Tính Toán và Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH

67 285 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:21

tính toán và thiết kế hệ thống cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc NaOH, tính toán và thiết kế sao cho quá trình cô đặc được nhanh, tiết kiệm chi phí trong quá trình lắp đặt, ứng dụng trong công nghệ máy, kỹ thuật. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ………… o0o………… ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH GVHD: TIỀN TIẾN NAM CNBM: HUỲNH BẢO LONG SVTH: NGUYỄN HOÀNG LINH MSSV: 2004120211 TPHCM, Tháng năm 2015 Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Mục Lục GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH LỜI CẢM ƠN Một môn học lại qua, chúng em với môn học “ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ” cung cấp cho em nhiều kiến thức vận hành, thiết kế hệ thống hệ thống cô đặc đề tài em làm cô đặc NaOH Sau 12 tuần làm việc môn đồ án hướng dẫn nhiệt tình thầy Tiền Tiến Nam thuộc môn QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM, chúng em đến ngày hôm hoàn thành môn đồ án môn học “QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ” với qua em xin chân thành cảm ơn thầy Tiền Tiến Nam, thầy cô môn “QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ” bạn chung khóa giúp em hoàn thành môn đồ án Vì đồ án đề tài lớn em, điều thiếu xót hạn chế tránh khỏi Mong đóng góp ý kiến , dẫn từ thầy bạn bè để củng cố thêm kiến thức chuyên môn Em xin chân thành cảm ơn GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Phần đánh giá: Ý thức thực hiện:………………………… …………………………………… Nội dung thực hiện:…………………… …………………………………………… Hình thức trình bày:…………………………………………………………………… Tổng hợp kết quả:……………………………………………………………………… Điểm số: …………………………………….Điểm chữ:…………………… Tp HCM, ngày Chủ nhiệm môn GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH tháng Giáo viên hướng dẫn năm Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Phần đánh giá: Ý thức thực hiện:………………………… …………………………………… Nội dung thực hiện:…………………… …………………………………………… Hình thức trình bày:…………………………………………………………………… Tổng hợp kết quả:……………………………………………………………………… Điểm số: …………………………………….Điểm chữ:…………………… Tp HCM, ngày Chủ nhiệm môn GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH tháng Giáo viên phản biện năm Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC      • NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Nồng độ dịch ban đầu 10% Nồng độ sản phẩm 20% Áp suất chân không cô đặc 0,65at Nhiệt độ đầu nguyên liệu: 300C (chọn) GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU Natri hydroxid NaOH nguyên chất chất rắn màu trắng, có dạng tinh thể, khối lượng riêng 2,13 g/ml, nóng chảy 318oC sôi 1388oC áp suất khí NaOH tan tốt nước (1110 g/l 20oC) hoà tan toả nhiệt mạnh NaOH tan dung môi hữu methanol, ethanol… NaOH rắn dung dịch NaOH dễ hấp thụ CO2 từ không khí nên chúng cần chứa thùng kín • Dung dịch NaOH base mạnh, có tính ăn da có khả ăn mòn cao Vì vậy, ta cần lưu ý đến việc ăn mòn thiết bị đảm bảo an toàn lao động trình sản xuất NaOH • Ngành công nghiệp sản xuất NaOH ngành sản xuất hoá chất lâu năm Nó đóng vai trò to lớn phát triển ngành công nghiệp khác dệt, tổng hợp tơ nhân tạo, lọc hoá dầu, sản xuất phèn… • Trước công nghiệp, NaOH sản xuất cách cho Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO2 loãng nóng Ngày nay, người ta dùng phương pháp đại điện phân dung dịch NaCl bão hoà Tuy nhiên, dung dịch sản phẩm thu thường có nồng độ loãng, gây khó khăn việc vận chuyển xa Để thuận tiện cho chuyên chở sử dụng, người ta phải cô đặc dung dịch NaOH đến nồng độ định theo yêu cầu KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC a Định nghĩa Cô đặc phương pháp dùng để nâng cao nồng độ chất hoà tan dung dịch gồm hai nhiều cấu tử Quá trình cô đặc dung dịch lỏng – rắn hay lỏng – lỏng có chênh lệch nhiệt độ sôi cao thường tiến hành cách tách phần dung môi (cấu tử dễ bay hơn); trình vật lý – hoá lý Tuỳ theo tính chất cấu tử khó bay (hay không bay trình đó), ta tách phần dung môi (cấu tử dễ bay hơn) phương pháp nhiệt độ (đun nóng) phương pháp làm lạnh kết tinh b Các phương pháp cô đặc - Phương pháp nhiệt (đun nóng): dung môi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái tác dụng nhiệt áp suất riêng phần áp suất tác dụng lên mặt thoáng chất lỏng - Phương pháp lạnh: hạ thấp nhiệt độ đến mức đó, cấu tử tách dạng tinh thể đơn chất tinh khiết; thường kết tinh dung môi để tăng nồng độ GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH chất tan Tuỳ tính chất cấu tử áp suất bên tác dụng lên mặt thoáng mà trình kết tinh xảy nhiệt độ cao hay thấp ta phải dùng máy lạnh c Bản chất cô đặc nhiệt • Để tạo thành (trạng thái tự do), tốc độ chuyển động nhiệt phân tử chất lỏng gần mặt thoáng lớn tốc độ giới hạn Phân tử bay thu nhiệt để khắc phục lực liên kết trạng thái lỏng trở lực bên Do đó, ta cần cung cấp nhiệt để phân tử đủ lượng thực trình • Bên cạnh đó, bay xảy chủ yếu bọt khí hình thành trình cấp nhiệt chuyển động liên tục, chênh lệch khối lượng riêng phần tử bề mặt đáy tạo nên tuần hoàn tự nhiên nồi cô đặc Tách không khí lắng keo (protit) ngăn chặn tạo bọt cô đặc d Ứng dụng cô đặc Trong sản xuất thực phẩm, ta cần cô đặc dung dịch đường, mì chính, nước trái cây… Trong sản xuất hoá chất, ta cần cô đặc dung dịch NaOH, NaCl, CaCl2, muối vô cơ… Hiện nay, phần lớn nhà máy sản xuất hoá chất, thực phẩm sử dụng thiết bị cô đặc thiết bị hữu hiệu để đạt nồng độ sản phẩm mong muốn Mặc dù cô đặc hoạt động gián tiếp cần thiết gắn liền với tồn nhà máy Cùng với phát triển nhà máy, việc cải thiện hiệu thiết bị cô đặc tất yếu Nó đòi hỏi phải có thiết bị đại, đảm bảo an toàn hiệu suất cao Do đó, yêu cầu đặt cho người kỹ sư phải có kiến thức chắn đa dạng hơn, chủ động khám phá nguyên lý thiết bị cô đặc THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT a Phân loại ứng dụng • Theo cấu tạo Nhóm 1: dung dịch đối lưu tự nhiên (tuần hoàn tự nhiên) Thiết bị cô đặc nhóm cô đặc dung dịch loãng, độ nhớt thấp, đảm bảo tuần hoàn dễ dàng qua bề mặt truyền nhiệt Bao gồm: • Có buồng đốt (đồng trục buồng bốc), ống tuần hoàn • Có buồng đốt (không đồng trục buồng bốc) Nhóm 2: dung dịch đối lưu cưỡng (tuần hoàn cưỡng bức) Thiết bị cô đặc nhóm dùng bơm để tạo vận tốc dung dịch từ 1,5 m/s đến 3,5 m/s bề mặt truyền nhiệt Ưu điểm tăng cường hệ số truyền nhiệt k, dùng cho dung dịch đặc sệt, độ nhớt cao, giảm bám cặn, kết tinh bề mặt truyền nhiệt Bao gồm: • Có buồng đốt trong, ống tuần hoàn • Có buồng đốt ngoài, ống tuần hoàn Nhóm 3: dung dịch chảy thành màng mỏng Thiết bị cô đặc nhóm cho phép dung dịch chảy dạng màng qua bề mặt truyền nhiệt lần (xuôi hay ngược) để tránh tác dụng nhiệt độ lâu làm biến chất số thành phần dung dịch Đặc biệt thích hợp cho dung dịch thực phẩm nước trái cây, hoa ép Bao gồm: • Màng dung dịch chảy ngược, có buồng đốt hay ngoài: dung dịch sôi tạo bọt khó vỡ GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Màng dung dịch chảy xuôi, có buồng đốt hay ngoài: dung dịch sôi tạo bọt bọt dễ vỡ • Theo phương thức thực trình  Cô đặc áp suất thường (thiết bị hở): nhiệt độ sôi áp suất không đổi; thường dùng cô đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định, nhằm đạt suất cực đại thời gian cô đặc ngắn  Cô đặc áp suất chân không: dung dịch có nhiệt độ sôi thấp áp suất chân không  Dung dịch tuần hoàn tốt, tạo cặn bay dung môi diễn liên tục  Cô đặc nhiều nồi: mục đích tiết kiệm đốt Số nồi không nên lớn làm giảm hiệu tiết kiệm Người ta cô chân không, cô áp lực hay phối hợp hai phương pháp; đặc biệt sử dụng thứ cho mục đích khác để nâng cao hiệu kinh tế  Cô đặc liên tục: cho kết tốt cô đặc gián đoạn Có thể điều khiển tự động chưa có cảm biến đủ tin cậy  Đối với nhóm thiết bị, ta thiết kế buồng đốt trong, buồng đốt ngoài, có ống tuần hoàn Tuỳ theo điều kiện kỹ thuật tính chất dung dịch, ta áp dụng chế độ cô đặc áp suất chân không, áp suất thường áp suất dư b Các thiết bị chi tiết hệ thống cô đặc - Thiết bị chính: • Ống nhập liệu, ống tháo liệu • Ống tuần hoàn, ống truyền nhiệt • Buồng đốt, buồng bốc, đáy, nắp • Các ống dẫn: đốt, thứ, nước ngưng, khí không ngưng - Thiết bị phụ: • Bể chứa nguyên liệu • Bể chứa sản phẩm • Bồn cao vị • Lưu lượng kế • Thiết bị gia nhiệt • Thiết bị ngưng tụ baromet • Bơm nguyên liệu vào bồn cao vị • Bơm tháo liệu • Bơm nước vào thiết bị ngưng tụ • Bơm chân không • Các van • Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất… LỰA CHỌN THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DUNG DỊCH NaOH • Theo tính chất nguyên liệu sản phẩm, điều kiện kỹ thuật đầu đề, người viết lựa chọn thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục có buồng đốt ống tuần hoàn trung tâm Thiết bị cô đặc loại có cấu tạo đơn giản, dễ vệ sinh sửa chữa • Cô đặc áp suất chân không làm giảm nhiệt độ sôi dung dịch, giảm chi phí lượng, hạn chế việc chất tan bị lôi theo bám lại thành thiết bị (làm hư thiết bị) • GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • Tuy nhiên, loại thiết bị phương pháp cho tốc độ tuần hoàn dung dịch nhỏ (vì ống tuần hoàn đun nóng) hệ số truyền nhiệt thấp PHẦN II THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ • • • • Nguyên liệu ban đầu dung dịch NaOH có nồng độ 10% Dung dịch từ bể chứa nguyên liệu bơm lên bồn cao vị Từ bồn cao vị, dung dịch chảy qua lưu lượng kế vào thiết bị gia nhiệt đun nóng đến nhiệt độ sôi Thiết bị gia nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm: thân hình trụ, đặt đứng, bên gồm nhiều ống nhỏ bố trí theo đỉnh hình tam giác Các đầu ống giữ chặt vỉ ống vỉ ống hàn dính vào thân Nguồn nhiệt nước bão hoà có áp suất at bên ống (phía vỏ) Dung dịch từ lên bên ống Hơi nước bão hoà ngưng tụ bề mặt ống cấp nhiệt cho dung dịch để nâng nhiệt độ dung dịch lên nhiệt độ sôi Dung dịch sau gia nhiệt chảy vào thiết bị cô đặc để thực trình bốc Hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng theo ống dẫn nước ngưng qua bẫy chảy Nguyên lý làm việc nồi cô đặc: - Phần thiết bị buồng đốt, gồm có ống truyền nhiệt ống tuần hoàn trung tâm Dung dịch ống đốt (hơi nước bão hoà) khoảng không gian ống Hơi đốt ngưng tụ bên ống truyền nhiệt cho dung dịch chuyển động ống Dung dịch ống theo chiều từ xuống nhận nhiệt đốt ngưng tụ cung cấp để sôi, làm hoá phần dung môi Hơi ngưng tụ theo ống dẫn nước ngưng qua bẫy để chảy Nguyên tắc hoạt động ống tuần hoàn trung tâm: - Khi thiết bị làm việc, dung dịch ống truyền nhiệt sôi tạo thành hỗn hợp lỏng – có khối lượng riêng giảm bị đẩy từ lên miệng ống Đối với ống tuần hoàn, thể tích dung dịch theo đơn vị bề mặt truyền nhiệt lớn so với ống truyền nhiệt nên lượng tạo ống truyền nhiệt lớn Vì lý trên, khối lượng riêng hỗn hợp lỏng – ống tuần hoàn lớn so với ống truyền nhiệt hỗn hợp đẩy xuống Kết có dòng chuyển động tuần hoàn tự nhiên thiết bị: từ lên ống truyền nhiệt từ xuống ống tuần hoàn - Phần phía thiết bị buồng bốc để tách hỗn hợp lỏng – thành dòng Hơi thứ lên phía buồng bốc, đến phận tách giọt để tách giọt lỏng khỏi dòng Giọt lỏng chảy xuống thứ tiếp tục lên Dung dịch lại hoàn lưu - Dung dịch sau cô đặc bơm theo ống tháo sản phẩm vào bể chứa sản phẩm nhờ bơm ly tâm Hơi thứ khí không ngưng thoát từ phía buồng bốc vào thiết bị ngưng tụ baromet (thiết bị ngưng tụ kiểu trực tiếp) Chất làm lạnh nước bơm vào ngăn dòng thứ dẫn vào ngăn thiết bị Dòng thứ lên gặp nước giải nhiệt để ngưng tụ thành lỏng chảy xuống bồn chứa qua ống baromet Khí không ngưng tiếp tục lên trên, dẫn qua phận tách giọt bơm chân không hút Khi thứ ngưng tụ thành lỏng thể tích giảm làm áp suất thiết bị ngưng tụ giảm Vì vậy, GVHD: TIỀN TIẾN NAM SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH - thiết bị ngưng tụ baromet thiết bị ổn định chân không, trì áp suất chân không hệ thống Thiết bị làm việc áp suất chân không nên phải lắp đặt độ cao cần thiết để nước ngưng tự chảy khí mà không cần bơm Bình tách giọt có vách ngăn với nhiệm vụ tách giọt lỏng bị lôi theo dòng khí không ngưng để đưa bồn chứa nước ngưng Bơm chân nhiệm vụ hút khí không ngưng để tránh trường hợp khí không ngưng tích tụ thiết bị ngưng tụ nhiều, làm tăng áp suất thiết bị nước chảy ngược vào nồi cô đặc GVHD: TIỀN TIẾN NAM 10 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Chọn l=1 Sau tính lặp, ta chọn tv2= 84,388 oC Nhiệt tải riêng phía tường Công thức tính: Trong đó: Với -nhiệt trở phía nước vách ống có màng mỏng nước ngưng (bảng 31, trang 29, [8]) -3  r2 = 0,387.10 m K/W – nhiệt trở phía dung dịch vách ống có lớp cặn bẩn dày 0,5 mm (bảng V.1, trang 4, [2])  δ = mm = 0,003 m – bề dày ống truyền nhiệt  λ = 16,3 W/(m.K) – hệ số dẫn nhiệt ống (tra bảng XII.7, trang 313, [2] với ống làm thép không gỉ OX18H10T) • Δtv = tv1 - tv2 ; K – chênh lệch nhiệt độ vách tường  Với trình cô đặc chân không liên tục, truyền nhiệt ổn định nên qv = q1 = q2 • Sai số tương đối q2 so với q1 GVHD: TIỀN TIẾN NAM 53 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • Nhiệt tải trung bình: Diện tích bề mặt truyền nhiệt Dòng nhiệt vào ( W):  Do dung dịch đầu  Do đốt  Do ngưng đường ống dẫn đốt Dòng nhiệt ( W):  Do sản phẩm mang  Do nước ngưng Nhiệt tổn thất Nhiệt độ dung dịch NaOH 10 % trước sau qua thiết bị gia nhiệt :  • = 30 oC • Phương trình cân nhiệt • • (+Qcđ ứng với trình thu nhiệt, - Qcđ ứng với trình toả nhiệt) • Có thể bỏ qua nhiệt lượng nước bão hoà ngưng tụ đường ống dẫn đốt vào buồng đốt: φDctD = • Nhiệt cô đặc: Qcđ = • Trong nước bão hoà, có lượng nước ngưng bị theo khoảng φ = 0,05 (độ ẩm hơi) • Nhiệt lượng nước bão hòa cung cấp • Nước ngưng chảy có nhiệt độ nhiệt độ đốt vào (không có lạnh sau ngưng) đốt) GVHD: TIỀN TIẾN NAM 54 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH (ẩn nhiệt ngưng tụ Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • • Thay Qtt = εQD = 0,05QD • • Nhiệt độ lượng đốt biểu kiến: • • • • Số ống truyền nhiệt tính theo công thức (III-49), trang 134, [4]: • • Trong đó:     F = 9,609 m2 – diện tích bề mặt truyền nhiệt l = 1,5 m – chiều dài ống truyền nhiệt d – đường kính ống truyền nhiệt Vì α1 > α2 nên ta chọn d = dt = 25 mm • Số ống truyền nhiệt là: • Theo bảng V.11, trang 48, [2], chọn số ống n = 91 bố trí ống theo hình lục giác • Đường kính thiết bị trao đổi nhiệt tính theo công thức V.140, trang 49, [2]: • D = t.(b-1) + 4.dn • Trong đó: • δν = δτ + 2Σ = 0,025 + 2.0,003 = 0,031 m đường kính ống truyền nhiệt • t = β.dn = 1,4.0,031 = 0,0434 m – bước ống • số ống đường xuyên tâm lục giác • ⇒ D = 0,0434.(11-1) + 4.0,031 = 0,558 m • Thể tích bình gia nhiệt GVHD: TIỀN TIẾN NAM 55 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • • Dung dịch chảy chậm ống nên thời gian truyền nhiệt lớn, chọn số pass phía vỏ m = Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị DUNG DỊCH NaOH Suất lượng Gđ kg/h 1200 Nồng độ xđ % wt 10 0C Nhiệt độ đầu vào 30 t' 0C Nhiệt độ đầu 79,86 t’’ 3767,4 Nhiệt dung riêng đầu vào cđ J/(kg.K) 3610,95 Nhiệt dung riêng đầu cc J/(kg.K) HƠI ĐỐT Áp suất PD at Nhiệt độ tD C 142,9 2141 Ẩn nhiệt ngưng tụ rD kJ/kg Chiều cao thiết bị gia nhiệt H m dt Đường kính ống truyền nhiệt m 0,025 Đường kính ống truyền nhiệt dn m 0,031 Nhiệt lượng đốt cung cấp QD W Lượng đốt biểu kiến D kg/s II THIẾT BỊ NGƯNG TỤ Chọn thiết bị ngưng tụ  Lượng khí bổ sung sinh thiết bị cô đặc bao gồm: • Hơi nước (chủ yếu) • Dung môi dễ bay • Khí không ngưng  Khí bổ sung cần giải phóng để tạo chân không Thiết bị ngưng tụ kết hợp với bơm chân không để hệ thống chân không hoạt động hiệu  Thiết bị ngưng tụ làm ngưng tụ hầu hết nước, giải phóng lượng nước lớn cho bơm chân không, giảm tiêu hao lượng học tránh hỏng hóc cho bơm (chỉ hút khí không ngưng)  Chọn thiết bị ngưng tụ trực tiếp loại khô, ngược chiều, chân cao (baromet) Trong đó, nước làm lạnh nước ngưng tụ chảy xuống khí không ngưng bơm chân không hút từ phần thiết bị qua phận tách lỏng  Chiều cao ống baromet chọn cho tổng áp suất thiết bị cột áp thuỷ tĩnh với áp suất khí Tính thiết bị ngưng tụ GVHD: TIỀN TIẾN NAM 56 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • • Theo bảng VII.1, trang 97, [2]: nhiệt độ không khí trung bình TPHCM t = 27,2 C, độ ẩm tương đối φ = 77 % Theo giản đồ h – x không khí ẩm, h = 72,5 kJ/kg không khí ẩm Nhiệt độ bầu ướt chọn tứ = 23 0C • Nhiệt độ đầu nước lạnh chọn t2d = 23 + = 26 C • Với Pc = 0,35 at tc = 72,05 C: • Nhiệt độ cuối nước lạnh chọn t2c = tc – 10 = 72,05 – 10 = 62,05 C • Đối với thiết bị ngưng tụ trực tiếp, lượng không khí cần hút tính theo công thức VI.47, trang 84, [2]: • Gkk = 0,000025.W + 0,000025.Gn + 0,01.W; kg/s • Trong • Gn – lượng nước tưới vào thiết bị ngưng tụ; kg/s, tính theo công thức VI.51, trang 84, [2]: Với:  W = 600 kg/h – lượng thứ vào thiết bị ngưng tụ  i = 2650 kJ/kg – nhiệt lượng riêng nước (bảng I.251, trang 314, [1])  cn = 4180 J/(kg.K) – nhiệt dung riêng trung bình nước Đối với thiệt bị ngưng tụ trực tiếp loại khô, nhiệt độ không khí tính theo công thức VI.50, trang 84, [2]: tkk = t2d + + 0,1.(t2c – t2d) = 26 + + 0,1.(62,05 – 26) = 33,605 0C ⇒ Ph = 0,056 at (tra giản đồ h – x không khí ẩm) - Thể tích không khí cần hút tính theo công thức VI.49, trang 84, [2]: Kích thước chủ yếu thiết bị ngưng tụ Thông thường, suất tính toán chọn lớn 1,5 lần so với suất thực tế Khi đó, đường kính thiết bị tính theo công thức VI.52, trang 84, [2]: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 57 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH • • ρh = 0,2166 kg/m3 – khối lượng riêng thứ 0,35 at (tra bảng I.251, trang 314, [1]) ωh = 20 m/s – tốc độ thứ thiết bị ngưng tụ (chọn) Chọn Dtr= 0,3 m =300mm Kích thước thiết bị ngưng tụ baromet chọn theo bảng VI.8, trang 88, [2]: Kích thước Đường kính thiết bị Chiều dày thành thiết bị Khoảng cách từ ngăn đến nắp thiết bị Khoảng cách từ ngăn đến đáy thiết bị Bề rộng ngăn Khoảng cách tâm thiết bị ngưng tụ thiết bị thu hồi Chiều rộng hệ thống thiết bị Đường kính thiết bị thu hồi Chiều cao thiết bị thu hồi Đường kính thiết bị thu hồi Đường kính cửa vào: Hơi vào Nước vào Hỗn hợp khí Nối với ống baromet Hỗn hợp khí vào thiệt bị thu hồi Hỗn hợp khí khỏi thiết bị thu hồi Nối từ thiết bị thu hồi đến ống baromet Ống thông khí Ký hiệu Giá trị; mm Dtr 200 S a0 1300 an 1200 b K1 675 K2 T 1300 D1 150 h1(h) 1440 D2 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 300 100 80 125 80 50 50 - Kích thước ngăn: Tấm ngăn có dạng hình viên phân để bảo đảm làm việc tốt Chiều rộng ngăn xác định theo công thức VI.53, trang 85, [2]: Có nhiều lỗ nhỏ đục ngăn, nước làm nguội nước nên đường kính lỗ chọn d = mm Lưu lượng thể tích nước lạnh dùng để ngưng tụ thứ: Nhiệt độ trung bình nước: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 58 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH (bảng I.249, trang 310, [1]) Chọn chiều cao gờ ngăn h = 40 mm, chiều dày ngăn δ = mm, tốc độ tia nước ωc = 0,62 m/s Tổng diện tích bề mặt lỗ toàn mặt cắt ngang thiết bị ngưng tụ, nghĩa cặp ngăn là: Chọn tỷ số tổng số diện tích tiết diện lỗ với diện tích tiết diện thiết bị ngưng tụ Các lỗ xếp theo hình lục giác Bước lỗ xác định công thức VI.55, trang 85, [2]: Mức độ đun nóng nước: Tra bảng VI.7, trang 86, [2] với d = mm P = 0,774: • Số ngăn n = • Số bậc n = • Khoảng cách ngăn h = 400 mm • Thời gian rơi qua bậc τ = 0,41 s Trong thực tế, thiết bị ngưng tụ từ lên thể tích giảm dần Do đó, khoảng cách hợp lý ngăn nên giảm dần theo hướng từ lên khoảng 50 mm cho ngăn • Chọn khoảng cách ngăn 400 mm • Khoảng cách từ ngăn đến nắp thiết bị 1300 mm • Khoảng cách từ ngăn đến đáy thiết bị 1200 mm • Chiều cao phần gờ nắp 50 mm • Chiều cao phần nắp ellipse 250 mm • Chiều cao phần đáy nón 544 mm ⇒ Chiều cao thiết bị ngưng tụ: H = 250 + 50 + 1300 + 400.7 + 1200 + 544= 6144 mm Kích thước ống baromet: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 59 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Chọn đường kính ống baromet d = 100 mm = 0,1 m - Tốc độ nước lạnh nước ngưng tụ chảy ống baromet tính theo công thức VI.57, trang 86, [2]: • • • Chiều cao ống baromet tính theo công thức II-15, trang 102, [4]: H’ = h1 + h2 + h3 + h4; m Chiều cao cột nước ống baromet cân với hiệu số áp suất khí áp suất thiết bị ngưng tụ h1 tính theo công thức VI.59, trang 86, [2]: • • Trong đó: b – độ chân không thiết bị ngưng tụ; mmHg b = 760 – 0,35.735 = 502,75mmHg • Chiều cao cột nước ống baromet cần để khắc phục toàn trở lực nước chảy ống h2 tính theo công thức VI.60, trang 87, [2]: Chọn hệ số trở lực vào ống ξ1 = 0,5 khỏi ống ξ2 = ⇒ Σξ = 1,5 Nước lạnh nước ngưng tụ có: (Chế độ chảy rối) Chọn ống thép CT3 ống hàn điều kiện ăn mòn (bảng II.15, trang 381, [1])⇒ độ nhám tuyệt đối ε = 0,2 mm Regh tính theo công thức II.60, trang 378, [1]: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 60 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Ren tính theo công thức II.62, trang 379, [1]: ⇒Regh < Ren < Re (khu vực độ) ⇒ Hệ số ma sát λ tính theo công thức II.64, trang 380, [1]: • • Chọn chiều cao dự trữ h3 = 0,5 m để đề ngăn ngừa nước dâng lên ống chảy tràn vào đường ống dẫn áp suất khí tăng Chọn chiều cao đoạn ống baromet ngập bể nước h4 = 0,5 m H’ = + + 0,5 + 0,5 H’=7,843; m Chọn chiều cao ống baromet H’ = m Ký hiệu Thông số Đơn vị Giá trị kg/h C at kJ/kg 600 72,05 0,35 2627,79 HƠI VÀO Suất lượng Nhiệt độ Áp suất Enthalpy W tc Pc i NƯỚC LÀM NGUỘI Nhiệt độ đầu vào t2d Nhiệt độ đầu t2c Nhiệt dung riêng cn Lưu lượng khối lượng nước lạnh cần thiết để ngưng tụ Gn Lưu lượng thể tích nước lạnh cần thiết để ngưng tụ Vn Áp suất nước bão hoà Ph KHÍ KHÔNG NGƯNG Lưu lượng khối lượng không khí hút khỏi thiết Gkk bị Lưu lượng thể tích không khí hút khỏi thiết bị Vkk tkk Nhiệt độ GVHD: TIỀN TIẾN NAM 61 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH C C J/(kg.K) kg/s m3/s at kg/s m3/s C 26 62,05 4180 0,056 33,605 Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH ĐƯỜNG KÍNH TRONG THIẾT BỊ NGƯNG TỤ ρh Khối lượng riêng thứ kg/m3 0,2166 ωh Tốc độ thứ m/s 20 Dtr Đường kính mm 300 KÍCH THƯỚC TẤM NGĂN Chiều rộng ngăn b mm 200 Đường kính lỗ ngăn d mm Bề dày ngăn δ mm Bước lỗ t mm 0,55 CHIỀU CAO THIẾT BỊ NGƯNG TỤ Mức độ đun nóng nước P Số ngăn z a0 Khoảng cách từ ngăn đến nắp thiết bị mm 1300 an Khoảng cách từ ngăn đến đáy thiết bị mm 1200 Chiều cao H m 6,144 KÍCH THƯỚC ỐNG BAROMET Tốc độ nước lạnh nước ngưng chảy ống ω m/s Đường kính ống d mm 100 Độ chân không b mmHg 502,75 Chiều cao cột nước cân với (Pkq – Pc) h1 m ξ1 Hệ số trở lực vào 0,5 ξ2 Hệ số trở lực ρn Khối lượng riêng nước lạnh nước ngưng kg/m μn Độ nhớt động lực Ns/m2 0,000543 Chuẩn số Reynolds Re Hệ số ma sát λ 0,024 Chiều cao H’ m 7,843 Chiều cao thiết bị ΣH = H + H’ = 6,144 + 7,843 = 13,987 m GVHD: TIỀN TIẾN NAM 62 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH III BỒN CAO VỊ • Bồn cao vị dùng để ổn định lưu lượng dung dịch nhập liệu Bồn đặt độ cao phù hợp nhằm thắng trở lực đường ống cao so với mặt thoáng dung dịch nồi cô đặc • Áp dụng phương trình Bernoulli với mặt cắt – (mặt thoáng bồn cao vị) – (mặt thoáng nồi cô đặc): Trong đó: • v1 = v2 = m/s • P1 = at • P2 = P0 = 0,364at • • • – khối lượng riêng dung dịch NaOH 10 % ttb = 79,860C (bảng 4, trang 11, [8]) μ = 7,0147.10-4 Ns/m – độ nhớt động lực dung dịch NaOH 10 % ttb (bảng I.107, trang 100, [1]) z2 - khoảng cách từ mặt thoáng dung dịch nồi cô đặc đến mặt đất; m z2 = z’ + Hđ + Hbđ + Hgc + Hc = + 0,584 + 1,5 + 0,04 + 0,245 = 3,369 m Với:  z’ = m – khoảng cách từ phần nối ống tháo liệu đáy nón đến mặt đất  Hđ = 0,544 + 0,04 = 0,584 m – chiều cao đáy nón  Hbđ = 1,5 m – chiều cao buồng đốt  Hgc = 0,04 m – chiều cao gờ nón cụt  Hc = 0,245 m – chiều cao phần hình nón cụt Đường kính ống nhập liệu d = 20 mm = 0,02 m Chọn chiều dài đường ống từ bồn cao vị đến buồng bốc l = 20 m Tốc độ dung dịch ống: Chuẩn số Reynolds: (chế độ chảy rối) Chọn ống thép CT3 ống hàn điều kiện ăn mòn (bảng II.15, trang 381, [1]) ⇒ độ nhám tuyệt đối ε = 0,2 mm Regh tính theo công thức II.60, trang 378, [1]: Ren tính theo công thức II.62, trang 379, [1]: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 63 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH ⇒Regh < Re < Ren (khu vực độ) ⇒ Hệ số ma sát λ tính theo công thức II.64, trang 380, [1]: Các hệ số trở lực cục bộ: Yếu tố gây trở lực Đầu vào Đầu Khuỷu 900 Van cửa Ký hiệu ξvào ξra ξkhuỷu 900 ξvan Hệ số trở lực cục 0,5 1 1,5 Số lượng 1 ⇒ Σξ = 0,5 + + 6.1 + 2.1,5 = 10,5 ⇒ Tổng tổn thất đường ống: ⇒ Khoảng cách từ mặt thoáng bồn cao vị đến mặt đất: ⇒ Dung dịch NaOH 10 % tự chảy từ bồn cao vị vào buồng bốc nồi cô đặc bồn có độ cao từ 5,699 m trở lên - Chọn khoảng cách từ mặt thoáng bồn cao vị đến mặt đất 3,5 m IV BƠM CHÂN KHÔNG Công suất bơm chân không: Trong đó: • m – số đa biến, có giá trị từ 1,2 đến 1,62 Chọn m = 1,62 • P1 – áp suất không khí thiết bị ngưng tụ P1 = Pc – Ph = 0,35 – 0,056 = 0,294 at Với: Ph – áp suất nước hỗn hợp • P2 = Pa = at = 9,81.104 N/m2 – áp suất khí • Vkk – lưu lượng thể tích không khí cần hút • ηck = 0,8 – hệ số hiệu chỉnh GVHD: TIỀN TIẾN NAM 64 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Tốc độ hút 0C 760 mmHg S = 0,002267.60 = 0,13602 m3/phút Ta chọn bơm có ký hiệu BH-025-2 với thông số: Các thông số Số cấp Tốc độ bơm vùng áp suất 760 – mmHg; L/s Lượng dầu; L Công suất động cơ; kW Kích thước tổng thể dài x rộng x cao; mm Khối lượng; kg Bơm BH-025-2 0,25 0,86 0,18 330 x 243,5 x 229 16,5 V CÁC CHI TIẾT PHỤ Lớp cách nhiệt Vật liệu chế tạo amiante carton - Bề dày lớp cách nhiệt buồng đốt tính theo công thức VI.66, trang 92, [2]: Trong đó: • tT1 – nhiệt độ lớp cách nhiệt tiếp giáp với bề mặt thiết bị; oC Vì nhiệt trở thành thiết bị nhỏ so với nhiệt trở lớp cách nhiệt nên chọn tT1 = tD = 142,9 0C • tT2 – nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt phía không khí, vào khoảng từ 40 0C đến 50 oC Chọn tT2 = 45 0C • tKK – nhiệt độ không khí; 0C Chọn tKK = 27,4 0C (bảng VII.1, trang 97, [2]) • αn – hệ số cấp nhiệt từ bề mặt lớp cách nhiệt đến không khí; W/(m2.K), tính theo công thức VI.67, trang 92, [2]: αn = 9,3 + 0,058.tT2 = 9,3 + 0,058.(45 + 273) = 27,744 W/(m2.K) • λc = 0,144 W/(m.K) – hệ số dẫn nhiệt amiante carton 100 C • • Để thuận tiện chế tạo, chiều dày lớp cách nhiệt cho buồng bốc buồng đốt chọn 30 mm Kính quan sát - Vật liệu chế tạo thép CT3 thuỷ tinh - Đường kính kính quan sát D = 230 mm GVHD: TIỀN TIẾN NAM 65 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH - Kính bố trí cho mực chất lỏng nhìn thấy Do đó, có kính giống bên buồng bốc, tạo thành góc 1800 GVHD: TIỀN TIẾN NAM 66 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nhiều tác giả, Sổ tay Quá trình Thiết bị Công nghệ Hoá chất, tập 1, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006 [2] Nhiều tác giả, Sổ tay Quá trình Thiết bị Công nghệ Hoá chất, tập 2, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006 [3] Phạm Văn Bôn, Quá trình Thiết bị Công nghệ Hoá học & Thực phẩm, tập 10, Ví dụ tập, NXB ĐHQG TPHCM, 2010 [4] Nguyễn Văn May, Thiết bị truyền nhiệt chuyển khối, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006 [5] Phạm Văn Bôn, Nguyễn Đình Thọ, Quá trình thiết bị Công nghệ Hoá học & Thực phẩm, tập 5, Quá trình thiết bị truyền nhiệt, Quyển 1: Truyền nhiệt ổn định, NXB ĐHQG TPHCM, 2006 [6] Phan Văn Thơm, Sổ tay thiết kế Thiết bị hoá chất chế biến thực phẩm đa dụng, Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện Đào tạo Mở rộng [7] Hồ Lê Viên, Tính toán, thiết kế chi tiết thiết bị hoá chất dầu khí, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006 [8] Bộ môn Máy Thiết bị, Bảng tra cứu Quá trình học – Truyền nhiệt – Truyền khối, NXB ĐHQG TPHCM, 2009 [9] Phạm Xuân Toản, Các trình, thiết bị Công nghệ Hoá chất Thực phẩm, tập 3: Các trình thiết bị truyền nhiệt, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008 GVHD: TIỀN TIẾN NAM 67 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH [...]... tv1 =13 6,350C • • • Tra A ở [2], trang 28: tm; 0C A 0 10 4 20 12 0 40 13 9 60 15 5 80 16 9 10 0 17 9 12 0 18 8 Tra bảng và nội suy ta được: A =19 3 ,11 87 Nhiệt tải riêng phía hơi ngưng Hệ số cấp nhiệt từ bề mặt đốt đến dòng chất lỏng sôi Áp dụng công thức (VI.27), trang 71, [2]: GVHD: TIỀN TIẾN NAM 17 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH 14 0 19 4 16 0 19 7 18 0 19 9 200 19 9 Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để. .. TIỀN TIẾN NAM 21 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Ký hiệu tv1 tv2 1 α2 δ λ r1 r2 K qtb F Đơn vị 0 C 0 C W/(m2.K) W/(m2.K) m W/(m.K) (m2.K)/W (m2.K)/W W/(m2.K) W/m2 m2 Giá trị 13 6,35 84,388 8 511 ,8 81 5673,803 0,003 16 ,3 0,387 .10 -3 826,766 55473,788 9,609 Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH B TÍNH KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ CÔ ĐẶC 1 Tính kích thước buồng đốt 1. 1 Số ống truyền... trang 11 , [8] λdd được tính theo công thức (I.32), trang 12 3, [1] : A – hệ số phụ thuộc vào mức độ liên kết của chất lỏng -8 Đối với chất lỏng liên kết, A = 3,58 .10 M – khối lượng mol của hỗn hợp lỏng, ở đây là hỗn hợp NaOH và H2O GVHD: TIỀN TIẾN NAM 18 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH M = a.MNaOH + (1 – a).MH2O = a.40 + (1 – a) .18 ;... nhiệt là h0 = 1, 5 m (bảng VI.6, trang 80, [2]) ρdm – khối lượng riêng của dung môi tại nhiệt độ sôi của dung dịch 800C Tra bảng I.249, trang 311 , [1] , ρdm = 9 71, 8 kg/m3 ⇒ Hop = [0,26 + 0,0 014 . (11 88 – 9 71, 8)] .1, 5 = 0,84402 (m) ⇒ Ptb = P0 + ΔP =0,364 + 0,02 51 = 0,38 91 (at) GVHD: TIỀN TIẾN NAM 12 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Tra... độ cô đặc Gccctc Nhiệt tổn thất Nhiệt độ của dung dịch NaOH 10 % trước và sau khi đi qua thiết bị gia nhiệt : • tvào = 30 oC • tra = tsdd(P0) = 73,05 oC ⇒ Nhiệt độ của dung dịch NaOH 10 % đi vào thiết bị cô đặc là tđ = 73,05 oC  ⇒ Nhiệt độ của dung dịch NaOH 20 % đi ra ở đáy thiết bị cô đặc là: tc= tsdd(P0) + 2Δ’’ = 73,05+ 2 .1, 61 = 76,270C (công thức 2 .15 , trang 10 7, [3]) Nhiệt dung riêng của dung dịch. .. NHIỆT ĐỘ 0 Nhiệt độ sôi của dung dịch ở P0 tsdd(Po) C 0 Tổn thất nhiệt độ do nồng độ Δ’ C Áp suất trung bình Ptb at 0 Nhiệt độ sôi của dung môi ở Ptb tsdm(Ptb) C GVHD: TIỀN TIẾN NAM 13 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Giá trị 10 20 12 00 600 600 0,364 73,05 2627,79 2325, 61 4 14 2,9 214 1 79,86 6, 815 0,38 91 74,66 Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Tổn thất nhiệt độ do... kg/kg GVHD: TIỀN TIẾN NAM 16 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH II THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH A TÍNH TOÁN TRUYỀN NHIỆT CHO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC 1 Hệ số cấp nhiệt khi ngưng tụ hơi Giảm tốc độ hơi đốt nhằm bảo vệ các ống truyền nhiệt tại khu vực hơi đốt vào bằng cách chia làm nhiều miệng vào Chọn tốc độ hơi đốt nhỏ (ω = 10 m/s), nước ngưng chảy... tính theo công thức VI .11 , trang 59, [2]: • • GVHD: TIỀN TIẾN NAM 11 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Trong đó: • • 3.2 t - nhiệt độ sôi của dung môi ở áp suất đã cho (tsdm(P0) = 73,05 oC) r - ẩn nhiệt hoá hơi của dung môi nguyên chất ở áp suất làm việc Tra bảng I.2 51, trang 314 , [1] và nội suy ta được : r = 2325, 61 kJ/kg Tổn... V .1, trang 4, [2])  δ = 3 mm = 0,003 m – bề dày ống truyền nhiệt GVHD: TIỀN TIẾN NAM 19 SVTH NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH  λ = 16 ,3 W/(m.K) – hệ số dẫn nhiệt của ống (tra bảng XII.7, trang 313 , [2] với ống được làm bằng thép không gỉ OX18H10T) • Δtv = tv1 - tv2 ; K – chênh lệch nhiệt độ giữa 2 vách tường • Với quá trình cô đặc. .. NGUYỄN HOÀNG LINH Đề tài: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH e (thỏa) Kiểm tra độ ổn định của thân khi chịu tác dụng của lực nén chiều trục Xét: L = 2500 mm 5D = 5 .10 00 = 5000 mm Lực nén chiều trục lên buồng bốc: Theo điều kiện 5-33, trang 10 3, [7]: ở trang 10 3, [7] qc 50 10 0 15 0 200 250 500 10 0 0 200 0 2500 0,05 0,098 0 ,14 0 ,15 0 ,14 0 ,11 8 0,08 0,06 0,055 Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính Toán và Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH, Tính Toán và Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH, Tính Toán và Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH, PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC, LỰA CHỌN THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DUNG DỊCH NaOH, PHẦN III. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH, Tổn thất nhiệt độ, Cân bằng năng lượng, Tính kích thước các ống dẫn., Tính cho buồng bốc, Tính cho đáy thiết bị, Tính cho nắp thiết bị, Khối lượng và tai treo, PHẦN IV. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ, I. THIẾT BỊ GIA NHIỆT, II. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ, Công suất của bơm chân không:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay