Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX

93 147 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:36

www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS ĐÀM THỊ PHONG BA TRƯƠNG KIM THÀNH MSSV: 4053630 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, em hướng dẫn tận tình Quý thầy cô tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt trình thực luận văn tốt nghiệp em giúp đỡ quý thầy cô Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập nghiên cứu, cám ơn thầy cô trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu trở thành tảng vững cho chúng em sau Đặc biệt em chân thành cám ơn cô Đàm Thị Phong Ba hướng dẫn tận tình đóng góp ý kiến quý báo để em giúp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc công ty cổ phần chế biến xuất nhập thủy sản Cadovimex, em xin cảm ơn anh, chị Phòng Kinh tế Kế hoạch, anh Dương Ngọc Thới - Kế toán trưởng Công ty hướng dẫn, giới thiệu giúp đỡ em nhiều việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu Công ty Tuy nhiên, thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp chân tình quý Thầy Cô, quan thực tập bạn để đề tài hoàn chỉnh Em kính chúc quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc toàn thể nhân viên Công ty dồi sức khoẻ, gặt hái nhiều thành công Xin trân trọng cám ơn! Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực Trương Kim Thành GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net ii SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực Trương Kim Thành GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net iii SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………… .………………… ………………… Ngày… Tháng….năm… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net iv SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …… ………………… ………………… ………………… Ngày… Tháng….năm… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net v SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………… .………………… ………………… Ngày……tháng….năm… GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net vi SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.1.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.3 Phân tích biến động 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 21 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX 22 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 22 3.1.1 Giới thiệu Công ty 22 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 23 3.1.3 Những thành tựu đạt 24 GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net vii SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 3.1.4 Hệ thống quản lý chất lượng Công ty áp dụng 25 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY 27 3.2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty 27 3.2.2 Các Phòng, Ban đơn vị kinh doanh 29 3.3 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM (2005-2007) 33 3.3.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm (2005-2007) 33 3.3.2 Tình hình xuất Công ty năm (2005-2007) 37 3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 39 3.4.1 Thuận lợi 39 3.4.2 Khó khăn 41 3.4.3 Định hướng phát triển Công ty 42 CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX 44 4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 44 4.1.1 Quy trình sản xuất tôm đông lạnh 44 4.1.2 Quy trình sản xuất mực đông lạnh 45 4.2 CÁC NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 46 4.2.1 Nguyên tắc tập hợp loại chi phí sản xuất 46 4.2.4 Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm 46 4.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY ….47 4.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47 4.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 48 4.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 51 4.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang 55 GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net viii SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 4.3.5 Tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 57 4.4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 58 4.4.1 Phân tích biến động chung chi phí sản xuất năm 2005, 2006, 2007 58 4.4.2 Phân tích biến động thực tế kế hoạch khoản mục chi phí sản xuất năm 2005, 2006, 2007 61 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 71 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 71 5.1 GIẢI PHÁP 71 5.3.1 Tạo nguồn nguyên liệu bền vững 71 5.3.2 Nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất 72 5.3.3 Tiết kiệm loại chi phí để hạ giá thành sản phẩm 73 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 6.1 KẾT LUẬN 76 6.2 KIẾN NGHỊ 77 6.2.1 Đối với Công ty 77 6.2.2 Đối với Nhà nước 78 GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net ix SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2005, 2006, 2007 34 Bảng 2: TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU .37 Bảng 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TRONG QUÝ NĂM 2008 50 Bảng 4: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG QUÝ NĂM 2008 53 Bảng 5: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÝ NĂM 2008 55 Bảng 6: PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH MẶT HÀNG TÔM ĐÔNG LẠNH 58 Bảng 7:PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH MẶT HÀNG MỰC ĐÔNG LẠNH .58 Bảng 8: BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2005, 2006, 2007 59 Bảng 9: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CỦA SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 61 Bảng 10: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CỦA SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007… 63 Bảng 11: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 65 Bảng 12: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007…… 66 Bảng 13: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG KHẢ BIẾN SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 67 Bảng 14: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG KHẢ BIẾN SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 68 Bảng 15: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NĂM 2005, 2006, 2007 69 GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net x SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Bảng 12: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 Đơn vị tính: 1.000đ/tấn Định mức Thực tế Chênh lệch Lượng (giờ/tấn) Giá (1.000đ/giờ) Lượng (giờ/tấn) Giá (1.000đ/giờ) Lượng Giá Tổng 2005 473 4,8 471 4,8 5=(3-1)x2 -9,6 6=(4-2)x3 7=5+6 -9,6 2006 460 4,8 459 4,8 -4,8 -4,8 2007 442 5,0 438 5,0 -20 -20 Năm (Nguồn: Tổng hợp bảng định mức chi phí nhân công trực tiếp) Biến động lượng: Lượng thời gian thực tế cần thiết để hoàn thành sản phẩm không ngừng giảm so với kế hoạch làm cho chi phí nhân công biến động theo xu hướng giảm, năm 2005 giảm 9,6 nghìn đồng/tấn so với kế hoạch, năm 2006 giảm 4,8 nghìn đồng/tấn năm 2007 giảm 20 nghìn đồng/tấn Điều cho thấy việc phát huy nguồn lực nhân công Công ty đạt hiệu cao góp phần l àm giảm chi phí Biến động giá: Tương tự sản phẩm tôm, sản phẩm mực không xảy biến động giá, nhờ công tác dự báo xác giá nhân công trực tiếp mà năm liên tiếp không xảy biến động giá Tổng biến động: Tổng biến động chi phí nhân công trực tiếp phụ thuộc vào biến động lượng thời gian phân tích không xảy biến động giá, tổng biến động biến động lượng Như vậy, năm 2005, 2006, 2007 chi phí nhân công trực tiếp biến động theo xu hướng thuận lợi nhờ phấn đấu nâng cao chất lượng nhân công chế độ lương thưởng phù hợp, điều tác động đến giá thành sản phẩm theo chiều hướng tích cực 4.4.2.3 Chi phí sản xuất chung - Biến động biến phí sản xuất chung: Để tiến hành phân tích biến động biến phí sản xuất chung ta áp dụng công thức: GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 66 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Chi phí sản Biến động = chi phí thay đổi Chi phí sản xuất xuất chung - chung đơn vị kế đơn vị thực tế Biến động khối lượng thay đổi x phẩm sản xuất hoạch Khối lượng = Số lượng sản thực tế Khối lượng sản sản phẩm sản - xuất thực tế phẩm sản xuất Chi phí x chung đơn vị kế hoạch định mức Tổng biến động = Biến động chi phí + Biến động khối lượng Bảng 13: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI SẢN XUẤT CHUNG KHẢ BIẾN SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH NĂM 2005, 2006, 2007 Đơn vị tính: nghìn đồng Kế hoạch Năm Chi phí đơn vị (1.000đ/tấn) Thực tế Chênh lệch Sản lượng (tấn) Chi phí đơn vị (1.000đ/tấn) Sản lượng (tấn) Lượng Giá 6=(3-1)x4 -672.660 Năm 2005 10.780 3.000 10.558 3.030 5=(4-2)x1 323.400 Năm 2006 9.475 3.600 9.111 3.608 75.800 Năm 2007 10.098 3.450 10.317 3.459 90.882 Tổng 7=5+6 -349.260 -1.313.312 -1.237.512 757.521 848.403 (Nguồn: Tổng hợp từ bảng định mức chi phí sản xuất chung) Biến động lượng: Trong năm 2005 lượng sản phẩm thực tế sản xuất lớn so với kế hoạch nên làm cho chi phí sản xuất chung khả biến biến động tăng 323.400 nghìn đồng, tương tự năm 2005 nhờ nổ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân Công ty mà sản lượng thực tế hai năm (2006, 2007) nhiều so với kế hoạch làm cho chi phí biến động tăng 75.800 nghìn đồng năm 2006 tăng 90.882 nghìn đồng năm 2007 Điều cho thấy năm lượng sản phẩm thực tế sản xuất Công ty tăng lên so với kế hoạch làm cho chi phí sản xuất chung khả biến biến động tăng không ngừng Biến động giá: Trong năm 2005 ngược lại với biến động lượng biến động giá lại theo chiều hướng giảm, năm 2005 chi phí sản xuất chung khả biến giảm GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 67 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 672.660 nghìn đồng so với kế hoạch Năm 2006 biến động lại giảm mạnh (giảm 1.313.312 nghìn đồng) Như năm 2005, 2006 Công ty giảm nhiều chi phí sản xuất chung khả biến nhờ tiết kiệm chi phí vật liệu phụ chi phí dịch vụ mua Nhưng đến năm 2007 chi phí lại biến động tăng 757.521 nghìn đồng so với kế hoạch nguyên nhân làm cho chi phí tăng kỳ giá nhiên liệu tăng mạnh làm cho chi phí tăng lên Tổng biến động: Năm 2005 chi phí sản xuất chung khả biến tăng lượng lại giảm nhiều giá làm cho tổng biến động giảm 349.260 nghìn đồng, năm 2006 biến động giá giảm nhiều làm cho tổng biến động giảm 1.237.512 nghìn đồng Đây biến động thuận lợi, với lượng sản phẩm sản xuất tăng lên mà chi phí lại giảm, làm cho giá thành sản phẩm hạ xuống nhiều Nhưng đến năm 2007 chi phí lại tăng lượng lẫn giá làm cho tổng biến động tăng 848.403 nghìn đồng, điều gây ảnh hưởng xấu đến giá thành đơn vị sản phẩm Bảng 14: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI SẢN XUẤT CHUNG KHẢ BIẾN CỦA SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG LẠNH NĂM 2005 2006 2007 Đơn vị tính: nghìn đồng Kế hoạch Thực tế Chi phí Sản Chi phí đơn vị lượng đơn vị 1.000đ/tấn (tấn) 1.000đ/tấn 5.144 5.240 125 Năm 2005 Năm Chênh lệch Sản lượng Lượng Giá (tấn) 5=(3-1)x4 6=(4-2)x1 -12.000 125 7=5+6 -12.000 Tổng Năm 2006 5.215 150 5.084 151 5.215 -19.781 -14.566 Năm 2007 5.174 170 5.277 169 -5.174 17.407 12.233 (Nguồn: Tổng hợp từ bảng định mức chi phí sản xuất chung) Biến động lượng: Năm 2005 không xảy biến động lượng, năm 2006 xảy biến động lượng tăng 5.215 nghìn đồng so với kế hoạch, năm 2007 biến động lại giảm 5.174 nghìn đồng Nhìn chung biến động nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thành kế hoạch Biến động giá: Biến động giá xảy ít, năm 2005 giá giảm 12.000 nghìn đồng, năm 2006 giảm 19.781 nghìn đồng, đến năm 2007 lại tăng GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 68 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 17.407 nghìn đồng Đây biến động nhỏ số lượng lượng sản phẩm sản xuất nhỏ nên biến động gây ảnh hưởng tới giá thành Tổng biến động: Có thể thấy biến động tổng l tổng hợp hai biến động giá lượng, năm 2005 không xảy biến động lượng lại xáy biến động giảm giá làm cho tổng biến động giảm theo, năm 2006 lượng giá xảy biến động biến động lượng tăng biến động giá lại giảm nhiều làm cho tổng biến động giảm 14.566 nghìn đồng, năm 2007 lượng giảm xuống giá lại tăng làm cho tổng biến động tăng 12.233 nghìn đồng Nhìn chung biến động nhỏ xét sản lượng biến động đáng kể, không quản lý tốt tạo cho biến động theo chiều hướng thuận lợi gây ảnh hưởng xấu đến giá thành thực tế - Biến động định phí sản xuất chung: Áp dụng công thức: Biến động so với kỳ gốc = Chi phí SXC bất biến thực tế - Chi phí SXC bất biến kế hoạch Bảng 15: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NĂM 2005, 2006, 2007 Đơn vị tính: nghìn đồng Sản phẩm tôm Năm Sản phẩm mực Kế Thực tế hoạch Năm 2005 5.794.200 5.934.255 Chênh lệch 140.055 Kế Thực tế hoạch 228.485 244.813 Chênh lệch 16.328 Năm 2006 6.897.500 7.067.071 169.571 270.560 295.734 25.174 Năm 2007 6.701.300 6.775.372 74.072 325.678 330.987 5.309 (Nguồn: Tổng hợp từ bảng định mức chi phí sản xuất chung) Qua bảng phân tích ta thấy định phí sản xuất chung sản phẩm tôm tăng so với kế hoạch, năm 2005 tăng 140.055 nghìn đồng, năm 2006 tăng 270.560 nghìn đồng năm 2007 tăng 325.678 nghìn đồng Đối với sản phẩm mực GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 69 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp tương tự vậy, năm 2005 tăng 16.328 nghìn đồng, năm 2006 tăng 25.174 nghìn đồng năm 2007 tăng 5.309 nghìn đồng so với kế hoạch Nhìn chung biến động không tốt làm tăng chi phí sản xuất chung cho sản phẩm xét mức độ tổng quát chi phí sản phân bổ cho số lượng sản phẩm tăng thêm tỷ lệ chi phí tăng thêm nhỏ tỷ lệ sản phẩm tăng thêm làm hạ giá thành sản phẩm GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 70 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Qua việc tìm hiểu công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm phân tích biến động yếu tố chi phí sản xuất Công ty ta thấy Công ty có thuận lợi vướng mắc sau: - Hệ thống kế toán phản ánh cách kịp thời đầy đủ loại chi phí sản xuất thời điểm phát sinh giúp cho công tác tính giá thành thực cách xác - Bộ phận kế toán quản trị thực tốt công tác lập kế hoạch dự toán chi phí biến động chi phí sản xuất - Các phận sản xuất nỗ lực phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục - Công ty gặp nhiều khó khăn việc thu mua nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển cao làm cho giá nguyên vật liệu bị đội lên, với việc giá nguyên vật liệu biến động liên tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu mua - Các loại chi phí sản xuất Công ty cao điều tiết kiệm 5.2 GIẢI PHÁP 5.2.1 Tạo nguồn nguyên liệu bền vững Trước hết Công ty cần phải kết hợp với người dân nuôi trồng đánh bắt thủy sản: - Đối với người nuôi trồng thủy sản trước hết phải tạo mối quan hệ tốt từ đầu, hai bên phải có hiểu biết nhau, nắm tâm tư nguyện vọng đói với người dân nuôi trồng thủy sản họ mong cho sản phẩm tiêu thụ hết làm với giá hợp lý, doanh nghiệp mong muốn có nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định Vì Công ty cần phải có kế hoạch hỗ trợ giống, kỹ thuật, chuyên gia thức ăn cho người nuôi trồng đa số người nuôi trồng thủy sản nhiều vốn để tiến hành chăn nuôi cách có quy mô quy hoạch Đồng thời GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 71 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Công ty phải tiến hành bao tiêu sản phẩm cho người nuôi người nuôi trồng an tâm đầu Nhưng bù lại Công ty tạo nguồn nguyên liệu bền vững giá ổn định, tránh tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản sản xuất giá nguyên liệu tăng cao thời kỳ khan nguyên liệu mà doanh nghiệp thủy sản mắc phải, làm tạo nên lợi cạnh tranh không nhỏ cho doanh nghiệp tình trạng giá nguyên liệu bấp bênh - Đối với người đánh bắt thủy sản Công ty cần tiến hành hỗ trợ vốn để ngư dân nâng cấp trang thiết bị thuyền dự trữ nhiên liệu để tiến hành đánh bắt xa bờ, có sản lượng đánh bắt cao tạo nên nguồn nguyên liệu dồi cho Công ty Đây cách để Công ty tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào Bên cạnh việc kết hợp với người dân nuôi trồng đánh bắt thủy sản Công ty cần phải quy hoạch vùng nguyên liệu cho riêng để tạo nguồn nguyên liệu bền vững tạo lợi quyền lợi thu mua lợi khác giao thông nhằm giảm chi phí vận chuyển mua nguyên liệu Ngoài Công ty cần phải tích cực ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu với doanh nghiệp thu mua nguyên liệu để nâng cao chất lượng nguyên liệu hạ thấp giá thu mua 5.2.2 Nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất Nhân công trực tiếp sản xuất đóng vai trò quan trọng việc tạo thành phẩm, với đội ngũ công nhân lành nghề hăng say sản xuất suất lao động cao, lượng sản phẩm tạo nhiều thời gian công nhân không lành nghề ý thức làm việc không tốt Vì việc đào tạo nên đội ngũ công nhân lành nghề cần thiết, có suất lao động tăng cao, tạo nhiều sản phẩm đơn vị thời gian tiết kiệm chi phí nhân công kết tinh thành phẩm Một việc làm không phần quan trọng vấn đề tiền lương nhân công trực tiếp sản xuất, nhận mức lương phù hợp với trình độ với khoản thưởng công nhân hoàn thành xuất sắc kế hoạch vượt mức kế hoạch, chế độ lương thưởng GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 72 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp càn phải đảm bảo cho công nhân nhân hưởng đầy đủ khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn các hỗ trợ nghỉ việc.… có công nhân nhận thấy đối xử tốt phấn đấu làm việc cho Công ty Đây vấn đề quan trọng giúp Công ty nâng cao lực sản xuất 5.2.3 Tiết kiệm loại chi phí để hạ giá thành sản phẩm Công ty cần có biện pháp thích hợp việc giảm chi phí sản xuất như: giám sát chặt chẽ có kế hoạch thích hợp việc sử dụng nguyên liệu tránh gây hao phí, giám sát tình hình làm việc công nhân trực tiếp sản xuất nhằm hạn chế thời gian hao phí thao tác công việc công nhân , tìm nguồn nguyên liệu với giá rẻ, hợp lý để giảm nhẹ phần chi phí sản xuất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm để sản phẩm Công ty có đủ lực cạnh tranh với đối thủ thị trường Ngoài ra, với công nghệ đại đầu tư đội ngũ công nhân viên có đầy đủ lực, trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, lực sản xuất Công ty cải thiện làm giảm phần chi phí tồn trữ nguyên liệu giúp cho Công ty điều chỉnh, hoạch định chiến lược nguyên vật liệu phù hợp Điều góp phần vào việc hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty t ương lai Đây số biện pháp cụ thể loại chi phí phận: 5.2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty cần phải có phối hợp từ tất khâu, từ khâu thu mua đến khâu sản xuất: Khâu thu mua nguyên vật liệu: Công ty cần tổ chức mạng lưới thu mua chặt chẽ đa dạng hoá mạng lưới thu mua qua nhiều vựa khác để tránh bị động thiếu nguyên liệu, đồng thời, Công ty nên chủ động tìm nguồn mua nguyên liệu ổn định mua với số lượng lớn Vì đặc trưng mặt hàng tươi sống, Công ty có nhà cung cấp ổn định xuống tận nơi để lấy nguyên liệu tránh tình trạng nguyên liệu không tươi làm tăng lượng phế liệu Mặt khác, mua với số lượng lớn Công ty vừa hưởng giá ưu đãi, hoa hồng vừa giảm chi phí vận chuyển nhiều GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 73 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Khâu bảo quản: Đối với nguyên liệu đòi hỏi độ tươi sống cao nên phải bảo quản cho phù hợp để nguyên liệu đạt chất lượng bảo quản phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn tươi sống nguyên liệu mực tôm Đồng thời, Công ty nên tránh tình trạng bảo quản nguyên liệu lâu Công ty tốt phận thu mua Công ty cần linh động việc vận chuyển nhanh chóng nguyên liệu mua đến phân xưởng chế biến vừa tiết kiệm chi phí bảo quản hạn chế tối đa hư hỏng nguyên liệu Ngoài ra, Công ty cần chủ động tìm nguồn nguyên liệu ổn định xác định mức tồn kho thật hợp lý Khâu sản xuất: Công ty cần tạo môi trường làm việc thoải mái cho công nhân chỗ làm việc rộng, mát mẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn cho công nhân nơi làm việc, phát động phong trào thi đua tiết kiệm nguyên liệu, thường xuyên kiểm tra thay công cụ, dụng cụ để đảm bảo ổn định kích thước, khối lượng.…của sản phẩm chế biến Mặt khác, Công ty khuyến khích công nhân tiết kiệm nguyên liệu, tổ chức thi đua phân xưởng 5.2.3.2 Chi phí nhân công trực tiếp Để giảm thời gian lao động hao phí Công ty phải bố trí, xếp lao động thật phù hợp trình độ tay nghề yêu cầu công nhân Hơn nữa, người có tay nghề cao nên bố trí khâu đầu vào quan trọng để xử lý nguyên vật liệu nhằm tránh tượng không đảm bảo chất lượng nguyên liệu dẫn đến thành phẩm tạo không đạt chất lượng cao Nâng cao suất lao động tức phận quản lý sản xuất nên có kế hoạch sản xuất cách khoa học, giảm số công tiêu hao sản xuất giảm biến động đột ngột theo thị trường tăng lên giảm xuống sản lượng sản xuất hay đơn đặt hàng tháng Tránh tình trạng lúc công nhân việc lúc phải tăng ca liên tục vừa làm cho công nhân mệt mỏi làm giảm suất lao động vừa giảm hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Hay tình trạng thuê thêm công nhân mùa vụ làm tốn chi phí lại không ổn định tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Đồng thời, để nâng cao tay nghề công nhân tạo ý thức sử dụng tiết kiệm Công ty cần mở lớp đào tạo ngắn hạn cho công nhân việc sử dụng quy trình công nghệ GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 74 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 5.2.3.3 Chi phí sản xuất chung Đối với loại chi phí có nhiều khoản mục cắt giảm muốn giảm chi phí Công ty nên tận dụng lực sẵn có tận dụng tối đa công suất máy móc, thiết bị Công ty phải thường xuyên bảo trì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để tránh hư hỏng nặng để tốn nhiều chi phí sửa chữa Bên cạnh khoản chi phí khác tiết kiệm cách dễ dàng khoản chi phí điện phân xưởng sản xuất, cần tạo cho công nhân Công ty thói quen sử dụng điện cho hợp lý, tiết kiệm không làm ảnh hưởng đến sản xuất Nếu thực tốt việc tiết kiệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giảm xuống cách đáng kể, từ tạo nên lợi cạnh tranh giá thị trường mà thị trường vấn đề cạnh tranh giá gay gắt Do doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm tạo cho chổ đứng vững thương trường GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 75 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Đi với kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với điều không tránh khỏi Và để có chỗ đứng thị trường doanh nghiệp, tổ chức phải phấn đấu việc kiểm soát chi phí, kiểm soát hoạt động cách có hiệu để tạo chi phí thấp lợi nhuận thu cách cao Để đạt điều đó, công việc phân tích đánh giá giá thành việc làm cần thiết doanh nghiệp, tổ chức Qua việc tìm hiểu tình hình kế toán chi phí sản xuất phân tích ảnh hưởng khoản chi phí đến giá thành ta thấy Công ty thực tốt công tác kế toán mình, phản ánh kịp thời đầy đủ loại chi phí, kỳ doanh nghiệp hoàn thành tốt công tác dự toán chi phí đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiến hành liên tục, biến động chi phí không cao giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đồng thời doanh nghiệp hạn chế tối đa loại chi phí bất thường sản xuất có quan tâm đầu tư đắn đến việc hình thành khoản mục chi phí, ảnh hưởng biến động khoản mục chi phí đến giá thành sản phẩm Một điều khác mà cần biết để đạt mức lợi nhuận cao tổ chức sản xuất kinh doanh cần phải cố gắng tăng doanh thu hay tăng đơn giá bán sản phẩm bình quân giảm chi phí Cả hai cố gắng phụ thuộc vào nhân tố khách quan quan hệ cung cầu, mặt giá cả, tình trạng cạnh tranh.…Nhưng kinh tế bước vào kinh tế thị trường nên không tự định giá bán sản phẩm thị trường mà phải vào quan hệ cung cầu Do đó, Công ty chọn giải pháp tập trung giảm chi phí hay giảm giá thành cách hiệu Sự quan tâm thể chỗ Công ty có nhiều phấn đấu việc tiết kiệm loại chi phí, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với lực mình, từ tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 76 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 6.2 KIẾN NGHỊ Biến động giá thành nhiều nhân tố tác động, có nhân tố khách quan bên có nhân tố chủ quan doanh nghiệp tạo Và để nhận biết nhân tố cần phải tiến hành công tác dự toán, phân tích chi phí giá thành để kiểm soát quản lý loại chi phí giá thành chặt chẻ 6.2.1 Đối với Công ty Từ tình hình thực tế Công ty cổ phần chế biến xuất nhập thủy sản Cadovimex, xin trình bày số kiến nghị công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số biện pháp kiểm soát chi phí giá thành Công ty nhằm góp phần tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Ban lãnh đạo Công ty cần phải quan tâm đến việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Bởi tính không đủ nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty bị thâm hụt, không đủ vốn sản xuất, ngược lại giá thành tính cao chi phí thực tế phát sinh phần chênh lệch coi giả, thiếu trung thực Đặc biệt ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Công ty - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình thu mua sử dụng nguyên liệu, vật liệu để giảm bớt chi phí mua vào tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu trình sản xuất - Coi trọng hệ thống kế toán quản trị Công ty, thường xuyên lập theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh để có biện pháp ứng xử kịp thời chi phí sản xuất kinh doanh thay đổi đột ngột - Khuyến khích công nhân tham gia sản xuất cách tạo n ên thi đua lành mạnh, tạo cho họ có tâm lý thoải mái làm việc - Luôn coi người nhân tố quan trọng có kế hoạch nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên, đặc biệt nâng cao trình độ hiểu biết ứng dụng máy móc, thiết bị đại, kỹ thuật để sử dụng cách kịp thời sửa chữa bảo trì thiết bị GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 77 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp - Thường xuyên nhắc nhở cán công nhân viên ý thức tiết kiệm chi phí công tác, công việc để gia tăng tích lũy Bên cạnh phải coi trọng công tác xã hội, từ thiện - Thực quảng cáo sản phẩm, tham gia hội chợ, triễn lãm, chương trình tự giới thiệu phương tiện thông tin đại chúng để người biết đến Công ty sản phẩm Công ty - Cần tích cực đẩy mạnh việc phát triển thị trường tiêu thụ nước tình trạng kinh tế giới bước vào tình trạng suy thoái nhu cầu nhập nước giới giảm sút Vì thị trường nước phân khúc thị trường hấp dẫn để Công ty giữ vững doanh thu tạo đà tăng trưởng năm - Cập nhật thường xuyên thay đổi kịp thời chế độ kế toán cho phù hợp với Chuẩn mực kế toán Thông tư hướng dẫn mà Nhà nước ban hành 6.2.2 Đối với Nhà nước Trong ngành chế biến xuất thủy sản, Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ cho doanh nghiệp khuyến khích đẩy mạnh xuất Do đó, Nhà nước cần phải quan tâm nhiều nên thực số nội dung quan trọng sau: - Cần áp dụng biện pháp để khuyến khích tạo mối liên kết quan nhà nước với doanh nghiệp người nuôi trồng thủy sản hợp tác với cho bên có lợi - Cần nghiên cứu quy hoạch cụ thể cho ngành nuôi trồng để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất tiêu thụ - Cần có biện pháp hướng dẫn người nuôi sử dụng liều lượng kháng sinh hóa chất, phương pháp chăm sóc cho vừa đạt hiệu cao vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người giữ vệ sinh môi trường sinh thái - Nghiên cứu để tạo nhiều giống có suất cao nhằm mục đích làm phong phú thêm nguồn lợi thủy sản vốn mạnh đất nước - Hỗ trợ vốn để giúp cho doanh nghiệp có đủ vốn thu mua nguyên liệu lúc nguyên liệu rẻ để tiết kiệm chi phí nguyên liệu giá GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 78 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp nguyên liệu tăng cao Công ty có đủ vốn để sản xuất tránh tình trạng không đủ vốn sản xuất giá nguyên liệu tăng cao bỏ qua hợp đồng quan trọng, đồng thời doanh nghiệp đổi thiết bị máy móc kỹ thuật cao để việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao cạnh tranh thị trường - Cung cấp thông tin vĩ mô có liên quan đến công ty để Công ty kịp thời có phản ứng hợp lý để không làm ảnh hưởng, gây thiệt hại cho Công ty Ngoài ra, Nhà nước quy định ràng buộc chất lượng hàng hóa ngành thủy sản tránh tình trạng doanh nghiệp thủy sản nhỏ, không đủ vốn sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến danh tiếng chất lượng uy tín thủy sản Việt Nam GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 79 SVTH: Trương Kim Thành www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh lợi, Nguyễn Khắc Tâm (2000) Kế toán chi phí, NXB Thống Kê, TPHCM Vũ Huy Cẩm (2003) Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, NXB Thống Kê, TPHCM Võ Văn Nhị, Trần Anh Khoa, Trần Thị Duyên, Nguyễn Ngọc Dung, (2003) Kế Toán Tài Chính, NXB Thống Kê, Hà Nội Võ Văn Nhị, (2001) Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Mới Hiện Hành, NXB Thống Kê, Hà Nội GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba http://www.kinhtehoc.net 80 SVTH: Trương Kim Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay