Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tân trường thành

80 147 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:23

MỤC LỤC LỜI NÓ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Ý nghĩa việc quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương.………………… ……………………… 1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương …… 1.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ .8 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương .9 1.1.5 Các nhân ảnh hưởng tới tiền lương khoản trích theo lương .9 1.2 Các hình thức trả lương .11 1.2.1 Trả lương theo thời gian 12 1.2.2 Trả lương theo sản phẩm .13 1.3 Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương… 15 1.3.1.Khái niệm 15 1.3.2 Nội dung kế toán phương pháp kế toán ……… ………… .16 1.3.3 Hình thức sổ sách kế toán tiền lương …… .……… 25 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH 2.1 Tình hình đặc điểm chung công ty TNHH Tân Trường Thành 26 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 26 2.1.2 Tổ chức quản lý tổ chức sản xuất 29 2.1.2.1 Tổ chức phân cấp quản lý .29 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất 31 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Tân Trường Thành 32 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán …………………………………… 32 2.1.3.2 tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản … 34 2.1.3.3 Hình thức kế toán, sổ kế toán .………………… 34 2.1.3.4 Hệ thống chứng từ kế toán …… 36 2.1.3.5 Điều kiện máy móc thiết bị 36 2.1.3.6 Hạch toán hàng tồn kho 36 2.1.3.7 Chế độ kế toán vận dụng 37 2.2 Tình hình thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Tân Trường Thành .37 2.2.1 Tình hình chung quản lý lao động .37 2.2.2 Đặc điểm tiền lương quản lý tiền lương công ty 38 2.2.3 Các hình thức trả lương cho cán công nhân 39 2.2.3.1 Lương khoán sản phẩm 40 2.2.3.2 Lương thời gian 41 2.2.4 tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu 43 2.2.5 Kế toán chi tiết tiền lương .49 2.2.5.1 Lương khoán sản phẩm tập thể .49 2.2.5.2 Lương thời gian 51 2.2.5.3 Chi trả lương cho cán Công ty 56 2.2.6 Kế toán tổng hợp tiền lương 58 2.2.7 Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ 65 2.2.7.1 Đặc điểm phương pháp khoản trích 65 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH 3.1 Nhận xét chung công tác kế toán tiền lương khoản trích công ty 70 3.1.1 Nhận xét công tác quản lý sử dụng lao động .70 3.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương công ty 71 3.1.2.1 Ưu điểm 71 3.1.2.2 Nhược điểm 73 3.2 Lý phải hoàn thiện 73 3.3 Ý kiến đề xuất hoàn thiện 74 3.4 Điều kiện thực .74 3.4.1 Quản lý lao động .74 3.4.2 Tổ chức tiền lương khoản trích theo lương 74 3.4.3 Hệ thống tin học hoá ứng dụng kế toán tiền lương 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 LỜI NÓI ĐẦU Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nâng cao suất lao động đường để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Tiền lương phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động Lợi ích kinh tế động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động Từ việc gắn tiền lương với kết hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định việc phát triển sở kinh tế vấn đề tách rời Từ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm sở để nâng cao đời sống lao động cao hoàn thiện xã hội loài người Xuất phát từ tầm quan trọng công tác tiền lương quản lý doanh nghiệp em chọn đề tài: “Kế toan tiền lương khoản trích theo lương Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm khoá luận tốt nghiệp.” Khoá luận lời mở đầu kết luận gồm chương: Chương I: Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Tân Trường Thành Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Tân Trường Thành Hà nội, ngày 13 tháng năm 2005 Sinh viên Nguyễn Văn Chiến CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Kế toán công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý xuất với hình thành đời sống loài người Theo quy định tái sản xuất doanh nghiệp cộng nghiệp bao gồm trình sản xuất- phân phối tiêu thụ, giai đoạn diễn cách Sau kết thúc trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp đưa sản phẩm sản xuất thị trường tiêu thụ, nghĩa thực giá trị giá trị sử dụng sản phẩm Trong chế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, sống sản phẩm tồn tại, phát triển doanh nghiệp Việc bán sản phẩm yếu tố khách quan không định tồn trình sản xuất doanh nghiệp mà đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động sản xuất sản phẩm Tiền lương phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử trị có ý nghĩa xã hội to lớn Nhưng ngược lại thân tiền lương chịu tác động mạnh mẽ xã hội, tư tưởng trị Cụ thể xã hội tư chủ nghĩa tiền lương biểu tiền sức lao động, giá sức lao động biểu bên sức lao động, Còn xã hội chủ nghĩa tiền lương giá trị phần vật chất tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phối cho người lao động theo nguyên tắc làm theo lực, hưởng theo lao động Tiền lương mang ý nghĩa tích cực tạo công phân phối thu nhập quốc dân 1.1.1 Ý nghĩa việc quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương Lao động hoạt động người sử dụng tư liệu sản xuất tác động vào môi trường tạo sản phẩm, hàng hoá hợc đem lại hiệu công tác quản lý Trong lao động, người lao động( công nhân, viên chức) co vai trò quan trọng Họ người trực tiếp tham gia vào quản lý hoạt động kinh doanh gián tiếp tham giam vào trình tạo sản phẩm hàng hoá cung cấp cho tiêu dùng xã hội Phân loại lao động: - Lao động trực tiếp: Là công nhân điều khiển máy móc thiết bị làm sản phẩm công nhân tiện, nguội , bào, khoan công ty khí chế tạo - Lao động gián tiếp: Là nhân viên quản lý phục vụ có tính chất chung doanh nghiệp nhân viên phân xưởng, nhân viên phòng ban doanh nghiệp kế toán, thống kê, tổ chức nhân * Ý nghĩa việc quản lý lao động : Mỗi có hoạt động lao động người diễn ra, doanh nghiệp loại nguyên vật liệu, hao mòn công cụ dụng cụ cho trình sản xuất thù lao trả cho người lao động ( gọi chung chi phí ) Chi phí lao động ba yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp làm Chi phí lao động cao hay thâpsex ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Vì muốn quản lý tốt chi phí sản xuất, trước hết cần quản lý chặt chẽ khoản chi cho lao động phải quản lý từ tiền lương thông qua hai tiêu số lượng chất lượng lao động 1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương 1.1.2.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương a1) Khái niệm tiền lương Theo quan niệm Mác: Tiền lương biểu sống tiền giá trị sức lao động Theo quan niệm nhà kinh tế học đại: Tiền lương giá lao động, xác định quan hệ cung cầu thị trường lao động Ở Việt nam thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Hiện theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Tiền lương phận sản phẩm xã hội biểu tiền trả cho người lao động dựa số lượng chất lượng lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động họ vấn đề thiết thực cán công nhân viên.Tiền lương quy định cách đắn, yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, kích thích người lao động sức sản xuất làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động Người lao động sau sử dụng sức lao động tạo sản phẩm trả số tiền công định Xét tượng ta thấy sức lao động đem trao đổi để lấy tiền công Vậy coi sức lao động hàng hoá, loại hàng hoá đặc biệt Và tiền lương giá hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động Vì hàng hoá sức lao động cần đem trao đổi thị trường lao động sở thoả thuận người mua với người bán, chịu tác động quy luật giá trị, quy luật cung cầu Do giá sức lao động biến đổi theo giá yếu tố cấu thành quan hệ cung cầu lao động Như coi tiền công giá trị lao động giá hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Giá sức lao động hay tiền công tăng giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động Như giá tiền công thường xuyên biến động phải xoay quanh giá trị sức lao động cung loại hàng hoá thông thường khác, đòi hỏi cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị Mặt khác giá tiền công có biến động phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động tồn tiếp tục lao động a2) Khái niệm BHXH, BHYT, KPCĐ Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội người lao động Trong trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn nhằm giảm bớt khó khăn sống, khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn hay tử tuất hưởng khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn sống, khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội BHXH khoản tính vào chi phí để hình thành lên quỹ BHXH, sử dụng để chi trả cho người lao động trường hợp tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động Khoản chi trợ cấp BHXH cho người lao động bị ốm đau, thai sản, nạn lao động tính sở lương, chất lượng lao động thời gian mà người lao động cống hiến cho xã hội trước Nhằm xã hội hoá việc khám chữa bệnh, người lao động hưởng chế độ khám chữa bệnh không tiền bao gồm khoản chi viện phí, thuốc men, bị ốm đau Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh không tiền người lao động phải có thẻ bao hiểm y tế.Thẻ BHYT mua từ tiền trích BHYT Đây chế độ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Ngoài để phục vụ cho hoạt động tổ chức công đoàn thành lập theo luật công đoàn, doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ KPCĐ khoản trích nộp sử dụng với mục đích cho hoạt động tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi ích đáng cho người lao động 1.1.2.2 Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương yếu tố để quyêt định thu nhập tăng hay giảm người lao động, định mức sống vật chất người lao động làm công ăn lương doanh nghiệp Vì để trả lương cách công xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tạo kích thích, quan tâm đắn người lao động đến kết cuối doanh nghiệp Có thể nói hạch toán xác đắn tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích nhân tố tích cực người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm nhiệt tình người lao động tạo thành động lực quan trọng phát triển kinh tế Mặt khác, tiền lương chi phí doanh nghiệp lại chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể Mục tiêu doanh nghiệp tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận bên cạnh phải ý đến quyền lợi người lao động Do làm cách để vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp Đó vấn đề nan giải doanh nghiệp Vì hạch toán tiền lương khoản trích theo lương có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người lao động mà có ý nghĩa giúp nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu tức hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi Cung cấp thông tin đâỳ đủ xác tiền lương doanh nghiệp, để từ doanh nghiệp có điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho kì doanh thu Tiền lương khoản trích theo lương nguồn thu nhập chính, thường xuyên người lao động, đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương hạch toán hợp lý công xác Ngoài tiền lương người lao động trợ cấp khoản phụ cấp, trợ cấp BHXH, BHYT khoản góp phần trợ giúp, động viên người lao động tăng thêm cho họ trường hợp khó khăn tạm thời vĩnh viễn sức lao động 1.1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ a) Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương doanh nghiệp trả cho tất loại lao động thuộc doanh nghiệp quảnlý sử dụng Thành phần quỹ lương bao gồm khoản chủ yếu tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế làm việc ( theo thời gian, theo sản phẩm ) Trong quan hệ với trình sản xuất kinh doanh, kế toán phân loại quỹ tiền lương doanh nghiệp thành hai loại bản: - Tiền lương chính: Là tiền Lương trả cho người lao động thời gian lam nhiệm vụ quy định, bao gồm: tiền lương cấp bậc, khoản phụ cấp thường xuyên tiền thưởng sản xuất - Tiền lương phụ : Là tiền lương phải trả cho người lao động thời gian không làm nhiệm vụ hưởng lương theo chế độ quy định tiền lương trả cho người lao động thời gian nghỉ phép, thời gian làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, học, tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất b) Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ bảo hiểm xã hội quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động ốm đau, thai sản, tai nan lao động, hưu trí, sức Theo chế độ tài hành, quỹ BHXH hình thành tính theo tỷ lệ 20%trên tổng quỹ lương cấp bậc khoản phụ cấp thường xuyên người lao động thực tế kỳ hạch toán Người sử dụng lao động phải nộp 15% tổng quỹ lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 5% tổng quỹ lương người lao động trực tiếp đóng góp ( trừ vào thu nhập họ ) Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động doanh nghiệp trường hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động, nũ công nhân viên nghỉ đẻ thai sản tính toán sở mức lương ngày họ, thời gian nghỉ( có chứng từ hợp lệ) tỷ lệ trợ cấp BHXH Khi người lao động nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho người lập bảng toán BHXH để làm sở toán với quỹ BHXH c) Quỹ bảo hiểm y tế Quỹ bảo hiểm y tế sử dụng để trợ cấp cho người tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh Theo chế độ hành, doanh nghiệp phải thực trích quỹ BHYT 3% số thu nhập tạm tính người lao động, doanh nghiệp phải chịu 2%( tính vào chi phí sản xuất kinh doanh) người lao động trực tiếp nộp 1% ( trừ vào thu nhập họ) Quỹ BHYT quan BHYT thống quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế Vì vậy, trích BHYT, doanh nghiệp phải nộp cho BHYT ( qua tài khoản họ kho bạc) d) Kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn cấp Theo chế độ tài hành, KPCĐ trích theo tỷ lệ 2% tổng số tiền lương phải trả cho người lao động doanh nghiệp phải chịu toàn ( tính vào chi phí sản xuất kinh doanh ) 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Ghi chép phản ánh kịp thời số lượng thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, tính xác tiền lương phải trả cho người lao động Tính xác số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí thu từ thu nhập người lao động Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau Tính phân bổ xác đối tượng, tính giá thành Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, đề xuất biện pháp tiếp kiệm quỹ lương, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp phận quản lý khác Lập báo cáo lao động, tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm kế toán Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động, tăng suất lao động Đấu tranh chống hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm sách chế độ lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, chế độ sử dụng chi tiêu KPCĐ, chế độ phân phối theo lao động 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương khoản trích theo lương *Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động: Cung – cầu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương Khi cung lao động lớn cầu lao động tiền lương có xu hướng giảm, cung lao động nhỏ cầu lao động tiền lương có xu hướng tăng, cung lao động với cầu lao động thị trường lao động đạt tới cân bằng.Tiền lương lúc tiền lương cân bằng, mức tiền lương bị phá vỡ nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu lao động thay đổi (năng suất biên lao động, giá hàng hoá, dịch vụ …) Khi chi phí sinh hoạt thay đổi, giá hàng hoá, dịch vụ thay đổi kéo theo tiền lương thực tế thay đổi Cụ thể chi phí sinh hoạt tăng tiền lương thực tế giảm Như buộc đơn vị, doanh nghiệp phải tăng tiền lương danh nghĩa cho công nhân để đảm bảo ổn định sống cho người lao động, đảm bảo tiền lương thực tế không bị giảm Trên thị trường tồn chênh lệch tiền lương khu vực tư nhân, Nhà nước, liên doanh…, chênh lệch ngành, công việc có mức độ hấp dẫn khác nhau, yêu cầu trình độ lao động khác Do vậy, Nhà nước cần có biện pháp điều tiết tiền lương cho hợp lý *Nhóm nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp Các sách doanh nghiệp: sách lương, phụ cấp, giá thành…được áp dụng triệt để phù hợp thúc đẩy lao động nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, trực tiếp tăng thu nhập cho thân Khả tài doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh tới tiền lương.Với doanh nghiệp có khối lượng vốn lớn khả chi trả tiền lương cho người lao động thuận tiện dễ dàng Còn ngược lại khả tài không vững tiền lương người lao động bấp bênh Cơ cấu tổ chức hợp lý hay bất hợp lý ảnh hưởng nhiều đến tiền lương.Việc quản lý thực nào, xếp đội ngũ lao động để giám sát đề biện pháp kích thích sáng tạo sản xuất người lao động để tăng hiệu quả, suất lao động góp phần tăng tiền lương *Nhóm nhân tố thuộc thân người lao động: Trình độ lao động:Với lao động có trình độ cao có thu nhập cao so với lao động có trình độ thấp để đạt trình độ người lao động phải bỏ khoản chi phí tương đối cho việc đào tạo Có thể đào tạo dài hạn trường lớp đào tạo doanh nghiệp Để làm công việc đòi hỏi phải có hàm lượng kiến thức, trình độ cao thực được, 10 Chứng từ Số ngày 480 06/7 490 10/06 20 20 20 16/7 24/7 Diễn giải Dư đầu tháng Số phát sinh chi tiền làm t06 Chi tiền lương t06 BHXH phân bổ lương t7 CNTTSX CN vân hành máy Nhân viên quản lý PB lương ct Việt hàn CNTTSX CN vận hành máy Lương gián tiếp PB lương CT Việt Nhật CNTTSX CN vận hành máy Lương gián tiếp Cộng phát sinh Số dư cuối tháng Tên TK : phải trả CNV Tháng 07 năm 2005 TK Số phát sinh Nợ Có ĐƯ Số dư cuối Nợ có 260 604 000 112 000 000 111 338 153 542 000 705 000 622 623 642 98 699 300 876 800 40 145 000 622 623 627 14 443 800 641 000 067 300 622 623 627 221 900 422 200 938 700 167 247 000 179 456 000 272 813 000 Kế toán trưởng ( ký tên) Kế toán lập biểu ( ký tên ) 2.2.7 Tổ chức kế toán BHXH , BHYT , KPCĐ 2.2.7.1 Đặc điểm , phương thức khoản trích Tiền lương phận sản phẩm Xã hội,là nguồn khởi đầu trình tái sản suất tạo sản phẩm hàng hoá.Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương gồm:BHXH,BHYT,KPCĐ.Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội người lao động 68 Do tình hình lao động công ty tình hình quản lý chung công ty có nhiều điểm khác biệt.Mặc dù số lao động làm việc công ty độ tuổi lao động theo quy định phải tham gia đầy đủ sách BHXH,BHYT phủ tài Nhưng công ty TNHH, thời gian thành lập chưa lâu, lao động phần lớn lao động phổ thông ký kết hợp đồng chủ yếu thời gian, khối lượng công việc chủ yếu chưa ổn định lâu dài Do có phận công nhân viên tham gia đóng BHXH,BHYTo quy định để hưởng sách trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí tử tuất Căn vào tình hình thực tế đó, hàng tháng kế toán tiến hành trích khoản BHXH,BHYT công nhân tham gia 23% đó: -17% tính vào chi phí +15% BHXH +2% BHYT -6% Trừ vào lương +5%BHXH +1% BHYT Với kinh phí công đoàn, trích 2% tổng quỹ lương với tất công nhân viên công ty Trong nộp cho cấp 0,8%; để lại doanh nghiệp hoạt động 1,2% hàng tháng công đoàn công ty tiến hành thu đoàn phí 1% lương đóư nộp cho cấp 0,3%; để lại doanh nghiệp hoạt động 0,7% Tính tiền lương bản(lương cấp bậc) CBCNV tham gia BHXH, BHYT công ty Cuối tháng mức cần thiết phải nộp, kế toán tiền lương BHXH tiến hành thủ tục đem nộp cho BHXH cấp quản lý tiền mặt, uỷ nhiệm chi 69 *TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN BHXH,BHYT NHƯ SAU TK111,112 TK338 TK622,623 Trích BHXH,BHYT Khi nộp, chi BHXH,BHYT TK 627 Trích BHXH,BHYT vào chi phí TK 642 Trích KPCĐ tính vào chi phí TK334 BHXH trừ vào lương 70 Biểu số 15 Công ty TNHH Tân Trường Thành CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 07 năm 2004 Số 25B Chứng từ Số Ngày 1/ 25B 31/7/05 Trích yếu Số hiệu Nợ Có 642 338 Trích 2% KPCĐ quỹ lương 2/25B 31/7/05 BHXH trả tiền BHXH quý 1+2/05 3/25B 31/7/05 Trích BHXH tháng 07/05 Cộng Ghi Kèm theo: Chứng từ gôc Người lập ( ký tên ) Số tiền Nợ 613 528 Có 613 528 112 338 795 000 795 000 334 338 972 800 972 800 14 381 328 14 381 328 Kế toán trưởng ( ký tên) 71 Biểu số 16 Công ty TNHH Tân Trường Thành CHỨNG TỪ GHI SỔ tháng 07 năm 2005 Số 25A Chứng từ Số Ngày 1/25A 31/07/05 số hiệu Số tiền Nợ Có Nợ Có 338 112 324 248 324 248 Trích yếu Nộp BHXH lên quan cấp TGNH 2/25A 31/07/05 Trả BHXH thay lương 3/25A 31/07/05 Thu đoàn Phí T07/05 Cộng Ghi Chú Kèm theo : Chứng từ gốc Người lập ( Ký tên) 338 111 128 000 128 000 338 111 203 650 203 650 11 655 898 11 655 898 Kế toán trưởng ( Ký tên) Biểu số 17 Công ty TNHH Tân Trường Thành 72 SỔ CHI TIẾT TK 338 Đối tượng BHXH, BHYT, KPCĐ Tháng 07 năm 2005 Ctừ Diển giải TK Số phát sinh Số dư cuối ĐƯ Nợ Có S N Nợ Có Số dư đầu kỳ 23.142.000 Số phát sinh Nộp BHXH lên 112 2.324.248 cấp Trả BHXH thay 111 9.331.650 lương + Thu ĐP Trích 2% KPCĐ 642 3.613.528 Trích BHXH T7 CNV LĐTT 622 018 050 CNV Vận hành 623 547 000 máy CNV sản xuất 627 400 300 CN quản lý 642 007 450 BHXH trích trả 112 1.795.000 Cộng 11 655 898 14 381 328 Dư cuối kỳ 25 867 430 Lập bảng Kế toán trưởng ( Ký tên) ( Ký tên) CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI 73 CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH 3.1.1 Nhận xét công tác quản lý sử dụng lao động Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, doanh nghiệp việc quản lý hợp lý nguồn lao động có ý nghĩa vô to lớn Giải đắn mối quan hệ người lao động với tư liệu lao động, môi trường lao động góp phần tăng suất lao động mang lại hiệu lớn cho doanh nghiệp Thấy tầm quan trọng công tác quản lý lao động Công ty TNHH Tân Trường Thành cố gắng ngày hoàn thiện công tác quản lý lao động cho hợp lý Bảng kê tình hình lao động công ty TNHH Tân TrườngThành Thực Thực So sánh Tỷ lệ Chỉ tiêu 2003 2004 2004/2003 ( 2004/ 2003) ( người) ( người) ( người) Tổng số lao động 159 169 tăng 10 6.29% Trên đại học Đại học, cao đẳng 16 21 +5 31,25% Trung cấp 33 37 +4 12,12% Sơ cấp 28 31 +3 10,71% CN kỹ thuật 35 37 +2 5,71% LĐ phổ thông 37 43 +6 16,21% Tổng số nam 132 142 + 10 7,57% Tổng số nữ 22 27 +5 22,72% Hợp đồng dài hạn 136 140 +4 2,94% Hợp đồng ngắn hạn 23 29 +6 26,1% Qua biểu phân tích ta thấy: số công nhân viên công ty năm 2004 so với năm 2003 tăng lên 10 người tương ứng tăng với tỷ lệ 6,29% Xét trình độ tính chất công việc, ta thấy năm 2004 số CBCNV có trình độ đại học cao đẳng tăng thêm người tương ứng với tăng 31,25% Số công nhân viên tốt nghiệp sơ cấp tăng người ( ứng với tỷ lệ 10,71%) Công nhân học qua lớp công nhân kỹ thuật tăng người ( 5,7%) Lực lượng lao động phổ thông tăng người ( 16,21%) Với thay đổi chứng tổ cấu phân bố lao động công ty có chuyển dịch đáng kể để phù hợp với nhu cầu tìm kiếm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 74 Năm 2004 công ty ký hợp đồng lao động dài hạn với người tăng 2,94% điều chứng tỏ đội ngũ công nhân viên hợ đồng làm việc công ty chưa lâu đáp ứng nhu cầu công việc tạo tin tưởng với công ty Hiện nay, thị trường sức lao động bị dư thừa nên giá trị sức lao động trở lên rả mạt, công ty tận dụng hội để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản xuất, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho cán công nhân viên Việc tăng thêm cá hợp đồng dài hạn ngắn hạn dấu hiệu tốt báo hiệu công ty đà phát triển Tuy nhiên người lao động không tham gia đón BHXH, BHYT, đồng nghĩa với việc họ không hưởng khoản trợ cấp ốm đau, thai sản công ty cần xem xét đến trường hợp để đảm bảo an toàn người lao động có an tâm làm việc đóng góp hết khả lao động 3.1.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương công ty 3.1.2.1 Ưu điểm: Công ty TNHH Tân Trường Thành công ty tổ chức sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ mở tài khoản ngân hàng sử dụng dấu riêng chịu quản lý trực tiếp UBND thành phố Hà Nội Công ty thành lập năm 2001 hoạt động ay với tinh thần tự cường, chủ động sngs tạo phấn đấu cố gắng lỗ lực CBCNV công ty Công ty ngày khẳng định vị trí nhiều công trình có giá trị thực sản xuất Có kết đó, ban lãnh đạo toàn thể CBCNV công ty nhận thức đắn quy luật vận động kinh tế thị trường từ rút tiền lương thước đo hiệu sản xuất kinh doanh Chính vậy, Việc bố trí xếp lao động hợp lý tính toán phải trả công cho người lao động cách thoả đáng góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động từ mang lại hiệu lớn cho doanh nghiệp Do việc tính toán chi trả lương ho người lao động yếu tố mà ban giám đốc phòng ban luôn coi trọng Trong năm gần đây, thu nhập bình quân người lao động luônh tăng theo năm, cụ thể: - Năm 2002 : 800 000đ/ người - Năm 2003 : 200 000đ/ người - Năm 2004 : 300 000đ/ người Là Công ty quốc doanh, hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo quy mô vừa nhỏ nên 75 Công ty áp dụng hình thức kế toán tapạ trung tức toàn Công ty có phòng kế toán hạch toán chung, tổ đội cử kế toán thống kê, theo dõi, giao dịch làm việc trực tiếp phòng kế toán công ty đạo kế toán trưởng ban giám đốc công ty Về hình thức kế toán công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với tình hình thực tế công ty Do mà kế toán quản lý chứng từ ghi sổ kiểm tra đối chiếu với tổng số tiền mà kế toán ghi tài khoản xác, kịp thời sửa chữa sai xót việc tính lương cho cán công nhân viên phản ánh số công làm việc thực tế công nhân viên Các chứng từ sử dụng trình hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh sơ sổ pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ sử dung mẫu tài chính, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh nghi đày đủ, xác vào chứng từ, chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh xử lý kịp thời Đối với công tác hạch toán tổng hợp: Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế toán tài ban hành để phù hợp với tình hình đặc điểm công ty, kế toán mở tài khoản cấp 2, cấp nhằm phản ánh cách chi tiết hơn, cụ thể hơn, tình hình biến động tài khoản giúp cho kế toán thuận tiện cho việc nghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thiết thực, giảm nhẹ phần viêck kế toán, chánh chồng chéo, việc ghi chép kế toán Công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương hoàn thành Các chế độ lương, thưởng, phu cấp nhà nước thực đầy đủ xác Công việc tổ chức tính lương toán lương làm tốt, với hệ thống sổ sách đầy đủ, hoàn thiện với việc nghi chép số liệu chung thực khách quan theo quy định nhà nước Hệ thốnh sổ sách chứng từ ban đàu tiền lương ban đầu tiền lương phản ánh đầy đử số lượng chất lượng Về việc tổ chức tính lương toán lương công ty nhận thức chi phí nhân công ba khoản mục chủ yếu cấu thành lên giá thành sản phẩm lên kế toán tiền lương ý thức trách nhiệm tính đúng, tính đủ kịp thời lương cho cán công nhân viên Ngoài công ty khuyến 76 khích công nhân hoàn thành tốt công việc cách tăng tiền thưởng, bồi dưỡng Về quỹ lương khoản trích : Ngay từ đầu công ty xây dựng quỹ tiền lương để trả CBCNV, hàng năm vào kết hoạt động năm, mức lợi nhuận năm trước để xây dựng mức lương cho năm Công ty tiến hành quỹ theo quy định, quỹ tiền thưởng lên tiền lương CBCNV ngày cao Các quỹ BHXH, BHYT thành lập có phận cán tham gia BHXH trích theo quy đinh Về tổ chức công đoàn đại diện cho tập thể CBCNV công ty luông đứng đảm bảo công quyền lợi cho CBCNV Nguồn quỹ KPCĐ công ty trích theo tỷ lệ để trả thưởng cho CBCNV hoàn thành tốt công việc thăm hỏi gia đình công nhân có công việc hay ốm đau 3.1.2.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm công tác tiền lương hạch toán khoản trích theo lương kế toán tiền lương không tránh khỏi sai sót thời gian công ty vào hoạt động chưa lâu, đội ngũ cán hạn chế mặt số lượng nên cán phải đảm nhiệm phần việc khác nhau, điều dẫn đến tình trạng số phần việc kế toán làm tắt phản ánh chưa với yêu cầu công tác, bên cạnh hạn chế như: - Về quản lý lao động: Việc phân loại lao động công ty tiến hành hiệu lại không cao, phân loại chưa rõ ràng, quản lý chưa chặt chẽ CNV sở phụ dám sát hay công trình - Về việc tính lương: Mặc dù áp dụng hệ thống lương cấp bận theo quy định mức lương theo ban giám đốc định nên mang tính chủ quan Trong hạch toán lương công nhân làm vào ngày nghỉ, ngày lễ hạch toán ngày công bình thường chưa hợp lý Ngoài không trích trước tiền lương nghỉ phép cho CBCNV kỳ, cá nhân tham gia BH hưởng chế độ, điều lại chưa đảm bảo với công nhân khác công nhân có hoàn cảnh khó khăn 3.2 LÝ DO PHẢI HOÀN THIỆN Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Tân Trường Thành em thấy: Về công tác kế toán vào nề nếp đảm bảo tuân thủ theo kế toán nhà 77 nước tài ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế công ty Đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty quản lý Xác định kết sản xuất kinh doanh thời kỳ, thực đúng, thực đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Với tinh thần trách nhiệm khả thích ứng, đảm baỏ trình hạch toán kịp thời nộp báo cáo thời hạn quy định Trên mặt tích cực mà công ty đạt cần tiếp tục hoàn thiện phát huy Bên cạnh mặt tích cực nêu trình kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Tân Trường Thành không tránh khỏi tồn tại, vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý chưa thật tối ưu Thời gian thực tập ngắn giúp em tìm hiểu tình hình thực tế công ty mạnh dạn đưa số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiên lương khoản trích theo lương công ty TNHH Tân Trường Thành 3.3 Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN - Công tác tổ chức quản lý lao động - Kế toán chi tiết tiền lương - Tin học hoá công tác kế toán 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 3.4.1 Quản lý lao động Tổ chức bố trí lại lao động cho phù hợp với nôi dung công việc quy trình công nghệ để tận dụng triệt để khã lao động phân phối tiền lương theo hiệu đóng góp lao động Để thuận lơi cho việc quản lý hạch toán, công ty cần tiến hành phân loại lao động xếp lao động vào nhóm khác theo đặc trưng riêng, áp dụng hình thức sau: - Phân loại theo thời gian lao động - Phân loại theo mối quan hệ với trĩnh sản xuất - Phân loại theo chức lao động 3.4.2 Tổ chức tiền lương khoản trích - Thực trích trước tiền lương nghỉ phép - Sổ sách kế toán tiền lương + Sổ chi tiết TK 338 lập thành sổ để theo rõi đối tượng trích + Sổ chi tiết TK 334 nên tách loại lao động đẻ dễ theo dõi hạch toán 78 - Tiến hành trích tiền lương nghỉ phép để đảm bảo đời sống công nhân viên vừa tránh cho công ty khoản phát sinh đột biến ảnh hưởng đến kế kinh doanh 3.4.3 Hệ thống tin học hóa ứng dụng kế toán tiền lương Công ty TNHH Tân Trường Thành công ty kinh doanh thương mại có nhiều nghiệp vụ kế toán, ta sử dụng phần mềm excel khối lượng công việc nhiều, công thức tính toán chép từ nơi sang nơi khấc lệch dòng: đưa báo cáo không xác, báơ cáo không đưa kịp thời cần thiết sử dụng phần mềm kế toán Với phần mềm cần nhập liệu đầu vào chương trình tự chạy báo cáo Giảm bớt khối lượng công việc khối lượng ghi chép thông tin Tạo điều kiện cho việc thu nhập, sử lý cung cấp thông tin nhanh chóng Tạo niềm tin vào báo cáo tài mà công ty cung cấp Giảm sức lao động, giải phóng kế toán viên khỏi việc tìm kiếm vàkiểm tra việc thông tin số liệu, tăng giảm nhằm tiết kiệm nhiều thời gian Tiến hành lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình thời gian, sổ vừa dùng để đăng ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, đồng thời kiểm tra đối chiếu số liệu với bảng cân đối phát sinh Trong tình hình thực tế xuất nhiều phần mền kế toán chuyên dụng ứng dụng thực tiễn đem lai hiệu hạch toán kế toán kế toán tiền lương Với tình hình công ty có đử điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý nhân tính lương máy tính thay thao tác thủ công đưa vào sử dụng lại chưa phát huy hết khả máy Hiệu việc sử dụng máy tính lớn, bao hàm đầy đủ chức như: Sắp xếp, tìm kiếm, báo cáo, trợ giúp 3.5 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Những ý kiến phương hướng khác phục hạn chế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương mà em trình bày đem lại hiệu thiết thực cụ thể là: - Việc phân loại lao động sếp lao động vào nhóm khác theo đặc trưng định 79 + Phân loại theo theo thời gian lao động giúp cho doanh nghiệp nắm tổng số lao động từ có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng huy động cần thiết Đồng thời xác định nghĩa vụ nhà nước xác + Phân loại theo quan hệ với trình sản xuất cách phân loại giúp công ty đánh gia tính hợp lý lao động từ có biện pháp tổ chức bố trí lao động cho phù hợp + Phân loại theo chức lao động có tác dụng cho việc tổng hợp tập hợp chi phí lao động kịp thời xác, phân định chi phí sản phẩm chi phí thời kì Như hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương yêu cầu thiết yếu điều kiện kinh tế thị trườngb Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế công ty phải đảm bảo không vượt giới hạn cho phép chế độ kế toán hành vừa toạ điều kiện thuận lợi cho công ty, vừa đáp ứng nhu cầu tra cần thiết quan chức 80 KẾT LUẬN Để xây dựng phát triển sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, tiền lương khoản trích theo lương thực phải làm chức đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy tăng suất lao động, hiệu công việc Mỗi hình thức trả lương có ưu điểm, nhược điểm riêng tuỳ ngành nghề, doanh nghiệp chọn cho hình thức phù hợp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hoà lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp Người lao động Công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương đóng góp lớn quản lý lao động tiền lương Nếu ta hạch toán đúng, đủ, xác động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, phát huy tính sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch giao – phương cách đắn để tăng thu nhập cho mình, tích luỹ cho doanh nghiệp cho xã hội Trong điều kiện việc nâng cao chất lượng công tác trả lương theo thời gian nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Tân Trường Thành nói riêng để ngày hoàn thiện, phù hợp với công tác quản lý hạch toán lao động Tuy nhiên tình hình kinh tế nay, chế độ ngân sách thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế Để thích nghi với thay đổi buộc đơn vị, doanh nghiệp phải có thay đổi theo để ngày hoàn thiện công tác quản lý xây dựng tiền lương Vì thời gian kiến thức nhiều hạn chế đặc biệt thời gian tiếp xúc làm việc thực tế nên không tránh khỏi sai sót biện pháp đưa chưa hoàn hảo Kính mong quan tâm, bảo thầy cô giáo toàn thể cán công nhân viên để viết hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn Cô toàn thể cán công nhân viên Công ty TNHH Tân Trường Thành giúp đỡ em trình thực tập 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán - Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan) Lý thuyết hạch toán kế toán – NXB Tài – Năm 1996 Chế độ tiền lương mới: + Nghị định số 10/2000/CP ngày 27 tháng năm 2000 phủ việc quy định lương tối thiểu doanh nghiệp + Thông tư hướng dẫn số 11 ngày tháng năm 2000 Bộ lao động thương binh xã hội Đỗ Văn Thận – Phân tích tài doanh nghiệp – NXB Thống kê - Năm 1999 Tài liệu công ty TNHH Tân Trường Thành phòng kế toán cung cấp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tân trường thành , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tân trường thành , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tân trường thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay