Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV thành tú

75 172 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:14

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Luận văn Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ công ty TNHH XDTM DV Thành Tú SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường diễn sôi động nay, muốn thích ứng đứng vững yêu cầu đề cho doanh nghiệp phải vận động hết mình, sáng tạo công tác quản lý, tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng có hiệu nguồn lực Kế toán giữ vai trò tích cực việc quản lý tài sản điều hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm vật chất cấu thành từ nguyên, vật liệu, yếu tố thiếu trình sản xuất Trong trình sản xuất nói chung có mục tiêu làm để tiết kiệm chi phí, thu lại lợi nhuận cao Để thực mục tiêu đòi hỏi công tác kế toán nguyên, vật liệu phải chặt chẽ, khoa học Đây công việc quan trọng để quản lý, dự trữ, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu cần thiết cho sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vật tư Điều giúp cho doanh nghiệp có sở tồn phát triển đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa Nhận thức điều này, sau thời gian ngắn tìm hiểu thực tập công tác kế toán Công ty TNHH XDTM DV Thành Tú em chọn đề tài:”Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ doanh nghiệp” Nội dung đề tài gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ Chương 2: Thực trạng vấn đề nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ Công ty TNHH XDTM DV Thành Tú Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ Công ty TNHH XDTM DV Thành Tú Trong thời gian thực tập viết báo cáo có nhiều cố gắng trình độ khả hạn chế Trong thời gian tìm hiểu tiếp cận thực tế ngắn Bản thân khỏi tránh khỏi thiếu sót định Kính mong thầy cô hướng dẫn, Ban Giám Đốc anh, chị phòng kế toán-tài Công Ty góp ý để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tổ kế toán, giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Lành, ban lãnh đạo Công Ty, phòng Tài chính-Ké toán tận tịnh giúp đỡ em trình thực tập hoàn thiện báo cáo Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực tập: SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Lê Thị Kim Hiếu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1 Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL 1.1.1.1 Khái niệm Nguyên vật liệu doanh nghiệp đối tượng lao động mua tự chế biến dùng chủ yếu cho trình chế tạo sản phẩm 1.1.1.2 Đặc điểm Nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất chuyển hóa thành sản phẩm, giá trị yếu tố hình thành nên giá thành sản phẩm - Về mặt giá trị: giá trị nguyên vật liệu đưa vào sản xuất thường có xu hướng tăng lên nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm - Về hình thái: Khi đưa vào trình sản xuất nguyên vật liệu thay đổi hình thái thay đổi hoàn toàn phụ thuộc vào hình thái vật chất mà sản phẩm nguyên vật liệu tạo - Giá trị sử dụng: Khi sử dụng nguyên vật liệu dùng để sản xuất nguyên vật liệu tạo thêm giá trị sử dụng khác 1.1.13 Yêu cầu quản lý - Tập trung quản lý chặt chẽ, có hiệu vật liệu trình thu mua dự trữ bảo quản sử dụng - Trong trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu chặt chẽ khoa học công cụ quan trọng để quản lý tình hình thu mua nhập, xuất, bảo quản sử dụng vật liệu - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ nhằm ngăn chặn tượng tiêu cực 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ 1.1.2.1 Khái niệm Công cụ dụng cụ tư liệu lao động đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng quy định tài sản cố định Vì vậy, công cụ dụng cụ quản lý hạch toán giống nguyên vật liệu 1.1.2.2 Đặc điểm - Giá trị: Trong trình tham gia sản xuất giá trị công cụ dụng cụ chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành - Hình thái: Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu - Giá trị sử dụng: Đối với công cụ dụng cụ giá trị sử dụng tỉ lệ nghịch với thời gian sử dụng - Theo quy định hành tư liệu sau không phân biệt theo tiêu chuẩn thời gian sử dụng giá trị thực tế kế toán phải hạch toán công cụ dụng cụ: + Các loại bao bì để dựng vật tư hàng hóa trình thu mua, bảo quản dự trữ tiêu thụ + Các loại bao bì kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng + Các lán trại tạm thời, đà giáo, ván khuôn, giá lắp, chuyên dùng cho sản xuất lắp đặt + Những dụng cụ đồ nghề thủy tinh, sành sứ, quần áo, giày dép chuyên dùng để lao động 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ - Trên sở chứng từ có liên quan kế toán tiến hành ghi chép, phản ánh xác, kịp thời, số lượng, chất lượng giá trị thực tế loại thứ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập, xuất, tồn tiến hành vào sổ chi tiết bảng tổng hợp - Vận dụng đắn phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ Hướng dẫn kiểm tra phận, đơn vị thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Kiểm tra việc thực kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ Phát xử lý kịp thời vật liệu, công cụ dụng cụ thừa, thiếu, ứ đọng, phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng lãng phí - tham gia kiểm kê đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ quy định nhà nước, lập báo cáo kế toán vật liệu, dụng cụ phục vụ cho công tác lãnh đạo quản lý, điều hành phân tích kinh tế 1.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.2.1.1 Phân loại nguyên vật liệu Có nhiều tiêu thức phân loại nguyên vật liệu thông thường kế toán sử dụng số tiêu thức sau để phân loại nguyên vật liệu: - Nếu theo tính sử dụng chia nguyên vật liệu thành nhóm: + Nguyên liệu, vật liệu chính: Là nguyên vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm (Cũng bán thành phẩm mua ngoài) Ví dụ, SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành doanh nghiệp dệt nguyên vật liệu sợi khác sản phẩm doanh nghiệp dệt Đường thành phẩm nhà máy đường nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất kẹo… Vì vậy, khái niệm nguyên vật liệu gắn liền với doanh nghiệp sản xuất cụ thể Trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ không đặt khái niệm nguyên, vật liệu chính, phụ Nguyên vật liêu bao gồm bán thành phẩm mua với mục đích tiếp tục trình sản xuất chế tạo sản phẩm hàng hóa Ví dụ: Các doanh nghiệp mua loại vải thô khác để nhuộm, in… nhằm cho đời loại vải khác đáp ứng nhu cầu sử dụng + Vật liệu phụ: loại vật liệu tham gia vào trình sản xuất không cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm mà kết hợp với nguyên, vật liệu làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, làm tăng thêm chất lượng giá trị sản phẩm Ví dụ: Đối với doanh nghiệp dệt nguyên vật liệu phụ loại chế phẩm màu khác dùng để nhuộm sợi, làm tăng vẻ đẹp cho vài, doanh nghiệp may vật liệu phụ loại keo dán khác nhau, loại vải đắp khác nhằm trang trí tăng thêm độ bền quần áo Vật liệu phụ sử dụng để tạo điều kiện cho trình chế tạo sản phẩm thực bình thường phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật phục vụ cho trình lao động + Nhiên liệu: loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất Nhiên liệu tồn thể lỏng xăng, dầu, thể rắn loại than đá, than bùn thể khí ga… + Phụ tùng thay thế: vật tư, sản phẩm dùng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tài… Ví dụ: loại ốc, đinh, vít, bulong để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị loại vỏ, ruột xe khác để thay cho phương tiện vận tài… + Vật liệu thiết bị xây dựng bản: loại vật liệu, thiết bị dùng xây dựng như: gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép… Đối với thiết bị xây dựng gồm thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng loại thiết bị điện, loại thiết bị vệ sinh + Phế liệu: Là phần vật chất mà doanh nghiệp thu hồi trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Ví dụ: Khi đưa vật liệu vải vóc để cắt, may thành loại quần áo khác doanh nghiệp thu hồi phế liệu loại vải vụn loại quần áo không chất lượng, không đạt yêu cầu bị loại khỏi trình sản xuất Cách phân loại mang tính tương đối, gắn liền với SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành doanh nghiệp cụ thể có số loại vật liệu phụ, có phế liệu doanh nghiệp lại vật liệu thành phẩm trình sản xuất kinh doanh khác - Trường hợp vào nguồn cung cấp kế toán phân loại nguyên vật liệu thành nhóm khác như: + Nguyên, vật liệu mua nguyên vật liệu doanh nghiệp mua mà có, thông thường mua nhà cung cấp + Vật liệu tự chế biến vật liệu doanh nghiệp sản xuất sử dụng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm + Vật liệu thuê gia công vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản xuất, mua mà thuê sở gia công + Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh nguyên vật liệu bên liên doanh góp vốn theo thỏa thuận hợp đồng liên doanh + Nguyên, vật liệu cấp nguyên vật liệu đơn vị cấp cấp theo quy định 1.2.1.2 Phân loại công cụ dụng cụ - Công cụ dụng cụ lao động: dụng cụ gỡ lắp, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ quản lý, dụng cụ áo bảo vệ lao động, khuôn mẫu, lán trai - bao bì luân chuyển - Đồ nghề cho thuê 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho Nguyên, vật liệu yếu tố cấu thành nên hàng tồn kho, kế toán nguyên, vật liệu phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Hàng tồn kho tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thực thấp giá trị gốc phải tính theo giá trị thực Giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho thời điểm trạng thái Để theo dõi biến động nguyên, vật liệu tổng hợp tiêu kinh tế có liên quan đến nguyên, vật liệu, doanh nghiệp cần thực việc tính giá nguyên, vật liệu Tính giá nguyên vật liệu phương pháp kế toán dùng thước đo tiền tệ để thể trị giá nguyên, vật liệu nhập - xuất tồn kho kỳ Nguyên, vật liệu doanh nghiệp tính giá theo giá thực tế giá hạch toán Giá thực tế nguyên, vật liệu nhập kho xác định tùy theo nguồn nhập, lần nhập cụ thể sau: SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành - Nguyên vật liệu mua ngoài: Trị giá thực tế NL, VL ngoại nhập = Giá mua hóa đơn (Cả thuế NK có) + Chi phí thu mua Các khoản giảm (kể hao mòn - trừ phát sinh mua NVL định mức) + Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (GTGT) theo phương pháp trực tiếp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, dùng cho hoạt động nghiệp, phúc lợi dự án giá trị nguyên vật liệu mua vào phản ánh theo tổng giá trị toán bao gồm thuế GTGT đầu vào không khấu trừ (nếu có) + Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ giá trị nguyên vật liệu mua vào phản ánh theo giá mua chưa có thuế Thuế GTGT đầu vao mua nguyên vật liệu thuế GTGT đầu vào dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản… khấu trừ hạch toán vào tài khoản 133 + Đối với nguyên vật liệu mua ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch Giá gốc = Giá mua + Thuế không hoàn lại (nếu có) + Chi phí mua hàng (nếu có) - Các khoản giảm trừ (nếu có) - Vật liệu tự chế biến: Trị giá thực tế vật liệu tự chế biến nhập lại kho bao gồm trị giá thực tế vật liệu xuất để chế biến chi phí chế biến Giá thực tế = nhập kho Chi phí chế Giá thực tế vật liệu + biến xuất chế biến - Vật liệu thuê gia công: Trị giá thực tế vật liệu thuê gia công nhập lại kho bao gồm trị giá thực tế vật liệu xuất để thuê gia công, chi phí gia công chi phí vận chuyển từ kho doanh nghiệp gia công, từ nơi gia công lại kho doanh nghiệp Giá thực tế = nhập kho Chi phí gia + Giá thực tế thuê + công gia công Chi phí vận chuyển - Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần giá thực tế bên tham gia góp vốn chấp nhận SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Giá thỏa thuận bên tham gia góp vốn Giá thực tế nhập kho Chi phí liên quan (nếu có) 1.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho Khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho trình sản xuất thực tế nguyên vật liệu xuất dùng Vì nguyên vật liệu nhập kho thời điểm khác theo nguồn nhập khác theo giá thực tế nhập kho khác nhau, nên doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá sau: - Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh: Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh xác định giá xuất kho loại nguyên, vật liệu theo giá thực tế lần nhập, nguồn nhập cụ thể Phương pháp thường áp dụng doanh nghiệp có loại mặt hàng, mặt hàng có giá trị lớn mặt hàng ổn định nhận diện Giá trị hàng xuất kỳ Đơn giá xuất tương ứng Số lượng hàng xuất X kỳ = - Phương pháp nhập sau - Xuất trước (LIFO) Phương pháp nhập sau - xuất trước áp dụng dựa giả định hàng tồn kho mua sau hay sản xuất sau xuất trước hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho mua sản xuất trước Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập sau gần sau cùng, giá trị hàng tồn kho tính theo giá hàng nhập kho đầu kỳ gần đầu kỳ tồn kho - Phương pháp bình quân gia quyền Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị loại hàng xuất kho tính theo giá trị trung bình loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ giá trị loại hàng tồn kho mua sản xuất kỳ: Giá thực tế NL-VL công cụ xuất dùng kỳ Đơn giá bình quân SVTH: = Số lượng vật liệu công cụ xuất dùng + Đơn giá bình quân Trị giá thực tế NL-VL, + CCDC tồn kho đầu kỳ Trị giá thực tế NL-VL, CCDC nhập kho kỳ Số lượng NL-VL, + CCDC tồn kho đầu kỳ Số lượng NL-VL, CCDC nhập kho kỳ = Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Giá trị trung bình tính theo thời kỳ thời điểm phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền tự lựa chọn cho phương pháp tính giá thực tế xuất kho nguyên, vật liệu cho phù hợp với doanh nghiệp 1.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 1.3.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 1.3.1.1 Chứng từ Để theo dõi tình hình, nhập xuất nguyên vật liệu doanh nghiệp cần sử dụng nhiều loại chứng từ khác Có chứng từ doanh nghiệp tự lập phiếu nhập kho,… có chứng từ đơn vị khác lập, giao cho doanh nghiệp hóa đơn bán hàng hóa đơn GTGT có chứng từ mang tính chất bắt buộc thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho… có chứng từ mang tính chất hướng dẫn biên kiểm nghiệm, phiếu xuất vật tư theo hạn mức, … Tuy nhiên, cho dù sử dụng loại chứng từ doanh nghiệp cần tuân thủ trình tự lập, phê duyệt lưu chuyển chứng từ để phục vụ cho việc ghi sổ kế toán nâng cao hiệu quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp, loại chứng từ theo dõi tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu bao gồm: - Chứng từ nhập + Hóa đơn bán hàng thông thường hóa đơn giá trị gia tăng + Phiếu nhập kho + Biên kiểm nghiệm - Chứng từ xuất + Phiếu xuất kho + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội + Phiếu xuất vật tư theo hạn mức - Chứng từ theo dõi quản lý + thẻ kho + Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ + Biên kiểm kê hàng tồn kho 1.3.1.2 Sổ kế toán sử dụng - Sổ chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Bảng tổng họp chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Thẻ kho (Sổ kho) SVTH: Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành - Bảng kê nhập xuất (nếu có) 1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.3.2.1 Phương pháp thẻ song song Đặc điểm phương pháp thẻ song song sử dụng sổ chi tiết để theo dõi thường xuyên, liên tục biến động mặt hàng tồn kho số lượng giá trị Hàng ngày định kỳ, sau nhập chứng từ kho, kế toán tiến hành việc kiểm tra, ghi giá phản ánh vào sổ chi tiết mặt số lượng giá trị Cuối tháng, kế toán đối chiếu số liệu tồn kho theo chi tiết loại sổ chi tiết với số liệu tồn kho thẻ kho số liệu kiểm kê thực tế, có chênh lệch phải xử lý kịp thời Sau đối chiếu đảm bảo số liệu khớp đúng, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp chi tiết Nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu Số liệu bảng tổng hợp chi tiết Nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu dùng để đối chiếu với số liệu tài khoản 152 “Nguyên, vật liệu” sổ Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ dàng ghi chép đối chiếu có nhược điểm trùng lặp công việc Nhưng phương pháp tiện lợi doanh nghiệp xử lý công việc máy tính * Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song Chứng từ nhập Thẻ kho Sổ chi tiết vật liệu Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ xuất Trong đó: Ghi hàng ngày định kỳ Đối chiếu, kiểm tra Ghi cuối kỳ 1.3.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Là sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để theo dõi biến động mặt hàng tồn kho số lượng trị giá Việc ghi sổ thực lần vào SVTH: Trang: 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 26 Ngày 30 tháng 10 năm 2008 Diễn giải Tài khoản Số tiền Nợ Có Xuất xi măng đúc bê tông 621 152 4.690.000 Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông 621 152 900.000 Xuất kho thép tròn D  10mm đúc bê tông 621 152 377.500 Xuất kho đinh xây dựng nhà truyền thống 154XD 152 179.900 Xuất kho dầu diezen cho công trình nhà truyền thống 154XD 152 3.374.600 Tổng cộng Ghi 9.522.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc Nam Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2008 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Kế toán trưởng (Đóng dấu, ký, họ tên) Trang: 61 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 27 Ngày 30 tháng 11 năm 2008 Diễn giải Nhập kho 10 xi măng Nhập kho thép 12 Nhập kho đinh Nhập kho đinh đĩa thừa phát Tài khoản Nợ Có 152 331 152 111 152 111 152 3381 Tổng cộng Số tiền Ghi 7.090.000 1.080.000 257.000 1.542.200 9.969.200 Kèm theo 01 chứng từ gốc Nam Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Đóng dấu, ký, họ tên) Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 28 Ngày 30 tháng 11 năm 2008 Diễn giải Tài khoản Nợ Có Xuất kho xi măng Hải Vân cho xây dựng 154XD 152 Xuất thép 12 cho công trình mẫu giáo 154XD 152 Xuất đinh đĩa xây dựng trường mẫu giáo 154XD 152 154XD 152 Xuất cọc tre xây dựng trường mẫu giáo 154XD 152 Xuất dây thép xây dựng nhà truyền thống Tổng cộng Số tiền 3.428.000 3.600.000 67.296 1.050.000 490.920 8.636.216 Kèm theo 01 chứng từ gốc Nam Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2008 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Kế toán trưởng (Đóng dấu, ký, họ tên) Trang: 62 Ghi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 29 Ngày 30 tháng 11 năm 2008 Diễn giải Tài khoản Nợ Có 152 331 152 112 152 112 152 112 Nhập kho thép D  10mm Nhập kho đá 1x2 Nhập kho dầu diezen Nhập kho nhựa đường Tổng cộng Số tiền Ghi 6.795.000 4.500.000 4.700.000 1.250.000 17.245.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc Nam Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Đóng dấu, ký, họ tên) Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 30 Ngày 30 tháng 12 năm 2008 Diễn giải Xuất kho xi măng cho xây dựng Xuất kho thép D  10 mm Xuất kho thép D > 18mm Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông Xuất kho nhựa đường Tài khoản Nợ Có 154XD 152 154XD 152 154XD 152 621 152 154XD 152 Tổng cộng Số tiền 7.090.000 1.510.000 2.235.000 2.250.000 94.500 13.179.500 Kèm theo 01 chứng từ gốc Nam Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Kế toán trưởng (Đóng dấu, ký, họ tên) Trang: 63 Ghi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Từ chứng từ ghi sổ, kế toán lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ lập sổ TK 152 Đơn vị:Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú Địa chỉ:Nam Giang - Quảng Nam SỔ CÁI TÀI KHOẢN 152 Quý IV năm 2008 Tên TK: Nguyên Vật liệu Ngày Chứng từ ghi sổ Số Ngày Diễn giải Số hiệu: 152 TK đối Số tiền ứng Nợ I Số dư đầu kỳ Có 51.382.850 30/12 25 30/10 Nhập kho 10 xi măng 111 6.700.000 25 30/10 Nhập kho 50 xi măng 112 35.450.000 25 30/10 Nhập kho 15m3 đá 1x2 111 1.350.000 25 30/10 Nhập kho 300kg thép tròn D > 18mm 111 2.235.000 26 30/10 Xuất xi măng đúc bê tông 621 4.690.000 26 30/10 Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông 621 900.000 26 30/10 Xuất kho thép tròn D 10mm đúc bê tông 621 377.500 26 30/10 Xuất đinh xây dựng nhà truyền thống 154XD 179.900 26 30/10 Xuất dầu Diezen xây nhà truyền thống 154XD 3.374.600 27 30/10 Nhập kho 10 xi măng 331 7.090.000 27 30/11 Nhập kho thép 12 111 1.080.000 27 30/11 Nhập kho đinh 111 257.000 27 30/11 Nhập kho đinh đĩa thừa 3381 SVTH: Trang: 64 1.542.200 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành phát ` 28 30/11 Xuất kho xi măng Hải Vân cho xây dựng 154XD 3.428.000 28 30/11 Xuất thép 12 cho công trình mẫu giáo 154XD 3.600.000 28 30/11 Xuất đinh đĩa xây dựng nhà mẫu giáo 154XD 67.296 28 30/11 Xuất cọc tre xây dựng trường mẫu giáo 154XD 1.050.000 28 30/11 Xuất dây thép xây dựng nhà truyền thống 154XD 490.920 29 30/12 Nhập kho thép D 10mm 331 6.795.000 29 30/12 Nhập kho đá 1x2 112 4.500.000 29 30/12 Nhập kho dầu diezen 112 4.700.000 29 30/12 Nhập kho nhựa đường 112 1.250.000 30 30/12 Xuất kho xi măng cho xây dựng 154XD 7.090.000 30 30/12 Xuất kho thép D  10mm 154XD cho xây dựng 1.510.000 30 30/12 Xuất kho thép D > 18mm 154XD 2.235.000 30 30/12 Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông 621 2.250.000 30 30/12 Xuất kho nhựa đường 154XD SVTH: 94.500 II Cộng phát sinh 72.949.200 31.337.716 III Số dư cuối kỳ 92.994.334 Trang: 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Đơn vị: Công ty TNHHXDTM&DV Thành tú BÁO CÁO NHẬP – XUẤT – TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU Địa chỉ: Nam Giang - Quảng Nam Từ ngày 1/10/2008 đến 30/12/2008 STT Tên vật liệu Tồn đầu quý Nhập quý Xuất quý Tồn cuối quý Lượng Thành tiền Lượng Đơn giá Thành tiền Lượng Đơn giá Thành tiền Lượng Thành tiền (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Vật liệu Xi măng 0 10 670.000 6.700.000 10 670.000 6.700.000 0 60 709.000 42.540.000 12 709.000 8.508.000 45 34.032.000 1012.5 12.150.000 90 12.000 1.080.000 300 12.000 3600.000 802,5 9.630.000 Thép 12 900 7.550 6.795.000 250 7.550 1.887.500 2.150 16.232.500 Thép D  1.500 11.325.000 10mm Thép D> 1.600 11.920.000 300 7.450 2.235.000 300 7.450 2.235.000 1.600 11.920.000 18mm Đá 1x2 0 65 90.000 5.850.000 35 90.000 3.150.000 30 2.700.000 II Vật liệu phụ Đinh 130 668.200 50 5.140 257.000 35 5.140 179.900 145 745.300 Đinh đĩa 3.000 4.206.000 1.100 1.402 1.542.200 48 1.402 67.296 4.052 5.680.904 Bao tải 762,5 3.050.000 0 0 0 762,5 3.050.000 Cọc tre 460 3.220.000 0 150 7.000 1.050.000 310 2.170.000 10 Dây thép 75 613.650 0 66 8182 490.920 15 122.730 III Nhiên liệu 11 Dầu diezen 900 4.230.000 1.000 4.700 4.700.000 718 4.700 3.374.600 1.182 5.555.400 12 Nhựa đường 0 66 18.900 1.250.000 18.900 94.500 61 1.155.500 Tổng cộng 9.440 51.382.850 3.641 72.949.200 1.923 31.337.716 11.158 92.994.334 SVTH: Trang: 66 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Nam Giang ngày 30 tháng 12 năm 2008 Người lập biểu (Ký, họ tên) SVTH: Kế toán trưởng (Đóng dấu, ký, họ tên Trang: 67 Giám đốc (Đóng dấu, ký, họ tên) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XDTM VÀ DV THÀNH TÚ 3.1 Biện pháp khắc phục hoạt động nghiên cứu 3.1.1 Đánh giá thực trạng 3.1.1.1 Nhận xét chung kế toán nguyên vật liệu Qua thời gian thực tập Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú với giúp đỡ tận tình công ty, đặc biệt phòng kế toán, với thực tế mà thân tiếp cận tình hình công ty Em xin trình bày ý kiến nhận xét công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty thể qua ưu nhược điểm sau: * Ưu điểm: Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú công ty chuyên thi công xây lắp công trình, sở hạ tầng, qua trình tồn phát triển công ty ngày có uy tín thị trường Trong chế thị trường nay, cạnh tranh ngày diễn gay gắt mạnh mẽ, đòi hỏi phải có kế hoạch, phương pháp quản lý chặt chẽ, giành hợp đồng vấn đề khó khăn Vì công ty tổ chức thi công tiến độ, đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ, kỹ thuật công trình nên tạo niềm tin tin cậy cho đối tác Tổ chức máy gọn nhẹ sở mối quan hệ với phòng ban, thông tin từ giám đốc xuống phòng ban giải kịp thời Bộ máy kế toán tổ chức theo hinh thức tập trung phù hợp với công ty Đội ngũ nhân viên kế toán tuổi trẻ, nhiệt tình, có trình độ, có tay nghề, có lực chuyên môn cao Sử dụng thành thạo vi tính dựa vào để lấy sở liệu cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nguyên, vật liệu nói riêng tất phần mềm quản lý nói chung * Hình thức kế toán Công ty vận dụng hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ phù hợp với quy mô đặc điểm công ty Các chứng từ cập nhật kịp thời, sổ sách kế toán chi tiết ghi chép rõ ràng, thuận tiện cho việc theo dõi nguyên, vật liệu kho Trong công tác tổ chức sổ kế toán, công ty kết hợp sáng tạo hình thức kế toán với * Công tác quản lý nguyên, vật liệu SVTH: Trang: 68 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Bộ phận kế toán nguyên, vật liệu công ty quản lý, theo dõi nguyên vật liệu chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên đối chiếu phiếu nhập, phiếu xuất với thẻ kho * Phương pháp tính giá nguyên vật liệu Áp dụng phương pháp nhập trước - xuất trước nên việc xuất dùng công ty kỳ hạch toán xác Chứng từ luân chuyển phòng kế toán nhanh chóng, ưu điểm lớn công ty, vận chuyển xa chứng từ kịp thời, không gây trở nguyên, vật liệuại cho công tác hạch toán kế toán Công ty xây dựng đơn giá xuất nguyên vật liệu theo giá thực tế giúp cho việc hạch toán nhập - xuất - tồn nguyên, vật liệu tốt xác * Một số điểm tồn hạch toán nguyên, vật liệu công ty Các kế toán thường dồn công việc vào cuối tháng, quý xử lý nên dễ gây chậm trễ việc tổng hợp số liệu báo cáo tài Việc hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu theo phương pháp thẻ song song dễ kiểm tra đối chiếu việc ghi chép trùng lặp Do xuất nguyên, vật liệu với số lượng nhiều nên công trình hoàn thành tất yếu phải có phế liệu thải có vật liệu thừa thủ kho tiến hành làm thủ tục nhập sau đánh giá lại vật liệu thừa Còn phế liệu công ty xây dựng nên phế liệu chủ yếu xi măng, thép, vôi… tái tạo sử dụng lại Vì công ty cần phải xem lại việc cung cấp nguyên vật liệu cho công trình có biện pháp để sử dụng tiết kiệm đảm bảo chất lượng cho công trình nhằm giảm bớt phế liệu thải Nguyên, vật liệu không tự có mà dự trữ nên phải mua từ doanh nghiệp khác theo hợp đồng mua bán nên việc cung cấp nguyên, vật liệu cho công trình khó khăn Công tác quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ sổ sách thủ kho kiêm kế toán vật tư nên dễ dẫn tới thất thoát nguyên, vật liệu công ty 3.2 Một số ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên, vật liệu Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú em nhận thấy cấu tổ chức máy công ty không phức tạp Vì vậy, công ty cần đưa biện pháp nhằm giảm bớt trách nhiệm cho giám đốc * Bộ phận kế toán Do công ty áp dụng hình thức tập trung quản lý nhân viên phòng kế toán, kế toán trưởng người trực tiếp hỗ trợ cho giám đốc cần thiết Do công tác ghi chép, hạch toán hầu hết kế toán vật tư kế toán trưởng, việc SVTH: Trang: 69 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành tính toán tương đối nhiều số lượng nhân viên thiếu Trách nhiệm kế toán trưởng cao, khối lượng công việc nhiều nên việc kiểm tra, giám sát kế toán trưởng gặp nhiều khó khăn Như để đảm bảo cho công tác kế toán công ty tốt , số liệu cung cấp cách kịp thời, xác công ty cần tuyển thêm nhân viên cho phòng kế toán nhằm giảm bớt trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng Để giảm bớt trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng Để giảm bớt tránh thất thoát kho nên thủ kho, đảm bảo cho việc hạch toán nhanh chóng xác Vì cần phải tuyển thủ quỹ, tách kế toán tiền mặt tạo thành hai công việc khác * Hình thức kế toán Hình thức kế toán công ty áp dụng phù hợp thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính Nhưng việc báo cáo số liệu không kịp thời, hàng quý kế toán tổng hợp số liệu làm báo cáo * Quản lý nguyên vật liệu: Để theo dõi chi tiết nguyên, vật liệu, công ty cần mở tài khoản để giúp cho việc hạch toán chi tiết rõ ràng Các tài khoản dùng để hạch toán xuất nguyên, vật liệu so với lý thuyết học tài khoản dùng để hạch toán xuất nguyên, vật liệu không giống Ở công ty, xuất nguyên, vật liệu để thi công, xây dựng, kế toán ghi sổ Nợ TK 134XD, 1421, 621,1361 Có TK 152 Đặc điểm đơn vị xây lắp sản xuất xây dựng thường diễn trời, chịu tác động trực tiếp điều kiện môi trường tự nhiên việc thi công xây lắp mức độ mang tính chất thời vụ Do đó, trình thi công, công ty nên bảo quản vật tư Cần tổ chức kho vật tư cho thuận tiện nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp nhanh chóng, tiến độ thi công thời tiết thuận tiện Đối với vật liệu mát, công ty chưa có phương pháp hạch toán mà xem chi phí giá thành sản phẩm làm tăng giá thành Theo em, xác định giá trị vật liệu thất thoát phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường Nợ TK 138 (1388) Nợ TK 821 (Chi phí bất thường) Có TK 621 (Chi phí nguyên vật liệu hư hỏng công trình) Trên ý kiến em, thời gian tiếp cận thực tế không nhiều nên trình đưa ý kiến tránh khỏi sai sót, mong góp ý anh chị phòng kế toán giáo viên hướng dẫn SVTH: Trang: 70 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành 3.2.2 Kiến nghị 3.2.2.1 Qua năm học trường, sử giảng dạy nhiệt tình thầy (cô), trang bị cho em kinh doanhến thức nghiệp vụ kế toán lý luận trị, sinh viên trường, em xin có số ý kiến nhỏ sau: Đa phần doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán máy vi tính Việc học kế toán máy chưa đủ, nhà trường cần thêm vào chương trình học kế toán môn mới, “Phần mềm kế toán” Như vậy, sau trường học sinh tiếp cận làm việc với thực tế dễ dàng bỡ ngỡ Ngoài ra, nhà trường nên tạo điều kiện để sinh viên có thêm thời gian thực tập, có nhiều thời gian làm quen tiếp cận với thực tế nhiều 3.2.2.2 Đối với doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, công ty chuyên xây dựng công trình, doanh nghiệp có nhiều thuận lợi không khó khăn Doanh nghiệp đưa biện pháp nhằm phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn Tuy nhiên, để cạnh tranh với doanh nghiệp công ty khác, muốn đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải linh hoạt không ngừng tự nâng cao mình, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, em xin đề xuất số ý kiến sau: - Là công ty xây dựng nên sau hoàn tất công trình tất yếu phải có phế liệu thải Phế liệu chủ yếu xi măng, thép, vôi… tái tạo sử dụng lại Vì thế, công ty cần phải xem xét lại việc cung cấp nguyên vật liệu cho công trình có biện pháp sử dụng tiết kiệm - Để hạn chế việc thất thoát nguyên vật liệu, doanh nghiệp nên tách riêng thủ kho kế toán vật tư thành hai công việc riêng, độc lập với SVTH: Trang: 71 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành LỜI KẾT Trong kinh tế thị trường nay, việc hạch toán chi phí NVL, CCDC quan trọng doanh nghiệp Bởi NVL yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Việc hạch toán chi phí NVL cách xác giúp Giám đốc có định đắn, kịp thời cho hoạt động SXKD Đồng thời hạch toán chi phí NVL cách hợp lí giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng cạnh tranh thị trường Qua thời gian thực tập Công ty TNHH XDTM DV Thành Tú tạo cho sở lí luận vững để áp dụng vào thực tế Với khả hạn chế thời gian thực tập hạn hẹp Tôi tìm thấy số ưu nhược điểm công ty, ý kiến hợp lý chưa hợp lý, mong thành viên kế toán đơn vị xem xét thông cảm Mặc dù thân cố gắng khả thời gian có hạn nên chuyên đề có sai sót định, kính mong thầy cô giáo anh chị em phòng kế toán công ty thông cảm góp ý để hoàn thiện kiến thức Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cô giáo Đoàn Thị Lành với Ban lãnh đạo, anh chị Phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH XDTM DV Thành Tú giúp đỡ hoàn thiện chuyên đề Nam Giang, tháng năm 2009 Sinh viên thực Lê Thị Kim Hiếu SVTH: Trang: 72 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành MỤC LỤC Trang: LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1 Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.13 Yêu cầu quản lý 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Đặc điểm 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.2.1.1 Phân loại nguyên vật liệu 1.2.1.2 Phân loại công cụ dụng cụ 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho 1.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho 1.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 1.3.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 1.3.1.1 Chứng từ 1.3.1.2 Sổ kế toán sử dụng 1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 10 1.3.2.1 Phương pháp thẻ song song 10 1.3.2.3 Phương pháp sổ số dư 11 1.4 Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 12 1.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 12 1.4.1.1 Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên 12 1.4.1.2 Tài khoản sử dụng 13 14.1.3 Phương pháp hạch toán 15 SVTH: Trang: 73 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành 1.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 19 1.4.2.1 Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kỳ 19 1.4.2.2 Tài khoản sử dụng: TK 611, Tk 511, 152, 111, 112, 131, 331,… 19 1.4.2.3 Phương pháp hạch toán 20 1.5 Một số trường hợp khác nguyên, vật liệu - công cụ, dụng cụ 21 1.5.1 Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 21 1.5.2 Kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ thừa thiếu kiểm kê 21 1.5.3 Kế toán cho thuê công cụ dụng cụ 22 1.5.4 Kế toán chuyển công cụ dụng cụ thành TSCĐ ngược lại 23 1.5.5 Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho: 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÚ 25 2.1 Khái quát sơ lược Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Thành Tú 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 25 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 25 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 27 2.1.1.2.1 Chức Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 27 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh công ty 28 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 28 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 29 2.1.2.2.1 Đặc điểm chung 29 2.1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 30 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty TNHHXDTM DV Thành Tú 31 2.1.2.2.1 Tổ chức máy kế toán công ty 31 2.1.2.2.2 Hình thức sổ kế toán công ty TNHH TM DV Thành Tú: 33 2.1.3 Một số tiêu khác 34 2.1.3.1 Hệ thống tài khoản áp dụng Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 34 2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 34 2.1.3.3 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 34 SVTH: Trang: 74 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành 2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty vấn đề quản lý, nâng cao hiệu sử dụng nguyên vật liệu Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 34 2.2.1 Nguồn nguyên vật liệu Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 34 2.2.1.1 Phân loại nguyên vật liệu công ty 34 2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công ty: 35 2.2.1.3 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: 36 2.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu công ty TNHHXDTM DV Thành Tú: 36 2.2.2.1 Tính giá vật liệu nhập kho: 36 2.2.2.2 Tính giá vật liệu xuất kho: 36 2.2.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty TNHH XDTM DV Thanh Tú 36 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 36 2.2.3.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên, vật liệu 36 2.2.3.3 Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu 37 2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công ty TNHH XDTM&DV Thành Tú 39 2.2.4.1 Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 39 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XDTM VÀ DV THÀNH TÚ 68 3.1 Biện pháp khắc phục hoạt động nghiên cứu 68 3.1.1 Đánh giá thực trạng 68 3.1.1.1 Nhận xét chung kế toán nguyên vật liệu 68 3.2.2 Kiến nghị 71 LỜI KẾT 72 Tài liệu tham khảo: Tai lieu ke toan Dich vu ke toan Hoc ke toan tong hop Dich vu ke toan thue - SVTH: Trang: 75 [...]... công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 2.1.3.3 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 2.2.1 Nguồn nguyên vật liệu của Công ty TNHH XDTM và DV. .. cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Kế toán trưởng (Kế toán tổng hợp) Kế toán công nợ thanh toán SVTH: Kế toán ngân hàng Kế toán vật tư kiêm thủ kho Trang: 31 Thủ quỹ kiêm kế toán tiền mặt Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ chức năng 2 Chức năng và nhiệm của mỗi nhân viên tại công ty TNHHTM và DV Thành Tú a Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hơp: Là người... lại công cụ dụng cụ cho thuê Nợ TK 153 CCDC được thu hồi Có Tk 142, 242 SVTH: Giá trị còn lại chưa tính vào chi phí hoạt động Trang: 22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành 1.5.4 Kế toán chuyển công cụ dụng cụ thành TSCĐ và ngược lại - Chuyển công cụ dụng cụ thành tài sản cố định + Công cụ trong kho Nợ TK 211 Có Tk 153 Giá xuất kho của công cụ dụng cụ + Công cụ đang sử dụng Nợ TK 211 Nguyên. .. phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý và điều hành phân tích kinh tế SVTH: Trang: 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Thị Lành 2.2.1.3 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: Công ty vật liệu xây lắp và kinh doanh Đà Nẵng, nhà máy xi măng Hoàng Thạch,… 2.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại công ty TNHHXDTM và DV Thành Tú: Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty căn cứ vào hợp đồng mua bán trên... hóa, nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ, hoặc trị giá thực tế hàng hóa xuất bán - Trị giá thực tế của hàng hóa, nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ mua vào trả lại cho người bán, hoặc được giảm giá Tài khoản 611 có 2 tài khoản cấp 2: Tk 6111: Mua nguyên, vật liệu TK 6112: Mua hàng hóa 1.4.2.3 Phương pháp hạch toán 1) Đầu kỳ kết chuyển giá trị thực tế của nguyên, vật liệu, công cụ, dụng. .. tài sản và phản ánh số chênh lệch và đánh giá lại tài sản vào sổ kế toán - Nếu giá trị đánh giá lớn hơn giá trị ghi trên sổ kế toán Nợ TK 152, 153 Phần chênh lệch tăng do đánh giá lại Có TK 412 - Nếu giá trị đánh giá nhỏ hơn giá trị ghi trên sổ kế toán Nợ TK 421 Có TK 152, 153 1.5.2 Kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ thừa thiếu khi kiểm kê - Kế toán thừa nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ + Khâu... VẤN ĐỀ Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÚ 2.1 Khái quát sơ lược về Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Tú 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty * Quá trình hình thành công ty Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển nên đòi hỏi có càng nhiều cơ sở hạ tầng, các công trình... vật liệu tại Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng + Hóa đơn giá trị gia tăng + Phiếu nhập kho + giấy đề nghị xuất kho + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mọi chứng từ về vật liệu phải được tổ chức luân chuyển theo trình tự quy định như trên của kế toán trưởng 2.2.3.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên, vật liệu + Thẻ kho + Sổ kế toán chi tiết vật tư, bảng theo dõi xuất nguyên vật liệu. .. tài chính - kế toán Theo dõi, quan sát thu, chi, cân đối thu chi, hạch toán giá thành, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh Phân tích các hoạt động kinh tế tài chính, tham mưu cho giám đốc về lĩnh vực tài chính kế toán h.Các đội thi công: Trực tiếp thi công các công trình: 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHHXDTM và DV Thành Tú 2.1.2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 1 Sơ đồ... vi ngành và toàn bộ nền kinh tế - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mua, tình hình dự trữ và tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và xử lý kịp thời nguyên vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn nguyên, vật liệu thừa việc sử dụng nguyên vật liệu phi pháp, lảng phí Tham gia kiểm kê đánh giá lại nguyên vật liệu theo chế độ quy định của Nhà nước, lập báo cáo kế toán về vật liệu phục vụ công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV thành tú , Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV thành tú , Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV thành tú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay