Luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông xuyên á

74 203 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:50

Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Lời nói đầu Xõy dng c bn l ngnh sn xut to c s vt cht k thut cho nn kinh t quc dõn Hng nm xõy dng c bn chim khong 30% u t ca nh nc cng chớnh vỡ th nú cú nhng úng gúp ỏng k cho s phỏt trin ca t nc Sn phm ca nú l nhng cụng trỡnh cú giỏ tr, thi gian s dng lõu di v cú ý ngha quan trng v mt kinh t Cỏc doanh nghip cn phi bit kt hp cỏc yu t u vo mt cỏch ti u khụng ch cho nhng sn phm cht lng m bo v k thut, kin trỳc - thm m m cũn phi cú mt giỏ thnh hp lý khụng ch m bo mang li li nhun cho doanh nghip m cũn mang tớnh cnh tranh i vi cỏc doanh nghip cựng ngnh khỏc Trong bi cnh nc ta ang tng bc chuyn dch c cu kinh t hin i húa nụng nghip nụng thụn c bit Quyt nh s 491/Q TTG ca Th tng chớnh ph ban hnh b tiờu quc gia v nụng thụn mi ang v sp c trin khai trờn ton quc vi 19 tiờu c Cú vai trũ c bit quan trng ỏn xõy dng nụng thụn mi nờn xõy dng c bn cng tr lờn thit yu gúp phn lm thay i din mo ca quờ hng t nc iu ú khụng ch cú ý ngha l lng cụng vic ca ngnh xõy dng c bn s tng lờn m song song vi nú l s u t xõy dng c bn cng tng lờn Vỡ c im ca doanh nghip xõy lp l phi thi cụng cỏc cụng trỡnh - hng mc cụng trỡnh cú nhiu khõu, thi gian di, a im thi cụng li khụng c nh Vn c t l lm qun lý mt cỏch cú hiu qu, khc phc tỡnh trng lóng phớ tht thoỏt kinh doanh Di trỡnh qun lý kinh t v mụ thỡ vic hch toỏn ỳng chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm s giỳp cỏc doanh nghip cú cỏi nhỡn ỳng n v cụng vic v thc trng cng nh kh nng ca mỡnh., phõn Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cỏc nh mc chi phớ v d toỏn chi phớ, tỡnh hỡnh s dng ti sn vt t lao ng, tin vn, tỡnh hỡnh thc hin k hoch giỏ thnh sn phm T ú tỡm cỏch ci tin i mi cụng ngh sn xut, t chc qun lý khoa hc, hiu qu nhm tit kim chi phớ khụng cn thit, h giỏ thnh sn phm, tng kh nng cnh tranh trờn th trng Chớnh vỡ nhng lý y hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l phn hnh c bn ca cụng tỏc k toỏn cú ý ngha vụ cựng quan trng vi doanh nghip xõy lp núi riờng v xó hi núi chung Xut phỏt t thc t ú v nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc hch toỏn em quyt nh chn chuyờn : K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm doanh nghip xõy lp ti Cụng ty c phn đầu t xõy dng công trình giao thông Xuyên vit chuyờn thc Mc tiờu ca chuyờn l dng lý lun v k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh ó hc trng vo nghiờn cu thc tin cụng vic Cụng ty.T ú phõn tớch nhng iu cũn tn ti gúp phn nh vo vic hon thin cụng tỏc hch toỏn cụng ty Trong khuụn kh ca chuyờn thc ngoi nhng kt cu c bn, chuyờn thc c chia thnh phn nh sau : Chng I : Lý luận chi phi sx tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chng II : Thc trng k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty đầu t xây dựng công trình giao thông Xuyên Chng III : Hon thin cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh ti Cụng ty c phn đầu t xây dựng công trình giao thông Xuyên Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Do s hn ch v kin thc v thi gian nờn bi vit chc chn cũn nhiu thiu sút, vỡ th em rt mong c tip thu nhng ý kin úng gúp ch bo ca thy cụ, cỏn b k toỏn cựng ton th bn c mỡnh cú iu kin b sung, nõng cao kin thc ca mỡnh, phc v cho cụng tỏc k toỏn thc t sau ny Hà nội,ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thanh Tâm MS:11H4020450 Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp CHNG I: Lí LUN CHUNG V T CHC CễNG TC K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TRONG DOANH NGHIP XY DNG 1.1 c im ca sn phm xõy lp tỏc ng n t chc cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm 1.1.1 c im ca sn phm xõy lp ngnh xõy dng Xõy dng c bn l mt ngnh sn xut vt cht c lp cú chc nng tỏi sn xut TSC cho tt c cỏc ngnh nn kinh t quc dõn Nú lm tng sc mnh v kinh t, quục phũng, to nờn c s vt cht k thut cho xó hi Mt t nc cú mt c s h tng vng chc thỡ t nc ú mi cú iu kin phỏt trin Nh vy vic xõy dng c s h tng bao gi cng phi tin hnh trc mt bc so vi cỏc ngnh khỏc Mun c s h tng vng chc thỡ xõy dng l mt ngnh khụng th thiu c Vỡ th mt b phn ln ca thu nhp quc dõn núi chung v qu tớch ly núi riờng, cựng vi u t ti tr t nc ngoi cú lnh vc xõy dng c bn Sn phm xõy dng l cỏc cụng trỡnh sn xut, hng mc cụng trỡnh, cụng trỡnh dõn dng cú iu kin a vo s dng v phỏt huy tỏc dng Sn phm ca ngnh xõy dng c bn luụn c gn lin vi mt a im nht nh no ú a im ú l t lin, mt nc, mt bin v cú c thm lc a Vỡ vy ngnh xõy dng c bn l mt ngnh khỏc hn vi cỏc ngnh khỏc Cỏc c im k thut c trng c th hin rt rừ sn phm xõy lp v quỏ trỡnh to sn phm ca ngnh c im ca sn phm xõy dng c th hin c th nh sau: Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Sn phm xõy lp l cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, vt kin trỳc, cú quy mụ ln, kt cu phc tp, thi gian s dng di, cú giỏ tr ln v kinh t, hoỏ, th hin ý thc thm m-ngh thut Do vy, vic t chc qun lớ v hch toỏn nht thit phi cú d toỏn thit k, thi cụng c bit k toỏn chi phớ cn c phõn tớch theo tng khon mc chi phớ, tng hng mc cụng trỡnh, tng cụng trỡnh c th Qua ú thng xuyờn so sỏnh, kim tra vic thc hin d toỏn chi phớ, xem xột nguyờn nhõn vt, ht d toỏn v ỏnh giỏ hiu qa kinh doanh Hn na, sn phm ca cỏc n v xõy lp cú tớnh n chic nờn i tng tớnh giỏ thnh thng l cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh ó hon thnh Sn phm xõy lp c nh v mt v trớ, cũn cỏc iu kin sn xut phi di chuyn theo a im t sn phm Nờn tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp cn phi búc tỏch chi phớ phn cng (phn chi phớ m cụng trỡnh no cng cú) v chi phớ v trớ cụng trỡnh Chi phớ trc tip ca sn phm xõy lp thng khụng bao gm cỏc khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n v trớ cụng trỡnh nh chi phớ chuyn nguyờn vt liu ngoi c li quy nh, lng ph ca cụng nhõn viờn, Hot ng xõy lp thng c tin hnh ngoi tri nờn ph thuc nhiu vo iu kin thiờn nhiờn, d phỏt sinh nhng khon chi phớ ngoi d toỏn lm tng giỏ thnh sn phm Chu kỡ sn xut ca cỏc n v kinh doanh xõy lp thng di, chi phớ phỏt sinh thng xuyờn, doanh thu ch phỏt sinh tng thi im nht nh; ú chi phớ phi a vo Chi phớ ch kt chuyn, v kỡ tớnh giỏ thnh cỏc n v xõy lp thng c xỏc nh theo k sn xut Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Sn phm ca ngnh xõy lp hon thnh khụng nhp kho m thng c tiờu th trc tin hnh sn xut theo giỏ d toỏn hoc giỏ tho thun vi ch u t Do ú tớnh cht hng hoỏ ca sn phm th hin khụng rừ Giỏ thnh cụng trỡnh lp t thit b khụng bao gm giỏ tr bn thõn thit b ch u t a vo lp t m ch bao gm nhng chi phớ doanh nghip xõy lp b cú liờn quan n xõy lp cụng trỡnh Giỏ thnh cụng tỏc xõy dng v lp t kt cu bao gm giỏ tr vt kt cu v giỏ tr thit b kốm theo nh cỏc thit b v sinh, thụng giú, thit b si m, iu ho nhit , thit b truyn dn, T chc sn xut cỏc doanh nghip xõy lp nc ta hin ph bin theo phng thc khoỏn gn cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, lng hoc cụng vic cho cỏc n v ni b doanh nghip Trong giỏ khoỏn gn, khụng ch cú tin lng m cũn cú cỏc chi phớ v vt liu, cụng c, dng c thi cụng, chi phi chung ca b phn nhn khoỏn Cỏc cụng trỡnh c ký kt tin hnh u c da trờn n t hng, hp ng c th ca bờn giao thu xõy lp Cho nờn ph thuc vo nhu cu ca khỏch hng v thit k k thut ca cụng trỡnh ú,khi cú lng xõy lp hon thnh n v xõy lp phi m bo bn giao ỳng tin , ỳng thit k k thut, m bo cht lng cụng trỡnh Vi cỏc c im ú, ngnh xõy lp, xõy dng c bn khụng th ỏp dng y nguyờn ch hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm nh B ti chớnh ó ban hnh, m phi dng linh hot cho phự hp nhng tuõn th cỏc nguyờn tc c bn ca hch toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh, m bo cung cp s liu chớnh xỏc, kp thi, giỳp cho lónh o quyt nh nhanh chúng v ỳng n Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp 1.1.2 Yờu cu ca cụng tỏc qun lý chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp Do c thự ca xõy dng v ca sn phm xõy dng nờn vic qun lý v u t xõy dng c bn cú khú khn phc hn mt s ngnh khỏc Chớnh vỡ th quỏ trỡnh qun lý u t xõy dng c bn phi ỏp ng yờu cu sau: - Cụng tỏc qun lý u t v xõy dng c bn phi m bo to nhng sn phm, dch v c xó hi v th trng chp nhn v giỏ c, cht lng, ỏp ng cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t - Thc hin chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ, hin i húa, y nhanh tc tng trng kinh t, nõng cao i sng vt cht tinh thn ca nhõn dõn - Huy ng v s dng cú hiu qu cao nht cỏc ngun u t nc cng nh nc ngoi u t vo Vit Nam, khai thỏc tt tim nng lao ng, ti nguyờn t v mi tim lc khỏc nhm khai thỏc ht tim nng ca t nc phc v cho quỏ trỡnh tng trng, phỏt trin kinh t ng thi m bo bn vng m quan Thc hin cnh tranh xõy dng nhm ỏp ng cụng ngh tiờn tin bo m cht lng v thi gian xõy dng vi chi phớ v vic thc hin bo hnh cụng trỡnh (Trớch iu l qun lý u t v xõy dng, ban hnh kốm theo ngh nh s 42/CP ngy 16/7/1996 ca Chớnh ph) T trc ti nay, XDCB l mt L hng ln lm tht thoỏt ngun u t ca nh nc hn ch s tht thoỏt ny nh nc thc hin vic qun lý giỏ xõy dng thụng qua ban hnh cỏc ch chớnh sỏch v giỏ, cỏc phng phỏp nguyờn tc lp d toỏn v cỏc cn c (nh mc kinh t k thut n giỏ XDCB, xut u t) xỏc nh tng mc u t, tng d toỏn cụng trỡnh v cho tng hng mc cụng trỡnh Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Giỏ thnh cụng trỡnh l giỏ trỳng thu, cỏc iu kin ghi hp ng gia ch u t v n v xõy dng Giỏ trỳng thu khụng vt quỏ tng d oỏn c duyt i vi doanh nghip xõy dng, m bo thi cụng ỳng tin , k thut, m bo cht lng cỏc cụng trỡnh vi chi phớ hp lý Bn thõn cỏc doanh nghip phi cú bin phỏp t chc qun lý sn xut, qun lý chi phớ sn xut cht ch hp lý cú hiu qu Hin lnh vc XDCB ch yu ỏp dng phng phỏp u thu, giao nhn thu xõy dng trỳng thu cỏc doanh nghip phi xõy dng mt giỏ u thu hp lý cho cụng trỡnh da trờn c s cỏc nh mc n giỏ XDCB nh nc ban hnh trờn c s giỏ c th trng v kh nng ca doanh nghip Mt khỏc phi m bo sn xut kinh doanh cú lói thc hin cỏc yờu cu trờn, ũi hi doanh nghip phi tng cng cụng tỏc qun lý kinh t c bit l qun lý chi phớ sn xut giỏ thnh, ú trng tõm l cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thỏnh sn phm 1.1.3 Nhim v ca cụng tỏc qun lý, hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp Xỏc nh ỳng i tng hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh phự hp vi iu kin thc t ca doanh nghip, tho yờu cu qun lý t ra, dng cỏc phng phỏp hp, chi phớ v tớnh giỏ thnh mt cỏch khoa hc k thut hp lý m bo cung cp mt cỏch y , kp thi v chớnh xỏc cỏc s liu cn thit cho cụng tỏc qun lý C th l: - Xỏc nh ỳng i tng hp chi phớ sn xut phự hp vi t chc sn xut doanh nghip ng thi xỏc nh ỳng i tng tớnh giỏ thnh Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp - Phn ỏnh y , chớnh xỏc, kp thi ton b chi phớ sn xut thc t phỏt sinh - Kim tra tỡnh hỡnh thc hin cỏc nh mc chi phớ, vt t, nhõn cụng s dng mỏy thi cụng v cỏc d toỏn chi phớ khỏc Phỏt hin kp thi cỏc khon chờnh lch so vi nh mc d toỏn cỏc khon chi phớ ngoi k hoch, cỏc khon thit hi, mt mỏt, h hng sn xut ngn chn kp thi - Tớnh toỏn chớnh xỏc, kp thi giỏ thnh sn phm xõy lp cỏc sn phm l lao v hon thnh ca doanh nghip - Kim tra vic thc hin h giỏ thnh ca doanh nghip theo tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, tng loi sn phm vch kh nng v cỏc mc h giỏ thnh hp lý, hiu qu - Xỏc nh ỳng n, bn giao toỏn kp thi lng cụng tỏc xõy lp hon thnh nh k kim tra v ỏnh giỏ lng thi cụng d dang theo quy nh - ỏnh giỏ ỳng n kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, tng b phn thi cụng, t i sn xut tng thi k nht nh Kp thi lp bỏo cỏo k toỏn v chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh cụng tỏc xõy lp Cung cp chớnh xỏc, nhanh chúng cỏc thụng tin v chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh phc v cho yờu cu qun lý ca lónh o doanh nghip 1.1.4.Vai trũ, ý ngha ca cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp doanh nghip xõy dng hin 1.1.4.1 Vai trũ Hch toỏn kinh t thỳc y tit kim thi gian lao ng, ng viờn cỏc ngun d tr ni b ca doanh nghip v m bo tớch lu to iu kin m rng Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp khụng ngng sn xut trờn c s ỏp dng k thut tiờn tin nhm tho nhu cu ngy cng tng v nõng cao phỳc li ca qun chỳng lao ng Hch toỏn kinh t ũi hi mi doanh nghip phi nghiờm chnh chp hnh cỏc k hoch sn xut sn phm v mt hin vt cng nh v mt giỏ tr, chp hnh nghiờm tỳc cỏc tiờu chun ó quy nh v ti chớnh i vi doanh nghip xõy lp vic hch toỏn s cung cp cỏc s liu mt cỏch chớnh xỏc, kp thi y phc v cho vic phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin k hoch sn xut kinh doanh ca doanh nghip T ú cỏc bin phỏp qun lý v t chc sn xut phự hp vi yờu cu hch toỏn Hch toỏn k toỏn l trung tõm ca cụng tỏc hch toỏn xõy lp Tp hp chi phớ sn xut giỳp doanh nghip nm bt c tỡnh hỡnh thc t so vi k hoch l bao nhiờu, t ú xỏc nh c mc tit kim hay lóng phớ cú gii phỏp khc phc Vic tớnh giỏ thnh th hin ton b cht lng hot ng kinh doanh v qun lý kinh t ti chớnh ca n v 1.1.4.2 ý ngha Giỳp cho vic qun lý cht ch v s dng cú hiu qu ngun u t ca nh nc.ỏp ng yờu cu qun lý thụng qua vic cung cp y chớnh xỏc cỏc thụng tin v tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1.2.Chi phớ sn xut v phõn loi chi phớ sn xut cỏc DNXL 1.2.1 Bn cht v ni dung kinh t ca chi phớ sn xut xõy lp Quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip xõy lp l quỏ trỡnh bin i mt cỏch cú ý thc, cú mc ớch cỏc yu t: t liu lao ng, i tng lao ng v sc lao ng thnh cỏc cụng trỡnh, lao v nht nh ng thi, quỏ trỡnh sn xut sn phm xõy lp cng l quỏ trỡnh tiờu hao ca chớnh bn thõn cỏc yu Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 10 Học viện tài 01/08 10/08 06 08 01/08 10/08 báo cáo tốt nghiệp Xut vt liu xõy dng cụng trỡnh Xut vt liu xõy dng cụng trỡnh 152 192.687.200 152 51.735.002 168300000 - Cng phỏt sinh 244.422.202 1683000003 Bng 2.3: Mu scú chiTK: phớ sn621 xut kinh doanh (621) ca - Ghi 152Cụng ty 13.849.060 750000 - Ghi n TK : 154 621 230.573.142 164550000 Ngi ghi s Ngy 31 thỏng 12 nm 2012 (Ký, h tờn) K toỏn trng n v: CT cpđtxdctgt xuyên a ch: Mu s S (Theo Q s 48/2006/Q B Từ Liêm-Hà Nội trng S CHI PH SN XUT KINH DOANH S Ngy th ghi s t A B 01/08 02/08 (Dựng cho cỏc TK 621,622,623,617,154,631,641,642,142,242,335,632) - Ti khon : 621 - Tờn phõn xng: Tng hp - Tờn sn phm, dch v: Chng t TK S Ngy Tng i Din gii hiu thỏng s tin ng C D E F 06 01/08 Xut vt liu xõy dng cụng trỡnh Xut vt liu xõy dng cụng trỡnh 152 152 - Cng phỏt sinh - Ghi cú TK: 621 - Ghi n TK : Ngi ghi s 154 152 621 kế toán trởng Ghi n ti k THXN 192.687.200 213.487.000 192.687.200 1.109.512.191 244.422.202 21.296.000 13.849.060 1.088.215.591 230.573.142 Ngy 31 thỏng 12 nm 2012 Bng 2.4: Mu s chi phớ sn xut kinh doanh (621) ca Cụng ty (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) 60 Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp 2.3.2 K toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip.( TK 622) Ti khon ny dựng phn ỏnh chi phớ nhõn cụng trc tip tham gia vo hot ng sn xut, kinh doanh cỏc ngnh cụng nghip, xõy lp, nụng, lõm, ng nghip, dch v (Giao thụng ti, bu chớnh vin thụng, du lch, khỏch sn, t vn, .) Chi phớ nhõn cng trc tip bao gm c cỏc khon phi tr cho ngi lao ng trc tip sn xut sn phm, thc hin dch v thuc danh sỏch qun lý ca doanh nghip v cho lao ng thuờ ngoi theo tng loi cụng vic, nh: Tin lng, tin cụng, cỏc khon ph cp, cỏc khon trớch theo lng (Bo him xó hi, bo him y t, kinh phớ cụng on) Kt cu v ni dung phn ỏnh TK 622 - CPNCTT Bờn N: Chi phớ nhõn cụng trc tip tham gia quỏ trỡnh sn xut sn phm, thc hin dch v bao gm: Tin lng, tin cụng lao ng v cỏc khon trớch trờn tin lng theo quy nh phỏt sinh k Bờn Cú: - Kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip vo bờn N TK 154 Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang hoc vo bờn N TK 631 Giỏ thnh sn xut; - Kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip vt trờn mc bỡnh thng vo TK 632 i vi Ngnh xõy dng c bn núi chung v ti Cụng ty núi riờng, sau chi phớ nguyờn vt liu thỡ chi phớ nhõn cụng trc tip chim t trng ỏng k Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 61 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp tng chi phớ sn xut Do ú, vic hch toỏn ỳng v y chi phớ nhõn cụng cú ý ngha ht sc quan trng vic tớnh toỏn hp lý, chớnh xỏc giỏ thnh cụng trỡnh, ng thi cũn giỳp cho khõu tớnh lng, toỏn tin lng kp thi cho ngi lao ng, gúp phn khuyn khớch ng viờn ngi lao ng quỏ trỡnh sn xut Trỡnh t hch toỏn nh sau: Cụng nhõn ang lm vic ti công ty bao gm nhõn viờn qun lý nm danh sỏch ca Cụng ty v cụng nhõn thuờ ngoi Vic thuờ nhõn cụng bờn ngoi thỡ rt phự hp vi c im ca ngnh l cụng trỡnh nm ri rỏc mi a phng khỏc to iu kin thi gian tin thi cụng c nhanh chúng hon thnh theo quy nh, tit kim chi phớ Cụng nhõn danh sỏch ca cụng ty c tớnh hng lng theo thi gian Cỏch tớnh lng nh sau: S tin phi tr 1CN Lng = CB X 26 H s X S cụng - Cỏc khon tr vo lng Hng thỏng k toỏn tin hnh tớnh lng cho cụng nhõn v trớch cỏc khon bo him theo t l quy nh Vỡ cụng nhõn tham gia xõy dng cụng trỡnh ch yu l cụng nhõn thuờ ngoi v lm vic hng lng theo thi gian vỡ th cụng vic tớnh lng ca cụng nhõn cng n gin Hng ngy cỏc t i trng cú trỏch nhim qun lý s cụng nhõn lm vic v in vo bng t chm cụng cui thỏng gi lờn cho k toỏn k toỏn tin hnh tớnh lng cho cụng nhõn Cỏch tớnh lng nh sau: Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 62 Học viện tài S tin lng phi tr cho cụng nhõn báo cáo tốt nghiệp = S cụng thc hin thỏng S tin lng X ngy cụng S tin lng ngy cụng l s tin tha thun gia t i trng v cụng nhõn Vi nhng cụng nhõn thuờ ngoi Cụng ty khụng trớch bo him y t v bo him xó hi m tớnh mt cỏch hp lý vo tin lng tha thun vi cụng nhõn Cụng ty tin hnh tr lng cho cụng nhõn viờn thng thỡ vo cui thỏng hoc l vo mựng thỏng sau C th i vi cụng trỡnh Trng tiu hc A Xuõn Ninh Xuõn Trng Nam nh Cn c vo bng chm cụng thỏng (Bng 2.5) k toỏn tin hnh tớnh tr lng cho cụng nhõn (Bng 2.6) Qua bng toỏn lng k toỏn tin hnh vo s chi tit ti khon 622 (Bng 2.7) ca tng thỏng cho cụng trỡnh Trng tiu hc A Xuõn Ninh Xuõn Trng Nam nh ri kt chuyn vo taỡ khon 154 n kt thỳc cụng trỡnh, k k toỏn N TK 622: 51.726.600 Cú TK 334: 45.890.000 Cú TK 338: 5.836.600 Tng cng qua thỏng thi cụng cụng trỡnh Trng tiu hc A Xuõn Ninh chi phớ nhõn cụng trc tip tham gia cụng trỡnh ht: 381.230.431 N TK 154: 381.230.431 Cú TK 622: 381.230.431 Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 63 Học viện tài báo cáo tốt nghiệp Cui thỏng k toỏn cng tin hnh lp bng tng hp chi phớ nhõn cụng trc tip cho cỏc cụng trỡnh qua ti khon 622 (Bng 2.8) Sv:nguyễn tâm msv:11h4020450 64 Học viện tài báo cáo thực tập CễNG TY C PHN đầu t xây dựng công trình giao thông xuyên CễNG TRèNH NH HC PHềNG TRNG TIU HC A XUN NINH I XY DNG S Thỏng 12 nm 2012 STT H v tờn n v I Trn Minh Anh Ngy thỏng Tng cng 31 TT i mc X X X 26 Nguyn Vn Ba i mc X X O 24 Hong Minh Cỳc i mc O X X 24 inh La Thng i mc X X X 25 Ký nhn Tng cng Ngy.31 thỏng 12 nm 2012 Ngi chm cụng Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) Ngi duyt (Ký, h tờn) Bng 2.5: Mu bng t chm cụng ca Cụng ty n v CT CPđtxdctgt xuyên B phn: i Xõy Dng S Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) Học viện tài báo cáo thực tập BNG THANH TON TIN LNG S T T A I B i mc Trn Minh Anh II Lng H v tờn CB 1.500.00 Thỏng 12 nm 2012 Cụng nhõn danh sỏch Cỏc H s S cụng S tin khon tr Cụng nhõn ngoi danh sỏch S cụng n giỏ S tin 1.96 26 646800 2293200 Nguyờn Vn Ba 24 100.000 2.400.000 19.360.000 i in nc Cng 26.530.000 Tng s tin (vit bng ch): Bn mi nm triu tỏm trm chớn mi nghỡn ng chn Ngi lp biu K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) V: CT CPđtxdctgt xuyên a ch: Từ Liêm-Hà Nội Bng 2.6: Mu bng toỏn lng ca Cụng ty Mu s S36 DN (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) (Theo Q s 48/2006/Q BTC ngy 14/09/2006 ca B trng BTC) S CHI PH SN XUT KINH DOANH (Dựng cho cỏc TK 621,622,623,617,154,631,641,642,142,242,335,632) Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 Giỏm c (Ký, h tờn) Học viện tài báo cáo thực tập - Ti khon : 622 - Tờn phõn xng: i SX - Tờn sn phm, dch v:Tiu hc A Xuõn Ninh S th t Ngy ghi s A B 31/12 Chng t S Ngy hiu thỏng C D 08 31/12 Din gii TK i ng E F Thanh toỏn tin lng cho CN Cỏc khon trớch theo lng 334 338 - Cng phỏt sinh Ghi n ti khon Tng s tin 45.890.000 5.836.600 622 Chia Cụng nhõn CT Cụng nhõn ngoi CT 26.530.000 5.836.600 19.360.000 381.230.431 - Ghi cú TK: 622 - Ghi n TK : 154 622 381.230.431 Ngi ghi s Ngy 31 thỏng 12 nm 2010 (Ký, h tờn) K toỏn trng Bng 2.7: Mu s chi phớ sn xut kinh doanh (622) ca Cụng ty (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) S CHI PH SN XUT KINH DOANH (Dựng cho cỏc TK 621,622,623,617,154,631,641,642,142,242,335,632) - Ti khon : 622 - Tờn phõn xng: Tng hp - Tờn sn phm, dch v: S Ngy S Chng t Ngy Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 Din gii TK Ghi n ti khon Tng 622 Chia Học viện tài th t A báo cáo thực tập ghi s hiu thỏng B C D 31/12 08 31/12 E S tin phi tr Cụng nhõn Cỏc khon trớch theo lng s tin THXN UBXK F i ng 334 338 381.198.431 47.649.804 - Cng phỏt sinh - Ghi cú TK: 622 - Ghi n TK : Ngi ghi s 154 622 VHXT 45.890.000 5.836.600 428.848.235 51.726.600 0 428.848.235 51.726.600 Ngy 31 (Ký, h tờn) thỏng 12 nm 2010 K toỏn trng Bng 2.8: Mu s chi phớ sn xut kinh doanh (622) ca Cụng ty (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 Học viện tài báo cáo thực tập 2.3.3 K toỏn chi phớ s dng mỏy múc thi cụng.(TK 623) Ti khon ny dựng hp v phõn b chi phớ s dng xe, mỏy thi cụng phc v trc tip cho hot ng xõy, lp cụng trỡnh trng hp doanh nghip thc hin xõy, lp cụng trỡnh theo phng thc thi cụng hn hp va th cụng va kt hp bng mỏy Kt cu v ni dung phn ỏnh TK 623 CPMTC Bờn N: Cỏc chi phớ liờn quan n hot ng ca mỏy thi cụng (Chi phớ vt liu cho mỏy hot ng, chi phớ tin lng v cỏc khon ph cp lng, tin cụng ca cụng nhõn trc tip iu khin mỏy, chi phớ bo dng, sa cha xe, mỏy thi cụng .) Chi phớ vt liu, chi phớ dch v khỏc phc v cho xe, mỏy thi cụng Bờn Cú: - Kt chuyn chi phớ s dng xe, mỏy thi cụng vo bờn N TK 154 Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang; - Kt chuyn chi phớ s dng mỏy thi cụng vt trờn mc bỡnh thng vo TK 632 Ti khon 623 khụng cú s d cui k Ti khon 623- CP s dng mỏy thi cụng, cú ti khon cp 2: - Ti khon 6231 - Chi phớ nhõn cụng: Dựng phn ỏnh lng chớnh, lng ph, ph cp lng phi tr cho cụng nhõn trc tip iu khin xe, mỏy thi cụng, phc v mỏy thi cụng nh: Vn chuyn, cung cp nhiờn liu, vt liu cho xe, mỏy thi cụng Ti khon ny khụng phn ỏnh khon trớch bo him xó hi, bo him y t, kinh phớ cụng on theo quy nh hin hnh c tớnh trờn lng ca cụng Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 69 Học viện tài báo cáo thực tập nhõn s dng xe, mỏy thi cụng Cỏc khon trớch ny c phn ỏnh vo Ti khon 627 Chi phớ sn xut chung - Ti khon 6232 - Chi phớ vt liu: Dựng phn ỏnh chi phớ nhiờn liu (Xng, du, m .), vt liu khỏc phc v xe, mỏy thi cụng - Ti khon 6233 - Chớ phớ dng c sn xut: Dựng phn ỏnh cụng c, dng c lao ng liờn quan ti hot ng ca xe, mỏy thi cụng - Ti khon 6234 - Chi phớ khu hao mỏy thi cụng: Dựng phn ỏnh chi phớ khu hao xe, mỏy thi cụng s dng vo hot ng xõy lp cụng trỡnh - Ti khon 6237 - Chi phớ dch v mua ngoi: Dựng phn ỏnh chi phớ dch v mua ngoi nh thuờ ngoi sa cha xe, mỏy thi cụng; tin mua bo him xe, mỏy thi cụng; chi phớ in , nc, tin thuờ TSC, chi phớ tr cho nh thu ph, - Ti khon 6238 - Chi phớ bng tin khỏc: Dựng phn ỏnh cỏc chi phớ bng tin phc v cho hot ng ca xe, mỏy thi cụng Trỡnh t hch toỏn nh sau: Mỏy múc thit b s dng phc v cho hot ng thi cụng Cụng ty bao gm: Mỏy m, mỏy xỳc, mỏy phỏt in, mỏy ộpCụng ty khụng t chc i mỏy thi cụng riờng m giao trc tip cho cỏc i s dng phc v thi cụng hoc cho thuờ xe, mỏy thi cụng thc hin lng xõy lp tng cụng trỡnh, lng xe, mỏy thi cụng ca Cụng ty khụng nhiu, mt khỏc Cụng ty li nhn thu nhng cụng trỡnh xa nờn cỏc i xõy dng c giao khoỏn cú th thc hin theo hai cỏch: s dng mỏy thi cụng Cụng ty giao hoc thc hin thuờ mỏy thi cụng - Nu s dng mỏy thi cụng Cụng ty giao thỡ chi phớ s dng mỏy thi cụng bao gm: Tin lng, tin n gia ca ca cụng nhõn trc tip iu khin mỏy; chi phớ vt liu (xng xe, du, m), khu hao xe, mỏy thi cụng, Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 70 Học viện tài báo cáo thực tập dng c phc v hot ng ca xe, mỏy thi cụng, v cỏc chi phớ khỏc dựng cho mỏy thi cụng i vi phn khu hao mỏy thi cụng Cụng ty khu hao theo phng phỏp ng thng Cụng thc tớnh nh sau: S tin trớch khu hao Nguyờn giỏ S nm s dng X 12 thỏng - Nu thuờ ngoi mỏy thi cụng, thụng thng vic thuờ mỏy thng i = kốm ngi trc tip iu khin v s dng cựng vi cỏc chi phớ nhiờn liu Do vy chi phớ s dng mỏy thi cụng phỏt sinh ch bao gm tin thuờ xe, mỏy thi cụng tớnh trờn mt gi hoc mt ca mỏy thi cụng tu theo cỏc iu khon hp ng thuờ mỏy V cn c vo húa n k toỏn vo ti khon 623 chi phớ s dng mỏy thi cụng chi tit theo tng cụng trỡnh C th i vi cụng trỡnh Trng tiu hc A Xuõn Ninh Xuõn Trng Nam nh mỏy múc thi cụng ti cụng trỡnh l mỏy ca Cụng ty ch khụng phi thuờ ngoi Trong thỏng thỡ s chi phớ s dng mỏy múc thi cụng ca Cụng ty ht: 3.154.000 K toỏn kt chuyn qua ti khon 154 N TK 154: 3.154.000 Cú TK 623: 3.154.000 Tng hp qua thỏng s dng cụng trỡnh Trng tiu hc A Xuõn Ninh chi ht 22.723.318 VN cho chi phớ mỏy múc thi cụng ti cụng trỡnh (Bng 2.9) Hng thỏng k toỏn cng tin hnh lp bng tng hp chi phớ mỏy múc thi cụng cho cỏc cụng trỡnh m cụng ty ang thi cụng (Bng 2.10) n v:ctcpđtxdctgt xuyên (Theo Q s 48/2006 a ch: Từ Liêm-Hà Nội S CHI PH SN XUT KINH DOANH (Dựng cho cỏc TK 621,622,623,617,154,631,641,642,142,242,335,632) Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 71 Học viện tài báo cáo thực tập - Ti khon : 623 - Tờn phõn xng: i SX - Tờn sn phm, dch v:Tiu hc A Xuõn Ninh S th t A Ngy ghi s B 31/12 Chng t S Ngy hiu thỏng C D 09 31/12 Din gii E Chi phớ vt liu Chi phớ khu hao Chi phớ khỏc bng tin TK i ng F Tng s tin 152 214 111 924.500 750.250 1.125.000 - Cng phỏt sinh 3.154.000 - Ghi cú TK: 623 152 - Ghi n TK : 623 3.154.000 154 Ngi ghi s Ngy 31 thỏng 12 nm 2012 (Ký, h tờn) Bng 2.10: Mu s chiK phớtoỏn sn trng xut kinh doanh (623) ca Cụng ty (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) n v ctcpđtxdctgt xuyên (Theo Q s 48/200 a ch: Từ liêm-Hà Nội S CHI PH SN XUT KINH DOANH S th t A (Dựng cho cỏc TK 621,622,623,617,154,631,641,642,142,242,335,632) - Ti khon : 623 - Tờn phõn xng: Tng hp - Tờn sn phm, dch v: Ngy Chng t Din gii TK S Ngy ghi s i hiu thỏng ng B C D E F 31/12 31/12 09 x 01/12 Chi phớ vt liu Chi phớ khu hao 72 26.973.840 - Ghi cú TK: 623 Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 s tin 152 214 - Cng phỏt sinh - Ghi n TK : Tng 154 623 26.973.840 Học viện tài báo cáo thực tập Ngi ghi s Ngy 31 thỏng 12 nm 2012 (Ký, h tờn) Bng 2.11: Mu s chi phớ sn xut kinh doanh (623) ca Cụng ty (Ngun: Phũng k toỏn Cụng ty) K toỏn trng 2.3.4 Chi phớ sn xut chung (TK 627) Ti khon ny dựng phn ỏnh chi phớ phc v sn xut, kinh doanh chung phỏt sinh phõn xng, b phn, i, cụng trng, phc v sn xut sn phm, thc hin dch v, gm: Lng nhõn viờn qun lý phõn xng, b phn, i; khon trớch bo him xó hi, bo him y t, kinh phớ cụng on c tớnh theo t l quy nh trờn tin lng phi tr ca nhõn viờn phõn xng, b phn, i sn xut; Riờng i vi hot ng kinh doanh xõy lp, khon trớch bo him xó hi, bo him y t, kinh phớ cụng on cũn tớnh trờn c lng ca cụng nhõn trc tip xõy, lp, nhõn viờn s dng mỏy thi cụng v nhõn viờn qun lý i (Thuc danh sỏch lao ng doanh nghip); khu hao TSC dựng cho phõn xng, b phn sn xut; chi phớ i vay nu c hoỏ tớnh vo giỏ tr ti sn ang quỏ trỡnh sn xut d dang; chi phớ sa cha v bo hnh cụng trỡnh xõy lp v nhng chi phớ khỏc liờn quan ti hot ng ca phõn xng, b phn, t, i sn xut Kt cu v ni dung phn ỏnh TK 627 CP sn xut chung Bờn N: Cỏc chi phớ sn xut chung phỏt sinh k Bờn Cú: - Cỏc khon ghi gim chi phớ sn xut chung; Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 73 Học viện tài báo cáo thực tập - Chi phớ sn xut chung c nh khụng phõn b c ghi nhn vo giỏ hng bỏn k mc sn phm thc t sn xut thp hn cụng sut bỡnh thng; - Kt chuyn chi phớ sn xut chung vo bờn N Ti khon 154 Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang, hoc bờn N Ti khon 631 Giỏ thnh sn xut Sv:nguyễn tâm Ms:11h4020450 74 [...]... cụng dng ca chi phớ trong sn xut chia ra cỏc khon mc chi phớ khỏc nhau, mi khon mc chi phớ ch bao gm nhng chi phớ cú cựng mc ớch v cụng dng, khụng phõn bit chi phớ ú cú ni dung kinh t Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 12 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp nh th no Ton b chi phớ sn xut phỏt sinh trong kỡ c chia lm cỏc khon mc chi phớ sau: Chi phớ nguyờn liu, vt liu trc tip: Bao gm chi phớ v nguyờn... bng tin l chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh hot ng sn xut ngoi bn yu t chi phớ núi trờn nh chi phớ bng tin mt, chi phớ tip khỏch Phõn loi theo tiờu thc ny giỳp ta hiu c kt cu, t trng ca tng loi chi phớ trong hot ng sn xut kinh doanh, giỳp doanh nghip d toỏn chi phớ sn xut kinh doanh cho k sau 1.2.2.2 Phõn loi theo mc ớch cụng dng ca chi phớ Mi yu t chi phớ sn xut phỏt sinh trong k u cú mc ớch v cụng... nht ký chi tin, nht ký mua hng, nht ký bỏn hng - S qu tin mt, s k toỏn chi tit qu tin mt - S tin gi ngõn hng - S ti sn c nh, s theo dừi TSC v cụng c dng c ti ni s dng - S chi tit thanh toỏn vi ngi mua, s chi tit tin vay, s chi tit bỏn hng, s chi tit doanh thu, s chi tit chi phớ qun lý doanh nghip - S cỏi (dựng cho hỡnh thc k toỏn nht ký chung): s cỏi ti khon giỏ vn, s cỏi ti khon chi phớ qun lý doanh. .. phn chi phớ sn xut gia cỏc kỡ khụng u nhau nờn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm khỏc nhau v lng iu ú c th hin qua s sau: Chi phớ sn xut d dang u kỡ Tng giỏ thnh sn phm Chi phớ sn xut phỏt sinh trong k Chi phớ sn xut d dang cui k Qua s thy: Tng giỏ=thnh Chi phớ sn xut +Chi phớ sn xut Chi phớ sn xut sn phm xõy lp d dang u kỡ phỏt sinh trong kỡỡ d dang cui kỡ Nh vy, nu chi phớ sn xut l tng hp nhng chi. .. hch toỏn kinh t trong cỏc n v xõy lp Thụng thng, chi phớ sn xut trong cỏc doanh nghip xõy lp c phõn loi theo cỏc tiờu thc sau: Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 11 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp 1.2.2.1 Phõn loi theo ni dung, tớnh cht kinh t Ton b chi phớ sn xut kinh doanh ca doanh nghip c chia thnh cỏc yu t sau: - Chi phớ nguyờn vt liu gm ton b chi phớ v i tng lao ng nh: nguyờn vt liu chớnh,... toỏn s dng cho hỡnh thc ny: - Nht ký - S cỏi Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 33 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp - S qu tin mt, s k toỏn chi tit qu tin mt - S tin gi ngõn hng - S chi tit thanh toỏn vi ngi mua, s chi tit tin vay, s chi tit bỏn hng, s chi tit doanh thu, s chi tit chi phớ qun lý doanh nghip 1.7.3 Hỡnh thc chng t ghi s c trng c bn ca hỡnh thc k toỏn chng t ghi s l cú cn c trc tip... tài chính báo cáo tốt nghiệp t trờn Do ú, s hỡnh thnh nờn cỏc chi phớ sn xut to ra giỏ tr sn phm xõy lp l tt yu khỏch quan, khụng ph thuc vo ý chớ ch quan ca ngi sn xut Vy chi phớ sn xut xõy lp l biu hin bng tin ca ton b hao phớ v lao ng sng v lao ng vt hoỏ cn thit m doanh nghip ó chi ra trong mt k kinh doanh nht nh liờn quan n vic xõy dng, lp t cỏc cụng trỡnh Chi phớ v lao ng sng gm: chi phớ tin... toỏn chi phớ sn xut Vỡ vy phi xỏc nh theo phng phỏp phõn b giỏn tip phõn b cho cỏc i tng phi chn tiờu thc phõn b v tớnh h s phõn b chi phớ Cụng thc: H = C/T Trong ú: H: H s phõn b chi phớ C: Tng chi phớ cn phõn b T: Tng i lng ca tiờu thc phõn b Mc chi phớ phõn b cho tng i tng tớnh theo cụng thc sau: Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 21 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp Ci = H x Ti Trong ú: Ci: Chi. .. gm nhng chi phớ v vt t, lao ng, nhiờn liu ng lc, cho cỏc mỏy thi cụng nhm thc hin khi lng xõy lp bng mỏy Chi phớ s dng mỏy bao gm c chi phớ thng xuyờn v chi phớ tm thi Chi phớ thng xuyờn l nhng chi phớ hng ngy cn thit cho vic s dng mỏy thi cụng nh: tin khu hao, tin thuờ v mỏy, nhiờn liu ng lc, Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 25 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp Chi phớ tm thi l nhng chi phớ... lp TK 1541 TK 1549 TK 632 Kt chuyn chi phớ NVL trc tip Nu bn giao cho ch TK 1542 u t hoc nh thu Kt chuyn chi phớ NC trc tip TK 1543 TK 155 Kt chuyn chi phớ s dng MTC Nu sn phm XL TK 1547 hon thnh ch tiờu th Kt chuyn chi phớ SXC 1.5.7 ỏnh giỏ sn phm d dang trong DN xõy lp Sv:nguyễn thanh tâm msv:11h4020450 28 Học viện tài chính báo cáo tốt nghiệp Sn phm d dang trong doanh nghip xõy lp l cỏc cụng trỡnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông xuyên á , Luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông xuyên á , Luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông xuyên á , CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG, 1 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Kế toán sử dụng tài khoản 1549 để tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, lao vụ khác trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. Tài khoản này mở cho từng công trình, hạng mục công trình x, 1 Đặc điểm tình hình chung công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình giao thông Xuyên Á

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay