(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM

27 181 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:19

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA *************** TẠ THỊ HƯƠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản công Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN QUẢN CÔNG HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Văn Nhơn TS Nguyễn Quốc Anh Phản biện 1: ……………………………………….…………………… ……………………………… ………………………………………… Phản biện 2: ……………… ………………………………………… ………………………………………………………………………… Phản biện 3: ……………… ………………………………………… ………………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng ….tầng… nhà……Học viện Hành Quốc gia, số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: Vào hồi giờ… ngày… tháng ….năm….… thể tìm hiểu luận án thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân số tảng, mục tiêu động lực phát triển bền vững Trong yếu tố cấu thành dân số đó, cấu GTKS vai trò quan trọng phát triển dân số phát triển KT-XH Do vậy, muốn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, thiết quốc gia phải chủ động điều tiết Theo quy luật độ dân số, đầu kỷ 21 dân số Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi cấu nhân học xuất nhiều vấn đề mới, cân cấu GTKS, biểu TSGTKS vượt mức so với tỷ số cân theo quy luật sinh sản tự nhiên xuất muộn quốc gia chung vấn đề cao tốc độ gia tăng lại nhanh chóng, xu hướng diễn biến phức tạp, ngày lan rộng Hiện Việt Nam xây dựng, triển khai thực thi số sách khác nhằm bước khống chế, thực tế cho thấy can thiệp Nhà nước chưa thực đảm bảo tính khả thi để giải vấn đề Trong QLNN buông lỏng thiếu hụt nguồn lực để giải Trên thực tế, nhiều công trình nghiên cứu hướng tới vấn đề này, song hầu hết chưa nghiên cứu vấn đề từ góc độ tiếp cận QLNN cách toàn diện Với mong muốn tìm giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN việc kiểm soát bước giảm thiểu chênh lệch cấu GTKS Việt Nam để trở mức cân theo quy luật sinh sản tự nhiên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam” để thực nghiên cứu cho luận án Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu: xây dựng số luận khoa học luận thực tiễn để góp phần hoàn thiện quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: luận án tập trung thực nhiệm vụ sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; Hệ thống hoá, làm rõ sở luận QLNN cấu GTKS phân tích, rút học cho Việt Nam từ kinh nghiệm số quốc gia can thiệp giải cân cấu GTKS; Phân tích thực trạng cấu GTKS thực trạng QLNN cấu GTKS Việt Nam; Tổng hợp quan điểm Đảng, định hướng Nhà nước cấu GTKS Việt Nam, đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện QLNN cấu GTKS Việt Nam thời gian Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu hoạt động quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu: nội dung, luận án nghiên cứu số nội dung QLNN cấu GTKS; thời gian, luận án tập trung nghiên cứu diễn biến chênh lệch cấu GTKS Việt Nam tác động, can thiệp Nhà nước từ 2009-2015 Tuy nhiên, trình phân tích, đánh giá, luận án sử dụng liệu trước năm 2009; không gian, luận án nghiên cứu hoạt động QLNN cấu GTKS phạm vi lãnh thổ Việt Nam Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu - Quản nhà nước cấu GTKS cần dựa sở luận nào? - Thực trạng biến động cấu GTKS Việt Nam (biểu qua TSGTKS) kể từ xuất chênh lệch bất thường? - Nhà nước Việt Nam can thiệp để điều tiết cấu GTKS? - Những nhân tố ảnh hưởng đến QLNN cấu GTKS? - Trong trình QLNN để điều tiết cấu GTKS đạt kết hạn chế gì? - Nhà nước cần làm để quản tốt hơn, đảm bảo đưa cấu GTKS mức cân theo qui luật sinh sản tự nhiên? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - cấu GTKS Việt Nam biểu cân muộn so với nước khu vực chung vấn đề diễn biến nhanh, lan rộng với đặc điểm riêng phức tạp - Chính phủ Việt Nam ban hành, triển khai sách can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng cân cấu GTKS bước đầu đạt số kết định nhiều hạn chế Nếu hoàn thiện nội dung QLNN phù hợp với bối cảnh KT-XH vùng miền, đất nước đảm bảo quan tâm, quản sát cấp quyền chắn nhanh chóng đưa cấu GTKS trạng thái cân theo quy luật sinh sản tự nhiên Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án tiến hành sở sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: Phương pháp ghiên cứu hồi cứu; Phương pháp xử lý, phân tích thống kê thứ cấp; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn thông qua điều tra xã hội học (khảo sát định lượng qua điều tra qua bảng hỏi khảo sát định tính qua điều tra qua thảo luận nhóm vấn sâu); Phương pháp so sánh, đối chiếu; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp xử thông tin, số liệu Những đóng góp luận án Luận án kết nghiên cứu khoa học, độc lập tác giả đóng góp sau: Hệ thống hoá phát triển sở luận quản nhà nước cấu GTKS, làm rõ cần thiết khách quan phải QLNN cấu GTKS, bổ sung mặt học thuật khái niệm QLNN cấu GTKS yếu tố ảnh hưởng tới QLNN cấu GTKS; Góp phần xây dựng luận thực tiễn từ học kinh nghiệm số quốc gia giải cân cấu GTKS; Đề xuất số quan điểm QLNN cấu GTKS để bước giảm thiểu cân GTKS Việt Nam thời gian Khái quát biến động cấu GTKS với đặc điểm biến động Việt Nam, Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN cấu GTKS, từ học kinh nghiệm quốc tế, luận án đưa nhận định, đánh giá xác thực, hoạt động QLNN giải vấn đề cân cấu GTKS tại, đề xuất số giải pháp hoàn thiện QLNN cấu GTKS phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam thời gian Ý nghĩa luận án Góp phần làm sâu sắc luận QLNN dân số cấu GTKS; Phân tích thực trạng QLNN dân số, cấu GTKS Việt Nam nhằm thành công, hạn chế làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ý nghĩa quan trọng hoạt động kiểm soát cân cấu GTKS Việt Nam, tiến tới lập lại cấu GTKS mức cân tự nhiên; Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà quản lý, nhà hoạch định sách kiểm soát cấu GTKS, sử dụng để nghiên cứu, giảng dạy khối kiến thức quản hành nhà nước nói chung khối kiến thức sở cho mã ngành đào tạo cử nhân hành QLNN xã hội PHẦN NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu, kết luận chung, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài luận án: “Quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam” kết cấu thành 04 chương: - Chương 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương sở khoa học quản nhà nước cấu giới tính sinh - Chương 3.Thực trạng quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam - Chương Quan điểm giải pháp hoàn thiện quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Các nghiên cứu liên quan đến dân số, cấu GTKS nhiều cá nhân, tổ chức nước nghiên cứu công trình công bố nhiều hình thức khác Tác giả luận án chia thành nhóm sau: - Những nghiên cứu luận giới tính, cấu dân số theo giới tính, TSGTKS yếu tố ảnh hưởng - Những nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân hậu cân GTKS - Những công trình nghiên cứu từ góc độ giới gia đình - Những nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giảm cân cấu GTKS 1.2 Những kết tổng quan từ công trình nghiên cứu liên quan vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.2.1 Những kết tổng quan từ công trình nghiên cứu liên quan Các công trình nghiên cứu giải số điểm sau: Đưa thuyết khung liên quan làm sở cho nghiên cứu cân giới tính sinh; Tập trung nghiên cứu thực trạng, diễn biến vấn đề cân cấu GTKS (biểu qua biến động số TSGTKS); Phân tích, tìm nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân bổ trợ, trực tiếp dẫn tới tình trạng cân GTKS; Phân tích hậu quả, hệ lụy xã hội lâu dài từ lệch lạc TSGTKS; khía cạnh đó, nghiên cứu đưa khuyến nghị, đề xuất can thiệp nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng cân GTKS, lập lại cân 1.2.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Mặc dù, cân GTKS xuất hiện, diễn biến lan rộng nhiều nước khu vực châu Á nhiều công trình nước quốc tế nghiên cứu vấn đề này, đạt kết nêu chủ yếu tập trung phân tích xu hướng biến động nhân tố trực tiếp tác động đến gia tăng TSGTKS mà nghiên cứu chưa tiếp cận giải vấn đề từ góc độ QLNN cách toàn diện Do vậy, luận án cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau: Thứ nhất, làm rõ sở luận QLNN cấu GTKS: (1) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm Nhà nước giải cân cấu GTKS (2) Các khái niệm công cụ tảng đến nội dung QLNN cụ thể, yếu tố ảnh hưởng đến QLNN cấu giới tính sinh; Thứ hai, cần rà soát, phân tích thực trạng, xu hướng vấn đề cân cấu GTKS xem xét nguyên nhân từ nhiều góc độ KT-XH, môi trường, công nghệ, quản lý,…trong bối cảnh cụ thể Việt Nam để từ đề giải pháp phù hợp; Thứ ba, nghiên cứu rút học áp dụng cho Việt Nam từ can thiệp số quốc gia khác cân GTKS, cân giới tính hay việc họ thành công việc lập lại cân GTKS tự nhiên Thứ tư, đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN cân GTKS Việt Nam Chương SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH 2.1 Một số khái niệm Trong phần tác giả đề cập đến khái niệm công cụ làm tảng triển khai nghiên cứu, khái niệm: Thứ nhất, dân số cấu GTKS Dân số tập hợp người sinh sống quốc gia, khu vực, vùng địa kinh tế đơn vị hành chính, bao gồm tất thành phần quy mô, cấu, phân bố chất lượng dân số thời điểm định cấu dân số thành phần dân số hình thành tác động thay đổi mức sinh, mức chết di dân cấu giới tính phân chia dân số thành hai phận nam nữ cấu giới tính sinh - tương quan số bé trai gái sinh sống cấu GTKS ảnh hưởng đến cấu giới tính chung toàn dân số cấu giới tính khác tùy theo lứa tuổi, theo không gian (giữa quốc gia, thành thị - nông thôn) chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Tương tự, cấu GTKS chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố khác Tỷ số giới tính số sử dụng để làm số đo phản ánh cấu giới tính dân số định nghĩa số nam so với 100 nữ dân số TSGT áp dụng tính toán cho nhóm tuổi cho ca sinh, khác tùy vùng miền, quốc gia, thời gian Tỷ số giới tính sinh phản ánh cấu GTKS định nghĩa “số bé trai sinh sống 100 bé gái sinh sống” Trong hầu hết quốc gia, không chịu tác động chủ đích người TSGTKS bình thường khoảng từ 103-107 bé trai/100 bé gái Đó biểu trạng thái cân tự nhiên cấu GTKS đạt theo quy luật sinh sản tự nhiên Mức chênh lệch nam nữ giải kết lâu dài trình chọn lọc tự nhiên xã hội loài người TSGTKS tự nhiên sử dụng rộng rãi làm sở cho việc đo lường độ lệch TSGT Cân GTKS đạt TSGTKS đạt ngưỡng tự nhiên, bình thường khoảng 103-107/100 Mất cân GTKS số bé trai sinh sống vượt ngưỡng tự nhiên so với 100 bé gái sinh sống khoảng thời gian xác định, thường năm quốc gia, vùng hay tỉnh Xem xét thay đổi cấu GTKS thông qua biến động TSGTKS, nhà nghiên cứu cho rằng, TSGTKS chịu ảnh hưởng từ nhóm yếu tố sau: Các yếu tố nhân học; Các yếu tố kinh tế - xã hội; Yếu tố sách nhà nước; Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ thị trường; Công nghệ/kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc giới tính thai nhi Việc quan tâm nghiên cứu, quản cấu GTKS ý nghĩa luận thực tiễn cấu GTKS ảnh hưởng lớn đến cấu giới tính chung dân số thông qua ảnh hưởng đến nhiều mặt tiến trình phát triển KT-XH Nếu cân cấu GTKS tự nhiên bị phá vỡ, phát triển dân số tương lai bị ảnh hưởng nặng nề, mà gây nên tiêu cực mặt xã hội Vì vậy, trì cấu GTKS mức cân tự nhiên trách nhiệm toàn xã hội, Nhà nước cá nhân Thứ hai, khái niệm Quản nhà nước cấu GTKS Đối tượng QLNN dân số trình dân số quy mô, cấu, phân bố, chất lượng dân số Như vậy, QLNN cấu GTKS phận QLNN dân số Quản nhà nước cấu GTKS trình tác động tổ chức, định hướng, mang tính quyền lực quan nhà nước thẩm quyền đến nhận thức hành vi DSSKSS cá nhân, tổ chức xã hội nhằm đạt mục tiêu đảm bảo cân cấu GTKS theo quy luật sinh sản tự nhiên Mục tiêu QLNN cấu GTKS đảm bảo cấu GTKS trạng thái cân tự nhiên hay đạt mức TSGTKS theo quy luật sinh sản tự nhiên (dao động từ 103-107/100) Giảm thiểu cân cấu GTKS để dần trở trạng thái cân theo quy luật sinh sản tự nhiên mục tiêu độ QLNN cấu GTKS Chủ thể QLNN cấu GTKS: theo quy định, Bộ Y tế Ủy ban nhân dân cấp chịu trách nhiệm QLNN cấu GTKS, Tổng cục DS-KHHGĐ chức tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế QLNN cấu GTKS Các bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm thực QLNN cấu GTKS theo phân công Chính phủ Đối tượng QLNN cấu GTKS nhận thức, hành vi DS-SKSS mối quan hệ cá nhân tổ chức xã hội QLNN cấu GTKS phận cấu thành hoạt động QLNN dân số nên đầy đủ nội dung, tuân theo nguyên tắc QLNN dân số 2.2 Sự cần thiết quản nhà nước cấu giới tính sinh Để nâng cao chất lượng sống người dân điều chỉnh trình tái sản xuất người mức hợp lý, nhịp độ gia tăng dân số phù hợp với sản xuất vật chất, với trình phát triển KT-XH, việc tiến hành quản dân số, quản cấu giới tính thực sách dân số tất yếu quốc gia Sự cần thiết khách quan thể số điểm sau: (1) Vai trò dân số cấu GTKS phát triển KT-XH; (2) Nhà nước định hướng mục tiêu cấu GTKS; (3) Đảm bảo khuôn khổ pháp cho tổ chức triển khai hoạt động can thiệp nhằm cân cấu GTKS; (4) Hỗ trợ thu hút nguồn lực để thực mục tiêu cấu GTKS 2.3 Nội dung quản nhà nước cấu giới tính sinh QLNN dân số đề cập đến QLNN cấu GTKS bao gồm: 2.3.1 Xây dựng, ban hành đạo thực chiến lược, kế hoạch, chương trình can thiệp đảm bảo cân cấu GTKS 2.3.2 Xây dựng, ban hành tổ chức thực thể chế sách cấu GTKS 2.3.3 Tổ chức máy phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản cấu GTKS 2.3.4 Đầu tư nguồn lực để triển khai hoạt động thực mục tiêu quản nhà nước cấu GTKS 2.3.5 Tổ chức, thu thập, xử lý, khai thác, quản lưu trữ thông tin, số liệu cấu GTKS 2.3.6 Tổ chức, quản thực truyền thông, giáo dục vận động thay đổi hành vi đảm bảo cân cấu GTKS 10 Chương THỰC TRẠNG QLNN VỀ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM 3.1 Khái quát phát triển dân số cấu giới tính sinh Việt Nam 3.1.1 Khái quát phát triển dân số Việt Nam Theo kết điều tra kỳ 2014, dân số Việt Nam 90.493,4 nghìn người, tăng thêm khoảng 4.646,4 nghìn người so với năm 2009 tỷ lệ tăng dân số xu hướng giảm dần qua thời kỳ Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2014 thấp nhất, đạt khoảng 1,06% năm Đến năm 2014, Việt Nam thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ trọng dân số độ tuổi lao động chiếm 69,4%, tỷ trọng dân số phụ thuộc chiếm 30,6%, tỷ số phụ thuộc chung 44,0% Tỷ lệ dân số khu vực thành thị chiếm khoảng 33,1% Mật độ dân số Việt Nam 273 người/km2, đứng thứ khu vực Đông Nam á, đứng thứ 14 số 49 quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu Á Tổng tỷ suất sinh năm 2014 mức 2,09 con/phụ nữ Trong 10 năm Việt Nam trì mức sinh dao động xung quanh mức sinh thay (2,1 con/phụ nữ) Tỷ suất chết thô nước 6,85%0 Tỷ suất chết trẻ em tuổi giảm nhanh, 14,94%0 vào năm 2014 Tuổi thọ trung bình năm 2014 nước 73,2, tăng 0,4 tuổi so với 2009, nam nữ tương ứng 70,6 76,0 Số liệu cho thấy giai đoạn 2007-2014, tỷ lệ phụ nữ sinh thứ trở lên nước giảm dần từ 16,7% năm 2007 xuống 14,3% vào năm 2013 tăng nhẹ lên 14,5% vào năm 2014 3.1.2 Thực trạng cấu giới tính sinh dân số Việt Nam Dân số nam 44,6 triệu người dân số nữ 45,9 triệu người, tương đương 97,3 nam/100 nữ So với kết 1/4/2009, tỷ số Điều tra kỳ 2014 gần thay đổi rõ rệt khác biệt TSGT vùng không đáng kể Xu hướng biến động cấu GTKS dân số thể qua biến động TSGTKS qua năm  Thứ nhất, tỷ số GTKS đạt ngưỡng cân cấu GTKS diễn muộn so với nước chung tình trạng, tốc độ gia tăng nhanh  Thứ hai, cân cấu GTKS xu hướng lan rộng 13  Thứ ba, TSGTKS cao phụ nữ trình độ học vấn cao  Thứ tư, biến động TSGTKS khác biệt theo nhóm KT-XH  Thứ năm, tỷ số GTKS ngưỡng cao lần sinh lần sinh cuối Theo kết nghiên cứu Việt Nam cho thấy, số nguyên nhân dẫn tới tình trạng cân giới tính sinh sau:  Thứ nhất, ưa thích trai - nguyên gốc rễ vấn đề  Thứ hai, chuẩn mực gia đình  Thứ ba, phát triển sẵn công nghệ y học trợ giúp thực lựa chọn giới tính trước sinh hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị y tế, mở rộng nhanh chóng mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS khu vực công tư  Ngoài ra, sách thực bình đẳng giới chưa thật thỏa đáng, vị trẻ em gái phụ nữ gia đình xã hội thấp nên góp phần thúc đẩy số phụ nữ chủ động tìm kiếm dịch vụ lựa giới tính trước sinh 3.2 Phân tích thực trạng quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam 3.2.1 Xây dựng, ban hành đạo thực chiến lược, kế hoạch, chương trình can thiệp đảm bảo cân cấu giới tính sinh Nhận thức vấn đề với hậu hệ lụy xã hội khôn lường biến động bất lợi cấu GTKS, Đảng Nhà nước Việt Nam quan tâm xây dựng, ban hành đạo chiến lược phát triển KT-XH đất nước chiến lược, chương trình đề án dân số Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 xác định “Thực tốt sách DS-KHHGĐ, trì mức sinh thay thế, bảo đảm cân giới tính hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”; Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 đề cập tới mục tiêu giảm mạnh tốc độ tăng TSGTKS, đặc biệt tập trung vào tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tình trạng cân nghiêm trọng Chiến lược đề hệ thống giải pháp đồng lãnh đạo, tổ chức quản lý; truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; dịch vụ DS- SKSS; hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật DS- SKSS; xã hội hóa, phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế; tài chính; đào tạo, nghiên cứu khoa học thông 14 tin số liệu để đạt mục tiêu xác định Chiến lược đề cập đến nhiệm vụ ngành giải vấn đề dân số Các chương trình, đề án, mô hình nhằm can thiệp giảm thiểu cân GTKS hướng tới mục tiêu khống chế cân GTKS để giảm tốc độ tăng nhanh TSGTK Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn triển khai dự án khác nhau, Dự án - Tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh kiểm soát cân GTKS Đề án can thiệp giảm thiểu cân GTKS xây dựng triển khai thí điểm từ 2009 nhiều địa phương Đề án đạt kết khả quan, quan tâm lãnh đạo cấp ủy đảng, quyền địa phương Trong giai đoạn 2011-2015, Đề án Can thiệp giảm thiểu cân GTKS trì triển khai mở rộng lên 43 tỉnh/thành phố Trước thực trạng chênh lệch TSGTKS cao “tình trạng cân GTKS đến mức nghiêm trọng” [7], ngày 23/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát cân GTKS giai đoạn 20162025 với mục tiêu cụ thể hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm đưa TSGTKS trở mức cân tự nhiên [20] Tuy nhiên, việc triển khai thực chiến lược, chương trình, dự án nhiều bất cập Điều biểu việc lồng ghép nội dung giới, bình đẳng giới, cân GTKS chương trình giảng dạy chưa trọng Hoặc đầu tư nguồn lực, đầu tư kinh phí cho dự án can thiệp giảm thiểu cân GTKS hạn hẹp, chí bị cắt giảm khiến việc trì hoạt động khó khăn, hoạt động khó triển khai Bên cạnh đó, việc giao tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách số địa phương chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hoạt động, ảnh hưởng tới thực mục tiêu 3.2.2 Xây dựng, ban hành tổ chức thực thể chế sách cấu giới tính sinh Trước thực trạng cấu GTKS Việt Nam biểu rõ nét chênh lệch mức so với ngưỡng bình thường, Việt Nam xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật nhằm điều tiết cấu GTKS: Pháp lệnh Dân số năm 2003, sửa đổi 2008, nghiêm cấm lựa chọn GTTN hình thức; Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 15 16/9/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh Dân số Nghị định văn quy phạm pháp luật ban hành trực tiếp giải tình trạng cân GTKS Nhằm hướng dẫn tăng cường thực Nghị định tuyến, Ủy ban DS-GĐ Trẻ em trước đây, sau Bộ Y tế ban hành loạt văn hướng dẫn thực Pháp lệnh dân số liên quan tới việc cấm lựa chọn giới tính trước sinh, theo dõi kiểm tra nhằm ngăn ngừa cân TSGT nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính trước sinh, nghiêm cấm sử dụng công nghệ cao việc lựa chọn GTTN Bên cạnh đó, Nghị định 114/2006/NĐ-CP, sau thay Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi cách cụ thể; Luật Bình đẳng giới năm 2006 xác định hành vi vi phạm pháp luật bình đẳng giới lĩnh vực y tế như: Cản trở, xúi giục ép buộc người khác không tham gia hoạt động giáo dục sức khỏe định kiến giới; Lựa chọn GTTN hình thức xúi giục, ép buộc người khác phá thai giới tính thai nhi Tuy nhiên, số văn ban hành thực thực tiễn bất cập, hạn chế, hay tính khả thi (sự mơ hồ khái niệm, chế tài không đủ mạnh, tính chưa đồng văn bản) làm hiệu lực pháp luật lực cản khiến công tác thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật cấm lựa chọn GTTN không hiệu Việc triển khai thể chế QLNN cấu GTKS bị bê trễ, tạo khoảng trống pháp cho phép người dân vượt rào Tất bất cập ảnh hưởng tới thực mục tiêu giảm thiểu cân GTKS 3.2.3 Tổ chức máy quản nhà nước dân số, cấu giới tính sinh Trên thực tế, tổ chức máy QLNN DS-KHHGĐ Việt Nam trải qua đủ mô hình để đáp ứng yêu cầu quản dân số giai đoạn khác dần kiện toàn, ổn định Đến 2007, Ủy ban Dân số, Gia đình Trẻ em bị giải thể phận làm công tác quản dân số đưa Bộ Y tế Hiện tại, Bộ Y tế chức QLNN DS - KHHGĐ Tổng cục Dân số - KHHGĐ chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế QLNN toàn diện qui mô, cấu chất lượng dân số [19] Theo Quyết định 103/2013/QĐ-TCDS, Vụ cấu Chất lượng dân số hình thành để thực 16 hoạt động nhằm quản cấu dân số, cấu GTKS địa phương, tổ chức máy làm công tác quản dân số phận riêng phụ trách quản cấu dân số mà quản chung dân số, từ quy mô, cấu đến chất lượng dân số theo tinh thần thông tư 05/2008/BYT Tuy nhiên, mô hình sau đời triển khai thực tế bộc lộ nhiều bất cập, tồn nhiều mô hình khác địa phương ảnh hưởng lớn đến hiệu QLNN dân số nói chung đến QLNN cấu GTKS nói riêng 3.2.4 Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân số Theo báo cáo Bộ Y tế, sau 02 năm thực Quyết định 17/2013/QĐ-TTg, đạo ban Cán Đảng, Đảng uỷ Lãnh đạo Bộ, Tổng cục DS-KHHGĐ nhanh chóng ổn định tổ chức hình thành tương đối ổn định đội ngũ làm công tác dân số từ Trung ương đến sở Mặc dù đạt kết định, việc xây dựng phát triển đội ngũ làm công tác dân số bộc lộ nhiều hạn chế: tiêu chuẩn cán DS-KHHGĐ sở; chế độ thù lao thấp nên đội ngũ thường xuyên biến động, tới khoảng 30% [81] ảnh hưởng không nhỏ tới triển khai thực mục tiêu giảm thiểu cân GTKS 3.2.5 Đầu tư hỗ trợ nguồn lực giải cân giới tính sinh Mặc dù xác định nguồn lực quan trọng song bối cảnh công tác DS-KHHGĐ đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, khó khăn kinh phí Kinh phí đầu tư chững lại từ năm 2012 nguồn đầu tư ngân sách nhà nước giảm đồng thời nguồn viện trợ ODA bị giảm cắt bỏ Trên thực tế, năm 2011-2015, phân bổ giao vốn ngân sách trung ương cho dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia không tăng qua năm, bình quân năm 760 tỷ đồng, thấp nhiều so với mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng/năm Việc thiếu hụt kinh phí ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu công tác DSKHHGĐ nói chung chương trình can thiệp giảm thiểu cân GTKS nói riêng 3.2.6 Tổ chức, quản thực truyền thông, giáo dục vận động thay đổi hành vi đảm bảo cân cấu giới tính sinh 17 Truyền thông, vận động coi giải pháp để thực mục tiêu dân số Dù chương trình truyền thông riêng, vấn đề liên quan đến cấu GTKS coi nội dung quan trọng tổng thể chương trình truyền thông DS-KHHGĐ Mặc dù đạt khối lượng công việc lớn, việc tổ chức, quản triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm giảm thiểu cân GTKS hạn chế định: chưa phân loại chi tiết đối tượng; nội dung hình thức chưa thực đổi hướng tới vấn đề cân GTKS; trọng bề nổi, số lượng hoạt động, dẫn đến hiệu tuyên truyền, giáo dục, vận động chưa cao; giảm sút lòng nhiệt tình hăng hái đội ngũ tuyên truyền viên sở ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng truyền thông triển khai cộng đồng 3.2.7 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực quản cấu giới tính sinh Xuất phát từ đặc thù vấn đề cân GTKS Việt Nam xuất khoảng 10 năm trở lại song lại diễn biến nhanh phức tạp, Việt Nam chưa kinh nghiệm, nguồn lực hạn hẹp tài chính, kỹ thuật, nhân lực Do hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm giải vấn đề vô quan trọng Chính vậy, quan QLNN DS-KHHGĐ xác định điều kiện quan trọng để giải toán giảm thiểu cân GTKS Việt Nam Trong nhiều năm qua, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tổ chức quốc tế tiến hành hoạt động nghiên cứu, tổ chức diễn đàn, hội thảo, chiến dịch truyền thông lớn cộng đồng để nhằm tìm kiếm đồng thuận từ xã hội, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu, nâng cao nhận thức bình đẳng giới để nhanh chóng giảm thiểu tốc độ gia tăng TSGTKS Đồng thời, hợp tác quốc tế mang lại cho Việt Nam nguồn tài trợ kinh phí, trợ giúp kỹ thuật chuyên môn góp phần vào thành công sách can thiệp giảm thiểu cân GTKS 3.2.8 Thanh tra, kiểm tra xử vi phạm sách, pháp luật cấu giới tính sinh Từ năm 2009 đến nay, Thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Thanh tra số Bộ địa phương triển khai tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật cấm lựa chọn GTTN hình thức phát hiện, xử kịp thời sai 18 phạm tuyên truyền phổ biến phương pháp lựa chọn GTTN Hoạt động tra, kiểm tra tập trung vào nội dung là: (a) Thanh tra, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh quản thai nghén; (b) Thanh tra, kiểm tra việc xuất bản, phát hành, kinh doanh sách lưu truyền trang thông tin điện tử nội dung phổ biến phương pháp chọn lựa GTTN [30] Tuy nhiên, tính phức tạp vấn đề, lực lượng tra chuyên ngành chưa hoàn thiện số lượng, chất lượng nghiệp vụ, cộng với chế phối hợp hạn chế vị thấp nên hiệu công tác tra, kiểm tra chưa cao, công nghệ thông tin truyền thông phát triển nên khó phát việc Hơn nữa, giám sát, tra mang tính kết hợp liên ngành, kiểm tra thường bao gồm nhiều nội dung khác ngành y tế [27;56] nên hoạt động tra, giám sát xác định GTTN thực không thực tất sở y tế Bên cạnh đó, chế tài chưa đủ mạnh, khó tính khả thi nên việc xử vụ việc khó khăn hay khó xử lý, chưa tạo hiệu ứng răn đe xã hội 3.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam 3.3.1 Những kết đạt quản nhà nước cấu giới tính sinh Đã đạt kết số khía cạnh: Một là, bước đầu tạo lập khung khổ pháp hệ thống văn quy phạm pháp luật để kiểm soát biến động cấu giới tính sinh Hai là, đội ngũ cán DS-KHHGĐ bước chuẩn hoá, thụ hưởng sách, chế độ phụ cấp ưu đãi; chương trình đào tạo chuẩn hình thành, tạo điều kiện cho việc xây dựng đội ngũ kiến thức kỹ chuyên sâu để đảm nhiệm thực tốt công tác DS-KHHGĐ địa bàn phân công cấp xã, cán DS-KHHGĐ thường xuyên bồi dưỡng qua khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; Ba là, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật triển khai rộng khắp nước với hoạt động đa dạng vừa trực tiếp, vừa phương tiện thông tin đại chúng quy định nghiêm cấm hành vi lựa chọn GTTN, thực trạng tác hại cân GTKS, biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới tính, kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa phụ nữ sinh bề gái không sinh thứ 3; nêu gương cháu gái thành tích học tập giỏi 19 Những thành công do: quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng quyền cấp; tổ chức máy làm công tác DS-KHHGĐ chuyên trách dần kiện toàn; việc quản DS-KHHGĐ thực theo Chương trình mục tiêu QG nên đảm bảo hiệu hoạt động hiệu sử dụng kinh phí; vv 3.3.2 Những hạn chế quản nhà nước cấu giới tính sinh Thứ nhất, số nới thiếu quan tâm đạo, điều hành sâu sát cấp quyền; Thứ hai, việc ban hành thể chế QLNN cấu GTKS triển khai thực tế bất cập; Thứ ba, hiệu truyền thông, giáo dục, vận động chưa cao, chủ yếu đạt kết số lượng hoạt động truyền thông; Thứ tư, đầu tư tài cho công tác truyền thông giảm thiểu cân GTKS thấp bị cắt giảm nhiều, song phân bổ chậm, chưa hợp gây khó khăn triển khai hoạt động giảm thiểu cân GTKS; Thứ năm, phối hợp liên ngành hoạt động giảm thiểu cân cấu GTKS số nơi chưa đánh giá, chưa phát huy thực lợi bên; vv 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế: Những bất cập, hạn chế đề cập xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Thứ nhất, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, dân số nước ta bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân học chưa lịch sử, nảy sinh nhiều vấn đề mới, cấu GTKS, chưa kinh nghiệm giải quyết; Thứ hai, nhận thức chưa thật đầy đủ cấp ủy đảng, quyền cấp cân GTKS ảnh hưởng đến phát triển KT-XH nên chưa sát sao, liệt lãnh đạo, đạo triển khai hoạt động; Thứ ba, chưa nhận thức rõ chất vấn đề dân số, vấn đề cân cấu GTKS hệ lụy xã hội nên dẫn đến chất lượng thể chế ban hành chưa đảm bảo; Thứ tư, thiếu ổn định tổ chức máy làm công tác DS - KHHGĐ, cấp sở; Thứ năm, lực đội ngũ chuyên trách làm công tác DS-KHHGĐ hạn chế trình độ chuyên môn trình độ quản lý, đội ngũ cán DS-KHHGĐ, mạng lưới CTV; Thứ sáu, nguồn kinh phí bị cắt giảm từ ngân sách nhà nước (là nguồn tài chủ lực) không vốn ODA thiếu quan tâm đầu tư kinh phí địa 20 phương; Thứ bảy, triển khai hoạt động truyền thông, vận động nhiều hạn chế: chưa phân loại chi tiết đối tượng, vùng tác động; chưa thường xuyên, nặng hình thức, bề nổi; nội dung nặng KHHGĐ hình thức chưa nhiều đổi mới; trang thiết bị truyền thông bị xuống cấp, lạc hậu, dẫn tới việc thiếu phương tiện truyền thông Kết luận chương Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM 4.1 Xu hướng biến động cấu giới tính sinh Việt Nam yêu cầu quản nhà nước cấu giới tính sinh Trên sở dự báo quan chức thấy xu hướng biến động cấu GTKS Việt Nam tương lai, đồng thời phần đề cập đến yêu cầu QLNN cấu GTKS 4.2 Quan điểm định hướng quản dân số giải vấn đề cân cấu giới tính sinh Việt Nam 4.2.1 Quan điểm Đảng dân số giải vấn đề cân cấu giới tính sinh Các quan điểm Đảng thể rõ Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa VII, Nghị số 47-NQ/TW, Ban chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực sách DS-KHHGĐ, Kết luận số 44KL/TW Bộ Chính trị kết ba năm thực Nghị số 47-NQ/TW; Kết luận 119-KL-TW ngày 4/1/2016 dân số quản dân số, cấu dân số thời kỳ định Đó kim nam định hướng cho công tác quản dân số thành định Đặc biệt, giai đoạn nay, Việt Nam sớm đạt trì vững mức sinh thay nên cần chuyển trọng tâm sách dân số từ KHHGĐ sang dân số phát triển để giải toàn diện vấn đề dân số quy mô, cấu, phân bổ nâng cao chất lượng dân số (duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu cân giới tính sinh, tận dụng cấu dân số vàng, thích ứng với trình già hóa dân số, điều 21 chỉnh phân bổ dân số hợp nâng cao chất lượng dân số) đảm bảo cho phát triển nhanh bền vững đất nước 4.2.2 Định hướng quản dân số cấu giới tính sinh Đây định hướng Nhà nước, ngành dân số thể loạt văn bản: Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược DS-SKSS 2011-2020 để hướng đến: cải thiện tình trạng cân GTKS; Thực hiệu giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tiến phụ nữ; giải tốt vấn đề cấu dân số; đẩy mạnh thực trì biện pháp để hạn chế đà tăng tỷ số giới tính sinh 4.2.3 Mục tiêu cấu giới tính sinh Việt Nam Trên sở đường lối đạo Đảng, định hướng đạo Nhà nước, ngành dân số đặt mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể để khống chế hiệu tốc độ gia tăng TSGTKS, tiến tới đưa TSGTKS trở lại mức cân tự nhiên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 4.2.4 Quan điểm luận án quản nhà nước dân số cấu giới tính sinh Việt Nam Trong phần này, tác giả luận án đưa quan điểm QLNN cấu GTKS: Nhà nước chủ động can thiệp, điều tiết dân số trình cần phải nắm vững vận dụng tốt quy luật vận động phát triển dân số quản cấu giới tính dân số, vội vã, chủ quan, áp đặt cần phải tác động vào ý thức hành vi người để hướng trình phát triển dân số theo mục tiêu đề phù hợp với quy luật vận động nó; cấu GTKS kết trình sinh sản dân số chịu ảnh hưởng lớn giá trị, chuẩn mực xã hội tồn nên Nhà nước trọng tác động, điều chỉnh nhận thức xã hội để dần hình thành giá trị, chuẩn mực giá trị gái, giới phù hợp với bối cảnh KT-XH tạo điều kiện tốt cho thực mục tiêu cân cấu GTKS; quản cấu GTKS mang tính xã hội rộng lớn không vấn đề riêng Nhà nước mà vấn đề cá nhân, gia đình toàn xã hội nên cần xã hội hóa công tác dân số cần huy động tham gia 22 đông đảo lực lượng xã hội cần hệ thống giải pháp mang tính liên ngành với tham mưu nòng cốt ngành dân số, tự nguyện tham gia người dân, lãnh đạo cấp ủy đảng, quyền cấp quan QLNN dân số phải đảm bảo chức điều phối chương trình dân số vừa làm nhiệm vụ QLNN dân số lại vừa huy động tham gia lực lượng xã hội; cần làm tốt công tác truyền thông, giáo dục, vận động cần phải kết hợp với xây dựng thực thi sách, pháp luật; giải vấn đề dân số phải đặt môi trường KT-XH định, phải gắn với sách phát triển; chủ thể lãnh đạo, quản cần nhận thức rõ dân số y tế hai lĩnh vực liên quan mật thiết chất hoàn toàn khác Do vậy, không y tế hóa dân số giải vấn đề dân số nhãn quan y tế; sở nhận thức thấu đáo, đắn mối quan hệ dân số - phát triển quy luật vận động chúng, hệ thống cấp ủy đảng, quyền tăng cường lãnh đạo, đạo, quản sát thực giải pháp đồng bộ, liệt, đột phá kịp thời QLNN cấu GTKS chắn sớm giải vấn đề cân GTKS Việt Nam 4.3 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam Trên sở phân tích thực trạng cấu GTKS thực trạng QLNN cấu GTKS dựa quan điểm Đảng, định hướng, đạo Nhà nước ngành, tác giả đề xuất giải pháp, bao gồm: 4.3.1 Hoàn thiện thể chế sách quản nhà nước cấu giới tính sinh 4.3.2 Kiện toàn ổn định tổ chức máy quản nhà nước dân số-KHHGĐ 4.3.3 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số sở 4.3.4 Đảm bảo đầy đủ phân bổ hợp nguồn lực tài để thực hoạt động can thiệp giảm thiểu cân giới tính sinh 4.3.5 Đảm bảo hiệu lực thực thi pháp luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi 4.3.6.Tăng cường đổi tổ chức, quản thực truyền thông, giáo dục, vận động chuyển đổi hành vi hướng tới không lựa chọn giới tính 23 4.3.7 Tăng cường liên kết, phối hợp dựa mạnh chức ngành triển khai hoạt động can thiệp đảm bảo cân cấu giới tính sinh 4.3.8 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tạo tiền đề để thực bình đẳng giới hướng tới mục tiêu cân cấu giới tính sinh 4.4 Một số kiến nghị 4.4.1 Với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 4.4.2 Với Bộ, Ngành, Đoàn thể trung ương 4.4.3 Với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Kết luận chương KẾT LUẬN Việc nghiên cứu quản nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam thực chất nghiên cứu vai trò can thiệp Nhà nước để giải vấn đề cấu giới tính sinh biểu bất thường thời gian qua hay gọi vấn đề cân giới tính sinh Nhà nước phải can thiệp giải hậu trực tiếp hệ lụy xã hội mà vấn đề gây khôn lường cho phát triển bền vững Luận án nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi Nhà nước quản cấu giới tính sinh Luận án hoàn thành nhiệm vụ đặt ra: Thứ nhất, sở tổng quan tình hình nghiên cứu, chương luận án hệ thống hóa sở thuyết cấu giới tính sinh quản nhà nước cấu giới tính sinh Đặc biệt, sở tảng thuyết xác định, tác giả đưa khái niệm công cụ quản nhà nước cấu giới tính sinh, xác định rõ chủ thể, đối tượng, mục tiêu quản yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng tới quản nhà nước cấu giới tính sinh Thông qua nghiên cứu can thiệp Nhà nước để giải vấn đề cân cấu giới tính sinh số quốc gia điển hình khu vực, tác giả phân tích rút học kinh nghiệm để vận dụng cho trường hợp Việt Nam thời gian Thứ hai, từ thực trạng chung phát triển dân số Việt Nam nay, luận án phân tích, đánh giá thực trạng biến đổi cấu giới tính sinh từ năm đầu kỷ 21 24 cho thấy tranh rõ nét tình trạng cân giới tính sinh Việt Nam với đặc điểm nét khác biệt so với tình trạng số nước khu vực chung vấn đề (như luận án đề cập chương 3) Đồng thời, luận án phân tích, đưa tổ hợp nguyên nhân dẫn tới tình trạng cân giới tính sinh Việt Nam, thấy nguyên nhân bản, gốc rễ ưa thích trai gắn liền với thấm đẫm tư tưởng Nho giáo, với giá trị, chuẩn mực xã hội truyền thống mô hình gia đình thân tộc phụ hệ, gia trưởng Việc xác định rõ nguyên nhân vấn đề giúp chủ thể quản định hướng giải pháp can thiệp Thứ ba, sở khung thuyết xác định chương 2, luận án phân tích, đánh giá thực trạng quản nhà nước cấu giới tính sinh theo hướng tiếp cận theo nội dung quản nhà nước: xây dựng, ban hành chiến lược, chương trình, đề án để giảm thiểu cân giới tính sinh; thể chế quản nhà nước; tổ chức máy đội ngũ cán quản DS-KHHGĐ; đầu tư nguồn lực; tổ chức triển khai truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi hành vi hợp tác quốc tế kiểm soát cân giới tính sinh Qua đó, luận án rút hạn chế nguyên nhân hạn chế quản nhà nước cấu giới tính sinh Đó sở làm để luận án đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước cấu giới tính sinh, nhanh chóng đưa tỷ số giới tính sinh mức cân tự nhiên Thứ tư, dựa quan điểm, định hướng Đảng, Nhà nước Ngành dân số, yêu cầu đặt quản nhà nước dân số, cấu giới tính sinh Việt Nam giai đoạn tại, tương lai, tác giả luận án đề cập quan điểm luận án quản nhà nước để hướng tới đạt mục tiêu cân giới tính sinh Từ đó, luận án đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện quản nhà nước cấu giới tính sinh Đồng thời, tác giả luận án đưa số kiến nghị với quan chức quyền địa phương để tập trung tất nguồn lực nhanh chóng đưa tỷ số giới tính sinh Việt Nam mức cân tự nhiên Thứ năm, xuất phát từ đối tượng quản nhà nước cấu giới tính sinh vốn không bất biến chịu ảnh hưởng tác động nhiều yếu tố nội sinh, ngoại sinh, đặc biệt 25 yếu tố tâm lý, tư tưởng ưa thích trai, chí “khát vọng” xã hội “thâm cố đế”, đòi hỏi chủ thể quản không nóng vội, không ý chí, cần tác động can thiệp điều chỉnh linh hoạt, phù hợp quán triệt quan điểm tác động thông qua tổ chức truyền thông, giáo dục, vận động để thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi sinh sản Đồng thời, cấu giới tính sinh cân vấn đề xã hội, cần tăng cường xã hội hóa giải vấn đề Điều đòi hỏi Nhà nước phải trở thành trung tâm kết nối chủ thể khác tham gia giải tạo thành sức mạnh tổng lực hệ thống trị toàn xã hội Đó lãnh đạo, đạo, quản sát cấp ủy Đảng, Chính quyền nhà nước, hưởng ứng tích cực tất ban, ngành, đoàn thể hoạt động kiểm soát cân giới tính sinh Còn cộng đồng người dân phải thực trách nhiệm tham gia chủ động hoàn toàn tự nguyện thực hoạt động nhằm giảm cân giới tính sinh Đó yếu tố đảm bảo tính bền vững thành công giải toán lập lại cấu giới tính sinh mức cân tự nhiên Việt Nam 26 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Tạ Thị Hương (2016), Vai trò hệ thống trị giảm thiểu cân cấu giới tính sinh Việt Nam, Tạp chí Quản nhà nước, số 241-2/2016; Tạ Thị Hương (2015), Vai trò quản nhà nước giải cân cấu giới tính sinh Việt Nam, Tạp chí Dân số Phát triển, số 12(176)/2015; Tạ Thị Hương (2015), Giảm thiểu cân giới tính sinh Việt Nam-cơ sở pháp giải pháp, Tạp chí Quản nhà nước, số 230-3/2015; Tạ Thị Hương (2012), Các sách can thiệp nhằm giảm cân giới tính sinh số quốc gia châu Á, Tạp chí Quản nhà nước, số 194-3/2012; Tạ Thị Hương (2015) – thành viên, Cẩm nang Phòng, chống bạo lực gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Tạ Thị Hương (2014), Giải pháp thích ứng biến đổi cấu tuổi dân số Việt Nam, Tạp chí Tài doanh nghiệp, số T4/2014 27 [...]... Kết luận chương 3 Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM 4.1 Xu hướng biến động cấu giới tính khi sinh Việt Nam và yêu cầu quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Trên sở dự báo của các quan chức năng thấy được xu hướng biến động cấu GTKS Việt Nam trong tương lai, đồng thời phần này còn đề cập đến yêu cầu đối với QLNN về. .. cầu đặt ra đối với quản nhà nước về dân số, về cấu giới tính khi sinh Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, tương lai, tác giả luận án đã đề cập những quan điểm của luận án về quản nhà nước để hướng tới đạt mục tiêu cân bằng giới tính khi sinh Từ đó, luận án đề xuất một hệ thống 8 giải pháp hoàn thiện quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Đồng thời, tác giả luận án cũng đưa ra một số... nhiệm vụ bản đặt ra: Thứ nhất, trên sở tổng quan tình hình nghiên cứu, trong chương 2 luận án đã hệ thống hóa sở thuyết về cấu giới tính khi sinhquản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Đặc biệt, trên sở nền tảng thuyết đã xác định, tác giả đã đưa ra khái niệm công cụ quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh, xác định rõ chủ thể, đối tượng, mục tiêu quản và các... cân bằng giới tính khi sinh Qua đó, luận án rút ra những hạn chế và những nguyên nhân hạn chế trong quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Đó chính là các sở làm căn cứ để luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh, nhanh chóng đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên Thứ tư, dựa trên các quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và... tác quốc tế trong lĩnh vực quản cấu GTKS 2.3.8 Thanh tra, kiểm tra và xử vi phạm chính sách, pháp luật về cấu GTKS 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh QLNN về cấu GTKS sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố khác nhau: 2.4.1 Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và sự hoàn thiện của thể chế quản nhà nước về cấu GTKS 2.4.2.Ý thức và trách... (2015), Vai trò quản nhà nước trong giải quyết mất cân bằng cấu giới tính khi sinh Việt Nam, Tạp chí Dân số và Phát triển, số 12(176)/2015; 3 Tạ Thị Hương (2015), Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Việt Nam -cơ sở pháp và giải pháp, Tạp chí Quản nhà nước, số 230-3/2015; 4 Tạ Thị Hương (2012), Các chính sách can thiệp nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh một số quốc gia... ba, trên sở khung thuyết đã xác định chương 2, luận án phân tích, đánh giá thực trạng quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh theo hướng tiếp cận theo các nội dung quản nhà nước: xây dựng, ban hành các chiến lược, chương trình, đề án để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thể chế quản nhà nước; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản DS-KHHGĐ; đầu tư nguồn lực; tổ chức triển... về xác định GTTN ít khi được thực hiện và cũng không thực hiện được tất cả các sở y tế Bên cạnh đó, do chế tài chưa đủ mạnh, khó tính khả thi nên việc xử các vụ việc còn khó khăn hay khó thể xử lý, chưa tạo được hiệu ứng răn đe đối với xã hội 3.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Việt Nam 3.3.1 Những kết quả đạt được trong quản nhà nước về cấu giới. .. liệt, đột phá và kịp thời trong QLNN về cấu GTKS chắc chắn sẽ sớm giải quyết được vấn đề mất cân bằng GTKS Việt Nam hiện nay 4.3 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước về cấu giới tính khi sinh Việt Nam Trên sở phân tích thực trạng về cấu GTKS cũng như thực trạng QLNN về cấu GTKS và dựa trên những quan điểm của Đảng, định hướng, chỉ đạo của Nhà nước và ngành, tác giả đã đề xuất 8 giải... giảm mất cân bằng giới tính khi sinh Đó mới chính là yếu tố đảm bảo tính bền vững và sự thành công trong giải quyết bài toán lập lại cấu giới tính khi sinh mức cân bằng tự nhiên Việt Nam 26 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 1 Tạ Thị Hương (2016), Vai trò của hệ thống chính trị đối với giảm thiểu mất cân bằng cấu giới tính khi sinh Việt Nam, Tạp chí Quản nhà nước, số 241-2/2016;
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠ CẤU GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay