CPE use of english examination practice teacher book

87 957 5
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:21

Tiếng Anh và mức độ quan trọng đối với cuộc sống của học sinh, sinh viên Việt Nam.Khi nhắc tới tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu: là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, là ngôn ngữ chính thức của EU và là ngôn ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất chỉ sau tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha (các bạn cần chú ý là Trung quốc có số dân hơn 1 tỷ người). Các sự kiện quốc tế , các tổ chức toàn cầu,… cũng mặc định coi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.
- Xem thêm -

Xem thêm: CPE use of english examination practice teacher book, CPE use of english examination practice teacher book

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay