thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt

215 160 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:03

N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT LI NểI U Nc ta ang giai on phỏt trin nhanh chúng Do yờu cu phỏt trin ca t nc thỡ in nng cng phỏt trin theo kp nhu cu v in cú th a in nng ti cỏc ph ti cn xõy dng cỏc h thng cung cp in cho cỏc ph ti ny Lnh vc cung cp in hin l mt lnh vc ang cú rt nhiu vic phi lm ỏp ng nhu cu ngy cng tng ca sn xut, truyn ti in nng núi chung v thit k cung cp in núi riờng, trng H in Lc H Ni ang o to mt i ng ụng o cỏc k s h thng in Thit k mt h thng in l mt vic lm khú Mt cụng trỡnh in dự rt nh cng yờu cu kin thc tng hp t nhiu chuyờn ngnh hp (cung cp in, thit b in , li in , k thut in cao ỏp , an ton , v.v ) Ngoi ra, ngi thit k cng cn phi cú nhng hiu bit nht nh v xó hi , mụi trng , i tng cp in , tip th , Trong nhim v thit k ỏn tt nghip, em c phõn cụng v phn thit k cung cp in , nhim v thc hin thit k cung cp in cho Nh mỏy liờn hp dt Nh mỏy liờn hp dt l mt b phn quan trng sn xut cụng nghip nh v hng tiờu dựng ca nc ta Nh mỏy cú phõn xng sn xut, cn c cung cp mt ngun in nng tng i ln, ngun in c ly t ngun cao ỏp qua cỏc TBA trung gian v nh mỏy cung cp n cỏc phõn xng ỏn gii thiu chung v nh mỏy, v trớ a lý, c im cụng ngh, phõn b ph ti ng thi cng xỏc nh ph ti tớnh toỏn, thit k mng in h ỏp, cao ỏp, v h thng chiu sỏng cho cỏc phõn xng cng nh ton nh mỏy Thụng qua thit k v tớnh toỏn cng a cỏc cỏch la chn s lng, dung lng v trớ t TBA, trm phõn phi in nng trung tõm, cng nh tớnh chn bự cụng sut phn khỏng cho h thng cung cp in cho ton nhn mỏy c s hng dn, ging dy nhit tỡnh ca cỏc thy, cụ giỏo b mụn v c bit l ca thy giỏo Th.S Nguyn Tun Hon, em ó hon thnh nhim v c giao Mc dự ó rt c gng nhng kin thc v kinh nghim cũn hn ch nờn bn ỏn ca em cú th cũn nhiu sai sút, em rt mong c s ch bo ca cỏc thy, cụ Em xin chõn thnh cm n thy giỏo Th.S Nguyn Tun Hon cựng cỏc thy cụ giỏo khỏc b mụn H Thng in H Ni , ngy thỏng nm 2011 Sinh viờn thc hin: TRN HUY TP Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Phn TNH TON THIT K CUNG CP IN Chng GII THIU CHUNG V TI THIT K I.GII THIU CHUNG V NH MY LIấN HP DT Loi hỡnh ngnh ngh, quy mụ v nng lc ca nh mỏy 1.1 Loi hỡnh ngnh ngh Ngnh cụng nghip nh núi chung v ngnh cụng nghip dt may núi riờng l mt ngnh sn xut quan trng nn kinh t quc dõn ca nc ta, cú nhim v cung cp cỏc sn phm ngnh hng tiờu dựng, dt may; c bit l cỏc sn phm may mc thi trang phc v cho nhu cu tiờu dựng nc v xut khu Nhỡn chung ngnh cụng nghip dt cú mc phỏt trin rt nhanh v a li hiu qu to ln i vi kinh t nc Trong nh mỏy liờn hp dt cú nhiu h thng mỏy múc, trang thit b khỏc nhau, rt a dng phong phỳ v phc Cỏc h thng mỏy múc ny cú tớnh cụng ngh cao v hin i Do vy, vic cung cp in cho nh mỏy ũi hi phi m bo v cht lng, tớnh liờn tc v tin cy cao 1.2 Qui mụ v nng lc ca nh mỏy Nh mỏy cú tng din tớch lờn ti 187.000 m2, ú cú phõn xng sn xut, cỏc phõn xng c xõy dng tng i lin v phõn b u trờn mt bng s dng ca nh mỏy vi tng cụng sut d kin l 5680 kW D kin tng lai nh mỏy s xõy dng, m rng thờm mt s phõn xng v lp t, thay th cỏc thit b mỏy múc mi hin i hn sn xut nhiu sn phm cht lng cao ỏp ng nhu cu v ngoi nc ng v mt cung cp in, vic thit k in phi m bo s gia tng ph ti tng lai V mt kinh t v k thut phi a phng ỏn cp in cho khụng gõy quỏ ti sau vi nm sn xut, v cng khụng gõy quỏ d tha dung lng m sau nhiu nm nh mỏy cng khụng s dng ht cụng sut d tr dn n lóng phớ Gii thiu qui trỡnh cụng ngh ca nh mỏy Ph ti in ca khu cụng nghip c cp in t ngun h thng cú khong cỏch 16 km qua ng dõy trờn khụng nhụm lừi thộp (dõy AC) hoc cỏp XLPE vi cp in ỏp l 35 kV hoc 110 kV Dung lng ngn mch v phớa h ỏp ca trm bin ỏp khu vc 250 MVA Thi gian xõy dng cụng trỡnh l 1nm, sut trit khu l 12%/nm, thi gian hnh cụng trỡnh l 30 nm Ph ti in ca nh mỏy tng i trung, ngun in phc v sn xut phõn xng ch yu l 0,4 kV Nh mỏy lm vic ca, sn xut theo dõy truyn vi thi gian s dng cụng sut ln nht l 2500 gi Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Bng 1.1 Ph ti cỏc phõn xng mt bng nh mỏy S Tờn phõn xng Cụng sut Tmax (h) T t T ( 1B phn si 1500 2500 2B phn dt 2800 2500 3B phn nhum 350 2500 4Phõn xng l 300 2500 5Phõn xng sa cha c khớ 250 2500 6Phõn xng mc 160 2500 7Trm bm 120 2500 8Ban qun lý v phũng thớ 150 2500 9nghim 50 2500 Kho vt liu trung tõm 10 Ph ti chiu Xỏc nh theo din sỏng cỏc phõn xng t Bng 1.2 S mt bng nh mỏy 12 T T l: 1/5000 S mt bng cp in cho nh mỏy Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT 2.1 Bn v túm tt quy trỡnh cụng ngh nh mỏy liờn hp dt S Sn xut si Sn xut thm Thm thnh phm Sn xut vi Quy trỡnh s lý t Sn xut si Si thnh phm Quỏ trỡnh may Sn phm may mc Sn xut vi l quỏ trỡnh liờn quan n dt thoi v dt kim, cy lụng nhung v khụng dt i vi vi dt cú thnh phn i t nguyờn liu polyester, thnh phn PET cú th lờn ti 100%vi kiu dt rt phong phỳ c dựng th thao v c sinh hot Vi c dt t si pha x, cú th pha hai hoc nhiu loi x Vi dt thoi l sn phm dng tm, hai h thng si an thng gúc to thnh H thng nm dc theo chiu di tm vi gi l si dc, h thng gi l si ngang.Vi dt kim l mt loi sn phm dt c hỡnh thnh bi cỏc vũng si múc ni Cu trỳc vi dt kim c xỏc nh bi dng v kớch thc vũng, quy cỏch si, kiu an, mt vũng, cha y 2.2 Mc tin cy cung cp in t quy trỡnh cụng ngh nh mỏy cho quỏ trỡnh sn xut ca nh mỏy c m bo tt thỡ vic cung cp in cho nh mỏy v cỏc b phn quan trng nh mỏy nh cỏc phõn xng Si, dt, nhum, l phi m bo cht lng in nng, tớnh liờn tc v tin cy cao Theo quy trỡnh cụng ngh sn xut ca nh mỏy thỡ vic ngng cung cp in s nh nh rt ln n s lng, cht lng ca sn phm, gõy thit hi rt ln v kinh t Vỡ vy, theo Quy phm trang b in nh mỏy c xp vo ph ti loi I Gii thiu ph ti in ca nh mỏy 3.1 c im ca ph ti in Ph ti in ca nh mỏy liờn hp dt cú th phõn lm loi ph ti nh sau + Ph ti ng lc + Ph ti chiu sỏng Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Ph ti ng lc thng cú ch lm vic di hn, in ỏp yờu cu trc tip n thit b l 380/220 V, cụng sut ca chỳng nm khong t cho ti vi chc kW v c cung cp bi ngun in xoay chiu cú tn s cụng nghip l 50 Hz Ph ti chiu sỏng thng l ph ti pha cụng sut khụng ln Ph ti chiu sỏng thng bng phng, ớt thay i v thng dựng dũng in xoay chiu cú tn s 50 Hz lch in ỏp mng chiu sỏng lUcp %2,5% 3.2 Cỏc yờu cu cung cp in ca nh mỏy Cn c theo quy trỡnh cụng ngh sn xut ca nh mỏy v c im ca cỏc thit b, mỏy múc cỏc phõn xng, ta thy t l phn trm ph ti loi I ln hn ph ti loi III, ú nh mỏy c ỏnh giỏ l h ph ti loi I v vic cung cp in yờu cu phi c m bo liờn tc Bng 1.3 Bng phõn nhúm cỏc thit b ph ti nh mỏy Số Ký Công suất (KW) Nhãn TT Tên thiết bị hiu Số hiệu Toàn trờn máy l-ợng mt bng 1 2doa Máy Máy Máy mài Máy toạ phay khoan sắc mũi 1 tiện độ ngang đứng phay ren Má Máy Máy May mài Máy y phay cắt dao chuốt tiện bào đứng mép Máy mài ren nga Máy Máy mũi Máy ng mài mài khoét tiện Má trũn vạn Thiết bị ren y Máy để hoá Máy xọc mài Máy bền kim 10 tiện Má phẳng mài loại 11 ren y Máy dao Máy giũa 12 13 cấp pha mài cắt chín y tròn gọt 14 h xác vạn Máy Máy 15 cao năn khoan mài 16 Máy g đứng mũi 17 khoan 3 10 11 12 13 15 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 531 818 IA6 3665 7,0 14,0 16 M 7,0 14,0 IA I 366 10,0 20,0 62 2,0 2,0 IK 36 2,0 2,0 62 7,0 14,0 I 365 3,0 3,0 7,0 7,0 A 7,0 7,0 2A 12 -58 2,5 5,0 - 4,0 8,0 450 2,5 2,5 7M 2,5 2,5 36 4,5 4,5 7A 3,0 3,0 420 4,5 4,5 8H 1,5 1,5 82 6 0,5 0,5 6H 1,5 1,5 82 A 1,0 1,0 6H A 0,5 0,5 11 2,5 2,5 3A 1,0 1,0 240 2,5 2,5 Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Số Ký Công suất (KW) TT Tên thiết bị hiu Nhãn 25 Máy khoan bàn trờn Số HC12 0,5 1,0 26 Máy đế mài tròn 1,5 1,5 mt l-ợng 27 Máy mài thô 2,5 2,5 bng 28 29 3M634 18,0 36,0 Mỏy canh 29 27 MC22 16,0 32,0 Mỏy canh 30 9,0 9,0 Mỏy canh phõn hng 30 31 12,0 12,0 41 Mỏy h 32 44 12,0 12,0 Mỏy h 33 12,0 12,0 45 Mỏy h 34 46 36 12,0 432,0 Mỏy dt CTD 35 47 18 12,0 216,0 Mỏy dt CTM 36 12,0 216,0 48 18 Mỏy xộn lụng 37 49 20 8,5 170,0 Mỏt dt kim 38 8,5 153,0 Mỏy cng nh hỡnh 50 18 39 51 20 8,5 170,0 Mỏy dt kim 40 8,5 136,0 52 16 Mỏy cỏn lỏng 41 53 27 8,5 229,5 Mỏy dt kim 42 8,5 76,5 54 Mỏy m kh 43 55 20 12,0 240,0 Mỏy dt CTM 44 12,0 216,0 56 18 Mỏy cun dõy 45 57 12 12,0 144,0 Mỏy ct mộp 46 12,0 288,0 58 24 Mỏy dt CTM Bộ phận sửa chữa 47 Máy tiện ren 31 1616 4,0 12,0 48 Máy tiện ren 32 1A62 7,0 7,0 49 Máy tiện ren 33 1624M 6,0 6,0 50 Máy tiện ren 34 163 10,0 30,0 51 Máy tiện ren 35 A 14,0 14,0 163 4,5 9,0 52 Máy khoan đứng 36 53 Máy khoan h-ớng 37 2A135 4,5 4,5 54 tâm 38 2A53 2,5 2,5 55 Máy bào ngang 39 7A35 10,0 10,0 56 Máy bào ngang 40 7A36 4,5 4,5 57 Máy mài phá 43 3M634 21,0 21,0 Mỏy bin ỏp hn 58 42 0,5 0,5 HCI2 Máy khoan bào A Phm vi ti õy l ti thit k tt nghip nờn vic tớnh toỏn chớnh xỏc v t m cho cụng trỡnh l mt lng ln, ũi hi phi cú thi gian di Do ú, ta ch tớnh toỏn chn cho cỏc hng mc chớnh quan trng ca cụng trỡnh Sau õy s l ni dung chớnh m bn thit k s N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT R4 E ln k vi k 2h 2h d d (10-23) Thụng thng chụn sõu ca cỏp h ln hn rt nhiu so vi bỏn kớnh cỏp lch tõm ca cỏp tr nờn rt nh cú th b qua Do vy cú th n gin cụng thc nhit tr h 4h ca t Vi d > 5, mt cỏch gn ỳng k d Hỡnh 10.6-Nhit tr ca cỏp hnh liờn tc(h s ti kn=1) khụng xột n hiu ng t b khụ v vi E=const Nhit tr ca cỏc cỏp n chụn ngm thnh bú(hỡnh 10.6b) 2h E (lnk+2lnk a ) vi k a (10-24) R4 = d Nhit tr ca cỏc cỏp n chụn ngm nm cỏch khong cỏch a (hỡnh10.6c) : (10-25) 2h d R = E (lnk+2lnk a ) vi k a = +1 Trong thc t kh nng ti ca cỏp ngm cũn ph thuc vo ch hnh (liờn tc hay giỏn on), iu kin mụi trng xung quanh (nhit ca t thay i theo mựa, cỏp mang ti, nhit lng tn vo t s lm cho t xung quanh cp khụ v tng nhit tr sut ca t) Trng hp sut tr nhit ca lp t quỏ ln, thi cụng t cỏp, cn thit phi o b i v thay bng cỏt, cỏc loi t cú sut tr nhit nh = 1K.m/W 1.3.5 Nhúm cỏp chụn t Mt s ng cỏp c chụn chung mt rónh cỏp hoc lp t vi khong cỏch khụng ln gia chỳng gõy nờn tng nhit tng h Kh nng ti ú s b gim Kh nng ti ca nhúm cỏp, nu khong cỏch lp t gia chỳng ln cú th tớnh nh trng hp mt cỏp riờng r 120 Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT tớnh kh nng ti ca nhúm cỏp cn phi xem xột xp chng trng nhit ca chỳng S giao thoa vi nhit dn ph thuc vo bin thiờn tớnh khụng ng nht cỏc cỏp gõy rt nh nờn cú th b qua Vi ph ti thay i ngy, kh nng ti ca ng cỏp cao hn hnh liờn tc (h s ti bng 1) Nu ti thay i theo biu ph ti mt thi gian di sau úng ti, gn b mt cỏp nhit thay i nhiu hn c v gim dn cỏch xa cỏp xột n yu t nh hng ca biu ph ti ngy, tớnh toỏn ch nhit ca cỏp ngi ta a khỏi nim ng kớnh c trng dy ca cỏp Trong phm vi ca dy tng nhit c xỏc nh theo tn tht hao trung bỡnh vi ph thuc vo h s ti kn Vi ti xoay chiu v h s ti nm khong 0,5 n 1, ng kớnh dy xỏc nh theo 0,205 d (10-26) W ( E ) 0,4 y W - s giao ng bt thng ca ph ti vũng 24gi(úng ct ti) Nhit tr b sung Rx v Rxy ca cỏp nhiu lừi c tớnh vi nhit tr sut x ca t khụ hiu ng nhúm cỏp ( x=2,5 K.m/W) Nhit tr b sung Rxy ca nhúm cỏp nhiu lừi c tớnh vi ph ti thay i ngy(biu ph ti) xy x y N ii y y (10-27) N y+1 Trong ú: N - s ng cỏp mng cỏp, Ny - s ng cỏp nm vựng nh hng ca cỏp bờn cnh (trong vũng trũn ng kớnh dy), - h s tn hao theo iu kin tn hao nhit trung bỡnh, 0,3k n 0,7k k2 kn - h s ti ky - h s hỡnh hc ca ng kớnh dy, vi 2h ky = + dy 4h dy (10-28) -1 Nhit tr b xung Rx ca nhúm cỏc cỏp nhiu lừi c tớnh vi ph ti c nh (kn=1) x xN 2 H s nhúm ca cỏc cỏp chụn t (10-29) c, i i vi s cỏp 1,2,3 ci - l khong cỏch t trc cỏp n mt im cho trc ca trng nhit , cI - l khong cỏch t nh ca cỏp n mt im ca trng nhit , Cỏp nm trung tõm s b phỏt núng nhiu hn Vi hai cỏp b trớ mng cỏp cựng mt sõu cỏch khong a xỏc nh bi[1]: Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc N 2h dy i N N i c i 121 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT 2h (10-30) ii =ln a +1 lnk a Kh nng ti (dũng in IZ) ca nhúm cỏp xỏc nh tng t nh trng hp mt cỏp nhng cú xột n nh hng tn nhit tng h gia chỳng: N x TLr -TU -Pd (R kd +T4 +R X E d IZ = k n nR'Wr (R ki +R +R xy (10-31) p dng tớnh toỏn ti u kh nng ti ca cỏp 2.1 S lc v tuyn cỏp Tuyn cỏp ngm 24kV M ỡnh Trung tõm Hi ngh quc gia nm k hoch ci to v phỏt trin li in thnh ph H Ni nhm tng cng tin cy cung cp in cho H ni theo yờu cu.Qua kho sỏt thỡ vic xõy dng cỏp ngm ny l phng ỏn nht cú th thc hin c Vỡ nu dựng phng ỏn xõy dng tuyn ng dõy trờn khụng s gp rt nhiu khú khn nh: cụng tỏc gii phúng mt bng trờn cỏc on ph l rt phc tp, thi gian gii to lõu Mt khỏc nu thay cỏp ngm bng ng dõy trờn khụng s ũi hi hnh lang chim t ln, hn na nu cụng trỡnh s dng ct thộp s nh hng n m quan thnh ph cng nh khụng m bo an ton cho nhng h dõn c di hnh lang ng dõy Do vy xõy dng tuyn cỏp ngm c chn l phng ỏn kh thi nht 2.2 Tớnh kh nng ti ca tuyn cỏp p dng lý thuyt v ch nhit ta tớnh toỏn dũng ti theo ch cho tuyn cỏp 24kV M ỡnh Trung tõm Hi ngh quc gia vi tng chiu di 3,2 km Bng 10.1 - Cỏc thụng s ca cỏp dựng tớnh toỏn TT Mụ t Yờu cu n v IEC-840 Tiờu chun sn xut 24 kV in ỏp 460 A Dũng ti nh mc ca cỏp Lừi cỏp 18,5 mm ng kớnh 240 mm2 Tit din 0,6 mm Chiu dy lp mn chn XLPE Cỏch in 5,5 mm Chiu dy mm 25 ng kớnh mm Chiu dy mn chn ngoi PVC V cỏp Chiu dy mm ng kớnh 31,5 mm ng kớnh ngoi 95 mm 95 mm ng kớnh ngoi ca cỏp /m 0,0754.10-3 in tr xoay chiu ca dõy dn ti Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 122 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT nhit 200C F/km 0,148.10-6 10 in dung ca cỏp /km 0,344 11 in khỏng ca cỏp Cu hỡnh b trớ cỏp pha tam giỏc, gm hai mch cỏp Khong cỏch gia cỏc pha 150 mm 12 Khong cỏch gia cỏc mch 200 mm chụn sõu cỏp 0,8 m Nhit lừi cỏp hnh liờn tc 90 C 13 Nhit lừi cỏp hnh quỏ ti 105 C Dng ni t v cỏp o pha, ni t qua b hn ch in ỏp 14 Ni t v cỏp dõy ni t cỏch ly V ch thi tit, cỏc iu kin v nhit , m, sut tr nhit ca t c ly theo hai thỏng i din cho hai c bn: thỏng cho núng m, thỏng cho lnh Cỏc thụng s c bn v iu kin khớ hu c trỡnh by ti bng 3.9 Bng 10.2 Cỏc iu kin v thi tit v a hỡnh ti khu vc H Ni Cỏc iu kin Thỏng Thỏng iu kin thi tit ớt ma Ma nhiu Thụng s Tỡnh trng t Khụ m nhiu Sut tr nhit(K.m/W) 1,5 0,9 E Nhit t sõu 1,5m(0C)-giỏ tr max 20 30 TU III.TNH TON, PHN TCH V A RA KT QU Theo kt qu tớnh toỏn cụng sut li in H Ni gia on 2010, mt mch cỏp ngm M ỡnh Trung tõm Hi ngh quc gia phi m bo ti lõu di cho phộp vi dũng ti khong 415 A tng ng vi h s ti khong 0,8 Tớnh toỏn dũng ti theo ch nhit p dng cỏc cụng thc t 10-4; 10-10; 10-11; 10-12; 10-13; 10-23; 10-30 v 10-31 tớnh, ta cú : 1.1 Hm mc tiờu : IZ = f(a) Nhit ca t Tu = 200C; nhit cỏp TLcp = 900C; E= 0,9 ; x=1,5; h=800mm; h s ti k = 0,8 v k = Cho khong cỏch gia cỏc tõm cỏp a thay i t 60mm n 210mm ta tớnh dũng ti Bng 10.3 Giỏ tr Pd ; R1; R3 ;R4 ;RCi;Rid tớnh cho ng cỏp 24kV M ỡnh Trung tõm Hi Ngh Quc Gia Thụng s Pd W R1 mm R3 K.m/W R4 K.m/W RCi K.m/W RCd K.m/W Pd W Giỏ tr 0,0016 0,1678 1,0547 0,4389 1,1106 1,0826 0,0024 Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 123 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Bng 10.4 Giỏ tr dũng ti (IZ) tớnh cho ng cỏp 24kV M ỡnh Trung tõm Hi Ngh Quc Gia khong cỏch a thay i Khong cỏch gia 60 90 120 150 180 cỏc tõm cỏp a(mm) 0,7844 0,6878 0,6194 0,5664 0,5233 0,4871 kn = 0,8 395,68 408,712 418,762 427,07 434,217 440,527 kn = 353,907 365,563 374,552 381,983 388,376 394,019 Rx= Rxy IZ 210 Cn c vo s liu ca bng trờn ta v c ng cong mụ t quan gia khong cỏch lp t cỏp vi dũng in ti(IZ) 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 kh nng ti 418.762 427.07 434.217 440.527 408.712 395.68 374.552 381.983 388.376 394.019 k=0,8 k=1 365.563 353.907 60 90 120 150 180 210 khong c ỏc h Hỡnh 10.7 - nh hng ca khong cỏch gia cỏc si cỏp ca mch cỏp n kh nng ti 1.2 Hm mc tiờu : IZ = f(h) Nhit ca t Tu = 200C; nhit cỏp TLcp= 900C; E=0,9; x=1,5; a = 150 mm; h s ti k = 0,8 v k = Cho chiu sõu chụn cỏp h thay i t 600 n 1200 mm ta tớnh dũng ti Bng 10.5 Giỏ tr dũng ti (IZ) tớnh cho ng cỏp 24kV M ỡnh Trung tõm Hi Ngh Quc Gia chụn sõu cỏp thay i Chiu sõu chụn 600 700 800 900 1000 1100 cỏp h(mm) 0,372 0,3939 0,4129 0,4297 0,4447 0,4583 0,4708 R4 0,0022 0,0023 0,0023 0,0023 0,0024 0,0024 0,0024 Pd 0,4558 0.4919 0,5233 0,5512 0,5761 0,5987 0,6194 Rx= Rxy kn = 0,8 446,2 439,67 434,22 429,56 425,515 421,946 418,762 IZ kn = 399,09 393,25 388,38 384,21 380,592 377,4 374,552 1200 Cn c vo s liu ca bng trờn ta v c ng cong mụ t quan gia chiu sõu chụn cỏp vi dũng in ti (IZ) Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 124 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 kh nng ti 446.198 439.668 434.217 429.562 425.515421.946 418.762 399.092 393.251 388.376 384.212 380.592 377.4 374.552 k=0,8 k=1 600 700 800 900 1000 1100 1200 c hụn s õu Hỡnh 10.8 - nh hng ca chiu sõu chụn cỏp n kh nng ti 1.3 Hm mc tiờu : IZ = f(E) Nhit ca t Tu= 200C; nhit cỏp TLcp= 900C ; a=150mm ; x=1,5; h=800mm; h s ti k = 0,8 v k = Cho sut tr nhit ca t E thay i t 0,5 n 1,5 (K.m/W) ta tớnh dũng ti Bng 10.6 Giỏ tr dũng ti(IZ) tớnh cho ng cỏp 24kV M ỡnh Trung tõm Hi Ngh Quc Gia sut tr nhit ca t thay i Sut tr nhit 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 ca t E (K.m/W) 0,2294 0,3211 0,4129 0,5047 0,5964 0,6882 R4 455,11 444,29 434,22 424,8 415,967 407,665 kn=0,8 IZ 407,059 397,388 388,375 379,951 372,053 364,627 kn = Cn c vo s liu ca bng trờn ta v c ng cong mụ t quan gia sut tr nhit ca t vi dũng in ti(IZ) Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 125 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Kh nng ti Iz 460 455.105 450 440 430 420 410 407.059 400 390 380 370 360 0.5 0.7 k=0,8 444.292 k=1 434.217 424.799 415.967 407.665 397.388 388.375 0.9 1.1 379.951 1.3 372.053 364.627 1.5 Sut tr nhit Hỡnh 10.9 - nh hng ca nhit sut tr t n kh nng ti ca cỏp Nhn xột - Kh nng ti ca ng cỏp s tng lờn khong cỏch gia cỏc si cỏp mt mch tng lờn Nhng khong cỏch ny tng lờn n gii hn no ú thỡ s phỏt nhit ca cỏp khụng lm nh hng n na La chn khong cỏch gia cỏc si cỏp l 150mm, khong cỏch gia hai mch l 200mm l ti u vi dũng ti nh mc ca tuyn cỏp Chiu rng mng cỏp cng liờn qun trc tip n kh nng ti, mng cỏp cng ln kh nng ti ca cỏp cng ln vi cựng mt tit din cỏp nhng iu kin thi cụng khú khn v b hn ch bi cụng trỡnh ngm - Thay i chụn sõu lp t cỏp thỡ kh nng ti ca cỏp s thay i Trng hp lp t gim sõu, kh nng ti ca cỏp s tng lờn, nhiờn cỏp c chụn t trỏnh va chm c khớ v kt hp vi cỏc cụng trỡnh ngm khỏc hin nờn cỏp c lp t sõu 0,8m di mt t Chiu sõu v chiu rng ca mng cỏp ph thuc vo dy ca cỏc lp cỏt n nh nhit, lp mt ng, cụng trỡnh ngm hin hu - Sut tr nhit ca t l mt thụng s nh hng rt quan trng i vi dũng ti cho phộp ca cỏp, tng sut tr nhit t l nghch vi kh nng ti ca cỏp Cn c vo th ta thy sut tr nhit ca t t 1,5 K.m/W xung 0,7 K.m/W cú th cho phộp tng cụng sut truyn ti ca tuyn cỏp lờn khong % nhit mụi trng l 200C Kt qu ny cú ý ngha quan trng, thit k thi cụng tuyn cỏp ngm cn phi bit quan tõm n mụi trng dn nhit xung quanh Trng hp sut tr nhit ca lp t quỏ ln thi cụng t cỏp cn phi o b i v thay bng cỏt, cỏc loi t cú sut tr nhit nh 1,2K.m/W l tt nht Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 126 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Chng 11 PHN KT LUN Qua kt qu nghiờn cu, tớnh toỏn ó c trỡnh by lun ta rỳt mt s kt lun sau õy: - Hin i vi cp in ỏp 22kV tr lờn, phn ln s dng cỏp XLPE vỡ so vi cỏp du, cỏp XLPE cú rt nhiu u im nh: kh nng mang ti, cú kh nng chu nhit cao, khụng gõy nh hng mụi trng rũ r du, trng lng nh nờn thun li vic chuyn thi cụng v lp t - Theo s liu thc t thng kờ tỡnh hỡnh s c ca h thng cỏp ngm li in H Ni thỡ cỏp cỏch in XLPE nh hn so vi cỏp du, nhng nguyờn nhõn gõy s c cho cỏp cỏch in XLPE ngoi vic xõy dng cỏc cụng trỡnh ngm o phi cỏp thỡ ch yu nguyờn nhõn hng cỏp l ti cỏc hp ni cỏp Mt khỏc hin ti phn ln cụng trỡnh thi cụng cỏp ngm cỏc thit b thi cụng o ri cỏp cũn thiu, lc hu, s dng ch yu lao ng th cụng Cỏch khc phc nht l cn phi tng cng cỏc phng tin thi cụng c gii lp t cỏp ngm nh thit b o rónh cỏp, mỏy ri cỏp, dng c chng xon cỏp kộo ri cỏp trờn cỏc rulụ, dũng rc nh hng v.v gim thiu nh nht nhng s c cú th xy vi cỏp quỏ trỡnh thi cụng - Kh nng ti ca cỏp ph thuc vo nhiu yu t nh: cu hỡnh b trớ cỏp, ni t v cỏp, hoỏn v pha cỏp, sut tr nhit ca mụi trng lp t, chụn sõu, khong cỏch lp t gia cỏc cỏp Vic chn cu hỡnh b trớ cỏp, cỏch thc lp t cỏp, in tr ca vt liu n lp rónh cỏp hp lý s tng cng kh nng ti ca cỏp, kộo di tui th ca cỏp ngm - Khi ó gim khong cỏch lp t cỏp ti mc ti hn m tn tht khụng gim thỡ ta phi xem xột cỏch hoỏn v v cỏp C hai trng hp cỏp t nm ngang hay t trờn nh ca tam giỏc u thỡ tn hao u gim hoỏn v v, cỏp t theo cu hỡnh tam giỏc cú tn hao nh hn t nm ngang nhng thi cụng s phc hn Theo thc t lp t, hnh thỡ t theo cu hỡnh tam thớch hp cho tuyn cỏp cú chiu di tng i ngn, dựng cỏc trm bin ỏp, nh mỏy in - Cỏc bin phỏp nõng cao kh nng ti ca cỏp l s dng cỏc loi cỏp cú tn tht v bộ, s dng cỏc cht n cú nhit tr bộ, lm m vt liu xung quanh cỏp, tng truyn nhit bng b trớ cỏp hp lý, s dng h thng lm mỏt cng bc ú s dng vt liu lm m v cht n cú sut tr nhit nh = 1K.m/W l cỏch d thc hin v cho hiu qu tt Bn lun ny ó cp c nhng c bn nghiờn cu cỏc nh hng ca vic lp t cỏp ti kh nng mang ti ca cỏp, tớnh toỏn n kh nng ti ca cỏp theo lý thuyt v ch nhit t ú rỳt nhng ỏnh giỏ v nhn xột v vic lp t, vic tng kh nng truyn ti cho cỏp ngm cỏch in XLPE Hng nghiờn cu tip theo v cỏp ngm li in s l mt s ni dung chớnh nh sau : - nh hng in, t trng ca cỏc mch cỏp chy song song Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 127 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT - Tng hp phõn tớch s liu thc t s c h thng cỏp in nh hng ca mụi trng khớ hu nh nhit , dụng sột, ma lt t ú cú nhng cỏch thit k, thi cụng v hnh h thng cỏp ti u nht - Nghiờn cu v ng dng cỏc phng phỏp dũ tỡm s c v x lý s c cỏp ngm, nõng cao kh nng hnh cung cp in ca h thng cỏp - ỏnh giỏ tỡnh trng s c h thng cỏp in lc tỏc ng ca mụi trng Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 128 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT TI LIU THAM KHO Ngụ Hng Quang V Vn Tm, Thit k cp in Nxb Khoa hc v k thut 2008 TS.Trn Quang Khỏnh, Bi cung cp in Nxb Khoa hc k thut 2008 TS.Trn Quang Khỏnh, Cung cp in Nxb Khoa hc k thut 2008 PGS TS Phm Vn Hũa, Nh mỏy in Nxb Khoa hc k thut 2008 PGS TS Phm Vn Hũa, Ngn mch v t dõy h thng in Nxb Khoa hc v k thut 2008 6.Mng v li in Nguyn Vn m Nxb khoa hc k thut 2006 Nguyn Minh Chc, K thut in cao ỏp Nxb khoa hc k thut 2008 8.PTS Nguyn ỡnh Thng, in t trng v s phỏt nhit ca h thng cỏp n li in cao ỏp ba pha , Tp in lc, 6-1997,7-1997 9.T.sV Thanh Hi, Bỏo cỏo ti nghiờn cu khoa hc nghiờn c tỏc ng qua li gia yu t mụi trng khớ hu v quỏ trỡnh lóo hoỏ cỏch in cỏp in lc h thng in Vit Nam, Vin Nng Lng, H ni 2004 10.Bỏo cỏo, Phỏt trin mng li cỏp ngm ti thnh ph H ni, Hi tho cỏp ngm, H ni 2003 11.Vừ Hoi Nam, Thit k h thng cỏp ngm cao ỏp v nghiờn cu o pha ni õt, Lun thc s 2004, HBK HN Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 129 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT MC LC LI NểI U Phn TNH TON THIT K CUNG CP IN Chng GII THIU CHUNG V TI THIT K I.GII THIU CHUNG V NH MY LIấN HP DT .2 Loi hỡnh ngnh ngh, quy mụ v nng lc ca nh mỏy .2 Gii thiu qui trỡnh cụng ngh ca nh mỏy Gii thiu ph ti in ca nh mỏy 4 Phm vi ti .6 Cỏc ti liu tham kho .7 CHNG TNG HP PH TIXC NH PH TI TNH TON CA CC PHN XNGV TON NH MY I.TNG QUAN V CC PHNG PHP XC NH PH TI TNH TON Khỏi nim v ph ti tớnh toỏn Xỏc nh ph ti tớnh toỏn ca phõn xng dt 14 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn ca phõn xng sa cha c khớ 19 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn ca cỏc phõn xng khỏc nh mỏy 25 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn cho ton nh mỏy .28 Biu ph ti ca cỏc phõn xng nh mỏy 28 CHNG THIT K H THNG CUNG CP IN LA CHN CP IN P TRUYN TI T HT V NH MY 31 I KHI NIM MNG IN CAO P NH MY 31 Chn cp in ỏp hnh 31 Cp in ỏp truyn ti t HT v nh mỏy 31 II LA CHN S L NG DUNG LNG V V TR T TBA CHNH (TRM PHN PHI TRUNG TM) 32 Chn s lng v dung lng MBA 32 La chn s lng, dung lng v v trớ t TBA cỏc phõn xng, lp s CC cho nh mỏy 33 Phng ỏn cung cp in cho cỏc trm bin ỏp phõn xng 36 Thit k HTCC cho nh mỏy .42 CHNG TNH TON THIT K CHN CC PHN T C BN CHO CC TBA CUNG CP IN 44 I TNH TON KINH T - K THUT V LA CHN CC PHN T C BN CHO TBA CC PHNG N T ể CHN PHNG N CC TI U CHO NH MY .44 so sỏnh kinh t k thut gia cỏc phng ỏn ta s dng hm chi phớ vũng i cho bi toỏn .44 Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 130 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Phng ỏn 45 Phng ỏn II .50 Phng ỏn III 52 Phng ỏn IV 55 II TNH TON NGN MCH, CHN V KIM TRA THIT B CHO NH MY LIấN HP DT .57 Tớnh toỏn ngn mch v la chn cỏc thit b in .57 La chn v kim tra cỏc thit b in 60 III THUYT MINH V VN HNH S .66 Khi hnh bỡnh thng .66 Khi cú s c .66 Khi sa cha nh k .66 IV.THIT K MNG IN H P CA PHN XNG SA CHA C KH 68 1.ỏnh giỏ v ph ti ca phõn xng sa cha c khớ 68 2.La chn s cung cp in cho phõn xng sa cha c khớ 68 3.Chn t phõn phi v t ng lc 71 4.Tớnh toỏn ngn mch phớa h ỏp ca phõn xng sa cha c khớ kim tra cỏp v ỏptụmỏt 75 5.Thit k trm bin ỏp B3 79 CHNG TNH TON B CễNG SUT PHN KHNG NNG CAO H S CễNG SUT Cos CHO NH MY 84 I T VN .84 II CHN THIT B B 85 III XC NH V PHN B DUNG LNG B .85 Xỏc nh dung lng bự 85 Phõn b dung lng bự cho cỏc trm bin ỏp phõn xng 85 Xỏc nh dung lng bự ti u cho cỏc nhỏnh 86 Kt lun 88 CHNG TNH TON NI T AN TON CHO TRM V CC THIT B DNG IN 90 I KHI NIM V NI T 90 II XC NH IN TR NI T CN THIT CA H THNG NI T NHN TO 91 III XC NH IN TR TN CA IN CC CHễN SU 91 Xỏc nh in tr sut tớnh toỏn 91 Cỏch thc chụn sõu v loi in cc .91 Tớnh in tr ca in cc thng ng .92 Xỏc nh s b s in cc thng ng 92 Xỏc nh in tr tn ca in cc nm ngang 93 Tớnh chớnh xỏc in tr ca in cc thng ng .93 CHNG Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 131 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT THIT K CHIU SNG CHO CC B PHN 94 I MC CH V TM QUAN TRNG CA CHIU SNG 94 II H THNG CHIU SNG 94 Cỏc hỡnh thc chiu sỏng .94 Chn h thng chiu sỏng 95 Chn loi ốn chiu sỏng .95 Chn ri cho cỏc b phn 95 III TNH TON CHIU SNG .95 Chn ốn chiu sỏng cho phõn xng sa cha c khớ 95 Thit k mng in chiu sỏng 97 Thit k chiu sỏng cho cỏc phõn xng khỏc 98 CHNG TNG HP D TON V TNH GI THNH .101 BNG D TON VT T, NGUYấN VT LIU 101 BNG D TR NHN CễNG LP T, TH NGHIM 102 BNG TNG HP D TON 103 Phn II MT S GII PHP NNG CAO KH NNG TI CA CP CCH IN POLYMER 104 Chng T VN .104 I GII THIU .104 II CC BIN PHP TNG KH NNG TI CA CP 104 Gim tn tht lừi dn 104 Gim tn tht v .105 S dng loi cỏp cú tn tht v 106 S dng thnh phn cú nhit tr thp 107 La chn cu hỡnh b trớ cỏp 108 Tng kh nng thoỏt nhit bng h thng lm mỏt cng bc 109 Ngn chn cỏc im núng 111 Chng 10 CC BIN PHP TNG KH NNG TI CA CP 112 I NGHIấN CU V PHN TCH CC LOI CP S DNG CA CTY LHN C BIT L CP CCH IN POLYMER 112 II P DNG TNH TON TI U KH NNG TI CA CP 112 Lý thuyt v ch nhit ca cỏp lc 112 p dng tớnh toỏn ti u kh nng ti ca cỏp 122 III.TNH TON, PHN TCH V A RA KT QU 123 Tớnh toỏn dũng ti theo ch nhit 123 Nhn xột 126 Chng 11 PHN KT LUN 127 TI LIU THAM KHO 129 Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 132 N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LIấN HP DT Thc hin: Trn Huy Tp Lp 1H3 Khoa H Thng in H in Lc 133 [...]...cập + Thiết kế mạng điện phân xưởng Thực hiện: Trần Huy Tập – Lớp Đ1H3 – Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 25 26 28 2 1 hiÖu 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT + Thiết kế mạng điện nhà máy + Tính toán ngắn mạch chọn và kiểm tra thiết bị + Thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng + Thiết kế đường dây 35 kV từ TBA trung gian về nhà máy + Tính toán bù công suất phản kháng cho. .. Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực III 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Nhóm 2 9Máy mài tròn 11 10 Máy mài phẳng 12 11 Máy mài tròn 13 12 Máy mài vạn năng 17 13 Máy mài dao cắt gọt 18 14 Máy mài mũi khoan 19 15 Máy mài sắc mũi phay 20 16 Máy mài dao chuốt 21 17 Máy mài mũi khoét 22 18 Máy mài thô 28 Cộn Nhóm 3 g theo nhó m2 19 Máy phay ngang 9 20 Máy phay đứng 10 21 Máy. .. Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Bảng 2.3 Bảng phân nhóm thiết bị điện của phân xưởng dệt T Tên nhóm và tên Ký hiệu Số Công suất Toàn bộ (kW) lượn đặt trên T thiết bị g (kW) mặt bằng Nhóm 1 1Máy canh 1 29 2 18,0 36,0 2Máy canh 2 27 2 16,0 32,0 3Máy canh phân hạng 30 1 9,0 9,0 4Máy hồ 1 41 1 12,0 12,0 5Máy hồ 2 44 1 12,0 12,0 6Máy hồ... Đ1H3 – Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT 2 Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng dệt Theo bảng 2.3 Bảng phân nhóm phụ tải trong phân xưởng dệt Bảng phân nhóm thiết bị điện của phân xưởng dệt T Tên nhóm và tên Ký hiệu Số Công suất Toàn bộ (kW) lượn đặt trên T thiết bị g (kW) mặt bằng Nhóm 1 1Máy canh 1 29 2 18,0 36,0 2Máy canh 2 27... Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT 2.1 Xác định phụ tải tính toán của các nhóm phụ tải trong phân xưởng dệt 2.1.1 Tính toán phụ tải cho nhóm 1 Bảng 2.4 Danh sách các thiết bị phụ tải nhóm 1 phân xưởng dệt T Tên nhóm và tên Ký hiệu Số Công suất Toàn bộ (kW) lượn đặt trên T thiết bị g (kW) mặt bằng Nhóm 1 1Máy canh 1 29 2 18,0 36,0 2Máy. .. Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Các thiết bị trong một nhóm phải có vị trí gần nhau trên mặt bằng (điều này sẽ thuận tiện cho việc đi dây tránh chồng chéo, giảm tổn thất …) Các thiết bị trong một nhóm lên có cùng một chế độ làm việc (điều này sẽ thuận tiện cho tính toán và CCĐ sau này, và nếu chúng có cùng công suất thì số thiết bị điện. .. toán cho các nhóm trong phân xưởng dệt như sau: Thực hiện: Trần Huy Tập – Lớp Đ1H3 – Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Bảng 2.5 Kết quả phân nhóm phụ tải của phân xưởng dệt Pdm max Itt Ký hiệu Số Cosφ/ m= Kmax Ptt Qtt, Tên nhóm và (A) P đm, K sd n hq Pdm min (kW) kVAr trên bản lượng kW tgφ thiết bị vẽ 3 6 8 9 11 12 7 10 5 4 1 2 Nhóm 1 Máy. .. Huy Tập – Lớp Đ1H3 – Khoa Hệ Thống Điện – ĐH Điện Lực 1 1 1 1 17 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Cộng theo nhóm 61 36 306,0 0,7 0,7/1,02 36 1,09 506,76233,48 238,15 Nhóm 7 Máy dệt CTM 55 Máy cuốn dây 156 Cộng theo nhóm 7 20 18 38 20x12,0 18x12,0 456,0 0,7 0,7 0,7 0,7/1,02 0,7/1,02 0,7/1,02 38 1,09 1078,8 497,04 2 506,98 Nhóm 8 Máy dệt CTM 157 Máy cắt mép 58 Cộng theo... kháng cho mạng điện + Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng (phân xưởng sửa chữa cơ khí) + Thiết kế nối đất cho các TBA phân xưởng 5 Các tài liệu tham khảo 1 Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm, Thiết kế cấp điện Nxb Khoa học và kỹ thuật 2008 2 TS.Trần Quang Khánh, “Bài tập cung cấp điện Nxb Khoa học kỹ thuật 3 TS.Trần Quang Khánh, Cung cấp điện Nxb Khoa học kỹ thuật 4 PGS TS Phạm Văn Hòa, Nhà máy điện “ Nxb... 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT CHƯƠNG 2 TỔNG HỢP PHỤ TẢI XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ TOÀN NHÀ MÁY I TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 1 Khái niệm về phụ tải tính toán Phụ tải tính toán là một số liệu rất cơ bản dùng để thiết kế hệ thống cung cấp điện (CCĐ) Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay