Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ô tô trực tuyến

65 774 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:08

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, ngành bán hàng truyền thống cũng phải có sự thay đổi sao cho phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Bài toán được nhóm chúng em chọn ở đây là bài toán quản lý thông tin showroom ô tô và nhận đặt mua ô tô trên mạng. Ở đây các hình thức tư vấn và bán hàng tại các showroom truyền thống sẽ được thay thế bằng việc giới thiệu và nhận đặt hàng thông qua mạng Internet. Riêng vấn đề thanh toán trực tuyến em không đề cập đến trong bài toán này vì một số lý do như: tính ứng dụng thực tế ở Việt Nam chưa cao và tính chất đặc thù của mặt hàng ở đây là ô tô – một mặt hàng có giá trị rất lớn. ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN SIÊU THỊ Ô TÔ TRỰC TUYẾN Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống Nhóm 04 Thành viên Nguyễn Văn Long 20081600 Đặng Khánh Trung 20086110 Nguyễn Hồng Quân 20086107 Nguyễn Minh Đức 20086083 Hà Nội, 05/2012 Mục lục Lời cám ơn Chúng em chân thành cám ơn thầy giáo Nguyễn Hữu Đức tận tình giảng dạy bảo để chúng em hoàn thành tập lớn Những lời nhận xét thầy trình bảo vệ giảng dạy lớp bổ ích chúng em Một lần chúng em xin chân thành cám ơn! Phần Khảo sát sơ Mô tả chung toán hệ thống nghiệp vụ Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Internet, ngành bán hàng truyền thống phải có thay đổi cho phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội Bài toán nhóm chúng em chọn toán quản lý thông tin showroom ô tô nhận đặt mua ô tô mạng Ở hình thức tư vấn bán hàng showroom truyền thống thay việc giới thiệu nhận đặt hàng thông qua mạng Internet Riêng vấn đề toán trực tuyến em không đề cập đến toán số lý như: tính ứng dụng thực tế Việt Nam chưa cao tính chất đặc thù mặt hàng ô tô – mặt hàng có giá trị lớn Về hệ thống nghiệp cụ showroom truyền thống bọn em tìm hiểu sẽcó nghiệp vụ sau: - Khách hàng đến cửa hàng xem xe ô tô nhận tư vấn từ - nhân viên bán hàng Sau tham khảo loại xe tính cài đặt, khách hàng định mua xe showroom hướng dẫn làm thủ tục toán tiền Khách hàng hoàn thành thủ tục bàn - giao hàng Nhân viên bán hàng quản lý thông tin loại xe phần - mềm quản lý cài đăt máy tính showroom Nhà quản lý thống kê thông tin bán hàng sử dụng phần mềm quản lý cài đặt máy tính showroom Đặc tả quy trình nghiệp vụ 2.1 Nhân viên bán hàng giới thiệu xe cho khách 2.2 Khách hàng tiến hành thủ tục mua xe 2.3 Nhân viên quản lý thông tin xe 2.4 Nhà quản lý thống kê thông tin vào cuối ngày Mô hình hóa lớp lĩnh vực 3.1 Lớp Manufacture: Thông tin nhà sản xuất Manufacture - manufactureId : int - fullName : String - shortName : String - history : String - otherDetail : String 3.2 Lớp Model: Thông tin đời xe Model - modelId : int - modelName : String - history : String - otherDetail : String - manufactureId : int 3.3 Lớp Category: Danh mục loại xe Category - categoryId : int - categoryName : String - description : String 3.4 Lớp Car: Thông tin chi tiết xe Car - carId : int - carCode : String - avatar : String - quantity : int - askingPrice : double - currency : String - registrationYear : Date - otherDetail : String - categoryId : int - modelId : int 3.5 Lớp Member: Thành viên hệ thống Member - memberId : int - fullName : String - username : String - password : String - birthday : Date - email : String - tel: String - address : String - createDate : Date - isBanned : boolean 3.6 Lớp Order: Thông tin đơn hàng Order - orderId : int - memberId : int - createDate : Date - status : int 3.7 Lớp OrderDetail: Dòng chi tiết đơn hàng OrderDetail - orderId : int - carId : int - agreedPrice : double - currency : String 3.8 Lớp AdminOrder: Nhân viên xử lý hóa đơn AdminOrder - orderId : int - adminId : int - validateDate : Date 3.9 Lớp Admin: Thông tin nhân viên Admin - adminId : int - fullName : String - username : String - password : String - email : String - groupId : int - isBanned : boolean c) Xem giỏ hàng d) e) Đăng ký thành viên f) 4.3.2 Các ca sử dụng thành viên a) Đăng nhập g) b) Quản lý thông tin cá nhân h) c) Gửi đơn hàng i) 4.3.3 Các ca sử dụng nhân viên a) Đăng nhập b) Quản lý thông tin sản phẩm c) Quản lý đơn hàng khách d) Quản lý thông tin thành viên e) 4.3.4 Các ca sử dụng nhà quản lý a) Thiết lập bảo mật f) b) Quản lý nhân viên g) c) Thống kê doanh số h) Phần Thiết kế hệ thống Kiến trúc hệ thống i) Xây dựng hệ thống dựa mô hình kiến trúc Client-Server: bên client gọi dịch vụ bên server trả kết cho client j) Kiến trúc tổng thể hệ thống sau: k) Presentation Tier l) Giao diện người dùng m) (html, htm, php…) n) Logic Tier o) Model p) View q) Control r) Data Tier s) Store Procedure t) CSDL u) Hệ thống bán xe v) Biểu đồ gói (Package Diagram) w) [...]... viên Nhà quản lý Quản trị viên Quản lý sản phẩm Quản lý hóa đơn Quản lý thành viên Quản lý nhân viên Thống kê thông tin Phân quyền 3.4.2 Quản lý nhân viên (1) Mô tả tóm tắt • • Tên: Quản lý nhân viên Mục đích: Giúp nhà quản lý nắm được thông tin của nhân viên và có thể • tạo ra thêm nhân viên mới Tóm lược: Nhà quản lý xem danh sách nhân viên sau đó có thể chọn xem • chi tiết nhân viên, nhà quản lý cũng... nhập’ được thực hiện thành công • Kịch bản chính: Ca sử dụng bắt đầu khi nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên chọn chức năng quản lý thông tin sản phẩm trên menu Nhân viên có thể chọn: Quản lý thông tin hãng sản xuất, Quản lý thông tin loại xe’, Quản lý thông tin xe’ Nếu Quản lý thông tin hãng sản xuất’ được chọn thì thực hiện kịch bản con C1 Nếu Quản lý thông tin loại xe’ được chọn... hàng hay quản lý hóa đơn… 1.3 Nhân viên Nhân viên bản chất là người bán hàng trong hệ thống bán hàng truyền thống Nhân viên ở đây sẽ là người mà sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ thực hiện các chức năng quản lý nghiệp vụ như quản lý thông tin xe, xử lý hóa đơn khách hàng… 1.4 Nhà quản lý Nhà quản lý là người làm chủ Họ sẽ được thực hiện toàn quyền đối với hệ thống Ngoài ra chỉ có nhà quản lý mới có... Nếu thông tin nhập vào hợp lệ hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công và chuyển về trang quản lý chính của hệ thống • Kịch bản con: Không có Mẫu giao diện: Trang admin/dang-nhap.htm Trang chủ | Đăng nhập Đăng nhập Tên truy nhập: ………………………………… Mật khẩu: ………………………………………… Đăng nhập 3.3.2 Quản lý thông tin sản phẩm (1) Mô tả tóm tắt • • Tên: Quản lý thông tin sản phẩm Mục đích: Giúp nhân viên quản lý các... thành công • Kịch bản chính: Nhà quản lý chọn chức năng Thống kê thông tin’ trên thanh menu Hệ thống xử lý và trả về thông tin thống kê mặc định theo ngày Các thông tin trả về gồm có: Số lượt truy cập, Tổng số hóa đơn đặt hàng, Tổng giá trị hóa đơn, Tổng số hóa đơn được xử lý • Kịch bản con: Không có Mẫu giao diện: Trang thống kê doanh số: Quản lý nhân viên | Thiết lập bảo mật | Thống kê doanh số Thông... Thành viên nhập các thông tin thay đổi Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi Nếu thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo cập nhật thông tin cá nhân thành công và kết thúc ca sử dụng - C2: Thành viên nhập mật khẩu đang sử dụng Thành viên nhập mật khẩu mới và xác nhân lại mật khẩu mới 1 lần nữa Hệ thống tiến hành kiểm... tác: Nhà quản lý (2) Mô tả kịch bản • Điều kiện đầu vào: Ca sử dụng này chỉ được thực hiện khi ca sử dụng ‘Đăng nhập’ được thực hiện thành công • Kịch bản chính: Ca sử dụng bắt đầu khi nhà quản lý đăng nhập hệ thống thành công Nhà quản lý chọn Quản lý nhân viên’ trên thanh menu Trang chính của chức năng quản lý nhân viên có bảng danh sách tất cả nhân viên với một số thông tin cơ bản Nhà quản lý có thể... năng Quản lý nhân viên’ - C2: Nhà quản lý xem thông tin nhân viên chi tiết Nếu muốn chặn quyền truy cập của nhân viên đó, nhà quản lý chọn ‘Chặn truy cập’ Hệ thống sẽ hỏi lại để xác nhận thao tác Nếu chọn ‘Đồng ý’ thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của nhân viên là đang bị chặn Mẫu giao diện: Trang quản lý nhân viên: quan-ly-nhan-vien.htm Quản lý nhân viên | Thiết lập bảo mật | Thống kê thông tin... | 2 | 3 | … | Cuối Thông tin nhân viên chi tiết …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… …… ………………………… Thêm | Sửa | Xóa | Chặn 3.4.3 Thống kê doanh số Mô tả tóm tắt • • Tên: Thống kê doanh số Mục đích: Giúp nhà quản lý nhìn nhận một cách tổng quát thông tin • nghiệp vụ của hệ thống Tóm lược: Nhà quản lý chọn chức năng xem thông tin thống kê của hệ • thống Đối tác: Nhà quản lý Mô tả kịch bản • Điều... ca sử dụng ‘Đăng nhập’ được thực hiện thành công • Kịch bản chính: Ca sử dụng bắt đầu khi nhà quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống Nhà quản lý có thể lựa chọn Quản lý nhóm sử dụng’, Quản lý quyền • hạn’, Phân quyền’ Nếu Quản lý nhóm sử dụng’ được chọn thì thực hiện kịch bản con C1 Nếu Quản lý quyền’ được chọn thì thực hiện kịch bản con C2 Nếu Phân quyền’ được chọn thì thực hiện kịch bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ô tô trực tuyến, Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ô tô trực tuyến, Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ô tô trực tuyến, Phần 1. Khảo sát sơ bộ, Đặc tả các quy trình nghiệp vụ., Mô hình hóa các lớp lĩnh vực., Phần 2. Phân tích hệ thống, Đặc tả các ca sử dụng., Phân tích kiến trúc hành vi hệ thống., Kiến trúc hệ thống.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay