Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam

15 679 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:54

Bài Tiểu Luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam.Bài Tiểu Luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH, 5/2016 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự xuất hiện của quy luật giá trị Mọi hoạt động của các chủ thể kinh tế sản xuất và lưu thông hàng hóa đều chịu sự tác động của quy luật này Quy luật giá trị là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế chu kì, phân hóa giàu nghèo, những cuộc cạnh tranh không lành mạnh… Chính vì thế chúng ta cần nghiên cứu về quy luật giá trị, tìm hiểu vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế, đặc biệt là thời kì phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện Bài viết này chia thành chương, bao gồm: Chương 1: Những lý luận về quy luật giá trị và tác động của nó nền kinh tế Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung nhất, bản nhất về quy luật giá trị, bản chất vai trò quy luật giá trị và nội dung của quy luật giá trị Chương 2: Tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam hiện Chương này sẽ nghiên cứu cụ thể sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta, các đặc trưng và cấu trúc nền kinh tế thị trường ở nước ta Nhóm em xin gửi lời chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Ngọc Chung đã hướng dẫn giúp đỡ nhóm em hoàn thành đề tài này Trong bài viết có nhiều sai sót mong thầy chỉ bảo để nhóm em rút kinh nghiệm lần sau sửa chữa Xin chân thành cảm ơn! GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin NỘI DUNG Chương 1: Những lý luận quy luật giá trị tác động quy luật giá trị đến kinh tế 1.1 Nội dung quy luật giá trị: 1.1.1 Khái niệm liên quan: Khái niệm về giá trị: Giá trị được xem xét là quan hệ sản xuất xã hội của những người sản xuất hàng hóa còn hàng hóa là nhân tố tế bào của xã hội tư sản Mác phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là lao động cụ thể và lao động trừu tượng, lao động tư nhân và lao động xã hội Chỉ rõ lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Quy luật: Mối liên hệ chất, tất nhiên, phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật hay vật tượng với 1.1.2 Khái niệm quy luật giá trị: Trong nền sản xuất hàng hóa quá trình sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở giá trị hàng hóa tức là hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa đó Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa Ở đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa có quy luật giá trị hoạt động khách quan, không lệ thuộc vào ý muốn người Đặc điểm hoạt động có khác biệt phương thức sản xuất, tùy thuộc vào quan hệ sản xuất thống trị 1.1.3 Yêu cầu của quy luật giá trị: Trong sản xuất: + Khối lượng sản phẩm mà người sản xuất tạo phải phù hợp với khả toán toàn xã hội, không lớn cầu ngược lại + Muốn bán hàng hóa, bù đắp chi phí có lãi hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với hao phí lao động xã hội, tức phải nhỏ mức chi phí mà xã hội chấp nhận Trong lưu thông: + Phải thực nguyên tắc ngang giá: Chỉ trao đổi hàng hóa với chúng có lượng lao động kết tinh GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin + Hàng hóa có giá trị cao giá cao ngược lại + Phải đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng Trong thực tế, giá hàng hóa thường phụ thuộc vào: quy luật cung cầu, sức mua tiền, cạnh tranh, Những nhân tố làm giá hàng hóa tách rời khỏi giá trị lên, xuống quay xung quanh trục giá trị Như quy luật giá trị vận động thông qua vận động giá 1.2 Vai trò quy luật giá trị kinh tế thị trường: Bất cứ một sự vật, hiện tượng nào tồn tại tự nhiên đều tuân theo những quy định nhất định Những quy luật này chi phối tới cả quả trình hình thành và phát triển của mỗi sự vật hiện tượng Và tất nhiên, nền kinh tế thế giới nói chng và nền kinh tế Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó Theo thời gian, nền kinh tế không ngừng biến đổi Nó liên tục phân chia và hình thành thêm nhiều thành phần kinh tế mới có những định hướng khác, có những đặc điểm và quy định riêng biệt đối với các thành viên tham gia nền kinh tế đó Chúng giống là nhìn bề ngoài tưởng sản xuất và trao đổi hàng hóa là việc riêng của mỗi thành viên họ độc lập và hình không chịu sự chi phối nào Trên thực tế, mọi người sản xuất và trao đổi hàng hóa đều chịu sự chi phối của quy luật giá trị Vì vậy quy luật giá trị có các vai trò chủ yếu sau: 1.2.1 Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa: Điều tiết sản xuất của quy luật giá trị là điều chỉnh, phân bổ các yếu tố như: tư liệu sản xuất, sức lao động và tiền vốn từ ngành này sang ngành khác, từ nơi này sang nơi khác Nó làm cho sản xuất hàng hóa của ngành này, nơi này được phát triển mở rộng, ngành khác nơi khác bị thu hẹp, thông qua sự biến động giá cả thị trường Từ đó, tạo những tỉ lệ cân đối tạm thời giữa các ngành, các vùng của một nền kinh tế hàng hóa nhất định Quy luật thể hiện ở chỗ: cung và cầu thường xuyên muốn khớp với nhau, từ trước đến chúng chưa hề ăn khớp với mà đối lập với nhau, cung bám sát cầu Chính vì thế thị trường xảy các trường hợp sau: - Khi cung bằng cầu thì giá cả bằng giá trị hàng hóa, thị trường bảo hòa tất yếu xảy trình chuyển tư liệu sản xuất sức lao động sang lĩnh vực sản xuất khác có lợi nhuận cao - Khi cung nhỏ cầu thì giá cả cao giá trị, hàng hóa bán chạy, lãi cao Những người sản xuất những loại hàng hóa này sẽ mở rộng quy mô sản xuất, những người sản xuất hàng hóa khác thu hẹp quy mô sản xuất của mình để chuyển sang loại hàng hóa bán chạy này Như vậy, tư liệu sản xuất, sức lao động, tiền vốn được chuyển vào ngành tăng lên, cung về loại hàng hóa này thị trường tăng lên - Khi cung lớn cầu thì giá cả nhỏ giá trị, hàng hóa ế thừa, không tiêu thụ được, có thể lỗ vốn Tình hình này bắt buộc những người sản xuất GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin loại hàng này phải thu hẹp quy mô sản xuất, chuyển sang sản xuất mặt hàng khác có giá trị thị trường Thực chất của điều tiết lưu thông quy luật giá trị là điều chỉnh một cách tự phát khối lượng hàng hóa từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao, tạo mặt bằng giá cả xã hội Giá trị của hàng hóa thay đổi, thì những điều kiện làm cho tổng khối lượng hàng hóa có thể tiêu thụ được cũng sẽ thay đổi Nếu giá trị thị trường hạ thấp thì nói chung nhu cầu xã hội sẽ mở rộng thêm và những giới hạn nhất định, có thể thu hút những khối lượng hàng hóa lớn Nếu giá trị thị trường tăng lên thì nhu cầu xã hội về hàng hóa sẽ thu hẹp và khối lượng hàng hóa tiêu thụ cũng sẽ giảm xuống Cho nên nếu cung cầu điều tiết giá cả thị trường hay nói đúng điều tiết sự chênh lệch giữa giá cả thị trường và giá trị thị trường thì trái lại chính giá trị thị trường điều tiết quan hệ cung cầu, hay cấu thành trung tâm, chung quanh trung tâm đó những sự thay đổi cung cầu làm cho giá cả thị trường phải lên xuống Trong xã hội tư bản đương thời, mỗi nhà tư bản công nghiệp tự ý sản xuất cái mà mình muốn theo cách mình muốn, và với số lượng theo ý mình Đối với họ số lượng mà xã hội cần là một lượng chưa biết, cái mà ngày hôm cung cấp không kịp thì ngày mai lại có thể cung cấp nhiều quá số yêu cầu Tuy vậy người ta cũng thỏa mãn được nhu cầu một cách miễn cưỡng, sản xuất là cứ theo những vật phẩm người ta yêu cầu “… Khi thực hiện quy luật giá trị sản xuất hàng hóa xã hội gồm những người sản xuất trao đổi hàng hóa cho nhau, sự cạnh tranh lập bằng cách đó và điều kiện nào đó một trật tự nhất và một tổ chức nhất có thể có của nền sản xuất xã hội Chỉ có sự tăng hay giảm giá hàng mà những người sản xuất hàng hóa riêng lẻ biết được rõ ràng là xã hội cần vật phẩm nào và với số lượng ” (C.Mác: sự khốn cùng của triết học, nhà xuất bản sự thật ) 1.2.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất tăng suất lao động, lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh: Để tránh bị phá sản, giành được ưu thế cạnh tranh và thu hút được nhiều lãi, từng người sản xuất hàng hóa đều tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để giảm hao phí lao động cá biệt của mình, giảm giá trị các biệt của hàng hóa mình sản xuất Từ đó làm cho kỹ thuật của toàn xã hội càng phát triển lên trình độ cao hơn, suất càng tăng cao Như thế là chúng ta thấy phương thức sản xuất tư liệu sản xuất bị biến đổi, dẫn đến sự phân công tỉ mỉ dùng nhiều máy móc hơn, lao động một quy mô lớn đưa đến lao động một quy mô lớn thế nào Đó là quy luật hất sản xuất đường cũ và buộc sản xuất phải làm cho sức sản xuất của lao động khẩn trương Quy luật đó không gì khác mà là quy luật nhất định giữ cho giá cả hàng hóa ngang bằng với chi phí sản xuất của chính hàng hóa đó, giới hạn của những biến động chu kì của thương mại Nếu một người nào sản xuất được rẻ hơn, có thể bán được nhiều hàng hóa và đó chiếm lĩnh được ở thị trường một địa bàn rộng bằng cách bán hạ giá giá cả thị trường hiện hành GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin hay hạ giá trị thị trường thì sẽ làm nhưu thế và đó sẽ mở đầu một hành động dần dần buộc những người khác cũng phải áp dụng các phương pháp ít tốn kém và làm cho thời gian lao động xã hội cần thiết giảm xuống một mức thấp Theo Mác thì sự vận độngbên ngoài những tư bản, những quy luật bên của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành những quy luật bắc buộc của sự cạnh tranh, rằng dưới hình thức đó đối với những nhà tư bản những quy luật biểu hiện hành động bản của những hành động của họ, rằng vậy là muốn phân tích một cách khoa học sự cạnh tranh thì trước đó phải phân tích tính chất bên của tư bản, cũng chỉ người nào không thể hiểu biết sự vận động thực sự của các thiên thể, là các giác quan không thể thấy được, thì mới có thể hiểu được sự vận động bề ngoài của những thiên thể ấy 1.2.3 Thực lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất hàng hoá thành kẻ giàu người nghèo: Trong xã hội những người sản xuất cá thể, đã có mầm móng của một phương thúc sản xuất mới Trong sự phân công tự phát, không có kế hoạch nào thống trị xã hội, phương thúc sản xuất ấy đã xác lập sự phân công, tổ chức theo kế hoạch, những công xưởng riêng lẻ; bên cạnh sản xuất của những người sản xuất cá thể nhỏ đã làm xuất hiện sản xuất xã hội Sản phẩm của hai loại sản xuất đó cùng bán một thị trường, đó giá cả ít cũng sấp xỉ Nhưng so với sự phân công tự phát thì tổ chức có kế hoạch đương nhiên mạnh nhiều; sản phẩm công xưởng dùng lao động xã hội là rẻ so với sản phẩm của những người sản xuất nhỏ, tản mạn Sản xuất của những người sản xuất cá thể gặp thất bại từ nghành này đến nghành khác Trong nền sản xuất hàng hóa, sự tác động của các quy luật kinh tế, nhất là quy luật giá trị tất yếu dẫn đến kết quả Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, nhiều vốn, có kiến thức và trình dộ kinh doanh cao, trang bị kỹ thuật tốt sẽ phát tài, làm giàu Ngược lại không có các điều kiện trên, hoặc gặp rủi ro sẽ mất vốn phá sản Quy luật giá trị đã bình tuyển, đánh giá những người sản xuất kinh doanh Sự bình tuyển tự nhiên ấy đã phân hóa những người sản xuất kinh doanh thành người giàu người nghèo Người giàu trở ông chủ, người nghèo dần trở thành người làm thuê Lịch sử phát triển của sản xuất hàng hóa đã chỉ là quá trình phân hóa này đã làm cho sản xuất hàng hóa giản đơn xã hội phong kiến dần dần nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa “… Mỗi người đều sản xuất riêng biệt, cho lợi ích riêng của mình, không phụ thuộc vào nhà sản xuất khác Họ sản xuất cho thị trường, dĩ nhiên không một người nào số họ biết được dung lượng của thị trường Mối quan hệ vậy giữa những người sản xuất riêng rẽ, sản xuất cho một thị trường chung, thì gọi là cạnh tranh Dĩ nhiên những điều kiện ấy, sự thăng bằng giữa sản xuất và tiêu dùng chỉ có thể có được sau nhiều lần biến động Những người khéo léo hơn, tháo vát và có sức lực sẽ ngày càng lớn mạnh nhờ những sự biến động ấy; còn những người yếu ớt, vụng về thì sẽ bị sự biến động đó đè bẹp Một vài người trở nên giàu có, còn quần chúng trở nên nghèo đói, đó là kết quả không tránh khỏi quy luật cạnh tranh Kết cục là những người sản xuất bị phá sản mất hế tính chất độc lập về kinh tế của họ và trở thành công nhân làm GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin thuê công xưởng đã mở rộng của đối thủ tốt số của họ” (V.Lenin: Bàn về cái gọi là vấn đề thị trường) Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cùng sự bần cùng hóa của nhân dân là những hiện tượng ngẫu nhiên Hai điều đó tất nhiên kèm với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa dựa sự phân công lao động xã hội Vấn đề thị trường hoàn toàn bị gạt đi, vì thị trường chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự phân công đó và sản xuất hàng hóa Người ta sẽ thấy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản không những là có thể có mà còn là sự tất nhiên nữa, vì một kinh tế xã hội đã xây dựng sự phân công và hình thức hàng hóa của sản phẩm, thì sự tiến bộ về kỹ thuật không thể không dẫn tới chỗ làm cho chủ nghĩa tư bản tăng cường và mở rộng thêm Chương 2: Tác động quy luật giá trị kinh tế Việt Nam 2.1 Bản chất kinh tế nước ta: Nước ta có kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mô hình kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có chất kinh tế khác với kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Bản chất quy định quan hệ kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường thời kỳ độ nước ta định hướng trị chi phối, mà chi phối sở kinh tế bên trong, bảo đảm kết cấu kinh tế mà trình vận động, tự GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin có xu hướng xã hội chủ nghĩa, đó, làm cho nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày lớn mạnh lên Những tính chất chung của nền kinh tế thị trường: Các chủ thể kinh tế có tính độc lập , có quyền tự sản xuất kinh doanh Giá cả thị trường quyết định, hệ thống thị trường được phát triển đầy đủ và có tác dụng làm sở cho việc phân phối các nguồn lực kinh tế Nền kinh tế vận động theo những quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Phải có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, các chính sách kinh tế bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 2.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường: Giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội, cải thiện từng đời sống nhân dân Lấy sản xuất gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, tăng trưởng kinh tế đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp, gắn liền với xóa đói giảm nghèo 2.1.2 Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần kinh tế, đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo: Trong nền kinh tế nước ta tồn tại ba loại hình thức sở hữu bản là sở hữu toàn dân, sở hữu toàn tập thề, sở hữu tư nhân Từ ba hình thức sở hữu bản đó hình thành nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổ chức sản xuất kinh doanh Có năm thành phần kinh tế là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Trong đó, kinh tế nhà nước làm chủ đạo Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với để phát triển Các thành phần kinh tế tồn tại khách quan và là bộ phận cần thiết của nền kinh tế thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Vì vậy phát triển kinh tế thì trường nhiều thành phần là một tất yếu đối với nước ta từ đó chúng ta mới khai thác được mọi nguồn lực kinh tế, nâng cao được hiệu quả kinh tế, thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Đó là sự khác biệt có tính bản chất giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa Mỗi một chế độ xã hội đều có một sở kinh tế tương ứng với nó, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể tạo nền tảng cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta 2.1.3 Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thực hiện nhiều hình thức phân phối, mà phân phối theo lao động là tất yếu: GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin Ba hình thức phân phối nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: phân phối theo lao động, phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác, phân phối thông qua các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội Sự khác biệt bản giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN so với nền kinh tế thị trường TBCN là ở chỗ xác lập chế độ công hữu và thực hiện phân phối theo lao động Phân phối theo lao động là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN, nó là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu Vì thế phân phối theo lao động xã hội được xác định là hình thức phân phối chủ yếu thời kỳ quá độ lên CNXH Nước ta xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên lấy phát triển kinh tế thị trường là phương tiện đạt được mục tiêu bản xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no, tự hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện Vì vậy mỗi bước tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, với tiến bộ, công bằng xã hội Việc phân phối thông qua các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội có ý nghĩa quan trọng để thực hiện điều đó 2.1.4 Cơ chế vận hành của kinh tế thị trường định hướng XHCN là chế thị trường có sự quản lý của nhà nước: Vận hành theo chế thị trường nghĩa là: Nền kinh tế vận động tuân theo các quy luật KTTT: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, cạnh tranh… Thị trường quyết định giá cả Thị trường có vai trò quyết định việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào các nghành, các lĩnh vực của nền kinh tế Trong nền kinh tế hiện nay, hầu tất cả các nền kinh tế của các nước thế giới đều có sự quản lý của nhà nước để sửa chữa một mức nào đó “ thất bại của thị trường” Tức là chế vận hành nền kinh tế của tất cả các nước đều là chế thị trường có sự quản lý của nhà nước Nhưng điều khác biệt chế vận hành nền kinh tế của nhà nước ta là ở chỗ nhà nước quản lý nền kinh tế không phải là nhà nước tư sản mà là nhà nước XHCN, nhà nước của dân dân và vì dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam Sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm sữa chữa “ những thất bại của thị trường”, thực hiện các mục tiêu xã hội nhân đạo mà bản thân chế thị trường không thể làm được, đảm bảo cho nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN Do đó khẳng định vai trò của quản lý nhà nước là hết sức quan trọng, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đạt hiệu quả cao đặt biệt là đảm bảo công bằng xã hội Nhà nước quản lý nền KTTT định hướng XHCN theo nguyên tắc kết hợp kế hoạch với thị trường Thị trường là cứ để xây dựng và kiểm tra các kế hoạch Kế hoạch hướng dẫn và điều tiết để thị trường hoạt động theo hướng XHCN Sự kết hợp kế hoạch với thị trường được thực hiện ở cả tầm vi mô lẫn vĩ mô Ở tầm vi mô, thị trường là GVHD: Trần Ngọc Chung Page Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin cứ xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh Ở tầm vĩ mô, thị trường không phải là cứ nhất có tính quyết định kế hoạch nhà nước cũng không thể thoát li khỏi tình hình biến động của thị trường Các kế hoạch nhằm đảm bảo cân đối lớn, tổng thể của nền kinh tế cung – tổng cầu, sản xuật – tiêu dùng, hàng hóa – tiền tệ Kế hoạch hóa vĩ mô có thể tác động đến cung cầu, giá cả, để uốn nắn những lệch lạc của sự phát triển sự tác động tự phát của thị trường gây ra, thông qua đó mà hướng hoạt động của thị trường theo hướng của kế hoạch để 2.1.5 Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là nền kinh tế mở, hội nhập: Mở của kinh tế và hội nhập với kinh tế thế giới là tất yếu đối với nền kinh tế nước ta Đó vừa là xu thế phát triển chung, vừa cho phép chúng ta thu hút vốn, kỹ thuật, hệ thống quản lý iên tiến của các nước để phát triển kinh tế hiện đại theo kiểu rút ngắn vừa phát huy tốt nội lực để phát triển kinh tế nước Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hoác các hình thức quan hệ, gắn thị trường nước với thị trường khu vực, thế giới Chủ động hội nhập với kinh tế thế giới gắn liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ Ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng điểm của kinh tế đối ngoại… 2.2 Tác động quy luật giá trị với kinh tế nước ta nay: 2.2.1 Tích cực: 2.2.1.1 Nâng cao tính cạnh tranh kinh tế: Việc chuyển từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường thì cùng với nó là việc loại bỏ chế xin cho, cấp phát, bảo hộ hoạt động sản xuất kinh doanh Mỗi doanh nghiệp phải tự hạch toán, không bị ràng buộc quá đáng bởi các chỉ tiêu sản xuất mà nhà nước đưa và phải tự nghiên cứu để tìm thị trường phù hợp với các sản phẩm của mình; thực hiện sự phân đoạn thị trường để xác định tấn công vào đâu, bằng những sản phẩm gì Mặc khác, cùng với xu hướng công khai tài chính doanh nghiệp để giai dich sàn giao dịch chứng khóa, thúc đẩy tiến trình gia nhập AFTA, WTO; mỗi các nhân, mỗi doanh nghiệp đều phải nâng cao sức cạnh tranh của mình để có thể đứng vững bão táp của quá trình hội nhập quốc tế ập đến Sức cạnh tranh được nâng cao ở là nói đến sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngoài, giwuax các cá nhân nước với cá nhân nước, giữa các cá nhân nước với cá nhân nước ngoài 2.2.1.2 Tạo nên sự động của nền kinh tế thị trường Việt Nam: Cạnh tranh gay gắ sẽ đưa đến một hệ quả tất yếu là làm cho nền kinh tế động lên Vì cạnh tranh, mỗi người sẽ tìm cho mình một đường mới, một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cho tạo nên sự hiệu quả nhất Các đường đó sẽ vô vàn khác nhau, các đường đó tạo lĩnh vực sản xuất mới Và nữa, cạnh GVHD: Trần Ngọc Chung Page 10 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin tranh động sẽ làm cho sản phẩm hàng hóa đa dạng về mẫu mã, nhiều về số lượng, cao về chất lượng Bởi vì, sự đào thải của quy luật giá trị sẽ ngày càng làm cho sản phẩm hoàn thiện hơn, mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Sự động còn thể hiện ở sự phát triển nhiều thành phần kinh tế Bởi vì, việc phát triển nhiều thành phần kinh tế có tác dụng thu hút nguồn nhân lực vào các thành phần kinh tế, phát huy nội lực, tận dụng nội lực để sản xuất nhiều hàng hóa thu lợi nhuận hay nâng cao trình độ sản xuất một nghành, một lĩnh vực nhất định 2.2.1.3 Thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế: Với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, siêu lợi nhuận Sự đầu tư nước và đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển, hay nói cách khác là thúc đẩu quá trình hội nhập quốc tế Mỗi nước đều có những ưu thế, lợi thế riêng Do thời gian và trình độ xuất phát điểm của nền kinh tế khác nên nước này cần vốn thì nước lại thừa Do tốc độ phát triển khác nên nước này phát triển thì nước lại quá lạc hậu; sự phân bố tài nguyên khác nhay nên nước này có điều kiện sản xuát cái này, nước có điều kiện sản xuất cái và tạo một lợi thế so sánh thị thương trường Điều này thúc đẩy sự chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản xuất để có chi phí sản xuất thấp và tuân theo sự điều tiết của quy luật giá trị, chi phí sản xuất thấp sẽ làm cho giá cả thấp, và đó thắng thương trường Ngoài quy luật giá trị tác động vậy sẽ có tác dụng giáo dục những cán bộ lãnh đạo kinh tế tiến hành sản xuất một cách hợp lí, và khiến học tôn trọng kỉ luật Nhờ đó mà học hỏi tính toán tiềm lực sản xuất, tính toán một cách chính xác, tính đến tình hình thực hiện sản xuất, biết tìm những lực lượng dự trữ tiềm tàng giấu kín sản xuất Tuy điều tai hại là các cán bộ lãnh đạo, các nhà chuyên môn về công tác kế hoạch, trừ số ít đều không hiểu thấu đáo tác dụng quy luật giá trị, không nghiên cứu và không biết chú ý đến tác dụng đó tính toán Đó là nguyên nhân vì chính sách nước ta còn hay mơ hồ 2.2.2 Tiêu cực: Hình thành quan hệ chủ thợ, quan hệ người bóc lột người Gián tiếp hình thành nên hai lớp xã hội người giàu người nghèo Phân hóa giàu nghèo sâu sắc dẫn tới bất bình đẳng xã hội, ngược với chủ trương phát triển đất nước theo đường XHCN Đảng Nhà nước ta 2.3 Phát huy mặt tích cực của quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta: Phát triển kinh tế thị trường xu hướng tất yếu trình đổi kinh tế xã hội Thực tế cho thấy, quốc gia giới có kinh tế thị trường phát triển lại điều hành Nhà nước Mỗi quốc gia có sách quản lý phát triển kinh tế đặc thù quốc gia đó, xét không thoát khỏi quy luật chung áp dụng quy luật kinh tế vận hành chúng cách có hiệu GVHD: Trần Ngọc Chung Page 11 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin vào phát triển kinh tế Nó có vai trò điều tiét sản xuất hàng hoá cách hợp lý từ gây ảnh hưởng tới kinh tế đất nước Chính quy luật giá trị có vai trò quan trọng phát triển kinh tế thị trường quốc gia Đối với Việt Nam có vai trò không nhỏ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế quốc dân thông qua điều tiết sản xuất hàng hoá, thông qua điều tiết sản xuất hàng hoá Nền kinh tế quốc gia luôn biến động với kinh tế giới Để phát triển kinh tế vấn đề trước hết ta phải biết đâu, có chưa có gì, phải làm trước, nên làm sau thực Nền kinh tế Việt Nam cần phải: Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trung tâm: Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tạo đà để thực hiện những nhiệm vụ khác, đưa nước ta nhanh chóng phát triển, tiến theo đường xã hội chủ nghĩa Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần: Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước: là điều kiện bản để xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện và thời gian tiếp theo Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm vận động tốt quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta Ý thức dân chủ, tự thức thân có điều kiện hội để phát triển.Đề cao trách nhiệm cá nhân, gắn liền động hiệu Nó buộc người ta phải khắc phục lối tư cảm tính, chủ quan phải rèn luyện, nâng cao phương thức tư lý tính, lành mạnh Mục đích phải sở thực đôi với biện pháp để thực hóa thực tế Hình thành nhân cách tự chủ Tự lập người, rèn luyện người ý thức lao động, lĩnh, động, thích nghi sáng tạo Chủ động hồi nhập kinh tế và khu vực: theo tinh thần phát huy tối đa nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái 2.4 Khắc phục tác động tiêu cực của quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta: 2.4.1 Về phía nước: Giải phóng lực lượng sản xuất, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩu nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Nhà nước bằng các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô để dẫn dắt, hướng dẫn cho hệ thống thị trường phát triển, nhà nước có vai trò quan trọng quá trình phân phối đảm bảo sự công bằng, hiệu quả, hướng tới xã hội công bằng, dân chủ, văn minh GVHD: Trần Ngọc Chung Page 12 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin Nhà nước cần chú tới vấn đề đồng bộ hệ thống thị trường ở nước ta Ở nước ta một số loại thị trường thì phát triển nhanh chóng, phát huy được hiệu quả nền kinh tế thị trường, đó một số loại thị trường còn rất sơ khai, chưa hình thành một cách đầy đủ và bị biến dạng Vì thế nhà nước cần có những biện pháp để vực dậy một số thị trường còn bỏ ngỏ Việc vận dụng quy luật giá trị định giá cả phải có giới hạn, có cứ kinh tế Như vậy mới có tác dụng việc sản xuất Nhà nước ta vận dụng quy luật giá trị phải sản xuất từ nhiều quy luật kinh tế chủ nghĩa xã hội, cứ vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị từng thời kì 2.4.2 Về phía quốc tế: Trình độ văn hoá người thấp, khả ứng dụng máy móc, trang thiết bị đại phát triển sản xuất không đạt yêu cầu thực tế Hơn người có tay nghề, kỹ thuật cao chiếm số lực lượng lao động đất nước Do vậy, nhà nước phải quan tâm đầu tư giáo dục, phát triển lực lượng sản xuất vững mạnh Trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ yếu Không có thành tựu đáng kể nghiên cứu khoa học mà thừa hưởng công nghệ lạc hậu nước tiên tiến giới chuyển giao lạ Điều đáng nói việc giám định công nghệ chuyển giao Vì vậy, nhà nước phải quan tâm đến việc đầu tư cho khoa học kỹ thuật, khắc phục thiếu sót trình chuyển giao công nghệ Bên cạnh phải khuyến khích sáng chế, phát minh, xem xét lại thiếu sót trình kiểm định, để nước ta số nước có nhiều tiến sĩ mà lại phát minh đáng kể Tuy kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường cấu kinh tế nước ta chưa chặt chẽ, hợp lý, nhiều kẽ hở lớn, cấu ngành nghề nhiều điều bất cập Điều dẫn đến việc ngành nghề sản xuất phối hợp với nhau, từ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, giảm chi phí đầu sản phẩm Vì vậy, nhà nước cần có sách, biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất phối hợp với GVHD: Trần Ngọc Chung Page 13 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin PHẦN KẾT LUẬN Quy luật giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng sự phát triển kinh tế thị trường, nó là quy luật kinh tế bản chi phố sự vận động của nền kinh tế thị trường Sự tác động của quy luật giá trị một mặt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, mặt khác gây các hậu quả tiêu cực… Đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay, quy luật giá trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng Tuy nhiêu, có phát huy được các mặt tích cực, đẩy lùi các mặt tiêu cực còn là vấn đề phụ thuộc vào vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước và nhận thức của mỗi công dân GVHD: Trần Ngọc Chung Page 14 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác: Sự khốn cùng của triết học, Nhà xuất bản sự thật,Hà Nội 1962 V.Lênin: Lênin toàn tập, cuốn bàn về cái gọi là vấn đề thị trường, Nhà xuất bản sự thật, Hà Nội 1961 Bộ giáo dục và đào tạo: Giáo trình những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà xuất bản chính trị quốc gia Triết học Mác – Lênin, nhà xuất bản thống kê Vai trò quản lý nhà nước theo nền kinh tế thị trường nước ta, NXB chính trị quốc gia GVHD: Trần Ngọc Chung Page 15 [...]... gia Đối với Việt Nam nó cũng có vai trò không nhỏ, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân thông qua sự điều tiết của nó đối với nền sản xuất hàng hoá, thông qua sự điều tiết của nó đối với nền sản xuất hàng hoá Nền kinh tế của một quốc gia luôn luôn biến động cùng với nền kinh tế thế giới Để phát triển nền kinh tế thì vấn đề trước hết là ta phải biết bắt đầu từ đâu, đã có những cái gì và. .. khỏi quy luật chung là áp dụng các quy luật kinh tế và vận hành chúng một cách có hiệu GVHD: Trần Ngọc Chung Page 11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin quả vào sự phát triển kinh tế Nó có vai trò điều tiét nền sản xuất hàng hoá một cách hợp lý rồi từ đó gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước Chính vì vậy quy luật giá trị có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế thị trường của. .. XHCN của Đảng và Nhà nước ta 2.3 Phát huy mặt tích cực của quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta: Phát triển kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế xã hội Thực tế cho thấy, không có quốc gia nào trên thế giới có nền kinh tế thị trường phát triển lại không có sự điều hành của Nhà nước Mỗi quốc gia có một chính sách quản lý và phát triển kinh tế đặc thù của quốc... phối hợp với nhau GVHD: Trần Ngọc Chung Page 13 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PHẦN KẾT LUẬN Quy luật giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế thị trường, nó là quy luật kinh tế căn bản chi phố sự vận động của nền kinh tế thị trường Sự tác động của quy luật giá trị một mặt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế,... vận động tốt hơn quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta Ý thức dân chủ, sự tự thức về bản thân sẽ có điều kiện và cơ hội để phát triển.Đề cao trách nhiệm cá nhân, gắn liền động cơ và hiệu quả Nó buộc người ta phải khắc phục lối tư duy cảm tính, chủ quan và phải rèn luyện, nâng cao phương thức tư duy lý tính, lành mạnh Mục đích phải trên cơ sở hiện thực và đi đôi với những biện pháp để hiện... được những gì, cái gì phải làm trước, cái gì nên làm sau mới thực hiện Nền kinh tế Việt Nam cần phải: Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trung tâm: Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tạo đà để thực hiện những nhiệm vụ khác, đưa nước ta nhanh chóng phát triển, tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa Phát triển nền kinh. .. có một phát minh nào đáng kể Tuy nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường nhưng cơ cấu kinh tế của nước ta vẫn chưa chặt chẽ, hợp lý, vẫn còn nhiều kẽ hở lớn, cơ cấu ngành nghề còn nhiều điều bất cập Điều này dẫn đến việc các ngành nghề sản xuất không thể phối hợp được với nhau, từ đó không thể tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, giảm chi phí đầu ra của sản phẩm Vì vậy, nhà nước cần... ngỏ Việc vận dụng quy luật giá trị trong định giá cả phải có giới hạn, có căn cứ kinh tế Như vậy mới có tác dụng trong việc sản xuất Nhà nước ta khi vận dụng quy luật giá trị phải sản xuất từ nhiều quy luật kinh tế chủ nghĩa xã hội, căn cứ vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị từng thời kì 2.4.2 Về phía quốc tế: Trình độ văn hoá của con người còn thấp,... trong phát triển sản xuất không đạt yêu cầu thực tế Hơn nữa những người có tay nghề, kỹ thuật cao chiếm số ít trong lực lượng lao động của đất nước Do vậy, nhà nước phải quan tâm đầu tư giáo dục, phát triển lực lượng sản xuất vững mạnh Trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ còn yếu Không có thành tựu nào là đáng kể trong nghiên cứu khoa học mà chỉ thừa hưởng những công nghệ đã lạc hậu ở nước tiên tiến... cho các thành phần kinh tế cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước: là điều kiện cơ bản để xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay và trong thời gian tiếp theo Giải quy ́t tốt các vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam, Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam, Quy luật giá trị và những tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam, 1 Bản chất nền kinh tế nước ta:, Nước ta có một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa., Giải phóng lực lượng sản xuất, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩu nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nhà nước bằng các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô đ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay