Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần hà anh

83 166 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:37

1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp tiêu hao yếu tố sản xuất để thu hút sản phẩm Tổng hợp toàn hao phí mà doanh nghiệp bỏ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tạo nên tiêu chi phí sản xuất Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh bảo đảm có lãi hay không Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ xác chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm việc làm cấp thiết, khách quan có ý nghĩa quan trọng, điều kiện kinh tế thị trường Mặt khác, xét góc độ vĩ mô, yếu tố sản xuất nước ta hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công ty quản lý kinh tế Nhiệm vụ kế toán phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà phải làm để kiểm soát chặt chẽ việc thực tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu chế độ hạch toán kinh doanh Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc định Để giải vấn đề phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công việc mang ý nghĩa mặt lý luận, mà mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trình đổi chế quản lý kinh tế doanh nghiệp sản xuất nước ta nói chung Công ty cổ phần Hà Anh nói riêng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, giúp đỡ tận tình cô giáo Đỗ Quý, thời gian thời gian thực tập, em mạnh dạn chọn Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh " làm báo cáo thực tập Kết cấu chuyên đề thực tập phần mở đầu kết luận, gồm phần chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Trong kinh tế thị trường, yếu tố thuận lợi đặt lên hàng đàu nên nhà sản xuất phải quan tâm đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Vì giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng, hoạt động sản xuất, kết sử dụng loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất, giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm sản xuất nhiều nhất, với chi phí sản xuất tiết kiệm giá thành hạ thấp Như để tồn phát triển bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp phải tìm cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Việc hạ giá thành sản phẩm tạo ưu cho doanh nghiệp cạnh tranh, tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi vốn nhanh thu lãi lợi nhuận lớn Do kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm nội dung thiếu toàn nội dung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 1.2 NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.2.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.1 Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất doanh nghiệp toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình sản xuất chế tạo sản phẩm thời kỳ định, biểu tiền để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Xét bình diện doanh nghiệp, chi phí có tính chất cá biệt bao bồm tất chi phí mà doanh nghiệp phải chia để tồn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí cần thiết hay không cần thiết Nội dung chi phí sản xuất (CPSX): CPSX bao gồm yếu tố lao động sống cần thiết liên quan đến sử dụng lao động (tiền lương, tiền công), lao động vật hoá (khấu hao tài sản cố định chi phí nguyên vật liệu…) mà bao gồm số khoản mà thực chất phần giá trị sáng tạo (BHXH, BHYT, KPCĐ, loại thuế không hoàn trả…) 1.2.1.2 Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng tài sản vật tư, lao động tiền vốn trình sản xuất, tính đắn giải pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm hạ thấp chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Giá thành quan trọng để địnhgiá bán xác định hiệu kinh tế hoạt động sản xuất Như vậy, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai phạm trù giống chất, hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí khác doanh nghiệp chi cho trình sản xuất chế tạo sản phẩm Tuy nhiên chúng có khác phạm vi giới hạn Chi phí sản xuất gắn với thời kỳ định, vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành, vừa liên quan đến sản phẩm chưa hoàn thành Còn giá thành sản phẩm chi phí sản xuất gắn liền với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xét kỳ định độ lớn tổng chi phí sản xuất tổng giá thành sản phẩm khác Nó chịu ảnh hưởng chênh lệch chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ thể công thức sau: Zsp = CPSXDDđk + CPSXtk - CPSXDDck Nếu CPSXDDđk = CPSXDDck Zsp = CPSXtk 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp * Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất bao gồm nhiều khoản có nội dung công dụng mục đích sử dụng không Vì để phục vụ cho công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng, cần phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức thích hợp * Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế chi phí Toàn chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế cua chi phí - Chi phí nguyên vật liệu: toàn chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế… - Chi phí nhân công: toàn số tiền lương phải trả khoản trích theo lương phải trả cho người lao động - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngoài: toàn số tiền trả cho người cung cấp dịch vụ mua phụ cuvj hoạt động sản xuất - Chi phí khác tiền chi phí khác dùng cho sản xuất kinh doanh yếu tố Cách phân loại cho biết cấu, tỷ trọng yếu tố chi phí doanh nghiệp, sở việc tập hợp, xây dựng kế hoạch lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí Toàn chi phí kỳ chia thành khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… sử dụng trực tiếp vào sản xuất chế tạo sản phẩm - Chi phí nhân công trực tiếp: chi phí tiền lương khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất - Chi phí sản xuất chung: chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung phận sản xuất (phân xưởng, đội, trại) gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền Cách phân loại có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định mức, sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, để phân tích tình hình thực kế hoạch định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau * Theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ sản xuất kỳ Chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí biến đổi (biến phí) - Chi phí cố định (định phí) Theo cách phân loại chi phí với khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ, dịch vụ thành chi phí khả biến, chi phí bất biến * Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí Phân loại theo cách chi phí sản xuất làm hai loại: - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp * Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Theo cách chi phí sản xuất chia làm hai loại: - Chi phí đơn - Chi phí tổng hợp Mỗi cách phân loại có ý nghĩa riêng phục vụ cho yêu cầu quản lý đối tượng cung cấp thông tin cụ thể thời kỳ định 1.2.2 Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm Để giúp cho việc nghiên cứu quản lý tốt giá thành sản phẩm kế toán cần tiến hành phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ hoàn thành 1.2.2.2 Phân loại giá thành * Phân loại giá thành theo thời gian sở số liệu tính giá thành - Giá thành kế hoạch: giá thành sản phẩm tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch Giá thành kế hoạch mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, để phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thành doanh nghiệp - Giá thành định mức: giá thành kế hoạch tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Giá thành định mức công cụ quản lý định mức doanh nghiệp, thước đo xác để xác định kết sử dụng tài sản, vật tư, lao động, giúp cho việc đánh giá đắn giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp thực trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Giá thành thực tế: giá thành sản phẩm tính sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phatsinh tập hợp kỳ sản lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ Giá thành thực tế tiêu kinh tế tổng Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp hợp sở để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp * Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán - Giá thành sản xuất: bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm công việc, lao vụ hoàn thành Giá thành sản xuất sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm nhập kho giao cho khách hàng để tính giá vốn hàng bán, lãi gộp kỳ - Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản phẩm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm Giá thành toàn sản phẩm để tính toán xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm Về chất, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai khái niệm giống lại có khác phương diện: - Chi phí sản xuất gắn liền với thời kỳ phát sinh chi phí giá thành sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành - Chi phí sản xuất kỳ bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành, sản phẩm hỏng sản phẩm dở dang cuối kỳ Còn giá thành sản phẩm không liên quan đến sản phẩm hỏng sản phẩm dở dang cuối kỳ lại có liên quan đến chi phí sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang Tuy nhiên, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại có quan hệ mật thiết với chúng biểu tiền chi phí, mà doanh nghiệp bỏ cho hoạt động sản xuất Chi phí kỳ để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.4 Yêu cầu quản lý chi phí giá thành sản phẩm 1.2.4.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường, có nhiều doanh nghiệp sản xuất loại mặt hàng giống phí có cạnh tranh gay gắt chất lượng, giá cả, sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập Cho nên muốn tồn phát triển vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải giảm tối đa khoản chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ hạ giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận mà đảm bảo chất lượng sản phẩm để đứng vững thị trường Do yêu cầu đặt phải quản lý tốt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2.4.2 Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Nhóm nhân tố khách quan: thị trường (thị trường lao động, thị trường nguyên vật liệu, thị trường vốn, thị trường đầu ra…) Đối với thị trường đầu vào ảnh hưởng tới chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xét khả cung cấp, phương thức toán để chi phí bỏ thấp Đối với thị trường đầu ra, doanh nghiệp cần xem xét giá bán, phương thức toán… cho chi phí bỏ hợp lý đem lại hiệu - Nhân tố chủ quan như: + Trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ sản xuất, khả tận dụng công suất máy móc thiết bị công nghiệp + Trình độ sử dụng nguyên vật liệu, lượng… + Trình độ sử dụng lao động + Trình độ tổ chức sản xuất + Trình độ quản lý tài doanh nghiệp Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sự tác động nhân tố khách quan chủ quan làm tăng giảm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, muốn hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đòi hỏi phải nắm bắt nguyên nhân ảnh hưởng để hạn chế loại bỏ ảnh hưởng làm tăng chi phí sản xuất phát huy nhân tố tích cực để hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2.4.3 Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai trò kế toán Các doanh nghiệp nên sử dụng biện pháp sau: - Chú trọng tới việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất - Quản lý sử dụng lao động có hiệu quả, có biện pháp khuyến khích người lao động - Tổ chức quản lý bố trí khâu sản xuất hợp lý - Quản lý việc sử dụng chi phí hợp lý 1.2.5 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý doanh nghiệp - Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm sản xuất - Tổ chức phân bổ chi phí sản xuất kết chuyển theo đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định 1.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chiphí sản xuất xác định 1.3.1.1 Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 10 72 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần Hà Anh SỔ CÁI TK154 Số dư đầu năm Nợ 5.184.821 Có Ghi Có TK, đối ứng Tháng với Nợ TK TK622 TK627 Cộng số phát sinh Nợ … Tháng Có Số dư cuối tháng Nợ Tháng Cộng 556.298.819,8 699.814.584,7 1.256.113.405 1.256.113.405 5.814.821 Có 2.2.3 Tổ chức công tác tính giá thành Công ty 2.2.3.1 Công tác quản lý giá thành Công ty Trong loại hình sản xuất gia công hàng may mặc cho khách hàng, đơn giá gia công sản phẩm phía khách hàng công ty thoả thuận trí ghi rõ hợp đồng từ trước bắt đầu trình sản xuất Đơn giá gia công thước đo, chuẩn mực để công ty đánh giá hiệu công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý chi phí sản xuất… Nếu thực tốt công tác quản lý chi phí sản xuất sử dụng mục đích tiết kiệm từ đánh giá thực tế sản phẩm sản xuất thấp đơn giá gia công ký với khách hàng Do đem lại nhiều lợi ích cho công ty 2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành sản phẩm Sản phẩm may mặc Công ty cổ phần Hà Anh áo sơ mi, áo Jacket, quần kaki… thừa nhận theo mã hàng Trong mã hàng lại bao gồm nhiều kích cỡ khác nhau, song đặc điểm loại hình sản xuất gia công hàng may mặc không phân biệt khác đơn giá gia công 72 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 72 74 Báo cáo thực tập tốt nghiệp kích cỡ khác Do đối tượng tính giá thành Công ty cổ phần Hà Anh mã hàng (nhóm sản phẩm loại) đơn đặt hàng đơn vị tính giá thành xác định (áo, quần…) Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất hàng gia công chu kỳ sản xuất sản phẩm điều kiện cụ thể công ty, kỳ tính giá thành xác định hàng tháng vào thời điểm cuối tháng cho sản phẩm hoàn thành 2.2.3.3 Công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Do đặc thù loại hình sản xuất gia công hàng may mặc Công ty cổ phần Hà Anh ,sản phẩm dở dang cuối kỳ bao gồm: - Dở dạng nguyên liệu (chưa cắt, cắt chưa đồng bộ, trải vải lá) - Sản phẩm làm dở dạng bán thành phẩm (chưa may xong) - Sản phẩm làm dở dạng bán thành phẩm may (chưa là) - Sản phẩm làm dở dạng bán thành phẩm (chưa đóng gói, đóng hàn) Do Công ty cổ phần Hà Anh sản xuất theo đơn đặt hàng, mặt khác công ty thực việc tính lương theo sản phẩm, có sản phẩm hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lượng nhập kho tính toán lương Chính công ty không tổ chức công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.2.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty Xuất phát từ việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần Hà Anh đối tượng tính giá thành mã hàng sản xuất Do vậy, cuối tháng vào kết tập hợp chi phí sản xuất tài liệu có liên quan kỳ để tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm khoản mục chi phí quy định cho đối tượng tính giá thành 74 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 74 76 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành giản đơn, để tính tổng giá thành giá thành đơn vị mã hàng hoàn thành tháng cách cộng trực tiếp chi phí phát sinh Vì công ty không thực đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ nên tổng giá thành mã hàng tổng chi phí sản xuất tập hợp tháng = * Giá thành: vào số liệu kết tính toán lập mã hàng phiếu tính giá thành PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Mã hàng #R35 - Loại áo sơ mi Số lượng: 30.000 Tháng CPNCTT CPSXC 332.730.524,4 410.820.392, Tổng giá thành Giá thành đơn vị 743.550.916,9 24,785 76 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 76 78 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH 3.1.1 Những thành tựu ưu điểm Cùng với phát triển kinh tế sản phẩm may mặc đóng vai trò quan trọng kinh tế thị trường Công ty cổ phần Hà Anh đơn vị sản xuất sản phẩm may mặc có chất lượng cao nước Với máy móc thiết bị đại bên cạnh công ty quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất để tiết kiệm tối đa chi phí, yêu cầu quản lý quan tâm mức độ định với biện pháp quản lý nói chung Công tác hạch toán kế toán công ty nhìn chung thực chế độ, sổ sách kế toán Công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thực cách nghiêm túc, đáp ứng mục tiêu quan trọng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Công ty tiến hành sản xuất với đơn đặt hàng ký kết tháng có nhiều đơn đặt hàng ký kết Trong loại có nhiều kiểu cách khác nhau, kích cỡ khác Vì vậy, đơn đặt hàng công ty tương ứng với hay số lệnh sản xuất kèm theo lệnh sản xuất lệnh cấp phát vật tư quy định cho công đoạn phân xưởng sử dụng loại vật tư gì, lượng để hoàn thành lệnh ngày hoàn thành, điều đảm bảo đơn đặt hàng tiến độ, yêu cầu 78 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 78 80 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong trình tập hợp chi phí sản xuất, công ty sử dụng phương pháp trực tiếp gián tiếp Đối với chi phí nhân công trực tiếp cho hàng, chi phí sản xuất chung tập hợp cho toàn công ty đến cuối tháng tiến hành phân bổ cho mã hàng tháng theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp hơp lý Công ty có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, liên tục khép kín, sản xuất theo đơn đặt hàng, đồng thời việc sản xuất lại chia thành phân xưởng, giai đoạn rõ rệt mà việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất mã hàng tương đối hợp lý Tại công ty, công tác quản lý chi phí sản xuất tốt công ty tổ chức việc quản lý nguyên vật liệu mặt số lượng theo định mức xây dựng chặt chẽ cho khách hàng công ty thỏa thuận, khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất Định mức nguyên vật liệu sở khoa học để đánh giá so sánh hiệu sản xuất, quản lý chi phí thể sáng tạo đội ngũ quản lý công ty Để quản lý chặt chẽ có hiệu quả, phòng kế toán công ty tổ chức theo dõi nguyên vật liệu tài khoản kế toán có chi tiết đến mã hàng từ đưa vào sản xuất đến sản xuất sản phẩm hoàn thành nhập kho mặt lượng nhân viên kế toán theo dõi chặt chẽ tình hình nhập xuất - tồn nguyên vật liệu, sử dụng nguyên vật liệu, khoản tiêu hao thực tế Sáng kiến lập: phiếu theo dõi bàn cắt phản ánh xác số lượng loại vải tiêu hao thực tế cho mặt hàng cách xác Việc tính lương theo hình thức lương trả theo sản phẩm khuyến khích công nhân tăng cường sản xuất thật nhiều sản phẩm hoàn thành nhập kho Việc tính giá thành sản xuất công ty theo mã hàng hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiến hành hợp lý, kỳ tính giá thành 80 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 80 82 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tháng đảm bảo việc cung cấp số liệu kịp thời cho việc quản lý công ty Việc tận thu phế liệu: công ty thực tốt, công ty thu hồi vải vụn để bán pha chế 3.1.2 Những hạn chế nhược điểm cần hoàn thiện Bên cạnh ưu điểm công ty cổ phần Hà Anh có nhược điểm tồn định công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc biệt với đặc thù ngành may mặc khối lượng sản phẩm sản xuất lớn lại khác kích cỡ, quy cách mã hàng, khối lượng chi phí sản xuất cần tập hợp lại nhiều nhược điểm chưa khắc phục công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh cần khắc phục nhược điểm * Về máy kế toán công ty Bộ máy kế toán công ty có số lượng kế toán viên so với công việc phải làm Một nhân viên kế toán kiêm nhiều phần hành kế toán đặc biệt kế toán trưởng, ảnh hưởng đến hiệu công việc * Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Hiện đối tượng tập hợp chi phí sản xuất công ty mã hàng tương đối hợp lý nhược điểm chi phí phát sinh đâu ảnh hưởng tới công tác quản lý chi phí Do công tác quản lý chi phí hiệu * Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do đặc điểm chi phí sản xuất công ty, nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất không tập hợp vào khoản mục chi phí sản xuất chung Do doanh nghiệp không sử dụng TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Mặc dù có gia công trường hợp đồng doanh nghiệp chịu vật liệu 82 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 82 84 Báo cáo thực tập tốt nghiệp phụ khách hàng nhờ công ty mua hộ sau toán Khoản chi phí kế toán ghi trực tiếp vào TK Nợ TK 154 Có TK 1522 Số nguyên vật liệu nhận gia công chưa ghi vào theo dõi tài khoản này, không xác định trị giá mua nguyên vật liệu bạn hàng giao, để quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất hàng gia công thuận lợi kế toán mở TK bảng số phụ để theo dõi TK * Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp Việc tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tập hợp mã hàng, nhiên chưa theo dõi chi tiết cho phận sản xuất không phản ánh mức độ hao phí lao động, không khuyến khích công việc trực tiếp sản xuất sản phẩm nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm * Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung tập hợp toàn công ty đến cuối tháng tiến hành phân bổ cho mã hàng phát sinh tháng nên địa điểm phát sinh chi phí không theo dõi đựơc tình hình tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất chung địa điểm * Về quản lý hạch toán chi phí sản xuất Hiện công ty chưa sử dụng TK 335 chi phí như: chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất Chính mà làm cho chi phí tháng phát sinh cao tháng khác, ảnh hưởng đến độ xác giá thành * Về tình hình sổ kế toán 84 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 84 86 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ phức tạp công ty ứng dụng máy vi tính gặp số khó khăn Nhìn chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh tổ chức tốt, có nhiều ưu điểm sáng tạo chưa hoàn thiện Đây điều kiện tránh khỏi, công ty cần phải sớm nghiên cứu đề xuất giải pháp tối ưu nhằm tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm từ nhằm phát huy vai trò vốn có quản lý sản xuất kinh doanh 3.2 NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH Là học sinh chuyên ngành kế toán thực tập Công ty cổ phần Hà Anh , với kiến thức trang bị nhà trường qua tìm hiểu biện pháp kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Công ty cổ phần Hà Anh , em xin đưa số ý kiến mong muốn đóng góp phần nhỏ việc khắc phục hạn chế nêu trên, công tác kế toán công ty nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất may nói riêng ngày hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty nhìn chung phù hợp với đặc điểm công ty bên cạnh tồn số vướng mắc sau: -Thứ nhất: Về tổ chức máy kế toán Hiện nay, thực tế Công ty cổ phần Hà Anh có máy kế toán tổ chức gọn nhẹ Chính dẫn đến người kiêm nhiều việc, ảnh hưởng không đến kết công việc nhân viên kế toán Như công ty nên tuyển thêm kế toán để giảm bớt công việc cho nhân viên kế toán đặc biệt kế toán trưởng Từ nâng cao hiệu cho toàn doanh nghiệp 86 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 86 88 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Thứ hai: Về tập hợp chi phí nhân công trực tiếp cho phận sản xuất, tức theo dõi chi tiết cho phân xưởng, sau chi tiết cho mã hàng Về việc tập hợp phận sản xuất công ty nên tách biệt chi phí sản xuất thành định phí biến phí từ phản ánh khoản chi phí cố định tính vào giá thành sản phẩm khoản chi phí sản xuất cố định không tính vào giá thành sản phẩm (hoạt động động công suất bình thường) - Thứ ba: phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Mặc dù giá trị nguyên vật liệu trực tiếp giá thành công ty kế toán phải sử dụng TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để phản ánh nguyên vật liệu phụ mà công ty mua hộ khách hàng Trong trường hợp mà công ty yêu cầu khách hàng cung cấp thêm phụ liệu mà khách hàng nhờ công ty mua sau toán với tiền gia công kế toán hạch toán nguyên vật liệu gia công ghi vào TK 002 (vật tư hàng hóa nhận gia công) đồng thời ghi vào khoản phải thu khách hàng (TK 138 - phải thu khác) Đây doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng gia công cho hãng nước ngoài, nhập nguyên vật liệu kế to án phải ghi tài khoản vào bảng ghi theo giá đánh giá công ty Nợ TK 002 (chi tiết theo mã hàng) vật tư hàng hóa gia công xuất nguyên vật liệu cho sản xuất kế toán ghi sổ phụ toán với khách hàng, kế toán toán số nguyên vật liệu sử dụng ghi: Nợ TK 002 chi tiết theo mã hàng - vật tư hàng hóa nhận gia công - Thứ tư: phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung Việc thực phương pháp hạch toán chi phí vận chuyển công ty nên tập hợp trực tiếp cho mã hàng khoản mục chi phí khác 88 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 88 90 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tập hợp cho toàn công ty đến cuối tháng tiến hành phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp - Thứ năm: quản lý chi phí hạch toán chi phí sản xuất Theo em công ty nên sử dụng TK 335 để trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân Kế toán trích trước chi phí phát sinh để có kế hoạch trích vào chi phí sản xuất tháng đảm bảo cho chi phí phát sinh đồng tháng Vì giá thành sản phẩm hoàn thành tháng chênh lệch nhiều, ảnh hưởng chi phí Đối với chi phí sửa chữa tài sản lớn cố định, hàng tháng trích trước kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 335 Khi có phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK liên quan Đối với trích trước tiền lương nghỉ phép: Với số lượng công nhân biên chế lớn, có tháng chi phí phát sinh nhiều Hàng tháng kế toán tiến hành trích trước ghi sau: Nợ TK 622 Có TK 335 Khi có công nhân xin nghỉ phép kế toán định khoản Nợ TK 335 Có TK 334 - Thứ sáu: Về hình thức kế toán Nhìn chung, áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, kế toán công ty giảm bớt khối lượng ghi chép thành trùng lặp Tuy nhiên, công ty nên 90 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 90 92 Báo cáo thực tập tốt nghiệp sử dụng hình thức kế toán khác phức tạp hơn, sử dụng sổ sách hình thức chứng từ ghi sổ hình thức Nhật ký chứng từ Công ty nên thay đổi hình thức kế toán nhiều lý như: + Tuy nghiệp vụ nhiều phát sinh thường xuyên nghiệp vụ đơn giản + Hiện vấn đề giới hóa công tác kế toán phổ biến nhiều tiện lợi Mặt khác, máy kế toán công ty với số lượng kế toán tí so với công việc phải làm - Thứ bảy: Về tài khoản sử dụng Như nêu phần trên, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hạch toán thẳng vào tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chưa hợp lý, theo em công ty nên sử dụng TK 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp số tài khoản chi tiết khác để thuận lợi cho việc hạch toán Công ty nên mở thêm sổ TK 621 để theo dõi tình hình chi phí nguyên vật liệu chặt chẽ theo chế độ kế toán quy định Đối với TK 627 công ty mở cho tất chi phí phân xưởng không nên hạch toán chi phí nguyên vật liệu vật liệu phụ vào TK 627 mà phải hạch toán vào TK 621 - Thứ tám: Hiện đại hóa công tác kế toán Công ty trang bị hệ thống máy tính tương đối đại, điều kiện thuận lợi công ty để khai thác tối đa ưu việt máy vi tính công ty nên thường xuyên đào tạo đội ngũ cán kế toán sử dụng máy vi tính hiệu 92 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 92 94 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Để tồn kinh tế thị trường sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phải tiêu thụ đảm bảo có lãi, muốn tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp phải quan tâm đến không chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà phải quan tâm đến giá Để có giá bán hợp lý, phù hợp với túi tiền khách hàng doanh nghiệp phải ý đến việc tăng suất lao động giảm giá thành sản phẩm Đây vấn đề phức tạp không liên quan đến lợi nhuận doanh nghiệp mà liên quan đến lợi ích người lao động Nhà nước Công ty cổ phần Hà Anh thực tốt công tác sở đánh giá kết sản xuất ý thức tầm quan trọng việc quản lý tốt chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để công tác kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng thực trở thành công cụ quản lý góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán cách xác khoa học Trong chuyên đề tốt nghiệp em trình bày sở lý luận tình hình thực tiễn trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh Trên sở kết hợp với hướng dẫn thầy Nguyễn Minh Phương, em mạnh dạn đưa số ý kiến với mong muốn góp phần nhỏ vào công việc đổi hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi hí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Hà Anh thân em có nhiều cố gắng song kiến thức, thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế hạn chế chuyên đề tốt nghiệp tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy cô giáo , cán công nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần Hà Anh bạn tham gia đóng góp ý kiến để thân 94 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 94 96 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tốt nghiệp thêm phong phú hơn, khoa học có giá trị thuyết phục thực tiễn Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cô giáo Đỗ Quý cán nhân viên phòng tài kế toán Công ty cổ phần Hà Anh tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2009 Học sinh thực Trần Lê Vinh 96 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 96 98 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC 98 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 98 100 Báo cáo thực tập tốt nghiệp XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH KẾ TOÁN TRƯỞNG 100 Trần Lê Vinh - Lớp: K42-A10 100 [...]... tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán Bộ phận kế toán tính giá thành phaỉa căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, tính chất sản phẩm và cung cấp sử dụng sản phẩm 1.4.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm Là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc giá thành cho các đối tượng tính giá thành. .. tổng giá thành và giá thành đơn vị của thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng Công thức tính giá thành nửa thành phẩm ở giai đoạn 1 Z1 = C1 + Dđk1 - Dck1 z1 = Trong đó: Z1 : Tổng giá thành của nửa thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn 1 z1: giá thành một đơn vị của nửa thành phẩm ở giai đoạn 1 Q1: số lượng nửa thành phẩm ở giai đoạn 1 C1: tổng chi phí sản xuất tập hợp được ở giai đoạn 1 Dđk1, Dck1: chi phí sản phẩm. .. tượng tính giá thành là nửa thành phẩm và thành phẩm Theo phương pháp này kế toán giá thành phải căn cứ vào chi phí sản xuất đã được tập trung theo từng giai đoạn xuất lần lượt tính tổng giá thành, giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn trước và chuyển sang giai đoạn sau một cách tuần tự, để tính tiếp tổng giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn kế tiếp, cứ thế tiếp tục cho đến khi tính. .. tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất và yêu cầu tính giá thành sản phẩm 1.3.1.2 Căn cứ xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất - Đặc điểm tổ chức sản xuất: sản xuất đơn chi c hay sản xuất hàng loạt, khối lượng lớn hay nhỏ - Đặc điểm công dụng của chi phí: nếu là chi phí trực... tính toán và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng tập hợp chi phí Nợ TK154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có TK627 - chi phí sản xuất chung 4 Căn cứ vào giá thành sản xuất thực tế của các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ nhập kho Nợ TK155 - thành phẩm Nợ TK632 - giá vốn hàng bán Nợ TK157 - hàng gửi bán Có TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Sơ đồ hạch toán. .. dang theo chi phí sản xuất định mức chỉ áp dụng thích hợp với những sản phẩm đã xây dựng được định mức chi phí sản xuất hợp lý hoặc đã thực hiện phương pháp tính giá thành theo định mức 1.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.4.1 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị... nghiệp (1): kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ (2): kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (3): kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp (4): kết chuyển chi phí sản xuất chung (5): kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (6): kết chuyển chi phí mua hàng (7): ghi giảm chi phí sản phẩm vật tư thiếu hụt (8): tổng giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành 1.3.5 Đánh giá sản phẩm dở dang... nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều loại sản phẩm khác nhau như doanh nghiệp sản xuất hoá chất, công nghiệp hóa dầu Khi đó đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, còn đối tượng tính giá thành là toàn bộ sản phẩm hoàn thành Công thức tính giá thành từng loại sản phẩm, đơn vị sản phẩm hoàn thành Z = Dđk + C - Dck = =∑ x 1.4.3.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ Tính. .. chi phí của sản xuất lao vụ dở dang đầu kỳ - Kết chuyển chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ Bên Có: - Kết chuyển chi phí sản xuất của sản phẩm lao vụ dở dang cuối kỳ vào TK154 - Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm lao vụ hoàn thành * Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 1 Đầu kỳ kết chuyển chi phí sản xuất của sản phẩm làm dở đầu kỳ Nợ TK631 - giá thành sản xuất. .. thực tập tốt nghiệp 6 Cuối kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp quy định kết chuyển sang TK154 Nợ TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có TK631 - giá thành sản xuất 7 Giá thành sản xuất của số sản phẩm công việc đã hoàn thành trong kỳ Nợ TK632 - giá vốn hàng bán Có TK631 - giá thành sản xuất Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp (Theo phương pháp kiểm kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần hà anh , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần hà anh , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần hà anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay