Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế từ sơn

82 170 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:22

Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Mỗi doanh nghiệp tế bào quan trọng kinh tế quốc dân nơi trực tiếp tiến hành sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp sản phẩm lao vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội Bằng hiểu biết khám phá tích luỹ từ bao hệ người làm giàu cho kho tàng trí tuệ nhân loại, kết tinh phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật năm đầu kỷ 21này, tạo bước ngoặt lớn, hứa hẹn thách thức đường đại hoá đất nước Trong phần đóng góp không nhỏ phấn đấu không mệt mỏi ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh, vai trò kế toán vô quan trọng, phục vụ cho kinh tế mặt vĩ mô vi mô Xuất phát từ thực tế đơn vị hạch toán kinh tế độc lập tự chủ, hoạt động sản xuất doanh nghiệp toả hết tiềm công suất việc quản lý sản xuất, mục đích tạo lợi nhuận tối đa, mà chi phí bỏ lại tối thiểu, họ quan tâm đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lẽ đương nhiên, coi công tác trọng tâm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Như biết hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường phải đứng trước cạnh tranh gay gắt, chịu điều tiết quy luật kinh tế, kinh tế thị trường quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh cho sản phẩm vừa có chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp, giá phải phù hợp với người tiêu dùng Để đạt điều này, doanh nghiệp phải thực tổng hoà nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ trình sản xuất sản phẩm, nhằm giảm chi phí hạ giá thành Một công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý kinh tế mang lại hiệu là: hạch toán kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng Việc tổ chức kế toán hợp lý xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm doanh nghiệp đứng vững thương trường Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài Là doanh nghiệp nhà nước nhận thức vai trò kế toán, công ty quy chế từ sơn không ngừng cải tiến hoàn thiện công tác kế toán nói chung tính giá thành sản phẩm nói riêng Với ý nghĩa thực tế đó, thời gian thực tập công ty quy chế từ sơn, em nhận thấy tầm quan trọng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Do em mạnh dạn chọn sâu nghiên cứu đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty quy chế Từ Sơn’’ gồm phần sau: Phần thứ :Những vấn đề lý luận chung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty Quy chế Từ Sơn Phần thứ ba: Một số ý kiến nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty Quy chế Từ Sơn Qua thời gian thực tập công ty, em nhận giúp đỡ nhiệt tình cô chú, anh chị phòng tài kế toán, cô cán quản lý, lãnh đạo công ty với giúp đỡ nhiệt tình cô giáo Ths Nguyễn Thị Hoà Song với lưu lượng thời gian không dài, lực, trình độ nghiệp vụ hạn chế, báo cáo không tránh khỏi khuyết điểm định, em xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến thầy cô giáo, cán công ty, bạn đồng nghiệp để báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH A - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I - Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng kinh tế thị trường có điều khiển nhà nước Một kinh tế nhiều thành phần, chịu tác động quy luật kinh tế Vì doanh nghệp muốn tạo chỗ đứng vững thị trường, trước tiên sản phẩm sản xuất phải đạt hai yêu cầu: chất lượng cao giá thành hạ Công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có tầm quan trọng đặc biệt thiếu không riêng với doanh nghiệp mà có ý nghĩa nhà nước tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp: Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đắn thực trạng trình sản xuất, cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo doanh nghiệp để từ có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với nhà nước: Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp giúp cho nhà nước có nhìn tổng thể, toàn diện với phát triển kinh tế, từ đưa đường lối, sách thuế mà nhà nước thu từ doanh nghiệp Đối với đơn vị tổ chức, đơn vị có liên quan ngân hàng, người bán, người đầu tư họ quan tâm tới kết việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Một doanh nghiệp làm ăn có lãi định chiếm ưu chiến lược nhà đầu tư, nhà cho vay, tạo lòng tin nhà cung cấp, đồng thời chiếm cảm tình người mua Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài II - Vai trò nhiệm vụ kế toán việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Vai trò kế toán việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh người cần phải quan tâm tới trình sản xuất, trình tiêu hao lao động lao động vật hoá, có nghĩa phải quan tâm tới việc quản lý chi phí tiêu hao kỳ sản xuất kinh doanh Trong quản lý, người ta sử dụng nhiều công cụ khác thống kê doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế Nhưng trongđó kế toán coi công cụ quan trọng Với chức ghi chép tính toán, phản ánh giám sát thường xuyên liên tục biến động vật tư, tiền vốn thước đo giá trị vật Kế toán cung cấp tư liệu cần thiết chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu quản lý lĩnh vực Vì kế toán công cụ quản lý, tất yếu khách quan có vai trò quan trọng quản lý kinh tế nói chung quản lý chi phí giá thành sản phẩm nói riêng Nhiệm vụ kế toán Trong công tác hạch toán doanh nghiệp chi phí sản xuất tiêu kinh tế quan trọng, luôn nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm chi phí sản xuất tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất doanh nghiệp thông qua thông tin chi phí sản xuất phận kế toán cung cấp Những người quản lý doanh nghiệp nắm chi phí sản xuất loại sản phẩm, lao vụ kết toàn phận hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để phân tích đánh giá tình hình thực định mức chi phí dự án chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư lao động tiền vốn để có định thích hợp Để tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất đáp ứng đầy đủ trung thực kịp thời yêu câù quản lý chi phí sản xuất doanh nghiệp, kế toán cần phải thực yêu cầu sau: Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài - Căn vào quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm doanh nghiệp để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cho thích ứng - Tổ chức tập hợp phân bổ loại chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định, cung cấp kịp thời số liệu thông tin tổng hợp khoản mục chi phí yếu tố chi phí quy định, xác định đắn chi phí dở dang cuối kỳ - Phản ánh đầy đủ kịp thời, xác toàn chi phí sản xuất phát sinh - Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu định kỳ phân tích tình hình thực định mức chi phí chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh - Kịp thời lập báo cáo chi phí sản xuất cung cấp xác thông tin hữu dụng chi phí sản xuất, phục vụ cho yêu cầu quản lý lãnh đạo doanh nghiệp B - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I - Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1- Khái niệm chi phí sản xuất Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình biến đổi cách có ý thức có mục đích, yếu tố sản xuất đầu vào để hình thành sản phẩm lao vụ, dịch vụ định Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh định phải kết hợp hài hoà yếu tố bảncủa trình sản xuất là: Tư liệu sản xuất, đối tượng lao động sức lao động Sự tham gia yếu tố vào trình hoạt động có khác nhau, từ hình thành phí sản xuất tương ứng Chi phí khấu hao tư liệu lao động, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu chi phí tiền lương cấu thành nên giá thành sản phẩm sáng tạo Để biết Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài số chi phí mà doanh nghiệp chi thời kỳ hoạt động bao nhiêu, chi phí ? nhằm phục vụ cho công tác quản lý Mọi chi phí bỏ cuối thể thước đo tiền tệ gọi chi phí sản xuất Như chi phí sản xuất biểu tiền tệ toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định Chi phí sản xuất doanh nghiệp phát sinh thường xuyên, liên tục trình sản xuất, trình tồn hoạt động doanh nghiệp Do vậy, để phục vụ cho yêu cầu quản lý hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải hạch toán cho thời kỳ, hàng tháng, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo Chỉ chi phí để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh coi chi phí sản xuất, chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất khác: Chi phí hao hụt nguyên vật liệu định mức, lãi phải trả khoản vay hạn, toán khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng chi phí sản xuất kinh doanh Thực chất chi phí sản xuất dịch chuyển vốn, dịch chuyển giá trị chi phí sản xuất yếu tố sản xuất vào đối tượng để tính giá thành sản phẩm, lao vụ dịch vụ - Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều loại, chi phí sản xuất tiền đề quan trọng kế hoạch kiểm tra phân tích chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp phận bên doanh nghiệp 2.1- Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí Theo phân loại chi phí chia thành yếu tố khác nhau, yếu tố chi phí bao gồm chi phí có nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí phát sinh đâu mục đích tác dụng chi phí nào? Vì cách phân loại gọi cách phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố Toàn chi phí sản xuất yếu tố kỳ chia thành chi phí sau: Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài -Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh kỳ - Chi phí nhân công bao gồm toàn số tiền công, phụ cấp khoản trích tiền lương theo quy định lao động trực tiếp, chế tạo sản phẩm kỳ -Yếu tố khấu hao TSCĐ : Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích kỳ tất TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh -Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn chi phí dịch vụ mua dùng vào sản xuất – kinh doanh -Yếu tố chi phí khác tiền : Gồm chi phí khác tiền chưa phản ánh yếu tố dùng vào hoạt động sản xuất- kinh doanh kỳ 2.2- Phân loại theo Mục đích công dụng chi phí Căn vào ý nghĩa chi phí giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí phân theo khoản mục Cách phân loại dựa vào công dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tượng Theo quy định chi phí sản xuất phân theo ba khoản mục chi phí sau: - Chi phí NVLTT : bao gồm toàn giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất , chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ , dịch vụ - Chi phí NCTT : Gồm toàn tiền lương (tiền công) khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất , chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ dịch vụ với khoản trích theo tỷ lệ quy định cho quỹ KPCĐ, BHXH, BHYT( phần tính vào chi phí ) - Chi phí SXC: Gồm toàn chi phí lại phát sinh phạm vi phân xưởng, phận sản xuất sau loại trừ chi phí nguyên vật liệu chi phí phân công trực tiếp nói Ngoài tính tiêu giá thành toàn giá thành bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài Cách phân loại có ý nghĩa việc xác định phương hướng kế toán, tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng đắn, hợp lý Do sử dụng công tác phân loại chi phí theo dõi giá thành sản phẩm 2.3 - Phân loại theo quan hệ chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành Theo cách này, chi phí chia thành chi phí khả biến chi phí bất biến - Chi phí khả biến: chi phí thay đổi tổng số , tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí nguyên liệu, nhân công trực tiếp Các chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm lại có tính cố định - Chi phí bất biến: Là chi phí không đổi tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh Các chi phí tính cho đơn vị sản phẩm lại biến đổi số lượng sản phẩm thay đổi Cách phân loại chi phí có tác động lớn quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn phục vụ cho việc quản lý, cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh doanh 2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí Theo phương loại chi phí sản xuất chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp, cách phân loại giúp cho việc xác định phương pháp tập hợp chi phí phân bố chi phí sản xuất cho đối tượng cách hợp lý - Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất việc quan trọng tổ chức hạch toán trình sản xuất Trong trình tổ chức hạch toán bao gồm hai giai đoạn sau: - Đó giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị Đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định Việc phân chia Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài xuất phát từ yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộvà theo đặc điểm tổ chức sản xuất yêu cầu tính giá thành theo đơn vị tính giá thành quy định Có thể việc phân chia trình hạch toán thành hai giai đoạn khác giới hạn tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành đơn vị tức đối tượng tính giá thành Như vậy, xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí - Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất -Trên sở đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, kế toán chọn phương pháp hạch toán chi phí sản xuất thích ứng Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phương pháp hay, hệ thống phương pháp sử dụng để tập hợp phân loại chi phí sản xuất, phạm vi giới hạn đối tượng hạch toán chi phí sản xuất - Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất bao gồm phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm, đơn đặt hàng - Nội dung chủ yếu phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kế hoạch mở thẻ (hoặc sổ) chi tiết hạch toán chi phí theo đối tượng xác định, phản ánh chi phí theo đối tượng Mỗi phương pháp hạch toán, thích ứng với loạt đối tượng hạch toán mà cần tập hợp phân loại chi phí 4.1 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 4.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Khái niệm cách thức tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm Đối với vật liệu xuất dùng có liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt hạch toán trực tiếp cho đối tượng Trường hợp nguyên vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí hạch toán riêng phải áp dụng phương pháp phân bổ chi phí Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài cho đối tượng có liên quan Tiêu thức phân bổ chi phí thường sử dụng phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, số lượng sản phẩm Công thức phân bổ chi phí sau: = x * Tài khoản sử dụng Để theo dõi khoản chi phí NVLTT, kế toán sử dụng TK 621 “chi phí NVLTT ” TKnày mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí ( sản phẩm, nhóm sản phẩm, phân xưởng ) Kết cấu tài khoản: - Bên nợ: Giá trị NVL xuất dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm hay ( thực lao vụ dịch vụ ) - Bên có : Giá trị NVL xuất dùng không hết, trị giá phế liệu thu hồi kết chuyển chi phí NVLTT phân bổ TK 621 số dư cuối kỳ * - PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ NVLTT - Khi xuất kho, NVL sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm lao vụ, kế toán ghi Nợ TK 621 Có TK 152 - Nhận vật liệu không nhập kho mà xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm hay thực lao vụ dịch vụ Nợ TK621 Nợ TK133( thuế GTGT khấu trừ ) Có TK111,112,331 - Nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất kinh doanh sử dụng không hết, nhập lại kho Nợ TK152 Có TK621 - Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVLTT theo đối tượng để tính giá thành Nợ TK154 Có TK621 Phạm Xuân Thu 10 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài - Đánh giá sản phẩm dở dang Sản phẩm dở dang nhà máy Quy chế Từ Sơn có thành phẩm phân xưởng qua dập, chưa qua máy cắt chế dở đánh giá phân xưởng dập nóng chủ yếu đầu mẩu, sản phẩm nhỏ thường có khối lượng nhỏ lại coi nguyên vật liệu để phân xưởng Vì mà sản phẩm dở dang đầu kỳ coi nguyên vật liệu nguyên vật liệu ban đầu Để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, nhà máy áp dụng phương pháp số lượng ước tính tương đương Theo phương pháp phải vào số lượng sản phẩm hoàn thành số lượng sản phẩm dở dang vơí mức độ hoàn thành sản phẩm dở dang để quy đổi sản phẩm hoàn thành tương đương, sau phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang theo khoản mục Trong tháng 12/2003 phân xưởng dập nóng nhà máy sản xuất 196500 sản phẩm hoàn thành bu lông bán tinh M20*40, khối lượng dở dang 2500 với mức độ hoàn thành 50% Chi phí tập hợp sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 63.025.713 - Chi phí nhân công trực tiếp : 61.807.291 - Chi phí sản xuất chung : 97.953.867 Nguyên vật liệu sản phẩm dở dang tính sau: Chi phí NVLTT SP dở dang Chi phí NCTT Sp dở dang 63.025.713 196.500 + 2500 61.807.291 196.500 + 2.500 Chi phí sx chung 97.953.867 Trong SP dở dang 196.500 + 2.500 2500 = 791.780 2500 x 50% = 388.237 2500 x 50% = 615.288 Tổng giá trị sản phẩm dở dang phân xưởng dập nóng là: 1.795.305 -Tính giá thành sản phẩm công ty Xuất phát từ quy trình công nghệ sản xuất liên tục, khép kín không trải qua trình giá thành bán thành phẩm trình sản xuất bỏ 68 Phạm Xuân Thu K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài khối lượng nguyên vật liệu chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Cuối kỳ thu sản phẩm loại theo đặc điểm phân xưởng, để xác định giá trị thành phẩm nhà máy áp dụng theo phương pháp giản đơn Công thức tính phương pháp sau: Giá trị SP Chi phí phát Giá trị SP Giá thành công xưởng dở dang đầu kỳ sinh kỳ dở dang cuối kỳ Của đơn vị sản phẩm Số lượng sản phẩm hoàn thành Vậy theo kết tính toán phần trên, kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm cho phân xưởng dập nóng sau: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ( BulôngbántinhM20*40) SL: 196.500 Giá trị SPdở Chi phí phát Giá trị SP dở Z bu lông bán tinh dang đầu kỳ sinh kỳ dang cuối kỳ Tổng Z Z đơn vị Chi phí NVLTT 63.025.713 791.780 62.233933 316,7121 Chi phí NCTT 61.807.291 388.237 61.419.054 312,5651 Chi phí sx chung 97.953.867 615.288 97.338.579 495,3617 Tổng 222.786.871 1.795.305 220.991.566 1124,6389 Khoản mục KẾ TOÁN GHI SỐ KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TRƯỞNG ( ký tên ) (Ký tên ) ( Ký tên ) Phạm Xuân Thu 69 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài SỔ CÁI TÀI KHOẢN154 Số dư đầu năm Nợ Có 684.128.687 Ghi có TK, đối ứng nợ TK Tháng Tháng Tháng Tháng12 NKCT số ( TK621 ) 434.807.792 NKCT số ( TK622 ) 202.833.276 NKCT số ( TK627 ) 661.756323 Cộng số phát sinh nợ 1.299.397391 Cộng số phát sinh có Nợ Số dư cuối 1.863.088.141 tháng Phạm Xuân Thu 120.434.923 Có 70 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài SỔ CÁI TÀI KHOẢN621 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi có TK, đối ứng nợ TK Tháng Tháng Tháng Tháng 12 NKCT số ( TK152 ) 434.807.792 Cộng số phát sinh nợ 434.807.792 Cộng số phát sinh có 434.807.792 Số dư cuối tháng Nợ Có SỔ CÁI TÀI KHOẢN622 Số dư dầu năm Nợ Có Ghi có TK, đối ứng Tháng Tháng Tháng Tháng 12 nợ TK NKCT số ( TK334 ) NKCT số ( TK338 ) Cộng số phát sinh nợ Cộng số phát sinh có Số dư cuối Nợ Có tháng Phạm Xuân Thu 170.448.132 32.385.144 202.833.276 202.833.276 71 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài SỔ CÁI TÀI KHOẢN627 Số dư đầu năm Nợ có Ghi có TK, đối ứng nợ TK Tháng Tháng Tháng Tháng 12 NKCT số (TK331 ) 42.251000 NKCT số ( TK152 ) 3.512.422 NKCT số ( TK153 ) 36.482.731 NKCT số ( TK214 ) 538.337.536 NKCT số ( TK334 ) 34.598.852 NKCT số ( TK338 ) 6.573.782 Cộng số phát sinh nợ 661.756.323 Cộng số phát sinh có 661.756.323 Số dư cuối tháng Nợ Phạm Xuân Thu Có 72 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN THỨ BA MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN I - NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 1.1 ưu điểm Qua trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí sản xát tính giá thành sản phẩm nói riêng, em thấy công ty có nhiều cố gắng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác tổ chức quản lý sản xuấ t kinh doanh điều kiện Công ty động việc chuyển đổi chế, thay đổi cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng chiếm uy tín thị trường nước ta Tất kết cuả linh hoạt, nhạy bén công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh đóng góp quan trọng công tác hạch toán kế toán mà thiếu phân tích khách quan, khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để từ công ty có biện pháp đắn công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, vấn đề quan tâm hàng đầu để làm điều kiện tồn phát triển công ty kinh tế thị trường Bên cạnh công ty có đội ngũ cán kế toán đầy lực kinh nghiệm, làm việc với tinh thầnh trách nhiệm cao, máy kế toán tổ chức phù hợp với yêu cầu công tác quản lý trình độ lực cán nhân viên kế toán Công ty đơn vị sản xuất chủ yếu bu lông, đai ốc kỳ có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc giới hoá công tác kế toán ( sử dụng máy vi tính để làm kế toán ) chưa thực hoàn toàn Vì việc sử dụng hình Phạm Xuân Thu 73 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài thức sổ kế toán nhật ký chứng từ hợp lý giảm bớt khối lượng ghi chép, cung cấp thông tin kịp thời, thuận tiện cho việc phân công công việc Hệ thống sổ sách kế toán công ty đầy đủ quy định, từ phần hành kế toán thực dễ dàng Hơn nữa, cấu máy kế toán công ty theo hình thức tổ chức máy kế toán tập trung tạo điều kiện để kiểm tra, đạo nghiệp vụ bảo đảm thống phận kế toán với kế toán trưởng, đạo kịp thời lãnh đạo công ty toàn hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Mặt khác công ty thực hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết dự trữ hàng tồn kho cách kịp thời, đáp ứng tốt việc hạch toán thuế GTGT cách xác Đặc biệt, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đánh giá mức tầm quan trọng Công tác kế toán thực đặn hàng tháng, việc tiến hành bảo đảm nguyên tắc, bám sát phản ánh thực tế chi phí trình sản xuất, thay đổi giá thành sản phẩm cách kịp thời + Đối với khoản mục chi phí NVLTT: Công ty chịu trách nhiệm tự cung cấp nên việc hạch toán khoản mục kế toán theo dõi số lượng giá trị Từ đặc điểm mà công ty có ưu điểm thuận lợi cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cách xác + Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Công ty đơn vị sản xuất sản phẩm bu lông, đai ốc phí nhân công nhìn chung chi phí lớn giá thành sản phẩm Từ mà công ty áp dụng tính lượng theo sản phẩm cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất hợp lý, khuyến khích công nhân tích cực sản xuất nâng cao tinh thần trách nhiệm người lao động Do mà việc thực kế hoạch sản xuất hoàn thành tốt Phạm Xuân Thu 74 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài + Đối với chi phí sản xuất chung: Việc tổng hợp chi phí sản xuất chung tổng hợp đầy đủ xác nên việc hạch toán phụ tùng vào TK627 hợp lý Ngoài công ty quan tâm đến việc nâng cao trình độ cán công nhân viên kế toán công ty việc gửi học lớp đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, mở rộng tầm hiểu biết, đáp ứng kịp thời thay đổi sách chế độ xu xã hội 1.2 Một số hạn chế Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác tổ chức máy kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng số vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu có biện pháp cải tiến + Cơ cấu tổ chức máy kế toán chưa đảm bảo nguyên tắc, chế độ kế toán ban hành Việc tổ chức kế toán tiền lương toán người chịu trách nhiệm cần phải xếp lại, đồng thời cấu tổ chức máy kế toán nên xếp thêm phần hành kế toán thủ quỹ + Việc hạch toán chi phí NVLTT công ty chịu trách nhiệm việc cung ứng vật liệu xác việc tập hợp chi phí Tuy nhiên khó khăn công tác tập hợp khối lượng công việc lớn, đồng thời chi phí nguyên vật liệu để cấu thành nên sản phẩm chiếm tỷ trọng cao gía thành sản phẩm, mà ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm cao Cho nên công ty nên nhận sản xuất sản phẩm khách hàng yêu cầu tự cung ứng nguyên vật liệu Như lúc chi phí giá thành sản phẩm tính đến chi phí vận chuyển mà không cần quan tâm đến việc theo dõi chi phí nguyên vật liệu Khi loại trừ ảnh hưởng chi phí nguyên vật liệu giá thành sản phẩm giảm bớt khối lượng công việc trình tập hợp chi phí + Việc tính giá thành theo phương pháp giản đơn áp dụng theo quy trình công nghệ sản xuất nhà máy phân xưởng Tuy nhiên việc công ty áp dụng theo phương pháp phần chưa thực xác Sở dĩ sở thu thập số liệu sở máy móc thiết bị cũ, công nghệ tồn công ty Trong thị trường ngày đòi hỏi Phạm Xuân Thu 75 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài chất lượng sản phẩm cao, mẫu mã đẹp, bền Vì theo em công ty nên có đầu tư đồng loạt công nghệ sản phẩm sản xuất tốt hơn, đảm bảo xác cho việc tính giá thành sản phẩm Trên số ý kiến nhận xét em công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Do điều kiện thời gian thực tập eo hẹp kiến thức thực tế chưa nhiều, em chưa thể đánh giá cách toàn diện công tác kế toán công ty Với tư cách sinh viên thực tập, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo cán nhân viên kế toán công ty, em xin có số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bu lông, đai ốc công ty II - NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 1- Đối với chi phí nguyên vật kiệu trực tiếp: việc quản lý phải gắn liền với trách nhiệm cuả người công nhân trực tiếp sản xuất biện pháp tôt Theo phương pháp người công nhân sản xuất phải tập trung quan tâm nhiều đến tay nghề họ làm sai hỏng nguyên vật liệu phải có trách nhiệm đền bù Từ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm công nhân sản xuất làm cho giá thành sản phẩm gánh chịu khoản chi phí bất hợp lý Đồng thời quản lý tôt chi phí đảm bảo cho công tác tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh 2- Đối với chi phí nhân công trực tiếp: công ty phải có biện pháp khuyến khích công nhân trực tiếp sản xuất phương pháp khoán đơn giá tiền lương sản phẩm đạt chất lượng tốt Mặt khác cần có biện pháp nghiêm khắc để xử lýnhững công nhân sản xuất sản phẩm không đạt yêu cầu - Đối với phương pháp kế toán: công ty nên đưa phần mền kế toán vào để giúp cho việc tính toán trở nên nhanh gọn xác Đồng thời Phạm Xuân Thu 76 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài nhân viên kế toán không nên dung bút xoá để xoá lỗi sai mà nên dùng bút toán âm để ghi Phạm Xuân Thu 77 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Trên toàn nội dung báo cáo thực tập tôt nghiệp với chuyên đề “ Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ” công ty Quy chế Từ Sơn Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm luôn vấn đề quan tâm người quản lý đặc biệt người làm công tác kế toán, lý thuyết thực tế có khoảng cách, cần vận dụng cách linh hoạt vào thực tế Song phải nguyên tắc tôn trọng quy định chế độ hành nhà nước, đảm bảo hai yêu cầu song song kế toán vừa đảm bảo tính xác hợp lý vừa đơn giản công tác kế toán Là sinh viên thực tập công ty Quy chế Từ Sơn sở kiến thức phương pháp luận học tình hình thực tế đơn vị, em tìm hiểu chung kế toán mạnh dạn chon sâu vào nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lắp xiết Với mong muốn góp phần vào việc củng cố, tăng cường công tác tổ chức máy kế toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lắp xiết nhằm nâng cao hiệu tổ chức quản lý lực sản xuất kinh doanh công ty Trên sở tồn tình hình cụ thể công ty, em đề xuất số ý kiến nhằm khắc phục hạn chế nâng cao hiệu công tác tổ chức máy kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Tuy tránh khỏi hạn chế định em mong góp ý, xem xét, vận dụng kiến nghị chuyên đề vào thực tế công ty để em khẳng định kiến thức phần hành kế toán Cuối em xin chân thành cảm ơn cán nhân viên phòng tài kế toán phòng ban có liên quan công ty Quy chế Từ Sơn cô giáo ThS Nguyễn Thị Hoà giúp em hoàn thành chuyên đề Bắc Ninh, ngày 25 tháng năm 2004 Sinh viên Phạm Xuân Thu 78 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài Phạm Xuân Thu NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN Phạm Xuân Thu 79 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH A - Sự cần thiết công tác kế toán tập hợp Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kinh tế thị trường .3 I - Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất II - Vai trò nhiệm vụ kế toán việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Vai trò kế toán việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhiệm vụ kế toán B - Những vấn đề lý luận chung chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tổ chức công tác kế toán Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất I - Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1- Khái niệm chi phí sản xuất .5 - Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất - Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất - Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .8 4.1 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 4.2 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ .15 II - Giá thành phân loại giá thành .19 - Khái niệm giá thành 19 Phạm Xuân Thu 80 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài Phân loại giá thành sản phẩm .19 3- Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành sản phẩm 20 Phương pháp tính giá thành sản phẩm .21 - Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 25 III- Sổ kế toán sử dụng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 26 PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN (TUFACO) 27 I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 27 - Quá trình hình thành phát triển công ty 27 - Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý sản xuất công ty .29 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 33 - Những thuận lợi khó khăn công ty .35 5- Tình hình chung công tác kế toán Công ty Quy chế Từ Sơn 35 II - Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lắp xiết khí Công ty quy chế Từ Sơn 40 - Công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty quy chế từ sơn .40 - Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty quy chế Từ Sơn 40 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty quy chế Từ Sơn 41 - Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 54 - Đánh giá sản phẩm dở dang .60 -Tính giá thành sản phẩm công ty 60 Phạm Xuân Thu 81 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 65 I - Nhận xét chung công tác tổ chức máy kế toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty quy chế Từ Sơn 65 1.1 Ưu điểm 65 1.2 Nhược điểm 67 II - Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty quy chế Từ Sơn .68 KẾT LUẬN .69 Phạm Xuân Thu 82 K30C [...]... trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Tuỳ thuộc vào hình thức kế toán doanh nghiệp sử dụng mà kế toán chi phí sản xuất, giá thành sử dụng các sổ kế toán thích hợp Trong hình thức kế toán nhật ký chứng từ (Hình thức kế toán mà Công ty Quy chế Từ Sơn sử dụng) kế toán chi phí sản xuất và giá thành sử dụng các sổ : - Bảng phân bổ số 1, số 2 và số 3 - Bảng kê số 4 - Nhật ký chứng từ số... tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm làm cho phương pháp hạch toán chi phí sản xuất khác biệt với phương pháp tính giá thành sản phẩm Phương pháp tính giá thành sản phẩm mang tính thuần tuý kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tượng tính giá thành Về cơ bản phương pháp tính giá thành sản phẩm bao gồm các phương pháp sau: 4.1 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ Sản phẩm dở... giá thành sản phẩm từng loại: Công thức: Giá thành thực tế SP từng loại Tỷ lệ Chi phí sản xuất Giá thành kế hoạch Đơn vị SP từng loại Tỷ lệ chi phí Sản xuất đơn vị Tổng giá thành thực tế của các loại SP Tỷ lệ chi phí Tổng giá thành kế hoạch của các loại SP sản xuất 4.2.5 - Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Theo phương pháp này, để tính giá thành sản phẩm chính kế toán phải loại trừ giá thành sản phẩm. .. các loại sản phẩm về sản phẩm gốc rồi từ đó dựa vào chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành sản phẩm từng loại sản phẩm Công thức: Giá thành đơn vị SP gốc Tổng giá thành của các loại sản phẩm Tổng số SP gốc( kể cả sản phẩm quy đổi ) Giá thành đơn vị SP từng loại Giá thành đơn vị SP gốc n S= ∑S i =1 i Hệ số quy đổi SP từng loại x Hi... sang( chi phí về sản phẩm dở dang đầu kỳ ) Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được cụ thể hoá bằng công thức tính giá thành: Tổng giá thành SP Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Chi phí SX dở dang đầu kỳ phát sinh trong kỳ dở dang cuối kỳ Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không có hoặc bằng nhau thì tổng giá thành sản xuất bằng tổng chi phí sản xuất III- Sổ kế toán sử... Chi phí quản lý doanh nghiệp 3- Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm 3.1 Đối tượng tính giá thành Do có sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hoạch toán chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị Việc hạch toán quá trình sản xuất được chia làm hai giai đoạn: Đó là giai đoạn xác định đối tượng chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm. .. CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN (TUFACO) I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 1 - Quá trình hình thành và phát triển của công ty Như chúng ta đã biết, một vấn đề luôn được đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để kết hợp hài hoà cân đối và linh hoạt giữa cung và cầu thị trường Từ sự cần thiết của các sản phẩm. .. lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành sản phẩm Do vậy được tính vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành không kể chi phí sản xuất đã chi ra trong kỳ đó Giá thành sản phẩm gồm một phần chi phí trực tiếp phát sinh( chi phí trả trước) hoặc một phần chi phí thực tế phát sinh ở kỳ sau nhưng đã ghi nhận là chi phí của kỳ này( chi phí trả trước ) và giá thành sản phẩm còn bao gồm một phần chi phí của. .. thành của từng loại sản phẩm i Hi - Hệ số tiêu chuẩn của sản phẩm i 4.2.4 - Phương pháp tỷ lệ chi phí Theo phương pháp này, kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản xuất cùng loại Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế Phạm Xuân Thu 25 K30C Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Tài chính với chi phí sản xuất kế hoạch ( định mức ) kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá. .. chính II - Giá thành và phân loại giá thành 1 - Khái niệm giá thành Giá thành sản phẩm là giai đoạn tiếp theo trên cơ sở số liệu của hạch toán chi phí sản xuất, đã tập hợp theo từng đối tượng và khối lượng sản phẩm đã hoàn thành Trên cơ sở đó kiểm tra và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành theo từng loại sản phẩm và toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất chi phí là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế từ sơn , Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế từ sơn , Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế từ sơn , B - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay