Luận Văn kinh tế du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế

185 141 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:35

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH T Ế HÀ NỘI - 2013 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế trị Mã số : 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH T Ế Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS AN NHƯ HẢI HÀ NỘI - 2013 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ DU LỊCH 1.1 Các công trình nghiên cứu nước kinh tế du lịch 1.2 Các công trình nghiên cứu nước kinh tế du lịch 1.3 Khái quát kết công trình nghiên cứu công b ố vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu kinh tế du lịch 6 11 25 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Kinh tế du lịch phận cấu thành kinh tế du lịch 2.2 Mối quan hệ kinh tế du lịch với phát triển kinh tế - xã hội nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế du lịch hội nhập kinh tế quốc tế 2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch nước có khả vận dụng Việt Nam nói chung tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng 30 30 47 62 Chương 3: THỰC TRẠNG KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Trung Bộ có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế du lịch 3.2 Thực trạng kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2000 đến 3.3 Đánh giá thực trạng kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2000 đến 72 72 80 94 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 4.1 Bối cảnh phương hướng phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ hội nhập kinh tế quốc tế KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 113 113 125 149 151 152 159 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSVC - HT Cơ sơ vật chất - hạ tầng DLST Du lịch sinh thái DNDL Doanh nghiệp du lịch EWEC Hành lang kinh tế Đông - Tây GDP Tổng sản phẩm quốc nội GMS Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế KH - CN Khoa học - công nghệ KT - XH Kinh tế - xã hội KTDL Kinh tế du lịch KTTT Kinh tế thị trường MICE Du lịch kết hợp Hội nghị Nxb Nhà xuất NC & PT Nghiên cứu phát triển QP - AN Quốc phòng - An ninh UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc WTO Tổ chức thương mại giới XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Số lượng sở lưu trú du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ (2000 - 2011) 86 Bảng 3.2: Chất lượng sở lưu trú du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ (2009 - 2011) 87 Bảng 3.3: Tình hình phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ từ năm 2000 đến Bảng 3.4: Thu nhập từ khách du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ (2000 - 2011) 90 95 Bảng 3.5: Tỷ lệ lao động kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ so với nước (2000 - 2011) 99 Bảng 3.6: Chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ phân theo trình độ (2005 - 2010) 109 Bảng 4.1: Cam kết gia nhập WTO Việt Nam dịch vụ du lịch dịch vụ liên quan 114 Bảng 4.2: Dự báo tiêu phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ 119 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Số lượng khách quốc tế đến tỉnh Bắc Trung Bộ (2000 - 2011) 81 Biểu đồ 3.2: Thống kê số thị trường khách quốc tế đến tỉnh Bắc Trung Bộ (2005 - 2011) 82 Biểu đồ 3.3: So sánh lượng khách quốc tế đến tỉnh Bắc Trung Bộ với vùng khác nước (2000 - 2011) 83 Biểu đồ 3.4: Số lượng khách nội địa đến tỉnh Bắc Trung Bộ (2000 - 2011) 84 Biểu đồ 3.5: So sánh lượng khách nội địa đến tỉnh Bắc Trung Bộ với vùng khác (2000 - 2011) 85 Biểu đồ 3.6: So sánh tổng thu nhập từ khách du lịch khu vực Bắc Trung Bộ với khu vực khác (2000 - 2011) 95 Biểu đồ 3.7: Cơ cấu tổng thu nhập từ khách du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ (2009 - 2011) 96 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu tổng thu nhập từ khách du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ phân theo thành phần kinh tế (2005 - 2011) 97 Biểu đồ 3.9: Quy mô việc làm kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ (2000 - 2011) 98 Biểu đồ 3.10: Cơ cấu kinh tế ngành GDP vùng Bắc Trung Bộ (2006 - 2011) 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao Hoạt động ngành kinh tế không đáp ứng nhu cầu du lịch ngày tăng người dân mà đóng vai trò quan trọng “xuất chỗ” sản phẩm hàng hóa dịch vụ ngước Nhiều nước coi KTDL ngành “công nghiệp không khói”, mang lại lợi ích vô to lớn KTDL không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước, mà tạo động lực phát triển ngành kinh tế khác, tạo nhiều hội việc làm thu nhập cho người dân, phương tiện quảng bá hiệu hình ảnh đất nước v.v Ở Việt Nam, ngành du lịch thành lập từ năm 1960, nhiên, du lịch thực xem ngành kinh tế từ năm 1990 đất nước mở cửa hội nhập với khu vực quốc tế Từ đến nay, KTDL phát triển nhanh chóng đạt thành tựu đáng khích lệ Theo Tổng cục Du lịch, năm 2012 số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,8 triệu lượt, tăng gần 14% so với năm 2011 Khách du lịch nội địa đạt 32,5 triệu lượt, tăng 8,3% so với năm 2011 Nhờ vậy, năm 2012 tổng nhập từ khách du lịch đạt 160.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước Ngoài đóng góp trên, du lịch góp phần quan trọng vào quảng bá hình ảnh đất nước, người Việt Nam với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết dân tộc nhiều quốc gia giới Bắc Trung Bộ vùng kinh tế bao gồm sáu tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Qu ảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên - Huế, với diện tích tự nhiên 84.163,3 km2, dân số 16.556,7 nghìn người Bắc Trung Bộ lãnh thổ tập trung nhiều tiềm có giá trị du lịch với đa dạng thiên nhiên (bãi biển, hang động, lăng tẩm, nhiều cảnh quan tự nhiên độc đáo, điển hình: bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); giàu sắc văn hóa với nhiều di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt di sản văn hóa giới như: Thành nhà Hồ, quần thể di tích cố đô Huế với nhã nhạc cung đình nhiều di tích có giá trị: di tích chủ tịch Hồ Chí Minh Kim Liên, địa đạo Vĩnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, v.v Mặt khác, với vị trí địa lý thuận tiện giao thông đường bộ, đường sắt đường biển phát triển tạo điều kiện cho KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ phát huy lợi thế, thu hút khách du lịch Trong năm qua, KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng khích lệ, tăng trưởng du lịch có đóng góp quan trọng vào công CNH, HĐH vùng nói riêng, đất nước nói chung, thể đóng góp ngành giá trị tổng sản phẩm kinh tế vùng Hoạt động du lịch góp phần tạo nhiều hội việc làm thu nhập cho cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững QP - AN vùng Tuy nhiên, phát triển KTDL so với yêu cầu HNKTQT tiềm vùng hạn chế Du lịch chưa thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đư ợc xác định Nghị cấp ủy Đảng địa phương vùng, chưa có bước phát triển đột phá khai thác có hiệu tiềm lợi du lịch tỉnh Chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao, loại hình chưa thật phong phú, đặc sắc với sắc văn hoá riêng, chưa có sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao Giá so sánh số khâu dịch vụ cao dẫn tới sức cạnh tranh quốc tế Nhiều khu du lịch, điểm du lịch khai thác dạng tự phát, chưa đầu tư tầm Chương trình du lịch đơn điệu, trùng lặp, chưa đáp ứng nhu cầu đối tượng khách, thị trường Dịch vụ du lịch chưa đa dạng, chất lượng hạn chế, hấp dẫn Chưa có nhiều thương hiệu mạnh, có uy tín thị trường Việc bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng giữ gìn cảnh quan môi trường chưa thực trọng đầu tư, thiếu phối hợp đồng cấp, ngành Hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch nước, khu vực quốc tế nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao, cung cấp chưa đủ kịp thời thông tin cho du khách nhà đầu tư Vấn đề đặt làm để phát huy tiềm năng, lợi KTDL toàn vùng trước yêu cầu HNKTQT sâu rộng đem lại hiệu KT - XH cao? Trong bối cảnh việc nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ hội nhập kinh tế quốc tế” để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế trị Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh ý nghĩa lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn góp phần cho phát triển KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Mục đích nghiên cứu: Thúc đẩy phát triển KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ điều kiện Việt Nam ngày hội nhập sâu hơn, đầy đủ vào quan hệ kinh tế quốc tế góc độ kinh tế trị - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, luận án có nhiệm vụ: + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn KTDL HNKTQT vùng lãnh thổ Việt Nam góc độ kinh tế trị + Đánh giá thực trạng KTDL HNKTQT tỉnh Bắc Trung Bộ, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển KTDL tỉnh + Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ HNKTQT đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu: Toàn quan hệ KTDL bao gồm: kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch khác tỉnh Bắc Trung Bộ HNKTQT - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận án nghiên cứu KTDL tỉnh Bắc Trung Bộ từ tiếp cận kinh tế vùng xác định Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 vùng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ Vùng phát triển du lịch bao gồm sáu tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Luận án không nghiên cứu riêng rẽ tỉnh vùng mà coi KTDL tỉnh phận cấu thành KTDL Bắc Trung Bộ Việt Nam + Về thời gian: Phần phân tích, đánh giá thực trạng tính từ năm 2000 đến nay; phần phương hướng, giải pháp xác định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án - Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, sách đổi Đảng Nhà nước ta phát triển KTDL - Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế trị bao gồm: phương pháp trừu tượng hóa, phân tích - tổng hợp, lôgic kết hợp với lịch sử + Ngoài ra, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế học đại gồm: phương pháp thống kê, phân tích định lượng, phương pháp chuyên gia, phương pháp so sánh, đồng thời tiếp thu có chọn lọc số kết công trình khoa học công bố trình nghiên cứu luận án Những đóng góp khoa học giá trị luận án - Hệ thống hóa lý luận KTDL HNKTQT vùng du lịch Việt Nam góc độ kinh tế trị Trong đó, luận án khái quát yếu tố cấu thành KTDL, phân tích làm rõ mối quan hệ KTDL với phát triển KT - XH nhân tố ảnh hưởng đến KTDL HNKTQT Phụ lục Dự báo khách quốc tế đến vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 3) TT Tỉnh Hạng mục Tổng số lượt khách (ngàn) 440 2,5 2,7 2,8 2,9 175 320 780 1.280 210 280 390 550 3,0 3,2 3,3 3,4 Tổng số ngày khách (ngàn) 630 900 1.290 1.870 Tổng số lượt khách (ngàn) 50 80 170 330 2,3 2,5 2,7 2,8 115 200 460 920 90 170 280 380 2,0 2,2 2,3 2,4 180 370 650 910 200 300 380 500 2,2 2,4 2,5 2,6 440 720 950 1.300 1.750 2.300 3.000 3.500 2,6 2,7 2,8 2,9 4.550 6.200 8.400 10.150 2.370 3.250 4.500 5.700 2,57 2,70 2,74 2,88 6.090 8.710 Thanh Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Hóa Tổng số ngày khách (ngàn) Nghệ An Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Hà Tĩnh Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số lượt khách (ngàn) Quảng Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Bình Tổng số ngày khách (ngàn) Quảng Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Trị Tổng số ngày khách (ngàn) Thừa Tổng số lượt khách (ngàn) Thiên - Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Huế Tổng số ngày khách (ngàn) Tổng số lượt khách (ngàn) Toàn vùng 2030 280 Tổng số lượt khách (ngàn) 2025 120 Tổng số ngày khách (ngàn) 2020 70 Tổng số lượt khách (ngàn) 2015 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số ngày khách (ngàn) Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 12.350 16.430 Phụ lục Dự báo khách nội địa đến vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 1) TT Tỉnh Hạng mục Tổng số lượt khách (ngàn) Thanh Hóa(*) Nghệ An(*) Thừa Thiên Huế Toàn vùng 2030 3.400 3.800 1,6 1,7 1,75 1,8 Tổng số ngày khách (ngàn) 3.840 5.100 5.900 6.800 Tổng số lượt khách (ngàn) 2.500 3.100 3.550 3.900 1,7 1,8 1,85 1,9 4.250 5.600 6.500 7.400 550 1.000 1.500 2.100 1,7 1,9 2,0 2,0 Tổng số ngày khách (ngàn) 940 1.900 3.000 4.200 Tổng số lượt khách (ngàn) 700 1.200 1.700 2.300 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,3 1,5 1,6 1,65 Tổng số ngày khách (ngàn) 730 1.800 2.700 3.800 Tổng số lượt khách (ngàn) 450 800 1.200 1.700 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,3 1,5 1,6 1,65 Tổng số ngày khách (ngàn) 590 1.200 1.900 2.800 1.000 1.700 2.500 3.200 1,5 1,7 1,75 1,8 Tổng số ngày khách (ngàn) 1.500 2.800 4.300 5.700 Tổng số lượt khách (ngàn) 7.600 10.800 13.850 17.000 1,55 1,70 1,75 1,80 11.850 18.400 24.300 30.700 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Hà Tĩnh Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Quảng Trị 2025 3.000 Tổng số lượt khách (ngàn) Quảng Bình 2020 2.400 Tổng số ngày khách (ngàn) 2015 Tổng số lượt khách (ngàn) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số ngày khách (ngàn) Nguồn: Viện NC & PT Du lịch; (*) tính số khách lưu trú Phụ lục Dự báo khách nội địa đến vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 2) TT Tỉnh Thanh Hóa(*) Hạng mục Tổng số lượt khách (ngàn) 2025 2030 3.000 3.400 3.800 1,6 1,7 1,75 1,8 Tổng số ngày khách (ngàn) 4.300 5.100 5.900 6.800 Tổng số lượt khách (ngàn) 2.700 3.100 3.550 3.900 1,7 1,8 1,85 1,9 4.500 5.600 6.500 7.400 580 1.000 1.500 2.100 1,7 1,9 2,0 2,0 Tổng số ngày khách (ngàn) 950 1.900 3.000 4.200 Tổng số lượt khách (ngàn) 800 1.200 1.700 2.300 1,3 1,5 1,6 1,65 1.000 1.800 2.700 3.800 Tổng số lượt khách (ngàn) Quảng Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Trị Tổng số ngày khách (ngàn) 500 800 1.200 1.700 1,3 1,5 1,6 1,65 650 1.200 1.900 2.800 Tổng số lượt khách (ngàn) Thừa Thiên - Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Huế Tổng số ngày khách (ngàn) 1.100 1.700 2.500 3.200 1,5 1,7 1,75 1,8 1.600 2.800 4.300 5.700 8.380 10.800 13.850 17.000 1,55 1,70 1,75 1,80 13.000 18.400 24.300 30.700 Nghệ An(*) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số lượt khách (ngàn) 2020 2.700 Tổng số ngày khách (ngàn) 2015 Hà Tĩnh Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Quảng Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Bình Tổng số ngày khách (ngàn) Tổng số lượt khách (ngàn) Toàn vùng Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số ngày khách (ngàn) Nguồn: Viện NC & PT Du lịch; (*) tính số khách lưu trú 10 Phụ lục Dự báo khách nội địa đến vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 3) TT Tỉnh Thanh Hóa(*) Hạng mục Tổng số lượt khách (ngàn) Nghệ An(*) Hà Tĩnh Quảng Bình Thừa Thiên Huế Toàn vùng 2030 3.700 4.100 1,6 1,7 1,8 1,9 Tổng số ngày khách (ngàn) 4.600 5.600 6.650 7.800 Tổng số lượt khách (ngàn) 2.900 3.400 3.900 4.300 1,7 1,8 1,9 2,0 4.900 6.100 7.400 8.600 Tổng số lượt khách (ngàn) 650 1.100 1.650 2.300 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,7 1,9 2,0 2,1 1.100 2.100 3.300 4.800 Tổng số lượt khách (ngàn) 900 1.300 1.900 2.500 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,3 1,5 1,6 1,7 1.150 1.950 3.000 4.250 Tổng số lượt khách (ngàn) 550 900 1.300 1.900 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,3 1,5 1,6 1,7 Tổng số ngày khách (ngàn) 750 1.350 2.100 3.200 1.200 1.900 2.750 3.500 1,5 1,7 1,8 1,9 Tổng số ngày khách (ngàn) 1.800 3.200 4.950 6.650 Tổng số lượt khách (ngàn) 9.100 11.900 15.200 18.600 1,57 1,70 1,80 1,90 14.300 20.300 27.400 35.300 Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số ngày khách (ngàn) Quảng Trị 2025 3.300 Tổng số ngày khách (ngàn) 2020 2.900 Tổng số ngày khách (ngàn) 2015 Tổng số lượt khách (ngàn) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Số ngày lưu trú trung bình (ngày) Tổng số ngày khách (ngàn) Nguồn: Viện NC & PT Du lịch; (*) tính số khách lưu trú 11 Phụ lục Dự báo thu nhập từ khách du lịch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 1) Đơn vị tính: Triệu USD TT Tỉnh Loại thu nhập Từ khách du lịch quốc tế 2025 2030 31,860 78,080 124,000 109,440 220,800 302,400 365,400 124,420 252,660 380,480 489,400 57,780 82,600 128,100 184,760 121,125 240,000 330,400 385,700 178,905 322,600 458,500 570,460 Từ khách du lịch quốc tế 8,560 17,700 46,360 93,000 Hà Tĩnh Từ khách du lịch nội địa 26,790 81,600 148,400 220,400 Tổng cộng 35,350 99,300 194,760 313,400 Từ khách du lịch quốc tế 14,980 36,580 62,220 94,240 20,805 79,200 134,400 200,100 35,785 115,780 196,620 294,340 37,450 68,440 95,160 124,000 16,815 50,400 98,000 145,000 54,265 118,840 193,160 269,000 390,550 605,340 836,920 1.016,800 42,750 122,400 218,400 Thanh Từ khách du lịch nội địa Hóa Tổng cộng Nghệ Từ khách du lịch nội địa An Tổng cộng Quảng Từ khách du lịch nội địa Bình Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế 2020 14,980 Từ khách du lịch quốc tế 2015 Quảng Từ khách du lịch nội địa Trị Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế Thừa Thiên - Từ khách du lịch nội địa Huế Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế Toàn Từ khách du lịch nội địa vùng Tổng cộng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 301,600 433,300 727,740 1.055,320 1.318,400 524,300 842,520 1.246,840 1.636,800 337,725 794,400 1.232,000 1.687,800 862,025 1.636,920 2.478,840 3.324,600 12 Phụ lục Dự báo thu nhập từ khách du lịch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 2) Đơn vị tính: Triệu USD TT Tỉnh Loại thu nhập 2015 2025 2030 Từ khách du lịch quốc tế 16,050 35,400 85,400 142,600 Từ khách du lịch nội địa 122,550 244,800 330,400 394,400 Tổng cộng 138,600 280,200 415,800 537,000 Từ khách du lịch quốc tế 60,990 94,400 140,300 204,600 Nghệ An Từ khách du lịch nội địa 128,250 268,800 364,000 429,200 189,240 363,200 504,300 633,800 Từ khách du lịch quốc tế 9,737 20,650 48,800 99,200 Hà Tĩnh Từ khách du lịch nội địa 27,075 91,200 168,000 243,600 Tổng cộng 36,812 111,850 216,800 342,800 Từ khách du lịch quốc tế 17,120 40,120 70,760 99,200 Từ khách du lịch nội địa 28,500 86,400 151,200 220,400 Tổng cộng 45,620 126,520 221,960 319,600 Từ khách du lịch quốc tế 41,730 76,700 106,140 136,400 Từ khách du lịch nội địa 18,525 57,600 106,400 162,400 Tổng cộng 60,255 134,300 212,540 298,800 Từ khách du lịch quốc tế 438,700 672,600 902,800 1.128,400 Từ khách du lịch nội địa 45,600 134,400 240,800 Tổng cộng 484,300 807,000 1.143,600 1.459,000 Từ khách du lịch quốc tế 584,327 939,870 1.354,200 1.810,400 Từ khách du lịch nội địa 370,500 883,200 1.360,800 1.780,600 Tổng cộng 954,827 1.823,070 2.715,000 3.591,000 Thanh Hóa Tổng cộng 2020 Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Toàn vùng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 330,600 13 Phụ lục 10 Dự báo thu nhập từ khách du lịch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 3) Đơn vị tính: Triệu USD TT Tỉnh Loại thu nhập 2015 2020 2025 2030 18,725 37,760 95,160 158,720 131,100 268,800 372,400 452,400 149,825 306,560 467,560 611,120 67,410 106,200 157,380 231,880 139,650 292,800 414,400 498,800 207,060 399,000 571,780 730,680 Từ khách du lịch quốc tế 12,305 23,600 56,120 114,080 Từ khách du lịch nội địa 31,350 100,800 184,800 278,400 Tổng cộng 43,655 124,400 240,920 392,480 Từ khách du lịch quốc tế 19,260 43,660 79,300 112,840 Từ khách du lịch quốc tế Thanh Từ khách du lịch nội địa Hóa Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế Nghệ Từ khách du lịch nội địa An Tổng cộng Hà Tĩnh Quảng Từ khách du lịch nội địa Bình Tổng cộng 32,775 93,600 168,000 246,500 52,035 137,260 247,300 359,340 Từ khách du lịch quốc tế 47,080 84,960 115,900 161,200 21,375 64,800 117,600 185,600 68,455 149,760 233,500 346,800 Quảng Từ khách du lịch nội địa Trị Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế Thừa Thiên - Từ khách du lịch nội địa Huế Tổng cộng Từ khách du lịch quốc tế Toàn Từ khách du lịch nội địa vùng Tổng cộng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 486,850 51,300 538,150 731,600 1.024,800 1.258,600 153,600 277,200 385,700 885,200 1.302,000 1.644,300 651,630 1.027,780 1.506,700 2.037,320 407,550 974,400 1.534,400 2.047,400 1.059,180 2.002,180 3.041,100 4.084,720 14 Phụ lục 11 Dự báo tiêu GDP vốn đầu tư cho du lịch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 Chỉ tiêu Đơn vị tính 2010(*) 2015 2020 2025 2030 Tổng giá trị GDP du lịch vùng BTB Phương án Triệu USD 134,0 586,2 1.096,7 1.636,0 2.160,0 Phương án Triệu USD 134,0 649,3 1.233,8 1.855,2 2.482,6 Phương án Triệu USD 134,0 720,2 1.386,7 2.114,1 2.882,9 Tốc độ tăng trưởng GDP du lịch Vùng Phương án %/năm - 34,3 13,4 8,3 5,8 Phương án %/năm - 37,1 13,7 8,5 6,0 Phương án %/năm - 40,0 14,0 8,8 6,4 - 5,6 4,0 3,0 2,0 Hệ số ICOR cho du lịch Phương án - 4.Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho du lịch BTB Phương án - 2.532,0 2.042,0 1.618,0 1.048,0 Phương án - 2.885,0 2.310,0 1.865,0 1.255,0 Phương án - 3.282,0 2.666,0 2.182,0 1.538,0 Nguồn: Viện NC & PT Du lịch Phụ lục 12 Dự báo nhu cầu khách sạn vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 1) TT Tỉnh 2015 2020 Đơn vị: Buồng 2025 2030 Thanh Hóa 8.000 11.700 15.100 17.400 Nghệ An 8.200 12.200 15.800 18.200 Hà Tĩnh 2.700 4.900 5.900 7.700 Quảng Bình 2.700 4.800 5.500 7.000 Quảng Trị 1.800 4.100 5.000 6.900 Thừa Thiên - Huế 6.900 10.500 13.400 15.800 30.300 48.200 60.700 73.000 Toàn vùng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 15 Phụ lục 13 Dự báo nhu cầu khách sạn thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 2) Đơn vị: Buồng TT Tỉnh 2015 2020 2025 2030 Thanh Hóa 8.900 12.000 16.800 19.300 Nghệ An 9.100 12.500 17.600 20.200 Hà Tĩnh 3.000 5.400 6.500 8.500 Quảng Bình 3.000 5.300 6.100 7.800 Quảng Trị 2.000 4.500 5.600 7.600 Thừa Thiên - Huế 7.700 10.800 15.200 17.600 33.700 50.500 67.800 81.000 Toàn vùng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch Phụ lục 14 Dự báo nhu cầu khách sạn thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 3) Đơn vị: Buồng TT Tỉnh Thanh Hóa 2015 2020 2025 2030 9.800 14.300 18.500 21.200 Nghệ An 10.000 15.000 19.400 22.200 Hà Tĩnh 3.300 6.000 7.200 9.400 Quảng Bình 3.300 5.800 6.700 8.600 Quảng Trị 2.200 5.000 6.200 8.400 Thừa Thiên - Huế 8.500 12.900 16.700 19,400 37.100 59.000 74.700 89.200 Toàn vùng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 16 Phụ lục 15 Dự báo nhu cầu lao động thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 1) Đơn vị tính: Người TT Tỉnh Loại thu nhập 2015 2020 2025 2030 12.000 17.500 22.600 26.100 28.800 42.000 54.200 62.600 40.800 59.500 76.800 88.700 12.300 18.300 23.700 27.300 29.500 43.900 56.900 65.500 41.800 62.200 80.600 92.800 Lao động trực tiếp du lịch 4.000 7.300 8.800 11.500 Lao động gián tiếp xã hội 9.600 17.500 21.100 27.600 13.600 24.800 29.900 39.100 4.000 7.200 8.200 10.500 9.600 17.300 19.700 25.200 13.600 24.500 27.900 35.700 2.700 6.100 7.500 10.300 6.500 14.600 18.000 24.700 9.200 20.700 25.500 35.000 Thừa Lao động trực tiếp du lịch Thiên Lao động gián tiếp xã hội - Huế Tổng cộng 10.300 15.700 20.100 23.700 24.700 37.700 48.200 56.900 35.000 53.400 68.300 80.600 Toàn Lao động trực tiếp du lịch vùng Lao động gián tiếp xã hội 45.300 72.100 90.900 109.400 108.700 173.000 218.100 262.500 154.000 245.100 309.000 371.900 Thanh Lao động trực tiếp du lịch Hóa Lao động gián tiếp xã hội Tổng cộng Nghệ Lao động trực tiếp du lịch An Lao động gián tiếp xã hội Tổng cộng Hà Tĩnh Tổng cộng Quảng Lao động trực tiếp du lịch Bình Lao động gián tiếp xã hội Tổng cộng Quảng Lao động trực tiếp du lịch Trị Lao động gián tiếp xã hội Tổng cộng Tổng cộng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 17 Phụ lục 16 Dự báo nhu cầu lao động thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 2) Đơn vị tính: Người TT Tỉnh 2015 2020 2025 Lao động trực tiếp du lịch Thanh Lao động gián tiếp xã hội Hóa Tổng cộng 14.100 18.000 23.500 30.000 33.800 43.200 56.400 72.000 47.900 61.200 79.900 102.000 Lao động trực tiếp du lịch 14.400 18.700 24.500 31.100 Lao động gián tiếp xã hội 34.600 44.900 58.800 74.700 Tổng cộng 49.000 63.600 83.300 105.800 Lao động trực tiếp du lịch 4.750 8.100 9.000 13.200 Hà Tĩnh Lao động gián tiếp xã hội 11.400 19.400 21.600 31.700 16.150 27.500 30.600 44.900 4.750 7.900 8.500 12.100 11.400 18.900 20.400 29.100 16.150 26.800 28.900 41.200 3.200 6.700 7.800 11.800 7.700 16.100 18.700 28.300 10.900 22.800 26.500 40.100 Lao động trực tiếp du lịch Thừa Thiên - Lao động gián tiếp xã hội Huế Tổng cộng 12.200 16.200 21.200 27.800 29.500 38.900 50.900 66.700 41.700 55.100 72.100 94.500 Lao động trực tiếp du lịch 53.400 75.600 94.500 126.000 Lao động gián tiếp xã hội 128.400 181.400 226.800 302.500 Tổng cộng 181.800 257.000 321.300 428.500 Nghệ An Loại thu nhập Tổng cộng Lao động trực tiếp du lịch Quảng Lao động gián tiếp xã hội Bình Tổng cộng Lao động trực tiếp du lịch Quảng Lao động gián tiếp xã hội Trị Tổng cộng Toàn vùng Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 2030 18 Phụ lục 17 Dự báo nhu cầu lao động thời kỳ đến năm 2030 (Phương án 3) Đơn vị tính: Người TT Tỉnh 2015 2020 2025 2030 Lao động trực tiếp du lịch Thanh Lao động gián tiếp xã hội Hóa Tổng cộng 14.700 21.500 27.800 31.800 35.300 51.600 66.700 76.300 50.000 73.100 94.500 108.100 Lao động trực tiếp du lịch 15.000 22.500 29.100 33.300 Lao động gián tiếp xã hội 36.000 54.000 69.800 79.900 Tổng cộng 51.000 76.500 98.900 113.200 Lao động trực tiếp du lịch 5.000 9.000 10.800 14.100 Hà Tĩnh Lao động gián tiếp xã hội 12.000 21.600 25.900 33.800 17.000 30.600 36.700 47.900 5.000 8.700 10.100 12.900 12.000 20.900 24.200 31.000 17.000 29.600 34.300 43.900 3.300 7.500 9.300 12.600 7.900 18.000 22.300 30.200 11.200 25.500 31.600 42.800 Lao động trực tiếp du lịch Thừa Thiên - Lao động gián tiếp xã hội Huế Tổng cộng 12.800 19.400 25.100 29.100 30.700 46.600 60.200 69.800 43.500 66.000 85.300 98.900 Lao động trực tiếp du lịch 55.800 88.600 112.200 133.800 Nghệ An Loại thu nhập Tổng cộng Lao động trực tiếp du lịch Quảng Lao động gián tiếp xã hội Bình Tổng cộng Lao động trực tiếp du lịch Quảng Lao động gián tiếp xã hội Trị Tổng cộng Toàn vùng Lao động gián tiếp xã hội 133.900 212.700 269.100 321.000 Tổng cộng 189.700 301.300 381.300 454.800 Nguồn: Viện NC & PT Du lịch 19 20 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn kinh tế du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận Văn kinh tế du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận Văn kinh tế du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay