Xây dựng nhà máy sữa chua uống hương trái cây

64 565 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:56

XÂY DỰNG NHÀ MÁY SỮA CHUA UỐNG HƯƠNG TRÁI CÂY NĂNG SUẤT 200.000L/NGÀY A Quy trình công nghệ tính cân nguyên vật liệu I Sơ đồ quy trình công nghệ Sữa bột Dầu bơ Muối Hoàn nguyên Sữa chua uống Rót sp Lọc Đồng hóa Gia nhiệt Thanh trùng Đồng hóa Thanh trùng Làm lạnh ủ hoàn nguyên Hương liệu Phối trộn Cấy giống Lên men siro Yêu cầu nguyên liệu: Sữa bột gầy Tiêu chuẩn sữa bột gầy (SMP): sản phẩm tách từ sữa tươi phương pháp sấy để tách gần hoàn toàn nước (4% ẩm) Sử dụng sữa bột có ưu điểm • • - Chủ động sản xuất Giảm giá thành Đóng gói bao bì kín 25kg/bao, bao có khả chống thấm cao Dầu bơ – Được sản xuất từ mỡ sữa có nhiều loại, dùng để tiêu chuẩn hóa hàm béo sữa hoàn nguyên – Có loại: dầu bơ 99,5% béo béo nguyên chất (AMF 99,9%) – Ta sử dụng AMF: đóng gói thùng 200l, nạp khí N2 ngăn chặn oxi hóa dầu mỡ Đường RE đóng gói bao 50kg, bao bì lớp II Tính cân nguyên vật liệu Bảng 1: lịch sản xuất nhà máy Tháng Số ngày làm Ca/ngày Ca/tháng 25 75 21 63 27 81 25 75 25 75 26 78 27 54 0 25 50 10 26 52 11 26 52 12 27 54 Tổng 280 709 • Một năm sản xuất 11 tháng, nghỉ tháng để sửa chữa, bảo trì thiết bị (tháng đỉnh mùa mưa) • Một năm làm việc 280 ngày • Một ngày làm ca, ca 8h, riêng tháng 7, 9, 10, 11, 12 làm ca ( phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu) • Năng suất 200.000 lít/ngày tương đương 220 tấn/ngày • Năng suất sản phẩm theo ca: 73,33 tấn/ca Bảng 2:Giả thiết tiêu hao qua công đoạn STT Công đoạn Tiêu hao(%) Hoàn nguyên 0,5 Lọc 0,2 Gia nhiệt 0,3 Đồng hóa 1 Thanh trùng 0,5 Làm lạnh 0,1 Ủ 1,5 Cấy giống 0,5 Lên men 10 Phối trộn 1,5 11 Thanh trùng 0,5 12 Đồng hóa 13 Rót sp Tính cân vật chất - Lượng sản phẩm đầu là: G0 = 73,33 tấn/ca - Lượng sữa trước rót hộp G1 =G0 100 100 =73 ,33 =74 ,82 100 −2 100 −2 (Tấn/ca) - Lượng sữa trước đồng hóa 2: G2 =G1 100 100 = 74 ,82 = 75 ,57 (Tấn/ca) 100 −1 100 −1 - Lượng sữa trước trùng: G3 =G2 100 100 = 75 ,57 = 75 ,94 (Tấn/ca) 100 −0,5 100 −0,5 - Lượng sữa trước phối trộn: G4 =G3 100 100 = 75 ,94 = 77 ,09 (Tấn/ca) 100 −1,5 100 −1,5 - Hương liệu dùng 1,7% so với lượng sữa lên men: 1,7 77 ,09 =1,31 100 - Quá trình cho nguyên liệu hao hụt 1% ->lượng hương liệu thực tế dùng là: 100 1,31 =1,323 100 −1 - Hương liệu bổ sung vào sữa dạng dung dịch 30% chất khô Gọi a lượng nước cần hòa tan hương liệu, ta có: 1,323 100 = 30 → a = 3,087 a + 1,323 - Lượng nguyên liệu lỏng cần dùng là: 3,087 + 1,323 = 4,41 - Lượng đường Saccharose có sữa chưa đặc 5,3% chất khô: 5,3 =4,085 100 - Lượng nước đường 17% là: 77 ,09 100 4,085 17 =24 ,02 - Quá trình cho nước đường vào thùng tiêu hao 1% -> lượng nước đường thực tế cần bổ sung: 100 24 ,02 =24 ,26 100 −1 Từ bảng trên, ta có công suất động lực Pdl=243.9 kW Tính tổng điện tiêu thụ năm: Số làm việc tối đa năm: T= 709 ca * giờ/ca =5672(h) A =(Pcs + Pdl) xTxA’ =(39.04+243.9)x5672x1.03 =1652980.75 (kWh) •Trong đó: –A’ hệ số hao tổn mạng điện (3%) II Tính Trong nhà máy thực phẩm, để cấp nhiệt cho thiết bị người ta thường sử dụng tác nhân nước bão hoà Thường dùng với mục đích gia nhiệt như: trùng sữa, nâng nhiệt sữa, chạy rửa thiết bị… Ngoài nước dùng để phục vụ cho sinh hoạt, vô trùng cho thiết bị trước sau ca sản xuất Sử dụng nước sản xuất có số ưu điểm sau: - Hơi nóng truyền nhiệt đều, không xảy tượng truyền nhiệt cục bộ, dễ điều chỉnh nhiệt độ cách điều chỉnh áp - Thuận tiện cho việc vận hành thiết bị, không cồng kềnh, phức tạp, chiếm phần diện tích nhỏ phân xưởng - Không gây độc hại, đảm bảo vệ sinh cho sản xuất, nên dùng cho sản xuất thực phẩm - Không ăn mòn thiết bị, vận chuyển xa ống - Đảm bảo vệ sinh cho sản xuất Năng suất sử dụng hơi: •Thanh trùng : 500kg/h (8 máy) •Đun AMF: 200kg/h(2 cái) •Nấu siro đường: 80kg/h (1 cái) •Làm nóng nước hoàn nguyên : 60kg/h (4 cái) •Lên men: 40kg/h (3 cái) •Đồng hoá: 100kg/h (5 cái) ⇒Tổng lượng sử dụng thiết bị: 5340kg/h •Hơi khử trùng thiết bị = 20% tổng lượng = 1068kg/h •Hơi sinh hoạt khoảng 0.5kg/người/h ⇒126x0.5 = 63kg/h •Hơi thất thoát khoảng 8% = 427.2 kg/h => Tổng lượng tiêu thụ: 5340+1068+63+427.2=6898.2kg/h • Chọn nồi hơi: Nồi đốt dầu ống lò lệch tâm: - Công suất hơi: 7000~8000kg/h - Áp suất hơi: 10 bar - Nhiệt độ hơi: 183oC - Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang - pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm - Hiệu suất: 89 ~ 90% - Điều khiển: hoàn toàn tự động ( tự động cấp nước, nhiên liệu, khởi động) - Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas III Tính nước •Nước nguyên liệu: (35.074+3.087+18.54)x3=170.1m3/ngày •Nước lò hơi: 6898.2kg/h = 6.8982m3/h = 165.56m3/ngày •Nước sinh hoạt: 35l/người/ngày ⇒Tính toán cho 60% nhân lực ca đông nhất: 77x0.035=2.695m3/ngày •Nước rửa xe, tưới cây: 5m3/ngày •Nước cứu hoả dự phòng: 50m3/ngày •Nước vệ sinh thiết bị nhà xường: 1.5m3/h = 36m3/ngày ⇒Chi phí nước kể đến hệ số sử dụng không (K = 1,5): G = 429.36x1.5 = 644m3/ngày Tính kinh tế I Vốn đầu tư cho tài sản cố định Vốn xây dựng nhà máy STT Công trình 1Phân xưởng 2Phòng bảo vệ 3Khu hành 4Nhà ăn 5Phòng SH-VS 6Kho thành phẩm 7Kho nguyên liệu 8Trạm biến áp 9Khu xử lý nước 10Phân xưởng điện 11Kho nhiên liệu 12Nhà nồi 13Nhà phát điện 14Khu lạnh trung tâm 15Khu cấp nước 16Tháp nước 17Nhà xe 18Gara oto 19Kho chứa hoá chất 20R&D 21KCS 22Y tế 23Kho bao bì F (m2) Đơn giá (106đ/m2) Thành tiền (106đ) 1035.25 12 300 230 65 1900 260 24 720 54 72 54 36 36 72 16 160 75 24 50 50 15 240 1.5 0.8 1.3 0.8 1 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 0.8 1552.875 9.6 390 230 52 1900 260 19.2 648 43.2 57.6 43.2 28.8 28.8 64.8 16 128 60 19.2 60 60 15 192 • Vốn đầu tư xây dựng: V1 = 5878.275x106đ – Các công trình phụ: tường, hè, đường, cống rãnh, khoản khác… = 30% V1 – Chi phí thăm dò thiết kế: 10% V1 ⇒ Tổng vốn đầu tư xây dựng: ⇒ V’1 = 1.4 V1 = 8229.585x106đ • Khấu hao xây dựng: Hxd = 5%V’1 = 411.48x106đ Vốn đầu tư máy móc thiết bị II Tính lương STT Nhân lực (106đ) Lao động trực tiếp Nhân viên bảo vệ, nhà ăn, vệ sinh, lái xe Nhân viên hành Nhân viên kĩ thuật Nhân viên kinh doanh Y tế Nhân viên KSC Nhân viên R&D Trưởng ca, trưởng phòng 10 Phó giám đốc 11 Giám đốc   Số Lương lượng tháng (106đ) 84 11 3 3 3.5 Lương năm (106đ) Tổng lương năm (106đ) 42 3528 36 396 3.5 42 48 48 36 96 96 8.5 102 15 180 30 360 Tổng L1 = 210 336 192 72 288 288 306 540 360 6516 • Tổng lương cán công nhân viên năm: L1 = 6516x106đ * Tiền bảo hiểm xã hội: 16%L1 * Tiền bảo hiểm y tế: 3% L1 * Kinh phí cho công đoàn: 2%L1 * Bảo hiểm thất nghiệp: 1% L1 * Phụ cấp: 10% L1 ⇒Quỹ lương nhà máy năm: L’1=(1+0.16+0.03+0.02+0.01+0.1) L1= 1.32L1 =8601.12x106đ III Chi phí sản xuất năm Nhiên liệu sử dụng chung ST Danh mục T Nước Điện   Dầu DO Dầu FO Xăng Dầu nhờn Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền (103đ) (1 năm) (103đ) m3 180320 1081920 kW 1.7 1652980 2810067.27 75 lít 21 lít 15 228652.5 3429787.5 lít 23   lít 50   Tổng N1 =   Nguyên liệu sử dụng dây chuyền sản xuất STT   Danh mục Đơn vị Đơn giá Số lượng Số lượng Thành (103đ) (1 ca) (1 năm tiền 709 ca) (103đ) S ữ a b ộ t g ầy kg 42 11362 8055658 477204 AMF kg 15 2964 2101476 44460 Đường RE kg 19 4390 3112510 83410 Hương liệu lít 200 1323 938007 264600 Lactose kg 50 416 294944 20800 Men kg 500 1980 1403820 990000 Bao bì hộp hộp 370370 26259233 370370 giấy Ống hút nhựa ống 0.2 370370 26259233 74074 Tổng N2 = 2324918 IV Tính giá thành cho đơn vị sản xuất [...]... trình hoàn nguyên: 49 ,4 71 = 35,074 (Tấn/ca) 100 Bảng 3: tổng kết nguyên liệu sản xuất sữa chua uống hương trái cây trong 1 ca ( tấn) Nước hoàn nguyên 35,047 Nước hòa tan nguyên liệu 3,087 Nước nấu siro 18,54 Sữa bột gầy 11.362 AMF 2,964 Đường RE 4,39 Hương liệu 1,323 Lactose 0,416 Men 1,98 - Tính số lượng bao bì: sữa chua được rót vào bao bì hộp giấy 180ml Số hộp giấy sử dụng trong 1 ca: 1 1 200000 ... tích cho 1 người 322: số người làm trong nhà máy 1 ngày ⇒ F1 = 120 + 161 = 281 (m2) (F1 là diện tích khu hành chính) => Lấy F1 = 300 (m2) ( nhà vệ sinh đi kèm) 2 Nhà ăn Diện tích chọn: 2m2/người Xây nhà ăn cho 2/3 số người làm việc ca đông nhất (126 người) Fmin = 2.126 2 =168 (m2) 3 Khu bếp: ta chọn diện tích bếp là 5 x 10 x 8 (m) 2 • Xây dựng nhà vệ sinh đi kèm nhà ăn: Fvs= 9 m2 • Vậy F2 = F2’ + Fvs... ty sản xuất sữa bột Tận dụng các ưu thế khi xây dựng trong các khu công nghiệp như được miễn thuế xây dựng, các chi phí khác như hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp và xử lý nước… Gần các trung tâm thương mại, các cảng, các nhà phân phối lớn như TPHCM, Đồng Nai… • Lợi thế về khí hậu: chỉ có 2 mùa ổn định, ít thiên tai… • Lợi thế về chính sách ưu đãi của tỉnh: miễn thuế xây dựng 3 năm,... vay vốn và kêu gọi đầu tư… II Xây dựng mặt bằng tổng thể: 1 Nhà hành chính: - Cơ cấu tổ chức trong công ty: • Giám đốc • Phó GĐ sản xuất • Phó GĐ kinh doanh • Phó GĐ kỹ thuật • Bộ phận động lực: 2 • Bộ phận kinh doanh: 4 • Bộ phận cung ứng: 2 • Bộ phận xây dựng IT: 3 • Bộ phận y tế: 2 • Bộ phận kế toán: 4 • Bộ phận công đoàn: 1 Vậy khu hành chính gồm 22 người Xây dựng nhà hành chính kiểu mở Diện tích... =47 ,42 (Tấn/ca) - Lượng sữa vào giai đoạn ủ: 100 100 G7 = G6 = 47,42 = 48,14 (Tấn/ca) 100 − 1,5 100 − 1,5 - Lượng sữa trước làm lạnh: G8 = G7 100 100 = 48,14 = 48,19 (Tấn/ca) 100 − 0,1 100 − 0,1 - Lượng sữa trước thanh trùng lần 1: G9 = G8 100 100 = 48,19 = 48,4 (Tấn/ca) 100 − 0,5 100 − 0,5 - Lượng sữa trước đồng hóa 1: G10 = G9 100 100 = 48,4 = 48,9 100 − 1 100 − 1 - Lượng sữa trước gia nhiệt: G11... 49,07 (Tấn/ca) 100 − 0,3 100 − 0,3 - Lượng sữa trước lọc: 100 100 G12 = G11 = 49,07 = 49,16 (Tấn/ca) 100 − 0,2 100 − 0,2 - Lượng sữa trước hoàn nguyên: 100 100 G13 = G12 = 49,16 = 49,4 (Tấn/ca) 100 − 0,5 100 − 0,5 - Thành phần sữa hoàn nguyên gồm 6% béo, 23% sữa bột và 71% nước - Lượng béo cần bổ sung: 49 ,4 6 = 2,964 (Tấn/ca) 100 23 = 11,362 (Tấn/ca) - Lượng sữa bột nguyên liệu 49,4 100 - Lượng nước... - Lượng sữa trước phối trộn: G4 = 77 ,09 − 24 ,26 − 4,41 = 48 ,42 (Tấn/ca) • Trong đó: 24,26 (tấn/ca) nước đường 17% 4,41 (tấn/ca) hương liệu dạng lỏng - Lượng sữa trước lên men: 100 100 G5 = G4 = 48 ,42 = 49 ,40 (Tấn/ca) 100 − 2 100 − 2 - Trong quá trình lên men, đường Lactose trong sữa lên men lactic nên lượng chất khô bị tiêu hao: C12 H 22 O11 H 2O → 4CH 3 − CHOH − COOH - Khi acid trong sữa đạt... 1980x1110 8 5 Lên men 3800x2000 3 6 Thùng chứa men 1900x1000 2 7 Thùng phối trộn 3800x2000 2 8 Nồi nấu siro 2000x800 1 9 Đồng hóa 1200x1000 5 10 Máy rót 5000x2100 4 11 Tank chứa hương liệu 1000x500 1 12 Thiết bị lọc 1200x1000 1 C Mặt bằng tổng thể: I Xác định vị trí xây dựng: • Khu công nghiệp Viet-Sin tọa lạc tại khu công nghiệp tập trung của tỉnh Bình Dương, đang phát triển ào ạt về kinh tế xã hội Nằm cách... = 218 + 9 = 227 (m2) • Lấy F2 = 230 (m2) 3 Phòng vệ sinh, giặt ủi Xây dựng phòng vệ sinh dành cho 60% nhân lực ca đông nhất 0,6 x 98 = 59 (người) Chọn tỷ lệ nam nữ là 1:1 Phòng nam: Thay quần áo: 0,2 m2/người Nhà tắm: 8 người /vòi tắm/ phòng tắm Có 30/8 = 3,75 < 4 Chọn 4 phòng Diện tích mỗi phòng: 1,2 x 0,9 (m) 4 x 1,08 = 4,32 (m2) Nhà vệ sinh: chọn 5 phòng, diện tích 0,9 x 1,2 (m) 5 x 1,08 = 5,4... < 3 Số thiết bị: n = 8.4000 Chọn 3 thiết bị X Máy rót sữa (Bencopak) • Năng suất: 15000 hộp/h • Số lần rót : 8 • Thể tích mỗi hộp: 180 ml • Kích thước: 5000 x 2100 x 2000 ⇒ Mỗi giờ rót được: 15000 x 180 = 2700000 (ml) = 2700 (l/h) Mỗi ca cần rót: 66666,7 lít Mỗi giờ cần rót: 8333,3 lít Số thiết bị: 8333,3 n= = 3,08 < 4 2700 Chọn 4 thiết bị XI Thùng chứa hương liệu Chọn thùng hình trụ, đáy chõm cầu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nhà máy sữa chua uống hương trái cây, Xây dựng nhà máy sữa chua uống hương trái cây, Xây dựng nhà máy sữa chua uống hương trái cây, A. Quy trình công nghệ và tính cân bằng nguyên vật liệu, C. Mặt bằng tổng thể:, Phân xưởng chính: dựa vào bảng 4, tổng kết số lượng và kích thước thiết bị ta có bảng sau:, D. Tính toán kỹ thuật cụ thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay