Tuyển tập câu hỏi cốt lõi chinh phục kì thi THPT quốc gia môn hóa (3cđ)

65 189 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:59

Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Gii thiu sỏch ó xut bn: Tuyn cõu hi ct lừi chinh phc kỡ thi THPT Quc Gia mụn Húa hc, NXB i hc Quc Gia H Ni (phỏt hnh t thỏng 10/2015) Giỏ bỏn 70k Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc, Quyn 1: Vụ C, NXB i hc Quc Gia H Ni (phỏt hnh t 08/ 04/ 2016) Giỏ bỡa 126k Giỏ bỏn 100k Cỏch t mua sỏch t tỏc gi: inbox (nhn tin) qua facebook ca tỏc gi trantuyen89hy@gmail.com (hoc qua s T: 0974.892.901): H v tờn/ s in thoi/ a ch ngi nhn/Tờn sỏch/ s lng quyn Cc phớ bu in (ship): Quyn (ship 30k); Quyn (ship 35k); quyn (ship 40k); quyn (ship 45k); quyn (ship 50k) Qu tng mua sỏch t tỏc gi: Tng B Phõn dng cõu hi Vụ c thi i hc t 2007-2014 (2 file v ỏp ỏn mua cun Tuyn cõu hi ct lừi chinh phc kỡ thi THPT Quc gia Tng B 686 cõu hi lớ thuyt ct lừi (trong 15 chuyờn ) + Gii chi tit thi ca B GD t 2013 2015 (2file v ỏp ỏn, mua cun Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc, Quyn 1: Vụ c Di õy tụi xin dnh tng cho bn c ba chuyờn cun sỏch Tuyn cõu hi ct lừi chinh phc kỡ thi THPT Quc gia mụn Húa hc Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ LI NểI U Cõu chuyn Mt ln, Anhxtanh c mt phúng viờn hi: Nu ngi cú 60 phỳt gii quyt mt , ngi s lm nh th no? Anhxtanh ỏp: Tụi s dnh 55 phỳt TèM CU HI NG, cũn phỳt cũn li s c gii quyt! Sau õy mi cỏc bn c cỏc CU HI NG! Ti bn chn cun sỏch ny? Cỏc C ó cú dy Bit ch bit ta trm trn trm thng Bit ta l th no? Bn bit im mnh, im yu ca bn thõn v mụn Húa Nhng ni dung no d, ni dung no khú? Mc tiờu ca bn l bao nhiờu im cho mụn Húa? ch õy l cu trỳc thi, cỏc dng bi thi, ni dung kin thc c bn cn hc Bn ó lm cỏc thi ca cỏc nm trc hay cha? Bn ó tng thi th tri nghim khụng khớ ca cuc thi cha? Nu cõu tr li l cha hoc cha ch ng thỡ tụi chỳc mng bn ó chn ỳng chỡa khúa ri! Kinh nghim ca tụi hc l luụn xem cỏc nm ó thi v lm li nú nh mỡnh i thi xem i phng ca mỡnh nh th no cú cỏch i phú phự hp! Ti cun sỏch ny cú ta l Tuyn cõu hi ct lừi chinh phc kỡ thi THPT Quc Gia mụn Hoỏ hc Khi tụi nghiờn cu thi ca cỏc nm trc theo dng chuyờn thỡ tụi nhn thy mt iu vụ cựng thỳ v v hp lý ú l thi cú s lp li ý tng, kiu , kiu t cõu hi cng nh cỏc kin thc Cỏc nm gn õy thi LP LI khong 50% ý tng ca cỏc nm trc cỏc nguyờn nhõn sau: Kin thc khụng thay i vỡ sỏch giỏo khoa khụng thay i Nguyờn tc l xut phỏt t cỏc phn ng sỏch giỏo khoa v thờm cỏc cụng thc tớnh toỏn, giu mt yu t no ú i v cho bit mt s d kin tỡm Cỏc cụng thc thỡ cng rt ớt v khụng thay i Cỏc k nng, cỏc phng phỏp t ớt thay i Hc sinh mi nm l khỏc (cú mt lng nh thi li nhng khụng nh hng) iu ny cú ngha l hc sinh gn nh mi v kim tra nhng kin thc c nờn cn cú s lp li Khỏ nhiu kin thc khú, nhy cm khụng c a vo k thi yờu cu gim ti ca chng trỡnh iu ny lm cho vic thi c tr nờn n gin hn v ú kin thc ớt i nờn buc phi lp li im ni bt ca cun sỏch l gỡ? Lớ thuyt trng tõm Chng trỡnh ba nm THPT c vit cụ ng tng chuyờn Cỏc lớ thuyt theo cu trỳc thi THPT Quc Gia c cp y , giỳp cỏc em nhanh chúng cng c v h thng húa kin thc trng tõm Cõu hi ct lừi cú li gii Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Nhng cõu hi ct lừi, trớch dn t thi Quc Gia nhng nm gn õy v mt s cõu hi thớ nghim, hỡnh v, cõu hi hay v khú c trớch dn cỏc thi th Quc gia cú cht lng tt Cỏc cõu hi c phõn dng theo tng chuyờn giỳp hc sinh ụn nhanh chúng v hiu qu: a) Cỏc cõu hi lớ thuyt c gii rt chi tit, vi mi ỏp ỏn ỳng, sai u c phõn tớch rừ rng giỳp cho hc sinh hiu v khc sõu kin thc b) Cỏc cõu hi bi c gii theo nhiu cỏch Cỏch gii chi tit giỳp hc sinh hiu sõu v din bin ca cỏc quỏ trỡnh phn ng Cỏch gii nhanh giỳp hc sinh bit cỏch dng tt cỏc phng phỏp bo ton v cỏc k nng gii nhanh, t ú cỏc em cú th gii vụ cựng nhanh chúng v chớnh xỏc cỏc bi thi Li ớch m bn thu c t cun sỏch ny l gỡ? Nu bn l hc sinh a) Bn cú mt h thng kin thc ct lừi cn phi hc v hiu sõu sc cng nh cỏc hng t duy, cỏch lm bi m bn cn luyn trc vo phũng thi b) Bn hiu c l thi cng khụng quỏ khú nh bn ngh v nu bn lm tt cỏc cõu hi cun sỏch ny thỡ bn hon ton cú th yờn tõm v im s ca mỡnh Nu bn l giỏo viờn a) Bn cú mt h thng cõu hi cõu hi ct lừi hu ớch tham kho v lm ti liu ging dy Bn ch cn cho hc sinh nm chc kin thc õy ó l iu rt tuyt vi b) Bn nm c cỏc ni dung trng tõm ca thi v kin thc ct lừi cn dy cho hc sinh iu ny s giỳp bn nhanh chúng ng vng trờn bc ging vi kin thc v k nng y mỡnh Hc sinh ca bn s t nhiu hn l iu chc chn Cú hnh phỳc no hn ca mt giỏo viờn thy hc sinh ca mỡnh t phi khụng bn? Nu bn l sinh viờn s phm a) Bn cú ti liu vụ cựng quan trng cú th i gia s cho hc sinh ca bn b) Bn cú mt h thng kin thc ct lừi v nú s vụ cựng hiu qu lm giỏo viờn m nhng giỏo viờn nhiu kinh nghim mi cú c Ai nờn mua cun sỏch ny? Hc sinh (ng nhiờn ri!) Giỏo viờn (Vụ cựng hp lý!) Sinh viờn (Khụng cũn nghi ng gỡ na!) Bn bố, ngi thõn ca hc sinh (Mua lm qu, quỏ tuyt vi!) V mt ln na tụi chỳc mng bn ó s hu Bớ kớp tuyt vi ny! Chỳc bn thnh cụng! Thõn ỏi! ThS Trn Trng Tuyn Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ MC LC Trang Li núi u Chuyờn 1: Nguyờn t Bng tun hon Liờn kt hoỏ hc Chuyờn 2: Phn ng oxi hoỏ kh Tc phn ng Cõn bng hoỏ hc Chuyờn 3: S in li pH 16 Chuyờn 4: Cỏc nguyờn t phi kim 40 Chuyờn 5: i cng v kim loi 64 Chuyờn 6: Kim loi kim kim th 86 Chuyờn 7: Nhụm v hp cht 102 Chuyờn 8: St v mt s kim loi quan trng 118 Chuyờn 9: Tng hp kin thc vụ c 139 Chuyờn 10: i cng v hu c 158 Chuyờn 11: Hirocacbon 169 Chuyờn 12: Dn xut halogen Ancol Phenol 190 Chuyờn 13: Anehit Xeton Axit cacboxylic 211 Chuyờn 14: Este Lipit v cht bộo 227 Chuyờn 15: Cacbohirat 246 Chuyờn 16: Amin Aminoaxit Peptit v protein 256 Chuyờn 17: Polime v vt liu polime 278 Chuyờn 18: Tng hp hu c 285 26 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Chuyờn 3: S in li pH A L THUYT TRNG TM CHT IN LI + Cht in li mnh: L cht tan nc, cỏc phõn t hũa tan u phõn li hon ton ion Gm: axit mnh, baz mnh, hu ht cỏc mui tan H+ +Cl ;(NH4 )2 CO3 2NH4 + CO32 Vớ d: HCl + Cht in li yu: L cht tan nc ch cú mt phn s phõn t hũa tan ion Gm: Axit trung bỡnh, axit yu, baz yu H2 PO4 + H+ ; NH3 + H2O NH + OH Vớ d: H3PO4 + Cht khụng in li: L cht tan nc, cỏc phõn t hũa tan u khụng phõn li ion Vớ d: etanol, glucoz MễI TRNG DUNG DCH MUI + Mui to bi axit mnh v baz mnh (KCl, Ca(NO3)2) cú mụi trng trung tớnh + Mui to bi axit mnh v baz yu (FeCl2, Al2(SO4)3, NH4Cl) cú mụi trng axit + Mui to bi axit yu v baz mnh (Na 2CO3, CH3COONa) cú mụi trng baz TNH pH CA DUNG DCH + Dung dch axit: pH = - lg[H+] + Dung dch baz: pH = - lg[OH ] pH = 14 pOH PHN NG TRAO I ION + iu kin xy phn ng: Sn phm cú cht kt ta hoc cht khớ hoc cht in li yu + Vit phng trỡnh ion rỳt gn: Cỏc cht in li mnh vit dng ion Cỏc cht in li yu, cht rn, cht khớ gi nguyờn dng phõn t Gin c hoc trit tiờu cỏc loi ion ging hai v Vớ d: CaCO3 (rn) + 2HCl (dd) CaCl2 (dd) + H2O + CO2 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ 2+ Phng trỡnh ion: CaCO3 + 2H+ Ca + H2O + CO2 NH LUT BO TON IN TCH + Ni dung: Dung dch cỏc cht in li luụn trung hũa v in + Biu thc: Tng s mol in tớch dng = Tng s mol in tớch õm nđt (+) = nđt ( ) (s mol in tớch = s mol ion ì in tớch ion) B CU HI CT LếI Cể LI GII 3.1 Cht in ly, axit, baz, lng tớnh Cõu (B-08): Cho dóy cỏc cht: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4 S cht in li l A B C (saccaroz), D Hng dn gii: Cỏc cht in li dóy trờn l: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4 ỏp ỏn B Cõu (A-08): Cho cỏc cht: Al, Al2O3, Al2(SO4) 3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4) 2CO3 S cht u phn ng c vi dung dch HCl, dung dch NaOH l A B C D Hng dn gii: Cỏc cht dóy trờn u phn ng c vi dung dch HCl, dung dch NaOH l: Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, (NH4)2CO3 ỏp ỏn B Cỏc phng trỡnh hoỏ hc xy ra: 2Al 6HCl 2AlCl3 3H NaAlO2 H Al NaOH H O 2AlCl3 3H2 O Al O 6HCl 2NaAlO2 H2 O Al2 O3 2NaOH ZnCl H O Zn OH 2HCl Na ZnO2 2H O Zn OH 2NaOH NaHS HClNaCl H2 S Na S H2 O NaHS NaOH Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ 2NH Cl H 2OCO NH CO3 2HCl Na CO3 2NH 2H 2O CO3 2NaOH NH Cõu 3: Cho cỏc cht: Al, Zn, NaHCO NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 S cht cú tớnh cht lng tớnh l A B C D Hng dn gii: Cỏc cht dóy trờn cú tớnh cht lng tớnh l: NaHCO3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 ỏp ỏn B Chỳ ý: Al, Zn va tỏc dng vi dung dch HCl va tỏc dng vi NaOH, nhng khụng phi l cht lng tớnh Cõu (C-08): Cho cỏc dung dch cú cựng nng : Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giỏ tr pH ca cỏc dung dch c sp xp theo chiu tng t trỏi sang phi l: A (3), (2), (4), (1) B (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Hng dn gii: Ta cú: pH = lg[H+] [H+] tng thỡ pH gim pH (axit) < pH (trung tớnh) < pH (baz) H2SO4, HCl cú mụi trng axit (pH < 7) [H2SO4] = [HCl]; H2SO4 phõn li 2H+, HCl phõn li 1H+ [H ]( H2SO4 ) 2[H ]( HCl ) pH( H2SO4 ) pH( HCl ) KNO3 cú mụi trng trung tớnh (pH = 7) Na2CO3 cú mụi trng baz ( pH > 7) Giỏ tr pH: (2) < (3) < (4) < (1) ỏp ỏn D 3.2 Phn ng ion dung dch Cõu (B-09): Cho cỏc phn ng húa hc sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 ; (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 ; (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 ; (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Cỏc phn ng u cú cựng mt phng trỡnh ion rỳt gn l: A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) 10 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Hng dn gii: (1) (NH )2SO4 +BaCl2 BaSO4 2NH Cl PT ion SO4 Ba BaSO4 (2) CuSO4 Ba(NO3 )2 BaSO4 Cu(NO3 )2 PT ion 2 SO4 Ba BaSO4 (3) Na 2SO4 BaCl BaSO4 2NaCl PT ion 2 SO4 Ba BaSO4 (4) H2SO4 BaSO3 BaSO4 H2 O SO2 PT ion 2H SO4 BaSO3 BaSO4 H O SO2 (5) (NH )2 SO4 Ba(OH)2 BaSO4 2NH3 2H O PT ion 2 2NH SO4 Ba 2OH BaSO4 2NH H 2O (6) Fe2 (SO4 )3 3Ba(NO3 )2 3BaSO4 2Fe(NO3 )3 PT ion SO4 Ba BaSO4 Cỏc phn ng u cú cựng mt phng trỡnh ion rỳt gn l: (1), (2), (3), (6) ỏp ỏn A Cõu (A-12): Cho cỏc phn ng sau: (a) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loóng) BaSO4 + H2S S phn ng cú phng trỡnh ion rỳt gn S2- + 2H+ H2S l A B C D Hng dn gii: Phng trỡnh ion rỳt gn ca cỏc phn ng trờn l: 2+ (a) FeS + 2H+ + H2S Fe (b) S2 + H+ H2S (c) 2Al3+ + 3S2 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S (d) H+ + HS H2S 11 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ (e) BaS (r) + 2H+ + SO42 BaSO4 + H2S Ch cú phng trỡnh (b) cú phng trỡnh ion rỳt gn l S2 + 2H+ H2S ỏp ỏn A Cõu (A-13): Cht no sau õy khụng to kt ta cho vo dung dch AgNO3? A HNO3 B HCl C K3PO4 D KBr Hng dn gii: HNO3 khụng phn ng vi AgNO3 ỏp ỏn A Cỏc cht cũn li u to kt ta vi AgNO3: HCl + AgNO3 AgCl (trng) + HNO3 K3PO4 + 3AgNO3 Ag3PO4 (vng) + 3KNO3 KBr + AgNO3 AgBr (vng m) + KNO3 Cõu (A-10) : Cho cỏc cht: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl S cht tỏc dng c vi dung dch NaOH loóng nhit thng l A B C D Hng dn gii: Cỏc cht tỏc dng vi NaOH loóng nhit thng l : NaHCO3, Al(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl ỏp ỏn B NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O HF + NaOH NaF + H2O Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O Cõu (A-09):Cú nm dung dch ng riờng bit nm ng nghim: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dch Ba(OH)2 n d vo nm dung dch trờn Sau phn ng kt thỳc, s ng nghim cú kt ta l A B C D Hng dn gii: 12 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ 7,84 n X n O2 n Cl2 22,4 n O 0,15 BTKL n Cl2 0,2 32n O2 71n Cl2 30,1 11,1 m Y 24n Mg 27n Al 11,1 n Mg 0,35 BT e n 0,1 2n Mg 3n Al 4n O2 2n Cl2 4.0,15 2.0,2 Al %mAl = 0,1.27 100% = 24,32% ỏp ỏn B 11,1 5.6 in phõn Cõu 14 (A-11): Khi in phõn dd NaCl (cc õm bng st, cc dng bng than chỡ, cú mng ngn xp) thỡ A cc õm xy quỏ trỡnh oxi hoỏ H2O v cc dng xy quỏ trỡnh kh ion Cl B cc dng xy quỏ trỡnh oxi hoỏ ion Na+ v cc õm xy quỏ trỡnh kh ion Cl C cc õm xy quỏ trỡnh kh H2O v cc dng xy quỏ trỡnh oxi hoỏ ion Cl D cc õm xy quỏ trỡnh kh ion Na+ v cc dng xy quỏ trỡnh oxi hoỏ ion Cl Hng dn gii: Cc (), catot : xy quỏ trỡnh kh 2H (H2 O) 2e H2 Cc (+), anot : xy quỏ trỡnh oxi húa 2Cl Cl2 + 2e ỏp ỏn C Cõu 15 (B-13): in phõn núng chy A2O3 vi cỏc in cc bng than chỡ, thu c m kilogam Al catot v 89,6 m3 (ktc) hn hp khớ X anot T ca X so vi H2 bng 16,7 Cho 1,12 lớt X (ktc) phn ng vi dung dch Ca(OH)2 d, thu c 1,5 gam kt ta Bit cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 144,0 B 104,4 C 82,8 D 115,2 Hng dn gii: 1,5 0, 015 Thớ nghim 2: n CO2 n CaCO3 0, 015 mol; n CO2 n X 0,3n X ; 100 0, 05 Thớ nghim 1: Gi s X gm: CO2 (x kmol) ; CO (y kmol); O2 d (z kmol) Ta cú: x + y + z = ; n CO2 0,3n X = 0,3.4 = 1,2 = x m X = 44x + 28y + 32z = 4.(16,7.2) = 133,6 x = 1,2; y = 2,2; z = 0,6 53 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ BTNT.O n O2 n CO2 n CO n O2 d- 1, 1,1 0,6 2,9 mol 900 C 2Al2O3 4Al + 3O2 3NaF.AlF3 o 11, 2,9 11, 27 104, (kg) ỏp ỏn B Cõu 16: in phõn núng chy hon ton 13,3 gam mui clorua ca mt kim loi kim th, thu c 3,136 lớt khớ (ktc) thoỏt anot Hũa tan hon ton lng kim loi sinh vo dung dch HNO3 2M, khuy u n phn ng xy hon ton thu c 0,448 lớt khớ A ( ktc) v dung dch X cha 21,52 gam mui Bit quỏ trỡnh ny HNO3 ó dựng d 20% so vi lng cn thit Th tớch dung dch HNO3 2M ó dựng l A 170 ml B 120 ml C 144 ml D 204 ml Hng dn gii: mAl = đpnc MCl M Cl 0,14 3,136 22, 13,3 BTNT Mg M = 24 (Mg) ; n Mg(NO3 )2 n Mg 0,14 0,14 m Mg(NO3 )2 0,14.148 20,72 21,52 X có NH NO3 M 71 21,52 20,72 0,01mol; gọi số e nhận ca khí A l a 80 2.0,14 8.0,01 BT e 2n Mg 8n NH4 NO3 a.n A a = 10 A l khí N 0, 448 22, n HNO3 ph n ứng 10n NH NO3 12n N 10.0,01 12.0,02 0,34 mol n NH4 NO3 20 0,34 0, 408 100 0, 408 0,204 lít Đp n D n HNO3 bđ 0,34 VHNO3 ban đầu Cõu 17 (A-11): Ho tan 13,68 gam mui MSO4 vo nc c dung dch X in phõn X (vi in cc tr, cng dũng in khụng i) thi gian t giõy, c y gam kim loi M nht 54 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ catot v 0,035 mol khớ anot Cũn nu thi gian in phõn l 2t giõy thỡ tng s mol khớ thu c c hai in cc l 0,1245 mol Giỏ tr ca y l A 4,788 B 4,480 C 1,680 D 3,920 Hng dn gii: BT e Thớ nghim 1: ( t giõy): nO 0,035 Ne 4.0,035 0,14 2n M n M 0,07 2 Thớ nghim 2: ( 2t giõy): nO 2.0,035 0,07 nH 0,1245 0,07 0,0545 2 BT e N'e 2Ne 0,14.2 2nM2+ + 2n H2 n M2+ 0,0855 ỏp ỏn B Cõu 18 (A-14): in phõn dung dch X cha a mol CuSO4 v 0,2 mol KCl (in cc tr, mng ngn xp, cng dũng in khụng i) thi gian t giõy, thu c 2,464 lớt khớ anot (ktc) Nu thi gian in phõn l 2t giõy thỡ tng th tớch khớ thu c c hai in cc l 5,824 lớt (ktc) Bit hiu sut in phõn 100%, cỏc khớ sinh khụng tan dung dch Giỏ tr ca a l A 0,26 B 0,24 C 0,18 D 0,15 Hng dn gii: Thớ nghim 1: ( t giõy) n O2 2, 464 n Cl2 0,11 0,1 0, 01 N e 0,1.2 0, 01.4 0, 24 mol 22, BT e Thớ nghim 2: ( 2t giõy) N'e 2Ne 0, 24.2 2.0,1 4n O2 n O2 0, 07 n H2 5,824 0,1 0, 07 0, 09 22, BT e 2n Cu 0, 09.2 0, 48 n Cu 0,15 ỏp ỏn D Cõu 19 (THPTQG -15): in phõn dung dch mui MSO4 (M l kim loi) vi in cc tr, cng dũng in khụng i Sau thi gian t giõy, thu c a mol khớ anot Nu thi gian in phõn l 2t giõy thỡ tng s mol khớ thu c c hai in cc l 2,5a mol Gi s hiu sut in phõn l 100%, khớ sinh khụng tan nc Phỏt biu no sau õy l sai? A Khi thu c 1,8a mol khớ anot thỡ cha xut hin bt khớ catot B Ti thi im 2t giõy, cú bt khớ catot C Dung dch sau in phõn cú pH < D Ti thi im t giõy, ion M2+ cha b in phõn ht 55 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Hng dn gii: Ti t giây :N e 4n O2 4a n O2 2a n H2 = 0,5a Ti 2t giây: BT e N'e = 2N e = 8a = 2n M2+ + 2n H2 n M2+ 3,5a A N e = 4.1,8a = 7,2 a > 2n M2+ catot có H to A Sai B Ti thời điểm 2t giây catot có n H2 = 0,5a B Đũng C Dung dich sau điện phân l H 2SO có pH < C Đũng D Ti thời điểm t giây: N e = 4a = 2n M2+ pư n M2+ pư 2a < 3,5a M chưa bị điện phân hết D Đ ũng Đp n A Cõu 20: Hũa tan hon ton m gam MSO4 (M l kim loi) vo nc thu c dung dch X in phõn dung dch X (in cc tr, hiu sut 100%) vi cng dũng in 7,5A khụng i, khong thi gian gi phỳt 20 giõy, thu c dung dch Y v lng catot tng a gam Dung dch Y tỏc dng va vi 200 ml dung dch cha KOH 1M v NaOH 1M, sinh 4,9 gam kt ta Coi ton b lng kim loi sinh u bỏm ht vo catot Giỏ tr ca m v a ln lt l A 24 v 9,6 B 20,4 v 4,9 C 30,4 v 4,9 D 32 v 9,6 Hng dn gii: Dung dịch Y + dung dịch (KOH, NaOH) to kết ta MSO dư sau điện phân It 7,5.(1.60.60 4.60 20) 0,3 = n OH điện phân 2n M2 p n M2 p 0,15 F 96500 H 0,3 mol BTNT M BTĐT n n H 0,4 0,3 OH Y gồm: M dư n M(OH)2 n M2 dư 0,05 2 SO2 4,9 M M(OH)2 98 M = 64 (Cu) a = 0,15.64 = 9,6 gam 0,05 Ne BTNT Cu n CuSO4 bđ 0,15 0,05 0,2 m = 0,2.160 = 32 gam Đp n D Cõu 21 (A-12): in phõn 150 ml dung dch AgNO3 1M vi in cc tr t gi, cng dũng in khụng i 2,68A (hiu sut quỏ trỡnh in phõn l 100%), thu c cht rn X, dung dch Y v khớ Z Cho 12,6 gam Fe vo Y, sau cỏc phn ng kt thỳc thu c 14,5 gam hn hp kim loi v khớ NO (sn phm kh nht ca N+5) Giỏ tr ca t l A 0,8 B 1,2 C 1,0 D 0,3 56 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Hng dn gii: dpdd 4AgNO3 2H 2O 4Ag O2 4HNO3 (1) x x Cho Fe vo dung dch Y thu c hn hp kim loi Fe d ; Y cha AgNO3 d , sn phm to Fe2+ Fe + 2AgNO3 d Fe(NO3)2 + 2Ag y 2y 2y (2) 3Fe + 8HNO3 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3x/8 x (3) x + 2y = 0,15 x = 0,1 3x T (1), (2) v (3) ta cú : ( y + z).56=12,6 y = 0,025 z = 0,1625 2y.108+ 56z = 14,5 Ne N F 0,1.96500 It t e 3600 giây = 1,0 ỏp ỏn C F I 2,68 Cõu 22 (A-13): Tin hnh in phõn dung dch cha m gam hn hp CuSO4 v NaCl (hiu sut 100%, in cc tr, mng ngn xp), n nc bt u b in phõn c hai in cc thỡ ngng in phõn, thu c dung dch X v 6,72 lớt khớ (ktc) anot Dung dch X hũa tan ti a 20,4 gam Al2O3 Giỏ tr ca m l A 25,6 B 50,4 C 51,1 D 23,5 Hng dn gii: n Al2O3 = 0,2 mol; nkhớ = 0,3 mol X hũa tan c Al2O3 X cha H+ hoc OH Thớ nghim 1: X cha OH đpdd CuSO4 + 2NaCl Cu + Cl2 + Na2SO4 0,1 0,2 0,1 đpdd 2NaOH + Cl2 + H2 2NaCl d + 2H2O 0,4 0,4 0,2 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O 0,2 0,4 57 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ m = 160.0,1 + 58,5(0,2 + 0,4) = 51,1 gam ỏp ỏn C Thớ nghim 2: X cha H+ đpdd CuSO4 2NaCl Cu Cl Na 2SO4 mol đpdd CuSO4 + H2O Cu + 1/2O2 + H2SO4 0,3 0,6 Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O 0,2 0,6 Ta cú: n Cl n khi' n O 0,3 0,3 (Vụ lớ) Thớ nghim sai 2 5.7 n mũn kim loi Cõu 23 (C-07): Cho cỏc cp kim loi nguyờn cht tip xỳc trc tip vi nhau: Fe v Pb; Fe v Zn; Fe v Sn; Fe v Ni Khi nhỳng cỏc cp kim loi trờn vo dung dch axit, s cp kim loi ú Fe b phỏ hu trc l A B C D Hng dn gii: Trong cỏc cp kim loi, Fe b phỏ hy trc Fe cú tớnh kh mnh hn Cỏc cp tha món: Fe v Pb; Fe v Sn; Fe v Ni ỏp ỏn D Cõu 24 (B-07): Cú dung dch riờng bit: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl cú ln CuCl2 Nhỳng vo mi dung dch mt Fe nguyờn cht S trng hp xut hin n mũn in hoỏ l A B C D Hng dn gii: a) Fe+2HCl FeCl2 +H2 ch cú mt in cc Fe xy n mũn húa hc b) Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu Cu sinh bỏm lờn Fe cú hai in cc tip xỳc trc tip vi , cựng tip xỳc vi mt dung dch xy n mũn in húa c) Fe + 2FeCl3 3FeCl2 ; Ch cú mt in cc l Fe xy n mũn húa hc d) Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu ; Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Cu sinh bỏm lờn Fe cú hai in cc tip xỳc trc tip vi nhau, cựng tip xỳc vi mt dung dch xy n mũn in húa Cú hai trng hp b v d xy n mũn in húa ỏp ỏn C 58 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ 5.8 Bi toỏn kim loi tỏc dng vi dung dch mui Cõu 25 (B-09): Nhỳng mt st nng 100 gam vo 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO 3)2 0,2M v AgNO3 0,2M Sau mt thi gian ly kim loi ra, sch lm khụ cõn c 101,72 gam (gi thit cỏc kim loi to thnh u bỏm ht vo st) Khi lng st ó phn ng l A 1,40 gam B 2,16 gam C 0,84 gam D 1,72 gam Hng dn gii: n Ag 0,02 mol ; n Cu 0, 02 mol Fe 2Ag Fe 2Ag (1) phn ứng:0,01 0,02 0,02 Fe Cu Fe Cu (2) phn ứng:x x mCR tng (1) = 0,02.108 0,01.56 = 1,6 gam mCR tng (2) = (101,72 100) 1,6 = 0,12 gam mCu mFe 0,12 8x = 0,12 x = 0,015 mol nFe phn ng = 0,01 + x = 0,025 mol mFe phn ng = 0,025.56 = 1,4 gam ỏp ỏn A Cõu 26 (B-11): Cho m gam bt Zn vo 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M Sau cỏc phn ng xy hon ton, lng dung dch tng thờm 9,6 gam so vi lng dung dch ban u Giỏ tr ca m l A 20,80 B 29,25 C 48,75 D 32,50 Hng dn gii: n Fe3+ 2n Fe2 (SO4 )3 2.0, 24.0,5 0, 24 mol Zn 2Fe3 Zn 2Fe (1) 0,12 0, 24 Zn Fe2 Zn Fe x (2) x BTKL mdd tăng = mCR gim 9,6 0,12.65 (65x 56x)= 9,6x 0,2 mol m = (0,12 + 0,2).65 = 20,80 gam ỏp ỏn A 59 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Cõu 27 (B-09): Cho 2,24 gam bt st vo 200 ml dung dch cha hn hp gm AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch X v m gam cht rn Y Giỏ tr ca m l A 2,80 B 2,16 C 4,08 D 0,64 Hng dn gii: Cỏch 1: n Fe =0,04 ; n Ag 0,02 ; n Cu 0,1 Fe 2Ag Fe2 2Ag 0,010,02 0,02 Fe Cu Fe2 Cu 0,03 0,030,03 m 0,02.108 0,03.64 4,08 gam ỏp ỏn C Cỏch 2: BTNT Fe X gồm: n Fe(NO3 )3 = BTNT N 0,04 mol; n Cu(NO3 )2 dư = 0,02+0,1.2-0,04.2=0,07 mol BTNT Ag Ag: 0,02 mol Y gồm: BTNT Cu m = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam Cu: 0,03 mol Cỏch 3: 2.0,04 1.0,02 0,03 mol m = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam Đp n C BT e 2n Fe 1n Ag + 2n Cu2+ pư n Cu2+ pư Cõu 28 (A-10): Cho 19,3 gam hn hp bt gm Zn v Cu cú t l mol tng ng l : vo dung dch cha 0,2 mol Fe2(SO4)3 Sau cỏc p xy hon ton, thu c m gam kim loi Giỏ tr ca m l A 12,80 B 12,00 C 6,40 D 16,53 Hng dn gii: BTNT Fe n Fe3 2n Fe2 (SO4 )3 0, mol; Đặt n Zn x n Cu 2x 65x 64.2x 19,3 x 0,1 mol Cỏch 1: 60 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Zn + 2Fe3 Zn + 2Fe2 ; 0,1 0,2 Cu + 2Fe3 Cu2 + 2Fe2 0,1 0,2 n Cu dư 0,2 0,1 0,1 mol m = 0,1.64 = 6,4 gam Đp n C Cỏch 2: BTNT Fe BTNT Zn n FeSO4 0, mol; n ZnSO4 0,1 mol; BTNT S BTNT Cu n CuSO4 =0,1 mol; n Cu dư =0,1 mol m = 0,1.64 = 6,4 gam Cõu 29 (A-13): Cho hn hp X gm 0,01 mol Al v a mol Fe vo dung dch AgNO n phn ng hon ton, thu c m gam cht rn Y v dung dch Z cha cation kim loi Cho Z phn ng vi dung dch NaOH d iu kin khụng cú khụng khớ, thu c 1,97 gam kt ta T Nung T khụng khớ n lng khụng i, thu c 1,6 gam cht rn ch cha mt cht nht Giỏ tr ca m l A 9,72 B 3,24 C 6,48 D 8,64 Hng dn gii: Ta cú: 1,6 gam cht rn cha mt cht nht l Fe2O3 (0,01 mol) Z gồm : Al3 ; Fe3 ; Fe2 m T 1,97 107x 90y x 0,01 T gồm : Fe OH (x mol); Fe OH (y mol) BTNT Fe n Fe 2n Fe2 O3 = 0,02 x y y 0,01 Y gồm: Ag BT e 3n Al + 2n Fe2+ +3nFe3+ = 1nAg+ nAg+ 3.0,01 3.0,01 2.0,01 0,08 mol m = 0,08.108 = 8,64 gam ỏp ỏn D Cõu 30: Cho m gam hn hp Cu v Fe vo 200 ml dung dch AgNO3 0,2M, sau mt thi gian thu c 4,16 gam cht rn X v dung dch Y Cho 5,2 gam Zn vo dung dch Y, sau cỏc phn ng xy hon ton thu c 5,82 gam cht rn Z v dung dch ch cha mt mui nht Giỏ tr m gn nht vi A 1,75 B 2,25 C 2,00 D 1,50 Hng dn gii: 61 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Cu (4,16 5,82) gam chất rắn 500ml AgNO3 0,2M Gộp li ta có: Fe muối l Zn(NO3 )2 Zn : 5,2 gam n Zn 5,2 0,08 mol; n AgNO3 0,2.0,2 0,04 mol 65 Zn + 2AgNO3 Zn(NO3 )2 2Ag phn ứng: 0,02 0,04 0,04 (4,16 5,82) gam chất rắn gồm: Cu, Fe, Ag , Zn dư m gam 0,4 mol (0,08 0,02) mol m (4,16 5,82) 0,04.108 (0,08 0,02).65 1,76 gam gần với 1,75 Đp n A Cõu 31: Hn hp M gm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe v Cu, ú oxi chim 20,4255% lng hn hp Cho 6,72 lớt khớ CO (ktc) i qua 35,25 gam M nung núng, sau mt thi gian thu c hn hp rn N v hn hp khớ X cú t so vi H2 bng 18 Hũa tan ht ton b N lng d dung dch HNO3 loóng Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch cha m gam mui (khụng cú mui NH4NO3 sinh ra) v 4,48 lớt (ktc) hn hp khớ Z gm NO v N2O T ca Z so vi H2 l 16,75 Giỏ tr ca m l A 96,25 B 117,95 C 80,75 D 139,50 Hng dn gii: 35,25.20, 4255 0, 45 mol 16.100 6,72 0,15 mol 22, Qui hỗn hợp M M v O m O M X 36 28 44 n CO2 n CO dư 4, 48 0,2 n Z n NO n N2O n NO 0,15 22, m Z 30n NO 44n N O 0,2.16,75.2 n N2 O 0,05 BT e (đầu cuối) BTĐT n NO (muối) a.n M a (2n O 3n NO 8n N2O ) 2n CO phn ứng (2.0, 45 3.0,15 8.0,05) 2.0,15 1, 45 mm M a m NO (muối) (35,25 0, 45.16) 1, 45.62 117,95 gam Đp n B 5.9 Bi toỏn kim loi tỏc dng vi dung dch axit Cõu 32 (A-09): Ho tan hon ton 14,6 gam hn hp X gm Al v Sn bng dung dch HCl (d), thu c 5,6 lớt khớ H2 ( ktc) Th tớch khớ O2 ( ktc) cn phn ng hon ton vi 14,6 gam hn 62 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ hp X l A 2,80 lớt B 1,68 lớt C 4,48 lớt D 3,92 lớt Hng dn gii: Cỏch 1: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 x 1,5x Sn + 2HCl SnCl2 + H2 y y 27x 119y 14, x 0,1 n H2 1,5x y 0, 25 y 0,1 4Al + 3O2 2Al2O3 0,1 0,075 Sn + O2 SnO2 0,1 0,1 n O2 = 0,075 + 0,1 = 0,175 VO2 = 0,175.22,4 = 3,92 lớt ỏp ỏn D Cỏch 2: t n Al = x, n Sn = y ; n H = 0,25 m X 27x 119y 14,6 x 0,1 BT e y 0,1 3x 2y 0,25.2 BT e 4n O2 3n Al 4n Sn n O2 0,175 VO2 3,92 lít Cõu 33 (A-12): Hũa tan hon ton 2,43 gam hn hp gm Mg v Zn vo mt lng va dung dch H2SO4 loóng, sau phn ng thu c 1,12 lớt H2 (ktc) v dung dch X Khi lng mui dung dch X l A 4,83 gam B 5,83 gam C 7,33 gam D 7,23 gam Hng dn gii: BTNT H n H2SO4 n H2 1,12 0,05 mol 22,4 BTKL m Kim loi m H SO m Muối m H2 m Muối 2,43 0,05.98 0,05.2 7,23 gam Đp n D Cõu 34 (C-08): Ho tan ht 7,74 gam hn hp bt Mg, Al bng 500 ml dung dch hn hp HCl 1M v H2SO4 0,28M thu c dung dch X v 8,736 lớt khớ H2 ( ktc) Cụ cn dung dch X thu 63 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ c lng mui khan l A 38,93 gam B 103,85 gam C 25,95 gam Hng dn gii: n H = 0,39; n HCl =0,5; n H SO = 0,14 2 Ta thy : n H D 77,86 gam 1n HCl 2n H2SO4 0,78 2n H2 Cỏc cht u phn ng ht mmui = 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 0,39.2 = 38,93 g ỏp ỏn A 5.10 Mg, Al, Zn tỏc dng vi HNO3 to mui NH4NO3 Cõu 35 (B-08) 16: Cho 2,16 gam Mg tỏc dng vi dung dch HNO3 (d) Sau phn ng xy hon ton thu c 0,896 lớt khớ NO ( ktc) v dung dch X Khi lng mui khan thu c lm bay hi dung dch X l A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Hng dn gii: 2,16 n Mg 0,09 mol N e cho =2.n Mg =0,18; 24 0,896 n NO 0,04 mol N e nhận 3.n NO 0,12 22, N e cho N e nhận có NH NO3 to m Muối m Mg(NO3 )2 m NH4 NO3 m Mg(NO3 )2 0,09.148 13,32 gam Loi A, D, C Đp n B Ta tính kết qu cú thể sau: 2.0,09 3.0,04 0,0075 mol 0,09.148 0,075.80 13,92 gam BT e 2.n Mg 3.n NO 8n NH4 NO3 n NH4 NO3 m Muối m Mg(NO3 )2 m NH4 NO3 Cõu 36 (A-13): Hũa tan hon ton m gam Al bng dung dch HNO3 loóng, thu c 5,376 lớt (ktc) hn hp khớ X gm N2, N2O v dung dch cha 8m gam mui T ca X so vi H2 bng 18 Giỏ tr ca m l A 17,28 B 21,60 C 19,44 D 18,90 Hng dn gii: Ta thy: M N2 M N2 O m Al(NO3 )3 28 44 0,24 36 n N2 n N2O 0,12 2 213.m 213m m 8m có NH NO3 m NH4 NO3 8m 27 27 64 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ BT e 3n Al 8n N2O 10n N2 8n NH4 NO3 m m 8.0,012 10.0,012 27 9.80 m = 21,6 gam ỏp ỏn B Cõu 37 (THPTQG-15): Cho 7,65 gam hn hp X gm Al v Al 2O3 (trong ú Al chim 60% lng) tan hon ton dung dch Y gm H2SO4 v NaNO3, thu c dung dch Z ch cha mui trung hũa v m gam hn hp khớ T (trong T cú 0,015 mol H2) Cho dung dch BaCl2 d vo Z n cỏc phn ng xy hon ton, thu c 93,2 gam kt ta Cũn nu cho Z phn ng vi NaOH thỡ lng NaOH phn ng ti a l 0,935 mol Giỏ tr ca m gn giỏ tr no nht sau õy? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D.1,5 Hng dn gii: khí T có H NO3 hết; Z chứa muối H hết Z gồm: Al3 ;Na ; NH ; SO24 n Al 7,65.60 40 7,65 0,15 mol; n Al2 O3 = 0,03 mol 27.100 100 102 BTNT Al n Al3 2n Al 2n Al2 O3 0,23 mol 93,2 0,4 mol 233 0,935 4.0,23 0,015 mol BTNT S n H2SO4 n SO2 n BaSO4 n OH max 1n NH + 4n Al3 n NH 4 n NO = n Na+ = 3.n Al3 1.n Na 2.n SO2 0,095 BT Đ T 2n H2SO4 =4n NH 2n H2 2n H2 O n H2 O 0,355 BTNT H BTKL m X m Y m Z m T m H2 O 7,65 + 0,4.98 + 0,095.85 = (0,23.27 + 0,095.23 + 0,015.18 + 0,4.96) + m T + 0,355.18 m T = 1,47 (gần gi trị 1,5 nhất) Đp n D Cõu 38: Cho 4,32 gam Mg vo dung dch hn hp NaNO3 v H2SO4, un nh n phn ng xy hon ton thu c dung dch A; 0,896 lớt (ktc) hn hp khớ B cú lng 0,92 gam gm khớ khụng mu cú mt khớ húa nõu khụng khớ v cũn li 2,04 gam cht rn khụng tan Cụ cn cn thn dung dch A thu c m gam mui khan Giỏ tr ca m l A 18,27 B 14,90 C 14,86 D 15,75 Hng dn gii: B có H2 NO3 hết; 2,04 gam chất rắn không tan l Mg dư H hết n Mg phn ứng 4,32 2,04 0,896 0,095 mol; n khí B 0,04 mol 24 22,4 65 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Trong B, có khí không mu hóa nâu không khí l NO M khí li M B 0,92 23 < M NO khí không mu li l H 0,04 n NO 0,03 n NO n H2 0,04 n 0,01 30n NO 2n H2 0,92 H2 N e nhận max 3n NO 2n H2 3.0,03 2.0,01 0,11 2n Mg pư 0,19 có NH to 0,19 0,11 BTNT.N 0,01 mol; n NaNO3 n NH n NO 0,04 mol muối khan gồm: Na , Mg , NH , SO ; BT e n NH 0,04 mol 0,095 0,01 mol n Na 2n Mg2 n NH 0,04 2.0,095 0,01 0,12 2 m 0,04.23 0,095.24 0,01.18 0,12.96 14,90 gam Đp n B BT Đ T n SO2 Cõu 39: Cho Zn ti d vo dung dch gm HCl; 0,05 mol NaNO3 v 0,1 mol KNO3 Sau kt thỳc cỏc phn ng thu c dung dch X cha m gam mui; 0,125 mol hn hp khớ Y gm hai khớ khụng mu, ú cú mt khớ húa nõu khụng khớ T ca Y so vi H l 12,2 Giỏ tr ca m l A 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,775 Hng dn gii: Trong Y, có khí không mu hóa nâu không khí l NO M khí li M Y 12,2.2 24,4 < M NO khí không mu li l H có H NO3 hết; Zn dư H hết n NO n H2 0,125 n NO 0,1 30n NO 2n H2 0,125.24,4 n H2 0,025 BTNT.N n NO = 0,05 + 0,1= 0,15 > n NO có NH to ra; n NH+ = 0,15- 0,1= 0,05 3n NO 2n H2 8n NH 3.0,1 2.0,025 8.0,05 0,375 2 BTĐT X gồm: Na + , K + , NH +4 , Zn 2+ , Cl- ; n Cl- =0,05+0,1+0,05+2.0,375=0,95 BTe n Zn2 0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 0,375 m 0,05.23 0,1.39 0,05.18 0,375.65 0,95.35,5 64,05 gam Đp n B 66 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com Trang ca chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/ Cõu 40 (B-14): Cho 3,48 gam bt Mg tan ht dung dch hn hp gm HCl (d) v KNO3, thu c dung dch X cha m gam mui v 0,56 lớt (ktc) hn hp khớ Y gm N2 v H2 Khớ Y cú t so vi H2 bng 11,4 Giỏ tr ca m l A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 Hng dn gii: 0,56 0,025 n N n H2 n N 0,02 22,4 nMg = 0,145; n H2 0,005 28n N 2n H 0,025.11,4.2 2 H+ d, cú khớ H2 to NO3 ht BT e 0,145.2 0,02.10 0,005.2 8n NH n NH 0,01 n K n NO BTNT N 0,02.2 0,01 0,05 BTĐT nCl 2nMg2 1n K 1n NH nCl 0,05 m = 3,48 +0,05.39+ 0,01.18 + 0,34.35,5 = 18,035 gam ỏp ỏn D 67 Group ca Chinh phc im 8, 9, 10 Húa hc: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ Mail/ facebook: trantuyen89hy@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi cốt lõi chinh phục kì thi THPT quốc gia môn hóa (3cđ), Tuyển tập câu hỏi cốt lõi chinh phục kì thi THPT quốc gia môn hóa (3cđ), Tuyển tập câu hỏi cốt lõi chinh phục kì thi THPT quốc gia môn hóa (3cđ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay