Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công

30 133 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:43

LUẬN VĂN: Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lời nói đầu Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động: hoạt động lao động sản xuất, hoạt động khoa học kỹ thuật, văn hóa - nghệ thuật, hoạt động trị, tôn giáo… Trước tiến hành hoạt động trên, người phải tồn tại, phải tiêu dùng lượng tư liệu sinh hoạt định như: thức ăn, đồ mặc, nhà ở… Để có thứ đó, người phải sản xuất không ngừng tái sản xuất với quy mô ngày mở rộng Như sản xuất cải vật chất sở đời sống xã hội Bất kỳ trình sản xuất xã hội có yếu tố chủ yếu sau: - Lao động - Đối tượng lao động - Tư liệu lao động Nguyên vật liệu loại đối tượng lao động Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu yếu tố thiếu trình sản xuất kinh doanh Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn cấu giá thành sản phẩm phận dự trữ chủ yếu trình sản xuất kinh doanh Chính vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ sử dụng vật liệu điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Để làm điều này, đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán kế toán nguyên vật liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu thực tốt cung cấp đầy đủ, kịp thời xác thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp biết tình hình sử dụng tài sản lưu động, đồng thời góp phần vào việc cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư cho trình sản xuất, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu, góp phần giảm chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Như vậy, công tác kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu nói riêng giữ vai trò hoạt động tài doanh nghiệp Với lý trên, hướng dẫn tận tình cô giáo - Th.S Lê Kim Ngọc, em vận dụng kiến thức học để thực đề án “Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp” Đề án gồm phần: Phần I: Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Phần II: Phương pháp kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Phần III: Một số nhận xét giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Phần I Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I - Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu: Khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu: 1.1 Khái niệm nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hóa; ba yếu tố trình sản xuất, sở cấu thành hình thái vật chất sản phẩm 1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu: - Nguyên vật liệu tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho - Nguyên vật liệu sở cấu thành hình thái vật chất sản phẩm - Nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất định tham gia vào trình sản xuất, tác động lao động, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm - Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, giá trị nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản lưu động tổng chi phí sản xuất Nhiệm vụ vai trò kế toán nguyên vật liệu: Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung để tồn phát triển phải đưa sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường với mức giá hợp lý Để làm điều đó, nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin thị trường, giá cả, biến động yếu tố đầu vào… Và thông tin có phần nhờ công tác kế toán nguyên vật liệu Để cung cấp đầy đủ, kịp thời xác thông tin cho công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp, kế toán nguyên vật liệu phải thực nhiệm vụ chủ yếu sau: - Ghi chép, tính toán, phản ánh xác, trung thực, kịp thời số lượng, chất lượng giá thành thực tế nguyên vật liệu nhập kho - Tập hợp phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời số lượng giá trị nguyên vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu - Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - kinh doanh - Tính toán phản ánh xác số lượng giá trị nguyên vật liệu tồn kho, phát kịp thời nguyên vật liệu thiếu, thừa, ứ đọng, phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại xảy II - Phân loại tính giá nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp công nghiệp có nhiều loại với vai trò công dụng khác trình sản xuất - kinh doanh Vì vậy, để tổ chức tốt công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu  Trên thực tế, đặc trưng dùng để phân loại nguyên vật liệu thông dụng vai trò tác dụng nguyên vật liệu trình sản xuất - kinh doanh Theo đặc trưng này, nguyên vật liệu doanh nghiệp phân loại sau: - Nguyên liệu vật liệu chính: nguyên liệu, vật liệu mà sau trình gia công chế biến cấu thành hình thái vật chất sản phẩm - Vật liệu phụ: vật liệu có tác dụng phụ trình sản xuất – kinh doanh, sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu để hoàn thiện nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thường, dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý - Nhiên liệu: thứ dùng để tạo nhiệt than đá, than bùn, củi, xăng… Nhiên liệu doanh nghiệp thực chất loại vật liệu phụ - Phụ tùng thay thế: loại vật tư sử dụng cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định - Thiết bị vật liệu xây dựng bản: loại thiết bị, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng - Vật liệu khác: loại vật liệu đặc chủng doanh nghiệp phế liệu thu hồi  Căn vào nơi sử dụng nguyên vật liệu: - Nguyên vật liệu dùng phận sản xuất - Nguyên vật liệu trực tiếp - Nguyên vật liệu gián tiếp - Vật liệu dùng phận bán hàng - Vật liệu dùng phận quản lý doanh nghiệp - Vật liệu dùng cho xây dựng bản, sửa chữa lớn tài sản cố định - Nguyên vật liệu dùng cho phận khác: chi tiêu công đoàn, quỹ phúc lợi…  Căn vào nguồn nhập, ta có: - Nguyên vật liệu mua - Nguyên vật liệu tự gia công chế biến - Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh cổ phần - Nguyên vật liệu vay, mượn tạm thời đơn vị khác - Phế liệu thu hồi từ trình sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Tính giá nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu công tác quan trọng việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu dùng tiền để biểu giá trị nguyên vật liệu Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, nguyên vật liệu tính theo giá gốc Trường hợp giá trị thực thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực Phù hợp với Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, nguyên vật liệu tính theo giá thực tế Giá thực tế nguyên vật liệu loại giá hình thành sở chứng từ hợp lệ chứng minh khoản chi hợp pháp doanh nghiệp để tạo nguyên vật liệu 2.1 Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho xác định tùy theo nguồn nhập  Đối với nguyên vật liệu mua ngoài: Gtt = Ghđ + Tn + Cm - Ck Gtt: Giá thực tế nguyên vật liệu nhập vào Ghđ: Giá ghi hóa đơn (tính theo giá thu tiền lần) Tn : Thuế giá toán phải nộp trình thu mua Cm: Chi phí thu mua Ck: Chiết khấu thương mại giảm giá hưởng Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng không tính vào giá thực tế nguyên vật liệu Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuế giá trị gia tăng tính vào giá thực tế nguyên vật liệu  Đối với nguyên vật liệu gia công chế biến xong nhập kho, giá thực tế bao gồm giá xuất chi phí gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ  Đối với nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh cổ phần, giá thực tế nguyên vật liệu giá trị nguyên vật liệu bên tham gia góp vốn thừa nhận  Đối với nguyên vật liệu vay, mượn tạm thời đơn vị khác, giá thực tế nhập kho tính theo giá thị trường số nguyên vật liệu  Đối với phế liệu thu hồi từ trình sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp giá thực tế tính theo đánh giá thực tế giá bán thị trường 2.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Thời điểm tính giá xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ kế toán Giá xuất kho phải tính theo giá phí phù hợp với khối lượng xuất Phương pháp tính giá nguyên vật liệu phải quán phải thích hợp với đặc điểm nguyên vật liệu doanh nghiệp Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho áp dụng theo phương pháp sau: - Phương pháp tính theo giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước, xuất trước - Phương pháp nhập sau, xuất trước  Phương pháp tính theo giá đích danh (tính trực tiếp) Phương pháp áp dụng doanh nghiệp có loại mặt hàng mặt hàng ổn định, doanh nghiệp có điều kiện bảo quản riêng lô nguyên vật liệu nhập kho, xuất kho lô tính theo giá thực tế nhập kho đích danh lô Phương pháp có ưu điểm công tác tính giá nguyên vật liệu kịp thời thông qua việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho, kế toán theo dõi thời hạn bảo quản lô nguyên vật liệu Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi công tác xếp, bảo quản phải tỉ mỉ, tốn công sức  Phương pháp bình quân gia quyền: Phương pháp thích hợp với doanh nghiệp có danh điểm nguyên vật liệu số lần nhập, xuất danh điểm nhiều Ptt xuất kho = P đơn vị bình quân kỳ x Lượng nguyên vật liệu xuất kho Ptt danh điểm nguyên vật liệu P đơn vị bình quân kỳ = tồn đầu kỳ nhập kỳ Khối lượng danh điểm nguyên vật liệu tồn đầu kỳ nhập kỳ ưu điểm phương pháp giảm nhẹ việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, không phụ thuộc vào số lần nhập, xuất danh điểm nguyên vật liệu Nhưng phương pháp có nhược điểm dồn công việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho vào cuối kỳ kế toán nên ảnh hưởng đến khâu kế toán khác kế toán phải tính giá theo danh điểm nguyên vật liệu  Phương pháp Nhập trước, xuất trước (FIFO): Phương pháp áp dụng dựa giả định lô nguyên vật liệu nhập kho trước xuất dùng trước Vì lượng nguyên vật liệu xuất kho thuộc lần nhập tính theo giá thực tế lần nhập Ưu điểm phương pháp cho phép kế toán tính giá nguyên vật liệu xuất kho kịp thời Nhược điểm phương pháp phải tính giá theo danh điểm nguyên vật liệu phải hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tồn kho theo loại giá nên tốn nhiều công sức, chi phí kinh doanh không phản ứng kịp thời với giá thị trường nguyên vật liệu Phương pháp Nhập trước - xuất trước thích hợp với doanh nghiệp có danh điểm nguyên vật liệu, số lần nhập kho danh điểm không nhiều  Phương pháp Nhập sau – xuất trước (LIFO): Theo phương pháp này, nguyên vật liệu tính giá thực tế xuất kho sở giả định lô nguyên vật liệu nhập vào kho sau xuất dùng trước Về ưu, nhược điểm điều kiện vận dụng phương pháp Nhập sau - xuất trước giống phương pháp Nhật trước - xuất trước sử dụng phương pháp Nhập sau - xuất trước giúp cho chi phí kinh doanh doanh nghiệp phản ứng kịp thời với giá thị trường nguyên vật liệu Phần II Phương pháp kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I - Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Trong trình sản xuất, doanh nghiệp thường sử dụng nhiều chủng loại nguyên vật liệu khác nhau, thiếu loại gây ngừng sản xuất Vì vậy, kế toán nguyên vật liệu phải bảo đảm theo dõi tình hình biến động danh điểm nguyên vật liệu Trong thực tế, công tác kế toán nước ta, doanh nghiệp thường áp dụng ba phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu phương pháp thẻ song song, phương pháp đối chiếu luân chuyển phương pháp số dư Thủ tục chứng từ: Chứng từ kế toán chứng chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hình thành, pháp lý để ghi sổ kế toán Cả ba phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu sử dụng chứng từ sau: 1.1 Phiếu nhập kho - Mẫu số 01-VT: - Mục đích: Xác nhận số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hóa nhập kho, thủ kho nhập vật tư, hàng hóa, ghi thẻ kho, kế toán ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp hàng tồn kho - Phương pháp lập: Phiếu nhập kho phòng cung ứng phận sản xuất lập Phụ trách phận ký vào phiếu Người nhận hàng mang phiếu nhập kho xuống kho để giao hàng Thủ kho nhận hàng, ghi số lượng thực nhập vào phiếu nhập kho cột thành tiền đơn giá kế toán ghi Thủ kho ghi: Ngày - tháng - năm nhập kho người giao hàng ký vào phiếu Phiếu lập làm liên: liên lưu cuống phiếu, liên thủ kho giữ sau chuyển cho kế toán, liên giao cho người giao hàng + Bên Nợ: Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm tăng giá trị nguyên vật liệu kỳ + Bên Có: Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm giảm giá trị nguyên vật liệu kỳ + Dư Nợ: Phản ánh giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho TK 152 mở thành tài khoản cấp 2, chi tiết theo loại, nhóm thứ vật liệu tuỳ theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp  TK 151 “Hàng mua đường” Tài khoản dùng để phản ánh giá trị loại vật tư, hàng hoá mà doanh nghiệp mua, chấp nhận ấnnh toán với người bán chưa nhập kho doanh nghiệp tình hình hàng Kết cấu TK 151: + Bên Nợ: Phản ánh trị giá hàng mua đường kỳ + Bên Có: Phản ánh trị giá hàng mua đường kỳ trước, kỳ nhập kho + Dư Nợ: Phản ánh giá trị hàng mua đường cuối kỳ chưa nhập kho Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX TK 111,112,311,331 TK 152 TK 621, 627, 641, 642, Giá mua chi phí mua NVL nhập kho Giá trị NVL xuất kho sử dụng doanh nghiệp TK 133 VAT đầu vào TK 154 TK 151 Giá trị NVL xuất để gia công chế biến Hàng mua đường Hàng đường nhập kho TK 154 TK 128, 222 Nhập kho NVL tự chế gia công Xuất NVL để góp liên doanh TK 412 TK 411 TK 411 Nhận vốn góp liên doanh NVL TK 128, 222 Xuất NVL trả vốn góp liên doanh Nhận lại vốn góp liên doanh NV TK 138 , 622 TK 338, 711 Trị giá NVL thiếu kiểm kê kho Tri giá NVL thừa kểm kê kho B Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ ( KKĐK): Khái niệm tài khoản sử dụng : 1.1 Khái niệm phương pháp kiêm kê định kỳ: Phương pháp kiểm kê định kỳ phương pháp hạch toán vào kết kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sổ kế toán tổng hợp từ tính giá trị vật tư, hàng hoá xuất kỳ theo công thức: Trị giá vật tư, hàng hoá xuất kho Tổng trị giá vật tư, = hàng hoá mua vào kỳ Trị giá vật tư, + hàng hoá tồn đầu kỳ Trị giá vật tư, - hàng hoá tồn cuối kỳ Theo phương pháp KKĐK, biến động vật tư, hàng hoá không theo dõi, phản ánh tài khoản hàng tồn kho Giá trị hàng hoá mua vào nhập kho phản ánh tài khoản riêng ( tài khoản“Mua hàng”) Khi áp dụng phương pháp KKĐK, tài khoản hàng tồn kho sử dụng đầu kỳ hạch toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) cuối kỳ hạch toán (để kết chuyển số dư cuối kỳ) Ưu điểm phương pháp KKĐK giảm nhẹ khối lượng công việc kế toán, độ xác vật tư, hàng hoá xuất dùng cho mục đích khác phụ thuộc vào chất lượng công tác quản lý kho, quầy, bến bãi Phương pháp KKĐK thường áp dụng doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tư, hàng hoá với quy cách, mẫu mã khác nhau,giá trị thấp xuất thường xuyên 1.2 Tài khoản sử dụng:  TK 611 “Mua hàng”: Tài khoản dùng để phản ánh giá thực tế số vật tư, hàng hoá mua vào, xuất kỳ Kết cấu TK 611: + Bên Nợ: Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ mua vào kỳ + Bên Có: Giá thực tế NVL xuất dùng, xuất bán, thiếu hụt kỳ tồn kho cuối kỳ TK 611 số dư cuối kỳ chi tiết thành TK cấp 2 Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK TK 152, 153 TK 611 TK 151, 152 K/C NVL đường tồn kho đầu kỳ K/C NVL đường tồn kho cuối kỳ TK 111, 112, 113 TK 111, 112 331 Gtt NVL mua vào kỳ TK 133 Trả NVL cho người bán CKTM TK 133 TK 621, 627 Gtt NVL sử dụng kỳ III - Tổ chức sổ kế toán: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nhgiệp vụ kinh tế, tài phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán Như vậy, sổ kế toán vật mang thông tin, công cụ để tập hợp hệ thống hoá thông tin ban đầu từ chứng từ kế toán làm sở cho việc soạn thảo báo cáo tài Tất doanh nghiệp thuộc loại hình, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế phải mở, ghi chép, quản lý, lưu trữ bảo quản sổ kế toán theo qui định hành Nhà nước Doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói riêng sử dụng hình thức sổ kế toán sau: + Hình thức Nhật ký - Sổ + Hình thức Nhật ký chung + Hình thức Chứng từ ghi sổ + Hình thức Nhật ký chứng từ Hình thức Nhật ký - Sổ cái: Căn vào chứng từ kế toán thu mua, nhập NVL, kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ gốc, sau lấy số liệu ghi vào Nhật ký - Sổ tài khoản 152, 611 Căc vào chứng từ xuất kho vật tư bảng tổng hợp chứng từ gốc, giá thực tế NVL ghi vào Nhật ký - Sổ cái, sau ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết Ưu điểm hình thức kế toán cách ghi chép đơn giản, dễ hiểu, dễ làm Nhưng nhược điểm hình thức kế toán chỗ kết cấu mẫu sổ Nhật ký - Sổ theo chiều ngang, dài, không thích hợp với doanh nghiệp phải sử dụng nhiều tài khoản; mặt khác khó phân công lao động kế toán; công việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường dồn vào cuối tháng, ảnh hưởng nhiều đến công việc lập báo cáo tài Hình thức Nhật ký chung: Căn vào chứng từ kế toán mua, nhập NVL ghi vào Nhật ký chung, sau số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ tài khoản 152 Trị giá NVL xuất kho theo giá thực tế phản ánh theo giá thực tế ghi bảng phân bổ NVL dùng làm ghi vào sổ Nhật ký chung Căn số liệu tổng hợp từ Nhật ký chung ghi vào sổ Cái tài khoản 152, 331 Ưu điểm hình thức đơn giản, dễ làm thủ công máy tính, phù hợp với qui mô doanh nghiệp Hình thức Chứng từ ghi sổ: Căn vào chứng từ kế toán nhập, xuất NVL, kế toán lập chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào Sổ Trị giá NVL xuất kho theo giá thực tế phản ánh bảng phân bổ NVL dùng làm lập chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ, ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ TK 152 611 Ưu điểm hình thức kế toán kết cấu mẫu sổ, cách ghi sổ đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, dễ phân công lao động việc ghi sổ kế toán Quan hệ kiểm tra đối chiếu số liệu chặt chẽ, đảm bảo tính xác việc ghi sổ kế toán; thích hợp với đơn vị sử dụng nhiều tài khoản; dễ vi tính hoá công tác kế toán Hình thức Nhật ký chứng từ: Trong hình thức Nhật ký chứng từ, hạch toán nghiệp vụ thu mua, nhập NVL toán với người bán thực sổ sách: Bảng kê số 3, sổ chi tiết toán với người bán , NKCT số 5, NKCT số  Bảng kê số 3: Dùng để tính giá thành thực tế NVL Bảng kê số sử dụng doanh nghiệp có sử dụng giá hạch toán hạch toán chi tiết NVL Bảng lấy số liệu từ: + NKCT số phần ghi Có TK 331, Nợ TK 152, 153 + NKCT số phần ghi Có TK 151, Nợ TK 152, 153 + NKCT số phần ghi Có TK 112, Nợ TK 152, 153 + NKCT số phần ghi Có TK 111, Nợ TK 152, 153 + NKCT số Bảng kê số gồm phần tổng hợp giá trị NVL nhập kho phần chênh lệch giá thực tế giá hạch toán  Sổ chi tiết TK 331 bao gồm hai phần: + Phần ghi Có TK 331, Nợ TK 152 + Phần theo dõi toán Nguyên tắc ghi sổ chi tiết TK 331 người bán ghi sổ trang sổ, hoá đơn ghi dòng theo thứ tự thời gian theo dõi đến lúc toán  NKCT số 5: Gồm phần: + Phần ghi Có TK 331, Nợ TK liên quan + Phần theo dõi tình hình toán với người bán ( ghi Nợ TK 331, Có TK liên quan) Cơ sở để ghi vào NKCT số sổ chi tiết 331 “ Phải trả cho người bán” Cuối tháng, vào số tổng cộng sổ chi tiết TK331, kế toán ghi vào NKCT số 5, người bán ghi dòng  NKCT số 6: Ghi Có TK 151, Nợ TK liên quan Nguyên tắc ghi NKCT số theo chứng từ, hoá đơn theo dõi liên tục nhận hàng Hạch toán nghiệp vụ xuất NVL phản ánh bảng phân bổ số ghi vào bảng kê: + Bảng kê số “Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng”: Phần ghi Nợ TK 154, 631, 621, 622, 627 + Bảng kê số “Tập hợp chi phí bán hàng” - TK 641, “Chi phí quản lý doanh nghiệp ” - TK 642 Phần ghi Nợ TK 641, 642, Có TK 152 + Bảng kê số “Chi phí trả trước” - TK 142, “Chi phí phải trả” - TK 335: Phần ghi Nợ tài khoản 142, 335, Có TK 152 Cuối tháng số liệu tổng cộng bảng kê nói ghi vào NKCT số Phần III số nhận xét giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I - Một số nhận xét kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn cấu giá thành sản phẩm phận dự trữ chủ yếu trình sản xuất kinh doanh Kế toán nguyên vật liệu giữ vai trò quan trọng hoạt động tài doanh nghiệp Trong sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp thường sử dụng nhiều chủng loại nguyên vật liệu Vì vậy, việc phân loại tốt nguyên vật liệu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu Trên thực tế, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thường sử dụng phương pháp phân loại nguyên vật liệu theo vai trò tác dụng chúng trình sản xuất kinh doanh Phương pháp đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Phần lớn doanh nghiệp áp dụng phương pháp thẻ song song So với hai phương pháp lại (phương pháp đối chiếu luân chuyển phương pháp số dư), phương pháp thẻ song song có nhiều ưu điểm: + Đơn giản khâu ghi chép + Dễ đối chiếu số liệu phát hịên sai sót + Cung cấp thông tin nhập, xuất, tồn kho danh điểm kịp thời xác Nhược điểm phương pháp đối chiếu luân chuyển: Công việc, kiểm tra đối chiếu dồn vào cuối kỳ nên trường hợp số lượng chứng từ nhập xuất danh điểm nguyên vật liệu nhiều công việc kiểm tra, đối chiếu khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ thực hịên khâu kế toán khác Như biết, yêu cầu tài liệu kế toán nói chung phải đảm bảo tính kịp thời Kế toán "ngôn ngữ" kinh doanh Trong điều kiện sản xuất xã hội phát triển trình độ cao, quốc gia có quan hệ kinh tế đa dạng rộng khắp với nhiều nước giới Để phát triển kinh tế nước, mở rông kinh tế đối ngoại, tranh thủ khoa học tiên tiến nước ngoài, người quản lý cần có thông tin nhanh tình hình kết hoạt động kinh tế, tình hình tài thời điểm thời kỳ Thông tin kế toán cung cấp cách kịp thời giúp cho nhà quản lý có định thích hợp, đắn Cũng vậy, thông tin kịp thời xác tài liệu kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp giúp cho nhà quản lý nắm tình hình sử dụng TS lưu động, đồng thời góp phần vào việc cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư cho trình sản xuất, giám sát việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu Còn với phương pháp Số dư, nhược điểm lớn phương pháp khó kiểm tra, đối chiếu khó phát sai sót Như vậy, việc lựa chọn phương pháp thẻ song song doanh nghiệp kế toán chi tiết nguyên vật liệu lựa chọn đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Tuỳ theo đặc điểm tính chất công việc mà doanh nghiệp lựa chọn hai phương pháp: phương pháp KKĐK hay phương pháp KKTX Nhìn chung, công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế: + Phương pháp kế toán nguyên vật liệu chung chung, chưa có qui định cụ thể phương pháp kế toán nguyên vật liệu cho loại hình doanh nghiệp + Khối lượng công việc kế toán lớn, đòi hỏi lực lượng lớn kế toán viên, làm tăng chi phí doanh nghiệp II - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Để khắc phục hạn chế nêu trên, nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu donh nghiệp sản xuất công nghiệp, quan quản lý nên có qui định cụ thể phương pháp kế toán nguyên vật liệu cho loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần ), chi tiết doanh nghiệp ( cụ thể: doanh nghiệp sản xuất thuộc khối công nghiệp nặng, doanh nghiệp sản xuất thuộc khối công nghiệp nhẹ ) Nghiên cứu, triển khai, đưa tiến công nghệ vào công tác kế toán nói chung kế toấn nguyên vật liệu nói riêng nằm giẩm nhẹ khối lượng công việc cho kế toán viên, đồng thời làm hạ chi phí doanh nghiệp, từ góp phần làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh Kết luận Việc chuyển đổi chế kinh tế nước ta từ chế kinh tế tập trung sang chế thị trường có quản lý Nhà nước xu hướng tất yếu khách quan Trong điều kiện đó,sự cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp muốn tồn phát triển phải không ngừng đầu tư, đổi công nghệ, đưa sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường Một yếu tố khác có vai trò quan trọng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp công tác kế toán Trong đó, kế toán NVL công tác thiếu Kế toán NVL giúp cho doanh nghiệp sản xuất bảo quản vật liệu an toàn, phòng ngừa tượng mát, lãng phí vật liệu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận doanh nghiệp Đồng thời kế toán NVL giúp cho nhà quản lý đưa biện pháp đạo sản xuất kinh doanh đắn Nắm bắt tầm quan trọng kế toán NVL công tác lãnh đạo, tiến hành thực đề án " Kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp" để thấy ưu nhược điểm kế toán NVL, tồn nhỏ kế toán NVL mà đưa hợp lý góp phần hoàn thiện kế toán NVL nói chung kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói riêng Đề án thực thời gian ngắn nên tránh sai sót Rất mong góp ý thầy cô giáo để đề án dược hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Kế toán đặc biệt hướng dẫn tận tình cô giáo - Th S Lê Kim Ngọc để hoàn thành đề án Mục lục Trang Lời mở đầu Phần I Lý luận chung kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL Khái niệm đặc điểm NVL 1.1 Khái niệm NVL 1.2 Đặc điểm NVL Nhiệm vụ vai trò kế toán NVL II Phân loại tính giá NVL Phân loại NVL Tính giá NVL 2.1 Giá thực tế NVL nhập kho 2.2 Giá thực tế NVL xuất kho Phần II Phương pháp kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I Kế toán chi tiết NVL Thủ tục chứng từ 1.1 Phiếu nhập kho - Mẫu số 01 - VT 1.2 Phiếu xuất kho - Mẫu số 02 - VT 1.3 Biên kiểm nghiệm sản phẩm, vật tư, hàng hoá 10 1.4 Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ 10 1.5 Biên kiểm kê vâtk tư, sản phẩm, hàng hoá 10 1.6 Phiếu xuất kho vật tư theo hạn mức 11 Tổ chức kế toán chi tiết 11 2.1 Phương pháp thẻ song song 11 2.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển 12 2.3 Phương pháp số dư 13 II Kế toán tổng hợp NVL 14 A Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 14 Khái niệm tài khoản sử dụng 14 1.1 Khái niệm phương pháp KKTX 14 1.2 Tài khoản sử dụng 14 Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 15 B Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK 17 Khái niệm tài khoản sử dụng 17 1.1 Khái niệm phương pháp KKĐK 17 1.2 Tài khoản sử dụng 17 Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK III Tổ chức sổ kế toán Phần III Một số nhận xét giải pháp hoàn thiện kế toán NVL 18 19 23 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp I Một số nhận xét kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất 23 công nghiệp II Một số giải pháp hoàn thiện kế toán NVL doanh nghiệp 24 sản xuất công nghiệp Kết luận 26 Tài liệu tham khảo Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp - Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan - NXB Thống Kê - 2004 Nguyên lý Kế toán - TS Trần Đình Phụng - TS Hà Xuân Thạch, ThS Phạm Ngọc Toàn - NXB Thống Kê - 2004 Hệ thống Kế toán doanh nghiệp - Vụ chế độ kế toán - NXB Tài 1995
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công , Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công , Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay