Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vu kỹ thuật đông nam á

51 185 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:02

Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Với chế thị trường mở cửa tiền lương vấn đề quan trọng khoản thù lao cho công lao động người lao động Lao động hoạt động tay chân trí óc người nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu người Trong doanh nghiệp lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, thường xuyên phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động thời gian họ tham gia vào trình sản xuất kinh doanh Tiền lương biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Ngoài người lao động hương số thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động tính thù lao người lao động, toán tiền lương khoản trích thù lao người lao động, toán tiền lương khoản trích theo lương kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian chất lượng lao động.Từ nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Sau thấy tầm quan trọng tiền lương khoản trích theo lương em chọn đề tài: "Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Thương Mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á" để làm chuyên đề báo cáo thực tập dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn thực tập cô Trần Ngọc Lan Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chuyên đề báo cáo em gồm có phần: - Chương I: Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Đông Nam Á - Chương 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Đông Nam Á Do trình độ thời gian có hạn nên báo cáo thực tập tránh khỏi sai sót hạn chế em mong bảo giúp đữo cô Trần Ngọc Lan Em xin chân thành cảm ơn! Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP I ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Bản chất chức tiền lương Tiền lương biểu tiền hay sản phẩm mà xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Như tiền lương thực chất khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương có chức vô quan trọng đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích người lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công, suất lao động giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Vai trò ý nghĩa tiền lương a Vai trò tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thỏa mãn nhu cầu người lao động tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt để nhận khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho họ để đảm bảo cho sống Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ để trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho người lao động không đảm bảo ngày công kỷ luật lao động chất lượng lao động, lúc doanh nghiệp không đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có doanh nghiệp để tồn lúc hai bên lợi Vì công việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán cách hợp lý để hai bên có lợi b ý nghĩa tiền lương Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền lương, tiền ăn ca… Chi phí tiền lương phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, toán kịp thời tiền lương khoản liên quan cho người lao động từ làm cho người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động c Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khỏe, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp II CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Hình thức tiền lương theo thời gian: Là tiền lương trả cố định vào hợp đồng lao động thời gian làm việc: Hình thức tiền lương theo thời gian chia thành: Tiền lương tháng, ngày, - Tiền lương tháng: tiền lương trả cho người lao động theo bậc lương quy định gồm có tiền lương cấp bậc khoản phụ cấp (nếu có) Được áp dụng cho nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất - Lương ngày: tính cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ Lương ngày làm để tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân, tính trả lương cho công nhân viên ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp đồng - Lương giờ: Được tính cách lấy lương ngày chia cho số làm việc ngày theo chế độ Lương thường làm để tính phụ cấp làm thêm Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.Hình thức trả lương theo sản phẩm: Là tiền lương trả cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng sản lượng hoàn thành qui cách, phẩm chất đơn giá sản phẩm 4.Theo sản phẩm gián tiếp: Được áp dụng để trả lương cho công nhân làm công việc phục vụ sản xuất phận sản xuất như: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị Trong trường hợp vào kết sản xuất lao động trực tiếp để tính lương cho lao động phục vụ sản xuất Theo khối lượng công việc: Là hình thức tiền lương trả theo sản phẩm áp dụng cho công việc đơn giản, có tính chất đột xuất như: Khoán bốc vác khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm Các hình thức đãi ngộ khác tiền lương: Ngoài tiền lương, BHXH công nhân viên có thành tích sản xuất, công tác hưởng khoản tiền lương, tiền thưởng thi đua trích từ quỹ khen thưởng vào kết bình xét A, B, C hệ số tiền lương để tính - Tiền lương sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, tăng suất lao động vào hiệu kinh tế cụ thể để xác định III QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH, QUỸ BHYT VÀ KPCĐ Quỹ tiền lương Là toàn số tiền lương trả cho số công nhân viên doanh nghiệp doanh nghiệp quản lý, sử dụng chi trả lương Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương doanh nghiệp chia thành loại: tiền lương chính, tiền lương phụ Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tiền lương chính: tiền lương trả cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền lương, phụ cấp - Tiền lương phụ: tiền lương trả cho người lao động họ không làm việc bao gồm: nghỉ lễ, nghỉ phép, ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH khoản tiền trích lập theo tỉ lệ qui định 20% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 5% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản - Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động - Chi công tác quản lý quỹ BHXH Quỹ bảo hiểm y tế Quỹ BHYT hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ qui định tiền lương phải trả công nhân viên kỳ Theo chế độ hành doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương người lao động Quỹ BHYT chi tiêu trường hợp: khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang, kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn khoản tiền trích lập theo tỷ lệ 2% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động đồng thời trì hoạt động công đoàn doanh nghiệp Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp IV YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động - Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực đầy đủ, chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương Mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương theo chế độ - Tính toán phân bổ xác, đối tượng chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh phận đơn vị sử dụng lao động - Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động doanh nghiệp V HẠCH TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Hạch toán số lượng lao động: Căn vào chứng từ ban đầu bảng chấm công hàng tháng phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp hạch toán số lượng lao động tháng doanh nghiệp từ bảng chấm công kế toán nắm ngày có người làm việc, người với lý Hàng ngày tổ trưởng người có trách nhiệm chấm công cho người tham gia làm việc thực tế ngày nơi quản lý tháng phòng ban gửi bảng chấm công phòng kế toán Tại phòng kế toán, kế toán tiền lương tập hợp hạch toán số lượng công nhân viên lao động tháng Hạch toán thời gian lao động Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chứng từ để hạch toán thời gian lao động bảng chấm công Bảng chấm công bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH người cụ thể từ tính trả lương, BHXH… Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, nhóm…) người ủy quyền vào tình hình thực tế phận quản lý để chấm công cho người ngày ghi vào ngày tương ứng cột từ đến 31 theo kí hiệu qui định Kế toán tiền lương vào ký hiệu chấm công người tính số ngày công theo loại tương ứng để ghi vào cột 32, 33, 34, 35, 36 Ngày công quy định 8h lễ đánh thêm dấu phẩy Ví dụ: 24 công ghi 24,4 Tùy thuộc vào điều kiện đặc điểm sản xuất, công tác trình độ hạch toán đơn vị sử dụng phương pháp chấm công sau: Chấm công ngày: Mỗi người lao động làm việc đơn vị làm việc khác họp, ngày dùng ký hiệu để chấm công cho ngày Chấm công theo giờ: Trong ngày người lao động làm công việc chấm công theo ký hiệu qui định ghi số công việc thực công việc bên cạnh ký hiệu tương ứng Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trường hợp làm thêm lương thời gian không toán lương làm thêm Hạch toán kết lao động Căn vào phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành Do phiếu chứng từ xác nhận số lượng sản phẩm công việc hoàn thành đơn vị cá nhân người lao động nên làm sở để kế toán lập bảng toán tiền lương tiền công cho người lao động Phiếu lập thành liên: liên lưu liên chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục toán cho người lao động phiếu phải có đầy đủ chữ ký người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng người duyệt Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành dùng trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp lương khoán theo khối lượng công việc Hạch toán tiền lương cho người lao động Bảng toán tiền lương: chứng từ làm toán tiền lương phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc toán tiền lương cho người lao động làm việc đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời làm để thống kê lao động tiền lương Bảng toán tiền lương lập hàng tháng theo phận (phòng, ban, tổ chức, nhóm…) tương ứng với bảng chấm công Cơ sở lập bảng toán tiền lương chứng từ lao động như: Bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động công việc hoàn thành Căn vào chứng từ liên quan, phận kế toán tiền lương lập bảng toán tiền lương, chuyển cho kế toán trưởng duyệt để làm lập phiếu chi phát lương Bảng lưu phòng kế toán Mỗi lần lĩnh lương người lao động phải trực tiếp ký vào cột "ký nhận" người nhận hộ phải ký thay Từ bảng toán tiền lương chứng từ khác có liên quan kế toán tiền lương lập bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương VI HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương thuộc tiêu lao động tiền lương gồm biểu mẫu sau: Mẫu số 01 - LĐTL - Bảng chấm công Mẫu số 02 - LĐTL - Bảng toán TL Mẫu số 03 - LĐTL - Phiếu nghỉ ốm hưởng BHXH Mẫu số 04 - LĐTL - Danh sách người lao động hưởng BHXH Mẫu số 05 - LĐTL - Bảng toán tiền lương Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mẫu số 06 - LĐTL - Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn chỉnh Mẫu số 07 - LĐTL - Phiếu báo làm thêm Mẫu số 08 - LĐTL - Hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL - Biên điều tra tai nạn lao động Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tài khoản sử dụng phương pháp hạch toán * Tài khoản sử dụng: TK 334 - phải trả công nhân viên TK 338 - phải trả phải nộp khác * TK 334 phản ánh khoản phải trả CNV tình hình toán khoản (gồm: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH khoản thuộc thu nhập CNV Kết cấu TK 334: * Phương pháp hạch toán: TK 334 - Bên nợ: Các khoản tiền - Bên có: Các khoản tiền lương lương (tiền thưởng) (tiền thưởng) khoản khoản khác ứng trước cho phải trả cho CNV CNV - Dư nợ ác khoản TK (tiền + Các khoản khấu trừ thưởng) khoản khác vào TL, tiền công CNV phải trả CNV - Dư nợ (cá biệt) số tiền trả lớn số tiền phải trả CNV Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Tính số tiền từ quỹ khen thưởng, tiền trợ cấp BHXH từ qũy BHXH không phản ánh vào chi phí: Nợ TK 431: 5.388.060đ Nợ TK 3383: 2.079.666đ Có TK 334:7.467.726đ * Khi toán lương cho công nhân viên (ngày 30/11/2005) Nợ TK 334 Có TK 111 26.358.794 * Khi nộp KPCĐ (1%), BHXH (20%), BHYT (3%) cho quan quản lý quỹ lương chuyển khoản Nợ TK 338: x 24 = 8.620.896đ Nợ TK 3382: 359.204đ Nợ TK 3383: 7.184.080đ Nợ TK 3384: 1.077.612đ Có TK 111: 8.620.896đ Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH Tháng 11 năm 2005 STT TK ghi có TK 641 TK 642 TK 338 TK 431 TK 334 TK 334 Lương Phụ 14.309.400 21.611.000 cấp Khác TK 338 Tổng 338 Tổng 17.028.186 25.717.090 2.079.600 5.388.060 2.155.224 52.368.160 Cộng 3382 3383 3384 14.309.400 21.611.000 286.188 432.220 2.146.410 3.241.650 286.188 432.220 2.718.786 4.106.090 718.408 1.796.020 7.184.080 359.204 1.077.612 2.155.224 8.980.100 2.079.666 5.388.060 35.920.400 7.467.726 35.920.400 6.1: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội tháng 11 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Từ bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương bảng toán tiền lương, kế toán lập số chứng từ ghi sổ Cuối tháng chứng từ tổng hợp vào sổ đăng ký chứng từ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 01 Ngày 15/11/2005 Số hiệu TK Trích yếu Tạm ứng lương kỳ I Số tiền Nợ 334 Có 111 12.870.000 x x 12.870.000 cho CNV Tổng cộng Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.2: Chứng từ ghi sổ số 01 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 02 Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Số hiệu TK Nợ Có Trích yếu Số tiền Trích TL phải trả tháng - Tiền lương NV QLDN 642 21.611.000 - Tiền lương NV BH 641 14.309.400 334 Tổng cộng 35.920.400 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.3 Chứng từ ghi sổ số 02 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 03 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Số hiệu TK Nợ Có Trích yếu Số tiền Tính khoản trích theo lương - Tính vào chi phí bán hàng 641 2.718.786 - Tính vào chi phí QLDN 642 4.106.090 - Tính vào lương 334 2.155.224 Tổng cộng x 338 x 8.980.100 Kèm theo 05 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.4 Chứng từ ghi sổ số 03 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 04 Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Trích yếu BHXH phải trả CNV tháng Tổng cộng Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Số hiệu TK Nợ Có 334 2.079.666 338 x 2.079.666 x Số tiền Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.5: Chứng từ ghi sổ số 04 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 05 Ngày 30 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trích yếu Khấu trừ lương khoán BHXH Tổng cộng Số hiệu TK Nợ Có 334 2.155.224 338 x 2.155.224 x Số tiền Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.6: Chứng từ ghi sổ số 05 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 06 Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Trích yếu Tính số tiền thưởng phải trả CNV Tổng cộng Số hiệu TK Nợ Có 431 5.388.060 334 x 5.388.060 x Số tiền Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.7: Chứng từ ghi sổ số 06 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 07 Ngày 30 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Trích yếu Thanh toán lương cho công nhân viên Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Số hiệu TK Nợ Có 334 Số tiền 26.358.794 Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tổng cộng x 111 x 26.358.794 Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.8: Chứng từ ghi sổ số 07 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 08 Ngày 30 tháng 11 năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng Trích yếu Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT cho Số hiệu TK Nợ Có 338 8.620.896 112 x 8.620.896 quan quản lý Tổng cộng x Số tiền Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.8: Chứng từ ghi sổ số 08 - Cuối tháng tổng hợp chứng từ vào sổ đăng ký chứng từ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 11/2005 Chứng từ ghi sổ SH NT 01 15/11 02 28/11 03 28/11 04 28/11 Số tiền 12.870.000 35.920.000 8.980.100 2.079.600 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Chứng từ ghi sổ Số tiền SH NT 05 30/11 2.155.224 06 30/11 5.388.060 07 30/11 26.358.794 08 30/11 8.620.896 Ngày 30 tháng 11 năm 2005 Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6.9: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ SỔ CÁI Tài khoản 334 Chứng từ ghi sổ Diễn giải SH NT 01 15/11 Số dư đầu tháng Số phát sinh Tạm ứng lương kỳ I 02 28/11 TL phải trả CNV - TL trả NVQLDN - TL trả VNBH 04 28/11 BHXH phải trả CNV tháng 05 30/11 Khấu trừ lương khoản BHXH 06 30/11 Tiền thưởng phải trả 07 30/11 Thanh toán lương cho CNV Số phát sinh Dư cuối tháng Đơn vị tính: đồng Số tiền Nợ Có Số hiệu 111 12.870.000 642 641 338 3383 431 111 21.611.000 14.309.400 2.079.666 2.155.224 5.388.060 26.155.224 41.180.448 43.388.126 2.207.678 6.11: Sổ tài khoản 334 SỔ CÁI Tài khoản 338 Đơn vị tính: đồng Chứng từ ghi sổ SH NT 03 28/11 Diễn giải Số dư đầu tháng Trích BHXH, BHYT, Số hiệu Số tiền Nợ Có KPCĐ - Tính vào CPBH Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 641 2.718.786 Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tính vào CPQLDN 04 08 642 4.106.090 2.155.224 28/11 - Trừ vào lương 334 BHXH phải trả 334 2.079.600 30/11 tháng Nộp BHXH, BHYT, 111 8.620.896 KPCĐ Cộng phát sinh 10.700.496 8.980.100 Dư cuối tháng 1.720.396 6.10 Sổ tài khoản 338 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á I NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á Nhận xét chung công tác kế toán công ty Trong công ty tư nhân, liên doanh hay thuộc ngân sách Nhà nước phận kế toán phận thiếu Hệ thống sổ sách công ty tương đối hoàn chỉnh, kế toán sử dụng hình thức trả lương phù hợp cán công nhân viên công ty đặc biệt phòng kế toán bố trí khoa học, hợp lý phân công theo phần hành cụ thể rõ ràng nên công việc không bị chồng chéo với đội ngũ cán có trình độ nên đóng góp phần không nhỏ vào trình phát triển kinh doanh công ty Nhận xét công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ công ty Hạch toán tiền lương hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động tài sản quan hệ kinh tế trình phân phối trao đổi tiêu dùng Kế toán tiền lương ngày trở nên cấp thiết quan trọng tiền lương giai đoạn gắn liền với lợi ích kinh tế người lao động tổ chức kinh tế Phương pháp hạch toán giải xuất phát từ người lao động vfa tổ chức kinh tế Trong công ty việc trả lương công luôn đặt lên hàng đầu, trả lương phải hợp lý với tình hình kinh doanh công ty Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động thực phát huy vai trò công cụ hữu hiệu Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác quản lý vấn đề đặt cho cán làm công tác kế toán lao động tiền lương nhà quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu chế độ Nhà nước công tác tiền lương khoản trích theo lương để áp dụng vào công ty cách khoa học hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh công ty đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương khoản trích theo lương Thường xuyên kiểm tra xem xét để rút hình thức phương pháp trả lương cách khoa học, công với người lao động để đồng lương phải thực thước đô giá trị lao động Cùng với việc nâng cao chất lượng lao động công ty phải có lực lượng lao động với cấu hợp lý, trình độ tay nghề phải qua đào tạo, có sức khoẻ bố trí lao động phù hợp với khả để họ phát huy, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đồng thời công ty phải quản lý sử dụng tốt thời gian lao động nhằm nâng cao thu nhập cho công ty Ngoài công ty phải không ngừng nâng cao hoàn thiện trang thiết bị TSCĐ công ty để phát huy khả lao động nhằm nâng cao thu nhập cho công ty cải thiện đời sống cho người lao động thông qua số tiền lương mà họ hưởng Trong công ty tiền lương hưởng theo số lượng chất lượng lao động hao phí Người lao động hưởng, thu nhập từ quỹ BHXH, ốm đau, tai nạn, thai sản sức… Công ty sử dụng qũy KPCĐ công ty hợp lý Bộ máy quản lý công ty quan tâm đến tình hình lao động sống công nhân viên Chính điều làm cho CNV công ty cảm thấy yên tâm công việc công ty mà chọn để cống hiến sức lao động cho đắn Ưu điểm Với hình thức trả lương theo thời gian với mức lương ổn định tăng dần làm cho CBCNV thực tin tưởng gắn bó với công ty với điều hành ban lãnh đạo lao động hiệu phòng kế toán Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đảm bảo công hợp lý xác làm cho CNV yên tâm hăng say công việc, công ty ngày phát triển hơn, đời sống CBCNV ngày đảm bảo nâng cao Nhược điểm Do cập nhật chứng từ chậm giám sát, quản lý văn phòng buông lỏng chứng từ tiền lương, BHXH… chưa thật xác, chưa thập hợp lý Do công ty cần phải đưa sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để công tác kế toán hoạt động có hiệu hơn, xác II MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty thực phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý, để từ nâng cao mức sống cho người lao động để công ty ngày phát triển công ty Thương mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á nói chung công tác kế toán nói riêng phải không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện hình thức trả lương công ty để quản lý tốt lao động nâng cao hiệu lao động Phải quan tâm đến đời sống cán CNV để tìm phương thức trả lương phù hợp với sức lao động mà họ bỏ Để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh xác phù hợp với tình hình kinh doanh công ty, xin đề nghị ban giám đốc phòng kế toán quản lý tốt hình thức trả lương - Do công ty áp dụng hình thức trả lương thời gian nên việc tính lương công nhân viên chưa thiết thực - Ngoài việc trả lương theo thời gian công ty nên áp dụng thêm hình thức trả lương theo sản phẩm, có việc tính toán lương công nhân viên thực tế - Đối với phận kỹ thuật phận kinh doanh nên áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, có công nhân viên tích cực tham gia, hoạt động kinh doanh tiêu thụ nhiều hàng hoá giúp cho lợi Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhuận công ty tăng cao đồng thời việc hạch toán lương cụ thể hơn, thiết thực lực người KẾT LUẬN Công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành chủ trương sách Đảng Nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng nhu thập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công ty để công ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đưa phương thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả lương công ty công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp công ty tồn phát triển kinh tế thị trường Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật đặc biệt trình sản xuất kinh doanh công ty Đề tài đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể công ty Góp phần nâng cao hiệuq ảu sử dụng lao động đưa phương pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền lương nói riêng công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á em thấy Qua năm xây dựng phát triển đến có phận quản lý ổn định, quy mô kinh doanh vững với thời đại ngày kinh tế nước ta Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp phát triển với tốc độ nhanh mà công ty cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập bước với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lý thuyết Hạch toán kế toán - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên - Nhà xuất Tài Tháng 11/1999 Giáo tình Kế toán Công đơn vị hành nghiệp - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân PGS - Tiến sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên Nhà Xuất Tài T5/2003 Giáo trình Kế toán Doanh nghiệp sản xuất - Trường Đại học Tài kế toán chủ tiên Tiến Sỹ Nguyễn Đình Đồ - Nhà xuất Tài Tháng 12/2000 Giáo trình Kế toán tài trường Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Chương III: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đông Nam Á 44 I Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á 44 Nhận xét chung công tác kế toán công ty .44 Nhận xét công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ, công ty 44 Ưu điểm 45 Nhược điểm .46 II Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương công ty 46 Kết luận 47 Tài liệu tham khảo .48 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 [...]... TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á 1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam Á Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á là công ty cổ phần trong đó có 70% vốn thuộc ngân sách Nhà nước Được... Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp II THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á 1 Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ã Đông Nam Á Đặc điểm kinh doanh củâ công ty là kinh doanh về văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng nhưng công ty cũng không đòihỏi tất... tác kế toán Tổ chức bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung chuyên sâu, mỗi người trong phòng kế toán được phân công phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại công ty là tương đối hoàn chỉnh, hoạt động không bị chồng chéo lên nhau PGĐ Tài chính Kế toán trưởng Kế toán kho Kế toán công nợ và KT thanh toán Thủ quỹ Kế toán tổng hợp 5.1 Tổ chức công tác kế toán. .. nước và ban giám đốc của công ty Hoàn thành việc quyết toán sổ sách và báo cáo tài chính, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, chứng từ… Thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ tiền lương, thường theo qui định Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình tài chính cho giám đốc 5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á a Tổ chức bộ máy công. .. doanh Phòng kỹ thuật Thủ kho Thủ quỹ Phòng kế toán Kế toán kho Kế toán công nợ và kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp 4.1 Mô hình bộ máy quản lý của công ty Giám đốc: là người đứng đầu, đại diện cho tư cách pháp nhân của công ty và là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của công ty - Dưới giám đốc là phó giám đốc Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt... viên kế toán - Kê toán kho: Cập nhật chi tiết lượng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho các văn phòng, công ty và lượng hàng hoá mua vào của công ty Dựa vào các chứng từ xuất nhập vật tư, cuối tháng tính ra số tiền phát sinh và lập báo cáo - Kế toán tổng hợp: thực hiện công tác cuối kỳ, có thể giữ sổ cái tổng hợp cho tất cả các phần hành ghi sổ cái tổng hợp, lập báo cáo nội bộ cho bên ngoài đơn vị theo định... định kỳ báo cáo hoặc yêu cầu đột xuất - Kế toán công nợ: phản ánh các khoản nợ phải thu, nợ phải trả các khoản phải nộp, phải cấp cũng như tình hình thanh toán và còn phải thanh toán với đối tượng (người mua, người bán, người cho vay, cấp trên, ngân sách…) Ngoài ra do mô hình thanh toán tức là sẽ ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh tính toán tiền lương và các khoản trích theo lương tiến... liệu của công ty theo yêu cầu của giám đốc công ty và của cơ quan quản lý Nhà nước Lập kế hoạch, kế toán tài chính, tham mưu cho giám đốc về các quyết định trong việc quản lý công ty - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và các cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình tại công ty Có nhiệm vụ theo dõi chung Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức phân công kiểm tra các công việc... sổ cái các tài khoản liên quan Các loạitừ sổgốc, kế toán Chứng bảng của hình thức này bao gồm: sổ tổng chứng nhật ký chuyên dùng, sổ nhật kýhợp chung, sổ từ cái và các sổ kế toán chi tiết gốc Sổ quỹ Sổ kế toán Nhật ký chuyên dùng chi tiết Nhật ký chung Sổ cái các tài khoản Bảng đối chiếu Bảng chi tiết số phát sinh số phát sinh Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Bảng cân đối kế toán và báo cáo kế toán Lớp:... Lớp: 34K3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phòng kế toán của công ty Đông Nam á có 5 người trong đó có 1 phó giám đốc, 1 kế toán trưởng và 3 kế toán viên - Chức năng phòng kế toán: Giúp cho ban giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn bộ chính sách của Nhà nước về quản lý tài chính - Nhiệm vụ: Thực hiện ghi chép phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan Lập báo cáo cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vu kỹ thuật đông nam á , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vu kỹ thuật đông nam á , Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vu kỹ thuật đông nam á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay