KHẢO SAT THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN THỔI bụi LO hơi CHO NHA MAY NHIỆT điện TREN nền SIMATIC

75 165 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:42

Ngày nay, cùng hoà nhập với chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá,ngành điện đóng một vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế của cảnước. Tuy nhiên hiện nay năng lượng điện để sản xuất và tiêu dùng còn thiếu rấtnhiều. Nhà nước, chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều phương án để khắc phục vấnđề này như trong quy hoạch phát triển năng lượng điện chính phủ đã đưa ra danhmục xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện và nâng cấp mở rộng các nhàmáy điện hiện có.Đặc biệt cùng với sự hội nhập kinh tế thế giới các khu công nghiệp, chếxuất phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng cao do dó đã kéo theo nhu cầusử dụng điện tăng đột biến. Vì vậy việc xây dựng, nâng cấp các nhà máy nhiệtđiện được chính phủ quan tâm hàng đầu như : Xây dựng mở rộng nhà máy nhiệtđiện Phả Lại 2, Uông Bí 2, Ninh Bình…Xây dựng mới nhà máy nhiệt điện QuảngNinh 1, Quảng Ninh 2, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Mông Dương 1, Mông Dương 2,Sơn Động, Mạo Khê…Song song với việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện là việc bảodưỡng, sửa chữa, nâng cấp nhà máy điện. Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi chonhà máy nhiệt điện là một trong những hệ thống đóng vai trò quan trọng bởi thổibụi đều đặn để duy trì công suất hấp thụ nhiệt của các đường ống lò hơi, tăng hiệusuất truyền nhiệt của các đường ống sinh hơi, nâng cao tuổi thọ và năng suất lòhơi. Do hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện nước ta hiệnnay phụ thuộc vào kỹ thuật nước ngoài, giá thành cao nên việc bảo dưỡng, sửachữa, thay thế gặp khó khăn. Vì vậy đề tài: “Khảo sát thiết kế hệ thống điềukhiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện” thay thế hệ thống thổi bụi hiện tạitrong tình trạng bị hỏng hoặc có nỗi phần mềm điều khiển không khắc phục đượccần phải làm bởi làm được như vậy chắc giá thành sẽ rẻ hơn mà chúng ta hoàn chủđộng trong việc bảo hành, sửa chữa mà không phụ thuộc vào chuyên gia nướcngoài. ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HỐ ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỔI BỤI LỊ HƠI CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÊN NỀN SIMATIC S7-300 Học viên: VŨ MẠNH LAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DỖN PHƯỚC THÁI NGUN 2009 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐHKT CƠNG NGHIỆP ***** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Học viên: Vũ Mạnh Lai Lớp: CHK9 Chun ngành: Tự động hố Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Dỗn Phước Ngày giao đề tài: 06/08/2008 Ngày hồn thành: 15/03/2009 KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN PGS.TS: Nguyễn Dỗn Phước Vũ Mạnh Lai Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu Ngày nay, hồ nhập với chủ trương cơng nghiệp hố đại hố, ngành điện đóng vai trò chủ đạo chiến lược phát triển kinh tế nước Tuy nhiên lượng điện để sản xuất tiêu dùng thiếu nhiều Nhà nước, phủ Việt Nam có nhiều phương án để khắc phục vấn đề quy hoạch phát triển lượng điện phủ đưa danh mục xây dựng nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện nâng cấp mở rộng nhà máy điện có Đặc biệt với hội nhập kinh tế giới khu cơng nghiệp, chế xuất phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày cao dó kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến Vì việc xây dựng, nâng cấp nhà máy nhiệt điện phủ quan tâm hàng đầu : Xây dựng mở rộng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, ng Bí 2, Ninh Bình…Xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Mơng Dương 1, Mơng Dương 2, Sơn Động, Mạo Khê… Song song với việc xây dựng nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện việc bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp nhà máy điện Hệ thống điều khiển thổi bụi lò cho nhà máy nhiệt điện hệ thống đóng vai trò quan trọng thổi bụi đặn để trì cơng suất hấp thụ nhiệt đường ống lò hơi, tăng hiệu suất truyền nhiệt đường ống sinh hơi, nâng cao tuổi thọ suất lò Do hệ thống điều khiển thổi bụi lò cho nhà máy nhiệt điện nước ta phụ thuộc vào kỹ thuật nước ngồi, giá thành cao nên việc bảo dưỡng, sửa chữa, thay gặp khó khăn Vì đề tài: “Khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển thổi bụi lò cho nhà máy nhiệt điện” thay hệ thống thổi bụi tình trạng bị hỏng có nỗi phần mềm điều khiển khơng khắc phục cần phải làm làm giá thành rẻ mà hồn chủ động việc bảo hành, sửa chữa mà khơng phụ thuộc vào chun gia nước ngồi Cũng qua đồ án hồn thành, mong muốn từ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp xây dựng hệ thống thổi bụi Việt Nam với đặc điểm kỹ thuật giá thành hợp lý Trong thời gian làm luận văn, với kiến thức học nhà trường với tài liệu tham khảo, sách, tạp chí ngồi chương trình học tập đặc biệt nhờ có hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS.TS Nguyễn Dỗn Phước, thầy trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghiệp Thái Ngun, Đại học Bách khoa Hà Nội bạn đồng nghiệp mà tơi hồn thành luận văn Tuy nhiên kiến thức, khả hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp cho luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Ngun, tháng năm 2009 Tác giả Vũ Mạnh Lai Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU DANH MỤC HÌNH VẼ Chương 1: Những vấn đề lò 1.1 Vai trò lò nhà máy nhiệt điện 1.2 Mơ tả sơ lược đặc tính kỹ thuật lò hơi, máy thổi bụi nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1.3 Vai trò máy thổi bụi nhà máy nhiệt điện .15 1.4 Nhiệm vụ hệ thống điều khiển máy thổi bụi 17 Chương 2: Máy thổi bụi 2.1 Mơ tả chung máy thổi bụi 18 2.2 Mơ tả cấu trúc máy thổi bụi 19 2.3 Giới thiệu hoạt động máy thổi bụi 22 2.4 Thơng số máy thổi bụi 23 2.4.1 Thơng số máy thổi bụi ngắn (Wall Blower-WB) 23 2.4.2 Thơng số máy thổi bụi dài (Long Sootblower-LSB) 25 2.5 Van điều khiển ngun tắc vận hành 27 2.5.1 Ngun lý làm việc hệ thống van 27 2.5.2 Thiết kế sơ đồ hệ thống van 29 2.5.3 Chức van 31 2.5.4 Mơ tả ngun lý vận hành hệ thống van 33 2.6 Bộ điều khiển điện truyền động tuyến tính Modat 34 2.7 Cảm biến (Sensor áp Sensor nhiệt) 37 2.7 1.Cảm biến áp suất (Sensor áp kiểu DMP 333) .37 2.7.2 Cảm biến nhiệt độ (Sensor nhiệt - PT100) 39 Chương 3: Giới thiệu PLC Simatic S7-300 3.1 Mở đầu 43 3.2 Cấu trúc phần cứng PLC S7-300 .44 3.2.1 Giới thiệu PLC S7-300 .44 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 3.2.2 Giới thiệu module PLC S7-300 44 3.2.3 Cấu trúc nhớ CPU 52 3.3 Phần mềm STEP 54 3.3.1 Chức phần mềm STEP .54 3.3.2 Ngơn ngữ lập trình 54 3.3.3 Các bước thực để viết chương trình điều khiển 55 Chương 4: Thiết kế trạm PLC, mạch lực chương trình điều khiển cho hệ thống thổi bụi 4.1 Thiết lập tốn điều khiển trạm PLC 58 4.1.1 Ngun tắc hoạt động thành phần hệ thống thổi bụi 58 4.1.2 Cấu hình trạm PLC .58 4.2 Cơ cấu chấp hành mạch lực cho hệ thống thổi bụi 61 4.2.1 Cơ cấu chấp hành 61 4.2.2 Mạch lực cho hệ thống thổi bụi 63 4.3 Tổng qt q trình hoạt động vận hành 63 4.3.1 Giới thiệu trình tự thổi bụi điển hình nhà máy nhiệt điện 63 4.3.2 Mơ tả q trình hoạt động vận hành 64 4.3.3 Việc kiểm tra thơng thường thiết bị làm việc thiết bị dự phòng 65 4.3.4 Các cố xẩy hệ thống thổi bụi - Tình huống, ngun nhân, tín hiệu liên động - bảo vệ, xử lý người vận hành 67 4.3.5 Các biện pháp an tồn thổi bụi bề mặt trao đổi nhiệt lò 68 4.4 Chương trình điều khiển hệ thống phần mềm Step 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤC LỤC 72 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình1.1: Ngun lý cấu tạo lò hệ thống vòi thổi bụi Hình 1.2: Hình ảnh máy thổi bụi ngun lý làm Hình 2.2: (a) Hình ảnh máy thổi bụi dài; (b) máy thổi bụi ngắn Hình 2.3: Động hộp giảm tốc Hình 2.4: Gối đỡ ống lao Hình 2.5: Gối đỡ hộp chèn ống lao Hình 2.6: Van cấu đóng mở Hình 2.7: Hình ảnh máy thổi bụi van Hình 2.8: Ngun lý làm việc hệ thống van Hình 2.9: Sơ đồ hệ thống van Hình 2.10: Hình ảnh actuators modact MT Hình 2.11: Cấu hình actuator Hình 2.12: Đầu cảm biến áp lực Hình 2.13: Cảm biến đo nhiệt độ loại PT100 Hình 3.1: Ngun lý chung cấu trúc điều khiển logic khả trình H ình 3.2: Cấu hình cứng trạm PLC Hình 3.3: Hình ảnh modul CPU PLC S7-300 Hình 3.4: Hình ảnh modul nguồn PLC S7-300 Hình 3.5: Hình ảnh module cổng vào số PLC S7-300 Hình 3.6: Hình ảnh module cổng số PLC S7-300 Hình 3.7: Hình ảnh module cổng vào/ra số PLC S7-300 Hình 3.8: Hình ảnh module cổng tương tự PLC S7-300 Hình 3.9: Hình ảnh module FM PLC S7-300 Hình 3.10: Hình ảnh module CP PLC S7-300 Hình 3.11: Hình mơ tả quy trình thực chương trình điều khiển tuyến tính Hình 3.12: Cấu trúc chương trình có cấu trúc Hình 4.1: Thơng số kỹ thuật modul SM 321 DI, SM 322 DO32xDC24V/0,5A Hình 4.2: Cấu trúc trạm PLC hệ thống điều khiển thổ bụi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những vấn đề lò 1.1 Vai trò lò nhà máy nhiệt điện Lò thiết bị xẩy q trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng tỏa biến nước thành hơi, biến lượng nhiên liệu thành nhiệt dòng Lò thiết bị có mặt gần tất xí nghiệp, nhà máy, để sản xuất nước để phục vụ cho q trình sản xuất điện nhà máy điện, phục vụ cho q trình đun nấu, chưng cất dung dịch, sấy sản phẩm q trình cơng nghệ nhà máy…Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ lò sản xuất, ta phân làm hai loại sau: Trong nhà máy cơng nghiệp nhà máy hố chất, đường, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, dệt, chế biến thực phẩm…, nước phục vụ cho q trình đun nấu, chưng cất dung dịch, đặc sấy sản phẩm…thường bão hồ Áp suất tương ứng với nhiệt độ bão hồ cần thiết cho q trình cơng nghệ, loại lò gọi lò cơng nghiệp, có áp suất thấp, sản lượng nhỏ Trong nhà máy điện, lò sản xuất để làm quay tuốc bin, phục vụ cho sản xuất điện năng, đòi hỏi phải có cơng suất lớn, q nhiệt có áp suất nhiệt độ cao Loại gọi lò nhà máy điện Nhiên liệu đốt lò nhiên liệu rắn than, củi, bã mía, nhiên liệu lỏng dầu nặng (FO), dầu diezen (DO) nhiên liệu khí Hình 1.1 trình bày ngun lý cấu tạo lò tuần hồn tự nhiên nhà máy điện Nhiên liệu khơng khí phun qua vòi phun số vào buồng lửa số 2, tạo thành hỗn hợp cháy đốt cháy buồng lửa, nhiệt độ buồng lửa đạt tới 19000C Nhiệt lượng toả nhiên liệu cháy truyền cho nước dàn ống sinh 3, nước tăng dần nhiệt độ đến sơi, biến thành bão hồ Hơi bão hồ theo ống sinh lên, tập trung vào bao số Trong bao số 5, phân ly khỏi nước, nước tiếp tục xuống theo ống xuống đặt ngồi tường lò lại sang ống sinh số để tiếp tục nhận nhiệt Hơi bão hồ từ bao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp số qua ống góp số vào ống xoắn q nhiệt số Ở q nhiệt số 7, bão hồ chuyển động ống xoắn nhận nhiệt từ khói nóng chuyển động phía ngồi ống để biến thành q nhiệt có nhiệt độ cao vào ống góp để sang tua bin biến đổi nhiệt thành làm quay tua bin Máy thổi bụi dài Máy thổi bụi ngắn Hình1.1 Ngun lý cấu tạo lò hệ thống vòi thổi bụi Vòi phun nhiên liệu Bộ q nhiệt nửa xạ 13 Quạt khói 2.Buồng đốt Ống lên 14 Quạt gió Phễu tro lạnh Bộ qua nhiệt đối lưu 15 Bao Đáy thải xỉ 10 Bộ hâm nước 16 Ống nước xuống Dàn ống sinh 11 Bộ sấy khơng khí 17 Ống góp Bộ q nhiệt xạ 12 Bộ khử bụi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 1.2 Mơ tả sơ lược đặc tính kỹ thuật lò hơi, máy thổi bụi nhà máy nhiệt điện Phả Lại Lò nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc loại lò bao hơi, tuần hồn tự nhiên, thơng gió cân bằng, buồng lửa thải xỉ khơ, q nhiệt trung gian cấp áp lực tới hạn, phù hợp cho việc lắp đặt ngồi trời Lò thiết kế để đốt than bột với hệ thống phun than trực tiếp (khơng có kho than bột trung gian máy cấp than bột) - Đặc tính kỹ thuật lò phụ tải cực đại định mức sau: Trị số Đơn vị Chỉ tiêu thiết kế TT BMCR RO Lưu lượng q nhiệt t/h 921,76 875,57 Áp lực bao kg/cm2 189,4 187,5 Nhiệt độ bao 360 359 Áp lực q nhiệt kg/cm2 174,6 174,1 Nhiệt độ q nhiệt 541 541 Lưu lượng q nhiệt trung gian t/h 814,86 776,9 Áp lực vào q nhiệt trung gian kg/cm2 44,81 42,81 Nhiệt độ vào q nhiệt trung gian 348,1 344,1 Áp lực q nhiệt trung gian kg/cm2 42,71 40,71 10 Nhiệt độ q nhiệt trung gian 541 541 11 Áp lực nước cấp vào hâm nước kg/cm2 192,8 190,7 12 Nhiệt độ nước cấp vào hâm nước C 262 259 13 Nhiệt độ nước cấp hâm nước C 291 288 14 Tiêu hao nhiên liệu kg/h 131,119 125,257 15 Tổng tổn thất % 11,63 11,5 16 Hiệu suất lò % 88,37 88,5 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun C C C C http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 59 Các thiết bị trạm PLC theo thơng số sau: - Modul nguồn loại: PS 307-10A Ký hiệu: 6ES7 307-1KA00-OAAO Thơng số kỹ thuật chính:Vào 120/230vAC; Ra 24vDC/10A - Modul CPU loại: CPU 314 Ký hiệu: 6ES7 314-1AE01-0AB0 Thơng số kỹ thuật chính: - Vùng nhớ làm việc :24KB - Thời gian xử lí khối lệnh:0.3ms/KAW - Sử dụng nối mạng MPI - Modul vào số DI loại: SM 321 DIxDC24V Ký hiệu: 300 321-1BL00 theo thơng số kỹ thuật sau: - Modul số DO loại: SM 322 DO32xDC24V/0,5A Ký hiệu: 300 322-1BL00 theo thơng số kỹ thuật bảng sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 60 Hình 4.1: Thơng số kỹ thuật modul SM 321 DIxDC24V, SM 322 DO32xDC24V/0,5A Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 61 Cấu trúc trạm PLC điều khiển hệ thống thổi bụi lò nhà máy nhiệt điện theo cấu trúc sau: Hình 4.2: Cấu trúc trạm PLC hệ thống điều khiển thổi bụi 4.2 Khối chấp hành mạch lực cho hệ thống thổi bụi 4.2.1 Cơ cấu chấp hành TT Hãng sản Mơ tả xuất SIMATIC S7-300, PS 307 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, IN 120/230vAC, OUT 24vDC/10A DC SIMATIC S7-300, CPU 314-MPI SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, MODULE OPTIC, ISOLATED, 32DO SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT Mã số SM 321, MODULE OPTIC, ISOLATED, 32DI Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun SIEMENS AG Số lượng 6ES73071KA00 - 0AA0 SIEMENS 6ES7 314- AG 1AE01-0AB0 SIEMENS 300 AG 1BL00 SIEMENS 300 AG 1BL00 322- 321- http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Luận văn tốt nghiệp 62 SIEMENS SIMATIC S7-300, UR0 RACK AG CONTACTOR, AC-3 4KW/400V, INC, DC24V, 3POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION ACTUATORS RAIL SIEMENS 3RT10161- AG 1BB42 SIEMENS MODACT AG MT 31 CIRCUIT BREAKER 0,9 1,25A N- RELEASE 10A, SIZE S00, MOTOR PROTECTION, CLASS SIEMENS 10, CONNECTION AG SCREW STANDARD 3RV10110KA15 15 BREAKING CAPACITY AUXILIARY SWITCH, LATERALLY FIT 2NO, F, CIRCUIT BREAKER, SIZE N-TYPE 10 AC/DC MIN SIEMENS AG 3RV1901-1E 5SX51067 CIRC- BREAKER AC 230/400DC 220V, SIEMENS 4,5KA C CHARACTER, SINGLE AG POLE, 6A 11 OPERATOR PANEL 3-P MAIN VIET NAM CTR/EM-STOP SWITCH IU=16, P/AC-23A AT 12 400V, 7,5KW FRONT MOUTING SIEMENS 3LD2054- MAIN 0TK53 HOLE ROTARY MOUNTING AG ACTUATOR RED/YELLOW COMPLETE 13 KNOB, UNIT, I-O-II, ROUND MAINTAINED CONTACT BLACK, 1NO Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun SIEMENS 3SB3202- AG 2KA11 http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 63 COMPLETE UNIT, ROUND PUSH 14 BUTTON WITH FLAT PUSH BUTTON BLACK, NO AUXILIARY 15 CONTACT F, RETROFIT TG 2NO, FOR 5SX2-5 N-TYPE M.C.B.S SIEMENS 3SB3201- AG 0AA11 SIEMENS AG 5SX9101 4.2.2 Mạch lực cho hệ thống thổi bụi (xem phần phục lục) 4.3 Tổng qt q trình hoạt động vận hành 4.3.1 Giới thiệu trình tự thổi bụi điển hình nhà máy nhiệt điện: 1/ Để chu trình thổi bụi bắt đầu vòi thổi bụi phải vị trí rút ra, người vận hành chọn phương thức vận hành 2/ Trình tự sấy ấm bắt đầu việc mở van đầu vào 3/ Van thổi bụi (chính) mở để bắt đầu sấy ấm đường ống vòi thổi bụi chọn Nước ngưng xả thơng qua đường ống xả tới bình xả lò 4/ Khi nhiệt độ điểm đặt phần tử đo nhiệt độ TE đầu xả đạt được, van tắt bẫy xả nước ngưng đóng, vòi thổi bụi chọn thứ bắt đầu cài vòi phun vào buồng lửa van mở để tới đầu vòi để ngăn chặn đầu vòi q nhiệt sau thổi sản phẩm cháy (tro bụi) từ ống lò Nước ngưng xả qua đường xả nhỏ, ngoại trừ việc tạo thành nước ngưng làm giảm nhiệt độ TE phía đầu xả van tắt bẫy nước ngưng tự dộng mở lần Vòi thổi bụi cho phép rút điểm hành trình phía trước 5/ Sau thời gian trễ, đầu vòi rút ra, van đóng vòi thổi bụi thứ bắt đầu làm việc chu trình thổi bụi vòi thổi bụi kết thúc 6/ Khi tất đầu vòi thổ i bụi rút ra, van đóng, tất van đầu vào đóng, van tắt bẫy nước ngưng mở hệ thống trở tới vị trí nghỉ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 64 4.3.2 Mơ tả q trình hoạt động vận hành: * Các điều kiện vận hành cho phép: Áp lực thổi bụi (lò hơi) Kg/cm2 30,6 T0 Hơi thổi bụi (lò hơi) 346 Van giảm áp (an tồn) đường cung cấp thổi bụi đặt Kg/cm2 39,8 Áp lực quạt gió cho hộp chèn vòi thổi bụi Kg/cm2 0,95 Áp lực thổi bụi (hơi tự dùng) Kg/cm2 14,1 240 T0 Hơi thổi bụi (hơi tự dùng) C C Các liên động hệ thống khơng cho phép vận hành vòi thổi bụi áp lực làm việc thấp giá trị tương ứng nêu bảng * Vị trí bắt đầu: Vị trí bình thường Khi ấn nút “Star”bộ chọn chức : Vị trí bình thường có nghĩa là: - Tất máy thổi bụi cơng tắc hành trình "vị trí nghỉ" (rest position) - Van 2.1 trạng thái mở - Van 2.4 2.5 trạng thái đóng - Van xả đọng 2.3 mở * Mơ tả q trình: Vận hành tay Từ panel ấn chọn chức "Manual" Trước máy thổi bụi khởi động, quy trình hâm nóng đường ống phải kết thúc Việc hâm nóng bao gồm mở van xả đọng 2.2 thời gian phút việc xả đọng đường ống thơng qua van 2.2 sau phút van ều khiển giảm áp phải mở với áp suất giới hạn chọn Sau đạt nhiệt độ u cầu, van xả đọng 2.3 phải đóng Sau đạt nhiệt độ đặt, máy thổi bụi khởi động từ nút ấn panel điều khiển Một máy thổi bụi tương ứng vào lò vị trí đảo chiều sau quay ại l vị trí nghỉ Nếu áp suất nhiệt độ chệch khỏi giá trị giới hạn, máy thổi bụi quay trở lại vị trí nghỉ Sự hoạt động đồng thời nhiều máy thổi bụi (hơn máy) khơng thể Những máy thổi bụi khởi động tất máy thổi bụi khác vị trí nghỉ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 65 Nếu khơng có máy thổi khởi động, van điều khiển giảm áp phải đóng van xả đọng 2.3 phải mở * Mơ tả q trình: Hoạt động tự động Lựa chọn chức đặt chế độ "tự động" (Automatic) việc hoạt động tự động bắt đầu nhờ "Chương trình khởi động tự động tự động" Van xả đọng 2.2 tự động mở thời gian phút Sau phút van xả đọng đóng van điều khiển giảm áp mở với áp suất giới hạn chọn Nếu nhiệt độ đạt tới mức tới hạn van xả đọng 2.3 đóng Ngay sau áp suất đặt đồng hồ đạt tới mức giới hạn máy thổi bụi chọn khởi động Máy thổi vào lò điểm đổi chiều Và sau quay trở lại vị trí nghỉ Sau máy thổi thứ kết thúc q trình hoạt động máy thổi chọn thứ hai bắt đầu q trình làm Q trình lặp lặp lại q trình hoạt động máy thổi bụi chọn cuối kết thúc Khi máy thổi bụi chọn cuối tới vị trí nghỉ van điều khiển giảm áp tự động đóng van xả đọng 2.3 mở Khi tồn hệ thống quay vị trí nghỉ lúc q trình làm kết thúc Để bắt đầu lại q trình làm sạch, ấn nút "Chương trình khởi động tự động" (Automatic Program) Có thể rút ngắn q trình làm tự động cách ấn vào nút "Dừng tự động" Hệ thống máy thổi bụi quay vị trí ban đầu Trong suốt q trình hoạt động cần theo dõi nhiệt độ áp suất Ngay sau nhiệt độ áp suất giảm xuống thấp so với nhiệt độ áp suấ t hạn định máy thổi bụi ngừng hoạt động quay trở vị trí ban đầu Khi nhiệt áp suất hạn định lại đạt giá trị u cầu q trình làm máy thổi bụi khởi động lại Máy thổi bụi hoạt động hành đèn báo hiệu bảng điều khiển 4.3.3 Việc kiểm tra thơng thường thiết bị làm việc thiết bị dự phòng Các vòi thổi bụi trước làm việc: - Phải kiểm tra áp lực đầu vào thoả mãn - Phải kiểm tra gió chèn sẵn sàng tới hộp gió chèn vòi thổi bụi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 66 - Trước chu trình thổi bụi bắt đầu, phải kiểm tra van xả van thổi chọn mở hệ thống ống sấy ấm - Phải kiểm tra trình tự thổi bụi u cầu phải kiểm tra khơng có vòi thổi bụi lập trình vào chu trình mà bị nhảy - Trong vận hành phải kiểm tra bích vòi thổi bụi riêng khơng rò rỉ - Phải kiểm tra van an tồn đường cấp khơng bị lậu - Phải kiểm tra tất bích van đo lường khơng rò rỉ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 67 4.3.4 Các cố xẩy hệ thống thổi bụi - Tình huống, ngun nhân, tín hiệu liên động - bảo vệ, xử lý người vận hành TT Tình Ngun nhân Tín hiệu-liên động-bảo vệ Xử lý người vận hành Ngừng hệ Ngắt nhiên liệu Rút vòi ổi th thống thổi bụi bụi ngừng thống Phải đảm bảo vòi thổi bụi rút hệ hệ thống ngừng thổi bụi Áp ực l Sự cố mạch điều Báo tín hiệu Chuyển điều khiển bị lỗi khiển áp lực sang điều khiển tay bụi ổith cao Đóng từ từ van giảm áp lực (>32Kg/c để giảm áp lực thổi bụi m2) Tìm hiểu ngun nhân gây khắc phục Áp ực l - Sự cố mạch Báo tín hiệu Chuyển điều khiển bị lỗi ổith điều sang điều khiển tay bụi thấp lực khiển áp Mở từ từ van giảm áp lực (350C) bụi Tìm hiểu ngun nhân gây khắc phục Nhiệt độ Sự cố mạch điều Báo tín hiệu ổith bụi thấp khiển nhiệt độ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Chuyển điều khiển bị lỗi sang điều khiển tay Đóng từ từ van nước giảm http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 68 ơn để tăng nhiệt độ thổi ([...]... năng đóng O OS Điện áp làm việc 500 V Dòng chịu max 4 A Cấp bảo vệ IP67 Gió chèn Áp suất Khói lò +5 mBar 2.5 Van điều khiển và nguyên tắc vận hành 2.5.1 Nguyên lý làm việc của hệ thống van Hệ thống van làm việc theo chu trình làm việc của hệ thống thổi bụi và được điều khiển bằng hệ thống điều khiển PLC Chu trình thổi bụi được điều khiển bằng hệ thống điều khiển vòi thổi bụi, bắt đầu mở van hơi riêng và... riêng bằng 1 bộ điều chỉnh áp lực trên mỗi van thổi Để đầu vòi thổi bụi xuyên qua tường lò hơi mà lại ngăn chặn khói thoát ra môi trường nơi lắp đặt vòi thổi bụi thì lò hơi của nhà máy nhiệt điện trang bị một hộp chèn có tác dụng điều áp, khí chèn được lấy từ quạt gió chèn vòi thổi bụi Thường lò hơi của nhà máy nhiệt điện trang bị hệ thống thổi bụi gồm 2 lo i vòi thổi bụi: - Lo i vòi thổi bụi ngắn có thể... điều khiển máy thổi bụi đưa vòi thổi và hơi thổi vào lò hơi để làm bề mặt ống phía ngoài của các ống sinh hơi trong giới hạn cho phép Để đạt được điều này, hệ thống được thiết kế thực hiện các yêu cầu sau: - Điều khiển động cơ để đóng mở van - Điều khiển động cơ máy thổi bụi - Đảm bảo tất cả các thông chính của quá trình (áp suất, nhiệt độ hơi thổi, thời gian ) duy trì trong thời gian an toàn - Điều khiển. .. - Lo i vòi thổi bụi dài có thể co lại được (được lắp đặt ở bộ qua nhiệt, bộ hâm, bộ sấy…) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 17 1.4 Nhiệm vụ của hệ thống điều khiển máy thổi bụi Hệ thống điều khiển máy thổi bụi là một hệ thống rất quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động và hiệu suất của lò hơi Nhiệm vụ của hệ thống điều khiển là điều. .. suất, nhiệt độ được các cảm biến nhiệt độ và áp suất đưa về tủ điều khiển để xử lý và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp để hệ thống có thể làm việc bình thường Song song với hệ thống hơi còn có hệ thống gió chèn Gió chèn được lấy từ hệ thống quạt gió cấp của lò qua hệ thống gió chèn đến các máy thổi bụi nhằm mục đích không cho khói lò đi ngược ra ngoài qua các khe hở đảm bảo an toàn cho hệ thống và cho. .. áp cấp hơi cho máy thổi Có Đóng hệ thống van và bảo dưỡng Hình 2.8: Nguyên lý làm việc của hệ thống van Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 29 2.5.2 Thiết kế sơ đồ hệ thống van Trạm van có vai trò giảm áp suất của hơi được lấy từ bao hơi xuống đến áp suất cần thiết phù hợp cho hệ thống thổi bụi Trong qua trình sử dụng nó có thể điều khiển. .. nguyên tắc thổi bụi trên thì nguyên lý làm việc cơ bản của hệ thống van (hình 2.8) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp 28 Hơi thổi bụi H ệ thống thổi bụi ở trạng thái chờ làm việc Lệnh yêu cầu thổi bụi Mở van đầu vào hơi thổi, mở van thổi bụi chính để sấy đường ống vòi thổi được h Mở van xả nước đọng Điều kiện áp suất, nhiệt độ hơi thổi Không... điều này, các vòi thổi bụi được vận hành tự động theo nhóm hoặc riêng rẽ bằng bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC) trong tuần tự, mà tuần tự này duy trì bề mặt ống phía ngoài được sạch trong giới hạn cho phép Việc cung cấp hơi cho các vòi thổi bụi được lấy từ ống góp đầu vào của bộ quá nhiệt cuối cùng và được giảm áp bằng van cung cấp hơi thổi bụi Áp lực hơi cho mỗi vòi thổi bụi có thể được điều. .. đủ 2.6 Bộ điều khiển điện truyền động tuyến tính Modat - Giới thiệu chung: Các van điện được điều khiển thông qua bộ điều khiển điện truyền động tuyến tính modat Lo i actuator MODACT MT được thiết kế đặc biệt cho điều khiển van và các thiết bị khác phù hợp với tính năng của nó và đặc biệt cho việc chuyển động đảo chiều tuyến tính Các actuator này có thể được dùng trong các mạch điện điều khiển từ xa... suất hiện hành của hơi Trên trạm van còn lắp các sensơ nhiệt và sensơ áp lực, giúp cho hệ thống thổi bụi điều khiển hoàn thiện khi các thông số về nhiệt độ và áp suất vượt quá phạm vi cho phép Trạm có hệ thống xả đọng để tránh hư hại mỗi khi khởi động chu trình thổi, van an toàn xả áp nhanh khi áp lực tăng nhanh quá mức giới hạn đường ống cho phép Ở tất cả các chức năng đều có thể điều khiển từ xa và khi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SAT THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN THỔI bụi LO hơi CHO NHA MAY NHIỆT điện TREN nền SIMATIC, KHẢO SAT THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN THỔI bụi LO hơi CHO NHA MAY NHIỆT điện TREN nền SIMATIC, KHẢO SAT THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN THỔI bụi LO hơi CHO NHA MAY NHIỆT điện TREN nền SIMATIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay