Cat noi chen video audio bang camtasia studio 8

8 211 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:41

1. Chọn Import media để tải nhạc vào Camtasia. Rồi kéo từng file nhạc xuống Track 2 (Nếu chưa có Track 2 thì bấm vào nút dấu cộng để thêm Track) vào chỗ trống theo thứ tự2. Để giảm hoặc tắt âm thanh của file gốc làm như sau:Bấm chọn hình cái loa, rôi bấm chuột vào cạnh Phụ lục: I Cài đặt (E/Luu tru/Phan men/Cai dat/Co ban/Hay Ghi chuong trinh TV) II Lựa chọn định dạng file III Xử lí file video: cắt (âm thanh, video), chèn (âm thanh, hình ảnh, video) NỘI DUNG A Cài đặt (file E/Luu tru/Phan men/Cai dat/Co ban/Hay Ghi chuong trinh TV) B Xử lí file video: cắt (âm thanh, video), chèn (âm thanh, hình ảnh, video) I Mở file *.camproj (File làm) Mở Camtasia, chọn Close Chọn File/Open Project chọn đến file lưu Camtasia (*.camproj) Nếu chưa có xem Phần A: Track để chỉnh sửa Chọn Import media, chọn video cần thực hiện, kéo xuống II Chia video thành đoạn, chèn (hình ảnh, video) : Cần xử lí video xong chèn nhạc Chia đoạn video (ví dụ Track 1): Bấm chuột lên Track (để chọn Track 1) Track chuyển từ màu xám sang màu xanh, chọn Split (biểu tượng này-sau hình kéo) Cắt video, chèn (hình ảnh, video) Bấm chuột lên nút xanh – đỏ để chọn đoạn cần cắt (bỏ) chọn hình kéo (Nút xanh để chỗ bắt đầu, Nút đỏ (phải nút chạy ) để chỗ cuối đoạn cần cắt) Chèn hình ảnh vào video (Track 1): - Chọn Impor media để đưa hình ảnh vào Camtasia - Bấm chuột lên cạnh chiều cao Track 1, xuất hình  , kéo để tạo đoạn trống phù hợp - Bấm giữ chuột trái lên hình cần chèn kéo xuống đoạn trống vừa tạo ( bước trên) thả chuột - Muốn xóa hình vừa chèn, bấm chuột phải lên hình chọn Delete - Bấm giữ chuột trái lên hình video để di chuyển vị trí hình / video Track III Tạo hiệu ứng cho hình, video; chèn thêm kí hiệu, chữ… Tạo hiệu ứng xuất / kết thúc cho hình,video: Chọn Transitions, chọn hiệu ứng phù hợp bấm chuột kéo thả vào đầu /cuối hình /đoạn video để có kết Xóa: bấm chuột phải lên hiệu ứng chọn Deletec Chèn thêm kí hiệu: Chọn Callouts, chọn kí hiệu phù hợp (nếu bị mờ -không bấm được- bấm chọn nút +Add Callout) kéo thả vào Track Có thể dịch chuyển, phóng to, thu nhỏ, xoay, đổi màu, tạo hiệu ứng, ghi thích lên, xóa… cho kí hiệu Chọn thời từ từ xuất /kết thúc kí hiệu: Kéo cuộn xuống chọn properties, bấm chuột kéo điều chỉnh Fade in / Fade out 3 Phóng to/thu nhỏ đoạn video: Chọn Zoom-n-pan, kéo đến đoạn video cần phóng to, chọn đối tượng cần phóng to cách bấm chuột vào nút zoom để điều chỉnh Có thể chọn nhiều lần để phóng to đối tượng chúng di chuyển cảnh Để kết thúc, kéo đến chỗ cần kết thúc bấm nút zoom để kéo chúng hết hình IV Chèn âm vào video (Nên làm bước sau xử lí xong video) Chọn Import media để tải nhạc vào Camtasia Rồi kéo file nhạc xuống Track (Nếu chưa có Track bấm vào nút dấu cộng để thêm Track) vào chỗ trống theo thứ tự Để giảm tắt âm file gốc làm sau: Bấm chọn hình loa, rôi bấm chuột vào cạnh chiều dài Track (video) để kéo xuống (kéo hết tắt hết nhạc gốc) để điều chỉnh volum nhạc file video Để cắt bớt file nhạc vừa chèn: Bấm chuột vào cạnh chiều cao Track (Âm vừa chèn) để kéo (Bấm giữ chuột trái lên hình video để di chuyển vị trí hình / video Track) V Phóng to / thu nhỏ Track (thu nhỏ để có nhìn tổng thể đoạn video, phóng to để việc xử lí đảm bảo cụ thể hơn) (Chức không cần thiết lắm) - Kéo nút phía Zoom out / Zoom in cho phù hợp Bình thường vị trí VI Lưu , xuất file MP4 (xem tivi, điện thoại, PC): Lưu (ở dạng *.camproj – cần tiếp tục muốn chỉnh sửa, thay đổi): Chọn File/Save project Lưu xuất file MP4 (xem tivi, điện thoại, PC): a Bấm chọn dấu tam giác trắng Produce and share chọn Produce and share… b Bấm dấu tam giác đen chọn định dạng file xuất PM4 with video player tùy ý (up to 480p / up to 720p), chọn Next c.Chọn nơi lưu file , tên file (nên chọn tên mặc định để tránh bị lỗi trình lưu) chọn Finish d Đợi 4-5 phút (tùy theo dung lượng file) hoàn tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Cat noi chen video audio bang camtasia studio 8, Cat noi chen video audio bang camtasia studio 8, Cat noi chen video audio bang camtasia studio 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay