thức có mục đích:thiết lập nhận thức thương hiệu khách hàng mục tiêu chính.Có nhiều phương tiện để phục vụ cho mục đích phương tiện truyền thông,thư quảng cáo,biển hiệu,cửa hàng,bán hàng trực tiếp,tuy nhiên có vài cách hữu hiệu nhắm đến nhóm khách hàng định Mức độ nhận biết thương hiệu đo lường hình thức gợi nhớ thương hiệu nhận biết thương hiệu Vậy ý nghĩa nhận biết thương hiệu gì?nhận biết thương hiệu chứng tỏ khách hàng hiểu thật ưa chuộng thương hiệu thương hiệu thu hút họ mặt tình cảm lẫn lý trí khách hàng thực tin tưởng vào lời hứa thương hiệu,những điều hứa hẹn đến với họ qua quảng cáo,qua lời truyền miệng quan quan sát người mua sử dụng sản phẩm mang thương hiệu Tuy nhiên giai đoạn nhận biết thương hiệu mục tiêu cuối cùng.Nhiều doanh nghiệp thất bại giai đoạn này,họ tập trung chủ yếu vào lợi nhuận bỏ quên việc khiến cho khách hàng chi tiền cho sản phẩm,mặc dù mục đích đặt tạo nhận biết,đảm bảo cam kết mua hàng tạo quan hệ với khách hàng.Để đạt điều doanh nghiệp cần phải trải quan giai đoạn giai đoạn trải nghiệm mua hàng 1.5.3/Giai đoạn trải nghiệm mua hàng Người tiêu dùng lúc muốn thương hiệu chọn thể am hiểu sáng suốt lựa chọn mình.Thương hiệu giữ vai trò tượng trưng cho chất lượng bảo đảm,giúp đơn giản hóa định mua hàng chứng giá trị.Nếu người tiêu dùng nhận thức thương hiệu họ nắm bắt lời hứa hiểu lợi ích thương hiệu mang lại cho họ sống Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến trải ghiệm mua hàng màu sắ hình dạng sản phẩm,giá cách giao tiếp,tư vấn nhân viên phục vụ nhà quản lý.Khách hàng tiếp xúc với thương hiệu qua nhiều phương tiện khác nhau,nhưng dù chọn mua hàng nơi nào,một chọn thương hiệu ưa thích,người mua lúc muốn trải nghiệm luôn dễ chịu Trong giai đoạn trải nghiệm mua hàng,các doanh nghiệp thu hút ý khách hàng,và khách hàng cân nhắc xem liệu lời hứa thương hiệu có xứng đáng với số tiền mà họ hay không.Đây ranh giới khách hàng tiềm khách hàng thật sự.Thương hiệu cần phải vượt qua đối thủ khác việc thu hút khách hàng tiềm trở thành khách hàng thật không vòng đời thương hiệu sớm dừng kết thúc 1.5.4/Giai đoạn trải nghiệm sử dụng Trong giai đoạn thương hiệu có thêm hai hội khác để thực lời hứa mình.Trước hết giai đoạn sử dụng.Khi mua hàng,người mua nhân viên bán hàng hướng dẫn tận tình khó khăn gặp phải.Nhưng ngược lại,sau mang sản phẩm nhà,những rắc rối khác nảy sinh sử dụng Ai muốn có lợi ích tính cảm xúc mua mặt hàng nào,các lợi tính kiểu dáng,kích cỡ,màu sắc,cho đến độ bền,chất lượng hiệu suất hoạt động sản phẩm.Các lợi ích sản phẩm tính an toàn,sự tự tin giấu hiệu chất lượng uy thương hiệu chọn so với thương hiệu khác.Sản phẩm dịch vụ phải luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm sử dụng Cơ hội để thực lời hứa thương hiệu giai đoạn trải nghiệm dịch vụ trợ giúp.Giai đoạn có ảnh hưởng không nhỏ đến mối liên hệ với khách hàng liên quan trực tiếp đến việc khách hàng có tiêp tục sử dụng thương hiệu nhận xét họ với người thân.Thực thành công dịch vụ chăm sóc khách hàng quan trọng không việc mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua dễ chịu cần phải nhìn nhận hoạt động xây dựng thương hiệu 1.5.5/giai đoạn trải nghiệm thành viên Khi thương hiệu nhận biết,được nhiều người tin dùng,và khách hàng muốn gắn liền thương hiệu với mình,khi thương hiệu phát triển đến giai đoạn mới:giai đoạn trải nghiệm thành viên Lợi ích việc trở thành thành viên khách hàng đánh giá cao.Trong mắt họ,thương hiệu xem tến tuổi độc nhất,chất lượng ưa chuộng.Khách hàng luô thích chia sẻ kinh nghiệm với người sử dụng thương hiệu.Các thương hiệu mong muốn đạt đến giai đoạn từ họ thu hút lượng khách hàng trung thành,luôn sẵn sàng gạt thương hiệu khác cho dù chúng có tiện để chọn thương hiệu tin dùng Khi thương hiệu tạo hội cho khách hàng để thể tình cảm,hình thành cung cách ứng xử chung,và làm cho khách hàng có nhìn chung thương hiệu,khi thương hiệu tạo nhữn trải nghiệm làm thành viên,một đặc quyền mà khách hàng muốn có được.Tuy nhiên,không có công thức chung giúp thương hiệu đạt đến giai đoạn sau này.Một điều rõ ràng nhà quản lý thương hiệu cần ghi nhớ không thành công việc định nghĩa thương hiệu,truyền thông tạo cho khách hàng trải nghiệm mua sử dụng tốt họ không bảo có giai đoạn trải nghiệm làm thành viên ****Các công cụ nhận diện thương hiệu Trong thời đại ngày nay,sự cạnh tranh công ti vô khốc liệt,sự cạnh tranh không cạnh tranh chất lượng sản phẩm,cạnh tranh cạnh tranh ý thức.Nếu công ty tạo tâm trí khách hàng hình ảnh đẹp lợi lớn.Xây dựng thương hiệu mạnh việc xây dựng chiến lược quảng bá,bạn đừng quên sử dụng tối đa năm công cụ khác logo,hình tượng,khẩu hiệu,nhạc hiệu,bao bì.Tên nhãn hiệu sản phẩm yếu tố quan trọng tạo nên khả nhận biết,gợi nhớ.Phân biệt định hướng cho khách hàng tìm đến mua sử dụng sản phẩm công ty,tên gọi thương hiệu cần phải đáp ứng yếu tố đơn giản,dễ nhớ,dễ đọc mang tính quốc tế 1/Lô gô để liên tưởng sản phẩm Lô gô mẫu thiết kế đặc biệt theo dạng đồ họa cách điệu theo dạng chữ viết để thể hình ảnh,để cổ động cho sản phẩm hay dịch vụ công ti,lô gô phải thiết kế độc đáo nhằm toát minh bạch,để mẫu vẽ không gây mập mờ cho người xem,đồng thời phải có cân có mẫu đồ họa có tỉ lệ hài hòa cân bằng,góp phần bày tỏ hoạt động chức công ti thông qua tính thíc ứng lô gô Các yếu tố cấu thành lô gô bao gồm: +)Tác động văn hóa biểu tượng đưa vào lô gô phải thích ứng với bề dày văn hóa lịch sử công ti,đồng thời phù hợp với đối tượng công ti hướng tới,nhiều việc lựa chọn định đến thành công hay thất bại công ti thị trường chẳng hạn,nếu lô gô công ty biểu tượng Việt Nam người ta cho công ty kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ liên quan tới người Việt Nam +)Hình ảnh:Lô gô công ty phải tạo hình ảnh tích cực đảm bảo mục tiêu thương mại công ti cách phát huy tối đa thông tin thuận lợi dạng kí hiệu hoa tiết.Qua việc khắc họa hoạt dộng tiêu chuẩn công ty +)Thông tin thị giác:Các biểu tượng mang tính sáng tạo,hợp lí,dễ hiểu lô gô tốt chúng truyền đạt thông điệp trực tiếp dễ chịu mặt thẫm mỹ +)Sự cân bằng:Thế cân phải đạt hai khía cạnh,các hình khối,đường nét khoảng cách ghép nối cách tinh tế để họa tiết cân theo dạng đối xứng phi đối xứng.Thứ hai phải đạt cân mặt phong thủy để yếu tố âm dương quân bình +)Sự hài hòa:Mẫu thiết kế phải thể tính đồng thành phần phải hài hòa hình dạng màu sắc 2/Hình tượng thiện cảm Hình tượng nhãn hiệu cách sử dụng nhân vật,con vật,hiện tượng tự nhiên hình học để diễn tả tính cách riêng biệt nhãn hiệu.Hình tượng nhãn hiệu người thật,hình thật,hoặc hình vẽ.Hình tượng nhãn hiệu thường sử dụng chương trình quảng cáo khuyến hoạt động giới thiệu sả phẩm nhằm tạo ý,sinh động,gợi nhớ tạo khác biệt.Mục tiêu sử dụng hình tượng nhãn hiệu thường để tạo thiện cảm tính cách nhãn hiệu qua gần gũi 3/Khẩu hiệu ấn tượng Khẩu hiệu lời văn ngắn gọn diễn tả cô đọng lợi ích sản phẩm gợi nhớ.Khẩu hiệu phải lột tả tinh túy nhãn hiệu mang tính đặc trưng cho loại sản phẩm đó.Thông điệp sản phẩm gưởi gắm hiệu phải dễ nhớ,dễ hiểu,có tính độc đáo 4/Nhạc hiệu ngắn,dễ nhớ Nhạc hiệu đoạn nhạc hay hát ngắn dễ nhớ,dễ lặp lại sáng tác dựa giá trị cốt lõi nhãn hiệu sản phẩm.Nhạc hiệu thường mang giai điệu nhanh chậm,vui tươi trang trọng tùy thuộc vào tính cách nhãn hiệu sản phẩm.Nếu sản phẩm dành cho trẻ em điệu nhạc cần vui tươi,nếu nhạc điệu dành cho phải nữ phải nhẹ nhàng.Nếu sản phẩm truyền hình,điện tử cần nhạc điệu ấn tượng,hơi mang tính trừu tượng.Nhạc hiệu thường in sâu vào trí nhớ khách hàng lâu,nếu nghe thường xuyên giai đoạn.Nhạc hiệu thường khó đổi yếu tố khác thương hiệu nên cần chọn lựa kĩ càng.Có thể sử dụng nhạc hát ưa chuộng làm cho quảng cáo sử dụng phần nhạc thay lời hát theo ý chủ quan chiến lược quảng cáo,trong có lồng ghép hiệu sản phẩm nhằm đem lại hiệu cao hớn chẳng hạn 5/Bao bì bật Bao bì sản phẩm ngày quan trọng kinh tế thị trường phát triển,bao bì thiết kế cần đạt tiêu chuẩn tạo nhẫn biết cho nhãn hiệu qua hình thức,màu sắc,thiết kế ,kiểu dáng bao bì phải thiết kế thông tin cần thiết phục vụ lợi ích sản phẩm cách thức sử dụng tạo tiện lợi cho việc di chuyển bảo vệ sản phẩm không bị hại.Bao bì người bán hàng im lặng,bao bì làm việc tất người trước phải làm đặc biệt hàng hóa siêu thị hay cửa hàng bán tự động.Trong kinh tế thị trường nay,giảm bớt thời gian vào việc tìm hiểu thông tin sản phẩm mang lại nhiều lợi ích vô hình.Bao bì cần bật để tạo phân biệt sản phẩm,đặc biệt sản phẩm chủng loại cạnh tranh hãng sản xuất khác với sản phẩm khác gian trưng bày.Bao bì ngày cải tiến nhằm tạo tiện lợi,thẩm mỹ cao cho người tiêu dùng đồng thời bảo quản sản phẩm tốt quan thời gian không gian.Những bao bì tốt thường tạo ấn tượng với người tiêu dùng bao bì xi măng bỉm sơn,bao bì bột giặc ô mô Như để tạo sản phẩm tiếng thị trường ,công ti phải sử dụng nhiều công cụ.Trong năm công cụ trình bày góp phần quan trọng tạo nên giá trị thương hiệu đứng vững thị trường phát triển sản phẩm công ti thị trường rộng Việt Nam,có nhiều sản phẩm chất lượng chưa có chiến lược quảng cáo phù hợp hiệu đem lại không cao.Trên thị trường Việt Nam nhiều thương hiệu quốc tế tạo chỗ đứng vững tâm trí tiêu dùng người Việt Nam.Những quảng cáo đơn điệu,kém hiệu sản phẩm Việt Nam bị lãng quên sau rời trang báo hay tivi.Trên giới có câu lạc giành cho thương hiệu tiếng giới ****Phân tích chiến lược thương hiệu thành công công ty Công ty coca cola: 1)Tổng quan công ty coca cola: Năm 1893 mỹ Cha đẻ john pemberton Cái tên coca-cola xuất phát từ tên coca hạt côla Coca-cola hoạt động vùng: Bắc mỹ, mỹ latinh, châu âu, âu Á & trung đông, châu Á, châu phi +)Giới thiệu công ty Việt Nam -)Năm 1960 lần coca cola giới thiệu Việt Nam -)Tháng 2/1994 coca cola trở lại Việt Nam bắt đầu trình kinh doanh lâu dài -)Tháng 8/1995 liên doanh coca cola Đông Dương công ty Vinafimex thành lập,có trụ sở miền Bắc -)Tháng 9/1995 liên doanh miền Nam mang tên Công ty nước giải khác Coca cola Chương Dương đời liên kết coca cola công ty Chương Dương Việt Nam -)Tháng 1/1998 thêm liên doanh xuất miền Trung-Coca cola Non nước.Đó liên doanh cuối Coca cola Đông Dương Việt Nam,được thực hợp tác với công ty nước giải khát Đà Nẵng -)Tháng 10/1998 phủ Việt Nam cho phép công ty liên doanh trở thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.Các liên doanh Coca cola Việt Nam thuộc quyền sở hữu hoàn toàn Coca cola Đông Dương,và thay đổi thực trước tiên công ty Coca cola Chương Dương miền Nam -)Tháng 3-8/1999 liên doanh Đà Nẵng Hà Nội chuyển sang hình thức tương tự -)Tháng 6/2001:do cho phép phủ Việt Nam,ba công ty nước giải khát Coca cola ba miền hợp thành có chúng quản lý Coca cola Việt Nam,đặt trụ sở quận Thủ Đức-Thành Phố Hồ Chí Minh -)Từ ngày 1/3/2004 Coca cola Việt Nam chuyển giao cho sabco,một tập đoàn đóng chai danh tiếng Coca cola giới +)Sứ mệnh: -)Để làm giới -)Để truyền cảm hứng cho giây phút lạc quan hạnh phúc -)Để tạo giá trị cho khác biệt +)Tầm nhìn: Con người=>sản phẩm=>đối tác=>Lợi nhuận=>Năng suất +)Thương hiệu:Coca cola thương hiệu tiếng,nắm giữ vị trị thứ ba giới sau Appel google +)Sản phẩm Coca cola Việt Nam Các sản phẩm Coca cola Việt Nam bao gồm: -Coca cola,Fanta cam,dau,trái cây,sprite,Dietcoke,Soda chanh,Crush,nước uống tăng lực Samurai,nước khoáng Dasani,sữa trái cấy nutriboost 2/Xây dựng thiết kế chiến lược +)Phân tích thực trạng: Coca cola thương hiệu nước giải khát biểu tượng cho nước Mỹ tham gia vào thị trường Việt Nam Coca cola chiếm thiện cảm người tiêu dùng.Khi nhắc tới nhãn hiệu nước có gas Việt Nam.61,3% người hỏi nghĩ tới Coca cola.Tốc độ nhận biêt nhãn hiệu gần tuyệt 99,1% +)Xây dựng mô hình thương hiệu: -)Tài sản vô hình -)Mô hình tối đa thương hiệu -)Mô hình thương hiệu cá biệt +)Xây dựng yếu tố cốt lõi thương hiệu: -)Tạo uy tiến cho sản phẩm,thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa -)Người tiêu dùng có niềm tin vào sản phẩm doanh nghiệp -)Doanh nghiệp đứng thị trường cạnh tranh với đối thủ giá,phân phối sản phẩm,thu hút vôn đầu tư,thu hút nhân tài -)Chống lại tranh chấp thương mại đối thủ cạnh tranh làm hàng giá +)Thiết kế nhận dạng thương hiệu -)logo,tên gọi,bao bì,sản phẩm +)Định vị thương hiệu -)Khách hàng=>sản phẩm=>đối thủ cạnh tranh=>lợi ích +)Makerting thương hiệu -)Sản phẩm -)Giá -)Chiêu thị -)phân phối 3/Thiết kế nhận dạng thương hiệu Coca cola Yếu tố nhận dạng: +)Tên gọi:được chiết suất từ kola +)Thay chữ K chữ C dễ nhìn quen thuộc +)Được Frank M.robinson đặt tên Lô gô +)Năm 1885 +)Mẫu chữ spencarian +)Vòng tròn màu đỏ tượng trưng cho màu mặt trời,ánh sáng,sức nóng,năng lượng.Dòng chữ màu trắng uốn lượn dòng nước tượng trưng cho mát mẻ,sảng khoái Sologan +)Với sologan “Giải lao Coca Cola thôi!” +)Với sologan “ Với, Coca- Cola, ngon thêm ngon” +)Coca-Cola chương trình “Tết gắn kết” 2014 Âm hiệu +)Khía cạnh nhận dạng thương hiệu +)Nội dung thương hiệu - COCA COLA gợi lên tươi mát, sảng khoái , - Thấu hiểu người, văn hóa, xã hội đất nước làm trọng - "Lan truyền lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc khuyến khích sống tích cực" Tính cách thương hiệu:Trẻ trung,sôi động,nhiệt tình,hết mình,yêu thương Văn hóa:văn hóa Mỹ,hiện đại,sáng tạo,thuần túy Quan hệ thương hiệu: +)Gắn kết cộng đồng +)Chia yêu thương +)Cuộc sống thứ hai +)Gắn kết gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về thương hiệu và công cụ nhận diện thương hiệu phân tích chiến lược thành công của một công ty, Tìm hiểu về thương hiệu và công cụ nhận diện thương hiệu phân tích chiến lược thành công của một công ty, Tìm hiểu về thương hiệu và công cụ nhận diện thương hiệu phân tích chiến lược thành công của một công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay