thiết kế nhà máy luyện kim đen

114 165 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:32

Nhà máy luyện kim đen là nhà máy công nghiệp nặng quan trọng trong nềnkinh tế quốc dân , cung cấp nguyên liệu cho các ngành khác : cơ khí chế tạo , giaothông , xây dựng …Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu kinh tế càng tăng cao vì sảnlượng gang thép tính theo đầu người là một trong những chỉ tiêu chủ yếu để đánhgiá tiềm lực của đất nước .Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta xếp nhà máy hộtiêu thụ loại 1 , cần đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn .Do đặc điểm công nghệ có nhiều khí bụi nên nhà máy luyện kim được bố tríở vùng xa thành phố , xa khu dân cư . Nhà máy luyện kim đen đươc giao nhiệm vụthiết kế có quy mô khá lớn với 10 phân xưởng là : Phân xưởng luyện gang , Phânxưởng là Mactin , phân xưởng máy cán phôi tấm ,….với công suất đặt lớn hơn32000 ( kW) . Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in NHIM V THIT K 1.M u : 1.1 Gii thiu chung v nh mỏy : v trớ a lý , kinh t , c im cụng ngh , c im v phõn b ph ti : Phõn loi ph ti 1.2 Ni dung tớnh toỏn thit k ; cỏc ti liu tham kho Xỏc nh ph ti tớnh toỏn ca cỏc phõn xng v ton nh mỏy Thit k mng in h ỏp cho phõn xng sa cha c khớ Thit k mng in cao ỏp cho ton nh mỏy: 4.1 Chn s lng , dung lng v v trớ t cỏc trm bin ỏp phõn xng 4.2 Chn s lng , dung lng v v trớ t cỏc trm bin ỏp trung gian (Trm bin ỏp xớ nghip ) hoc trm phõn phi trung tõm 4.3 Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy Tớnh toỏn bự cụng sut phn khỏng cho HTCC ca nh mỏy Thit k chiu sỏng cho phõn xng sa cha c khớ CC S LIU V NGUN IN V NH MY in ỏp : T chn theo cụng sut ca nh mỏy v khong cỏch t ngun n nh mỏy Cụng sut ca ngun in :vụ cựng ln Dung lng ngn mch v phớa h ỏp ca trm bin ỏp khu vc : 250MVA ng dõy cung cp in cho nh mỏy dựng loi dõy AC Khong cỏch t ngun n nh mỏy :15 km Nh mỏy lm vic ca Ngy nhn :6 thỏng nm 2010 CN B HNG DN THY GIO : Nguyn Ngc n DVHD : Nguyn Ngc n Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in CHNG I GII THIU CHUNG V NH MY I, V TR A L V VAI TRề KINH T Nh mỏy luyn kim en l nh mỏy cụng nghip nng quan trng nn kinh t quc dõn , cung cp nguyờn liu cho cỏc ngnh khỏc : c khớ ch to , giao thụng , xõy dng Kinh t cng phỏt trin thỡ nhu cu kinh t cng tng cao vỡ sn lng gang thộp tớnh theo u ngi l mt nhng ch tiờu ch yu ỏnh giỏ tim lc ca t nc Do tm quan trng ca nh mỏy nờn ta xp nh mỏy h tiờu th loi , cn m bo cp in liờn tc v an ton Do c im cụng ngh cú nhiu khớ bi nờn nh mỏy luyn kim c b trớ vựng xa thnh ph , xa khu dõn c Nh mỏy luyn kim en c giao nhim v thit k cú quy mụ khỏ ln vi 10 phõn xng l : Phõn xng luyn gang , Phõn xng l Mactin , phõn xng mỏy cỏn phụi tm ,.vi cụng sut t ln hn 32000 ( kW) BNG PH TI PHN XNG Kớ hiu trờn mt bng 10 Tờn phõn xng Phõn xng luyn gang(ph ti 3kV l 3200kW) Phõn xng lũ mactin Phõn xng mỏy cỏn phụi tm Phõn xng cỏn núng (ph ti 3kV l 2500kW) Phõn xng cỏn ngui Phõn xng tụn Phõn xng sa cha c khớ Trm bm( ph ti 3kV l 2100kw) Ban qun lý v phũng thớ nghim Chiu sỏng phõn xng DVHD : Nguyn Ngc n Cụng sut t (kW) 8200 3500 2000 7500 4500 2500 Theo tớnh toỏn 3200 320 Xỏc nh theo din tớch Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in S mt bng phõn xng Danh sỏch thit b ca phõn xng sa cha c khớ Tt 10 11 12 13 14 Tờn thit b Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy doa ta Mỏy doa ngang Mỏy phay nng Mỏy phay ngang Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy phay ng Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy bo ngang Mỏy bo ging tr Mỏy xc DVHD : Nguyn Ngc n S lng Nhón hiu B PHN DNG C Ik625 IK620 2450 2614 6H82 6H84 6HK 6H12 642 6461 64616 7M36 MC38 7M36 Cụng sut (kW) 10 10 4.5 4.5 4.5 5.62 7.0 1.7 0.6 3.0 7.0 10 7.0 Trang - - Ghi chỳ Trng H Cụng Nghip TP.HCM 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 Khoa in Mỏy khoan hng tõm 2A55 4.5 Mỏy khoan ng 2A125 4.5 Mỏy mi trũn 36151 7.0 Mỏy mi trũn nng 312M 2.8 Mỏy mi phng cú trc ng 373 10 Mỏy mi phng cú trc nm 371M 2.8 Mỏy ộp thy lc 0-53 4.5 Mỏy khoan bn HC-12A 0.65 Mỏy mi sc 2.8 Mỏy ộp tay kiu vớt Bn th ngui 10 Mỏy gia 1.0 Mỏy mi sc cỏc dao ct gt 3A625 2.8 B PHN SA CHA C KH V IN Mỏy tin ren IA62 7.0 Mỏy tin ren I616 4.5 Mỏy tin ren IE6IM 3.2 Mỏy tin ren I63A 10 Mỏy khoan ng 2A125 2.8 Mỏy khoan ng 2A150 Mỏy khoan nng 6H81 4.5 Mỏy bo ngang 7A35 5.8 Mỏy mi trũn nng 3130 2.8 Mỏy mi phng 4.0 Mỏy ca 872A 2.8 Mỏy mi hai phớa 2.8 Mỏy khoan bn HC-12A 0.65 Mỏy ộp tay P-4T Bn th ngui - DVHD : Nguyn Ngc n Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM DVHD : Nguyn Ngc n Khoa in Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in CHNG II XC NH PH TI CHO NH MY TNH TON PH TI CHO PHN XNG SA CHA C KH 1.1 Phõn nhúm ph ti Tờn thit b 7 Nhúm Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy tin ng Mỏy khoan nng Mỏy bo ngang Mỏy bo trũn nng Mỏy mi phng Mỏy mi hai phớa Tng nhúm Nhúm Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy khoan ng Mỏy khoan ng Mỏy ca Mỏy mi hai phớa Mỏy khoan bn Tng nhúm Nhúm Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy doa ngang Mỏy mi phng Mỏy mi sc Mỏy da Mỏy mi sc Tng nhúm Tờn s Cụng sut Idm(A) thit b lng Pdm(kW) 1mỏy Ton b 10 12 2 1 1 13 4.52 3.2 10 4.5 5.8 2.8 4.0 2.8 14 6.4 10 4.5 5.8 5.6 4.0 2.8 62.1 2*17.72 2*11.39 2*8.1 25.32 11.39 14.68 2*7.09 10.13 7.08 157.2 11 12 13 1 2 13 10 2.8 2.8 2.8 0.65 10 5.6 5.6 2.8 3.9 41.9 17.72 25.31 2*7.09 17.72 2*7.09 7.09 6*1.64 20 24 27 28 4 1 1 13 10 10 4.5 4.5 2.8 2.8 40 40 4.5 4.5 2.8 2.8 93.9 4*25.31 4*25.31 11.39 11.39 7.09 2.5 7.09 Nhúm DVHD : Nguyn Ngc n Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM 9 Doa to Mỏy phay ng Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy khoan bn Mỏy xc Mỏy khoan ng Mỏy mi nng Mỏy mi phng Mỏy ộp thu lc Tng nhúm Nhúm Mỏy phay nng Mỏy phay ngang Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy bo ngang Mỏy bo ging mt tr Mỏy mi trờn Mỏy mi sc Tng nhúm Khoa in 13(sc) 14 16 18 19 21 1 1 1 11 4.5 0.6 0.65 4.5 2.8 10 4.5 4.5 14 0.6 0.65 14 4.5 2.8 10 4.5 55.55 11.39 2*17.72 1.52 1.645 2*17.72 11.39 7.09 25.32 11.39 10 11 12 13 17 24 1 1 1 1 10 4.5 5.62 0.6 3.0 7.0 10 2.8 14 4.5 5.62 0.6 3.0 7.0 10 2.8 54.52 2*17.72 11.39 14.22 1.52 7.59 17.72 25.32 17.72 7.09 1.2 Tớnh toỏn phi ti tng nhúm A.Nhúm TT Tờn thit b Kớ hiu s Cụng trờn lng sut bng 3 Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy mi ng Mỏy khoan van nng Mỏy bo ngang Mỏy bo trũn Mỏy mi phng Mỏy mi hai phớa Tng nhúm 1 10 12 2 1 1 13 Idm(A) Pdm(kW) mỏy Ton b 14 4.5 3.2 6.4 10 10 4.5 4.5 5.8 5.8 2.8 5.6 4 2.8 2.8 62.1 2*17.72 2*11.39 2*8.1 25.32 11.39 14.68 2*7.09 10.13 7.08 157.2 S thit b nhúm n=13 DVHD : Nguyn Ngc n Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM S thit b lm vic hu ớch n1=4 Khoa in ta cú n*=4/13=0.3 Tng cụng sut ca nhúm P=62.1 Cụng sut ca cỏc thit b hu ớch P1= 29.8 suy P*=29.8/62.1= 0.48 Tra bng phi lc PL 1.5 c n*hq=0.8 S thit b lm vic cú hiu qu nhq=0.8*13=10.4 10 Tra bng phi lc PL1.6 cú Kmax=2.1 Ph ti tớnh toỏn ca nhúm 1: Ptt=Kmax*Ksd*P=2.1*0.16*62.1=20.87(kW) Qtt=Ptt*tg =20.87*1.33=27.75(kW) Stt= Ptt 62.1 = = 34.78 (kVA) cos 0.6 Itt = Stt 34.78 = = 52.85( A) U 0.38* Idn=Ikdmax+Itt-Ksd*Idmmax=5*25.32+52.85-0.16*25.32=175.4(A) tt Tờn thit b Kớ hiu S lng Cụng sut Pdm(kW) trờn bng mỏy Ton b Mỏy tin ren 1 7 Mỏy tin ren 10 10 Mỏy khoan ng 2.8 5.6 Mỏy khoan ng 7 Mỏy ca 11 2.8 5.6 Mỏy mai hai phớa 12 2.8 2.8 Mỏy khoan bn 13 0.65 3.9 DVHD : Nguyn Ngc n Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in B.Nhúm Ta cú n=13 n1=3 n* = P=41.9 P1=24 P* = = 0.23 13 24 = 0.57 41.9 Tra bng PL1.5:n*hq=0.61 nhq=0.61*13=7.91 Tra bng PL1.6: Kmax=2.31 Ptt = 2.31*0.16* 41.9 = 15.48 Qtt = Ptt * tg = 15.48*1.33 = 20.60( kVAr) Ptt 15.48 Stt= = = 25.8(kVA) cos 0.6 Stt 25.8 Itt = = = 39.20 ( A ) U * 0.38* C.Nhúm 3 Nhúm3 Mỏy tin ren Mỏy tin ren Mỏy doa ngang Mỏy mi phng Mỏy mi sc Mỏy da Mỏy mi sc tng nhúm Ta cú n=13 n1=8 n* = 20 24 27 28 10 10 4.5 4.5 2.8 2.8 40 40 4.5 4.5 2.8 2.8 93.9 = 0.62 13 P=93.9 P1=80 P* = DVHD : Nguyn Ngc n 4 1 1 13 80 = 0.85 93.9 Trang - - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Tra bng PL1.5 : nhq*=0.75 nhq=0.75*13=10 Tra bng PL1.6 :Kmax=2.1 Ptt = Kmax*Ksd*P=2.1*0.16*93.9=31.55 ( kW ) Qtt=Ptt*tg = 31.55 *1.33 = 41.96 ( kVAr ) Ptt 31.55 = = 52.58 ( kVA ) cos 0.6 Stt 52.58 Itt = = = 80 ( A ) U * 0.38 * Stt= D.Nhúm 4 Nhúm Doa to Mỏy phay ng Mỏy phay chộp hỡnh Mỏy khoan bn Mỏy xc Mỏy khoan ng Mỏy mi nng Mỏy mi phng Mỏy ộp thu lc tng nhúm Ta cú n=11 13(sc) 14 16 18 19 21 1 1 1 11 4.5 0.6 0.65 4.5 2.8 10 4.5 4.5 14 0.6 0.65 14 4.5 2.8 10 4.5 55.55 4.5 5.62 14 4.5 5.62 n1=5 n*=5/11=0.45 P=55.55 P1=38 P*=38/55.55=0.68 Tra bng PL1.5 nhq*=0.81 nhq=0.81*11=8.919 Tra bng PL1.6 Kmax=2.2 Ptt = Kmax*Ksd*P=2.2*0.16*56.85=20.1( kW ) Qtt = Ptt * tg = 20.01*1.33 = 26.61( kVAr ) Ptt 20.01 = = 33.35 ( kVA ) cos 0.6 Stt 33.35 Itt = = = 50.67 ( A ) U * 0.38* Stt = E.Nhúm Nhúm Mỏy phay nng Mỏy phay ngang Mỏy phay chộp hỡnh DVHD : Nguyn Ngc n 1 Trang - 10 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Gim c tn tht cụng sut v tn tht in nng mng in Gim tn tht in ỏp mng in Tng kh nng truyn ti ca ng dõy v mỏy bin ỏp Tng kh nng phỏt ca mỏy in Cỏc bin phỏp nõng cao h s cụng sut cos: Nõng cao h s cụng sut cos t nhiờn: l tỡm bin phỏp cỏc h tiờu th in gim bt lng cụng sut phn khỏng tiờu th nh: Hp lớ hoỏ qui trớnh sn xut, gim thi gian chy khụng ti ca cỏc ng c, thay th cỏc ng c thng xuyờn lm vic non ti bng cỏc ng c cú cụng sut hp lớ hn Nõng cao h s cụng sut cos t nhiờn rt cú li vỡ a li hiu qu kinh t lõu di m khụng phi t thờm cỏc thit b bự Nõng cao h s cụng sut cos bng bin phỏp bự cụng sut phn khỏng Thc cht l t cỏc thit b bự gn cỏc h tiờu th in cung cụng sut phn khỏng theo yờu cu ca chỳng, nh vy s gim c lng ln cụng sut phn khỏng phi truyn ti trờn ng dõy II CHN THIT B B: bự cụng sut phn khỏng cho cỏc h thng cung cp in cú th s dng t in tnh, mỏy bự ng b, ng c ng b lm vic ch quỏ kớch thớch õy, ta la chn cỏc b t in tnh lm thit b bự cho nh mỏy S dng cỏc b t in cú u im l tiờu hao ớt cụng sut tỏc dng, khụng cú phn quay nh mỏy bự ng b nờn vic lp rỏp v bo qun c tin li v d dng T in c ch to thnh tng n v nh nờn cú th tu theo s phỏt trn ca ph ti quỏ trỡnh sn xut m ta cú th ghộp dn cỏc u t vo mng in khin hiu sut s dng cao m khụng phi b nhiu u t mt lỳc Tuy nhiờn t cng cú mt s nhc im nht nh Trong thc t vi cỏc nh mỏy, xớ nghip cú cụng sut khụng tht ln thng dựng t in tnh bự cụng sut phn khỏng nhm mc ớch nõng cao h s cụng sut V trớ t cỏc thit b bự nh hng rt nhiu n hiu qu bự Cỏc b t in bự cú th t ti TPPTT, cỏi cao ỏp, h ỏp ca TBAPX, ti cỏc t phõn phi, t ng lc hoc ti cỏc u cc ca cỏc ph ti ln xỏc nh chớnh xỏc v trớ v dung lng DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 100 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in ca thit b bự cn phi tớnh toỏn so sỏnh kinh t k thut cho cỏc phng ỏn t t bự cho mt h thng cung cp in c th Song theo kinh nghim thc t, trng hp cụng sut v dung lng bự cụng sut phn khỏng ca cỏc nh mỏy v thit b khụng tht ln cú th phõn b dung lng bự cn thit t ti cỏi ca cỏc TBAPX gim nh u t v thun li cho cụng tỏc qun lớ hnh III XC NH V PHN B DUNG LNG B: Xỏc nh dung lng bự: Dung lng bự cn thit cho nh mỏy c xỏc nh theo cụng thc sau: Trong ú: Pttnm - Ph ti tỏc dng tớnh toỏn ca nh mỏy( kW) - Gúc ng vi cụng sut trung bỡnh trc bự: ta cú cos1 = 0,745 - Gúc ng vi h s cụng sut bt buc sau bự Cos2 = 0,95 - H s xột ti kh nng nõng cao cos bng nhng bin phỏp khụng ũi hi thit b bự . = 0,9-1 Vi nh mỏy ang thit k ta tỡm c dung lng bự: Qbự = Pttnm.( tg1 tg2 ) = 15585.1088 ( 0,802 0,33 ) = 7356.17 (kW) Phõn b dung lng bự cho cỏc trm bin ỏp phõn xng: T TPPTT v TBAPX l mng hỡnh tia gm nhỏnh cú s nguyờn lớ v s thay th nh sau: V li mch bự ti trm bin ỏp S thay th mng cao ỏp phõn b dung lng bự: DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 101 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in TPPTT Rc1 Rc2 Rc3 Rc4 RB1 RB2 R B3 R B4 Cụng thc tớnh dung lng bự ti u cho cỏc nhỏnh ca mng hỡnh tia: Qbựi = Qi - Q Q bu Rtd Ri Trong ú: 10 Q- Q i - Ph ti tớnh toỏn phn khỏng tng ca nh mỏy Q = 12228.384 kVAr Ri - in tr nhỏnh th i ca nh mỏy ( ) Ri = RB + RC RB - in tr mỏy bin ỏp: RB = PN U dmBA n.S dmBA 2 103 ( ) PN - Tn hao ngn mch mỏy bin ỏp ( kW) UdmBA,SdmBA in ỏp v cụng sut nh mc ca mỏy bin ỏp ( kV, kVA ) RC - in tr ng cỏp( ) : RC = Ro L ( ) Cn c vo cỏc s liu v mỏy bin ỏp v cỏp chng III ta cú bng kt qu sau: DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 102 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in - Kt qu tớnh toỏn in tr mi nhỏnh PN TRM Sdm RB () RC () R = RB + RC () BIN P B1 23 3000 1.56 0.03705 1.597 B2 21.5 2500 2.1 0.0988 2.1988 B3 21.5 2500 2.1 0.0247 2.1247 B4 23 3000 1.56 0.11115 1.6711 B5 20 2000 3.06 0.02223 3.08 B6 20 2000 3.06 0.0494 3.109 in tr tng ng ca mng: n Rtd = i Ri 1 Rtd = + + + + + = 0.36 1.597 2.198 2.128 1.6711 3.08 3.109 Xỏc nh cụng sut bự ti u cho nhỏnh: Qbi = Qi ( Q- Qb ).Rtd / Ri Qb1 =4185 - (12228.384 7356.17 )* Qb2 =1575 (12228.384 7356.17)* 0.36 = 3086 ( kVAr) 1.597 0.36 = 777 ( kVAr) 2.198 Qb3 = 2371.76 (12228.384 7356.17)* 0.36 = 1546 ( kVAr) 2.124 Qb4 = 3308.72 (12228.384 7356.17)* 0.36 = 2258.4 ( kVAr) 1.67 Qb5=1125-(12228.384 7356.17)* 0.36 =555 (kVAr) 3.08 Qb6= 945 ( 12228.384 -7356.17)* 0.36 =395 (kVAr) 3.19 DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 103 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Kt qu phõn b dung lng bự cho tng nhỏnh: Kt qu phõn b dung lng bự cho tng nhỏnh TRM LOI T Qbự BIN P B1 S B (kVAr) DLE- Tng Qbự yờu cu Qbự(kVAr) ( kVAr) 125 25 3125 3086 125 875 777 125 13 1625 1546 125 18 2250 2258.4 4D125K5T B2 DLE4D125K5T B3 DLE4D125K5T B4 DLE4D125K5T B5 CEP 131A3 100 600 555 B6 CEP 131A3 100 400 395 i vi trm B1, B2, B3 ,B4 chỳng ta s dng t h ỏp bự cos in ỏp 440V DAE YEONG ch to, t ti cỏi ca trm i vi trm B5,B6 chỳng ta s dng t bự cos Cooper ch to cú in ỏp kV Cỏc thit b c tra t bng 6.5 v 6.13 TLIII S lp rỏp t bự cos cho trm mỏy bin ỏp Tủ áptômát Tủ PP cho tổng PX Tụ bù cosf Tủ áptômát phâ nđ oạn Tụ bù cosf Tủ PP cho Tủ áptômát tổng PX Cos ca nh mỏy sau t t bự DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 104 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in - Tng cụng sut c cỏc t bự: Qtb = 8875 (kVAr) - Lng cụng sut phn khỏng truyn li cao ỏp ca nh mỏy Q= Qttnm Qtb = 12228.384 8875 = 3353.38 (kVAr) - H s cụng sut phn khỏng ca nh mỏy sau bự Q 3353.38 Tg = P = = 0.21 15585.1088 ttnm Tg = 0.21 cos = 0,98 Kt lun: Sau lp t bự cho li h ỏp ca nh mỏy h s cụng sut ca nh mỏy ó t yờu cu ca EVN DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 105 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in CHNG VI THIT K H THNG CHIU SNG CHUNG CA PHN XNG SA CHA C KH I T VN : Trong nh mỏy, xớ nghip cụng nghip h thng chiu sỏng cú vai trũ quan trng vic m bo cht lng sn phm, nõng cao nng sut lao ng, an ton sn xut v sc kho ngi lao ng Nu ỏnh sỏng khụng ngi lao ng s phi lm vic trng thỏi cng thng, hi mt v nh hng nhiu n sc kho, kt qu l hng lot sn phm khụng t tiờu chun k thut v nng sut lao ng thp, thm cũn gõy tai nn lao ng Cng vỡ vy h thng chiu sỏng phi m bo cỏc yờu cu sau: Khụng b loỏ mt Khụng b loỏ phn x Khụng to cỏc khong ti bi nhng vt b che khut Phi cú ri ng u Phi to c ỏnh sỏng cng gn vi ỏnh sỏng t nhiờn cng tt II LA CHN S LNG V CễNG SUT CA H THNG ẩN CHIU SNG CHUNG: H thng chiu sỏng chung ca phõn xng sa cha c khớ s dựng búng ốn si t sn xut ti Vit Nam Phõn xng sa cha c khớ cú chiu di a = 50m, chiu rng b = 20 m chia lm hai dóy nh Dóy nh s :Chiu di 30 m chiu rng 20m Dóy nh s :Chiu di 20 m chiu rng 20m Tng din tớch : F = 1000 m2 DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 106 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Ngun in s dng: U = 220V ly t t chiu sỏng ca TBA phõn xng ri ốn yờu cu: E = 30lx H s d tr : k = 1,3 Khong cỏch t ốn n mt cụng tỏc: H = h hc - hlv = 4.5-0,7-0,8 = m Trong ú: h- Chiu cao ca phõn xng ( tớnh n trn ca phõn xng), h = m hc- Khong cỏch t trn n ốn , hc = 0,5 m hlv- Chiu cao t nn phõn xng n mt cụng tỏc, hlv H s phn x ca tng : tg = 30% H s phn x ca trn: tr = 50% S tớnh toỏn chiu sỏng hc H hlv DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 107 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in tớnh toỏn chiu sỏng cho phõn xng SCCK õy ta ỏp dng phng phỏp h s s dng: Cụng thc tớnh toỏn: F= E.S.Z.k n.k sd ( lumen) Trong ú: F Quang thụng mi ốn, (lumen) E - ri yờu cu (lx) S - Din tớch cn chiu sỏng (m2) k- H s d ch ksd- H s s dng n - S búng ốn cú h thng chiu sỏng chung Z - H s ph thuc vo búng ốn v t l L/H , thng ly Z = 0,8 - 1,4 Cỏc h s c tra ti cỏc bng 5.1;5.2;5.3;5.5 trang 134-145 v PL VIII ITL Tra bng 5.1 tỡm c L/H = 1.8 L =1.8 H = 1.8 = 5.4 (m), cn c vo b rng phũng chn L = 5m Cn c vo mt bng phõn xng ta s b trớ ốn nh sau: Dóy nh s cú chiu di 30 m cú chiu rng 20 m b trớ dóy búng ốn ,mi dóy búng ,khong cỏch gia cỏc búng l 5m gia búng vi tng l 2.5m theo chiu rng v chiu di phn xng S búng ốn s dng l 30 búng Dóy nh s cú chiu di 20 m cú chiu rng 20m b trớ dóy búng ốn ,mi dóy búng ,khong cỏch gia cỏc búng l 5m gia búng vi tng l 2.5m theo chiu rng v chiu di phn xng S búng ốn s dng l 20 búng Ch s ca phũng: = DVHD : Nguyn Ngc n a.b H.(a +b) Trang - 108 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in = 30* 20 a1.b1 = 3* 30 + 20 =4 H.(a1 + b1 ) ( ) = 20* 20 a b = 20 + 20 =3.33 H.(a + b ) ( ) Vi h s phn x ca tng l 30% v ca trn l 50% tra PLVIII.1TL I tỡm c h s s dng: ksd1 = 0.48; ksd2=0.45 Ly h s d tr l 1,3 h s tớnh toỏn Z = 1,2 Quang thụng mi ốn: F1 = E.S.Z.k n.k sd = 30*600*1.2*1.3 = 1950 (lm) 30*0.48 F2 = E.S.Z.k n.k sd = 30* 200*1.2*1.3 = 1040(lm) 20*0.45 Ta chn ốn si t cú cụng sut l Pd = 150W cú quang thụng F = 2200 (lm) Tng cụng sut chiu sỏng ca ton phõn xng: PCS = n.Pd = 30*150+20*150=7500 (W) DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 109 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in III THIT K MNG IN CA H THNG CHIU SNG CHUNG: cung cp in cho h thng chiu sỏng chung ca phõn xng ta t mt t chiu sỏng phõn xng gm mt ỏptụmỏt tng ba pha bn cc v 10 ỏptụmỏt nhỏnh mt pha hai cc cp cho 10 dóy ốn mi dóy cú búng Chn ỏptụmỏt tng: Chn ỏptụmỏt theo iu kin sau: in ỏp nh mc : UdmA Udm.m = 0,38 kV Dũng in nh mc : IdmA Itt = PCS 3.U dm cos = 7.5 = 11.39 (A) 3.0,38 Chn ỏptụmỏt loi C60H hóng Merin Gerin ch to cú cỏc thụng s sau: IdmA = 15A, IctN = kA, Udm = 440 V Chn cỏp t t phõn phi phõn xng n t chiu sỏng: Chn cỏp theo iu kin phỏt núng cho phộp: khc.Icp Itt = 11.39 (A) Trong ú: Itt Dũng in tớnh toỏn ca h thng chiu sỏng chung Icp - Dũng in cho phộp tng ng vi tng loi dõy, tng tit din khc - H s hiu chnh, õy ly khc = Kim tra theo iu kin phi hp vi thit b bo v Khi bo v bng ỏptụmỏt: IdmA I kddt 1,5 = 1,25.I dmA 1,5 = 1, 25*15 = 12.5 (A) 1.5 Chn loi cỏp 4G2.5 cỏch in PVC ca LENS cú Icp = 41 (A) Chn ỏptụmỏt nhỏnh: Chn cho dóy 5búng ốn: ( p = 150W) in ỏp nh mc: UdmA Udm.n = 0,22 kV Dũng in nh mc: IdmA Itt = n.P d U dm.m DVHD : Nguyn Ngc n = 5*0.15 = 3.4 (A) 0.22 Trang - 110 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Chn ỏptụmỏt loi NC45a hóng Merin Gerin ch to cú cỏc thụng s sau: IdmA = A; IctN = 4.5 kA; Udm = 400V; loi cc Chn dõy dn t t chiu sỏng n cỏc búng ốn: Chn dõy dn theo iu kin phỏt núng cho phộp: khc.Icp Itt Kim tra theo iu kin kt hp vi thit b bo v, bo v bng ỏptụmỏt: IdmA I kddt 1,25I dmA 1.25*6 = = = (A) 1,5 1,5 1.5 Chn cỏp ng lừi tit din 2*1,5 mm2 cú Icp = 26 A cỏch in PVC LENS ch to DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 111 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in S nguyờn lớ mng chiu sỏng phõn xng sa cha c khớ Tủ phâ n phối NS400N L1 L1 L1 L1 L1 4G25 Tủ chiếu sáng C60N 9*NC45a-20A PVC 2*(2*1,5) DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 112 - THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN S mng in chiu sỏng phõn xng sa cha c kh THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN TI LIU THAM KHO Thit k cp in NGễ HNG QUANG- V VN TM S tay la chn v tra cu thit b in NGễ HNG QUANG Lui in NGUYN VN M H thng cung cp in ca xớ nghip cụng nghip ụ th v nh cao tng NGUYN CễNG HIN (CH BIấN) NGUYN MNH HOCH [...]... thớ nghim Góc phụ tải chiếu sáng Góc phụ tải đ ộng lực DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 19 - 3.23 7.06 4.66 5.23 2.23 10.68 49.7 1.3 47.6 Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in PH TI IN CA NH MY LUYN KIM EN BIU PH TI NH MY LUYN KIM EN DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 20 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Tõm ph ti ca nh mỏy: n Yo = Si * Xi 1 n Si = 996353.8 = 40.1 24797.8 = 1243972 = 50.16 24797.8 1 n Xo = Si * Yi... trựng vi mt cnh ca phõn xng , nh vy cú th tit kim c vn xõy dng ớt nh hng ti cỏc cụng trỡnh khỏc DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 27 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in *Cỏc trm bin ỏp cp in cho nhiu phõn xng thỡ v trớ ca trm c xỏc nh theo tõm ph ti sao cho gn tõm ph ti nht,nh vy cú th a in ỏp cao n cỏc phõn xng tiờu th ,rỳt ngn mng phõn phi h ỏp ,gim chi phớ kim loi dõy dn ,v gim tn tht *Vi cỏc trm bin ỏp... bin ỏp trung gian ti trm bin ỏp phõn xng i vi nh mỏy luyn kim en do lm vic 3 ca ,thi gian s dung cụng sut ln nht l 5500h ,cỏp chn l cỏp lừi ng Tra bng ta c Jkt=2,7 A/mm2 Tit din kinh tộ ca cỏp Fkt= Im ax Jkt mm2 Cỏp t TBATG ti cỏc TBAPX l cỏp l kộp nờn Imax= Sttpx 2* 3 *Udm Cn c vo tr s ca Fkt tớnh c ,tra bng la chn tit din dõy dn chun gn nht Kim tra tit din dõy cỏp ó chn theo iu kin phỏt núng Khc*Icp... l ngn nờn ta khụng kim tra theo tn tht in ỏp > Chn cỏp t TBATG ti TBAPX B1 Dũng in cc i qua cỏp Imax= Stt 4830 = = 139.43 ( A ) 2* 3 *Udm 2* 3 *10 DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 35 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM Khoa in Tit din kinh t ca cỏp Fkt= Im ax 139.43 = = 51.64 mm2 Jkt 2.7 Tra bng ph lc chn cỏp tiờu chun gn nht l 50 mm2 ,cỏp ng 3 lừi ,cỏch in XLPE do FURUKAWA sn sut vi Icp =200A Kim tra theo iu kin... Jkt 2.7 Tra bng ph lc chn cỏp tiờu chun gn nht l 50 mm2 ,cỏp ng 3 lừi ,cỏch in XLPE do FURUKAWA sn sut vi Icp =200A Kim tra theo iu kin phỏt núng 0.93*Icp=0.93*200=186 2*Isc=2*120.43=240.86 Do cỏp ó chn khụng tha món iu kin phỏt núng nờn ta tng kớch thc ca cỏp lờn 95 mm2 cú Icp=300 A Kim tra theo iu kin phỏt núng 0.93*Icp =0,93*300 =279 Isc=2*Imax=2*120.43=240.86 Vy chn cỏp XLPE cú tit din 95mm2 2XLPE(3ì95)... *Trm bin ỏp B4 :Cp in cho phõn xng cỏn ngui ,ban qun lý v phũng thớ nghim ,trm b trớ 2MBA lm vic song song n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 3388 + 335 ) = = 1861.5 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA DVHD : Nguyn Ngc n Trang - 23 - Trng H Cụng Nghip TP.HCM (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB Khoa in 0.7 * ( Stt 335 ) 0.7 *3388 = = 1694 ( kVA ) 1.4 1.4 Do khi xy... in cho ph ti0.4kV cho phõn xng tụn,phõn xng sa cha c khớ v trm bm,trm b trớ 2MBA lm vic song song n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 1911 + 161.8 + 831) = = 1451.9 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Stt 0.7 * ( 1911 + 161.8 + 831) = = 1451.9 ( kVA ) 1.4 1.4 Do khi xy ra s c ta ct bt ph ti loi III ca phõn xng tụn ,phõn... lng ca MBA ó chn l hp lý *Trm bin ỏp B6 :Cp in cho ph ti 3kV cho phõn xng cỏn núng,trm b trớ 2MBA lm vic song song n*Khc*SdmBSttpx SdmB Sttpx 2500 = = 1250 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Sttpx 0.7 * 2500 = = 1250 ( kVA ) s 1.4 1.4 Do khi xy ra s c ta cú th ct bt cỏc ph ti loi III khụng quan trng chim 30% ph... in *Trm bin ỏp B7 :Cp in cho ph ti 3 kV cho phõn xng luyn gang v trm bm,trm b trớ 2MBA lm vic song song n*Khc*SdmBSttpx SdmB Stt ( 2400 + 1575 ) = = 1987.5 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Stt 0.7 * ( 2400 + 1575 ) = = 1987.5 ( kVA ) 1.4 1.4 Do khi xy ra s c ta cú th ct bt cỏc ph ti loi III khụng quan trng chim... ể: *Trm bin ỏp B1:Cp in cho ph ti 0.4kV ca phõn xng luyn gang v trm bm ,trm b trớ 2 MBA lm vic song song n*Khc *SdmB Sttpx SdmB Stt ( 4830 + 831) = = 2830.5 ( kVA ) 2 2 Ta chn MBA cú dung lng 3000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Stt 0.7 * ( 4830 + 831) = = 2830.5 ( kVA ) 1.4 1.4 Do khi xy ra s c ta cú th ct bt cỏc ph ti loi III khụng quan trng chim
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế nhà máy luyện kim đen, thiết kế nhà máy luyện kim đen, thiết kế nhà máy luyện kim đen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay