Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp đại trường phát

71 194 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:13

Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải LỜI MỞ ĐẦU Hiện nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, sau gia nhập Tổ chức thương mại giới ảnh hưởng lớn mạnh Điều buộc doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị thích ứng tốt với môi trường cạnh tranh bình đẳng không khó khăn Muốn tồn phát triển sản phẩm làm doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, có giá thành phù hợp với túi tiền người tiêu dùng Để hạ giá thành sản phẩm có nhiều yếu tố liên quan, yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm tỷ lệ lớn giá thành sản phẩm Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hợp lý, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu mục đích, kế hoạch có ý nghĩa quan trọng việc hạ giá thành sản phẩm thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Trong trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ chặt chẽ khoa học công cụ quan trọng để quản lý tình hình nhập xuất, dự trữ, bảo quản sử dụng thúc đẩy việc cung cấp đồng loại vật liệu cần thiết cho sản xuất, đảm bảo tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí vật liệu, tránh hư hỏng mát… góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, yếu tố quan trọng, có ý nghĩa định đến sống doanh nghiệp Trong thời gian học tập trường, với tầm quan trọng ý nghĩa với mong muốn học hỏi thân muốn đóng góp ý kiến kết hợp lý luận thực tiễn nên em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ doanh nghiệp” Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Đại Trường Phát Báo cáo gồm ba phần: Chương I: Cơ sở lý luận đề tài Chương II: Thực trạng vấn đề Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Chương III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng NVL - CCDC công ty Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn cô giáo Đỗ Thị Hải, cô phòng kế toán công ty nhiệt tình bảo truyền đạt kiến thức để em học tập hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Tuy nhiên trình học tập, nghiên cứu tham khảo tài liệu, chắn em không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì em mong nhận giúp đỡ góp ý kiến từ phía Quý thầy cô bạn lớp Đồng Hới, ngày 10 tháng 02 năm 2009 SVTH: Phạm Đăng Duy SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL 1.1.1.1 Khái niệm Nguyên liệu vật liệu doanh nghiệp đối tượng lao động mua tự chế biến dùng chủ yếu cho trình chế tạo sản phẩm Giá trị nguyên liệu vật liệu thường chiếm tỷ lệ cao giá thành sản phẩm 1.1.1.2 Đặc điểm Chỉ tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, trình tham gia vào hoạt động kinh doanh bị tiêu hao toàn bộ, biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể sản phẩm Nguyên vật liệu tham gia vào trình sản xuất, giá trị vật liệu chuyển dịch hết lần vào giá trị sản phẩm làm Nguyên vật liệu không hao mòn dần tài sản cố định Nguyên vật liệu xếp vào tài sản lưu động, giá trị vật liệu thuộc vốn lưu động dự trữ Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Nguyên vật liệu có nhiều loại khác nhau, bảo quản phức tạp Nguyên vật liệu thừờng nhập xuất hàng ngày không tổ chức tốt công tác quản lý hạch toán vật liệu gây lãng phí mát 1.1.1.3 Yêu cầu quản lý NLVL Phải vào chứng từ, vào loại sổ sách chi tiết, từ thời điểm nhập xuất tồn kho Tăng cường công tác đối chiếu, kiểm tra, xác định số liệu sổ kế toán thực tế nhằm ngăn chặn tượng tiêu cực Định kỳ phải kiểm tra sổ tồn kho kho hàng, phân xưởng sản xuất nhằm điều chỉnh kịp thời tình hình nhập xuất, để cung cấp nguyên vật liệu cần 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý CCDC 1.1.2.1 Khái niệm Công cụ dụng cụ tư liệu lao động không đủ giá trị thời gian sử dụng quy định cho tài sản cố định 1.1.2.2 Đặc điểm Công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất giữ hình thái vật chất ban đầu Khi tham gia vào trình sản xuất, CCDC bị hao mòn dần, giá trị CCDC chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất kinh doanh Do cần phân bổ dần giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh 1.1.2.3 Yêu cầu quản lý CCDC SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công cụ dụng cụ có nhiều thứ, nhiều loại kho hay dùng phận phân xưởng, không theo dõi quản lý chặt chẽ CCDC gây thất thoát, lãng phí Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh, cho thuê… phải theo dõi vật giá trị sổ kế toán chi tiết theo đối tượng sử dụng Để tổ chức tốt việc quản lý công cụ dụng cụ cần phải có kho tàng để bảo quản công cụ dụng cụ cần thiết để cân, đo, đong, đếm xác Xây dựng định mức dự trữ cho laọi CCDC kho cho mức tối đa tối thiểu để đảm bảo cho sản xuất Tránh tình trạng thừa thiếu vật tư xác định rõ CCDC khâu thu mua, dự trữ sử dụng 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán NVL – CCDC 1.1.3.1 Nhiệm vụ kế toán NVL Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu tình hình thu mua vận chuyển, bảo quản, nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm cung cấp kịp thời đầy đủ cho trình sản xuất kinh doanh Áp dụng đắn phương pháp hạch toán Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, nhập – xuất kho nguyên vật liệu định mức tiêu hao Áp dụng ngững biện pháp cụ thể nhằm theo dõi kịp thời biến động NVL kho để doanh nghiệp tránh bị động trình cung cấp NVL cho sản xuất kinh doanh 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán CCDC Phản ánh xác, trung thực tình hình công cụ dụng cụ có biến động tăng giảm loại CCDC đơn vị Xuất dùng cho đối tượng sử dụng để có kế hoạch phân bổ chi phí hợp lý Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng công cụ dụng cụ đơn vị nhằm kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí tránh mát 1.2 PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL – CCDC Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ có nhiều loại khác thường xuyên biến động Mỗi loại có tính chất lý hóa khác nhau, mục đích sử dụng, cách bảo quản khác Vì để quản lý chặt chẽ NVL, CCDC đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh ổn định liên tục cần phải phân loại chúng 1.2.1 Phân loại NVL – CCDC 1.2.1.1 Phân loại NVL Hiện có nhiều cách phân loại nguyên vật liệu mà cách chủ yếu phân loại theo tác dụng trình sản xuất Theo cách phân loại NVL phân loại sau: Nguyên vật liệu chính: loại vật liệu bị biến biến đổi hình dạng tính chất chúng sau sản xuất Trong trình chế biến sản xuất để cấu thành thực thể sản phẩm Vật liệu sản phẩm công nghiệp SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải nông nghiệp khai thác từ tự nhiên chưa qua khâu chế biến công nghiệp như: sắt, thép, cát, đá… Vật liệu phụ: loại vật liệu có tác dụng phụ trình sản xuất Chủ yếu sử dụng kết hợp với vật liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo cho tư liệu lao động hoạt động bình thường Căn vào vai trò tác dụng vật liệu phụ trình sản xuất Vật liệu phụ có ba loại: Vật liệu phụ kết hợp với vật liệu để cấu thành thực thể sản phẩm vecni để đánh bóng đồ gỗ, thuốc nhuộm để nhuộm vải… Vật liệu phụ làm thay đổi chất lượng vật liệu sut để tẩy trắng bột giấy… Vật liệu phụ sử dụng để đảm bảo cho trình sản xuất dược thuận tiện liên tục dầu mỡ tra vào máy… Nhiên liệu: thứ tạo nhiệt than, củi gỗ, xăng, dầu… Phụ tùng thay thế: phụ tùng cần dự trữ để sửa chữa, thay phụ tùng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất Vật liệu thiết bị xây dựng bản: loại vật liệu, thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt công trình xây dựng bao gồm: thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ kết cấu Phế liệu: bao gồm vật liệu bị loại từ trình sản xuất lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ… bán để thu hồi vốn (VD: mạt cưa, sắt thép vụn…) Để thuận tiện tránh nhầm lẫn công tác quản lý kế toán vật liệu số lượng giá trị loại vật liệu, sở phân loại nhóm, thứ, xác định thống tên gọi loại vật liệu, nhãn hiệu, quy cách vật liệu, đơn vị đo lường, giá hạch toán loại vật liệu SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ Loại vật tư: KÝ HIỆU Danh điểm Nhóm NVL 1.2.1.2 - Ký hiệu: 152… Tên nhãn hiệu, quy cách NVL Đơn giá hạch toán Đơn vị tính Ghi Phân loại CCDC Căn vào mục đích, công dụng công cụ dụng cụ + Công cụ dụng cụ lưu động + Dụng cụ đồ nghề SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải + Dụng cụ quản lý + Dụng cụ quản lý, bảo hộ lao động + Lán trại tạm thời Các bao bì dùng để đựng hàng hóa, vật liệu công tác quản lý, công cụ dụng cụ chia: + Công cụ dụng cụ + Bao bì luân chuyển + Đồ dùng cho thuê Ngoài ra, chia CCDC dùng CCDC kho 1.2.2 Đánh giá NVL – CCDC Tính giá nguyên vật liệu dùng tiền biểu thị giá trị vật liệu theo nguyên tắc định Một nguyên tắc hạch toán vật liệu phải ghi sổ vật liệu theo giá thực tế 1.2.2.1 Đánh giá NVL – CCDC nhập kho Tùy theo trường hợp nhập kho mà giá thực tế NVL – CCDC xác định: Trường hợp NVL – CCDC mua Giá thực Giá mua Chi phí Thuế nhập tế nhập = ghi + thu + (nếu kho hóa đơn mua có) Các khoản giảm giá (nếu có) - Trường hợp NVL – CCDC tự chế biến Giá thực tế nhập kho = Giá thực tế NVL – CCDC xuất chế biến + Các chi phí chế biến phát sinh Trường hợp NVL – CCDC thuê gia công chế biến Giá thực tế nhập kho = Giá thực tế xuất kho + Chi phí vận chuyển + Chi phí gia công Trường hợp NVL – CCDC góp vốn liên doanh Giá thực tế nhập kho = Giá thống hai bên góp vốn Trường hợp NVL – CCDC ngân sách nhà nước cấp Giá thực tế nhập kho SVTH: Phạm Đăng Duy Giá thị trường thời điểm giao nhận = Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Trường hợp NVL – CCDC thu nhặt từ phế liệu thu hồi đánh giá theo giá thực tế (giá có thuế tiêu thụ giá ước tính) 1.2.2.2 Đánh giá NVL – CCDC xuất kho Để tính giá vật liệu xuất kho sử dụng, kế toán sử dụng bốn cách sau đây: Phương pháp 1: Phương pháp bình quân gia quyền Có thể tính theo giá thực tế bình quân cuối tháng giá thực tế bình quân sau lần nhập Giá nhập bình quân = Trị giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ Số lượng vật tư tồn đầu kỳ + + Tổng giá thực tế vật tư nhập kỳ Tổng số lượng vật tư nhập kỳ Do đó: Giá trị thực tế xuất kho = Đơn giá thực tế bình quân x Số lượng xuất kỳ Phương pháp 2: Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này, xuất kho, tính theo đơn giá vật liệu tồn kho đầu kỳ, sau đến đơn giá lần nhập trước xong tính theo đơn giá lần nhập sau Do đơn giá vật liệu kho cuối kỳ đơn giá vật liệu nhập lần nhập cuối Sử dụng phương pháp giá trị vật liệu mua vào ngày tăng vật liệu tồn kho có giá trị lớn, chi phí vật liệu giá thành sản phẩm thấp lãi gộp tăng lên Phương pháp 3: Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) Theo phương pháp này, xuất kho tính theo đơn giá lần nhập cuối cùng, sau đến đơn giá lần nhập trước Do mà đơn giá vật liệu kho cuối kỳ đơn giá lần nhập đơn giá vật liệu tồn kho đầu kỳ Phương pháp 4: Phương pháp giá thực tế đích danh Phương pháp áp dụng cho trường hợp cụ thể nhận diện loại mặt hàng theo hóa đơn đơn vị có loại mặt hàng có giá trị lớn Theo phương pháp giá thực tế vật liệu xuất kho thuộc lô hàng tính theo đơn giá nhập thực tế lô hàng 1.3 KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL – CCDC 1.3.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 1.3.1.1 Chứng từ Phiếu nhập kho SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Phiếu xuất kho Biên kiểm kê vật tư Thẻ kho 1.3.1.2 Sổ kế toán sử dụng Sổ chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ Bảng cân đối nhập xuất, tồn kho 1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC 1.3.2.1 Phương pháp thẻ song song Về nguyên tắc: Ở kho theo dõi vật liệu mặt số lượng thẻ kho, phận kế toán theo dõi NVL – CCDC mặt số lượng giá trị sổ kế toán chi tiết NVL – CCDC - Trình tự ghi chép: Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho để ghi chép, hàng ngày chứng từ nhập xuất kho vật liệu thủ kho ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào thẻ kho có liên quan Sau nghiệp vụ nhập, xuất lại tính số tồn kho thẻ kho Mỗi chứng từ ghi vào thẻ kho dòng Cuối ngày định kỳ thủ kho tiến hành phân loại chứng từ sau ghi vào thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn chứng từ nhập, xuất kho phòng kế toán Thủ kho đối chiếu số tồn kho thẻ kho thực tế tồn kho kho Cuối tháng tiến hành khóa thẻ kho, xác định số tồn kho loại vật liệu để đối chiếu với sổ kế toán Nếu có sai sót phải tìm nguyên nhân điều chỉnh kịp thời Ở phòng kế toán: Phải mở sổ kế toán chi tiết cho danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở kho Sổ kế toán chi tiết vật liệu có nội dung giống thẻ kho khác theo dõi giá trị số lượng vật liệu Hàng ngày (hoặc định kỳ) nhận chứng từ nhập, xuất kho đưa lên, kế toán vật liệu phải kiểm tra chứng từ, đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với chứng từ có liên quan như: hóa đơn mua hàng, hợp đồng vận chuyển, … Ghi đơn giá vào phiếu tính thành tiền chứng từ Đến cuối kỳ kế toán cộng sổ thẻ chi tiết kế toán vật liệu, tính tổng số nhập, xuất, tồn kho loại vật liệu Số liệu đối chiếu với số liệu tồn kho thẻ kho thủ kho giữ Sau kế toán sổ chi tiết vật liệu để nhập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn Số liệu bảng nhập - xuất - tồn đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, dễ đối chiếu kiểm tra Nhược điểm: Có số lượng ghi chép nhiều SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Sơ đồ hạch toán sau: (S 1.1) Phiếu nhập kho Thẻ kho Sổ chi tiết vật tư Bảng tổng hợp chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Phiếu nhập kho Chú thích: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng (cuối quý) Một số mẫu chứng từ, mẫu sổ phương pháp thẻ song song Mẫu chứng từ: Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Thẻ kho THẺ KHO Ngày lập: Tờ số: Tên quy cách NVL, CCDC: STT Chứng từ Số Diễn giải Ngày nhập xuất Ngày Ký xác nhận kế toán Số lượng Nhập Xuất Tồn Mẫu sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết nguyên vật liệu SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Kho: Mã số: Chứng từ Đơn Diễn giải giá Số Ngày I Tồn ĐK xxx Nhập xxx Xuất xxx II Cộng phát sinh III Tồn cuối kỳ Tên NVL, CCDC Quy cách: Nhập Xuất SL TT SL xxx xxx TT xxx xxx xxx xxx xxx xxx Tồn SL xxx xxx xxx TT xxx xxx xxx xxx xxx 1.3.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Trình tự ghi chép: Ở kho: Hàng ngày thủ kho vào phiếu nhập, xuất kho để ghi số lượng nhập, xuất vào thẻ kho Ở phòng kế toán: Kế toán nhận phiếu nhập, xuất kho từ thủ kho ghi vào bảng tổng hợp chứng từ cuôi tháng Kế toán vào bảng toongr hợp để lên sổ đối chiếu luân chuyển số lượng giá trị, đồng thời đối chiếu số lượng vật liệu sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho thủ kho Sau lấy số tiền loại vật liệu sổ để đối chiếu với kế toán tổng hợp Ưu nhược điểm Ưu điểm: Đơn giản, dễ ghi chép Nhược điểm: Việc ghi chép dồn vào cuối tháng nên công việc kế toán báo cáo bị chậm trễ Sơ đồ hạch toán: (S 1.2) Chứng từ nhập Bảng kê nhập Thẻ kho Sổ đối chiếu luân chuyển Chứng từ xuất SVTH: Phạm Đăng Duy Sổ Bảng kê xuất 10 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Sau hàng hóa đơn về, công ty lập phận kiểm nghiệm vật tư, phận kiểm nghiệm quy cách hàng hóa kế toán viết phiếu nhập Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới Số: 10/03 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ Căn BBKN số 10/03 ngày 05 tháng 10 năm 2008 phận kiểm nghiệm Ban kiểm nghiệm gồm có: Ông: Nguyễn Vũ Tình Đại diện bên nhận Ông: Dương Thanh Quang Đại diện bên giao Đã kiểm nghiệm loại: STT Tên, quy cách vật liệu MS ĐVT Dàn giáo Bộ Số lượng Chứng Đúng Không từ QC QC 1 Ý kiến ban kiểm nghiệm: Cho nhập kho số lượng hàng quy cách Bên giao Bên nhận Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2008 Số: 10/03 Nợ TK: 153 Có TK 111 Họ tên người giao: Nguyễn Vũ Tình Theo BBKT số 10/03 ngày 05 tháng 10 năm 2008 BPKT Nhập kho: Công ty Địa điểm: 2A Trần Hưng Đạo Số lượng Tên nhãn hiệu, STT MS ĐVT Chứng Đơn giá Thực quy cách vật tư từ nhập 4.450.00 Dàn giáo Bộ 1 SVTH: Phạm Đăng Duy 57 Thành tiền 4.450.000 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Tổng cộng 4.450.000 Số tiền chữ: Bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Người lập Người giao Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2/ Ngày 05/10: Công ty nhập kho lô hàng nhà máy may ShangBei Vietnam, vào phiêu kiểm nghiệm, lô hàng trừ vào số tiền ứng trước Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới Số: 10/04 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ Căn BBKN số 10/03 ngày 05 tháng 10 năm 2008 phận kiểm nghiệm Ban kiểm nghiệm gồm có: Ông: Nguyễn Vũ Tình Đại diện bên nhận Ông: Nguyễn Thị Giang Đại diện bên giao Đã kiểm nghiệm loại: STT Tên, quy cách vật liệu MS ĐVT Quần áo bảo hộ nam Quần áo bảo hộ nữ Bộ Bộ Số lượng Chứng Đúng Không từ QC QC 55 55 8 Ý kiến ban kiểm nghiệm: Cho nhập kho số lượng hàng quy cách Bên giao Bên nhận Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2008 Nợ TK: 153 Số: 10/04 Có TK 111 Họ tên người giao: Nguyễn Thị Giang Theo BBKT số 10/03 ngày 05 tháng 10 năm 2008 BPKT Nhập kho: Công ty Địa điểm: 2A Trần Hưng Đạo Số lượng ST Tên nhãn hiệu, quy Thành MS ĐVT Chứng Thực Đơn giá T cách vật tư tiền từ nhập Quần áo bảo hộ nam Bộ 55 55 125.000 6.875.000 Quần áo bảo hộ nữ Bộ 8 120.000 960.000 SVTH: Phạm Đăng Duy 58 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Tổng cộng 7.835.000 Số tiền chữ: Bảy triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn Người lập Người giao Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 3/ Ngày 05/10: phiếu đề nghị xuất vật tư phận thi công công trình, kế toán lập phiếu xuất kho Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ Ngày 05 tháng 10 năm 2008 Số 03/10 Họ tên: Đoàn Văn Phú Bộ phận: Kỹ thuật công trình Lý xuất: Phục vụ thi công GĐ STT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư ĐVT Số lượng Xe rùa Cái 10 Bay Cái 12 Máy trộn bê tông Cái Người đề nghị Kế toán Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới PHIẾU XUẤT KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2008 Số: 10/03 Nợ TK 242 Nợ TK: 142 Có TK: 153 Họ tên người nhận: Đoàn Văn Phú Bộ phận: Kỹ thuật công trình Lý xuất: Phục vụ thi công GĐ Xuất kho: Công ty Địa điểm: 2A Trần Hưng Đạo ST T Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư Xe rùa Bay Máy trộn bê tông SVTH: Phạm Đăng Duy MS ĐVT Cái Cái Cái Tổng cộng Số lượng Chứng Thực từ xuất 10 10 12 12 1 59 Đơn giá 135.000 17.000 5.000.000 Thành tiền 1.350.000 204.000 5.000.000 6.554.000 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Số tiền chữ: Sáu triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng chẵn Người lập Người giao Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 4/ Ngày 08/10: nhận giấy yêu cầu xuất giàn giáo loại phân bổ 10 tháng kế toán lập phiếu xuất kho Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ Ngày 08 tháng 10 năm 2008 Số 06/10 Họ tên: Đoàn Văn Phú Bộ phận: Kỹ thuật công trình Lý xuất: Phục vụ thi công GĐ STT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư Dàn giáo lớn ĐVT Bộ Người đề nghị Số lượng Kế toán Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới PHIẾU XUẤT KHO Ngày 08 tháng 10 năm 2008 Số: 10/06 Nợ TK: 142 Có TK: 153 Họ tên người nhận: Đoàn Văn Phú Bộ phận: Kỹ thuật công trình Lý xuất: Phục vụ thi công GĐ Xuất kho: Công ty Địa điểm: 2A Trần Hưng Đạo ST T Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư Dàn giáo lớn SVTH: Phạm Đăng Duy MS ĐVT Bộ Tổng cộng Số lượng Chứng Thực từ xuất 1 60 Đơn giá 4.100.000 Thành tiền 4.100.000 4.100.000 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Số tiền chữ: Sáu triệu trăm ngàn đồng chẵn Người lập Người giao Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Phạm Đăng Duy 61 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới SỔ CHI TIẾT CÔNG CỤ DỤNG CỤ Năm 2008 Tài khoản: 153 Tên quy cách: Bay Chứng từ Số Ngày 10/03 05/10 Cộng tháng 10 Diễn giải Tồn đầu kỳ Xuất dùng cho thi công TK ĐƯ 142 Đơn giá 17.000 17.000 ĐVT: Cái Nhập Số lượng Thành tiền Xuất Số lượng Thành tiền Tồn kho cuối tháng Sổ có trang Ngày mở sổ SVTH: Phạm Đăng Duy Người lập 62 Lớp 06CDKT3A 12 12 Tồn Số lượng Thành tiền 50 850.000 204.000 38 646.000 204.000 38 646.000 38 646.000 Kế toán trưởng Giám đốc Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới SỔ CHI TIẾT CÔNG CỤ DỤNG CỤ Năm 2008 Tài khoản: 153 Tên quy cách: Xe rùa Chứng từ Số Ngày 10/03 05/10 Cộng tháng 10 Diễn giải Tồn đầu kỳ Xuất dùng cho thi công TK ĐƯ Đơn giá ĐVT: Cái Nhập Số lượng Xuất Thành tiền Số lượng 135.000 142 135.000 0 10 10 Thành tiền 1.350.000 1.350.000 Tồn kho cuối tháng Sổ có trang Ngày mở sổ SVTH: Phạm Đăng Duy Người lập 63 Lớp 06CDKT3A Kế toán trưởng Tồn Số lượng 30 20 20 20 Thành tiền Giám đốc 4.050.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN CÔNG CỤ DỤNG CỤ Tài khoản: 153 Tháng 10 năm 2008 STT Tên vật tư Xe rùa Bay Máy trộn bê tông Cộng Loại 153 153 153 Tồn đầu kỳ Số Thành lượng tiền 30 4.050.000 50 850.000 15.000.000 x 92.520.000 Nhập kỳ Số Thành tiền lượng 0 0 0 x 15.253.000 Người lập SVTH: Phạm Đăng Duy 64 Lớp 06CDKT3A Xuất kỳ Số Thành tiền lượng 10 1.350.000 12 204.000 5.000.000 x 58.925.000 Kế toán trưởng ĐVT: đồng Tồn cuối kỳ Số Thành tiền lượng 20 2.700.000 38 646.000 10.000.000 x 53.060.000 Giám đốc Báo cáo thực tập SVTH: Phạm Đăng Duy GVHD: Đỗ Thị Hải 65 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Đối với trường hợp xuất công cụ dụng cụ loại phân bổ nhiều lần, kế toán tiến hành nhập vào bảng phân bổ công cụ dụng cụ Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐVT: đồng Ghi Có TK Ghi Nợ STT TK (Đối tượng sử dụng) TK 154 - chi phí SXKD dở dang TK 642 - chi phí QLDN TK 142 - chi phí trả trước ngắn hạn TK 242 - chi phí trả trước dài hạn TK Cộng tháng TK 153 Giá thực tế Giá hạch toán TK 142 TK 242 1.025.000 510.000 Ghi 6.550.000 5.000.000 Ngày 30 tháng 10 năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) Căn chứng từ nhập xuất, kế toán lập chứng từ ghi sổ Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới Mẫu S02b-DN CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Chứng từ Số Ngày 10/03 05/10 10/04 05/10 Trích yếu Mua nhập kho CCDC Mua nhập kho CCDC Cộng Số hiệu TK Nợ Có 153 111 153 111 Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) SVTH: Phạm Đăng Duy Số: CT03/10 Số tiền Ghi 4.450.000 7.835.000 12.285.000 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) 66 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới Mẫu S02b-DN CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Chứng từ Số Ngày 10/03 05/10 10/06 08/10 Trích yếu Xuất kho CCDC Xuất kho CCDC Cộng Số: CT04/10 Số tiền Ghi 5.000.000 1.554.000 4.100.000 10.654.000 Số hiệu TK Nợ Có 242 153 142 153 142 153 Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới SỔ CÁI Tháng 10 năm 2008 Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ Số hiệu: 153 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày TK ĐƯ Diễn giải Số dư đầu kỳ 22/10 CT03/10 22/10 Mua nhập kho CCDC 22/10 CT04/10 22/10 Xuất kho CCDC sử dụng Tổng cộng phát sinh Số dư cuối tháng 10 ĐVT: đồng Số tiền Nợ Có 23.160.000 111 12.285.000 242 5.000.000 142 5.654.000 Người lập SVTH: Phạm Đăng Duy 67 Ghi Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2008 Chứng từ ghi sổ Số Ngày CT03/10 22/10 CT04/10 29/10 Cộng tháng SVTH: Phạm Đăng Duy Chứng từ ghi sổ Số Ngày Số tiền Số tiền 12.285.000 10.654.000 Cộng tháng 68 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CP KS&CN ĐẠI TRƯỜNG PHÁT 3.1 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán công ty CP KS&CN Đại Trường Phát Qua hai tháng thực tập công ty CP KS&CN Đại Trường Phát, em tìm hiểu đối chiếu kiến thức học nhà trường với thực tế công tác kế toán cty, qua em hiểu thêm giúp em nhận thức đầy đủ thêm kiến thức tài kế toán doanh nghiệp nói chung công tác kế toán công ty nói riêng Bộ máy kế toán phòng kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập trung phân tán Với mô hình tổ chức máy kế toán hoạt động phù hợp với quy mô phạm vi hoạt động công ty Việc phân công nhiệm vụ phận kế toán rõ ràng, cụ thể phù hợp với chuyên môn nhân viên.Vì công tác kế toán thực có hiệu Nhìn chung công ty tổ chức máy kế toán phù hơp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất đơn vị Đồng thời công ty có đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao, nghiên cứu nắm bắt kịp thời, nhanh chóng sách, thay đổi công tác kế toán để ngày hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm kinh tế nước ta hiên 3.1.2 Nhận xét công tác kế toán NVL – CCDC công ty CP KS&CN Đại Trường Phát 3.1.2.1 Ưu điểm Bộ máy kế toán công ty tổ chức cách hợp lý Việc dự trữ, bảo quản, cung ứng, sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty có hiệu Qúa trình mua NVL – CCDC công ty thực nghiêm túc Khi vật tư công ty có kiểm tra mẫu mã, quy cách số lượng theo quy định đảm bảo cho nhập kho đưa thẳng vào trực tiếp sản xuất Khi phận có nhu cầu sử dụng phải làm giấy đề nghị xuất vật tư nhằm tránh tượng sử dụng lãng phí, không mụch đích Nhờ mà ban lãnh đạo công ty quản lý tốt Ở phòng kế toán, kế toán vật tư mở sổ sách đầy đủ theo dõi tình hình biến động loại vật tư vè số lượng lẫn chất lượng, giá trị Các chứng từ sổ sách có liên quan đến NVL – CCDC lưu giữ hợp lý nên dễ kiểm tra bảo quản Cuối kỳ kế toán kiểm tra đối chiếu sổ sách thủ kho nhằm tìm sai sót để kịp thời sữa chữa khắc phục Công ty sử dụng phương pháp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Nó dáp ứng yêu cầu việc theo dõi tình hình tăng giảm NVL – CCDC thời điểm nào, phù hợp với yêu cầu công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng SVTH: Phạm Đăng Duy 69 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Công ty xuất kho NVL – CCDC theo phương pháp bình quân gia quyền đầu kỳ, độ xác phương pháp tương đối trường hợp giá thị trường biến động mạnh mẽ gây bất cập Về hình thức kế toán áp dụng, công ty áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ hệ thống tài khoản hành Bộ tài Do việc theo dõi biến động vật tư thuận lợi Trong việc hạch toán chi tiết, công ty áp dụng phương pháp thẻ song song giúp cho việc hạch toán xác đầy đủ 3.1.2.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm trên, công ty tồn cần phải khắc phục Việc nhập kho NVL - CCDC số trường hợp tiết kiệm được, công ty nên tận dung, hạn chế việc nhập kho mà xuất thẳng cho công trình thi công, tiết kiệm khoản chi phí vận chuyển bốc dỡ nhiều lần 3.2 NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CP KS&CN ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn mang lại hiệu tối đa cần phải giảm chi phí từ khâu bắt đầu khâu kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh Đối với công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng vậy, cần phải giảm chi phí từ bắt đầu thi công công trình hoàn thành bàn giao, công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật Trong đo chi phí NVL CCDC ba yếu tố cấu thành nên giá sản phẩm Để thực điều cần phải tiến hành đồng tất khâu từ thu mua, dự trữ, bảo quản, đưa vào ản xuất Hiện hàng hóa thị trường phong phú đa dạng, nhà cung cấp nhiều, cạnh tranh bình đẳng, công ty cần lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo chất lượng, giá cả, giảm chi phí vận chuyển, phù hợp với điều kiện toán công ty Khi dự trữ NVL - CCDC không nên dự trữ nhiều, phải tính toán thời gian dự trữ cho phù hợp, tránh trường hợp ứ đọng vốn công ty đảm bảo tiến độ thi công công trình Để phục vụ nhu cầu quản lý kiểm soát ci phí chặt chẽ, đặc điểm sản xuất nên NVL - CCDC công ty có nhiều chủng loại, khối lượng nghiệp vụ kế toán lớn, phức tạp Chính mà doanh nghiệp cần ghi chép Sổ Danh Điểm Vật Tư Về vấn đề sổ sách ghi sổ, công ty có nhiều nghiệp vụ phát sinh công ty CP KS&CN Đại Trường Phát, theo em để tiện cho việc vào sổ giảm khối lượng chứng từ ghi sổ, công ty nên sử dụng loại bảng sau “Bảng kê ghi Nợ (Có) tài khoản ” Căn vào bảng kế toán xây dựng kế hoạch nhập xuất NVL - CCDC hợp lý SVTH: Phạm Đăng Duy 70 Lớp 06CDKT3A Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải Mẫu Bảng kê sau: Đơn vị: Địa chỉ: Chứng từ Số Ngày BẢNG KÊ GHI NỢ (CÓ) TÀI KHOẢN Tháng: Ghi Nợ (Có) tài khoản Số tiền TK TK TK TK TK Kế toán trưởng TK Người lập Sau bảng kê, kế toán lập chứng từ ghi sổ Sử dụng biện pháp chế độ thưởng phạt để khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho cán công nhân viên cao trách nhiệm nhiệm vụ giao giúp cho công nhân viên phát huy hết lực với công việc SVTH: Phạm Đăng Duy 71 Lớp 06CDKT3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp đại trường phát , Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp đại trường phát , Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp đại trường phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay