thiết kế cột trong revit

29 237 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:38

Autodesk Revit Architecture Dựng cột II-1 DỰNG CỘT Việc tạo cột thực khung nhìn mặt tầng khung nhìn không gian 3D Trong Revit Architecture có hai loại cột: cột kiến trúc - Architectural Column cột kết cấu – Structural Column Cột kiến trúc khả làm thành viên khung giàn để tính kết cấu Cột kết cấu có khả chuyển thành khung kết cấu để tính toán II-1.1 DỰNG CỘT KIẾN TRÚC Cột kiến trúc có nhiều hình dạng vật liệu khác Cột kết cấu chủ yếu bê tông thép, hình dạng đơn giản II-1.1.1 Dựng cột Cột thẳng đứng đưa vào khung nhìn : mặt bằng, 3D Mở khung nhìn mặt tầng khung nhìn 3D Cột kiến trúc khai triển từ lên Nếu dựng cột kiến trúc, lệnh Home  Column  Architectural Column Thanh phương án thông số cột Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Height: chọn chiều cao  Nhấn  Nếu chọn Unconnected, cho chiều cao ô nhập giá trị bên cạnh , chọn cao độ Trong ví dụ Tầng mái Các phương án khác:   Rotate after placement: ON – sau cho đặt cột, xoay biên dạng (dùng cho cột có tiết diện hình tròn) Dùng trỏ xoay cột hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột   Room Bounding: ON – cột ranh giới phòng, tính diện tích phòng, tiết diện cột trừ (nếu cột nhô khỏi tường) Nhấn chọn kiểu cột hình  Nếu chưa có kiểu cột, nhấn Load Family, hộp thoại ra, chọn thư mục Columns Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net Autodesk Revit Architecture - Dựng cột  Chọn cột cần đưa vào Trong ví dụ này, chọn M_Rectangular Column  Nhấn Open Kiểu cột đưa vào Đưa trỏ đến vị trí cần thiết, nhấn trái chuột Cột tạo Nếu tạo lưới, nhấn chuột vào giao điểm trục lưới (không có công cụ At Grids) Mỗi lần nhấn chuột cột Thay đổi khoảng cách đến đối tượng khác tường, mép ô kích thước 10 Nhấn Modify, kết thúc lệnh Các cột tạo Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột II-1.2 STRUCTURAL COLUMNS - CỘT KẾT CẤU XÂY DỰNG Cột kết cấu xây dựng (structural columns) gắn kết với thành phần kết cấu khác dầm, sàn, tường, mái, móng tạo thành khung kết cấu 3D  Có thể dựng cột khung nhìn mặt tầng 3D  Có thể dựng cột kết cấu bên cột kiến trúc  Các cột dựng nhờ công cụ bắt điểm vào nút lưới (Grid)  Cột kết cấu cho tham số độ dài mặc định chiều sâu (Depth) ngược lại với cột kiến trúc dựng cột ví dụ từ tầng lên tầng phải mở mặt tầng Nếu muốn, cho độ dài chiều cao (Height) kéo lên tầng Hình minh hoạ số dạng cột kết cấu lưới mặt Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Có hai loại cột kết cấu: cột thẳng đứng (Vertical strucural column) cột nghiêng (Slanted strucural column) II-1.2.1 Đưa cột thẳng đứng vào công trình Cột thẳng đứng đưa vào khung nhìn : mặt bằng, 3D Mở khung nhìn mặt 3D Dùng công cụ tạo lưới, tạo lưới mặt hình Ra lệnh cách sau:  Ruy băng: Home  Column Structural Column Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột  Phím tắt: CL Biên dạng cột gắn liền với trỏ Options Nhấn Vertcal Column Chọn kiểu cột:  Nhấn nút  Nếu loại cột vừa ý, nhấn nút Load Family để chọn từ tệp thư viện  Hộp thoại để chọn cột ô Select Element Type để chọn kiểu cột Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net Autodesk Revit Architecture - Dựng cột o o Chọn thư mục Structural  Columns, có thư mục chứa kiểu cột kết cấu: Concrete: cột bê tông Light Gauge Steel: thép tôn mỏng Precast Concrete: cột bê tông đúc sẵn Steel: thép Wood: gỗ Nhấn vào thư mục này, tệp o Nhấn vào tên tệp, nhấn Open, cột đưa vào dự án Trên Options cho thông số sau:  Depth: chiều sâu cột cắm xuống tầng Có thể nhấn nút o o để chọn chiều cao: Depth: chiều sâu Height: chiều cao Nếu chọn cho chiều sâu (chiều cao), nhấn nút cao độ để cột vươn tới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com ô bên phải để chọn Autodesk Revit Architecture Dựng cột Nếu chọn Unconected, cho giá trị ô bên cạnh Chọn vị trí đặt cột Có cách đặt cột sau:  Đưa trỏ đến vị trí cần thiết, nhấn trái chuột Cột tạo Mỗi lần nhấn chuột cột  Nhấn nút On Grid - bố trí vào giao điểm lưới: o Chọn đường lưới giao (dùng cách kéo chuột thành cửa sổ giữ phím Ctrl) o Nhấn nút Finish, cột tạo nút lưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 10 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột 10 11 12 13 Có thể nhấn vào nút At Columns để dựng cột kết cấu trùng với cột kiến trúc  Nhấn vào cột kiến trúc có Cột kết cấu dựng trùng với cột kiến trúc Thay đổi khoảng cách đến đối tượng khác tường, mép cột với nhau, ô kích thước Các phương án khác giống cột kiến trúc Nhấn Modify kết thúc lệnh Khi chọn chế độ hiển thị mô hình Wireframe, thấy đường phân tích cột hình II-1.2.2 Dựng cột nghiêng – Slanded Structural Column Cột nghiêng đưa vào khung nhìn : mặt đứng, mặt cắt 3D Mở khung nhìn mặt đứng, mặt cắt 3D Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 15 II-1.3.3 Kết hợp cột với đối tượng mô hình khác Cột không tự động gắn với đối tượng liên kết khác mái (roofs), (floors), trần (ceilings), mặt phẳng (reference planes), khung giàn (structural framing) v.v Chúng ta phải thực việc lệnh riêng Nhấn trái chuột vào cột, công cụ Nhấn Attach Top/Base: gắn kết Nhấn nút để chọn đối tượng gắn kết với cột Thanh công cụ Chọn phương án cho tham số   Top: gắn với đối tượng đỉnh cột Các đối tượng trần, mái, dầm, kèo v.v   Base: gắn với đối tượng chân cột  Attachment Style: kiểu gắn Nhấn chọn kiểu sau:  o Cut Column: cắt cột o Cut Target: cắt đối tượng đích o Do Not Cut: không cắt Attachment Justification: chỉnh cột đối tượng đích Nhấn chọn kiểu sau: o Minimum Intersection: chọn phần giao tối thiểu o Intersect Column Midline: cột chạm đến tim đối tượng o Maximum Intersection: giao tối đa  Offset from Attachment: khoảng dịch từ đối tượng đích Gõ số Hình minh họa kiểu nói Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 16 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Nhấn vào đối tượng mái, dầm trần sàn Muốn xóa ràng buộc:  Nhấn trái chuột vào cột ràng buộc  Nhấn nút Detatch Top/Base II-1.3.4 Tạo móng chân cột Mở mặt Site (nếu mở mặt Tầng không nhìn thấy móng có hộp thoại cảnh báo không nhìn thấy móng) Ra lệnh Structure  Isolated Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 17 Nếu chưa có mẫu móng cột dự án, hộp thông bào để nhắc đưa mẫu vào Nhấn Yes, hộp thoại để chọn mẫu Nhấn chọn thư mục Structure Foundations, chọn tên tệp hình Nhấn Open Nhấn Edit Type, hộp thoại ra, nhấn Duplicate hộp thoại, đặt tên kiểu Nhấn OK Hộp thoại ra, cho giá trị tham số mục Dimensions:  Width: bề rộng  Length: bề dài  Thickness: chiều cao móng Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 18 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Nhấn OK, kết thúc thay đổi kiểu Nhấn trái chuột vào tim cột Mỗi lần nhấn chuột, khối móng tạo Nhấn Modify, kết thúc lệnh Kết hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 19 II-1.4 TẠO MẪU CỘT THƯ VIỆN II-1.4.1 Khởi động Ra lệnh tạo mẫu thư viện New  Family Hộp thoại ra, chọn tệp Metric Column, nhấn Open Môi trường làm việc Hình mặt nhìn từ xuống Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 20 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Tại dùng đường tham chiếu, mặt phẳng tham chiếu, mặt phẳng làm việc, công cụ tạo hình khối để tạo cột theo yêu cầu (xem phần “Các công cụ sở” mục “Tạo mô hình thư viện – Family”) Trong ví dụ này, dựng mô hình cột thân gỗ tròn, chân cột đá tảng, đỉnh cột có đấu vuông II-1.4.2 Dựng mô hình gán vật liệu cho đế cột Mở khung nhìn mặt Ra lệnh Home  Extrusion Dùng lệnh Polygon , cho số cạnh 6, vẽ biên dạng hình Cho chiều dầy khối 50 Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 21 Nhấn , kết thúc tạo khối Mở khung nhìn đứng Left Ra lệnh Revolve Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right) hình Dùng lệnh Line vẽ biên dạng hình 10 Dùng lệnh Align, gắn cạnh khóa lại Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 22 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột 11 Ra lệnh vẽ trục xoay Axis Line Chọn công cụ chọn mặt phẳng làm trục xoay 12 Để bảo đảm chân cột có chiều cao không đổi, vẽ mặt phẳng tham chiếu, cho kích thước từ đáy cột đến mặt phẳng vừa tạo, gắn cạnh mép biên dạng với mặt phẳng vừa tạo hình 13 Nhấn , kết thúc tạo khối Kết nhìn 3D hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 23 14 Ra lệnh Joint Geometry để kết hợp hai khối làm 15 Nhấn Modify, kết thúc lệnh 16 Gán vật liệu cho khối đế cột:  Nhấn chuột vào khối đế Nhấn nút ô Material - vật liệu Properties  Hộp thoại Nhấn nút tạo kiểu vật liệu Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 24 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột   Chọn màu nét hiển thị Nhấn mục Graphics, nhấn ô màu, chọn hình Tại mục Surface Pattern – nét vẽ bề mặt mô hình, nhấn chọn mẫu tô hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 25  Tại mục Cut Pattern – nét vẽ mặt cắt mô hình, chọn tương tự  Nhấn OK, kết thúc tạo vật liệu Kết quả, khối có màu hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 26 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột II-1.4.3 Tạo khối thân cột Mở khung nhìn đứng Left Dùng lệnh Reference Plane, vẽ mặt phẳng tham chiếu mặt phẳng cho kích thước hình Ra lệnh Revolve Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right) hình Vẽ biên dạng dùng lệnh Align, gắn kết cạnh mép với mặt phẳng khối đế Tiếp theo vẽ trục xoay hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 27 Nhấn , kết thúc tạo khối Chọn vật liệu tô màu cho thân cột Kết nhìn 3D hình II-1.4.4 Tạo khối đỉnh cột Làm tương tự đế cột gồm khối tròn xoay (Revolve) khối vuông (Extrusion) Vẽ khối vuông:  Lấy mặt phẳng Upper Reference Level làm mặt phẳng làm việc Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 28 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột   Vẽ biên dạng đa giác cạnh Cho chiều cao khối = -50mm hình  Nhấn , kết thúc tạo khối vuông Tạo khối tròn xoay  Mở khung nhìn mặt đứng Left  Ra lệnh Revolve  Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right)  Vẽ biên dạng dùng lệnh Align, gắn kết cạnh mép với mặt phẳng khối đế  Tiếp theo vẽ trục xoay hình Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 29  Nhấn , kết thúc tạo tròn xoay Dùng lệnh Joint Geometry kết hợp haii khối Chọn vật liệu gán màu bề mặt Kết có đầu cột hình II-1.4.5 Lưu trữ sử dụng Ra lệnh Save Hình minh họa cột đưa vào dự án Với học này, tạo cột có hình dạng tùy ý Hết Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net [...]... 14 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột 10 Đối với cột kết cấu, có thêm các thông số:  Structural – kết cấu, gồm: o A: diện tích tiết diện cột o W: trọng lượng o M: khối lượng 11 Nhấn OK, kết thúc hộp thoại Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 15 II-1.3.3 Kết hợp cột với các đối tượng mô hình khác Cột không tự động gắn với các đối tượng liên kết khác như... đổi cột kiến trúc cũng như cột kết cấu giống như các đối tượng khác Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 12 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột II-1.3.1 Đổi kiểu cột và vị trí, chiều cao cột 1 2 Nhấn trái chuột vào cột đã có trong bản vẽ Thanh Properties hiện ra thông số của cột được chọn 3 4 1 5 6 Nhấn nút tại ô Select Type để chọn kiểu cột (hình trên bên phải) Base Level: cao độ chân cột. .. chọn cao độ cần thiết Base Offset: khoảng cách chân cột đến cao độ vừa chọn Gõ số Top Level: cao độ đỉnh cột Nhấn chọn cao độ cần thiết Top Offset: khoảng cách đỉnh cột đến cao độ vừa chọn Gõ số II-1.3.2 Thay đổi tham số kích thước tiết diện cột 1 2 Nhấn trái chuột vào cột đã có trong bản vẽ Nhấn nút Edit Type tại thanh Properties, hộp thoại hiện ra 3 Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới Trong ví dụ này... Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 18 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột 7 8 Nhấn OK, kết thúc thay đổi kiểu Nhấn trái chuột vào tim các cột Mỗi lần nhấn chuột, một khối móng được tạo ra 9 Nhấn Modify, kết thúc lệnh Kết quả như hình dưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 19 II-1.4 TẠO MẪU CỘT THƯ VIỆN II-1.4.1 Khởi động 1 Ra lệnh tạo mẫu thư viện... chuột vào cột, thanh công cụ hiện ra 2 Nhấn Attach Top/Base: gắn kết Nhấn nút này để chọn đối tượng gắn kết với cột 3 Thanh công cụ tiếp theo hiện ra 4 Chọn các phương án và cho tham số   Top: gắn với đối tượng trên đỉnh cột Các đối tượng này là trần, mái, dầm, kèo v.v   Base: gắn với đối tượng dưới chân cột  Attachment Style: kiểu gắn Nhấn chọn một trong các kiểu sau:  o Cut Column: cắt cột o Cut... Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Tại đây chúng ta dùng các đường tham chiếu, các mặt phẳng tham chiếu, các mặt phẳng làm việc, công cụ tạo hình khối để tạo ra cây cột theo yêu cầu (xem phần “Các công cụ cơ sở” mục “Tạo các mô hình thư viện – Family”) Trong ví dụ này, tôi dựng mô hình cột thân gỗ tròn, chân cột đá tảng, đỉnh cột có đấu vuông II-1.4.2 Dựng mô hình và gán vật liệu cho đế cột 1 2... dưới 5 6 Vẽ biên dạng và dùng lệnh Align, gắn kết các cạnh mép với các mặt phẳng và khối đế Tiếp theo vẽ trục xoay như hình dưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 27 7 8 Nhấn , kết thúc tạo khối Chọn vật liệu và tô màu cho thân cột Kết quả nhìn 3D như hình dưới II-1.4.4 Tạo khối đỉnh cột Làm tương tự như đế cột gồm 1 khối tròn xoay (Revolve) và khối vuông... Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 29 3 4 5  Nhấn , kết thúc tạo tròn xoay Dùng lệnh Joint Geometry kết hợp haii khối Chọn vật liệu và gán màu bề mặt Kết quả chúng ta có đầu cột như hình dưới II-1.4.5 Lưu trữ và sử dụng 1 2 Ra lệnh Save Hình dưới minh họa cột được đưa vào dự án Với bài học này, chúng ta có thể tạo cột có hình dạng tùy ý Hết bài Nguyễn Văn Thiệp... hình dưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture Dựng cột 25  Tại mục Cut Pattern – nét vẽ trên mặt cắt của mô hình, cũng chọn tương tự  Nhấn OK, kết thúc tạo vật liệu Kết quả, khối có màu như hình dưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net 26 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột II-1.4.3 Tạo khối thân cột 1 2 Mở khung nhìn đứng Left Dùng lệnh Reference Plane,... - Dựng cột 11 Ra lệnh vẽ trục xoay Axis Line Chọn công cụ và chọn mặt phẳng giữa làm trục xoay 12 Để bảo đảm chân cột có chiều cao không đổi, vẽ mặt phẳng tham chiếu, cho kích thước từ đáy cột đến mặt phẳng vừa tạo, gắn cạnh mép trên của biên dạng với mặt phẳng vừa tạo như hình dưới 13 Nhấn , kết thúc tạo khối Kết quả nhìn 3D như hình dưới Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com Autodesk Revit Architecture
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế cột trong revit, thiết kế cột trong revit, thiết kế cột trong revit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay