Báo cáo hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân

56 647 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:48

Cuộc sống con người ngày càng đơn giản và tiện lợi từ những gì công nghệ số hóa có thể đem lại. Chúng ta ngồi ở nhà sở hữu một thiết bị kết nối internet và chỉ cần có thế là hều hết những gì chúng ta muốn đều có thể có(tất nhiên là nằm trong khả năng chi trả của chúng ta). Và một trong những thành tựu của công nghệ thông tin đem lại chính là thương mại điện tử khái niệm làm thay đổi bộ mặt hệ thống cung ứng hàng hóa truyền thống. Mục lục Contents Contents 2.1 Xác định yêu cầu hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân 2.2 Xác định tác nhân hệ thống 2.3 Xác định ca sử dụng hệ thống .5 2.4 Đặc tả ca sử dụng .9 2.4.1 Ca sử dụng Mở Gian Hàng 2.4.2 Ca sử dụng Tìm phiên đấu giá 10 2.4.3 Ca sử dụng Tham gia phiên đấu giá 10 2.4.4 Ca sử dụng Xem chi tiết hàng 12 2.4.5 Ca sử dụng Quản lý hàng 13 2.4.6 Ca sử dụng Mua hàng Thanh toán .15 2.4.7 Ca sử dụng Tìm kiếm hàng .17 2.4.8 Ca sử dụng Đổi mật 18 2.4.9 Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống .19 2.4.10 Ca sử dụng Đăng ký thành viên 20 2.4.11 Ca sử dụng đăng ký đấu giá 21 2.4.12 Ca sử dụng xóa gian hàng .22 2.4.13 Báo cáo thống kê 22 2.4.14 Giải tranh chấp 23 2.5 Tìm lớp lĩnh vực 24 2.5.1 Xác định lớp dựa vào khái niệm lĩnh vực ứng dụng .24 2.5.2 Gán trách nhiệm cho lớp 26 2.6 Xác định lớp tham gia vào ca sử dụng 28 2.6.1 Ca sử dụng Khách hàng Đăng nhập hệ thống 28 2.6.2 Ca sử dụng Đăn ký thành viên 29 2.6.3 Ca sử dụng Đổi mật 31 2.6.4 Ca sử dụng Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân .33 2.6.5 Ca sử dụng Mở gian hàng 35 2.6.6 Ca sử dụng Đăng Ký đấu giá 37 2.6.7 Ca sử dụng Tham gia phiên đấu giá 39 2.6.8 Ca sử dụng Quản lý hàng 42 2.6.9 Ca sử dụng Mua Thanh toán 47 2.6.10 Ca sử dụng báo cáo thống kê 48 Lời nói đầu Sống thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, máy tính điện tử trở thành thiết bị phổ biến rộng rãi đời sống người Nó len lỏi vào ngóc ngách sống từ: vui chơi, giải trí, làm việc, giao tiếp, kết nối cộng đồng nhiều Chính mà số hóa việc làm không cần thiết mà ngày trở nên bắt buộc cho phát triển mạnh mẽ lĩnh vực Đứng trước vai trò đòn bẩy kinh tế, công nghệ thông tin tổ chức lẫn doanh nghiệp tận dụng triệt để để xây dựng nên hệ thống thông tin hữu ích mạnh mẽ cuốc cạnh tranh hồi kết Cuộc sống người ngày đơn giản tiện lợi từ công nghệ số hóa đem lại Chúng ta ngồi nhà sở hữu thiết bị kết nối internet cần hều hết muốn có(tất nhiên nằm khả chi trả chúng ta) Và thành tựu công nghệ thông tin đem lại thương mại điện tử - khái niệm làm thay đổi mặt hệ thống cung ứng hàng hóa truyền thống Chương 2: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 2.1 Xác định yêu cầu hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân Sau tham khảo tìm hiểu mô hình cách thức hoạt động trang thương mại điện tử lớn giới Amazon.com Vatgia.com Việt Nam hệ thống cần đáp ứng yêu cầu sau: • Hệ thống phân quyền rõ ràng, giúp người sử dụng dễ tiếp cận làm việc hệ thống • Cho phép người bán người mua đăng ký thành viên đảm bảo bí mật thông tin cá nhân cho thành viên Họ xem cập nhật thông tin thuận lợi • Thanh toán xác, thuận tiện an toàn cho người bán lẫn người mua Hướng người dùng tới hình thức toán qua hệ thống tín dụng trực tuyến Paypal, Moneybookers • Hỗ trợ người bán cập nhật dễ dàng, phong phú chủng loại hàng hóa thông tin nguồn gốc rõ ràng hàng • Cung cấp cho người bán người mua thông tin hữu ích cập nhật liên tục hệ thông, người thoải mái tìm kiếm mặt hàng theo nhiều tiêu chí cá nhân,góp phần làm tăng mức độ giao dịch quy mô hệ thống • Cho phép người bán thuận gỡ bỏ cập nhật thông tin mặt hàng • Tổ chức phiên đấu giá cho người bán người mua làm tăng giá trị hệ thống • Hệ thống kho phiếu hóa đơn đầy đủ chi tiết tiện dụng 2.2 Xác định tác nhân hệ thống • Tác nhân Người Mua: khách hàng, vào xem hệ thống, tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, mua sản phẩm • Tác nhân Người Bán: người có tài khoản hệ thống(là thành viên website) tham gia vào việc quản lý gian hàng mặt hàng đem bán • Tác nhân Quản trị hệ thống: người có quyền cao hệ thống, quản lý quản trị viên hệ thống, quản lý thành viên website, quản lý gian hàng 2.3 Xác định ca sử dụng hệ thống  Đăng ký thành viên  Đăng nhập  Cập nhật tài khoản khách hàng  Mở gian hàng  Quản lý hàng  Mua hàng toán  Đăng ký phiên đấu giá  Tìm phiên đấu giá  Tham gia phiên đấu giá  Tìm kiếm hàng  Xem chi tiết hàng  Xóa gian hàng  Giải tranh chấp  Tạo lập hồ sơ Các tác nhân Khách hàng Các ca sử dụng Xem chi tiết hàng Mua hàng Thanh toán Tìm kiếm hàng Tham gia phiên đấu giá Đăng ký thành viên Đăng nhập hệ thống Xem chi tiết hàng Tìm kiếm hàng Mở gian hàng Đăng ký phiên đấu giá Quản lý hàng Chuyển nhượng gian hàng Giải tranh chấp Đăng nhập hệ thống Tạo lập hồ sơ Người bán Quản trị hệ thống Vẽ biểu đồ ca sử dụng Biều đồ Usecase Nguoi mua Tim Kiem Chon Hang (from Actor) Thanh Toan Qua Cong Dien Tu (from Usecase) (from Usecase) Nguoi QTHT Giai Quyet Tranh Chap (from Actor) (from Usecase) He thong toan truc tuyen (from Usecase) Giao Dich (from Usecase) Thanh Toan (from Actor) Thanh Toan Truc Tiep (from Usecase) Chuyen Hang (from Usecase) Nguoi Ban (from Actor) Dang Ki Hang Tham Gia Dau Gia Dang Nhap (from Usecase) (from Usecase) Biều đồ Usecase Mở gian hàng Dang Ki Thanh Vien (from Usecase) CapNhatThongTinCaNhan (from Usecase) Mo Gian Hang QL DonHang (from Usecase) (from Usecase) Nguoi Ban (from Actor) Quan Ly Gian Hang Dang Nhap (from Usecase) QLHang (from Usecase) (from Usecase) Biều đồ Usecase Báo Cáo Thống Kê Nguoi Ban (from Actor) Bao Cao Thong Ke (from Usecase) He thong toan truc tuyen (from Actor) Nguoi QTHT (from Actor) 2.4 Đặc tả ca sử dụng 2.4.1 Ca sử dụng Mở Gian Hàng a Mô tả tóm tắt: Tên ca sử dụng: Mở gian hàng Mục đích: Ca sử dụng cho phép người bán hàng đăng ký mở gian hàng hệ thống Tác nhân: Người bán b Các luồng kiện:  Luồng kiện chính: - Ca sử dụng bắt đầu người dùng muốn mở gian hàng hệ thống click mở gian hàng - Hệ thống yêu cầu nhập mã xác nhận mà hệ thống gửi cho người dùng Đăng ký thành viên - Người dùng nhập mã xác nhận - Hệ thống kiểm tra mã xác nhận mà người dùng nhập vào có trùng khớp với mã xác nhận gửi cho tài khoản người dùng hay không? Nếu không trùng thực luồng liệu A1 - Hệ thống tạo gian hàng yêu người dùng nhập thông tin mặt hàng mà người dùng kinh doanh - Người dùng nhập vào thông tin mặt hàng mà kinh doanh xác nhận để hoàn tất thủ tục đăng ký - Hệ thống lưu thông tin yêu cầu người dùng  Các luồng rẽ nhánh:  Luồng A1: Người dùng nhập không xác mã xác nhận - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Người dùng chọn nhập lại hủy bỏ đăng ký, sử dụng kết thúc c Tiền điều kiện: Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống d Hậu điều kiện: Nếu ca sử dụng thực thành công, gian hàng mở hệ thống Trong trường hợp khác, gian hàng không mở 2.4.2 Ca sử dụng Tìm phiên đấu giá a Mô tả tóm tắt: Tên ca sử dụng: Tìm phiên đấu giá Mục đích: ca sử dụng giúp người dùng khách mua xem phiên đấu giá Tác nhân: khách xem, khách hàng, người bán hàng b Các luồng kiện:  Luồng kiện chính: - Ca sử dụng bắt đầu người sử dụng hệ thống với chức tìm kiếm Phiên đấu giá - Người dùng chọn tìm phiên đấu giá - Hệ thống hiển thị thông tin phiên đấu giá lập hệ thống  Các luồng rẽ nhánh:  Luồng A1: Khi phiên đấu giá dược hiển thị, Khách hàng click vào Tham gia đấu giá Khi luồng sựu kiện Tham gia đấu giá thực c Tiền điều kiện: Không d Hậu điều kiện: Không 2.4.3 Ca sử dụng Tham gia phiên đấu giá a Mô tả tóm tắt: Tên ca sử dụng: Tham gia phiên đấu giá Mục đích: Ca sử dụng khách hàng tham gia đấu giá trực tiếp sản phẩm Tác nhân: Người mua, người bán b Các luồng kiện:  Luồng kiện chính: - Người sử dụng chọn Tham gia đấu giá - Hệ thống hiển thị phiên đấu giá lập 10 2.6.8 Ca sử dụng Quản lý hàng  Lớp biên:  W_TrangChu: giao diện làm việc giao tiếp trực tiếp với người dùng  W_GianHang: giao diện phụ tương ứng giúp người sử dụng xem hàng  W_Hang: giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin hàng  Lớp điều khiển: QL_Hang  Lớp thực thể: GianHang, Hang Gán trách nhiệm cho lớp vừa tìm Các lớp biên: Nhằm chuyển đổi thông tin giao tiếp Quản trị hệ thống, Người bán với hệ thống Lớp điều khiển: chứa quy tắc nghiệp vụ đứng trung gian lớp biên lớp thực thể Cho phép từ hình truy xuất thông tin chứa đựng thực thể Các lớp thực thể: Lớp Hàng lớp GianHang chứa thông tin để người bán hàng cập nhật thông tin cho Gian hàng Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Thêm Hàng Nguoi Ban (from Actor) W_TrangChu QL_ThemHang Hang (from Control) (from Entity) (from Entity) (from Boundary) TenDN MatKhau layGianHang() layHang() luuHang() W_GianHang W_Hang (from Boundary) (from Boundary) layGianHang() taoMaGianHang() n Gian Hang MaGH TenGH MaTV Ngay Lap Mo Ta layGianHang() opname() luuGianHang() xoaGianHang() luuHang() 42 TenMH MaMH DonGia SoLuong NhaCungCap MaLoaiHang MoTa MaGH layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Xóa hàng n Nguoi Ban W_TrangChu QL_XoaHang Gian Hang Hang (from Actor) (from Boundary) (from Control ) (from Enti ty) (from Enti ty) TenDN MatKhau layGianHang() layHang() xoaHang() W_GianHang W_Hang (from Boundary) (from Boundary) layGianHang() taoMaGianHang() MaGH TenGH MaTV Ngay Lap Mo Ta layGianHang() opname() luuGianHang() xoaGianHang() TenMH MaMH DonGia SoLuong NhaCungCap MaLoaiHang MoTa MaGH layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() luuHang() Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Sửa hàng n Nguoi Ban W_TrangChu QL_SuaHang Gian Hang Hang (from Actor) (from Boundary) (from Control) (from Entity) (from Entity) TenDN MatKhau layGianHang() layHang() layChiTietHang() luuHang() W_GianHang W_Hang W_ChiTietHang (from Boundary) (from Boundary) (from Boundary) layGianHang() taoMaGianHang() MaGH TenGH MaTV Ngay Lap Mo Ta layGianHang() opname() luuGianHang() xoaGianHang() TenMH MaMH DonGia SoLuong NhaCungCap MaLoaiHang MoTa MaGH layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() luuHang() Với ca sử dụng Quản lý hàng, ta xác định kịch sau: - Thêm sản phẩm - Xóa sản phẩm - Sửa thông tin sản phẩm 43 Biểu đồ trình tự Thêm Hàng : Nguoi Ban : W_TrangChu : W_GianHang : QL_ThemHang : W_Hang : Gian Hang 1: chonGianHang 2: hienThi 3: layGianHang( ) 4: layGianHang( ) 5: ketQua 6: ketQua 7: chonThemHang 8: hienThi 9: layHang( ) 10: layHang( ) 11: ketQua 12: ketQua 13: chonThem 14: y/cNhapThongTinHang 15: nhapThongTinHang 16: y/cXacNhan 17: xacNhanLuu 18: luuHang( ) 19: luuGianHang( ) 20: luuHang( ) 44 : Hang Biểu đồ trình tự Sửa hàng : Nguoi Ban : W_TrangChu : W_GianHang : W_Hang : W_ChiTietHang : Gian Hang : QL_SuaHang 1: chonGianHang 2: hienThi 3: layGianHang( ) 4: layGianHang( ) 5: ketQua 6: ketQua 7: chonHang 8: hienThi 9: layHang( ) 10: layHang( ) 11: ketQua 12: ketQua 13: chonChiTietHang 14: hienThi 15: layChiTietHang( ) 16: layChiTietHang( ) 17: ketQua 18: ketQua 19: chonSuaHang 20: y/cNhapTTSua 21: nhapTTSua 22: y/cXacNhanSua 23: xacNhanLuu 24: luuHang( ) 25: luuHang( ) 45 : Hang Biểu đồ trình tự Xóa hàng : Nguoi Ban : W_TrangChu : W_GianHang : QL_XoaHang : W_Hang : Gian Hang 1: chonGianHang 2: hienThi 3: layGianHang( ) 4: layGianHang( ) 5: ketQua 6: ketQua 7: chonHang 8: hienThi 9: layHang( ) 10: layHang( ) 11: ketQua 12: ketQua 13: chonXoa 14: y/cXacNhanXoa 15: xacNhanXoa 16: xoaHang( ) 17: luuGianHang( ) 18: xoaHang( ) 46 : Hang 2.6.9 Ca sử dụng Mua Thanh toán  Lớp biên:  W_TrangChu: giao diện làm việc giao tiếp trực tiếp với người dùng  W_GianHang: giao diện phụ tương ứng giúp người sử dụng xem hàng  W_Hang: giao diện phụ tương ứng với việc sửa/xóa thông tin hàng  W_ThanhToan: giúp hiển thị thông tin giá số tiền mà người mua cần toán mua hàng  Lớp điều khiển: QL_MuaVaThanhTOan  Lớp thực thể: GianHang, Hang, HoaDon Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng n n Nguoi mua W_TrangChu QL_MuaVaThanhToan Gian Hang Hang Hoa Don (from Actor) (from Boundary) (from Control) (from Enti ty) (from Enti ty) (from Entity) TenDN MatKhau layHang() layGianHang() layChiTietHang() luuHoaDon() layGianHang() opname() luuGianHang() xoaGianHang() W_GianHang (from Boundary) layGianHang() taoMaGianHang() chonThemHang() opname2() W_Hang W_ThanhToan (from Boundary) (from Boundary) luuHang() MaGH TenGH MaTV Ngay Lap Mo Ta taoMaHoaDon() 47 TenMH MaMH DonGia SoLuong NhaCungCap MaLoaiHang MoTa MaGH layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() MaHD MaTV NgayLap ThongTinNguoiMua luuHoaDon() : Nguoi mua : W_TrangChu : W_Hang : W_GianHang : W_ThanhToan : QL_MuaVaThanhToan : Gian Hang 1: chonGianHang 2: hienThi 3: hienThiGianHang 4: layGianHang( ) 5: layGianHang( ) 6: ketQua 7: ketQua 8: chonHang 9: hienThi 10: hienThiHang 11: layHang( ) 12: layHang( ) 13: ketQua 14: ketQua 15: chonMuaHang 16: hienThi 17: taoMaHoaDon( ) 18: y/CNhapTTCaNhan 19: nhapHoTen,DiaChi,DienThoai,Mail 20: y/CChonHTGiaoHang 21: chonHTGiaoHang 22: hienThiThongTinHang 23: y/CChonCongViec 24: chonTiepTuc 25: y/CChonHTThanhToan 26: chonHTTThucThanhToan 27: y/CChonCongViec 28: chonThanhToan 29: luuHoaDon( ) 30: luuHoaDon( ) 2.6.10 Ca sử dụng báo cáo thống kê  Lớp biên : W_TrangChu W_GianHang 48 : Hang : Hoa Don W_BaoCaoThongKe  Lớp điều khiển : QL_BaoCaoThongKe  Lớp thực thể : ThanhVien, Hang, Chi Tiet HD Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Hang (from Entity) TenMH : String MaMH : String MaGH : String DonGia : Money SoLuong : Integer NhaCungCap : String LoaiHang : String MoTa : String Nguoi Ban (from Actor) W_TrangChu (from Boundary) QL_BaoCaoThongKe TenDN MatKhau (from Control) layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() chonTTTimKiem() Nguoi QTHT (from Actor) Chi Tiet HD (from Entity) W_GianHang W_BaoCaoThongKe (from Boundary) (from Boundary) tinhTongHang() tinhTongThanhVien() tinhTongTien() layGianHang() taoMaGianHang() Biểu đồ trình tự 49 MaHD : String MaMH : String SoLuong : Integer DonGia : Money taoChiTietHoaDon() layChiTietHoaDon() capNhatChiTietHoaDon() xoaChiTietHD() ThanhVien (from Entity) MaTV : String TenTV : String So CMTND : String Dia Chi : String So DT : String Mat Hang Kinh Doanh : String TenDN : String MatKhau : String luuTV() layTenDN() layMK() layMaXacNhan() luuMK() layTTCaNhan() luuTTMoi() themTV() kiemTraDN() kiemTraTenDN() kiemtraMK() : Nguoi QTHT : Nguoi mua : W_TrangChu : W_GianHang : W_BaoCaoThongKe : QL_BaoCaoThongKe : Gian Hang : Chi Tiet HD : Hang : ThanhVien 1: chonGianHang 2: chonGianHang 3: hienThi 4: layGianHang 5: layGianHang 6: ket qua 7: ket qua 8: y/CChonViec 9: y/CChonViec 10: chonBaoCaoThongKe 11: chonBaoCaoThongKe 12: hienThi 13: layChiTietHD 14: layHang 15: layThanhVien 16: ket qua 17: ket qua 18: ket qua 19: ket qua 20: chon In 21: chon In 22: inHoaDon 50 Biểu Đồ Hoạt Động Cho Các Luồng Ca Sử Dụng Biểu đồ hoạt động Quản lí thông tin hàng Bat Dau Chon Gian Hang Chon Hang Them Hang Chon Chi Tiet Hang Xoa Hang Sua Hang Chap Nhan [Huy] Luu Thong Tin [Dong y] Ket Thuc 51 Biểu đồ Hoạt động Mua Hàng Hien Thi Gio Hang Chon Thanh Toan Chon Hinh Thuc Thanh Toan Nhap Thong Tin Ca Nhan Luu Thong Tin Chi Tiet Hoa Don Luu Thong Tin Hoa Don Thong Bao Xoa Gio Hang Biểu Đồ Hoạt Động Thêm Hàng Vào Giỏ 52 Chon Hang Chon Dac diem Chon So Luong Chon Them Hang Vao Gio [chua co] Tao Gio Hang Thong Bao Ket Qua Them Hang Vao Gio Biểu Đồ Hoạt Động Tìm Kiếm Hàng 53 [da co] Chon Gian Hang Chon Hang Chon Tim Kiem Nhap Thong Tin Can Tim Tra ve Ket Qua [co] [khong] Thong bao khong tim thay Hien Thi Danh Sach Hang 54 Biểu Đồ Trạng Thái Biểu Đồ Trạng Thái “Giỏ Hàng” Giỏ hàng thành phần tự sinh có thao tác thêm hàng vào giỏ, biến tiến trình mua hàng kết thúc Ket Thuc Bat Dau Chua Cho San Pham Khong Chon Hang Mua Hang Them Hang Vao Gio Co Gio Hang Gio Hang Duoc Xoa Them Hang Vao Gio Co Hang Trong Gio Biểu đồ trạng Thái “Tài Khoản Thành Viên”: Sau 30 ngày hệ thống gửi tin nhắn đến chứa mã xác nhận, người dùng đăng nhập tài khoản, hệ thống yêu cầu nhập mã, mã xác nhận hệ thống kích hoạt lại tài khoản Nhap Ma Xac Nhan( maxacnhan ) Kiemtrangay( t )[ t=30 ] / yeu cau nhap ma Tai Khoan Thanh Vien Hoat Dong Nhap ma dung 55 Tai Khoan Tam Thoi bi Vo Hieu Biểu Đồ Lớp Chi Tiết ThanhVien (from Entity) Hang MaTV : String TenTV : String So CMTND : String Dia Chi : String So DT : String Mat Hang Kinh Doanh : String TenDN : String MatKhau : String (from Entity) luuTV() layTenDN() layMK() layMaXacNhan() luuMK() layTTCaNhan() luuTTMoi() themTV() kiemTraDN() kiemTraTenDN() kiemtraMK() Gian Hang TenMH : String MaMH : String MaGH : String DonGia : Money SoLuong : Integer n NhaCungCap : String LoaiHang : String MoTa : String (from Entity) n MaGH : String TenGH : String MaTV : String Ngay Lap : Date Mo Ta : String layGianHang() luuGianHang() xoaGianHang() layChiTietHang() layHang() luuHang() xoaHang() 1 n Hoa Don (from Entity) MaHD NgayLap ThongTinNguoiMua luuHoaDon() suaHoaDon() xoaHD() themHD() taoHoaDon() layHD() capNhatHoaDon() Chi Tiet HD (from Entity) MaHD : String MaMH : String SoLuong : Integer n DonGia : Money taoChiTietHoaDon() layChiTietHoaDon() capNhatChiTietHoaDon() xoaChiTietHD() 56 PhienDauGia (from Entity) 1 MaPDG : String TenPDG : String MaMH : String GiaKhoiDiem : Money GiaKetThuc : Money ThoiGianBatDau : Date ThoiGianKetThuc : Date luuPDG() xoaPDG() layPDG() layChiTietPDG() luuTTDauGia() luuNguoiDauGia() [...]... báo cáo thống kê Mục đích : Cho phép người dùng xem và in ra báo cáo thống kê doanh thu theo tháng, theo tuần Tác nhân : người quản trị hệ thống, người bán b Các luồng sự kiện - Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng có yêu cầu muốn xem báo cáo thống kê doanh thu của gian hàng - Hệ thống yêu cầu người dùng chọn gian hàng - Người dùng chọn gian hàng 22 - Hệ thống hiển thị các lựa chọn - Người dùng chọn báo. .. gửi một yêu cầu thông báo tới người quản trị - Người dùng chọn gian hàng - Hệ thống hiển thị gian hàng người dùng chọn - Người dùng chọn gửi yêu cầu tới hệ thống quản trị - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập nội dung thông báo - Người dùng soạn nội dung thông báo - Hệ thống yêu cầu người dùng chọn : gửi hoặc hủy 23 - Người dùng chọn gửi - Hệ thống thông báo thành công Hệ thống gửi thông báo tới quản... cáo thống kê - Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu theo tháng - Người dùng có thể chọn in ra - Hệ thống tự động in báo cáo c Tiền điều kiện Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống d Hậu điều kiện Không 2.4.14 Giải quyết tranh chấp a Mô tả tóm tắt Tên ca sử dụng : giải quyết tranh chấp Mục đích : mô tả cách gửi yêu cầu giải quyết khi có sự tranh chấp trong việc mua bán trên hệ thống website b Các... vào hệ thống d Hậu điều kiện Nếu ca sử dụng được thực hiện thành công, mật khẩu và thông tin cá nhân của người dùng được thay đổi trên hệ thống Trong các trường hợp khác, hệ thống ở trạng thái chưa thay đổi 18 2.4.9 Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống a Mô tả tóm tắt Tên ca sử dụng: Đăng nhập Mục đích: ca sử dụng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống Tác nhân: người bán, người quản trị hệ thống b Các...  Sửa thông tin Hàng - Hệ thống yêu cầu người dùng chọn hàng cần sửa - Người dùng chọn hàng và chọn Sửa thông tin - Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết về Hàng - Người dùng sửa các thông tin về Hàng - Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận việc sửa đổi - Người dùng xác nhận Lưu thông tin đã sửa - Hệ thống lưu lại thông tin hàng thay đổi  Xóa thông tin Hàng - Hệ thống yêu cầu người dùng chọn hàng... thống yêu cầu người dùng chọn ngân hàng: AgriBank, ViettinBank… o Thẻ Visa, MasterCard Hệ thống yêu cầu người mua chọn Visa hay Mastercard o Nộp tiền mặt tại văn phòng - Người mua chọn hình thức thanh toán - Hệ thống yêu cầu người mua xác nhận thanh toán - Người dùng xác nhận việc thanh toán hàng - Hệ thống lưu các thông tin lại - Người mua có thể chọn quay lại để sửa lại các thông tin mua hàng  Các... Hàng - Hệ thống yêu cầu người dùng nhập các thông tin, bao gồm: o Mã loại Hàng o Tên hàng o Mô tả hàng o Ảnh hiển thị o Số lượng o Đơn giá o Nhà cung cấp - Người bán nhập các thông tin theo yêu cầu - Hệ thống tự động tạo mã hàng duy nhất và gán cho mặt hàng, mã mặt hàng là số nguyên dương tự tăng dần - Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận Lưu - Người dùng click Lưu 13 - Hàng được thêm vào hệ thống ... được vào hệ thống 19 2.4.10 Ca sử dụng Đăng ký thành viên a Mô tả tóm tắt Tên ca sử dụng: Đăng ký thành viên Mục đích: ca sử dụng giúp người dùng đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống Tác nhân: Khách hàng, người quản lý hệ thống, người bán hàng b Các luồng sự kiện  Luồng sự kiện chính: - Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng muốn tạo tài khoản trên hệ thống và click vào Đăng ký - Hệ thống yêu cầu nhập... nhập thông tin cá nhân - Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và những thông tin khác vào các ô tương ứng để tạo tài khoản riêng cho mình - Hệ thống yêu cầu nhập loại mặt hàng bán - Người dùng nhập mặt hàng muốn đăng ký bán - Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập có đúng định dạng không? Nếu không thì thực hiện luồng A1 - Hệ thống tạo mã xác nhận và gửi cho người dùng - Hệ thống hiển thị các lựa chọn:... trị  Các luồng rẽ nhánh  Luồng A1: Người dùng chọn hủy phiên đấu giá, hệ thống thực hiện hủy phiên đăng ký đấu giá g Tiền điều kiện: Người dùng phải đăng nhập hệ thống h Hậu điều kiện: Người dùng thực hiện thành công phiên đấu giá và hệ thống lưu trữ lại phiên đấu giá đó Trường hợp khác người người dùng hủy bỏ phiên đấu giá hệ thống thực hiện loại bỏ phiên đấu của người dùng 2.4.13 Báo cáo thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân, Báo cáo hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân, Báo cáo hệ thống toàn cầu hóa thương mại cá nhân, 3 Xác định các ca sử dụng của hệ thống, 4 Đặc tả ca sử dụng, 5 Tìm lớp lĩnh vực., 6 Xác định các lớp tham gia vào ca sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay