Thiết kế hệ thống scada quản lí trạm điện

124 297 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:24

Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 mục lục mục lục .1 Giới thiệu trạm biến áp 220 kV Hà Đông 1.1 Những chặng đường phát triển, đặc điểm, vai trò trạm biến áp 220 kV Hà Đông 1.1.1 Những chặng đường phát triển đặc điểm trạm 1.1.2 Vai trò trạm biến áp Hà Đông 1.2 Tìm hiểu chung thiết bị điện trạm biến áp 1.2.1 Máy biến áp 1.2.2 Dao cách ly 1.2.3 Máy cắt điện 1.2.4 Thanh .5 1.2.5 Máy biến dòng điện 1.2.6 Máy biến điện áp 1.2.7 Rơle bảo vệ 1.2.8 Các thiết bị chống sét 1.3 CÊu trúc trạm biến áp giải pháp công nghệ 1.3.1 Cấu trúc trạm biến áp 1.3.2 Các giải pháp công nghệ .7 1.3.2.1 Cấp cao áp 220 kV 1.3.2.2 Cấp cao áp 110 kV 1.3.2.3 Cấp trung áp 35 kV 1.3.2.4 Cấp trung áp 22 kV 1.3.2.5 Cấp trung áp kV 1.4 Đặc tính kỹ thuật thiết bị 1.4.1 Đặc tính kỹ thuật thiết bị thứ 1.4.1.1 Máy biến áp 1.4.1.2 Các thiết bị phân phối trời 11 1.4.1.2.1 Máy cắt 11 1.4.1.2.2 Máy biến dòng điện, máy biến điện áp 13 1.4.1.2.3 Dao cách ly 14 1.4.1.2.4 Thiết bị chống sét 16 1.4.1.2.5 Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp 17 1.4.1.3 Thiết bị nhà 19 1.4.2 Đặc tính kỹ thuật thiết bị nhị thứ 20 1.4.2.1 Thiết bị điều khiển 20 1.4.2.2 Thiết bị bảo vệ 21 1.5 Quy trình vận hành 22 1.5.1 Các thiết bị thuộc quyền điều khiển 22 1.5.2 Vận hành 22 1.5.3 Vận hành trạm có cố 23 Tìm hiểu hệ thống SCADA quản lý trạm điện .25 1.6 Khái niệm chung SCADA/EMS/DM 25 Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 1.6.1 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) .25 1.6.2 Hệ thống quản lý lượng EMS (Energy Managment System) 25 1.6.3 Hệ thống DMS (Distribution Management System) .26 1.7 Điều khiển giám sát .26 1.8 Thông tin liên lạc cho hệ thống SCADA 28 1.9 Một số khái niệm truyền số liệu 30 1.10 Các thành phần chức 33 1.11 Các thiết bị chủ có chức giám sát 33 1.12 Các thiết bị xa có chức giám sát (RTU) .34 1.13 Nhật ký vận hành với hệ thống SCADA 35 1.14 Cơ chế thu thập tín hiệu đo lường SCADA 36 Tìm hiểu thiết bị điều khiển logic khả trình 37 1.15 Khái niệm thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC) .37 1.16 Các module PLC S7-300 37 1.17 Kiểu liệu phân chia nhớ .40 1.18 Vòng quét chương trình 42 1.19 Cấu trúc chương trình 43 1.20 Tổ chức nhớ CPU .45 1.21 Trao đổi liệu CPU module mở rộng 46 1.22 Cấu trúc lệnh trạng thái kết 47 Thiết kế hệ thống SCADA cho trạm điện 50 1.23 Mục tiêu đề thiết kế hệ thống SCADA .50 1.24 Thiết bị phục vụ cho hệ thống SCADA 51 1.25 Tổng hợp tín hiệu cho cấp điện áp 53 1.25.1 Tín hiệu phần cao áp 220 kV 53 1.25.2 Tín hiệu phần cao áp 110 kV 54 1.25.3 Tín hiệu phần trung áp 35 kV 54 1.25.4 Tín hiệu phần trung áp 22 kV 55 1.25.5 Tín hiệu phần trung áp kV .56 1.26 Tổng hợp tín hiệu cho PLC 56 1.26.1 Tín hiệu vào PLC1 .56 1.26.2 Tín hiệu vào/ra PLC2 .57 1.26.3 Tín hiệu vào/ra với PLC3 57 1.26.4 Tín hiệu vào/ PLC4 57 1.27 Chọn cấu hình cứng cho PLC 58 1.28 Tạo cấu hình thiết bị HMI xác đinh vùng truyền thông SIMATIC ProTool 61 1.29 Lập trình cho PLC 62 thiết kế giao diện điều khiển .63 phụ lục danh sách biến vào plc 77 phụ lục Mã nguồn visual basic .91 Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Hà nội tháng năm 2007 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Giới thiệu trạm biến áp 220 kV Hà Đông 1.1 Những chặng đường phát triển, đặc điểm, vai trò trạm biến áp 220 kV Hà Đông 1.1.1 Những chặng đường phát triển đặc điểm trạm - 1965 Trạm đưa vào vận hành với cấp điện áp 35 kV - 1968 Trạm xây dựng lên cấp điện áp 110 kV - 1982 Khởi công xây dựng mở rộng trạm lên cấp điện áp 220 kV trạm biến áp 220 kV lưới điện miền Bắc - 1983 Đón nhận điện từ tổ máy số nhà máy nhiệt điện Phả Lại hoà vào lưới điện miền Bắc Sau trạm tiếp tục mở rộng lắp đặt thiết bị đủ để đón nhận công suất tổ máy nhiệt điện Phả Lại phát lên cho lưới điện miền Bắc, đồng thời cung cấp điện ngược lên phục vụ thi công nhà máy thủy điện Hòa Bình - 1988 nhận điện từ tổ máy số nhà máy thuỷ điện Hòa Bình phát lên - 1998 Nâng công suất MBA trạm tiến hành thay đổi thiết bị theo công nghệ sản xuất mới, theo hướng đại hoá-tự động hoá Sản lượng điện truyền qua trạm hàng năm 1,3 tỷ kWh, tổn thất điện qua trạm 0,8% Hiện trạm đảm đương công việc đại tu thiết bị máy cắt, TU, dao cách ly thiết bị khác đến cấp điện áp 35 kV, xử lý cố từ xa, đảm nhiệm việc xử lý hư hỏng mạch điều khiển thiết bị trạm, trung tâm điều độ: A0, A1, B1, B10 xử lý nhanh, xác an toàn cố lưới, đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho phụ tải Hà Nội, Hà Tây lưới điện miền Bắc 1.1.2 Vai trò trạm biến áp Hà Đông Trạm Biến áp 220 kV Hà Đông nằm địa bàn phố Ba La-phường Quang Trung-thị xã Hà Đông-tỉnh Hà Tây, trạm trực thuộc Công ty Truyền Tải Điện 1-Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Trạm điểm nút quan trọng nằm hai nhà máy điện lớn: nhà máy Nhiệt điện Phả Lại nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, giữ vai trò điều phối cung cấp điện cho Hệ thống điện miền Bắc, trực tiếp cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Tây vào tỉnh miền Trung Khi đường dây 500 kV đưa vào vận hành, làm việc ổn định trạm có ảnh hưởng trực tiếp tới ổn định Hệ thống điện toàn quốc 1.2 Tìm hiểu chung thiết bị điện trạm biến áp 1.2.1 Máy biến áp Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Máy biến áp thiết bị điện từ đứng yên, làm nguyên lý cảm ứng điện từ, biến đổi hệ thống dòng điện xoay chiều điện áp thành hệ thống dòng điện xoay chiều điện áp khác, với tần số không thay đổi 1.2.2 Dao cách ly Dao cách ly khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện cao áp dòng điện dòng điện nhỏ dòng định mức nhiều lần tạo nên khoảng cách cách điện an toàn, nhìn thấy Dao cách ly đóng cắt dòng điện dung đường dây cáp không tải, dòng điện không tải máy biến áp Dao cách ly trạng thái đóng phải chịu dòng điện định mức dài hạn dòng cố ngắn hạn dòng ổn định nhiệt, dòng xung kích 1.2.3 Máy cắt điện Máy cắt điện cao áp thiết bị điện dùng để đóng cắt mạch điện có điện áp từ 1000 V trở nên chÕ độ vận hành: chế độ không tải, chế độ tải định mức, chế độ cố, chế độ đóng cắt dòng điện ngắn mạch chế độ nặng nề 1.2.4 Thanh Là thiết bị nhận điện từ nguồn cấp đến phân phối cho cấp điện áp khác Đây phần tử thiết bị phân phối hệ thống điện 1.2.5 Máy biến dòng điện Máy biến dòng điện (TI) thiết bị dùng để biến đổi dòng điện cấp điện áp khác dòng điện thứ cấp tiêu chuẩn (có trị số 1A hay 5A) để cung cấp cho thiết bị đo lường, rơle, tự động hoá Về nguyên lý làm việc TI tương tự máy biến áp 1.2.6 Máy biến điện áp Máy biến điện áp (TU) thiết bị dùng để biến đổi điện áp cao xuống điện áp thấp tiêu chuẩn, an toàn, dùng cho đo lường bảo vệ rơle Trị số điện áp tiêu chuẩn thường 100V 100 V 1.2.7 Rơle bảo vệ Rơle bảo vệ thiết bị điện tự động mà tín hiệu thay đổi nhảy cấp tín hiệu vào đạt đến độ xác định Mục đích bảo vệ: tách rời phần cố khỏi hệ thống với hư hỏng tối thiểu trì trạng thái vận hành an toàn cho phần lại hệ thống hạn chế tối đa thiệt hại người, thiết bị hay gián đoạn cung cấp điện Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 1.2.8 Các thiết bị chống sét Thiết bị chống sét khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị điện, tránh hỏng hóc cách điện điện áp cao từ khí (thường sét) tác động Muốn dẫn xung điện áp cao sét gây xuống đất, đầu thiết bị chống sét nối với đường dây, đầu nối đất Vì điện áp định mức, dòng dòng điện qua thiết bị chống sét Khi có điện áp cao, thiết bị chống sét phải nhanh chóng dẫn điện áp xuống đất, để điện áp cao không chạy vào thiết bị, sau phải ngăn dòng điện điện áp định mức chạy xuống đất 1.3 CÊu trúc trạm biến áp giải pháp công nghệ 1.3.1 Cấu trúc trạm biến áp Trạm E1.4 Hà Đông có tất cấp điện áp: - Cấp cao áp 220 kV - Cấp cao áp 110 kV - Cấp trung áp 35 kV - Cấp trung áp 22 kV - Cấp trung áp kV Quy mô trạm: - 02 máy biến áp 250.000 kVA-225/115/23 kV Kiểu loại: SDN.6444 hãng AEG - 01 máy biến áp 63.000 kVA-115/38,5/23 kV Kiểu loại: BQBT chế tạo TBĐ Đông Anh - 01 máy biến áp 40.000 kVA-115/38,5/23 kV Kiểu loại: BQBT chế tạo TBĐ Đông Anh - 01 dàn tụ 40.000 kVAR-110 kV - 11 ngăn lộ 220 kV - 15 ngăn lộ 110 kV - 11 ngăn lộ 35 kV - ngăn lộ 22 kV - ngăn lộ kV Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 1.3.2 Các giải pháp công nghệ 1.3.2.1 Cấp cao áp 220 kV Các lộ vào Trên cấp điện áp 220kV có 11 ngăn lộ có 07 lộ vào Đó lộ: 271- Chèm 275 - Phả Lại 272 - Hoà Bình-I 276 - Ninh Bình 273 - Hoà Bình-II 277 - Hoà Bình-III 274 - Mai Động Các Trạm có 03 220 kV: Đó cái: C21-thanh 1, C22-thanh 2, C29-thanh vòng Hai C21 C22 nối với máy cắt liên lạc 212, vòng C29 nối với máy cắt vòng 200 Thanh 220 kV cấp điện từ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (qua lé: 272, 273, 277), từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại (qua lé 275) từ đường dây 500 kV Từ điện áp cấp đến hai máy biến áp 3AT 4AT trạm Hệ thống máy cắt Tại cấp 220 kV có tất 11 máy cắt, cụ thể: 07 máy cắt lộ máy cắt: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 01 máy cắt liên lạc 212 01 máy cắt vòng 200 02 máy cắt bảo vệ cho máy biến áp 3AT 4AT 233, 234 Hệ thống dao cách ly Tổng số có 47 dao cách ly phía 220 kV Chúng đặt nhà hay trời, loại pha hay ba pha Có hay hai dao tiếp địa cho pha dùng để nối đất tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng Ngoài cấp điện áp trạm trang bị thêm máy biến áp đo lường: máy biến điện áp TU, máy biến dòng điện TI sử dụng cho mục đích đo lường, bảo vệ, tự động hoá 1.3.2.2 Cấp cao áp 110 kV Các lộ vào Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Trên cấp điện áp 110 kV có 15 ngăn lộ có 08 lộ vào Đó lộ: 171 - Ninh Bình 172 - Thượng Đình-I 173 - Sơn Tây 174 - Chèm-I 175 - Chèm-II 176 - Thượng Đình-II 177 - Mai Động-I 178 - Mai Động-II Các Trạm có 03 110 kV Đó cái: C11- 1, C12- 2, C19- vòng Hai C11 C12 nối với máy cắt liên lạc 112, vòng C19 nối với máy cắt vòng 100 Thanh 110 kV cấp điện từ hai máy biến áp 3AT 4AT phía 220 kV Từ điện áp cấp đến hai máy biến áp 1T 2T trạm Hệ thống máy cắt Tại cấp 110 kV có tất 14 máy cắt, cụ thể: 08 máy cắt lộ máy cắt: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 01 máy cắt liên lạc 112 01 máy cắt vòng 100 02 máy cắt bảo vệ cho máy biến áp 3AT 4AT 133, 134 02 máy cắt bảo vệ cho máy biến áp 1T 2T 131, 132 Hệ thống dao cách ly Tổng số có 56 dao cách ly phía 110 kV Chúng đặt nhà hay trời, loại pha hay ba pha Có hay hai dao tiếp địa cho pha dùng để nối đất tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng 1.3.2.3 Cấp trung áp 35 kV Được cấp điện từ hai máy biến áp 1T 2T Có 11 ngăn lộ có lé cung cấp cho phụ tải, có 02 C31 C32 Hệ thống máy cắt Tại cấp 35 kV có 11 máy cắt: Máy cắt 331, 332 đóng cắt lộ nối từ 35 kV tới đầu MBA 1T 2T Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Các máy cắt 378, 376, 371, 373, 381, 375, 377, 379 đóng cắt lộ tương ứng nối với Máy cắt 300 máy cắt phân đoạn Hệ thống dao cách ly Phía 35kV có tổng cộng 24 dao cách ly Chúng đặt nhà hay trời, loại mét pha hay ba pha Mỗi dao cách ly có hay dao tiếp địa để nối đất an toàn trường hợp thao tác với thiết bị 1.3.2.4 Cấp trung áp 22 kV Cấp điện áp 22 kV có phía mạch 220 kV phía mạch 110 kV trạm - Phía 110 kV: + Điện áp 22 kV cấp từ máy biến áp 1T + Có ngăn lộ có lé cung cấp cho phụ tải + Hệ thống máy cắt: cấp 22 kV dùng máy cắt hợp bộ, có tất máy cắt hợp Máy cắt 441 đóng cắt lộ nối từ 22 kV tới đầu MBA 1T Hiện cấp điện áp dự phòng chưa đưa vào sử dụng - Phía 220kV: + Điện áp 22kV lấy từ hai máy biến áp 3AT 4AT sau đưa tới hai máy biến áp tự dùng 43T 44T + Hệ thống máy cắt: có hai máy cắt hợp 443 444 + Hệ thống dao cách ly: có dao cách ly 1.3.2.5 Cấp trung áp kV Được cấp điện từ máy biến áp 2T Có ngăn lộ có lé cung cấp cho phụ tải Hệ thống máy cắt: cấp kV dùng máy cắt hợp bộ, có tất máy cắt hợp Máy cắt 632 đóng cắt lộ nối từ kV tới đầu MBA 2T 1.4 Đặc tính kỹ thuật thiết bị 1.4.1 Đặc tính kỹ thuật thiết bị thứ 1.4.1.1 Máy biến áp Máy biến áp T1 Máy biến áp 63000 kVA-115/38.5/23 kV Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 - Điện áp định mức: + Cao áp: 115 ± x 1.78% kV (điều chỉnh tải) + Trung áp: 38.5 ± x 2.5% kV (điều chỉnh không điện) + Hạ áp: 23 kV - Tổn hao không tải: Po = 40.2 kW - Dòng điện không tải: Io = 0.206% - Tổn thất có tải: nấc chỉnh, nhiệt độ 750C: Pk 115 - 38.5 kV = 212.568 kW Pk 115 - 23 kV = 234.891 kW Pk 35 - 23 kV = 213.095 kW - Nấc điều chỉnh điện áp phía 115 kV: Máy biến áp T1 có 19 nấc điều chỉnh tăng giảm áp, nấc 2kV Máy biến áp T2 Máy biến áp T2 loại MBA điện lực BQBT 40.000 kVA - 110 kV Kiểu máy:40 MVA 115/38.5/6.6 kV - Công suất định mức (MVA): Cuộn 115 kV: 30/40 Cuộn 38.5: 30/40 Cuộn 6.6: 18/24 - Tổn hao có tải (kW): Pk (115 - 38.5) : 183.199 Pk (115 - 6.6) Pk (38.5 - 6.6) : 190.092 : 62.909 - Điện áp ngắn mạch (%) Uk (115 - 38.5) : 10.709 Uk (115 - 6.6) : 17.9 Uk (38.5 - 6.6) : 6.1 - Tổn hao không tải: Po (kW): 28.9 - Dòng không tải: Io (%): 0.22 Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến Lớp: ĐKTĐ2-47 10 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 MsgBox " may cat da ngat " cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then If cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text3.Text = "co dien" End If If cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text1.Text = "co dien" End If If Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form5.Text3.Text = "co dien" End If Form4.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then If cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text3.Text = "co dien" End If If cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text1.Text = "co dien" End If If Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form5.Text3.Text = "co dien" End If Form4.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd273.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Text3.Text = "mat dien" End If Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 110 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd277.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Text1.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form5.Text3.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd273.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd277.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2711.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2712.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text4.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd271.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Text4.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2751.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2752.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = "co dien" Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 111 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd275.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Text2.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2741.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2742.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.Text2.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd274.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Form5.Text2.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2761.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2762.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.Text1.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd276.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Form5.Text1.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2333.BackColor = Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 112 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form4.cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2349.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2341.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2342.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form5.Text5.Text = " mat dien " Form5.Text6.Text = " mat dien " Form5.cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If End Sub Private Sub cmd233_Click() / máy cắt 233 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 233" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 233 ,cap dien cho may bien ap 3! " cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 113 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 cmdmba3.BackColor = RGB(255, 0, 0) Text6.Text = " co dien " Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 233 va cac dao cach ly " cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text2.Text = " mat dien " Form1.Text3.Text = " mat dien " Form1.Text4.Text = " mat dien " Form1.Text5.Text = " mat dien " Form1.Text6.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 114 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Text6.Text = " mat dien " cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text2.Text = " mat dien " Form1.Text3.Text = " mat dien " Form1.Text4.Text = " mat dien " Form1.Text5.Text = " mat dien " Form1.Text6.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Mã nguồn điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp (MBA 4AT) Private Sub cmd272_Click() / máy cắt 272 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 272" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 115 Lớp: ĐKTĐ2-47 cat: Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Case idyes MsgBox "dong may cat 272 ! " cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) If cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2721.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2722.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text3.Text = "cap dien" End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text3.Text = "mat dien" End Select If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2721.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2731.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2771.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form4.Text1.Text = "mat dien" Form4.Text2.Text = "mat dien" Form4.Text3.Text = "mat dien" Form4.Text4.Text = "mat dien" Form4.Text5.Text = "mat dien" Form4.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2722.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2732.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2772.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 116 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Form5.Text1.Text = "mat dien" Form5.Text2.Text = "mat dien" Form5.Text3.Text = "mat dien" Form5.Text4.Text = "mat dien" Form5.Text5.Text = "mat dien" Form5.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If End Sub Private Sub cmd234_Click() / máy cắt 234 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 234" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2341.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2342.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2349.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 234 ,cap dien cho may bien ap 3! " cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) cmdmba4.BackColor = RGB(255, 0, 0) Text6.Text = " co dien " Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 234 va cac dao cach ly " cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 117 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.Text5.Text = " mat dien " Form3.Text6.Text = " mat dien " Form3.Text7.Text = " mat dien " Form3.Text9.Text = " mat dien " Form3.Text10.Text = " mat dien " Form3.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 118 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.Text5.Text = " mat dien " Form3.Text6.Text = " mat dien " Form3.Text7.Text = " mat dien " Form3.Text9.Text = " mat dien " Form3.Text10.Text = " mat dien " Form3.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Private Sub cmd274_Click() / máy cắt 274 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 274" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 274 ! " cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) Case idno Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 119 Lớp: ĐKTĐ2-47 cat: Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 MsgBox " may cat da ngat " cmd274.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2741.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2742.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = " co dien " Else Text2.Text = "mat dien" End If End Sub Mã nguồn điều khiển trạng thái máy cắt Private Sub mnumc_Click() / nót Ên trạng thái máy cắt Form7.Show Form1.Enabled = False Form3.Enabled = False Form7.cmd100.BackColor = Form1.cmd100.BackColor Form7.cmd112.BackColor = Form1.cmd112.BackColor Form7.cmd131.BackColor = Form1.cmd131.BackColor Form7.cmd171.BackColor = Form1.cmd171.BackColor Form7.cmd173.BackColor = Form1.cmd173.BackColor Form7.cmd175.BackColor = Form1.cmd175.BackColor Form7.cmd177.BackColor = Form1.cmd177.BackColor Form7.cmd331.BackColor = Form1.cmd331.BackColor Form7.cmd371.BackColor = Form1.cmd371.BackColor Form7.cmd373.BackColor = Form1.cmd373.BackColor Form7.cmd375.BackColor = Form1.cmd375.BackColor Form7.cmd441.BackColor = Form1.cmd441.BackColor Form7.cmd442.BackColor = Form1.cmd442.BackColor Form7.cmd133.BackColor = Form1.cmd133.BackColor Form7.cmd132.BackColor = Form3.cmd132.BackColor Form7.cmd172.BackColor = Form3.cmd172.BackColor Form7.cmd174.BackColor = Form3.cmd174.BackColor Form7.cmd176.BackColor = Form3.cmd176.BackColor Form7.cmd178.BackColor = Form3.cmd178.BackColor Form7.cmd332.BackColor = Form3.cmd332.BackColor Form7.cmd372.BackColor = Form3.cmd372.BackColor Form7.cmd374.BackColor = Form3.cmd374.BackColor Form7.cmd376.BackColor = Form3.cmd376.BackColor Form7.cmd632.BackColor = Form3.cmd632.BackColor Form7.cmd671.BackColor = Form3.cmd671.BackColor Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 120 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Form7.cmd672.BackColor = Form3.cmd672.BackColor Form7.cmd673.BackColor = Form3.cmd673.BackColor Form7.cmd674.BackColor = Form3.cmd674.BackColor Form7.cmd134.BackColor = Form3.cmd134.BackColor Form7.cmd233.BackColor = Form4.cmd233.BackColor Form7.cmd212.BackColor = Form4.cmd212.BackColor Form7.cmd200.BackColor = Form4.cmd200.BackColor Form7.cmd271.BackColor = Form4.cmd271.BackColor Form7.cmd273.BackColor = Form4.cmd273.BackColor Form7.cmd275.BackColor = Form4.cmd275.BackColor Form7.cmd277.BackColor = Form4.cmd277.BackColor Form7.cmd234.BackColor = Form5.cmd234.BackColor Form7.cmd272.BackColor = Form5.cmd272.BackColor Form7.cmd274.BackColor = Form5.cmd274.BackColor Form7.cmd276.BackColor = Form5.cmd276.BackColor Form7.cmd443.BackColor = Form4.cmd443.BackColor Form7.cmd444.BackColor = Form5.cmd444.BackColor End Sub Mã nguồn điều khiển hiển thị tạng thái máy cắt dao cách ly tương ứng Private Sub cmd233_Click() / ví dụ cho máy cắt 233 Form33.Show Form7.Enabled = False If Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text1.Text = " dong " Else: Form4.cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text1.Text = "cat" End If If Form4.cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text2.Text = " dong " Else: Form4.cmd2331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text2.Text = "cat" End If If Form4.cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text3.Text = " dong " Else: Form4.cmd2332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text3.Text = "cat" End If If Form4.cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text4.Text = " dong " Else: Form4.cmd2333.BackColor = RGB(0, 255, 0) Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 121 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Form33.Text4.Text = "cat" End If If Form4.cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text5.Text = " dong " Else: Form4.cmd2339.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text5.Text = "cat" End If End Sub Tài liệu tham khảo Phần tử tự động hệ thống điện – PTS Nguyễn Hồng Thái Tự động hoá với SIMATIC S7-300 – Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn Hà Nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Mạng truyền thông công nghiệp – Hoàng Minh Sơn Nhà xuất khoa hoc kỹ thuật 2006 Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 122 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Hà nội tháng năm 2007 Hệ thống truyền thông công nghiệp – ThS Bùi Đăng Thạnh Hệ thống điều khiển phân tán – TS Hoàng Minh Sơn Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 123 Lớp: ĐKTĐ2-47 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Trương Xuân Hiếu - Đỗ Thị Lệ - Chu Hải Yến 124 Hà nội tháng năm 2007 Lớp: ĐKTĐ2-47 [...]... KT2-47 23 ỏn tt nghip Sinh viờn: Trng Xuõn Hiu - Th L - Chu Hi Yn H ni thỏng 6 nm 2007 Lp: KT2-47 24 ỏn tt nghip H ni thỏng 6 nm 2007 Tỡm hiu h thng SCADA qun lý trm in 1.6 Khỏi nim chung v SCADA/ EMS/DM 1.6.1 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) l mt h thng iu khin giỏm sỏt v thu thp qun lý d liu Kh nng thc hin cỏc hot ng ti mt a bn khụng cú... lc cho cỏc h thng SCADA Nh ó nhn xột h thng SCADA bao gm mt trm chớnh, cỏc RTU v mt vi tuyn dõy thụng tin liờn lc gia thit b ch vi cỏc thit b u cui ng dõy thụng tin cú th l mch hu tuyn, kờnh viba hoc kờnh ti ba Bt k mt ng dõy thụng tin no cú h s tớn hiu trờn nhiu ln v cú di tn va cho tc truyn ca tớn hiu s u cú th s dng c Truyn bng ti ba Đường dây cao áp từ 110KV đến 500Kv Trạm điện Đường dây cao... by trờn 1.14 C ch thu thp tớn hiu o lng ca SCADA Theo thit k, vi vic s dng cỏc RTU v transducer, h thng SCADA thu thp cỏc loi tớn hiu o lng nh sau: Tn s (F), in ỏp (U), cụng sut hu cụng (P), cụng sut vụ cụng (Q), ch th b i nc mỏy bin ỏp Giỏ tr dũng in (I) c tớnh toỏn da trờn cỏc s liu P, Q, U thu thp Nguyờn tc chung ca c ch thu thp tớn hiu o lng ca h thng SCADA c khỏi quỏt theo gin sau: Biến áp đo... tớn hiu s u cú th s dng c Truyn bng ti ba Đường dây cao áp từ 110KV đến 500Kv Trạm điện Đường dây cao áp Cuộn chặn Tụ liên lạc Tụ liên lạc Bộ lọc cao tần Bộ lọc cao tần bị Sinh Thiết viờn: Trng Xuõn Hiu - Th L - Chu Hi Yn PLC Thiết bị Lp: KT2-47 PLC Có thể truyền thoại, Fax, dữ liệu và tín hiệu cho role bảo vệ 28 ỏn tt nghip H ni thỏng 6 nm 2007 Hỡnh 2.1: Truyn bng ti ba Cỏc thnh phn chớnh trong truyn... Vn tc truyn cú th t ti 19200 baud, cũn bỡnh thng ngi ta hay s dng vn tc truyn 600 n 9600 baud Cn phi nhn mnh rng, thụng tin cú tm quan trng c bit i vi cỏc h thng SCADA H thng thụng tin liờn lc kộm cú th gõy li hoc mt tớn hiu iu khin H thng SCADA khụng th lm vic bỡnh thng nu thiu kờnh thụng tin tin cy v mnh 1.9 Mt s khỏi nim v truyn s liu Nhu cu v truyn s liu: - Cú thụng tin l cú nhu cu v truyn dn thụng... lnh chuyn nc ca mỏy bin ỏp t xa (Digital Remote Control) - Cỏc lnh iu khin liờn tc t xa (Analog Remote Control) - Cỏc lnh t ch t xa (Remote Setting) 1.13 Nht ký vn hnh vi h thng SCADA Ngoi chc nng iu khin v giỏm sỏt, h thng SCADA cú kh nng ghi li nht ký vn hnh v trng thỏi ca li m nú cú nhim v theo dừi Cỏc thit b ch thng c trang b mỏy tớnh cú b nh ln lu tr s lng ln thụng tin v li Ngoi ra mỏy tớnh cũn... H thng in quc gia v Trung tõm iu HT min Bc thụng qua h thng kt ni SCADA * Mc 2: Mc ton trm c thc hin ti phũng iu khin trung tõm ca trm vi trang b mt mỏy tớnh ch, trm thao tỏc, mng LAN Ti trm thao tỏc cú th thc hin cỏc chc nng iu khin v giỏm sỏt hot ng cỏc thit b lp t trong trm Mc iu khin ton trm cú giao tip vi cp iu khin cao hn (SCADA) * Mc 3: iu khin ti mc ngn Mc ngn trang b cỏc b I/O thc hin vic... giỏm sỏt h thng in, nh vy mt h thng thụng tin cng nh o lng t xa cỏc thụng tin hot ng gi v trung tõm iu hnh Hu ht cỏc trung tõm iu hnh v phõn phi ngnh in lc hin nay c trang b ít nht mt vi thit b ca h thng SCADA Cỏc thit b loi ny ó t ra cú hiu qu v cú tớnh kinh t trong cỏc thao tỏc vn hnh Chỳng t ra l tr th c lc cho cỏc nhõn viờn vn hnh trm, giỳp h duy trỡ tng i tt s hiu bit v tỡnh trng lm vic ca cỏc b phn... dõy xon, cỏp ng trc cho mng LAN + u im: Tc cao, kh nng chng nhiu cao + Nhc im: khụng ni t chung cho cỏc tớn hiu nờn cn 2 si dõy cho mt tớn hiu 1.10 Cỏc thnh phn chc nng c bn Xột mt cỏch tng quỏt, mt h SCADA bao gm cỏc chc nng lit kờ di õy: Phn cng - Thit b thu thp d liu: PLC, RTU, PC, I/O, cỏc u o thụng minh - H thng truyn thụng: Mng truyn thụng, cỏc b dn kờnh/phõn kờnh, Modem, cỏc b thu phỏt - Trm... cn m bo cỏc yu t sau: thi gian tỏc ng ngn, nhy v tin cy khi lm vic vi mi dng s c Cỏc rle chớnh ca cỏc mch bo v s dựng rle s cú b vi x lý, cú kh nng giao tip vi h thng iu khin bng mỏy tớnh v h thng SCADA v l sn phm tiờn tin nht hin nay Thit b bo v cho cỏc phn t phớa 220kV, 110kV c b trớ kt hp trong cỏc t iu khin - bo v ngn t trong nh iu khin trm Cỏc ngn l, thanh cỏi v thit b chớnh c trang b bo v
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống scada quản lí trạm điện, Thiết kế hệ thống scada quản lí trạm điện, Thiết kế hệ thống scada quản lí trạm điện, 3 CÊu trúc trạm biến áp và các giải pháp công nghệ, 4 Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị, 5 Quy trình vận hành, 9 Một số khái niệm về truyền số liệu, 16 Các module của PLC S7-300, 22 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả, 25 Tổng hợp tín hiệu cho từng cấp điện áp, 27 Chọn cấu hình cứng cho từng PLC, 29 Lập trình cho PLC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay