DE CUONG ON TAP ngu van 10

12 171 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:26

1 Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 10 HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2009- 2010 Tuần 19: - Phú sông Bạch Đằng - Đại cáo bình Ngô (tác giả) Câu hỏi 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác “Phú sông Bạch Đằng”? Trả lời: T H Siêu làm trọng thần vương triều Trần có dịp qua thăm sông B Đằng làm thơ Thời điểm sáng tác chưa rõ, khoảng 50 năm sau kháng chiến chống giặc Mông- Nguyên thắng lợi Câu hỏi 2: Cảm nhận em hình tượng nhân vật khách bô lão? Trả lời: a Hình tượng nhân vật “khách” - Khách: người có tâm hồn tao, giong thuyền chơi sông ánh trăng với niềm say mê - Tâm trạng: + Vui, tự hào trước cảnh sông nước thuyền bè xuôi ngược nhịp nhàng, cảnh mùa thu nước trời sắc + Buồn trước nỗi tang thương đời, chiến trường oanh liệt lừng lẫy xưa trở thành hoang vu, hiu quạnh - Lời ca khách:ca ngợi công đức, bày tỏ khát vọng hoà bình, khẳng định phẩm chất chủ yếu người anh hùng đức cao => khách có tâm hồn tao, gắn bó với cảnh sắc thiên nhiên lịch sử dân tộc b Hình tượng bô lão - Các bô lão xuất đại diện cho nhân dân địa phương nhân chứng lịch sử - Thái độ: tôn kích, hăm hở kể chuyện chiến công xưa - Kể chi tiết theo trình tự diễn biến trận đánh diễn với giọng văn hào hứng, sôi nổi, khinh bỉ kẻ thù - Nguyên nhân, ý nghĩa chiến thắng theo lời bô lão: + Thiên thời + Địa lợi + Nhân hòa + Ý nghĩa: rửa nhục cho đất nước, tiếng thơm - Lời ca bô lão khẳng định chân lí, qui luật thiên nhiên lịch sử: + kẻ bất nghĩa định bị tiêu vong, anh hùng lưu danh thiên cổ + Con người định phát triển lịch sử bên cạnh yếu tố thiên thời, địa lợi Câu hỏi 3: Nêu nét đời Nguyễn Trãi Trả lời: Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 a Quê hương - N Trãi (1380-1442), làng Chi Ngại, Chí Linh, Hải Dương sau dời Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây - Cha: Nguyễn Phi Khanh, mẹ: Trần Thị Thái, quan Tư đồ Trần Nguyên Đán - Gđ: có truyền thống yêu nước, văn hoá, văn học Cuộc đời - Thuở nhỏ chịu nhiều đau thương, mát: tang mẹ lúc tuổi, tang ông ngoại lúc 10 tuổi - Năm 1400: đỗ thái học sinh, với cha làm quan triều nhà Hồ - 10 năm chống nhà Minh xâm lược: + Đem tài giúp nước + Dâng Bình Ngô sách cho Lê Lợi trở thành yếu nhân khởi nghĩa - Hoà bình lập lại: + Tham gia xây dựng đất nước + Bất bình trước bạc nhược quan lại - 1439: ẩn Côn Sơn - 19-9-1442: bị chu di tam tộc → nhà chình trị, nhà ngoại giao, anh hùng dân tộc kiệt xuất, nhà văn hoá lớn Câu 4: Kể tên tác phẩm Nguyễn Trãi Trả lời: - Chữ Hán: + Quân trung tự mệnh tập + Bình Ngô đại cáo + Lam Sơn thực lục + Ức Trai thi tập + Băng Hồ di lục + Chí Linh sơn phú - Chữ Nôm: Quốc âm thi tập - Ngoài ra: Dư địa chí- sách địa lí cổ VN Câu 5: Nêu giá trị thơ văn Nguyễn Trãi Trả lời: a Nguyễn Trãi- nhà văn luận kiệt xuất - Là nhà văn luận lỗi lạc nhất, để lại khối lượng văn luận đồ sộ - Các tác phẩm: + Quân trung từ mệnh tập + Bình Ngô đại cáo - Tư tưởng chủ đạo: tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân - Nghệ thuật: đạt tới trình độ mẫu mực: kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, xác định đối tượng mục đích phù hợp b Nguyễn Trãi- nhà thơ trữ tình sâu sắc - Các tác phẩm: + Ức Trai thi tập + Quốc âm thi tập Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 - Nội dung: + Hình ảnh người bình thường- người trần thống nhất, hoà quỵên với người anh hùng vĩ đại + Lí tưởng nhân nghĩa yêu nước kết hợp với thương dân + Đau nỗi đau người, yêu tình yêu người, đau đớn chứng kiến thói đời nghịch cảnh + Khao khát dân giàu mạnh, thái bình + Tình cảm cha con, vua tôi, gia đình, bạn bè, quê hương chân thành, cảm độn + Tình cảm thiên nhiên phong phú + Nghệ thuật: cải tạo thể thơ Nôm, sử dụng hình ảnh quên thuộc, góp phần làm cho tiếng Việt trở thành ngôn ngữ văn học giàu đẹp Tuần 20: - Đại cáo bình Ngô( tác phẩm) Câu hỏi 1: Hoàn cảnh sáng tác “Đại cáo bình Ngô” Trả lời: - Tháng chạp năm Đinh Mùi (1428) sau quẩn ta đại thắng quân Minh, thừa lệnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết cáo Câu hỏi 2: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa niềm tự hào dân tộc đoạn “Bình Ngô đại cáo” Trả lời: - Tư tưởng nhân nghĩa: yên dân (mục đích) Nhân nghĩa trừ bạo (hành động) → tiến gắn liền với lòng thương dân → mục đích k/c tảng tư tưởng sợi đỏ xuyên suốt toàn cáo - Niềm tự hào trước truyền thống lịch sử dân tộc: + Tác giả nhấn mạnh Đại Việt có văn hiến lâu đời với lãnh thổ riêng, phong tục, tập quán riêng, anh hùng hào kiệt, chiến công nối tiếp + Đặt triều đại PKVN ngang hàng với triều đại PKTH vừa làm bật truyền thống văn hiến dân tộc vừa thể niềm tự hào, tự tôn dân tộc + Giọng điệu: trang nghiêm, trịnh trọng, câu văn đặt cặp sóng đôi Câu hỏi 3: Nguyễn Trãi tố cáo tội ác quân Minh? Trả lời: - Vạch trần âm mưu xâm lược: lợi dụng nhà Hồ rối ren òng dân oán hận câu kết với bọn bán nước - Tố cáo tội ác giặc: + giết người bạo + áp dụng chế độ sưu thuế nặng nề + vơ vét tài nguyên thiên nhiên Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 + áp sức lao động nhân dân → Hậu quả: sx đình trệ, môi trường bị huỷ hoại đẩy nhân dân Đại Việt tới cảnh thê thảm - Cách kể: + Với bạo giặc: coi hành động loài cầm thú + Với nỗi khổ ndân: đồng cảm, xót thương Tuần 21: - Tựa trích diễm thi tập - Khái quát lịch sử tiếng Việt Câu hỏi 1: Thái độ Hoàng Đức Lương trước việc thơ văn không lưu truyền được? Trả lời:- Thái độ trước việc thơ văn không lưu truyền được: + Thở than, có ý trách lỗi trí thức đương thời + Tiếc nuối, đau lòng văn hoá nước mình, dân tộc sánh với văn hoá Trung Hoa - Nguyên nhân khiến tác giả sưu tầm thơ: + Tự hào, trân trọng thơ văn ông cha + Tâm trạng xót xa trước di sản quý báu bị huỷ hoại, đắm chìm lãng quên + Ý thức trách nhiệm việc bảo tồn di sản văn học tiền nhân - Giọng kể: khiêm tốn ( không tự lượng sức mình, tài hèn sức mọn ) Câu hỏi 2: Nêu nguồn gốc quan hệ họ hàng tiếng Việt? Trả lời - Nguồn gốc: + TV có nguồn gốc địa + Thuộc họ ngôn ngữ Nam Á, nhánh Việt Mường, dòng Môn-Khmer - TV có quan hệ họ hàng với tiếng Ba-na, Ca-tu, có quan hệ tiếp xúc với tiếng Thái, tiếng Hán Tuần 22: - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn Câu hỏi: Nêu phẩm chất Hưng Đạo ĐạiVương Trần Quốc Tuấn Trả lời: - Là người trung quân quốc: + Hết lòng lo kế sách giúp vua giữ nuớc an dân + Đặt chữ trung lên chữ hiếu ( mối hiềm khích cha Trần Thái Tông, lời dặn dò cha việc ông nắm binh quyền tay) + Thái độ đôí với gia nô nghe câu trả lời họ (với Dã Tượng, Yết Kiêu: cảm phục đến khóc, với Hưng Vũ Vương: ngầm cho phải, với Quốc Tảng: rút gươm định chém) - Là anh hùng tài đầy tài năng, mưu lược: + Tiếng vang đến giặc Bắc + Câu nói đầy dũng khí: “Bệ hạ chém đầu trước hàng” + Để lại nhiều tác phâm binh pháp có giá trị: Binh gia diệu lí yếu lược Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 Vạn Kiếp tông bí truyền thư + Có tầm nhìn xa trông rộng việc đề kế sách đánh giặc ( chiêu nạp hiền tài, đoàn kết tướng sĩ, lấy dân làm gốc) - Là người có đức độ lớn lao: + Khiêm tốn giữ tiết làm + Chủ trương khoan thư sức dân + Soạn sách dạy bảo, khích lệ tướng sĩ quyền + Nghiêm khắc giáo dục + Tiến cử người tài cho đất nước Tuần 23: - Phương pháp thuyết minh Câu hỏi: Kể tên phương pháp thuyết minh mà em học? Trả lời: Các pp thuyết minh học: - Nêu định nghĩa - Liệt kê - Nêu ví dụ - Dùng số liệu - So sánh - Phân loại - Phân tích - Chú thích - giảng giải nghuyên nhân-kết Câu hỏi 2: Nêu yêu cầu việc áp dụng phương pháo thuyết minh? Trả lời: - Không xa rời mục đích thuyết minh - Làm bật chất đặc trưng vật, tượng - Làm cho người đọc, người nghe tiếp thu dễ dàng hứng thú TỪ TUẦN 24 ĐẾN TUẦN 28 Câu 1: Trình bày nguồn gốc quan hệ họ hàng tiếng Việt? a Nguồn gốc tiếng Việt: - Có nguồn gốc địa - Thuộc họ ngôn ngữ Nam Á b Quan hệ họ hàng tiếng Việt: - Dòng Môn - Khmer - Tiếng Việt có quan hệ họ hàng với tiếng Mường, Khmer, Ba-na, Ca-tu, quan hệ tiếp xúc với tiếng Thái, Hán,… Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 > Giao hoà với nhiều dòng ngôn ngữ vùng tạo sở vững để tồn phát triển Câu2: Phẩm chất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn? - Phẩm chất bật Trần Quốc Tuấn “trung quân quốc”: + Phẩm chất sáng ngời ông phải giải mối mâu thuẫn hiếu trung, tình nhà nợ nước + Đặt trung lên hiếu, nợ nước tình nhà (Hiếu với nước, với dân đại hiếu) + Trước lời cha dặn: “Con mà không cha lấy thiên hạ cha suối vàng không nhắm mắt được”, ông “để điều lòng, không cho phải” + Khi vận nước tay, ông lòng trung nghĩa với vua Trần + Thái độ, hành động Trần Quốc Tuấn: “cảm phục đến khóc”; “khen ngợi” Yết Kiêu, Dã Tượng; “rút gươm kể tội”, “định giết” Trần Quốc Tảng tôn lên lòng trung nghĩa ông + Lòng yêu nước thể qua câu nói đầy dũng khí: “Bệ hạ chém đầu trước hàng” - Ông vị tướng tài ba mưu lược với tầm nhìn xa rộng: + Tâu trình vua cách dùng binh thượng sách giữ nước Soạn sách binh gia lưu truyền răn dạy đời sau + Tư tưởng thân dân bậc lương thần thể chủ trương “khoan sức dân”, việc trọng tới vai trò, sức mạnh đoàn kết toàn dân + Chiêu hiền đãi sĩ, môn khách ông nhiều người giỏi tiếng văn chương - Hưng Đạo Đại Vuơng Trần Quốc Tuấn người có đức độ lớn lao: + Là thượng quốc công, vua trọng đãi mực ông kính cẩn, khiêm nhường “giữ tiết làm tôi”, + Người đời ngưỡng mộ (hiển linh phò trợ nhân dân), giặc Bắc phải nể phục >Trần Quốc Tuấn vị tướng tài năng, mưu lược, có lòng trung quân, biết thương dân, trọng dân, lo cho dân Hết lòng trung nghĩa với vua, với nước, không tư lợi, có tình cảm chân thành, nồng nhiệt, thẳng thắn, nghiêm khắc giáo dục Câu3: Tóm tắt truyện “ Chuyện chức phán đền Tản Viên”? Tóm tắt truyện: + Ngô Tử Văn, kẻ sĩ khảng khái, trực đót đền tên thần vốn tướng giặc xâm lược để trừ hại cho dân + Tên thần đe doạ, Ngô Tử Văn Thổ công mách bảo, dẫn cách đối phó + Ngô Tử Văn bị bắt xuống âm phủ Trước Diêm Vương, chàng dũng cảm tố cáo tội ác tên thần Công lý khôi phục, kẻ ác bị trừng trị Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 + Ngô Tử Văn tiến cử nhận chức phán đền Tản Viên Câu4: Ý nghĩa truyện “ Chuyện chức phán đền Tản Viên? “Chuyện chức phán đền Tản Viên” đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại ác trừ hại cho dân Ngô Tử Văn, người trí thức nước Việt; đồng thời thể niềm tin công lý, nghĩa định chiến thắng gian tà Câu5: Khi sử dụng tiếng Việt giao tiếp, cần đảm bảo yêu cầu nào? Khi sử dụng tiếng Việt giao tiếp, cần đảm bảo yêu cầu: Về ngữ âm chữ viết: - Về ngữ âm: phát âm theo âm chuẩn tiếng Việt - Về chữ viết: viết theo quy tắc hành tả chữ viết nói chung Về từ ngữ: Dùng từ ngữ với hình thức cấu tạo, với ý nghĩa, với đặc điểm ngữ pháp chúng tiếng Việt Về ngữ pháp: - Cấu tạo câu theo quy tắc ngữ pháp tiếng Việt - Diễn đạt quan hệ ý nghĩa sử dụng dấu câu thích hợp - Các câu văn cần liên kết chặt chẽ, tạo nên văn mạch lạc, thống Về phong cách ngôn ngữ: Nói viết phù hợp với đặc trưng chuẩn mực phong cách chức ngôn ngữ Câu 6: Khi nói viết, việc sử dụng tiếng Việt theo chuẩn mực nó, cần phải sử dụng thề nào? Khi nói viết, việc sử dụng tiếng Việt theo chuẩn mực nó, cần phải Sử dụng cách sáng tạo, có chuyển đổi linh hoạt theo phương thức quy tắc chung, theo phép tu từ lời nói, câu văn có tính nghệ thuật, đạt hiệu giao tiếp cao Câu7: Vì đoạn trích đặt nhan đề Hồi trống Cổ Thành? Ý nghĩa? - Hồi trống vang lên gấp gáp để thử thách đức, tài người anh hùng - Hồi trống quân, thu quân - hồi trống giải oan - hồi trống đoàn tụ Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 - Hồi trống ca ngợi tình nghĩa cao đẹp người anh hùng: lợi ích chung chống lại lực phi nghĩa - âm chiến trận Câu8: Phân tích tâm trạng người chinh phụ 16 câu thơ đầu - Một nhà, lẻ loi hiên, đi lại lại; - Quanh quẩn, quẩn quanh; - Buông rèm., rèm lần,… => Những động tác, hành động lặp lặp lại không mục đích, vô nghĩa, người chinh phụ cho ta thấy tâm trạng cô đơn, lẻ loi nàng Nỗi lòng nàng san sẻ cho ai! - Điệp ngữ bắc cầu: “đèn biết - đèn có biết” diễn tả tâm trạng buồn triền miên thời gian không gian dường không dứt +“Đèn biết - đèn có biết” kết hợp việc sử dụng câu hỏi tu từ lời than thở, nỗi khắc khoải đợi chờ hi vọng nàng day dứt không yên Từ lời kể chuyển thành lời độc thoại nội tâm da diết, tự dằn vặt, thương, ngậm ngùi - Hình ảnh “ngọn đèn, hoa đèn” với hình ảnh bóng tường gợi cho người đọc nhớ đên hình ảnh đèn không tắt ca dao: “Đèn thương nhớ mà đèn không tắt? ” => Không gian quanh người chinh phụ mênh mông, khiến cô đơn đáng sợ Tóm lại, 16 câu thơ đầu thể tâm trạng buồn, cô đơn, lẻ loi, khát khao hạnh phúc lứa đôi người chinh phụ Tuần 29: Bài: Đoạn trích trao duyên: Truyện Kiều I- Cho biết vị trí đoạn trích: Trước theo Mã Giám Sinh, Thúy Kiều tâm với Thúy Vân II- Nội dung đoạn trích: Thúy Kiều tâm với Thúy Vân 1) Nhờ Thúy Vân thay kết nghĩa với Kim Trọng: vấn đề thật khó khăn tình máu mủ ruột thịt Thúy Vân nhận lời “Xót tình máu mủ thay lời nước non” 2) Thúy Kiều tâm với Thúy Vân mối tình sâu nặng mãnh liệt nàng Kim Trọng - Kiều nhắc đến kỷ niệm tình yêu - Liên tưởng đến chết xa Kim Trọng Tác giả tỏ thông cảm cho số phận, bi kịch tình yêu đời nàng 3) Thực chất qua tâm với Thúy Vân, Thúy Kiều muốn nói lời vĩnh biệt tình yêu đầu đời nằng Kim Trọng - Đau đớn - Oán trách số phận Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 Nguyễn Du tố cáo thực xã hội phong kiến tàn ác bày tỏ niềm thông cảm sâu sắc nàng Kiều Bài: Nối thương Trích Truyện Kiều I- Vị trí đoạn trích: Thúy Kiều rơi vào bẫy Tú Bà buộc phải tiếp khách Đây tâm Thúy Kiều lầu xanh lần thứ II- Nội dung bản: 1) Bốn câu đầu: Biết bao bướm lả Trường Khanh, sống nhộn nhịp lầu xanh 2) Nỗi thương mình: - Lúc tàn canh, vui tàn Thúy Kiều trở với để cảm nhận tủi nhục thân phận cô gái làng chơi: “Giật mình lại thương xót xa” - So sánh tủi nhục khứ eemm đẹp đời → khắc sâu khổ, nguyền rủa số phận Điệp từ “sao” liên tiếp vang lên - Cô đơn, buồn chán, bế tắc: hòa nhập vòa sống nhơ nhớp lầu xanh, ngày vui, người tri kỷ Nguyễn Du đề cao nhân cách Thúy Kiều với niềm thương xót cảm thông Bài: Lập luận văn nghị luận I- Thế lập luận văn nghị luận: Là đưa lý lẽ, chứng nhằm dẫn dắt người nghe, người đọc đến kết luận - Bốn lần hóa thân Tấm: chim vàng anh → xoan đào → khung cửi → thị II- Cách xây dựng lập luận: a) Xác định luận điểm: Thế luận điểm? - Luận điểm ý kiến thể tư tưởng, quan điểm văn nghị luận b) Tìm luận cứ: Thế luận cứ? - Đó chứng cứ, lý lẽ để làm sáng tỏ luận điểm thuyết phục người đọc III- Lựa chọn phương pháp lập luận: Phải biết lựa chọn áp dụng phương pháp lập luận hợp lý - Sắp xếp luận điểm, luận cho lập luận chặt chẽ thuyết phục Tuần 30: Bài: Chí khí anh hùng: Trích Truyện Kiều I- Vị trí đoạn trích: Từ Hải cứu Thúy Kiều khỏi lầu xanh Hai người sống hạnh phúc “trai anh hùng gái thuyền quyên” Nhưng Từ Hải muốn có nghiệp lớn nên từ biệt Thúy Kiều II- Nội dung bản: 1) Hình tượng nhân vật Từ Hải: - Có chí lớn, hoài bão lớn 10 Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 - Dứt khoát lên đường: người anh hùng không bịn rịn với sống đời thường - Tin tưởng làm nên việc lớn: “Làm cho rõ mặt phi thường Bấy ta rước nàng nghi gia” 2) Nguyễn Du thể trân trọng, kính phục người anh hùng Từ Hải qua cách dùng từ: Trượng phu, động lòng bốn phương, mặt phi thường, chim từ ngữ có tính cách tôn xưng, ngợi ca 3) Nghệ thuật miêu tả: tính ước lệ, hình tượng người anh hùng có tầm vóc vũ trụ cách miêu tả phổ biến văn học trung đại Tuần 31: Bài: Văn văn học: I- Tiêu chí chủ yếu văn văn học: 1) Thế văn văn học (truyện cổ tích, thở, tiểu thuyết ): văn sâu phản ánh thực khách quan khám phá giới tình cảm, tư tưởng người 2) Văn văn học xây dựng nào? Xây dựng ngôn từ nghệ thuật, có hình tượng, có tính thẩm mỹ cao, có ý nghĩa hàm súc 3) Được xây dựng theo phương thức riêng thuộc thể loại định II- Cấu trúc văn văn học: mang nhiều tầng lớp: 1) Tầng ngôn từ: từ ngữ âm đến ngữ nghĩa 2) Tầng hình tượng: hình tượng sáng tạo văn nhờ chi tiết, cốt truyện, nhân vật, hoàn cảnh, tâm trạng 3) Tầng hàm nghĩa: chứa đựng ý nghĩa sâu sắc văn Bài: Thực hành phép tu từ: Phép điệp phép đối I- Thế phép điệp: cách lập lại từ ngữ cách có dụng ý tăng cường hiệu diễn đạt nhấn mạnh, tạo ấn tượng gợi liên tưởng Cho học sinh làm tập II- Thế phép đối: cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, thành phần câu vế câu song song, cân đối lời nói nhầm tạo hiệu diễn đạt Cho học sinh làm tập Tuần 32: Bài: Nội dung hình thức văn văn học: I- Khái niệm: Nội dung hình thức văn văn học yếu tố tách rời 1) Các khái niệm thuộc mặt nội dung: - Đề tài: lĩnh vực nhà văn thể - Chủ đề: vấn đề nêu văn - Tư tưởng văn bản: thể chủ đề, linh hồn văn 2) Các khái niệm thuộc mặt hình thức: 10 11 Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 - Ngôn từ: yếu tố văn văn học - Kết cấu: xếp, tổ chức thành tố văn thành đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh - Thể loại: quy tắc tổ chức hình thức văn thích hợp với nội dung văn II- Ý nghĩa quan trọng nội dung hình thức văn văn học: - Phải có thống nội dung hình thức: nội dung tư tưởng cao đẹp hình thức nghệ thuật hoàn mỹ, tạo nên tác phẩm văn học ưu tú như: Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc Thơ văn Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài: Các thao tác nghị luận: I- Khái niệm: Thao tác nghị luận động tác thực theo trình tự yêu cầu kỹ thuật quy định hoạt động nghị luận II- Một số thao tác nghị luận cụ thể: 1) Ôn lại thao tác phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp 2) Thao tác so sánh: Khi dùng thao tác so sánh? - Để thấy rõ khác giống vật, tượng, người ta thường dùng thao tác so sánh - Có cách so sánh: so sánh nhằm tạo giống so sánh nhằm tạo khác Tuần 33 Bài: Ôn tập phần Tiếng Việt: I- Thế hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? 1) Hoạt động giao tiếp hoạt động trao đổi thông tin người xã hội tiến hành chủ yếu phương tiện ngôn ngữ (dạng nói dạng viết) 2) Quá trình hoạt động giao tiếp? Mỗi hoạt động giao tiếp gồm trình: tạo lập văn lĩnh hội văn 3) Các nhân tố hoạt động giao tiếp: Nhân vật giao tiếp, mục đích giao tiếp, phương tiện cách thức giao tiếp II- Văn 1) Văn có đặc điểm nào? - Mỗi văn tập trung thể chủ đề triển khai chủ đề cách trọn vẹn, câu văn có liên kết chặt chẽ Văn xây dựng theo kết cấu mạch lạc - Mỗi văn thực mục đích giao tiếp định 2) Các loại văn bản: - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ hành - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ luận - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí III- Khái quát lịch sử Tiếng Việt a) Nguồn gốc Tiếng Việt 11 12 Trường THPT Quang Trung Đà nẵng Tài liệu ôn tập Văn lớp 10 –HKII - 2010 b) Quan hệ họ hàng Tiếng Việt c) Lịch sử phát triển Tiếng Việt CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT! 12
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP ngu van 10, DE CUONG ON TAP ngu van 10, DE CUONG ON TAP ngu van 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay