Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và du lịch hiro

54 159 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:16

LUN VN: K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro LI M U Sau hon thnh xong giai on thc tng hp ti cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro, em nhn thy cụng vic k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng thc t ti cụng ty rt hiu qu, va m bo tuõn th ỳng Lut lao ng, cỏc nguyờn tc v ch k toỏn, va khuyn khớch c ngi lao ng nõng cao nng sut lao ng, tng doanh thu cho cụng ty Chớnh vỡ th em ó chn ti K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro cho chuyờn thc tt nghip ca em Chuyờn thc tt nghip ca em gm chng sau: Chng 1: Tng quan v Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro Chng 2: Thc trng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro Chng 3: Gii phỏp nhm hon thin H thng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca Cụng ty CHNG I: TNG QUAN V CễNG TY C PHN THNG MI V DU LCH HIRO I_Gii thiu chung: - Tờn ca cụng ty : Cụng ty C phn Thng mi v Du lch HIRO -Tờn giao dch: HIRO Trading and Tourism Joint Stock Company -Tr s cụng ty : S 17 Nam Ng, phng Ca Nam, qun Hon Kim, thnh ph H Ni - in thoi : 04.9422199/04.7667020 - Fax: 9422200 - Vn iu l : 1,000,000,000 ng ( Mt t ng Vit Nam) - Ngnh ngh kinh doanh chớnh ca cụng ty: L hnh ni a, cỏc dch v phc v khỏch du lch - Lch s hỡnh thnh cụng ty: Cụng ty C phn Thng mi v Du lch Hiro cú tin thõn l Cụng ty TNHH Du lch Hiro Cụng ty TNHH Du lch Hiro c thnh lp ngy 29 thỏng 10 nm 2001 bi thnh viờn vi t l gúp chia u cho mi thnh viờn Lnh vc kinh doanh chớnh ca cụng ty l l hnh ni a, kinh doanh mỏy múc, thit b v ph tựng thay th lnh vc xõy dng dõn dng v cụng nghip Nhng nm u mi thnh lp, vic kinh doanh st thộp, vt liu xõy dng ca Doanh nghip rt phỏt trin nờn Doanh nghip ch trung kinh doanh cho lnh vc ny v khụng phỏt trin kinh doanh du lch Nhng s cnh tranh khc lit ca th trng cung nhiu hn cu nờn nm 2004 Doanh nghip khụng cú doanh thu ng trc tỡnh hỡnh ti chớnh v vic kinh doanh khú khn ca doanh nghip, Hi ng thnh viờn ca cụng ty ó quyt nh hp chuyn i cụng ty, thay i giỏm c, b sung thnh viờn sỏng lp, thay i t l gúp v m rng hot ng kinh doanh, tỡm kim khỏch hng mi d tng doanh thu cho cụng ty V Ngy 20 thỏng nm 2005, Cụng ty TNHH Du lch Hiro ó c chuyn i thnh Cụng ty C phn Thng mi v Du lch Hiro vi lnh vc kinh doanh chớnh l Du lch Doanh nghip ó nm bt c nhu cu mi ca th trng lnh vc du lch nờn ó trung khai thỏc tỡm kim lnh vc kinh doanh y tim nng ny Sau ng ký kinh doanh, Cụng ty TNHH Du lch Hiro chm dt tn ti, Cụng ty C phn Thng mi v Du lch Hiro c hng cỏc quyn v li ớch hp phỏp, chu trỏch nhim v cỏc khon n cha toỏn, hp ng lao ng v cỏc ngha v ti sn khỏc ca Cụng ty TNHH Du lch Hiro - Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh Du lch ca cụng ty t nm 2005 tr i: Kinh doanh Du lch l mt nhng lnh vc kinh doanh rt mi Vit Nam, y tim nng v ngy cng phỏt trin Cựng vi s phỏt trin kinh t vt bc, s ci thin v i sng tinh thn ca ngi dõn Vit Nam nờn nhu cu ngh ngi i du lch ca ngi dõn Vit Nam ngy cng tng cao Cựng vi xu th ú l phng chõm m rng quan h giao lu hoỏ vi tt c cỏc nc trờn th gii thỡ cng ó cú nhiu khỏch du lch khu vc cng nh trờn th gii ó chỳ ý n Vit Nam Vit Nam ó tr thnh mt nhng im du lch an ton, thoi mỏi ca mi ngi Trong iu kin kinh doanh thun li nh vy, cụng ty cng ó c gng t c li nhun cao nht Cụng ty cng khụng ngng t cỏc mc tiờu kinh doanh ln hn Phng trõm kinh doanh ca cụng ty l Tho nhu cu ca khỏch hng, luụn mang li cho khỏch hng nhng dch v tt nht, phự hp nht, giỳp khỏch hng cú c nhng cuc du lch b ớch v lý thỳ Cng chớnh vỡ phng trõm ú m cụng ty ó cú mt lng ln khỏch hng thõn quen v em v cho cụng ty nhiu li nhun, nõng cao giỏ tr ca Cụng ty Kt qu kinh doanh ca cụng ty c th hin rt rừ qua Bng bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh nm 2005 v nm 2006 di õy: BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH NM:2006 n v tớnh: 1000 ng CH TIấU M S NM 2005 NM 2006 Doanh thu thun 11 1,559,139.86 1,610,835.82 2.Giỏ hng bỏn 12 601,214.89 621,149.2 3.Chi phớ qun lý kinh doanh 13 704,033.79 645,112.8 4.Chi phớ ti chớnh 14 253,891.18 344,573.82 253,891.18 344,573.82 50 253,891.18 344,573.82 phi np 60 71,089.53 96,480.67 12.Li nhun sau thu 70 182,801.65 248,093.15 5.Li nhun thun t hot ng kinh doanh(20=11-12-13-14) 20 6.Lói khỏc 21 7.L khỏc 22 8.Tng li nhun k toỏn(30=20+21-22) 30 9.Cỏc khon iu chnh tng gim li nhun xỏc nh li nhun chu thu TNDN 40 10 Tng li nhun chu thu TNDN(50=30+(-)40) 11 Thu thu nhp doanh nghip Qua bng bỏo cỏo kt qu kinh doanh ca Cụng ty nm 2005, 2006 cho thy rừ Cụng ty ó kim c li nhun nm 2006 cao hn so nm 2005 l 65,291,500 ng Vỡ doanh thu nm 2006 ca Cụng ty tng 51,695,960 ng ú chi phớ qun lý kinh doanh ca Cụng ty li gim xung cũn 645,112,800 triu ng Nhng nu ch da vo s trờn bng bỏo cỏo kt qu kinh doanh ca Cụng ty thỡ cha th ỏnh giỏ ỳng tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh giỏ tr kinh t ca Cụng ty ỏnh giỏ c tỡnh hỡnh ti chớnh thc t, quy mụ ti sn, ngun cng nh nng lc v trỡnh s dng ca Cụng ty, ta cn da vo Bng Cõn i k toỏn ca Cụng ty ti mt thi im cn thit no ú ca Cụng ty Vớ d Bng Cõn i k toỏn ca Cụng ty ti thi im cui nm 2006 nh sau: BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 11 nm 2006(1) n v tớnh:1000 ng TI SN a - tài sản ngắn hạn S TIN 982,817 1.Tin 615,428 Tin gi Ngõn hng 250,000 Phi thu khỏch hng 117,389 B - TI SN DI HN 380,000 Ti sn c nh hu hỡnh 380,000 - Nguyờn giỏ 400,000 - Giỏ tr hao mũn lu k (20,000) tổng cộng tàI sản 1,362,817 NGUN VN a - nợ phải trả 182,817 Vay v n ngn hn 70,210 Phi tr ngi bỏn 62,760 Ngi mua tr tin trc 26,847 Phi tr ngi lao ng 23,000 B - VN CH S HU 1,180,000 Vn u t ca ch s hu 1,000,000 2.Li nhun cha phõn phi Tổng cộng nguồn vốn 180,000 1,362,817 T s liu trờn ta cú th phõn tớch c kh nng toỏn hin thi ca Cụng ty nh sau: T sut kh nng toỏn hin thi = 982,817 182,817 = 5>2 Cụng ty cú kh nng toỏn nhanh nhng u t tha vo ti sn lu ng Kh nng thu hi ca Cụng ty nhanh vỡ hu nh hỡnh thc kinh doanh du lch khụng cú hng tn kho II_ C cu t chc v b mỏy qun lý cụng ty Cụng ty C phn Thng Mi v Du lch HIRO cú c cu t chc mang c im ca mt cụng ty C phn vi B mỏy qun lý cao nht l Hi ng thnh viờn Hi ng thnh viờn bao gm tt c cỏc thnh viờn cú c phn cụng ty Hi ng thnh viờn quyt nh phng hng phỏt trin cụng ty, quyt nh tng, gim iu l, quyt nh thi im v phng thc huy ng thờm vn, quyt nh bu, nhim, bói nhim Ch tch Hi ng thnh viờn, quyt nh b nhim, cỏch chc Giỏm c, k toỏn trng, quyt nh phng thc u t v d ỏn u t cú giỏ tr ln hn 50% tng giỏ tr ti sn c ghi s k toỏn ca Cụng ty, thụng qua hp ng vay, cho vay, bỏn ti sn cú giỏ tr bng hoc ln hn 50% tng giỏ tr ti sn c ghi s k toỏn ca Cụng ty, quyt nh c cu t chc qun lý Cụng ty V Hi ng thnh viờn ó nht trớ bu Ch tch Hi ng thnh viờn kiờm Giỏm c Cụng ty l ngi cú s c phn ln nht Cụng ty Giỏm c cụng ty l ngi iu hnh hot ng kinh doanh hng ngy ca Cụng ty, chu trỏch nhim trc Hi ng thnh viờn v vic thc hin cỏc quyn v ngha v ca mỡnh v l ngi i din theo phỏp lut ca Cụng ty Giỳp vic trc tip cho Giỏm c l trng phũng (1 trng phũng Kinh Doanh, trng phũng Hnh chớnh nhõn s) v K toỏn trng B mỏy ca Cụng ty gn nh, hot ng rt nhp nhng, cht ch theo hỡnh thc trc tuyn chc nng Phũng Kinh doanh: Cú ngi Ngi Qun lý cao nht phũng v nhn s ch o trc tip ca Giỏm c l Trng phũng Kinh doanh Phũng Kinh doanh l ni trc tip kinh doanh Du lch t vic tip th tỡm kim khỏch hng, t chc iu hnh tour cho n vic t phũng khỏch sn, mua vộ mỏy bay Phũng Hnh Chớnh- Nhõn s: m nhim vic cỏc cụng vic hnh chớnh ca Cụng ty, tuyn dng v o to nhõn viờn Cú ngi Phũng K toỏn: Theo dừi v tng hp cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Cụng ty nh theo dừi vic mua v bỏn dch v Du lch, cỏc khon toỏn, tin lng, cỏc khon thu phi np v cú nhim v lp Bỏo cỏo Ti chớnh hng nm ca Cụng ty, trỡnh lờn Giỏm c v Hi ng thnh viờn Cú ngi Cú th khỏt quỏt b mỏy ca cụng ty qua S sau: S B MY CA CễNG TY HI NG THNH VIấN CH TCH HTV_ GIM C PHềNG KINH DOANH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG K TON III_c im t chc cụng tỏc K toỏn ca Cụng ty: phự hp vi c im v quy mụ hot ng kinh doanh Du lch ca mỡnh v kp thi, thng xuyờn cung cp cỏc thụng tin chớnh xỏc cho Ban lónh o nờn Cụng ty ó ỏp dng Ch k toỏn Kờ khai thng xuyờn, Hỡnh thc s k toỏn l Chng t ghi s v phng phỏp khu hao theo ng thng B mỏy K toỏn ca Cụng ty c t chc theo kiu trc tuyn v c tinh gim gn nh mt cp k toỏn theo mụ hỡnh trung gm ngi Ph trỏch v chu trỏch nhim chớnh l K toỏn trng Ngoi cú k toỏn viờn giỳp vic cho K toỏn trng v Th qu Tuy nhiờn b mỏy k toỏn ca Cụng ty m bo thc hin tt cỏc nhim v k toỏn, ghi chộp nhanh chúng, kp thi, ỳng n cỏc nghip v kinh t phỏt sinh d dng phõn loi v tng hp nhng thụng tin cn thit, quan trng ỏp ng c yờu cu qun lý, giỳp vic kinh doanh cú hiu qu S B MY K TON CA CễNG TY K TON TRNG K TON VIấN TH QU K toỏn trng: iu hnh trc tip k toỏn viờn thc hin cỏc phn hnh k toỏn nh ch o, t chc hng dn, kim tra v xột duyt cỏc chng t, biu mu s sỏch k toỏn m k toỏn viờn lp ng thi tng hp li lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh cho Cụng ty K toỏn viờn: Thc hin tt c cỏc phn hnh k toỏn Cụng ty t vic theo dừi cỏc phỏt sinh kinh t hng ngy xy ti Cụng ty n vic ghi chộp s liu t cỏc chng t vo cỏc s sỏch k toỏn di s ch o ca K toỏn trng Th qu: Thc hin cụng vic qun lý qu tin mt ti Cụng ty, theo dừi vic thu chi tin mt v TGNH, toỏn cỏc khon thu chi vi khỏch hng v cụng nhõn viờn ni b Cụng ty IV_Tỡnh hỡnh thc hin cụng tỏc K toỏn Cụng ty: Cụng ty ch m mt b s sỏch k toỏn ti b phn k toỏn v ti õy thc hin tt c cỏc giai on hch toỏn mi phn hnh k toỏn Trỡnh t ghi chộp k toỏn: Cụng ty chn hỡnh thc k toỏn l Chng t ghi s v trỡnh t ghi chộp k toỏn c a Hng ngy, nhõn viờn k toỏn cn c vo cỏc chng t gc ó thc hin nh sau: kim tra lp cỏc chng t ghi s 1b Cỏc chng t liờn quan n tin mt, k toỏn ghi c Cỏc chng t phn ỏnh cỏc nghip v kinh t ti chớnh cn theo dừi c vo s qu a Chng t ghi s sau th, k toỏn phi ghi vo s, th k toỏn chi tit cú liờn quan lp xong c chuyn n K toỏn trng ký duyt, ghi vo s ng ký chng t Cui thỏng cn c vo s ghi s theo trỡnh t thi gian v 2b sau ú ghi vo s Cỏi khoỏ s tỡm liu s k toỏn chi tit lp bng chi tit s phỏt sinh Tip sau ú tng s tin ca cỏc nghip v kinh t phỏt sinh thỏng trờn s ng ký chng t ghi s v tng s phỏt sinh N, tng s phỏt sinh Cú ca tng ti khon trờn s Cỏi, tip ú cn c vo s Cỏi lp bng cõn i s phỏt sinh ca cỏc ti khon tng hp Tng s phỏt sinh N v tng s phỏt sinh Cú ca tt c cỏc ti khon tng hp trờn bng cõn i s phỏt sinh phi khp v khp vi s tin ca s ng ký chng t ghi s, tng s s d N v s d Cú ca tng ti khon trờn bng cõn i phi khp vi s d Sau ca ti khon tng ng trờn bng tng hp chi tit thuc phn k toỏn chi tit kim tra i chiu khp vi s liu núi trờn, bng cõn i s phỏt sinh c s dng lp bng cõn i k toỏn v cỏc bỏo biu k toỏn khỏc S HCH TON THEO HèNH THC CHNG T GHI S: CHNG T GC 1b S QU a a S NG Kí CTGS c CHNG T GHI 2b S S CI S CHI TIT BNG TNG HP CHI TIT : Ghi hng ngy : Ghi cui thỏng : i chiu, kim tra Cỏc chng t v s sỏch k toỏn ch yu: Vỡ Cụng ty ỏp dng hỡnh thc k toỏn Chng t ghi s nờn cú cỏc chng t v s sỏch ch yu sau: Cỏc chng t ch yu: - Chng t k toỏn liờn quan n lao ng tin lng: Bng chm cụng, bng toỏn tin lng, tin thng, giy chng nhn ngh vic hng BHXH, giy ngh phộp - Chng t k toỏn liờn quan n vic kinh doanh Du lch: Hoỏ n Giỏ tr gia tng, Phiu thu, Phiu chi, Giy ngh tm ng, Giy toỏn tin tm ng, Biờn li thu tin, Giy t phũng khỏch sn, Giy thuờ xe ụtụ, cỏc loi vộ thm quan Du lch, hoỏ n n ung Cỏc s sỏch k toỏn ch yu: - Chng t ghi s: Dựng hp s liu ca chng t gc theo tng loi cụng vic c th v c ghi rừ ni dung vo s cho tng vic ú Chng t ghi s c lp hng ngy CHNG T GHI S S: Ngy thỏng nm Chuyờn thc tt nghip SV: Nguyn Th Lan Hng D Trn Vn Hựng NVK 1300 200 D Vn Giang NVK 1300 200 130 108 650 46.4 200 65 13 200 65 13 D Nguyn Th Linh NVK Qunh ng Anh Tỳ NVK 1300 200 130 23.2 200 65 13 1300 200 542 23.2 200 65 13 NVK 1300 200 542 23.2 200 65 13 Nguyn Thu KTT KTV 1300 200 1500 1300 300 200 23.2 200 65 13 300 208 195 78 2945 200 75 15 90 5118 58 200 65 13 78 3630 58 200 65 13 78 2980 75 15 90 4302 TQ 1300 200 1 Lờ nh Th 130 0 Huyn Phm Th Lan 78 2187 D Nguyn Hng Ly 78 2187 D Nguyn Th Võn 78 2945 D NVK 78 2318 D Nguyn Mai 78 3030 130 TPHC 1500 300 225 142 200 40 Chuyờn thc tt nghip SV: Nguyn Th Lan Hng V Nguyt Tõm NVH C Trnh Nh í G 1300 200 130 11.6 200 65 13 78 2933 3500 175 35 210 3290 Cng thỏng 21000 2900 203 1413 260 84 41 105 210 1260 4703 S qu tin mt (TK111) S qu tin mt dựng theo dừi s chu chuyn ca Tin cụng ty, tỡnh hớnh thu chi v s d qu S ny c k toỏn lp da trờn cỏc phiu thu, phiu chi Khi k toỏn lp phiu thu hay phiu chi v phiu thu, phiu chi ny ó c th qu thc hin thỡ K toỏn s ghi li nghip v thu chi tin mt Cụng ty vo s ny Nghip v toỏn lng cụng ty hng thỏng cng u c ghi vo s ny S qu tin mt cng c Cụng ty s dng mu ca B Ti chớnh ban hnh Vớ d trớch nghip toỏn tin lng thỏng 12 v tin thng Tt phn ỏnh trờn S qu tin mt thỏng 12 S QU TIN MT Nm:2006 Quyn s:1 Loi qu: Tin mt (TK111) Thỏng 12 Trang 24 Ngy Ngy S hiu thỏng ghi thỏng chng t s chng t 31/12/06 31/12/06 Thu vt:1000ng Din gii Chi S tin Thu PC_ Thanh toỏn Q5/1 lng T12, 08 thng Tt PC_ Np BHXH, Q5/1 BHYT Chi 47037 4830 09 Chng t ghi s: l mt loi chng t dựng hp s liu ca chng t gc theo tng loi cụng vic c th v c ghi rừ ni dung vo s cho Tn tng vic ú Liờn quan n k toỏn tin lng cú cỏc chng t chi tr lng thỏng, tin thng, tm ng cho cụng nhõn viờn Vớ d trớch dn Chng t ghi s phn ỏnh nghip v toỏn lng thỏng 12, thng Tt v vic trớch np BHXH, BHYT thỏng 12 np cho c quan qun lý v vic phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng thỏng 12 tớnh vo chi phớ qun lý kinh doanh CHNG T GHI S_S:2 Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 Trớch yu vt:1000ng SH ti khon S tin N Cú Ngy 30 thỏng 12 np BHXH, 3383 111 4200 BHYT thỏng 12 cho c quan qun 3384 630 lý Ngy 31 thỏng 12 chi lng 334 111 26653 Chi thng Tt 20384 Cng 51867 Kốm theo chng t gc (2) Bng toỏn tin lng, tin thng thỏng 12 CHNG T GHI S_S:20 Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 Trớch yu vt:1000ng SH ti khon S tin N Cú Bng phõn b tin lng & trớch BHXH, 642 3383 3150 3384 420 3383 1050 3384 210 BHYT 334 Cng 4830 Kốm theo chng t gc (1) Bng phõn b tin lng v BHXH thỏng 12 S ng ký chng t ghi s: L s k toỏn tng hp dựng ghi chộp cỏc nghip v kinh t phỏt sinh theo trỡnh t thi gian S chng t ghi s m cho c nm, cui mi thỏng phi cng tng s phỏt sinh thỏng i chiu vi Bng cõn i ti khon T chng t ghi s ó c lp vo s ng ký chng t ghi s: S NG Kí CHNG T GHI S Nm 2006 vt:1000ng chng t ghi s Chng t ghi s Ngy thỏng S tin s hiu 31/12 51867 20 31/12 4830 s hiu Ngy thỏng S tin Cng Cng thỏng Lu k t u quý S cỏi TK 111, 334, 338 T cỏc chng t ghi s, k toỏn hp v ghi vo s cỏi theo mu chung ó quy nh Liờn quan n nghip v k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng K toỏn phi vo cỏc s cỏi TK 111, 334, 338 Sau lp xong chng t ghi s, K toỏn tip tc lp s cỏi TK 111, 334, 338 S Cỏi TK111 VT:1000VN NT CTGS Din gii GS SH NT SHTK i ng N Cú Chi np BHXH, BHYT Thanh toỏn lng, thng S tin Ghi chỳ 3383 4200 3384 630 334 26653 20384 S phỏt sinh k S d cui k S Cỏi TK 334 VT :1000VN NT CTGS Din gii GS SH NT 20 TK S tin Ghi N Cú Trớch np BHXH, BHYT tr vo 3383 1050 lng 3384 210 Trớch Qu khen thng phỏt 413 chỳ 20384 thng cho cụng nhõn viờn Thanh toỏn tin lng 111 Thanh toỏn tin thng 22 Kt chuyn vo chi phớ qun lý 26653 20348 642 27913 kinh doanh xỏc nh kt qu +Cng s phỏt sinh k +Cng s d cui k 48261 48261 0 S Cỏi TK 338 (TK3383, 3384) VT :1000VN NT GS CTGS SH NT Din gii TK S tin N Ghi Cú chỳ Trớch 5% BHXH, 1% BHYT tr vo lng 1050 334 210 642 3150 Trớch 15% BHXH, 2% BHYT tớnh vo chi phớ qun lý kinh doanh 420 Chi np BHXH, BHYT 111 4200 630 +Cng s phỏt sinh k 4830 4830 0 +Cng s d cui k S chi phớ sn xut, kinh doanh TK 642: S ny c k toỏn lp hp chi phớ v l cn c ghi s sỏch k toỏn v xỏc nh kt qu kinh doanh Tin lng, cỏc khon trớch theo lng u c tớnh vo chi phớ qun lý kinh doanh Vớ d trớch dn tin lng v cỏc khon trớch theo lng thỏng 12 nm 2006 ca Cụng ty: S CHI PH SN XUT, KINH DOANH TK642 Quyn s: Nm:2006 VT:1000ng ST Ng T y GS chng t ghi s SH NT Din gii TK S tin 20 31/12 Np BHXH, BHYT thỏng 12 Kt chuyn tin lng v cỏc 3383 3150 3384 420 334 26653 khon khỏc phi np cho ngi 1260 lao ng Cng s phỏt sinh Kt chuyn xỏc nh KQKD II 911 Phõn tớch s liu tin lng v cỏc khon trớch theo lng thc t thỏng 12 nm 2006 v trỡnh t cụng vic hch toỏn k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng thỏng 12 ti Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro: hp c s liu tin lng v cỏc khon trớch theo lng thỏng 12 nm 2006, k toỏn phi da vo bng chm cụng, bng chm cụng lm thờm gi, bng toỏn tin lng, bng toỏn tin thng 12 Em xin c trớch dn cỏch tớnh lng c s liu tin lng v cỏc khon trớch theo lng thc t thỏng 12 ca nhõn viờn cụng ty v trỡnh t cụng vic hch toỏn k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng m b phn K toỏn Cụng ty ó thc hin ghi chng t v s k toỏn tin lng ó c nờu Mc I cú th khỏi quỏt v th hin c y cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng Mi v Du lch Hiro, em ó chn s liu tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca trng phũng kinh doanh Nguyn ng Thu vỡ ch Nguyn ng Thu ngoi mc lng c bn, tin n ca ging cỏc nhõn viờn khỏc cũn c hng tr cp chc v v cng l ngi thng xuyờn lm thờm gi tớnh cht cụng vic Vic chm cụng cho ch Nguyn ng Thu c th hin qua bng chm cụng v bng chm cụng lm thờm gi ca Phũng Kinh doanh thỏng 12 ( ó c trớch dn Mc I cựng chng) Kt qu cụng vic thỏng 12 ca ch Thu l 21 ngy cụng lm vic cng vi 36 gi lm thờm (Trong ú 11 gi lm thờm ngy lm vic v 25 gi lm thờm ngy ngh ) Vy cỏch tớnh tin lng ca ch Thu thỏng 12 (Cú 21 ngy lm vic) nh sau: S tin lng chớnh thỏng 12 = Mc lng c bn thỏng/S ngy lm vic thỏng 12*Ngy cụng lm vic thc t + ph cp chc v+Tin n ca =1,500,000/21*21+300,000+200,000 =2,000,000ng Tin lm thờm gi thỏng 12 = (Mc lng c bn thỏng/21ngy cụng/8gi*150%*11) + (Mc lng c bn thỏng/22ngy cụng/8gi*200%*25) =13,392*11+1,7857*25=147,312+446,428 = 593,740 ng Vy s tin lng thỏng 12 ca ch Thu = 2,593,740ng Tng t tớnh c s tin lng thỏng ca tt c cỏc nhõn viờn khỏc ó c trớch bng toỏn tin lng Mc I cựng chng v tng s tin lng cha trớch BHXH v BHYT phi tr cho ton b cụng nhõn viờn cụng ty thỏng 12 l : 27,913,000 ng Khi ú k toỏn s hch toỏn s lng ny vo chi phớ sn xut kinh doanh thỏng 12 bng bỳt toỏn: N TK 642: 27,913,000 Cú TK 334: 27,913,000 Bỳt toỏn ny c ghi vo s chi phớ qun lý kinh doanh v s cỏi TK 334 K toỏn trớch 5% BHXH v 1% BHYT theo mc lng c bn ( Tng s lng c bn thỏng 21 triu) v tr vo lng ca cụng nhõn viờn v 15%BHXH v 2% BHYT theo mc lng c bn tớnh vo chi phớ qun lý kinh doanh K toỏn ghi: N TK 334: 1,260,000 Cú TK3383: 1,050,000 Cú TK 3384: 210,000 Bỳt toỏn ny c ghi s cỏi TK 334, TK 338 N TK642: 3,570,000 Cú TK3383:3,150,000 Cú TK 3384:420,000 Bỳt toỏn ny c ghi vo s cỏi TK338 v s chi phớ qun lý kinh doanh Sau tr vo lng s tin trớch BHXH, BHYT Cụng ty ch phi toỏn cho chi Thu l 2,593,740 (5%*1,500,000) (1%*1,500,000)=2,503,740 ng Tng t Tng s tin lng cụng ty phi toỏn cho Cụng nhõn viờn l 26,653,000 ng S tin ny c th hin trờn bng toỏn tin lng Bng toỏn tin lng thỏng 12 c K toỏn trng kim tra v Giỏm c xột duyt Sau ú k toỏn s lp phiu chi lng thỏng 12 v gi cho Th quy chi tin mt K toỏn s hch toỏn: N TK 334: 26,653,000 Cú TK 111: 26,653,000 Bỳt toỏn ny c ghi vo s qu tin mt, s cỏi TK 111 v TK334 Hch toỏn tin thng Tt: K toỏn da vo s thi gian lm vic ca nhõn viờn Cụng ty xp loi thng: Loi A: Cú thi gian lm vic ti cụng ty trờn nm v c hng thỏng lng c bn Loi B: Cú thi gian lm vic ti cụng ty t nm ri n nm v c hng thỏng ri lng c bn Loi C: Cú thi gian lm vic ti cụng ty t nm tr lờn v di nm ri , c hng thỏng lng c bn Loi D: Cú thi gian lm vic ti cụng ty di nm c tớnh mc lng thng theo s thỏng vo lm thc t ti cụng ty S tin thng Tt ca nhõn viờn ó c k toỏn tớnh toỏn v th hin trờn bng toỏn tin thng ó trớch dn Muc I cựng chng Tng s tin thng cho nhõn viờn l: 20,384,000 ng S tin ny c trớch t Qu khen thng, phỳc li TK 413 K toỏn hch toỏn: N TK 413: 20,384,000 Cú Tk 334: 20,384,000 Bỳt toỏn ny c ghi vo s cỏi TK 334 Khi phỏt tin thng cho nhõn viờn bng tin mt k toỏn ghi: N TK 334: 20,384,000 Cú TK 111:20,384,000 Bỳt toỏn ny c ghi vo s qu tin mt, s cỏi TK 334 Qu khen thng phỳc li c trớch t li nhun cha phõn phi: k toỏn ghi: N TK 421: Ghi gim s li nhun cha phõn phi Cú Tk 413 : 5%Li nhun cha phõn phi Hch toỏn ngh hng BHXH: Khi cụng ty cú nhõn viờn nghr m au, thai snhng BHXH, s BHXH phi tr trc tip cho cụng nhõn viờn k s c hch toỏn: N TK 3383: Ghi gim qu BHXH Cú TK 334: Ghi tng s phi tr ngi lao ng Khi toỏn s BHXH ú cho cụng nhõn viờn k toỏn hch toỏn: N TK 334: Khon toỏn Cú TK111: Thanh toỏn bng tin mt Cỏc bỳt toỏn ny c ghi vo s cỏi TK 334, 338 CHNG III: GII PHP NHM HON THIN K TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG I_ Nhn xột cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro: 1_ u im: Xột trờn v trớ ca Ngi lao ng em thy ch tin lng ca Cụng ty l lng thỏng ó c quy nh rừ Hp ng lao ng Hp ng lao ng c lp trờn s ng ý nhng tho thun gia Cụng ty v Ngi lao ng Chớnh vỡ th to s rừ rng rnh mch vic tớnh lng v toỏn tin lng, khụng gõy s m h nghi k vic tr cụng cho nhõn viờn Ngoi Cụng ty cũn cú ph cp tin n ca, tin ph cp chc v cho nhõn viờn, tin thng v mt ch tin lm thờm gi rt tho ỏng nờn ó khuyn khớch c nhõn viờn luụn phn u hon thnh tt cụng vic ca mỡnh Cũn xột trờn mc Cụng tỏc k toỏn: Hỡnh thc k toỏn chng t ghi s ca Cụng ty ó t chc tng i chi tit cỏc nghip v k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng T nhng chng t ban u nh bng chm cụng, bng toỏn tin lng, bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng, K toỏn ó qun lý c qu lng, qu BHXH bo m vic chi tr tin lng ỳng ngy theo quy nh T nhng s liu tin lng v cỏc khon trớch theo lng, k toỏn cng ó lp c s theo dừi chi phớ sn xut kinh doanh giỳp ngi qun lý cú th nm bt c tỡnh hỡnh kinh doanh cng nh nhng chi phớ m Cụng ty phi b hng thỏng v s d dng tớnh toỏn c chớnh xỏc giỏ thnh dch v du lch m Cụng ty cung cp cho khỏch hng 2_ Nhc im: Cụng ty tr lng cho nhõn viờn theo thi gian v theo mc lng c nh c tho thun hp ng vỡ th khụng xỏc nh c rừ rng, chớnh xỏc kt qu lao ng ca tng ngi, tng b phn Nờn vic a mt gii phỏp ti u hn nõng cao nng sut lao ng rt khú Cụng ty ó phõn b ton b tin lng v cỏc khon trớch theo lng vo phớ qun lý kinh doanh (TK 642) nờn vic phõn tớch chi phớ cho tng i tng s dng lao ng cha chớnh xỏc, vic hch toỏn chi phớ cũn chung chung Vỡ th cha a c cỏc kt lun ỳng n nõng cao hiu qu s dng lao ng cng nh cha a c cỏc gii phỏp tit kim chi phớ cho Cụng ty Trong vic lp s sỏch k toỏn, theo cỏ nhõn em thy cú im cha hp lý Vớ d nh k toỏn vo s hai ln chi phớ sn xut kinh doanh Mc dự mt s l s chi phớ sn xut kinh doanh mt s l s cỏi Nhng ni dung c phn ỏnh s gn tng ng 3_ Gii phỏp nhm hon thin: Vi kin thc lý thuyt cũn hn hp cng nh kin thc thc t cha cú Nhng thi gian thc ti Cụng ty em ó c cỏc anh ch k toỏn rt nhit tỡnh ch bo v c s hng dn t m ca giỏo viờn Nguyn Thanh Quý nờn em cng mnh dn a mt s ý kin nhm hon thin hn h thng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca Cụng ty c phn Thng mi v Du lch Hiro * Gii phỏp 1: Xõy dng li n giỏ tin lng v h thng tin lng nõng cao hn na hiu qu s dng lao ng cng nh khuyn khớch c Ngi lao ng phn u tng nng sut lao ng Cụng ty nờn kt hp vic tr lng theo thi gian v vic tr lng theo sn phm Vỡ lnh vc kinh doanh ca Cụng ty l lnh vc kinh doanh du lch nờn vic tỡm kim nhiu khỏch du lch l iu rt ỏng khuyn khớch Vỡ th nờn nu cú thờm hỡnh thc tr lng theo sn phm s khin nhõn viờn tớch cc hn vic tỡm kim khỏch hng v mang ve doanh thu cho cụng ty * Gii phỏp 2: vic qun lý cỏc qu c cht ch hiu qu hn, vic hch toỏn thu chi c chớnh xỏc hn v vic ỏnh giỏ kp thi cỏc khon chi phớ cho tng i tng s dng lao ng cụng ty, k toỏn nờn phõn loi chi phớ c th hn v t chc phõn b tin lng hp lý hn * Gii phỏp 3: K toỏn nờn thng nht v hon thin s sỏch k toỏn gn nh m m bo y thụng tin cn thit theo ỳng quy nh v nguyờn tc k toỏn, trỏnh lp lm tng lng cụng vic khụng cn thit * Gii phỏp 4: Nờn iu chnh mc lng nh k cho nhõn viờn KT LUN Cựng vi s phỏt trin ngy cng nhanh ca ngnh Du lch, Cụng ty C phn Thng mi v Du lch Hiro cng ó tỡm c ch ng ca mỡnh ngnh kinh doanh Du lch ny Cụng ty ang khụng ngng n lc thu hỳt tỡm kim nhiu ngun khỏch du lch nc cng nh khỏch du lch trờn th gii mang li li ớch kinh t cho nc Vit Nam núi chung v cho doanh nghip núi riờng Cú c kt qu ny cng mt phn nh s hot ng hiu qu ca b mỏy k toỏn giỳp cụng ty ó nm bt rt nhanh cỏc thụng tin ti chớnh ca cụng ty iu chnh cho phự hp vi th trng v luụn cú nhng quyt nh kinh doanh nhanh chúng kp thi Núi nh vy khụng phi l khng nh b mỏy k toỏn ca cụng ty l ti u nht m hin Ban lónh o cụng ty cựng vi b phn k toỏn ang tỡm tũi nhng cỏch lm mi hiu qu v phự hp hn vi nhu cu, c im v quy mụ kinh doanh ca Cụng ty [...]... TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HIRO I Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 1 Chế độ lao động, tiền lương tại công ty: Quy mô của công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hiro rất gọn nhỏ Tổng số nhân viên trong công ty tính cả giám đốc quản lý có 14 người Công ty trả lương cho Giám đốc Quản lý và nhân viên trong công. .. xác nhận và sau đó là gửi cho Giám đốc xét duyệt Bước 3: Bảng chấm đã được kiểm tra xét duyệt sẽ được chuyển đến Phòng Kế toán Kế toán sẽ xử lý số liệu và tính toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán sẽ lập các Bảng thanh toán tiền lương, bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương gửi cho Giám đốc xét duyệt Bước 4: Sau khi các chứng từ đó được Giám đốc xét duyệt, kế toán sẽ... chi lương gửi Giám đốc xét duyệt lần nữa Tiếp đó sẽ gửi phiếu chi đó cho Thủ quỹ chi lương Bước 5: Sau khi các chứng từ tiền lương được ký xét duyệt và thực hiện xong, kế toán sẽ ghi sổ kế toán theo các trình tự trong sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương đã nêu ở trên - Chứng từ, sổ sách sử dụng liên quan đến hạch toán kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương  Bảng chấm công (theo mẫu riêng của Công. .. thức kế toán của Công ty: Chứng từ ghi sổ - Trình tự hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: CHỨNG TỪ GỐC: (Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng, phiếu chi lương, các chứng từ liên quan khác ) 1 ◇ 1 ◇ 1 ◇ SỔ QUỸ TIỀN MẶT CHỨNG TỪ GHI SỔ 2 ◇ SỔ 3 ◇ 2 ◇ SỔ CHI TIẾT: Sổ lương, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, bảng kê trích nộp các khoản theo lương, bảng phân bổ tiền lương. .. tính chất kế toán tiền lương của Công ty được thực hiện vào cuối tháng nên việc hạch toán tiền lương và ghi sổ kế toán được thực hiện hàng tháng vào các ngày cuối tháng theo các trình tự sau: 1 Hàng tháng, nhân viên kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc như Bảng chấm công, ◇ bảng chấm công làm thêm giờ, giấy xin nghỉ, bảng thanh toán tiền lương, các chứng từ liên quan đến tiền lương (phiếu chi lương, giấy... /22(ngày)/8(giờ)*150% Tiền lương cho 1 giờ làm thêm ngày thứ bẩy, chủ nhật = Mức tiền lương cơ bản 1 tháng/22(ngày)/8(giờ)*200% Tiền lương cho 1 giờ làm thêm ngày lễ, Tết = Mức tiền lương cơ bản 1 tháng/22(ngày)/8(giờ)*300% + Các khoản trích theo lương: Hàng tháng trích từ lương 6% của Mức lương cơ bản của từng nhân viên để đóng BHXH, BHYT và KPCĐ 2 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: ... không ổn định và quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch được tiến hành đồng thời tại cùng một thời điểm nên trong việc tổ chức phần hành kế toán của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hiro không hạch toán kế toán hàng tồn kho Sản phẩm du lịch chính là các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch nên sau khi có đơn đặt hàng (đặt Tour du lịch) từ phía khách hàng, Công ty mới đặt mua các dịch vụ như... thanh toán tiền lương được lập dựa trên các chứng từ như : Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ, giấy xin nghỉ phép…Bảng chấm công phải có sự xác nhận, xét duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc Kế toán sẽ lấy Bảng thanh toán tiền lương để lập Phiếu chi và phát lương Sau khi nhận lương, nhân viên phải ký nhận vào Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương được lưu giữ tại phòng Kế toán. .. tra và xét duyệt bởi kế toán trưởng và Giám đốc để phân loại và lập chứng từ ghi sổ Đồng thời từ các chứng từ đó kế toán viên cũng phân loại và lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Hạch tóan chi tiết TK 338, 335) và ghi vào sổ lương (Hạch toán chi tiết TK 334) được theo dõi hàng tháng và ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Hạch toán chi tiết TK 964) để kết chuyển xác định kết... khách hàng Hơn thế đây lại là một Công ty cổ phần, lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ sẽ được chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp Vì thế một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty là kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ, kế toán lợi nhuận sau thuế và phân chia lợi nhuận sau thuế  Kế toán tài sản cố định:  Kế toán theo dõi và quản lý TSCĐ về cả về số lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và du lịch hiro , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và du lịch hiro , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và du lịch hiro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay