Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại hoàng my

65 206 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:03

Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hiện công tác kế toán tiền lương doanh nghiệp doanh nghiệp sử dụng nhiều phương pháp tính lương khác cho phù hợp với đặc điểm công ty Rất nhiều doanh nghiệp sử dụng thành công phương pháp tính lương khoa học(ebay, vatgia.com…) Bên cạnh có doanh nghiệp chưa gắn liền công tác kế toán tiền lương với kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động ba yếu tố trình sản xuất yếu tố định Chi phí lao động yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Sử dụng hợp lý lao động trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm chi phí lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động doanh nghiệp Tiền lương (hay tiền công) phần sản phẩm xã hội Nhà nước phân phối cho người lao động cách có kế hoạch, vào kết lao động mà người cống hiến cho xã hội biểu tiền phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động công nhân viên bỏ trình sản xuất kinh doanh Tiền lương gắn liền với thời gian kết lao động mà công nhân viên thực hiện, tiền lương phần thu nhập công nhân viên Trong doanh nghiệp việc trả lương SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, chế độ tiền lương tính theo sản phẩm thực số doanh nghiệp quan tâm Trong nội dung làm chủ người lao động mặt kinh tế, vấn đề làm chủ việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực nguyên tắc “phân phối theo lao động” Thực tốt chế độ tiền lương sản phẩm kết hợp nghĩa vụ quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm sở sản xuất, nhóm lao động người lao động sản phẩm làm đồng thời phát huy lực sáng tạo người lao động, khắc phục khó khăn sản xuất đời sống để hoàn thành kế hoạch Trong chế quản lý thực rộng rãi hình thức tiền lương Sản phẩm sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển Trước vai trò công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương, việc tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My điều vô cần thiết Vì em tiến hành nghiên cứu chuyên đề “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương Mại Hoàng My” Mục tiêu nghiên cứu: Khi tiến hành nghiên cứu chuyên đề, chuyên đề hướng tới mục tiêu Tìm hiểu nhìn nhận công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp nói chung công ty TNHH Thương mại Hoàng My Tìm hiểu khó khăn thuận lợi công tác kế toán Từ rút nhận xét đưa kiến nghị nhằm giúp công ty quản lý tốt công tác kế toán tiền lương SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: - Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My - Mức lương công nhân viên công ty - Các chứng từ, phương pháp tính lương công ty Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề tiền lương, khoản phải trích theo lương cách hạch toán lương nhà máy tháng 10 năm 2010 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực đề tài, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, ghi chép: việc sử dụng phương pháp vấn trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu sổ sách, báo cáo kế toán từ phòng Tài vụ phòng tổ chức hành công ty để thu thập số liệu cần thiết cho đề tài - Phương pháp phân tích: sở hệ thống số liệu thu thập được, thông qua sàng lọc xử lý số liệu để từ sở cho việc phân tích thực tế hoạt động đơn vị - Phương pháp tổng hợp: thông qua việc tổng hợp số liệu, chứng từ làm sở để tiến hành nghiên cứu Kết cấu chuyên đề: Chuyên đề tiến hành nghiên cứu có chương: SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Chương I : Lý luận tổ chức lao động tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương II : Thực trạng tổ chức kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý CHƯƠNG I : LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1Những khái niệm 1.1.1 Tiền lương 1.1.1.1 Khái niệm tiền lương Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động tự cho thuê (bán sức lao động cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp ) thông qua hợp đồng lao động Sau trình làm việc, chủ doanh nghiệp trả khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến kết lao động người Về tổng thể tiền lương xem phần trình trao đổi doanh nghiệp người lao động - Người lao động cung cấp cho họ mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp kỹ lao động - Đổi lại, người lao động nhận lại doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội, khả đào tạo phát triển nghề nghiệp Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hoá người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất Họ người làm thuê bán sức lao động cho người có tư liệu sản xuất Giá trị sức lao động thông qua thoả thuận hai bên vào pháp luật hành Đối với thành phần kinh tế thuộc sởn hữu Nhà nước, tập thể người lao động từ giám đốc đến công nhân người cung cấp sức lao động SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Nhà nước trả công Nhà nước giao quyền sử dụng quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể người lao động Giám đốc công nhân viên chức người làm chủ uỷ quyền không đầy đủ, tự quyền tư liệu Tuy nhiên, đặc thù riêng việc sử dụng lao động khu vực kinh tế có hình thức sở hữu khác nên quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động khác nhau, thoả thuận tiền lương chế quản lý tiền lương thể theo nhiều hình thức khác Tiền lương phận (hay nhất) thu nhập người lao động, đồng thời chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh xí nghiệp Vậy hiểu: Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trường pháp luật hành Nhà nước Cùng với khả tiền lương, tiền công biểu hiện, tên gọi khác tiền lương Tiền công gắn với quan hệ thoả thuận mua bán sức lao động thường sử dụng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hợp đồng thuê lao động có thời hạn Tiền công hiểu tiền trả cho đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả theo khối lượng công việc thực phổ biến trung thoả thuận thuê nhân công thị trường tự Trong kinh tế thị trường phát triển khái niệm tiền lương tiền công xem đồng chất kinh tế phạm vi đối tượng áp dụng 1.1.1.2 Bản chất tiền lương, chức tiền lương: - Bản chất tiền lương: a Các quan điểm tiền lương: SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Quan điểm chung tiền lương: Lịch sử xã hội loài người trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau, phản ánh trình độ phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Một đặc điểm quan hệ sản xuất xã hội hình thức phân phối Phân phối khâu quan trọng tái sản xuất trao đổi Như hoạt động kinh tế sản xuất đóng vai trò định, phân phối khâu khác phụ thuộc vào sản xuất sản xuất định có ảnh hưởng trực tiếp, tích cực trở lại sản xuất Tổng sản phẩm xã hội người lao động tạo phải đem phân phối cho tiêu dùng cá nhân, tích luỹ tái sản xuất mở rộng tiêu dùng công cộng Hình thức phân phối vật phẩm cho tiêu dùng cá nhân chủ nghĩa xã hội (CNXH) tiến hành theo nguyên tắc: “Làm theo lực, hưởng theo lao động” Bởi vậy, “phân phối theo lao động quy luật kinh tế “ Phân phối theo lao động chế độ CNXH chủ yếu tiền lương, tiền thưởng Tiền lương CNXH khác hẳn tiền lương chế độ tư chủ nghĩa Tiền lương chế độ XHCN hiểu theo cách đơn giản là: số tiền mà người lao động nhận sau thời gian lao động định sau hoàn thành công việc Còn theo nghĩa rộng: tiền lương phần thu nhập kinh tế quốc dân biểu hình thức tiền tệ Nhà nước phân phối kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng chất lượng lao động người cống hiến Như xét theo quan điểm sản xuất tiền lương khoản đãi ngộ sức lao động tiêu dùng để làm sản phẩm Trả lương thoả đáng cho người lao động nguyên tắc bắt buộc muốn đạt hiệu kinh doanh cao SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Nếu xét quan điểm phân phối tiền lương phần tư liệu tiêu dùng cá nhân dành cho người lao động, phân phối dựa sở cân đối quỹ hàng hoá xã hội với công sức đóng góp người Nhà nước điều tiết toàn hệ thống quan hệ kinh tế: sản xuất, cung cấp vật tư, tiêu hao sản phẩm, xây dựng giá ban hành chế độ, trả công lao động Trong lĩnh vực trả công lao động Nhà nước quản lý tập trung cách quy định mức lương tối thiểu ban hành hệ thống thang lương phụ cấp Trong hệ thống sách Nhà nước quy định theo khu vực kinh tế quốc doanh áp đặt từ xuống Sở dĩ xuất phát từ nhận thức tuyệt đối hoá quy luật phân phối theo lao động phân phối quỹ tiêu dùng cá nhân phạm vi toàn xã hội Những quan niệm tiền lương bị coi không phù hợp với điều kiện đặc điểm sản xuất hàng hoá b Bản chất phạm trù tiền lương theo chế thị trường: Trong nhiều năm qua, công đổi kinh tế nước ta đạt thành tựu to lớn Song tình hình thực tế cho thấy đổi số lĩnh vực xã hội chưa kịp với công đổi chung đất nước Vấn đề tiền lương chưa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội Hiện có nhiều ý thức khác tiền lương, song quan niệm thống coi sức lao động hàng hoá Mặc dù trước không công nhận thức, thị trường sức lao động hình thành từ lâu nước ta tồn phổ biến nhiều vùng đất nước Sức lao động yếu tố định yếu tố bản, trình sản xuất, nên tiền lương, tiền công vốn đầu tư ứng trước quan trọng nhất, giá sức lao động Vì việc trả công lao động tính toán cách chi tiết hạch toán kinh doanh đơn vị sở thuộc thành phần kinh tế Để xác định tiền lương hợp lí cần tìm sở để tính ,tính đủ giá trị sức lao SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý động Người lao động sau bỏ sức lao động,tạo sản phẩm số tiền công định.Vậy coi sức lao động loại hàng hoá,một loại hàng hoá đặc biệt.Tiền lương giá hàng hoá đặc biệt - hàng hoá sức lao động Hàng hoá sức lao động có mặt giống hàng hoá khác có giá trị Người ta định giá trị số lượng tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất Sức lao động gắn liền với người nên giá trị sức lao động đo giá trị tư liệu sinh hoạt đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho sống (ăn, ở, học hành,đi lại ) nhu cầu cao nữa.Song phải chịu tác động quy luật kinh tế thị trường Vì vậy, chất tiền công, tiền lương giá hàng hoá sức lao động, động lực định hành vi cung ứng sức lao động Tiền lương phạm trù kinh tế hàng hoá chịu chi phối quy luật kinh tế khách quan Tiền lương tác động đến định chủ doanh nghiệp để hình thành thoả thuận hợp đồng thuê lao động -Chức tiền lương: Tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp bao gồm chức sau: + Tiền lương công cụ để thực chức phân phối thu nhập quốc dân, chức toán người sử dụng sức lao động người lao động +Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền tệ thu nhập mang lại với vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động gia đình họ + Kích thích người tham gia lao động, lẽ tiền lương phận quan trọng thu nhập, chi phối định mức sống người lao động Do công cụ quan trọng quản lí Người ta sử dụng để thúc đẩy người SVTH : Hà Văn Ngà Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý lao động hăng hái lao động sáng tạo, coi công cụ tạo động lực sản xuất kinh doanh (SXKD) 1.1.2 Lao động Khái niệm lao động : Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu người Trong doanh nghiệp lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, thường xuyên phải tái tạo sức lao động hay phải trả thù lao cho người lao động thời gian họ ntham sả xuất kinh doanh 1.2 Cơ sở lý luận chung tổ chức lao động tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp 1.2.1 Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán lao động tiền lương doanh nghiệp 1.2.1.1 Ý nghĩa lao động quản lý lao động Lao động hoạt động chân tay hay trí óc người nhằm biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm thoã mãn nhu cầu sinh hoạt người Một trình sản xuất xã hội bao gồm yếu tố là: Lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Trong ba yếu tố lao động người yếu tố quan trọng Sản xuất tiến hành thiếu tư liệu lao động đối tượng lao động, lao động người tư liệu lao động đối tượng lao động vật vô dụng phát huy tác dụng SVTH : Hà Văn Ngà 10 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Có TK 111 Nghỉ ốm STT Nghỉ Nghỉ tai Nghỉ Tổng số Kí ốm nạn đẻ tiền nhận Họ tên SN ST S ST N S ST N S ST N Cao Thị Bích 59.700 59.700 Nguyễn Văn 18.100 18.100 41.300 41.300 Anh Nguyễn Hoàng 27.800 Hà 10.300 Đỗ Văn Trung TrầnLan Hương Lưu Văn 73.000 10.300 27.800 73.000 Quang Cộng 28.685.000 Từ bảng toán BHXH tháng 10/2010 kế toán lập phiếu chi tiền BHXH trả thay lương cho toàn công ty PHIẾU CHI SỐ 38 Ngày 31/10/2010 Nợ TK334 SVTH : Hà Văn Ngà Mẫu số 02-Tti QĐ số 1141-TCKD/CĐH 51 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Có TK111 Ngày 1-1-95 Bộ tài Họ tên: Nguyễn Thị Phồn Địa chỉ: Nam Định Lí do: Chi BHXH cho công ty Số tiền: 28.685.000 đồng Bằng chữ: Hai tám triệu sáu trăm tám năm nghìn đồng chẵn Đã nhận đủ số tiền: 28.685.000 đồng Kèm theo tập chứng từ gốc Ngày 31 tháng 10 năm 2010 Thủ trưởng Kế toán trưởng Kế toán đơn vị Thủ quỹ lập phiếu kí, đóng dấu kí, đóng dấu kí Người nhận tiền kí kí + Các nghiệp vụ hạch toán NV1: Cuối tháng vào bảng tổng hợp toán lương, BHXH, ghi sổ phải trả công nhân viên BHXH trả thay lương theo định khoản Nợ TK338 (3383) Có TK334 28.685.000 đồng 28.685.000 đồng NV2: Căn vào bảng toán BHXH phiếu chi tiền mặt số 38 công ty kế toán ghi: Nợ TK334 Có TK111 SVTH : Hà Văn Ngà 28.685.000 28.685.000 52 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý NV3: Căn uỷ nhiệm chi số 36 quan BHXH Hai Bà Trưng việc cấp kinh phí BHXH kế toán ghi: Nợ TK112 28.685.000 Có TK338 28.685.000 Bảo hiểm y tế: Công ty mua thẻ BHYT năm cho công nhân viên theo lương cấp bậc, sau đến cuối tháng khấu trừ lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 2.2.5 Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp khoản trích theo lương, BHXH trả thay lương công ty sử dụng gồm: * Nhật ký chứng từ số + Phương pháp ghi chép: sổ ghi chép nghiệp vụ phát sinh bên có TK111 đối ứng với nợ TK khác, cộng có TK111 + Cơ sở ghi NKCT số báo cáo quỹ kèm theo chứng từ gốc có liên quan, cuối tháng lấy tổng cộng có TK111 để ghi sổ 2.7 Mẫu: Nhật ký chứng từ số Ghi có TK111-Tiền mặt Tháng 10/2010 TT Chứng từ SVTH : Hà Văn Ngà Diễn giải Ghi có TK111 Cộng có Nợ TK TK111 53 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Số Ngày TK334 TK 22/3 Chi tạm ứng lương kì I 100.000.000 100.000.000 8/4 Chi toán lương kì 429.911.600 429.911.600 II 8/4 28.685.000 28.685.000 558.596.600 558.596.600 Chi BHXH cho toàn công ty Cộng * Nhật ký chứng từ số + Phương pháp ghi: NKCT số dùng để phản ánh số phát sinh bên có TK112 đối ứng nợ TK liên quan khác Khi nhận chứng từ gốc kèm theo với báo nợ ngân hàng, kế toán ghi vào NKCT số Cuối tháng cộng khoá sổ NKCT số xác định tổng số phát sinh có TK112 đối ứng với nợ TK liên quan khác, tổng số TK liên quan khác, tổng số TK112 để ghi sổ + Mẫu: công ty TNHH TM HOÀNG MY 2.8 Nhật ký chứng từ số Ghi có TK112-TGNH Tháng 10/2010 SVTH : Hà Văn Ngà 54 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Ghi có TK111 nợ Chứng từ TK Thị Cộng có Diễn giải trường Số Ngày TK338 Công ty nộp BHXH 28.685.000 cho quan quản lý (17%) cho quan quản lý TK112 K 28.685.0 00 4.154.500 Công ty nộp BHXH T 4.154.50 4.105.000 cấp (2%) Công ty nộp KPCĐ 4.105.00 cho CĐ ngành (1%) Cộng 36.944.5 00 2.7 Nhật ký chứng từ số Nhật ký chứng từ số Tháng 10/2010 SVTH : Hà Văn Ngà 55 Chuyên đề thực tập STT Ghi có TK GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý TK334 TK388 Tổng cộng Ghi nợ TK TK622 529.911.60 36.944.500 566.856.100 Cộng 529.911.60 36.944.500 566.856.100 * Sổ - Khi kiểm tra đối chiếu NKCT vào sổ TK 334, TK338 - Ta có mẫu sổ TK334, TK338 tháng 10/2010 sau: SVTH : Hà Văn Ngà 56 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý 2.10.SỔ CÁI TK334 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi có TK khác Tháng Tháng 08 Tháng 10 Cộng 09 TK111 từ NKCT số 100.000.000 429.911.600 28.685.000 Cộng số phát sinh nợ 558.596.600 Cộng số phát sinh có 558.596.600 Số dư cuối tháng nợ Số dư cuối tháng có 2.11 SỔ CÁI TK338 Số dư đầu năm Nợ Có SVTH : Hà Văn Ngà 57 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Ghi có TK đối ứng Tháng Tháng nợ với TK338 08 09 TK112 từ NKCT số Tháng 12 Cộng 28.685.000 4.154.500 4.105.000 TK334 từ NKCT số 529.911.600 Cộng số phát sinh nợ Cộng số phát sinh có Số dư cuối tháng nợ Số dư cuối tháng có Tóm lại: Qua thực tế tìm hiểu công ty TNHH TM HOÀNG MY em nhận thấy việc ghi chép hạch toán chứng từ sổ sách rõ ràng dễ hiểu mà điều cần thiết cho công tác quản lý doanh nghiệp, giúp cho việc kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách thuận lợi nhanh chóng Mà đặc biệt công tác kế toán tiền lương công ty việc phản ánh trung thực, xác SVTH : Hà Văn Ngà 58 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý giúp cho ban lãnh đạo công ty quản lý tốt lao động thu nhập công nhân viên để trì tồn phát triển công ty 2.2.6 Sơ đồ luân chuyển chứng từ công tác tiền lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My 2.12 Sơ đồ luân chuyển chứng từ công tác tiền lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My Bảng chấm công, bảng toán lương, BHXH, BHYT, KPCĐ Sổ theo dõi TK 334 Nhật ký chứng từ Sổ theo dõi TK 111 Sổ TK 334 Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Bảng cân đối TK Báo cáo kế toán Đối chiếu kiểm tra Quá trình luân chuyển diễn sau: Bắt đầu từ bảng chấm công, bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ Sau vào sổ theo dõi TK tiền lương nhật ký chứng từ liên quan Từ chứng từ có số liệu vào sổ TK 334 hàng tháng số đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết tiền lương, BHXH SVTH : Hà Văn Ngà 59 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Từ TK tiền lương vào bảng cân đối tài khoản bảng cân đối đối chiếu số liệu với bảng tổng hợp chi tiết Từ bảng cân đối bảng tổng hợp làm để vào báo cáo kế toán Quá trình luân chuyển diễn chặt chẽ với số liệu hạch toán xác hợp lý Các sổ sách có liên quan chặt chẽ với Công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ hợp lý đảm bảo tính xác vào sổ sau cách gọn nhẹ quy định Chương Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My 3.1 Đánh giá khái quát công tác quản lý tổ chức hạch toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH- Thương mại Hoàng My SVTH : Hà Văn Ngà 60 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý 3.1.1.Ưu điểm Công ty TNHH Thương mại Hoàng My áp dụng nhiều chế độ trả lương khác khoản phụ cấp , khen thưởng gắn với công việc cách phù hợp khuyến khích đội ngũ cán công nhân viên hăng say công tác -Việc chia lương khoán sản phẩm làm cho công nhân viên quan tâm đến khối lượng, chất lượng sản phẩm có động lực thúc đầy hoàn thành định mức lao động 3.1.2 Nhược điểm Mặc dù công ty có nhiều chế độ trả lương khác bên cạnh có thiếu sót như: - Việc chia tiền lương khối gián tiếp chưa gắn với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất Công ty, chưa đánh giá chất lượng số lượng công tác cán công nhân viên tiêu hao trình sản xuất Nói cách khác, phần tiền lương mà người công nhân hưởng không gắn liền với kết lao động mà họ tạo Chính lẽ đó, nên hình thức tiền lương theo thời gian không mang lại cho người công nhân quan tâm đầy đủ thành lao động mình, không tạo điều kiện thuận lợi để uốn nắn kịp thời thái độ sai lệch không khuyến khích họ nghiêm chỉnh thực chế độ tiết kiệm thời gian Cách trả lương khoán Công ty chưa khuyến khích công nhân làm tăng khối lượng sản phẩm đơn giá sản phẩm chưa xét luỹ tiến, chưa tăng theo khối lượng sản phẩm vượt mức -Việc tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất theo nhóm , tổ , đội vào số lượng thời gian lao động mà chưa tính đến chất lượng công tác người tháng để đảm bảo tính công việc tính lương công SVTH : Hà Văn Ngà 61 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý ty phải xây dựng hệ số lương cấp bậc công việc xác định chất lượng công tác cá nhân Nói tóm lại công tác tiền lương công ty nhiều khuyết điểm công ty cần có giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác tiền lương nhằm khuyến khích đội ngũ cán công nhân viên công ty hăng say có trách nhiệm công tác 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Thương mại Hoàng My Sau thời gian thực tập Công ty TNHH TM HOÀNG MY em học hỏi nhiều điều bổ ích Xuất phát từ tình hình thực tế Công ty em có vài kiến nghị sau: -Cần tổ chức lại cấu nhân cho phù hợp, hình thức phân công phân nhiệm cần triển khai cách cụ thể, có hiệu để vừa thúc đẩy suất lao động, vừa quản lý nhân cách có hiệu Cần tổ chức quản lý nhân có hiệu quả, nhìn người mà phân công công việc, bố trí nhân cách có hợp lý tránh tình trạng tổ thiếu - tổ khác lại thừa lao động -Theo dõi, cập nhật nắm bắt kịp thời chế độ sách trả lương để vừa thực qui định Nhà Nước, vừa thu hút nhân sự, trì nhân viên -Cần có chế độ kế toán rõ ràng, kế toán tiền lương nên giao việc cụ thể cho cá nhân việc tính toán lương để vừa đáp ứng yêu cầu kiểm tra rõ ràng, nhanh chóng cấp trên, vừa đảm bảo toán lương cho người lao động SVTH : Hà Văn Ngà 62 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Nếu công ty trì hình thức trả lương áp dụng, tính lương cho phận quản lý hay phận trực tiếp sản xuất tính theo lương sản phẩm Nhưng cách tính hai phận khác nhau, nên tính sau: + Đối với nhân viên quản lý tính lương theo sản phẩm từ lương theo Nghị Định nhân với số tương đương, mà số thương số tổng lương sản phẩm tổng lương hệ số công việc Cách tính dễ gây nhầm lẫn cho nhân viên lương theo Nghị Định cao Vì thế, công ty cần mở rộng thêm nhiều chi nhánh, đại lý bán hàng nhiều địa bàn, thu hút khách hàng với chiến lược kinh doanh hợp lý với mục tiêu mở rộng thị phần cho doanh nghiệp, tăng doanh thu dẫn đến tăng tổng quỹ lương tăng tổng lương sản phẩm + Đối với nhân viên trực tiếp sản xuất tính lương theo sản phẩm -Đối với phòng kế toán: + Phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho CB–CNV + Phải thường xuyên cử cán kiểm tra nơi việc thu mua, nhập - xuất, hạch toán, thu chi… + Thường xuyên đối chiếu sổ sách xí nghiệp nhằm phát sai sót để chấn chỉnh kịp thời + Nên phát huy, tận dụng hết khả máy vi tính mà công ty trang bị nhằm tổng hợp báo cáo nhanh số liệu… Để làm tốt công tác kế toán tiền lương, đẩy mạnh tăng suất công nhân viên, cần làm tốt công việc sau: - Tăng cường theo dõi, đôn đốc cán - công nhân viên làm tốt nhiệm vụ thông qua việc thường xuyên kiểm tra bảng chấm công đơn vị, cá nhân SVTH : Hà Văn Ngà 63 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý - Đào tạo, bồi dưỡng cho cán (đặc biệt cán kế toán lương), công nhân viên nhiệm vụ, công việc mà họ đảm nhận - Đôn đốc tổ trưởng, cá nhân làm tốt nhiệm vụ, công việc mà đảm nhận, giao hàng tiến độ hoàn thành tốt tiêu - Tổ chức tốt khâu sản xuất cách tuyển chọn đào tạo cán - công nhân viên có kinh nghiệm trình độ kỹ thuật chuyên môn tốt, nhằm tăng suất lao động số lượng lẫn chất lượng - Chăm lo đời sống nhân viên để họ an tâm sản xuất tốt cách: + Xây dựng quy chế lương hợp lý + Tổ chức thăm viếng, hỗ trợ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn + Có sách khen thưởng, bồi dưỡng cho cá nhân tích cực lao động sản xuất + Tổ chức làm việc cách khoa học nhằm ổn định công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, nhằm thúc đẩy tăng suất lao động có hiệu cao + Tận dụng triệt để, tiết kiệm khoản chi phí nguyên vật liệu để sản xuất, làm tăng doanh thu cho công ty, làm tăng thu nhập cho công nhân viên + Sử dụng chế độ thưởng, phạt rõ ràng để khuyến khích tổ chức hoạt động có suất tốt Tóm lại công tác quản lý, hạch toán lao động , tiền lương khoản trích theo lương có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động Do việc hoàn thiện công tác doanh nghiệp đề cao xây dựng điều kiện để thực thi KẾT LUẬN SVTH : Hà Văn Ngà 64 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý Trong trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đặc biệt kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Việt Nam, tiền lương - lao động tồn song song có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, mối quan hệ tương hỗ, qua lại: lao động định mức lương, mức lương tác động đến mức sống người lao động Nhận thức rõ điều này, Công ty TNHH TM HOÀNG MY sử dụng tiền lương khoản trích theo lương đòn bẩy, công cụ hữu hiệu để quản lý khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, xuất lao động cán công nhân viên Để từ hiệu sản xuất kinh doanh Công ty đạt mức cao nhất, đồng thời thu nhập công nhân viên ngày ổn định tăng thêm Với khả thời gian hạn chế, thân có nhiều cố gắng học hỏi, tìm tòi chuyên đề không tránh khỏi sai sót Do em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo hướng dẫn toàn thể cán Phòng Hành chính, lao động – tiền lương Công ty TNHH Thương mại Hoàng My bạn sinh viên để chuyên đề tốt nghiệp hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn tận tình cô giáo Ths LÊ THỊ HẢI LÝ cô phòng tổ chức hành công ty TNHH Thương mại Hoàng My để chuyên đề tốt nghiệp em hoàn thiện tiến độ Em xin chân thành cảm ơn! SVTH : Hà Văn Ngà 65 [...]... gian và kết quả lao động của công nhân viên Tính toán đúng, thanh toán đầy đủ kịp thời tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân viên Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, chi tiêu quỹ lương - Tính toán phân bổ hợp lý chính xác chi phí về tiền lương (tiền công) và trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho các đối tượng sử dụng liên quan 1.3 Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế. .. doanh SVTH : Hà Văn Ngà 23 Chuyên đề thực tập GVHD : Ths Lê Thị Hải Lý nghiệp về tiền lương (tiền công) , tiền thưởng, BHXH và các khoản khác thuộc về thu nhập của công nhân viên Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334 TK 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công và các lương của tiền lương của CNV khoản khác còn phải trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công và các khoản khác đã... Chương 2 : Thực trạng tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH- Thương mại Hoàng My 2.1 Đặc điểm chung của công ty 2.1.1 Sơ lược về lịch sử phát triển của công ty - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hoàng My - Tên công ty viết tắt: Công ty TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG MY - Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 Lý Tự Trọng, đường Ngô Thì... không gắn liền với các loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm d Tài khoản kế toán sử dụng hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán sử dụng 2 tài khoản chủ yếu - TK334- Phải trả công nhân viên: là tài khoản được dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của... nhật công tác nhật ký chung, báo cáo quyết toán của công ty - Kế toán tiền lương theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến lương, thưởng, các khoản trích theo lương, căn cứ bảng chấm công, bảng thanh toán lương và trích lập các quỹ - Kế toán công nợ làm nhiệm vụ kiểm tra chứng từ thủ tục liên quan đến tạm ứng, công nợ, vào sổ chi tiết, và theo dõi, kê khai các khoản thuế phải nộp, như thuế thu nhập doanh... đổi công nghệ, thay đổi máy móc( máy uốn, sấy, duỗi ) tại công ty Tiền đề ra chất lượng máy móc phù hợp với thị trường 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán: + Tham mưu cho lãnh đạo vế công tác nghiệp vụ tài chính kế toán và quản lý các nguồn vốn của công ty Đồng thời lập và quản lý các thủ tục chứng từ về công tác tài chính kế toán. .. kế toán hiện hành Kế toán lao động tiền lương: Chu kỳ tiền lương và lao động được bắt đầu từ thời điểm tiếp nhận nhân sự, đến việc theo dõi thời gian làm việc hoặc sản phẩm hoàn thành; tính lương phải trả cho công nhân viên và các khoản trích theo lương, cuối cùng là thanh toán tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên - Hạch toán lao động: Tiếp nhận lao động là thời điểm bắt đầu của chu kỳ tiền. .. phẩm và coi như là một khoản chi phí phải trả Cách tính như sau: Tổng số tiền lương nghỉ phép của Mức trích trước CNSX theo kế hoạch năm Tiền lương thực tế tiền lương nghỉ = phép của CNSX x phải trả cho CNSX Tổng số tiền lương chính phải trả theo kế hoạch của CNSX năm Tỷ lệ trích trước tiền Tổng số tiền lương nghỉ phép KH năm CNSX Lương nghỉ phép (%) = x 100 Tổng số tiền lương theo KH năm CNSX Tiền. .. Hình thức tổ chức kế toán Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty - Công ty áp dụng hình thức kế toán: nhật ký chứng từ, hình thức tổ chức kế toán tập trung Do đó, tất cả chứng từ về kế toán được tập trung về phòng kế toán doanh nghiệp Phòng kế toán có nhiệm vụ tổng hợp chứng từ, ghi sổ kế toán, thực hiện kế toán chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo tài chính và lưu giữ chứng từ SVTH : Hà Văn Ngà 30 Chuyên... luôn tìm ra cách cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và hạ giá thành Các doanh nghiệp phải có phương pháp quản lý hiệu quả tiền lương nói riêng và quỹ tiền lương nói chung - Nhiệm vụ kế toán: Tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của công nhân viên mà còn là vấn đề doanh nghiệp đặc biệt chú ý Vì vậy, kế toán lao động tiền lương cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại hoàng my , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại hoàng my , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại hoàng my

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay