phụ lục 1 BAI tập điện KHÍ nén

36 218 2
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 07:32

Trang Phụ lục A BÀI TẬP Điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực Phần khí nén Bài 1: Một hệ thống khí nén xi lanh tác dụng đơn với yêu cầu: - Có thể điều chỉnh tốc độ piston Tốc độ tăng cường; - Dùng van đảo chiều điều khiển phía; cấu trúc điều khiển tự trì với hai nút điều khiển: START ( cho hành trình ra) STOP ( cho hành trình rút về) Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a Hệ thống điều khiển hoàn toàn khí nén b Hệ thống điều khiển điện - khí nén Trang Bài 2: Thiết bị phân phối phôi liệu , sơ đồ công nghệ biểu đồ hành trình bước cho hình vẽ: Trang Yêu cầu công nghệ: Thời gian t phụ thuộc vào số lượng phôi chuyển qua nhịp Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b Điều khiển điện - khí nén, sử dụng công tắc hành trình điện Bài làm: a Hệ thống điều khiển hoàn toàn khí nén Trang b Hệ thống điều khiển điện-khí nén Bài 3: Hệ thống có biểu đồ hành trình bước ( hình vẽ), cho xi lanh tác dụng đơn, sử dụng van đảo chiều điều khiển phía, điều chỉnh tốc độ piston ra; piston rút có van xả nhanh Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b Điều khiển điện - khí nén Bài làm: Trang a Hệ thống điều khiển hoàn toàn khí nén Hệ thống điều khiển điện-khí nén Bài 4: Trang Điều khiển ba xi lanh có biểu đồ hành trình bước hình vẽ Hành trình xi lanh cần có điều chỉnh vận tốc mong muốn Hãy vận dụng cấu trúc tầng thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b điều khiển điện- khí nén sử dụng công tắc hành trình điện Bài làm: a Hệ thống điều khiển hoàn toàn khí nén b 5 2 1 3S2 60% 3S1 60% 60% 2S1 2S2 60% 2S1 1S2 60% 60% 1S1 3 12 2 1S1 1S2 1 2S2 3S1 3 2 12 20% c Hệ thống điều khiển điện- khí nén Y1 Y2 60% Y3 +24V1 2S2 3S1 Y4 Y5 Y6 10 K K 3S1 3S2 60% 2S1 60% 1S2 60% 60% 1S1 60% P Trang 11 K K1 K1 2S2 K1 1S2 KT 1S1 2S1 P Y4 K1 Y6 Y1 K Y2 KT Y3 Y5 0V 11 Bà i 5: Hệ thống có biểu đồ hành trình bước hình vẽ, dùng xi lanh tác dụng đơn, điều chỉnh vận tốc cho hành trình tăng cường vận tốc rút về; Người ta dùng van đảo chiều điều khiển phía, cấu trúc mạch điều khiển tự trì; Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b Điều khiển điện - khí nén , sử dụng công tắc từ tiệm cận Bài làm: a Điều khiển hệ thống hoàn toàn khí nén Trang 1S1 v =0 30% 2 1S1 1 3 1 1 2 3 Điều khiển hệ thống điện-khí nén 1S1 v =0 30% Y +24V S2 S1 K 1S1 K1 STOP K1 K2 K2 K Y 0V Bài 6: Băng tải vận chuyển sản phẩm ( hình vẽ bên) Trang - B1 đến B4 công tắc từ tiệm cận - Xy lanh 1A nâng đủ điều kiện B1&B5 - Xy lanh 2A ñi khi: B2 tác động - Xy lanh 2A ñi khi: B4 tác động trễ sau 3s - Xy lanh 1A ñi khi: B3 tác động Chú ý: B5 cảm biến quang dùng để phát phôi ñến vị trí xy lanh 1A Hành trình xy lanh điều chỉnh vận tốc Yêu cầu: a Vẽ biểu đồ hành trình bước b Thiết kế hệ thống điều khiển điện - khí nén Bài làm: a Biểu đồ hành trình bước B Điều khiển hệ thống điện khí nén S1 S3 S2 S4 v =0 60% 60% 60% 60% v =0 Y1 Y2 Y3 Y4 1 +24V1 S1 KS1 K KS4 K S2 10 11 12 S3 Y1 Y2 Y3 Y4 1 Trang 10 +24V1 10 11 12 13 14 15 16 17 S1 KS1 K S2 S3 Q S4 K KS4 K KQ KS1 KS2 KS2 KS3 KS4 KQ KS3 KT Y2 Y1 Y3 KT Y4 K 0V Bài : Thiết bị kẹp - khoan mô tả hình vẽ Xilanh 1A vào kẹp chi tiết đủ điều kiện: Nhấn S0 S1 tác động - Xilanh 2A dẫn khoan xuống khoan cảm biến áp suất đặt 1A đạt giá trị cần thiết - Xilanh 2A rút lên S4 tác động, theo 1A rút S3 tác động Yêu cầu: a Vẽ biểu đồ hành trình bước b Thiết kế sơ đồ điều khiển điện - khí nén Trang 22 b Điều khiển điện – khí nén Bài 15: Điều khiển cylinder có biểu đồ hành trình bước cho hình vẽ bên.Thời gian áp suất đặt tuỳ ý Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn khí nén b Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a Điều khiển hoàn toàn khí nén Trang 23 Điều khiển điện – khí nén Trang 24 Bài 16: Thiết bị ép cỏ khô cho gia súc, sơ đồ công nghệ cho hình vẽ bên Khi nguyên liệu nạp đủ, khởi động xi lanh 1A nhấn nút START & S3 , xi lanh 1A tác động S2 điều khiển cho 2A xuống ép, đến ½ hành trình, tác động S4 cho 1A 2A tiếp tục ép đến áp suất P cần thiết rút kết thúc chu trình Các hành trình piston lựa chọn vận tốc Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Vẽ biểu đồ hành trình bước ( điểm) b Điều khiển hoàn toàn khí nén c Điều khiển điện - khí nén , sử dụng cô ng tắc hành trình điện - Bài làm: a Biểu đồ hành trình bước Điều khiển hệ thống hoàn toàn khí nén Trang 25 S2 S3 v =0 S4 30% 40% v =0 4 5 1 S4 S3 3 12 S2 3 Trang 26 Điều khiển hệ thống điện – khí nén S3 P S2 S4 v=0 30% 40% v=0 Y1 +24V1 3 5 Y3 Y2 45 Y4 START S2 S3 S4 10 11 K K K KS3 12 KS2 KS3 KS4 KS2 P KS4 Y1 K 0V 11 10 Bài 17: Thiết kế hệ thống điều khiển hai xilanh có biểu đồ hành trình bước hình vẽ Hãy chọn cấu trúc điều khiển theo: - Tầng khí nén Tầng điện khí nén sử dụng công tắc hành trình điện Y3 Y2 Y4 Trang 27 Bài làm: a Điều khiển hệ thống theo tầng khí nén 1S1 1S2 2S1 40% 40% v=0 40% 40% v=0 1 E1 2S2 E2 E3 4 2 1S2 2S1 1S1 3 2S2 Điều khiển hệ thống tầng điện khí nén 3 Trang 28 Bài 18: Hệ thống đóng hộp sản phẩm hình vẽ Xy lanh 1A khi: Nhấn nút Start & B1&B3 - Xy lanh 2A khi: B2 tác động - Xy lanh 2A khi: B4 tác động - Xy lanh 2A khi: B3 tác động - Xy lanh 2A khi: B4 tác động - Xy lanh 1A khi: B3 tác động - Hành trình xy lanh điều chỉnh vận tốc Yêu cầu: Trang 29 a Vẽ biểu đồ hành trình bước b Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a Biểu đồ hành trình bước Điều khiển hệ thống điện khí nén Trang 30 Trang 31 Bài 19: Cho sơ đồ công nghệ thiết bị đóng gói sản phẩm hình vẽ - Một chu trình đóng gói diễn tự động bắt đầu nút ấn; - Các hành trình 1A, 2A kiểm soát công tắc hành trình;Hãy thiết kế hệ thống điều khiển Hoàn toàn khí nén Bằng điện khí nén Bài làm: Điều khiển hệ thống hoàn toàn khí nén Trang 32 Điều khiển hệ thống điện – khí nén Trang 33 Bài 20: Sơ đồ công nghệ thiết bị khoan cho hình vẽ Các yêu cầu công nghệ: - Khoảng cách dẫn nhanh (không hạn chế lưu lượng khí nén ) xác định S2 - Piston xuống khi: START & S1; lên khi: STOP S3 Đoạn hành trình khoan điều chỉnh Vận tốc hạn chế lưu lượng khí nén - Hành trình rút với vận tốc bình thường Hãy thực hiện: a Vẽ biểu đồ hành trình bước b Thiết kế sơ đồ điều khiển hoàn toàn khí nén c Thiết kế sơ đồ điều khiển điện - khí nén Bài làm: Điều khiển hệ thống hoàn toàn khí nén Trang 34 Điều khiển hệ thống bằn điện - khí nén Bài 21: Điều khiển cylinder có biểu đồ bước hình vẽ Hành trình có điều chỉnh tốc độ Thời gian trễ tuỳ ý lựa chọn Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển Trang 35 điện - khí nén Bài làm: S1 S2 +24V1 10 11 12 13 14 v=0 KS1 K1 K1 40% 40% K2 K4 KS2 K3 K1 K4 K2 S2 S1 KT Y1 15 Y2 K3 S0 KS2 K3 K2 K1 K2 K4 K3 K4 K1 K2 Y1 K3 Y2 KS2 KS1 KT 0V 10 12 11 Trang 36 [...]... +24V 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 KS3 S1 K KS1 KS4 S2 S3 K K KQ KS1 KS2 5 3 5 3 1 1 Trang 19 +24V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KS3 S1 K KS1 S2 S3 Q S4 K KS4 K KQ KS1 KS2 KS2 KS3 KS4 KQ KS3 KT Y2 Y1 Y3 KT 5 Y4 K 0V Bài làm: a Sơ đồ điều khiển hoàn toàn bằng khí nén 6 2 3 1 1 4 1 7 5 1 Trang 20 Sơ đồ điều khiển bằng điện khí nén 1S1 1S2 2S1 v =0 4 2 5 3 Y1 v =0 Y2 4 2 5 3 Y3 Y4 1 1 +24V 2S2 1. .. khác Trang 12 Bài làm: \ Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng khí nén( theo hành trình và thời gian) 1S1 1S2 2S2 4 5 40% 40% v=0 40% 40% v=0 2 4 3 5 1 2 3 1 2 1S1 1 2 2 12 2S2 1 3 20% 2 2 1 3 1 3 1S2 1 3 Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng điện – khí nén. (theo tầng) 3 Trang 13 1S1 1S2 2S2 4 2 5 3 Y1 Y2 0V 1 2 K 1 40% 40% v =0 40% 40% v =0 4 2 5 3 Y3 3 4 5 Y4 1 6 K K 2S2 1S2 7 KT 1S1 Y2 K Y1 Y3 Y4 KT 5... Trang 14 S1 S2 v =0 2 1 30% 3 2 2 1 1 2 3 3 S2 1 3 2 1 1 2 S1 1 3 2 1 3 Điều khiển hệ thống bằng điện – khí nén S1 S1 S2 S2 +24V1 +24V 2 2 2 2 1 30% 30% K K K S1 3 2 Y1 S2 Y1 1 2 3 Y1 S2 Y1 K 1 3 0V Bài 10 K S1 3 1 3 3 K 0V 2 3 2 3 Trang 15 Thiết bị uốn chi tiết như hình vẽ - S1-S6 là các công tắc hành trình, S0 là nút nhấn khởi động - Xy lanh 1A đi ra kẹp chi tiết khi đủ điều kiện S0&S1&S5 - Xy lanh... 8 1 START S2 S3 S4 1 9 10 11 K K K KS3 12 KS2 KS3 KS4 KS2 P KS4 Y1 K 0V 11 2 9 10 1 Bài 17 : Thiết kế hệ thống điều khiển hai xilanh có biểu đồ hành trình bước như hình vẽ Hãy chọn cấu trúc điều khiển theo: - Tầng khí nén Tầng điện khí nén sử dụng công tắc hành trình điện cơ 1 Y3 Y2 Y4 Trang 27 Bài làm: a Điều khiển hệ thống theo tầng khí nén 1S1 1S2 2S1 4 2 5 3 40% 40% v=0 40% 40% v=0 4 2 5 3 1 1 E1... Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển Trang 35 điện - khí nén Bài làm: S1 S2 +24V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 v=0 KS1 K1 K1 40% 40% K2 K4 KS2 K3 K1 K4 K2 S2 S1 KT 2 Y1 15 Y2 1 K3 S0 KS2 4 K3 K2 K1 K2 3 K4 K3 K4 K1 K2 Y1 K3 Y2 KS2 KS1 KT 5 0V 7 2 3 10 1 4 5 12 3 6 7 9 5 8 11 3 7 1 5 Trang 36 ... trình bước ( 1 điểm) b Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén c Điều khiển điện - khí nén , sử dụng cô ng tắc hành trình điện - cơ Bài làm: a Biểu đồ hành trình bước Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng khí nén Trang 25 S2 S3 v =0 S4 30% 40% v =0 4 4 2 5 3 2 5 3 2 1 1 2 S4 2 1 S3 1 3 3 3 2 12 2 S2 1 3 1 3 1 Trang 26 Điều khiển hệ thống bằng điện – khí nén S3 P S2 S4 v=0 30% 40% v=0 4 2 Y1 +24V1 2 3 3 5 2 5... 3 1 1 E1 2S2 E2 E3 4 2 1 3 4 2 2 1 2 1S2 3 1 2S1 2 1 3 1S1 2 1 3 2 1 3 2S2 1 Điều khiển hệ thống bằng tầng điện khí nén 3 3 Trang 28 Bài 18 : Hệ thống đóng hộp sản phẩm như hình vẽ Xy lanh 1A đi ra khi: Nhấn nút Start & B1&B3 - Xy lanh 2A đi ra khi: B2 tác động - Xy lanh 2A đi về khi: B4 tác động - Xy lanh 2A đi ra khi: B3 tác động - Xy lanh 2A đi về khi: B4 tác động - Xy lanh 1A đi về khi: B3 tác động... Điều khiển bằng khí nén b Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a Điều khiển bằng khí nén Trang 22 b Điều khiển bằng điện – khí nén Bài 15 : Điều khiển một cylinder có biểu đồ hành trình bước cho trên hình vẽ bên.Thời gian và áp suất đặt tuỳ ý Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b Điều khiển bằng điện - khí nén Bài làm: a Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén Trang 23 Điều... nguyên lý hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén Trang 17 b Thiết kế sơ đồ điều khiển điện - khí nén, sử dụng cảm biến điện dung Bài làm: a Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén Hệ thống điều khiển bằng điện- khí nén Trang 18 Bài 12 Băng tải vận chuyển sản phẩm ( hình vẽ bên) - B1 đến B4 là các công tắc từ tiệm cận - Xy lanh 1A nâng khi đủ điều kiện B1&B3&B5 - Xy lanh 2A đi ra khi: B2 tác động... toàn bằng khí nén c Thiết kế sơ đồ điều khiển bằng điện - khí nén Bài làm: Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng khí nén Trang 34 Điều khiển hệ thống bằn điện - khí nén Bài 21: Điều khiển một cylinder có biểu đồ bước như hình vẽ Hành trình đi ra và đi về đều có điều chỉnh tốc độ Thời gian trễ tuỳ ý lựa chọn Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển Trang 35 điện - khí nén Bài làm: S1 S2 +24V1 2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: phụ lục 1 BAI tập điện KHÍ nén, phụ lục 1 BAI tập điện KHÍ nén, phụ lục 1 BAI tập điện KHÍ nén

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay