Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng bách khoa

51 152 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:38

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGUYỄN THỊ HỒNG THU KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH KHOA Chuyên ngành : Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Long xuyên, tháng năm 2008 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Chương PHẦN MỞ ĐẦU .3 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.2 DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH 2.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ 14 2.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 20 Chương GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH KHOA 23 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 23 3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 25 3.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XD BÁCH KHOA .27 Chương KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BÁCH KHOA 30 4.1 DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA (GĐ 2) .30 4.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 34 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .48 5.1 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 48 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ .49 5.3 KIẾN NGHỊ 50 5.4 KẾT LUẬN .51 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Chương PHẦN MỞ ĐẦU -* 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cạnh tranh vấn đề hàng đầu kinh tế thị trường với quản lý điều tiết nhà nước Nước ta thời gian qua có biến động giá thị trường giá vật tư, công cụ dụng cụ, đồ dùng…liên tục tăng, ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Trước tình hình giá biến động nay, cạnh tranh mạnh mẽ hơn, giá giữ vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp Cạnh tranh giá công cụ cạnh tranh doanh nghiệp Do đó, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nội dung quan trọng hàng đầu doanh nghiệp để đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận Thông qua tiết kiệm chi phí tạo nên tảng vững cho việc hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh doanh nhờ cắt giảm chi phí không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Giá thành sản phẩm tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tài doanh nghiệp Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nội dung phức tạp toàn công tác kế toán doanh nghiệp tất nội dung phương pháp hạch toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương, khấu hao TSCĐ, tác động đến giá thành Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cách khoa học tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác nguồn lực tiềm tàng, nâng cao lực cạnh tranh giá, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Do đó, người làm kế toán người am hiểu sâu rộng nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, phải nhận diện chi phí để giá thành phản ánh chất Vì công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng Đối với người quản lý chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí bỏ ra, Do đó, quản lý chi phí, đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng công việc cần thiết để đảm bảo lợi nhuận không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Chính vấn đề mà chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH xây dựng Bách Khoa” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH xây dựng Bách Khoa nhằm mục tiêu:  Tìm hiểu hoạt động công tác tổ chức kế toán Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với đặc trưng hoạt động lĩnh vực xây lắp  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thực tế doanh nghiệp xây lắp  Đồng thời đề số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp sử dụng tốt tiềm lao động, vật tư vốn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Từ mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề sau:  Cơ sở lý luận chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm  Giới thiệu tổng quan công ty TNHH xây dựng Bách Khoa  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm san lắp công ty 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng số liệu thứ cấp:  Thu thập số liệu từ phòng kế toán  Tham khảo sách báo tài liệu có liên quan 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp số liệu 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, mà cụ thể giá thành san lấp Mặt Bằng Khu Công Nghiệp Bình Hoà giai đoạn II Công ty TNHH Bách khoa Số liệu dùng để nghiên cứu số liệu năm 2007 Công ty thực nhiều công trình như: san lấp, xây dựng dân dụng, giao thông đề tài nghiên cứu hạch toán công trình san lấp công ty Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 2.1.1.1 Khái niệm chi phí Chi phí biểu tiền toàn hao phí vật chất phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp Chi phí sản xuất bao gồm nhiều khoản khác như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân công, Chi phí sản xuất phát sinh cách khách quan, thay đổi không ngừng gắn liền với đa dạng phức tạp loại hình sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất phân loại thành nhiều tiêu thức khác Sau tiêu thức quan trọng áp dụng rộng rãi hầu hết doanh nghiệp 2.1.1.2 Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế chi phí Theo cách phân loại chi phí có nội dung kinh tế xếp chung vào yếu tố, không phân biệt chi phí phát sinh đâu, dùng để sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất phân thành yếu tố:  Chi phí nguyên vật liệu  Chi phí nhân công  Chi phí khấu hao tài sản cố định  Chi phí dịch vụ mua  Chi phí khác tiền 2.1.1.3 Phân loại chi phí theo chức hoạt động: cách phân loại vào chức hoạt động mà chi phí phát sinh để phân loại Với doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất chia thành loại:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm tất chi phí nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho thi công xây lắp như: - Nguyên vật liệu chính: gỗ, gạch, cát, đá, - Vật liệu phụ: đinh kẽm, dây buộc, - Nhiên liệu: dầu, than, điện, - Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn, - Giá trị thiết bị kèm với vật kiến trúc: thiết bị vệ sinh, thiết bị thông gió, chiếu sáng,  Chi phí nhân công trực tiếp Bao gồm: - Tiền lương nhân công trực tiếp tham gia xây dựng công trình lắp đặt thiết bị - Tiền công vận chuyển, khuân vác máy móc từ chỗ để công trình đến nơi xây dựng - Phụ cấp làm thêm giờ, khoản phụ cấp có tính chất lương phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp môi trường làm việc, SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - GVHD: Trần Thị Kim Khôi Lương phụ Không bao gồm: Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân trực tiếp sản xuất; lương công nhân vận chuyển công trường, lương nhân viên thu mua, bốc dỡ, lương công nhân điều khiển sử dụng máy thi công,  Chi phí sử dụng máy thi công Bao gồm: - Chi phí nhân công: lương chính, lương phụ, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển, phục vụ xe máy thi công - Chi phí nguyên vật liệu, công cụ phục vụ máy thi công - Chi phí khấu hao máy thi công - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí tiền khác Không bao gồm: BHYT, BHXH, KPCĐ công nhân sử dụng phục vụ máy thi công  Chi phí sản xuất chung: bao gồm toàn chi phí tổ chức phục vụ xây lắp phát sinh phạm vi phân xưởng như: - Chi phí nhân viên phân xưởng: lương chính, lương phụ, phụ cấp lương, phải trả nhân viên quản lý đội xây dựng, BHYT, BHXH, KPCĐ công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng phục vụ máy thi công, nhân viên quản lý tổ đội thi công - Chi phí vật liệu: vật liệu dùng để sữa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc đội xây dựng quản lý sử dụng, - Chi phí dụng cụ sản xuất - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí khác tiền 2.1.1.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết kinh doanh Chi phí chia thành loại:  Chi phí sản phẩm: chi phí liện quan trực tiếp đến việc sản xuất mua hàng hóa Đối với sản phẩm xây lắp chi phí sản phẩm bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung  Chi phí thời kỳ: chi phí phát sinh thời kỳ tính tính hết thành phí tổn kỳ để xác định kết kinh doanh; bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài kỳ có doanh thu chúng tính thành phí tổn kỳ sau Ngoài có cách phân loại khác:  Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp  Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí: - Chi phí khả biến - Chi phí bất biến - Chi phí hổn hợp - … GVHD: Trần Thị Kim Khôi Tóm lại, cách phân loại chi phí thể qua sơ đồ sau Sơ đồ 2.1: Sơ đồ phân loại chi phí CP NVL TT CP NCTT Tính chất, nội dung CP CP KHTSCĐ CP DV mua CP tiền CP NVLTT Chức hoạt động Chi phí sản xuất CP NCTT CP SD MTC CP SXC Mối quan hệ với thời kỳ xác định CP Mối quan hệ với đối tượng chịu CP CP sản phẩm CP thời kỳ CP trực tiếp CP gián tiếp ……………… 2.1.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm 2.1.2.1 Khái niệm sản phẩm Sản phẩm làm kết tinh khoản hao phí vật chất Định lượng hao phí vật chất để tạo nên sản phẩm yêu cầu cần thiết, quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Xây lắp ngành sản xuất quan trọng kinh tế quốc dân, trình xây mới, xây dựng, cải tạo nhà cửa, cầu đường, nhà máy, Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình kết cấu vật tư, thiết bị xây lắp gắn liền với địa điểm định mặt đất, mặt nước không gian Xây lắp ngành sản xuất vật chất đặc thù nên sản phẩm xây lắp sản phẩm đặc thù SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Giá thành toàn hao phí lao động vật hóa (nguyên vật liệu, nhiên liệu, ) lao động sống sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quản lý kinh doanh, tính tiền cho sản phẩm, đơn vị công việc, dịch vụ sau thời kỳ, thường đến ngày cuối tháng Giá thành sản phẩm chi phí sản xuất gắn liền với kết sản xuất kinh doanh định Như giá thành sản phẩm đại lượng định, biểu mối tương quan chi phí với kết đạt Tuy nhiên chi phí sản xuất phát sinh xác định giá thành mà giá thành chi phí kết tinh kết sản xuất xác định theo tiêu chuẩn định 2.1.2.2 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định  Giá thành định mức (giá thành dự toán) Giá thành định mức tổng chi phí trực tiếp gián tiếp dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp tính theo đơn giá tổng hợp cho khu vực thi công theo định mức kinh tế kỹ thuật nhà nước ban hành để xây dựng công trình XDCB Giá thành dự toán = giá trị dự toán – lãi định mức – thuế GTGT Với: Giá trị dự toán giá trị xây dựng sở thiết kế kỹ thuật duyệt, định mức kinh tế kỹ thuật nhà nước qui định, tính theo đơn giá tổng hợp cho đơn vị thi công, lãi định mức phần thuế GTGT Lãi định mức thuế GTGT XDCB nhà nước xác định thời kỳ  Giá thành kế hoạch Giá thành kế hoạch giá thành dự toán tính từ điều kiện cụ thể doanh nghiệp xây lắp biện pháp thi công, định mức đơn giá áp dụng doanh nghiệp xây lắp  Giá thành thực tế Giá thành thực tế toàn chi phí thực tế phát sinh liên quan đến công trình xây lắp hoàn thành 2.1.2.3 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành  Giá thành sản xuất bao gồm bốn khoản mục chi phí - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung  Giá thành toàn Giá thành toàn toàn chi phí phát sinh liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành từ sản xuất đến tiêu thụ xong sản phẩm Giá thành toàn = giá thành sản xuất + chi phí sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Tóm lại, cách phân loại giá thành thể qua sơ đồ sau Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ phân loại giá thành Thời điểm xác định Giá thành định mức Giá thành kế hoạch Giá thành thực tế Giá thành sản phẩm ND cấu thành giá thành Giá thành sản xuất Giá thành toàn 2.2 DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH 2.2.1 Những để lập dự toán Sản xuất xây lắp hoạt động sản xuất lắp đặt dựa sở bảng vẽ thiết kế, bảng vẽ kết cấu để hoàn thành công trình thiết kế ban đầu Định mức dự toán định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công máy thi công để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (m3, m2, m, ) Căn vào Bộ định mức thống toàn quốc, Sở xây dựng tỉnh thành phố tiến hành lập “đơn giá xây dựng bản” cách nhân định mức hao phí loại công việc xây dựng với đơn giá vật liệu, nhân công máy thi công địa phương Các thông tư dịnh hành xây dựng Bộ xây dựng ban hành Các Quyết định nhằm hướng dẫn cách xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng Bộ hồ sơ thiết kế công trình bao gồm: thiết kế kiến trúc chi tiết, thiết kế kết cấu thiết kế trang trí nội thất Giá vật liệu xây dựng Liên Sở xây dựng-Tài tỉnh ban hành 2.2.2 Các phát sinh thường gặp lập dự toán Bản vẽ thiết kế không diễn đạt đầy đủ nội dung cần thiết để tính toán khối lượng Chẳng hạn: - Bản vẽ thiết kế thiếu bảng vẽ thống kê thép - Bản vẽ thiết kế bảng thống kê vật tư điện nước, Vì thế, Doanh nghiệp cần liên hệ với đơn vị thiết kế để cung cấp đầy đủ chi tiết cần thiết Với công tác xây lắp đơn giá dự toán xây dựng Trước hết Doanh nghiêp phải tìm công tác tương tự có sẵn đơn giá, tạm sử dụng đơn giá định mức có sẵn để thiết lập dự toán, liên lạc với quan phê duyệt dự toán để điều chỉnh định mức Nếu công tác tương tự phải lập theo giá tạm tính, sau xin ý kiến chấp thuận quan phê duyệt dự toán Với loại vật liệu bảng giá sử dụng bảng báo giá cửa hàng vật liệu xây dựng đáng tin cậy địa phương SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.2.3 Nội dung dự toán Nội dung dự toán bao gồm bảng sau:  Bảng tổng hợp kinh phí: bảng cho biết tất loại chi phí cần thiết để thực xây dựng công trình thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát,  Bảng tổng hợp vật liệu: nhằm cho biết số lượng, chủng loại, đơn giá vật liệu cần dùng cho công trình  Bảng tiên lượng dự toán (còn gọi bảng khối lượng dự toán): bảng cho biết khối lượng cụ thể loại công việc xây dựng tính từ bảng vẽ thiết kế  Và số biểu bảng như: Bảng tính toán chi phí khảo sát Bảng tính chi tiết khối lượng xây dựng Chi phí trực tiếp: (ký hiệu : T)  Chi phí vật liệu trực tiếp (ký hiệu VL A1) gồm giá mua theo đơn giá xây dựng vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển, vật kết cấu dùng trực tiếp thi công xây lắp công trình, hạng mục công trình  Chi phí nhân công trực tiếp (ký hiệu NC B) gồm lương bản, khỏan phụ cấp có tính chất lương chi phí theo chế độ công nhân xây lắp mà khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho ngày công định mức liên quan trực tiếp đến thi cong xây lắp công trình, hạng mục công trình  Chi phí máy thi công (ký hiệu M C) bao gồm chi phí tính cho việc điều khiển, sửa chữa,vận hành, khấu hao máy móc thiết bị thi công công trình, hạng mục công trình Chi phí chung (ký hiệu: C) bao gồm toàn chi phí trực tiếp khác, chi phí phục vụ, quản lý trình thi công tính theo tỷ lệ quy định chi phí nhân công trực tiếp Thu nhập chịu thuế tính trước lợi nhuận ước tính theo tỷ lệ chi phí trực tiếp chi phí chung TL = % theo quy định * (T + C) Giá trị dự toán xây dựng trước thuế bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước Z = T + C + TL Thuế VAT đầu xây lắp tính theo thuế suất quy định giá trị dự toán xây lắp trước thuế VAT XL = Z * TGTGT (TGTGT thuế suất VAT cho công việc xây lắp) Giá trị dự toán xây lắp sau thuế G XL = Z + VAT XL Các chi phí xây dựng khác SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 10 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Các tài khoản sử dụng  TK 1521: nguyên vật liệu  TK 1541: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  TK 111: tiền mặt  TK 112: tiền gửi Ngân hàng Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Căn vào phiếu chi số 22 ngày 05/08/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 600.000.000 đồng Có TK 111: 600.000.000 đồng Căn vào phiếu chi số 15 ngày 08/09/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 1.858.600.000 đồng Có TK 111: 1.858.600.000 đồng Căn vào phiếu chi số 03 ngày 07/10/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 1.214.400.000 đồng Có TK 111: 1.214.400.000 đồng Căn vào phiếu chi số 05 ngày 30/11/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 1.978.596.300 đồng Có TK 111: 1.978.596.300 đồng Căn vào phiếu chi số 19 ngày 22/12/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 998.826.000 đồng Có TK 111: 998.826.000 đồng Căn vào phiếu chi số 25 ngày 29/12/2007, toán tiền mua nguyên vật liệu (cát) phục vụ cho công trình không qua nhập kho Nợ TK 1541: 1.968.680.000 đồng Có TK 111: 1.968.680.000 đồng Căn vào giấy báo nợ Ngân hàng số tiền tạm nộp thuế + phí bảo vệ môi trường vào NSNN Nợ TK 1541: 2.145.871.000 đồng Có TK 112: 2.145.871.000 đồng Kế toán vào phiếu đề nghị cấp vật tư tiến hành ghi vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 37 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 1541 Đối tượng: vật tư (đvt: đồng) Ngày Chứng từ ghi Số Ngày sổ Số phát sinh TK ĐƯ Diễn giải Nợ 22 05/08/07 TT tiền bơm cát Anh Lài 111 600.000.000 15 08/09/07 TT tiền bơm cát Phú Cường 111 1.858.600.000 03 07/10/07 TT tiền bơm cát Phú Cường 111 1.214.400.000 05 30/11/07 TT tiền bơm cát Phú Cường 111 1.978.596.300 19 22/12/07 TT tiền bơm cát Phú Cường 111 998.826.000 25 29/12/07 TT tiền bơm cát Phú Cường 111 1.968.680.000 29 30/12/07 Tạm nộp thuế+phí BVMT 112 2.145.871.000 Tổng cộng Có 10.764.973.300 (Nguồn: phòng kế toán công ty) Do Công ty sử dụng máy tính để nhập bảo quản số liệu nên sổ lập in từ máy Đây sổ chi tiết tài khoản theo dõi riêng theo đối tượng công trình san lấp Sơ đồ tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 111,112,331 TK 1541 10.764.973.300 đ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4.2.3 Kế toán chi phí nhân công máy thi công  Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: toàn chi phí liên quan đến trình vận hành máy móc thi công công trường, không bao gồm khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân vận hành máy thi công  Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tất khoản chi phí liên quan đến người lao động trực tiếp tham gia công trình như: tiền lương nhân công trực tiếp tham gia công trình san lấp, phụ cấp làm thêm giờ, không bao gồm khỏan trích BHXH BHYT KPCĐ SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 38 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Các chứng từ, sổ sách sử dụng  Bảng chấm công  Giấy đề nghị cấp vật tư  Giấy đề nghị toán tiền lương  Hóa đơn mua hàng  Phiếu chi  Sổ quỹ tiền mặt  Sổ chi tiết nhân công máy thi công  Nhật ký chung  Sổ cái… Sơ đồ luân chuyển chứng từ Tổ trưởng chấm công Bảng kế hoạch vật tư Bảng tính tiền lương Giám đốc Phòng kế toán Kế toán mua vật tư Kế toán toán Phòng cung ứng vật tư Thủ quỹ Trả cho NB Quy trình luân chuyển chứng từ Tại đội thi công sử dụng bảng chấm công phòng kế toán chuyển xuống thực việc chấm công hàng ngày cuối thang lập bảng lương Mặt khác, phòng kế hoạch lập bảng kế hoạch vật tư Sau bảng lương bảng kế hoạch vật tư đưa trình Giám đốc duyệt, sau đưa phòng kế toán Kế toán vật tư trực tiếp mua vật tư đưa phòng cung ứng vật tư đưa trực tiếp đến công trình, kế toán toán toán tiền cho người bán lưu vào sổ chứng từ SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 39 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Tại phòng kế toán, kế toán toán xem xét, ghi vào sổ lưu chứng từ đưa cho thủ quỹ chi trả lương Các tài khoản sử dụng  TK 111: tiền mặt  TK 1543: chi phí nhân công + máy thi công  TK 334: phải trả công nhân viên  TK 152, 153: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  TK 214: hao mòn TSCĐ  TK 331: phải trả người bán Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Căn vào phiếu chi số 66, 69, 115, 119, 164 tháng 08/2007 chi tiền sửa máy, tiền nhân công sửa máy, tiền gia công máy, mua nhiên liệu dùng trực tiếp không qua kho Nợ TK 1543 : 69.043.000 đồng Có TK 111: 69.043.000 đồng Căn vào phiếu xuất kho số 42 ngày 31/08/07 việc xuất dầu + nhớt phục vụ cho công trình Nợ TK 1543: 17.718.220 đồng Có TK 1521: 17.718.220 đồng Căn vào phiếu chi số 21, 53 việc toán lương cho công nhân tiền lắp đặt ống phục vụ công trình Nợ TK 1543: 51.595.000 đồng Có TK 111: 51.595.000 đồng Căn vào phiếu xuất kho số 22 ngày 30/09/07 việc xuất dầu + nhớt phục vụ cho công trình Nợ TK 1543: 72.198.955 đồng Có TK 1521: 72.198.955 đồng Căn vào phiếu chi số 1, 2, tháng 10/2007 việc toán lương nhân công, sửa máy Nợ TK 1543: 44.945.667 đồng Có TK 111: 44.945.667 đồng Căn vào phiếu xuất kho số 11 ngày 31/10/07 việc xuất dầu + nhớt phục vụ cho công trình Nợ TK 1543: 93.889.385 đồng Có TK 1521: 93.889.385 đồng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 40 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Căn vào phiếu chi số 66 ngày 03/11/07 việc toán lương cho nhân công Nợ TK 1543: 44.575.833 đồng Có TK 111: 44.575.833 đồng Căn vào phiếu xuất kho số 07 ngày 15/11/07 việc xuất dầu + nhớt phục vụ cho công trình Nợ TK 1543: 35.511.660 đồng Có TK 1521: 35.511.660 đồng Căn vào phiếu chi số 02 ngày 01/12/07 việc toán lương công nhân phục vụ công trình Nợ TK 1543: 39.068.333 đồng Có TK 111: 39.068.333 đồng Căn vào phiếu xuất kho số 20 ngày 25/12/07 việc xuất dầu + nhớt phục vụ cho công trình Nợ TK 1543: 172.084.065 đồng Có TK 1521: 172.084.065 đồng Căn vào phiếu chi số 12 ngày 01/01/08 việc toán lương công nhân phục vụ công trình Nợ TK 1543: 39.450.000 đồng Có TK 111: 39.450.000 đồng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 41 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 1543 Đối tượng: Nhân công + máy (đơn vị tính: đ) Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Số Ngày 66 09/08/07 TT tiền sửa máy 111 56.411.000 69 11/08/07 TT tiền nhân công sửa máy 111 2.750.000 115 20/08/07 TT chi phí sửa máy 111 690.000 119 20/08/07 TT tiền làm dàn sắt si 111 8.000.000 112 20/08/07 TT tiền mua nhớt 111 192.000 164 29/08/07 TT tiền gia công máy 111 1.000.000 42 31/08/07 Xuất dầu + nhớt 1521 17.718.220 21 03/09/07 TT lương nhân công T08 111 48.220.000 53 11/09/07 TT tiền lắp đặt ống 111 3.375.000 22 30/09/07 Xuất dầu + nhớt 1521 72.198.955 01 02/10/07 TT lương nhân công T09 111 37.753.667 02 02/10/07 TT tiền sửa máy 111 1.992.000 04 02/10/07 TT tiền làm cánh quạt 111 5.200.000 11 31/10/07 Xuất dầu + nhớt 1521 66 03/11/07 TT lương nhân công T10 111 07 15/11/07 Xuất dầu + nhớt 1521 02 01/12/07 TT lương nhân công T11 111 20 25/12/07 Xuất dầu + nhớt 1521 12 01/01/08 TT lương nhân công T12 111 Tổng cộng Nợ Có 93889385 44.575.833 35511660 39.068.333 172084065 39.450.000 680.080.118 ( Nguồn: phòng kế toán công ty) SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 42 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Sơ đồ tài khoản chi phí nhân công + máy thi công TK 111 TK 1543 209.067.833 đ Chi phí lương nhân công sử dụng máy thi công TK 1521 391.402.285 đ Chi phí vật tư sử dụng máy thi công TK 111 79.610.000 đ Chi phí sửa máy, gia công máy mua vật tư sử dụng máy thi công 4.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung bao gồm toàn chi phí tổ chức phục vụ xây lắp phát sinh phạm vi phân xưởng như:  Chi phí nhân viên phân xưởng: lương chính, lương phụ, phụ cấp, khoản trích theo lương công nhân rực tiếp xây lắp, nhân công sử dụng máy thi công phục vụ máy thi công, nhân viên quản lý đội thi công,…  Chi phí vật liệu: vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc đội xây dựng quản lý,  Chi phí dịch vụ mua Các chứng từ, sổ sách sử dụng  Hóa đơn mua hàng  Phiếu chi  Giấy đề nghị toán  Sổ  Sổ chi tiết tài khoản Quy trình lưu chuyển chứng từ Người đề nghị lập phiếu đề nghị toán trình lên Giám đốc Kế toán trưởng ký duyệt chuyển qua phòng kế toán Kế toán toán lưu chứng từ gốc, ghi sổ Cái chi toán cho người nhận SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 43 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Người đề nghị Giám đốc Kế toán trưởng KT toán Người nhận Các tài khoản sử dụng  TK 111: tiền mặt  TK 112: tiền gửi Ngân hàng  TK 334: Phải trả công nhân viên  TK 338: Các khoản trích theo lương  TK 1544: chi phí sản xuất chung Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Căn vào phiếu chi số 02 ngày 01/08/07 chi phí công tác Nợ TK 1543: 328.000 đồng Có TK 111: 328.000 đồng Căn vào phiếu chi số 02 ngày 01/08/07 chi phí vận chuyển bồn dầu công trình Nợ TK 1543: 328.000 đồng Có TK 111: 328.000 đồng …………………………………… Căn vào phiếu chi số 127, 129 ngày 27/12/07 việc mua vật tư phục vụ công trình không qua nhập kho chi phí tiếp khách Nợ TK 1543: 164.972.000 đồng Có TK 111: 164.972.000 đồng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 44 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 1544 Đối tượng: Sản xuất chung (đơn vị tính: đ) Ngày Chứng từ ghi sổ Số Ngày Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Nợ 02 01/08/07 TT chi phí công tác 111 328.000 03 01/08/07 TT VC bồn dầu CT 111 1.100.000 09 01/08/07 TT tiền cúng khởi công CT 111 420.000 15 03/08/07 Chi trả lãi vay 111 34.000.000 23 04/08/07 TT chi phí tiếp khách 111 1.140.000 26 06/08/07 TT chi phí làm lễ khởi công 111 529.000 29 06/08/07 TT tiền mua CC, VT nhỏ CT 111 9.480.000 39 06/08/07 TT chi phí CT … … 127 27/12/07 TT tiền mua vật tư CT 111 163.848.000 129 27/12/07 TT chi phí tiếp khách 111 1.124.000 111 … 644.000 … Tổng cộng Có … 649.418.470 ( Nguồn: phòng kế toán công ty) Sơ đồ tài khoản chi phí sản xuất chung TK 111 TK 1544 649,418,470 đ Chi phí dịch vụ mua ngoài, lương nhân viên, CCDC SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 45 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 4.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Qua bảng chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, ta có BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ (đvt: đồng) CPSXDDĐK CPSXDDPSTK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10.764.973.300 Chi phí nhân công + máy thi công 680.080.118 Chi phí sản xuất chung 649.418.470 TÊN CHI PHÍ Tổng cộng 12.094.471.888 4.3 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ Công ty lập kế hoạch sản xuất cho công trình, lập kế hoạch mặt sản lượng mặt giá trị (cpsx) đảm bảo tiến độ thi công công trình Chi phí sản xuất dở dang Công ty công trình chưa hoàn thành bàn giao kết thúc năm tài Căn vào giá thành dự toán mức độ hoàn thành tương đương ta xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sau: Theo hợp đồng dự thầu ta có: Giá trị dự toán: 26.999.999.000 đ Doanh thu thực tế năm 2007: 11.051.521.000 đ → Tỷ lệ doanh thu nhận là: 11.051.521.000 / 26.999.999.000 = 40,93 % Công ty ước tính chi phí dự toán chiếm 80% giá trị công trình nên: Chi phí dự toán: 80% x 26.999.999.000 = 21.599.999.200 đ → Chi phí dự toán thực tế : 40,93% x 21.599.999.200 = 8.840.879.673 đ Trong đó: Chi phí thực tế phát sinh: 12.094.471.888 đ Vậy, Chi phí thực tế dở dang: 12.094.471.888 – 8.840.879.673 = 3.253.592.215 đ Áp dụng công thức tính chi phí sản xuất dở dang theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương ta có: CP sản xuất dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh kỳ = x Giá thành dự toán khối lượng công việc + hoàn thành SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu Giá thành dự toán khối lượng công việc dở dang cuối kỳ Giá thành dự toán khối lượng công việc dở dang cuối kỳ trang 46 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Vậy, CPSXDDCK 12.094.471.888 = X 11.051.521.000 + 3.352.592.215 3.352.592.215 = 2.750.798.193 đ 4.4 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Thông thường, Doanh thu chi phí liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng xác định kỳ phản ánh hoá đơn lập Nhà thầu vào phương pháp tính toán thích hợp để xác định khối lượng xây lắp hoàn thành kỳ Khi kết thực đáng tin cậy kế toán lập hoá đơn gửi khách hàng đòi tiền phản ánh doanh thu, nợ phải thu kỳ tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng xác nhận Giá thành thực tế công trình san lấp MB Khu Công Nghiệp Bình Hòa gđ II Có nhiều phương pháp tính giá thành với Công ty TNHH xd Bách Khoa áp dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành cho sản phẩm Ta có công thức: Giá thành thực tế Chi phí thi khối lượng, hạng công xây mục, công trình = lắp dở hoàn thành bàn dang đầu giao kỳ Chi phí thi công xây lắp + phát sinh kỳ - Chi phí thi công xây lắp dở dang cuối kỳ - Khoản điều chỉnh giảm giá thành Với số liệu có trên, áp dụng công thức tính giá thành ta có : Giá thành thực tế = 12.094.471.888 – 2.750.798.193 = 9.343.673.695 đ Kết luận Như vậy, việc tính giá thành thực tế giúp cho nhà quản lý xác định giá trị thực tế công trình (đến thời điểm này) để so sánh với giá trị dự toán, từ đưa phương pháp quản lý thực thi công thích hợp có biện pháp giám sát chặt chẽ có chênh lệch Do Công ty toán theo khối lượng công việc hoàn thành nên công tác so sánh cần thiết kịp thời SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 47 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Về lợi ích xã hội Công ty thực nhiều công trình giao thông, thủy lợi, khối xã hội như: xây dựng trụ sở làm việc, Ủy ban, Kho bạc, Trường học, góp phần xóa mù chữ nông thôn, trẻ em đến trường, tuyến lộ giao thông thông suốt tạo lại dễ dàng, làm đổi mặt nông thôn An Giang tỉnh lân cận Công ty tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, giúp dân cư vùng lân cận công trình có công ăn việc làm, có thêm thu nhập, giúp họ có sống ổn định Về công tác quản lý Công ty đề số công tác quản lý khoa học xây dựng quy chế trả lương, nâng mức lương đáp ứng kịp thời xu hướng tăng Tuy không nhiều khuyến khích, động viên người lao động đem tài năng, trí tuệ phục vụ công tác có suất chất lượng ngày cao, tăng cường tính cạnh tranh cho công ty Mặt khác, Công ty bố trí chỗ cho công nhân viên có nhu cầu nhằm tạo thuận tiện trong sinh hoạt công việc Công ty thực sách hổ trợ cán tham gia lớp đào tạo chuyên môn, Giám đốc thường xuyên đôn đốc, thăm hỏi sức khỏe công nhân viên, tặng quà khen thưởng Tuy nhiên, tượng hao hụt vật tư công trình có nhiều thành phần dân cư Thường xảy xung đột công trình người công nhân chủ yếu lao động địa phương, trình độ học vấn thấp, trình độ tay nghề không cao Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín Công ty Đội ngũ công nhân viên có trình độ chuyên môn tay nghề cao chưa nhiều, đáp ứng nhu cầu trước mắt Nhưng nước ta thời hội nhập, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, để trì phát triển Doanh nghiệp phải có đội ngũ Công nhân viên đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng với việc có nguồn vốn mạnh Về cấu tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán gọn nhẹ, có hổ trợ công nghệ thông tin Các phần mềm kế toán cài đặt sẵn máy Có số bút toán ghi hay tính mà máy tính tự xử lý số liệu nhập đầy đủ Những bút toán thường bút toán kết chuyển Từ cho thấy tài nên khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng tiến công nghệ có quy định cho phù hợp với việc sử dụng máy tính vào công tác kế toán giúp Doanh nghiệp hạch toán xác theo quy định Nhà Nước Tuy nhiên, công tác tổ chức kế toán Công ty mang tính khuôn khổ, chưa linh hoạt Do tính đặt thù ngành xây dựng nên nguyên vật liệu phải mua nơi gần công trình cứng nhắc theo quy định gây nhiều khó khăn SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 48 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi trình thu mua Chẳng hạn kế toán toán toán tiền cho người bán, người bán phải đến Công ty để nhận tiền, Thông thường, kết cấu khoản mục chi phí dự toán kế toán thường có thống nội dung kinh tế Nhưng xây dựng thường tồn số khác biệt kết cấu khoản mục chi phí dự toán với kết cấu khoản mục quy định kế toán Chẳng hạn chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí chung bao gồm nhiều khoản mục chi phí như: chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán khoản mục chi phí sản xuất chung phận chi phí chung dự toán xây lắp Qua cách tổ chức kế toán, ta thấy công tác kế toán Công ty có thống nội dung khoản mục chi phí dự toán kế toán Cụ thể khoản mục chi phí nhân công máy theo dõi chung Trong trình theo dõi khoản mục chi phí chi phí khấu hao TSCĐ chưa phân bổ Thông thường TSCĐ trích khấu hao theo tháng, quý năm Tại Công ty trích khấu hao theo năm phân bổ dần theo quý Nhưng chi phí sản xuất chung công trình phát sinh nhiều, lúc đưa thêm chi phí trích khấu hao vào làm giảm thuế quan thuế không chấp nhận Đến cuối năm lập báo cáo tài chính, lúc Công ty tiến hành đưa chi phí khấu hao TSCĐ vào chi phí Doanh nghiệp Bên cạnh đó, Công ty khoản trích BHXH, BHYT theo quy định cho công nhân trực tiếp tham gia công trình Điều thể lực lượng lao động Công ty chủ yếu lao động làm việc theo ngày, theo mùa vụ trả lương theo tuần tháng, hợp đồng lao động nên Công ty không trích khoản trích Do tính đặt thù ngành nên việc kiểm soát chi phí thực tế theo kế hoạch khó Trong trình thực thi công công trình mà giá loại vật tư, nhiên liệu tăng cao so với dự toán gây nhiều trở ngại cho việc thi công Tuy nhiên, lúc Công ty gửi Tờ trình việc tăng giá đề nghị bù giá Qua giai đoạn, Công ty sử dụng chi phí tạm tính để tính chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ giá thành thực tế Nhưng toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành tỷ lệ tương đương thấp giá trị thực tế phát sinh Thực tế lúc công trình thi công theo với dự toán kế hoạch mà chịu ảnh hưởng yếu tố môi trường: mùa lũ đất thường hay bị lún đòi hỏi phải tăng thêm khối lượng đất đá nhiên liệu cho khu vực khu vực khác giảm lượng nhiên liệu đất gò cao…hoặc giá vật tư tăng cao làm chậm tiến độ thi công 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ Tiết kiệm chi phí sản xuất đặt yêu cầu để tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thu nhiều hay ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi Vấn đề đặt kiểm soát tốt khoản chi phí Nhận diện, phân tích chi phí phát sinh điều mấu chốt để kiểm soát chi phí, từ có định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 49 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Tình hình biến động làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng Do đó, Công ty cần phải dự đoán xác tình hình dao động giá để thu mua dự phòng nhằm tiết kiệm chi phí tăng thêm giá tăng Công ty cần nâng cao tay nghề cho đội thi công, giải pháp tiết kiệm chi phí có hiệu Mặt khác, Nhà quản lý tăng cường giám sát phòng cung ứng vật tư để theo dõi kip thời thay đổi định mức cho hợp lý so với thực tế công trình Công ty cần phải vừa làm vừa tái đầu tư để tiếp cận với công nghệ máy móc, thiết bị tiên tiến đại Công ty cần cân đối nguồn vốn để dự trữ nguyên vật liệu tình hình thị trường có nhiều biến động Nhưng tăng nguồn vốn phải phù hợp với khả tài Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, Công ty có kế hoạch mua hợp lý nhiều loại vật liệu lúc để tận dụng hết trọng tải xe Phòng cung ứng vật tư cần chặt chẽ công tác bảo quản nguyên vật liệu để tranh hao hụt có biện pháp thu hồi vật liệu thừa nhằm tiết kiệm chi phí 5.3 KIẾN NGHỊ Về công tác quản lý Để giải vấn đề hao hụt vật tư nơi công trình Công ty thường xuyên giám sát, kiểm kê có biện pháp xử lý chặt Nếu vật tư công trình bị hao hụt bên cạnh việc trừ lương để bù vào khoản bị mất, Công ty xử phạt với hình thức giảm lương cắt giảm thi đua, Nhằm hạn chế xung đột nơi công trình Công ty cần phổ biến nội quy, quy định trước nhận vào làm Trường hợp xảy xung đột trừ lương xử lý cho việc Để nâng cao lực uy tín Công ty, việc Công ty phải có nguồn vốn mạnh cần phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Để làm điều đó, Công ty cần có sách khai thác thu hút nguồn nhân lực Công ty thực sách đầu tư từ đầu, tức Công ty tuyển chọn số sinh viên, học viên theo học trường Đại học, Cao đẳng, trường dạy nghề, Công ty đầu tư vốn (sẽ trừ dần sau nhận làm thức) mở thêm lớp đào tạo chuyên môn để tốt nghiệp Công ty sở hữu đội ngũ Công nhân viên chuyên nghiệp Như vậy, sách không mang lại lợi ích cho Công ty mà mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội Tạo hội cho sinh viên, học viên nghèo có ý chí vươn lên có điều kiện phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt có công ăn việc làm sau tốt nghiệp trường SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 50 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công tác tổ chức kế toán nhanh chóng kip thời việc thu mua nguyên vật liệu phục vụ cho công trình Cụ thể kế toán vật tư vừa mua vật tư vừa toán tiền cho nhà cung cấp nhằm tiết kiệm chi phí tạo uy tín với nhà cung cấp Tuy nhiên, nhà quản lý cần thường xuyên kiểm tra công tác nhập vật tư người trực tiếp đặt hàng, chủ động liên hệ với nhà cung cấp để kiểm tra thông tin sau hàng nhận Trong tình hình nay, cạnh tranh thị trường diễn gay gắt việc quản lý chi phí sản xuất tốt góp phần đánh giá xác giá thành Với xu hướng tăng nay, Công ty cần có phương pháp xác định thời điểm dự trữ vật tư cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo cung ứng đủ vật tư cho công trình để tránh tình trạng giá vật tư tăng cao so với dự toán Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, Công ty cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình thu mua việc sử dụng nguyên vật liệu để giảm bớt chi phí mua vào tiết kiệm nguyên vật liệu trình sản xuất Công ty nên trì thường xuyên việc thực thi công công trình theo kế hoạch Căn vào để cung cấp vật tư, nguyên liệu đúng, đủ không để tính trạng dư thừa vật tư, nguyên liệu góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành làm tăng tính cạnh tranh cho Công ty 5.4 KẾT LUẬN Hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng có vốn đầu tư lớn, vòng quay vốn chậm, hiệu thân Doanh nghiệp thấp mang lại hiệu kinh tế xã hội lớn góp phần đắt lực vào tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với thành tích mà công ty đạt thời gian qua, Công ty phải giữ vững phát huy để giữ lòng tin nhà đầu tư Đồng thời phải tìm nguyên nhân số mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu Công ty mở rộng doanh thu không ngừng giám sát chặt chi phí để lợi nhuận Công ty không ngừng tăng cao quy mô ngày mở rộng, tạo đứng vững Việc hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí mà giữ chất lượng công trình mục tiêu hàng đầu Với mục tiêu này, năm qua Công ty tạo uy tín tin cậy nhà đầu tư, đồng thời góp phần lợi nhuận vào Ngân sách nhà nước -* - SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 51 [...]... Nguyễn Thị Hồng Thu Tỷ lệ tính giá thành x Giá thành dự toán của hạng mục i trang 22 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH KHOA 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3.1.1 Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH xây dựng Bách Khoa Tên giao dịch: Công ty TNHH Xây Dựng Bách Khoa Tên viết tắt: Bách Khoa Ltd.,Co Mã số thuế:... theo quy định về Sổ kế toán ghi bằng tay SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu trang 29 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi Chương 4 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BÁCH KHOA 4.1 DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA (GĐ 2) Dự toán xây lắp là dự kiến, tính toán một cách tỉ mỉ, chi tiết về lượng, giá trị vật tư,... số phân bổ chi phí sản xuất chung x Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung của từng đối tượng 4.2.1.3 Nguyên tắc đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm Công ty đều lập kế hoạch sản xuất cho mỗi công trình, lập kế hoạch về mặt sản lượng và về mặt giá trị ( chi phí sản xuất) đảm bảo tiến độ thi công công trình Sản phẩm dịch vụ của công ty là công trình chưa hoàn thành nhưng đã kết thúc... kế toán công ty) 4.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Trong năm 2007, sản phẩm san lấp của công ty là san lấp trường DH cơ sở II và San lấp mặt bằng khu công nghiệp Bình hoà II Phạm vi đề tài này chỉ nghiên cứu quá trình kế toán và tính giá thành sản phẩm: San lấp MB Khu Công Nghiệp Bình hoà II 4.2.1 Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4.2.1.1 Tổ chức sản xuất  Công ty TNHH xây. .. lượng công việc hoàn thành TK 338 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT SVTH: Nguyễncủa Thịtoàn Hồng Thu bộ công nhân viên thuộc bộ phận thi công TK 152,153 Chi phí NVL, CCDC dùng cho trang 19 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Trường hợp doanh nghiệp xây lắp thi công trực tiếp Sơ đồ 2.7: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .. được tính như sau: Khối lượng công việc CP sản xuất dở dang cuối kỳ = thi công xây lắp dở x dang cuối kỳ Định mức chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung) 2.6 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Trong các doanh nghiệp xây lắp khi tính giá thành sản phẩm xây lắp thường áp dụng 2 phương pháp tính giá thành. .. tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công và chi phí sản xuất chung vào tài khoản tính giá thành và theo các đối tượng chịu chi phí đã được xác định  Bước 3: Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo những phương pháp thích hợp  Bước 4: Tính giá thành sản phẩm Kết cấu giá thành sản phẩm xây lắp gồm 4 khoản mục chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng... chủ đầu tư xác định được giá trị của toàn bộ công trình và nhà thầu có thể tính toán, tổng hợp chi phí để đưa ra giá trị có thể thi công công trình 2.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ 2.3.1 Những vấn đề chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.3.1 Nhiệm vụ kế toán Căn cứ vào đặc điểm qui trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp để... phí sản xuất dở dang cuối kỳ được tính như sau: CP sản xuất dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ = x Giá thành dự toán của khối lượng công việc + hoàn thành Giá thành dự toán của khối lượng công việc dở dang cuối kỳ Giá thành dự toán của khối lượng công việc dở dang cuối kỳ 2.5.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm DDCK theo chi phí định mức Chi phí sản xuất. .. của công trình được gọi là sản phẩm dở dang cuối kỳ Căn cứ vào giá thành dự toán và mức độ hoàn thành tương đương, ta xác định được chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ qua công thức: CP sản xuất dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ = x Giá thành dự toán Giá thành dự toán của khối lượng công + của khối lượng công việc hoàn thành việc dở dang cuối kỳ Giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng bách khoa , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng bách khoa , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng bách khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay