Luận văn kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 công ty 22 BQP

69 131 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:02

LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có phương án sản xuất chiến lược kinh doanh có hiệuquả Để làm điều doanh nghiệp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Do công tác quản lí hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ coi nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt cung cấp thông tin kịp thời, xác cho nhà quản lí phần hành kế toán khác doanh nghiệp để từ đưa phương án sản xuất kinh doanh có hiệu Nội dung thực công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải thực trình hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng Chính việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty coi trọng phận thiếu toàn công tác quản lý công ty Sau thời gian thực tập Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em tìm hiểu thực tế, kết hợp với lý luận học trường để viết chuyên đề: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu công cụ dụng cụ Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP" Chuyên đề chia làm chương: Chương I: Các vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP Chương III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Do điều kiện thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh thiếu sót, em mong có bảo cô Công ty bảo cô giáo hướng dẫn Phạm Thanh Huyền Em xin chân thành cám ơn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hoá như:cát,sỏi doanh nghiệp xây lắp; vải doanh nghiệp may mặc ; rau doanh nghiệp chế biến thực phẩm ,là tài sản dự trữ doanh nghiệp phục vụ sản xuất +) Trong trình sản xuất, Nguyên vật liệu bao gồm cấc yếu tố đưa vào phục vụ trình vận hành chung, chịu tác động gián tiếp người thông qua tư liệu sản xuất để tạo sản phẩm : bột mì, trứng, sữa để sản xuất bánh loại tham gia gián tiếp :các loại dầu, mỡ bôi trơn ,phụ tùng thay phục vụ cho hoạt động liên tục bình thường máy móc ,thiết bị,,giảm thiệt hại ngừng sản xuất +)Trong trình tác động lao động mặt vật ,Nguyên vật liệu bị hao mòn toàn như:nhiên liệu, chất đốt thay đổi hình thái vật chất ban đầu như: mía để sản xuất đường giữ nguyên trạng thái vật chất ban đầu : vải để sản xuất quần ,áo Như , Nguyên vật liệu thể hình thái vật hoá có nghĩa tồn trạng thái vật chất cụ thể ,có thể sờ ,mó cảm nhận trực quan Nhờ cân, đo ,đong ,đếm nên Nguyên vật liệu biến động kiểm soát thường xuyên việc kiểm kê xác định số lượng thông qua đơn vị đo lường II.PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU: Vật liệu sử dụng doanh nghiệp có nhiều loại,nhiều thứ,có vai trò ,công dụng khác trình sản xuất kinh doanh.Trong điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải phân loại vật liệu có tổ chức tốt việc quản lý hạch toán vật liệu Trong thực tế quản lý hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, đặc trưng thông dụng để phân loại vật liệu vai trò,tác dụng nguyên vật liệu sản xuất yêu cầu quản lý.Theo đặc trưng này,vật liệu chia thành loại sau: -Nguyên vật liệu chính: nguyên vật liệu mà sau trình gia công, chế biến cấu thành thực thể vật chất chủ yếu sản phẩm “ kể bán thành phẩm mua vào” -Nguyên vật liệu phụ:là nguyên vật liệu có tác dụng phụ trợ sản xuất, sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu để làm thay đổi màu sắc ,mùi vị, hình dáng bề sản phẩm đẻ sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thường phục vụ cho nhu cầu công nghệ kỹ thuật,phục vụ cho lao động công nhân viên chức -Nhiên liệu:Về thực chất nhiên liệu loại nguyên vật liệu phụ tách thành loại vật liệu riêng biệt việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn kinh tế quốc dân, mặt khác có yêu cầu quản lý kỹ thuật hoàn toàn khác với vật liệu thông thường.Nhiên liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất kinh doanh diễn bình thường Nó tồn thể rắn, lỏng khí than,khí đốt -Phụ t ùng thay thế: vật tư dùng để thay ,sử chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải -Vật liệu thiết bị xây dựng : thiết bị (cần lắp không cần lắp, vật kết cấu, công cụ ) mà doanh nghiệp mua vào để đầu tư cho xây dựng -Phế liệu : loại nguyên vật liệu thu trình sản xuất hay lý tài sản, sử dung hay bán -Vật liệu khác: Bao gồm loại vật liệu chưa kể đến bao bì, vật đóng gói,các loại vật tư đặc trưng Hạch toán theo cách phân loại đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Để đảm bảo thuận tiện ,tránh nhầm lẫn công tác quản lý hạch toán số lượng , giá trị loại nguyên vật liệu ,trên sở cách phân loại này, doanh nghiệp chi tiết loại nguyên vật liệu theo nhóm, thứ nguyên vật liệu vào đặc điểm sản xuất doanh nghiệp Ngoài cách phân loại phổ biến trên,các doanh nghiệp phân loại nguyên vật liệu theo nhiều cách khác nữa.Mỗi cách phân loại có ý nghĩa riêng nhằm phục vụ yêu cầu quản lý khác Theo nguồn hình thành,vật liệu bao gồm: -Vật liệu mua -Vật liệu sản xuất -Vật liệu từ nguồn khác như:nhận cấp phát ,góp vốn liên doanh, biếu,tặng thưởng Cách phân loại tạo tiền đề cho viẹc quản lý sử dụng riêng loại nguyên vật liệu từ nguồn nhập khác nhau, đánh giá hiệu sử dụng vật liệu sản xuất.Hơn ,còn đảm bảo việc phản ánh nhanh chóng ,chính xác số có tình hình biến động loại nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Nhưng cách phân loại không phản ánh chi tiết loại nguyên vật liệu Theo quyền sở hữu vật liệu bao gồm: -Vật liệu tự có -Vật liệu nhận gia công giữ hộ Cách phân loại sở để doanh nghiệp theo dõi nắm bắt tình hình có vật liệu ,từ lên kế hoạch thu mua ,dự trự vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo mục đích nơi suqr dụng nguyên vật liệu,gồm: -Vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất -Vật liệu dùng cho nhu cầu khác quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp ,tiêu thụ sản phẩm Với cách phân loại này, doanh nghiệp nắm bắt tình hình sử dụng vật liệu phận cho nhu cầu khác từ điều chỉnh, cân đối cho phù hợp với kế hoạch sản xuất,tiêu thụ III.ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU Đánh giá nguyên vật liệu việc dùng thước đo tiền tệ để biểu giá trị nguyên vật liệu theo nguyên tắc định Về nguyên tắc, nguyên vật liệu phải đánh giá theo nguyên tắc “giá phí ” tức tín toán đầy đủ chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ để có nguyên vật liệu Tuy nhiên , tuỳ điều kiện cụ thể giá nguyên vật liệu doanh nghiệp chế biến động hay ổn định mà lựa chọn hai cách đánh giá nguyên vật liệu sau : 3.1.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 3.1.1 Giá thực tế nhập kho Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có nguyên vật liệu Tuỳ nguồn nhập mà giá thực tế nguyên vật liệu đánh giá khác - Đối với nguyên vật liệu mua Nếu nguyên vật liệu mua vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ : Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho kỳ = trị giá mua ghi hoá đơn ( không bao gồm VAT) + chi phí trực tiếp phát sinh (chi phí vận chuyển ,bốc xếp, bảo quản trình mua chi phí liên quan trực tiếp khác)- khoản triết khấu thương mại ,giảm giá (do hàng mua không quy cách, phẩm chất) Nếu nguyên vật liệu mua để dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phưong pháp trực tiếp: Trị giá Trị giá Các loại Chi phí Các thực tế mua ghi NVL nhập = hoá kho kỳ + đơn thuế trực tiếp không + phát sinh hoàn (có VAT) lại khoản - triết khấu TM, khâu mua giảm giá - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp gia công, chế biến: Trị giá thực tế Trị giá thực tế Chi phí NVL thuê gia NVL xuất gia gia công công ,chế biến + chế biến công, chế biến = Chi phí vận chuyển + bốc dỡ nhập kho kỳ - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp thuê gia công, chế biến: Trị giá thực tế Trị giá thực tế Chi phí Chi phí NVL thuê gia NVL xuất thuê phải trả vận chuyển, công,chế biến nhập kho = gia công + cho đơn vị chế biến + bốc dỡ GC ,CB kỳ - Đối với nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh ,cổ phần giá thực tế giá hội đồng liên doanh đánh giá - Đối với nguyên vật liệu nhận cấp ,biếu tặng giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho giá ghi biên đơn vị cấp xác định sở giá thị trường nguyên vật liệu tương đương - Đối với nguyên vật liệu nhập kho từ nguồn phế liệu thu hồi Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho đánh giá theo giá trị thực tế sử dụng đánh giá theo giá ước tính 3.1.2 Giá thực tế xuất kho Khi xuất kho nguyên vật liệu để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp , kế toán phải tính toán, xác định xác trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho cho nhu cầu , đối tượng khác nhằm xác định chi phí hoat động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc tính giá thực tế xuất kho áp dụng theo số phương pháp sau: Phương pháp giá đích danh Theo phương pháp giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho tính sở số lượng nguyên vật liệu xuất kho đơn giá thực tế nhập kho lô hàng nguyên vật liệu xuất kho Phương pháp nhận diện đựoc loại nguyên vật liệu xuất tồn kho theo danh đơn mua vào riêng biệt Do trị giá nguyên vật liệu xuất tồn kho đựoc xác định xác tuyệt đối , phản ánh thực tế phát sinh Nhưng việc quản lý tồn kho phức tạp đặc biệt doanh nghiệp dự trữ nhiều loại nguyên vật liệu với giá trị nhỏ Khi chi phí cho quản lý tồn kho tốn thực Chính nên áp dụng phương pháp tính giá loại vật liệu đặc trưng có giá trị cao Phương pháp nhập trước – xuất trước Với phương pháp kế toán phải theo dõi đơn giá thực tế số lượng lô hàng nhập kho.Sau , xuất kho vào số lượng xuất tính giá thực tế theo công thức sau: Trị giá thực tế NVL = Số lượng NVL xuất kho xuất kho * Đơn giá thực tế NVL lô hàng nhập trước Khi xuất kho hết số lượng lô hàng nhập trước lấy dơn giá thực tế lô hàng tiếp sau để tính giá giá thực tế nhập kho Cách xác định đơn giản cho kế toán so với phương pháp giá đích danh gia thực tế xuất kho lại đựoc xác định theo đơn giá lô hàng nhập sớm laij nên không phản ánh biến động giá cách kịp thời , xa rời thực tế Vì thích hợp cho áp dụng cho nguyên vật liệu có liên quan đến thời hạn sử dụng Phương pháp nhập sau –xuất trước Ở phương pháp này, kế toán phải theo dõi đơn giá thực tế số lượng lô hàng nhập kho.Sau xuất ,căn vào số lượng xuất kho để tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho cách : Trị giá thực tế Số lượng NVL NVL xuất kho = xuất kho Đơn giá thực tế NVL lô x hàng nhập sau Khi hết số lượng lô hàng nhập sau nhân ( x ) với đơn giá thực tế lô hàng nhập trước tính Như giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho lần mua đầu kỳ.Ngược lại với phương pháp nhập trước –xuất sau , với phương pháp biến động giá chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ.Do phản ánh điều kiện kinh doanh thị trường chi phí hành nguyên vật liệu tồn kho lại xa rời thực tế Vì phương pháp thích hợp với nguyên vật liệu có đặc điểm phải sử dụng loại thực phẩm tươi sống công nghiệp chế biến : Phương pháp giá thực tế bình quân Đây phương pháp mà giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho tính sở đơn giá thực tế bình quân nguyên vật liệu : Giá thực tế NVL xuất kho Số lượng NVL = xuất kho Đơn giá thực tế bình quân x NVL Hiện , doanh nghiệp sử dụng số loại đơn giá thực tế bình quân sau: *Đơn giá bình quân gia truyền kỳ: Đơn giá bình quân Trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ = Lượng NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ Cách tính xác định sau kết thúc kỳ hạch toán, dựa số liệu đánh giá nguyên vật liệu kỳ dự trữ Các lần xuất nguyên vật liệu phát sinh phản ánh mặt số lượng mà không phản ánh mặt giá trị Toàn giá trị xuất phản ánh vào cuối kỳ có đầy đủ số liệu tổng nhập .Điều làm cho công việc bị dồn lại , ảnh hưởng đến tiến độ toán song cách tinh đơn giản , tốn công nên nhiều doanh nghiệp sử dụng đặc biệt doanh nghiệp quy mô nhỏ, loại nguyên vật liệu , thời gian sử dụng ngắn số lần nhập , xuất danh điểm nhiều *Đơn giá bình quân cuối kỳ trước: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ lấy theo đơn giá bình quân cuối kỳ trước tính làm sở tính giá Có thể thấy kết hợp cách tính bình quân gia truyền kỳ với phương pháp nhập trước – xuất trước Do vậy, không tính đến biến động giá kỳ nên việc phản ánh thiếu xác Nhưng đổi lại, cách tính đơn giản, đảm bảo tính kịp thời số liệu *Đơn giá bình quân liên hoàn ( hay đơn giá bình quân sau lần nhập): Sau lần nhập , kế toán xác định đơn giá bình quân cho đầu tên nguyên vật liệu sau: Lượng tồn Đơn giá bình trước nhâp = Đơn giá bình quân x trước nhâp + Lượng tồn trước nhập quân Trị giá thực tế NVL nhập kho lượng nhập thực tế Ngay nghiệp vụ xuất phát sinh , đơn giá bình quân lần nhập cuối trước xuất dùng làm đơn giá để tính trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Cách tính khắc phục nhược điểm hai cách tính , vừa đảm bảo tính kịp thời số liệu kế toán vừa phản ánh biến động giá khối lượng tính toán lớn sau lần nhập , kế toán phải tính giá lần Nhìn chung , dù đơn giá bình quân theo cách phương pháp giá thực tế bình quân mắc phải hạn chế lớn giá có xu hướng bình quân hoá Do vậy, chi phí hành chi phí thay nguyên vật liệu tồn kho có xu hướng san cho không phản ánh thực tế thời điểm lập báo cáo Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sở giá mua thực tế cuối kỳ Theo phương pháp , giá thực tế xuất kho xác định vào cuối kỳ cách tính sau : Đầu tiên kế toán xác định trị giá nguyên vật liệu tồn khoi cuối kỳ sở giá mua lần nhập kho cuối kỳ: Trị giá NVL thực tồn cuối kỳ Số lượng NVL thực = tồn cuối kỳ Đơn giá lần mua x cuối Từ tính trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ Trị giá NVL xuất kho kỳ Trị giá NVL = nhập kỳ Chênh lệch trị giá thực +(-) tế NVL tồn đầu kỳ cuối kỳ Vì giá trị nguyên vật liệu xuất kho tính vào cuối kỳ nên không cung cấp số liệu kịp thời sau lần nhập Phương pháp phù hợp với doanh nghiệp có nhiều chủng loại nguyên vật liệu, nhiều mẫu mã khác nhau, giá trị thấp lại xuất dùng thường xuyên điều kiện để kiểm kê liên tục 3.2 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán Các phương pháp định giá nêu thực tế thích hợp cho doanh nghiệp có ứng dụng máy vi tính công tác kế toán Còn doanh nghiệp vừa lớn , có nhiều chủng loại nguyên vật liệu , nghiệp vụ nhập ,xuất diễn liên tục kèm theo biến động không ngừng giá cả, việc tính toán , ghi chép phản ánh theo giá thực tế khó khăn , phức tạp nhiều thực Vì để đơn giản cho công tác kế toán ,doanh nghiệp tự đặt cho loại giá , gọi giá hạch toán Giá hạch toán giá doanh nghiệp quy định , có tính chất ổn định dùng để ghi sổ kế toán nguyên vật liệu hàng ngày ý nghĩa 10 Phiếu nhập kho” lập sở số lượng NVL thực tế đem nhập kho giá trị NVL xuất kho trước có thay đổi kế hoạch sản xuất , chủng loại sản phẩm * Giấy thông báo thuế Với NVL Xí nghiệp nhập từ nước phải có thêm “ Giấy thông báo thuế ” kèm theo “ Tờ khai hàng hoá xuất , nhập khẩu” để kế toán toán tính số thuế nhập số thuế GTGT phải nộp cho số NVL nhập Các chứng từ giao cho kế toán phải kèm gửi kèm “ Phiếu nhập kho” “ Biên kiểm nghiệm vật tư ” * Biên kiểm kê vật tư , hàng hoá tồn kho Do đặc điểm NVL Xí nghiệp có giá trị đơn vị nhỏ , số lượng nhiều , đa dạng , dễ xảy mát , thừa , thiếu nên định kỳ ( thời điểm cuối tháng cuối năm ) , Xí nghiệp thực việc kiểm kê NVL lần Ban kiểm kê tài sản Xí nghiệp tiến hành Mọi kết kiểm kê ghi vào Biên kiểm kê” Biên lập cho kho cho toàn Xí nghiệp theo danh điểm NVL Trong ghi rõ mã vật tư , tên vật tư , đơn vị tính , số lượng tồn kho sổ sách , số lượng tồn kho thực tế , chênh lệch , số lượng phẩm chất , thành tiền NVL Sau kiểm kê , kế toán NVL tập hợp kết nhập số liệu vào máy tính Máy vi tính dựa vào số liệu sổ sách tính số lượng thừa , thiếu thành tiền NVL in “ Biên kiểm kê ” Căn vào “ Biên kiểm kê ”, Hợp đồng kiểm kê Xí nghiệp đưa biện pháp xử lý tuỳ thuộc vào số lượng hao hụt Kế toán NVL dựa vào định để ghi sổ * Phiếu chi , Giấy toán tạm ứng Đây chứng từ Xí nghiệp sử dụng để toán mua NVL chi phí khác chủ yếu toán cho cá nhân thu mua NVL b.Chứng từ phản ánh giảm nguyên vật liệu 55 Nguyên vật liệu Xí nghiệp chủ yếu xuất dùng phục vụ nhu cầu sản xuất Ngoài xuất bán cho vay , kế toán NVL Xí nghiệp sử dụng chứng từ sau: - Phiếu xuất kho - Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức kế hoạch - Báo cáo sử dụng vật tư - Hoá đơn GTGT ( Trong trường hợp Xí nghiệp xuất bán cho đơn vị khác ) Công ty đẫ sử dụng giá thực tế để hạch toán trị giá NVL xuất kho hàng ngày áp dụng phương pháp giá thực tế bình quân liên hoàn Giá trị NVL xuất kho tính vào cuối ngày , sử dụng máy tính nên áp dụng phương pháp không khó khăn kế toán NVL * Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức kế hoạch Hàng tháng , vào sản lượng định mức định mức tiêu hao NVL , phòng Kế hoạch- Vật tư lập “ phiếu lĩnh vật tư hạn mức theo kế hoạch” Phiếu lập làm liên cho nhiều loại vật tư : liên giao cho thủ kho giữ , liên giao cho đơn vị sử dụng vật liệu Khi lĩnh NVL , đơn vị sử dụng phải mang phiếu xuống kho để làm xuất kho Thủ kho có nhiệm vụ ghi vào sổ “ Nhật ký kho” số lượng thực tế NVL xuất kho hàng ngày Cuối tháng , vào số liệu Phân xưởng thực tế để ghi vào sổ kho cho Xí nghiệp ghi vào cột “ Số lượng thực lĩnh” “ Phiếu lĩnh vật tư hạn mức theo kế hoạch” Vì “ Phiếu lĩnh vật tư hạn mức theo kế hoạch” không dùng làm ghi sổ kế toán NVL * Báo cáo sử dụng vật tư Hàng tháng , thống kê Phân xưởng vào tình hình thực tế NVL sử dụng cho loại sản phẩm để lên “ Báo cáo sử dụng vật tư” cho phân xưởng Khi kế toán NVL dùng số liệu báo cáo để ghi sổ kế toán liên quan * Phiếu xuất kho 56 Trường hợp đơn vị sử dụng NVL muốn bổ sung thêm loại NVL phải yêu cầu với phòng Kế hoạch –Vật tư Khi phòng Kế hoạch – Vật tư sở xem xét tình hình sử dụng nguyên vật liệu Phân xưởng , số lượng NVL yêu cầu để định lượng bổ sung lập “ Phiếu xuất kho” Tài khoản sử dụng Kế toán tổng hợp NVL Xí nghiệp sử dụng tài khoản sau: - TK 152 “ Nguyên vật liệu” mở chi tiết cho tài khoản TK 1521 “ Nguyên vật liệu chính” TK 1522 “ Nguyên vật liệu phụ” TK 1523 “ Nhiên liệu” TK 1524 “ Phụ tùng thay ” TK 1525 “ Thiết bị xây dựng bản” TK 1526 “ Bao bì ” TK 1527 “ Vật liệu khác ” - TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ” , mở chi tiết cho tài khoản TK 6211 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho Phân xưởng TK 6212 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho Phân xưởng TK 6213 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho Phân xưởng dịch vụ TK 6214 “ Chi phí nguyên vật lệu trực tiếp cho Phân xưởng điện Và số tài khoản khác : TK 331 “ Phải trả người bán” TK 1331 “ Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá , dịch vụ” TK 6272 “ Chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất chung Phân xưởng” TK 6412 “ Chi phí nguyên vật liệu cho hoạt động bán hàng TK 6422 “ Chi phí nguyên vật liệu phục vụ quản lý chung Xí nghệp” 57 TK 111 “ Tiền Việt Nam” TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng” TK 241 “ Xây dựng bản” TK 141 “ Tạm ứng” 58 Bảng phân bổ nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ Tháng 01 năm 2004 Đơn vị tính: đồng TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Ghi Có TK TK152 HT TT Bánh quy Hương thảo PXI 1.006.325.500 Bánh ép PXI 6.446.600 Lương khô cacao PXI 74.670.700 Bánh quy 22 PXI 3.705.400 Bánh quy trái PXI 38.186.100 Bánh BLEND PXI 21.338.100 Túi hàng tết 6.114.400 Mứt hộp 45.342.900 Bánh quy L500g PXII 15.615.000 Bánh quy L300g PXII 963.573.000 Bánh vừng vòng + Sămpa PXII 18.837.900 Bánh bơ xốp PXII 160.738.900 Cộng TK 1541 2.360.894.500 TK1542: Điện nước 2.110.500 TK 627 -CPQLPX 18.159.300 - PXI 15.437.100 - PXII 2.722.200 TK 641 - CP bán hàng 258.300 TK 642 - CP quản lý PX 17.127.300 TK 5112 - Tiêu thụ vật tư 899.500 Tổng cộng 2.399.446.400 TK153 HT TT Ngày 31 tháng 01 năm 2004 Người lập biểu Trưởng ban tài Công ty 22 Xí nghiệp 22 Mã số 01 - SKT CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 01 năm 2004 TK: 627 Trích yếu - Nguyên liệu, vật liệu Số hiệu tài khoản Nợ 627 59 Có 152 Số: 16 Đơn vị tính: đồng Số tiền Nợ 18.159.300 Có - Tiền lương - Kinh phí công đoàn - BHXH, BHYT - Chi tiền mặt - Khấu hao TSCĐ - 334 3382 3382 111 214 9.046.500 181.000 719.000 3.661.000 270.000.00 - Phân bổ chi phí vào giá 1541 627 301.766.800 thành Cộng 301.766.80 301.766.800 Công ty 22 Xí nghiệp 22 SỔ CÁI Tên TK: Chi phí quản lý phân xưởng SH: 627 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Số Ngày hiệu 01 03 11 12 20 24 tháng 5/1 5/1 10/1 12/1 21/1 25/1 TK đối Diễn giải Số tiền ứng - Nguyên vật liệu - Tiền lương - Kinh phí công đoàn - BHXH, BHYT - Chi tiền mặt - Khấu hao TSCĐ 152 334 3382 3383 111 214 Nợ Có 18.159.300 9.046.500 181.000 719.000 3.661.000 270.000.00 35 31/1 - Phân bổ vào sản xuất Phát sinh 1541 301.766.800 301.766.80 301.766.800 Công ty 22 Phiếu xuất kho Xí nghiệp 22 Ngày 06 tháng năm Nợ: 1141TC/CĐKINH 2005 Có: 1522 ngày 01 - 11-1995 BTC 60 Số: 10 Mẫu số: 02-VT Tế Họ tên người nhận hàng: Đ/c Lê Thị Hằng địa (bộ phận): PX1 Lý xuất: Dùng để sản xuất bánh quy Hương Thảo Xuất kho: Đ/c Linh TT Tên hàng ĐVT Bột mỳ Pháp Sữa đặc NaHCO3 NH4CO3 Vani Băng keo Cộng Kg Kg Kg Kg Kg cuộn Số lượng Thực Yêu cầu xuất 5.000 5.000 1.275 1.275 350 350 300 300 40,5 40,5 80 80 Đơn gía Thành tiền 3.600 18.000.000 13.500 17.212.500 3.200 1.120.000 3.500 1.120.000 180.000 1.050.000 9.000 720.000 45.390.500 Cộng thành tiền: (bằng chữ): Bốn triệu ba trăm chín mươi ngàn năm trăm đồng chẵn Ngày 06 tháng 01 năm 2005 Thủ trưởng Kế toán Phụ trách cung Người đơn vị trưởng tiêu nhận Thủ kho Bảng 17: Bảng tính tổng giá thành giá thành đơn vị Tháng 01/2005 ĐVT: đồng Tên sản phẩm Phân xưởng I - Bánh quy Hương Thảo cũ - Bánh ép - Lương khô Cacao Cộng Z nhập kho SL nhập kho 2.635.042.600 350.703 kg 110.786.180 7.073 kg 556.579.320 39.208kg 3.301.408.100 61 Z đơn vị 7.510,75 15.662,53 14.195,44 CHƯƠNG III NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP 22 – CÔNG TY 22 – BQP I NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Thuận lợi : Được quan tâm lãnh đạo , đạo trực tiếp thường xuyên Đảng uỷ , Chỉ huy công ty , phòng nghiệp vụ công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ công tác tài năm 2005 Khó khăn : - Giá vật tư đầu vào liên tục biến động theo chiều hướng tăng mức cao ( đường ) giá bán điều chỉnh theo kịp ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh Xí nghiệp - Dây chuyền sản xuất bánh quy Pxưởng hỏng , phải sửa chữa kéo dài dự kiến Do ảnh hưởng lớn đến sx doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Vốn tình trạng thiếu phải vay Ngân hàng để mua dự trữ NVL lúc chưa tăng giá gặp nhiều khó khăn , công nợ thnah toán có thời điểm chậm II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Tổng doanh thu: 40.757.342.240 đồng , 103,37% so với kế hoạch năm ( 39.430.000.000 đ) , 105,09% so với năm trước Trong : - Doanh thu quốc phòng : 3.651.762.034 đ , 124,21% kế hoạch năm (2.940.000.000 đ) 175, 38% so với năm trước (2.082.258.030 đ) - Doanh thu hàng kinh tế : 34 743.008.906 đ , 95,21% so với kế hoạch năm (36.490.000.000) 104,24% so với năm trước (33.330.492,758đ) 62 - Doanh thu khác : 2.362.571.300đ , 70,13% so với năm trước (3.369.053.000đ Lãi thực : 635.081.908đ , 74,89% so với kế hoạch năm (848.000.000) 1,56% doanh thu Trong : - Lãi thực hàng quốc phòng:128.273.610đ, 108,71%kế hoạch năm (118.000.000) 3,5% doanh thu hàng quốc phòng - Lãi thực hàng kinh tế : 186.131.004 đ, 25,5%so với kế hoạch năm (730.000.000 đ), 0,54%trên doanh thu hàng kinh tế - Thu nhập khác : 320.677.294đ, 13,57% doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác Quân số tiền lương a Quân số đến 31/12/2005 Tổng số : 353 người Trong : - Biên chế : 168 người - Hợp đồng dài hạn : 163 người - Hợp đồng ngắn hạn : 22 người b Tiền lương - Tổng thu nhập : 4.997.859.329đ , 101,4% so với kế hoạch năm (4.928.820.000đ) , 100,47% so với năm trước( 4.974.348.838đ) Trong : + Quỹ lương : 4.417.651.129đ + Tiền ăn ca : 400, 22500đ + Quỹ phúc lợi : 179.983.20đ - Thu nhập bình quân : 1.239.548đ , 109,45% so với kế hoạch năm (1.132.500đ) 110,04% so với năm trước (1.126.437đ) + Từ lương , thưởng : 1.095.648đ + Từ ăn ca : 99.262 63 +Thu nhập khác ( quỹ phúc lợi) : 44.639đ 4.Thu nộp ngân sách Tổng số nộp : 5.443.083.772đ , 95,83% so với kế hoạch năm - Nộp nhà nước: 1.854.047.938 đồng, 117,05% so với kế hoạch năm (5.697.850.000đ) - Gồm: + Thuế tiêu thụ đặc biệt: 45.527.600đ + Thuế GTGT: 1.806.520.338đ + Thuế môn bài: 2.000.000đ - Nộp trên: 3.589.035.834 đồng, 87,63% so với kế hoạch năm (4.095.850.000đ) Gồm: + Khấu hao TSCĐ: 1.319.000.000đ + BHXH 20%: 768.296.040đ + BHYT 3%: 114916.216đ + KPCĐ: 74.776.405đ + CPQL công ty: 676.965.265đ + Quỹ lương dự phòng: + Lợi nhuận: 635.081.908đ * Đã nộp năm: 5.443.083.772đ III VỐN - TÀI SẢN Tình hình tăng giảm TSCĐ a) Số dư đầu kỳ: 26.958.187.167đ - Vốn ngân sách: 11.696.161.449đ - TCHC: - Vốn tự do: 15.262.025.718đ b) Tăng TSCĐ năm: 664.125.346đ - Tăng mua sắm, sửa chữa nâng cấp máy móc: 664.125.346đ - Tăng điều động 64 - Tăng XDCB hoàn thành c) Giảm TSCĐ năm: 39.721.700đ d) TSCĐ chuyển năm sau: 27.582.590.813đ Tổng số 27.582.590.813đ Trong đó: - TSCĐ thuộc nguồn vốn NS cấp: 11.657.289.749đ - TSCĐ thuộc nguồn vốn TCHH cấp - TSCĐ thuộc nguồn vốn tự có: 15.925.301.064đ Tăng giảm vốn a) Vốn cố định * Số dư đầu năm: 11.185.017.138đ Trong đó: - Vốn ngân sách: 4.931.965.485đ - Vốn TCHC - Vốn tự có: 6.253.051.653đ * Tăng năm: 664.125.346đ Trong đó: - Vốn ngân sách - Vốn TCHC - Vốn tự có: 664.125.346đ * Giảm năm: 1.319.000.000đ - Vốn ngân sách: 423.000.000đ - Vốn TCHC: - Vốn tự có: 869.000.000đ * Còn lại đến 31/12/2005: 10.530.142.484đ Trong đó: - Vốn ngân sách: 4.508.965.485đ - Vốn TCHC: - Vốn tự có: 6.021.176.999đ 65 b) Vốn lưu dộng Vốn toán a Các khoản phải thu khách hàng đến 31/12/2005: 1.444.339.593đ Trong đó: - Nợ hạn: 85.675.000đ - Nợ khó đòi: b Các khoản phải trả khách hàng: 31/12/2005: 3.458.387.625đ Trong đó: - Đến hạn phải trả: 795.658.000đ Tồn kho NVL, thành phẩm: 3.988.192.893đ - Tồn kho nguyên vật liệu: 3.229.643.050đ - Tồn kho thành phẩm: 758.549.763đ Trong đó: - Dùng thường xuyên: 758.549.843đ - Cần lý: IV ĐÁNH GIÁ CHUNG A Ưu điểm Tổ chức điều hành sản xuất Xí nghiệp tập trung điều kiện để đảm bảo tiến độ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực quy định Cục chuyên ngành bước kiểm tra chất lượng nguyên liệu sản phẩm trước sản xuất nhập kho Công tác điều độ sản xuất phân xưởng đảm bảo tính liên tục, đặn không để gián doạn phải ngừng sản xuất, bố trí xếp lao động hợp lý đủ công, thu nhập đồng phân xưởng sản xuất toàn xí nghiệp Không ngừng cải tiến, nghiên cứu để sản xuất nhiều loại sản phẩm dây chuyền, đáp ứng đủ số lượng, chất lượng, đa dạng sản phẩm thời gian giao hàng Công tác quản lý vốn tài sản, vật tư hàng hoá 66 Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty phê duyệt, xí nghiệp kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư trước nhập kho, thời gian bảo quản kho trước đưa vào sản xuất Thực tốt chế độ toán vật tư hàng tháng, quý, năm phân xưởng với xí nghiệp Đảm bảo an toàn hàng hoá tất khâu từ giao nhận đến bảo quản, cấp phát sử dụng, không để xảy tình trạng ứ đọng, mát, hư hỏng hay hao hụt vật tư trình sản xuất kinh doanh Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tích cực thu hồi công nợ đảm bảo an toàn tuyệt đối quĩ két đơn vị Công tác quản lý chi phí giá thành Ban Tài tham mưu cho lãnh đạo huy xí nghiệp giám sát chặt chẽ việc mua nguyên vật liệu đầu vào, quản lý giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu thực hành tiết kiệm, tiết kiệm từ khâu sản xuất, đến chi phí phòng ban Nhằm hạ giá thành nâng cao hiệu sản xuất Công tác tài kế toán thống kê - Thường xuyên bám sát sản xuất, lập kế hoạch nhu cầu vốn cho sản xuất, đảm bảo đầy đủ vốn cho sản xuất, mua sắm trang bị, sửa chữa cải tạo nhà xưởng đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng, tham gia nghỉ mát cho cán công nhân viên chế độ khác công ty quy định - Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, phản ánh trung thực kịp thời kết sản xuất kinh doanh hàng tháng từ phát ưu khuyết điểm sản xuất kinh doanh để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận - Thực đầy đủ chế độ báo cáo công ty quy định B Tồn nguyên nhân Tồn * Hiệu sản xuất kinh doanh thấp, số sản phẩm chưa thâm nhập vào thị trường 67 - Công tác marketing có nhiều tiến bộ, song nhiều hạn chế việc nắm bắt thông tin, nghiên cứu thị trường… để đề xuất sách cho phù hợp - Công tác nghiên cứu mẫu mã bao bì sản phẩm chậm cải tiến, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường - Chưa kịp thời đối chiếu công nợ thu hồi công nợ khách hàng, có nơi để dây dưa kéo dài - Công tác giáo dục trị tư tưởng, quản lý người, nắm bắt diễn biến tư tưởng CBCNV hạn chế Nguyên nhân: - Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao: Đường, sữa, sắt thép, inox… Trong đó, giá bán điều chỉnh tăng không theo kịp với giá tăng nguyên vật liệu Năng lực lãnh đạo số cán hạn chế nghiệp vụ chuyên môn tổ chức quán triệt thực nhiệm vụ - Lãnh đạo huy chưa quan tâm toàn diện đến đầu tư cho công tác nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm, công tác marketing… - Sự phối hợp phòng kinh doanh ban tài công tác quản lý theo dõi công nợ chưa chặt chẽ thường xuyên - Các tổ chức quần chúng hoạt động thiếu chiều sâu, công tác giáo dục tuyên truyền phát động phong trào sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, chấp hành luật giao thông, kỷ luật quân đội Sự xếp đổi doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, bước đầu gây xáo trộn tư tưởng, tâm tư nguyện vọng cán công nhân viên V KIẾN NGHỊ Có mặt hàng, có đơn vị cần phải chuyển tiền trước lấy hàng, xí nghiệp có đề nghị chuyển tiền kính mong phòng tài công ty giải kịp thời để đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 68 Nhìn chung công tác tài năm 2005 hoàn thành nhiệm vụ, nhiên có mặt tồn Xí nghiệp phát huy kết đạt khắc phục tồn để công tác tài năm 2006 hoàn thành nhiệm vụ toàn diện Kính mong giúp đỡ, đạo lãnh đạo huy công ty phòng nghiệp vụ công ty để xí nghiệp 22 hoàn thành nhiệm vụ tốt góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung công ty năm 2006 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 công ty 22 BQP , Luận văn kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 công ty 22 BQP , Luận văn kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 công ty 22 BQP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay