Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015

87 171 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:32

1 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bảo hiểm Việt nam ngành non trẻ so với giới Để theo kịp doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế doanh nghiệp bảo hiểm nước khơng phải điều dễ dàng Đặc biệt với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế,Việt nam thức gia nhập WTO,vấn đề cạnh tranh lại trở nên gây gắt hơn,nó mở hội khơng phần thách thức cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt nam Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt nam.Sau 10 năm họat động Bảo Minh khẳng định vị thị trường bảo hiểm Việt nam ln tăng trưởng gia tăng thị phần.Tuy nhiên,năm 2005 tháng đầu năm 2006 tình hình kinh doanh Bảo Minh có phần khó khăn.Đứng trước kiện biến động liên tục mơi trường kinh doanh nước quốc tế,Bảo Minh phải có thay đổi sách kinh doanh phù hợp với thực tế để tăng trưởng phát triển bền vững.Đặc biệt Bảo Minh có vai trò quan trọng ngành kinh doanh bảo hiểm,Chính Phủ Việt nam hy vọng Bảo Minh trở thành Tập Đòan Bảo Hiểm Việt Nam,Bảo Minh đóng vai trò chủ đạo ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam Sự phát triển bền vững Bảo Minh mong muốn Đảng,Nhà nước,của tất nhân viên Bảo Minh.Tơi mong muốn xây dựng chiến lược xác định mục tiêu kinh doanh,định hướng phát triển phù hợp cho Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh.Do đó,tơi chọn đề tài :”CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH ĐẾN NĂM 2015” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mơi trường kinh doanh Bảo Minh biến đổi nhanh tình hình cạnh tranh diễn ngày khốc liệt doanh nghiệp bảo hiểm nước doanh nghiệp bảo hiểm nước ngòai.Việc chọn đề tài này,tác giả mong muốn đạt mục tiêu sau: - Phân tích yếu tố ảnh hưởng có tính chất định đến kết họat động kinh doanh Bảo Minh tương lai - Xây dựng chiến lược phát triển Bảo Minh đến năm 2015 - Đưa giải pháp để thực thành cơng chiến lược đề xuất PHẠM VI NGHIÊN CỨU Khi thực đề tài này,tác giả chủ yếu nghiên cứu họat động Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh,thu thập liệu nội ngành bảo hiểm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài này,tác giả thu thập liệu sơ cấp liệu thứ cấp.Trong giữ liệu thứ cấp đóng vai trò quan trọng Dữ liệu thứ cấp lấy từ nguồn : Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh,Tổng cơng ty bảo hiểm Việt nam (Bảo Việt Việt Nam),Cơng ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam(PV Insurance),Cơng ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO),Hiệp hội bảo hiểm Việt nam,các báo,tạp chí internet liên quan đến bảo hiểm Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tác giả nghiên cứu lý luận liên quan đến chiến lược mong muốn vận dụng lý luận vào việc thực chiến lựơc cơng ty bảo hiểm Từ thực trạng họat động Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh,tác giả đưa nhận định mặt mạnh,mặt yếu tổ chức kinh doanh q trình phát triển Bảo Minh thời gian qua Tác giả đề xuất chiến lược để phát triển Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh năm để làm sở cho cơng ty có hướng phát triển phù hợp đặc thù CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC.TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp mục tiêu tổng thể,dài hạn để phát triển doanh nghiệp,giúp doanh nghiệp phát huy điểm mạnh hội,khắc phục điểm yếu thách thức để từ giành thắng lợi cạnh tranh đạt mục tiêu đề Theo Garry D.Smith, Danny R.Arnoid Boby R.Bizzell, quản trị chiến lược q trình nghiên cứu mơi trường tương lai, hoạch định mục tiêu tổ chức, đề ra, thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt mục tiêu mơi trường tương lai nhằm tăng khả phát triển doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường,mơi trường kinh doanh ln biến động cạnh tranh đối thủ ngày gay gắt.Nếu khơng có chiến lược đắn,kịp thời đối phó với tình xảy doanh nghiệp khó đứng vững thị trường.Vì vậy,việc nghiên cứu vận dụng lý luận liên quan đến chiến lược quản trị chiến lược đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp 1.1.2 Tầm quan trọng việc xây dựng chiến lược: ™Chiến lược giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng ™Chiến lược giúp cơng ty có linh họat với thay đổi q nhanh mơi trường (bao gồm mơi trường bên mơi trường bên ngòai) ™ Chiến lược giúp doanh nghiệp nắm bắt,tận dụng hội giảm bớt nguy doanh nghiệp ™Chiến lược giúp cơng ty tổ chức phân bố nguồn lực có hiệu ™ Chiến lược sở để xác định tiêu họat động sản xuất kinh doanh cụ thể đo lường kết ™ Chiến lược giúp cơng ty cải thiện tình hình thơng tin nội qua việc theo dõi,kiểm tra tình hình họat động doanh nghiệp ™ Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có vị trí quan trọng định thành bại doanh nghiệp q trình kinh doanh Phân loại chiến lược: 1.1.3 Chiến lược tổng qt: 1.1.3.1 Chiến lược tổng qt chiến lược kinh doanh doanh nghiệp vạch mục tiêu phát triển doanh nghiệp khỏang thời gian dài Nội dung chiến lược tổng qt bao gồm nội dung sau: - Tăng khả sinh lợi lợi nhuận: Trong trường hợp khơng có đối thủ cạnh tranh kể có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận với chi phí thấp nhất.Mục tiêu tỷ lệ sinh lợi đồng vốn lợi nhuận cao đạt mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh - Tạo lực thị trường: Thế lực thị trường doanh nghiệp thường đo thị phần mà doanh nghiệp kiểm sóat được,tỷ trọng hàng hóa hay dịch vụ doanh nghiệp so với tổng lượng cung hàng hóa,dịch vụ thị trường,khả tài chính,khả liên doanh liên kết trong,ngòai nước,mức độ phụ thuộc doanh nghiệp khác vào mặt họat động doanh nghiệp khách hàng - Bảo đảm an tòan kinh doanh: kinh doanh ln gắn liền với quy luật họat động thị trường.Chiến lược kinh doanh ln gắn với cạnh tranh khả thu lợi doanh nghiệp Rủi ro kinh doanh khó lường trước được,xu hướng nhà quản trị cần có chiến lược kinh doanh để hạn chế rủi ro Chiến lược phận: 1.1.3.2 Để đạt mục tiêu chiến lược tổng qt doanh nghiệp cần vạch tổ chức thực chiến lược phận •Dựa vào xây dựng chiến lược chia ba lọai chiến lược phận là: - Chiến lược dựa vào khách hàng Chiến lược dựa vào đối thủ cạnh tranh Chiến lược dựa vào mạnh cơng ty • Dựa vào nội dung chiến lược chia ra: - Chiến lược khai thác khả tiềm tàng (chiến lược tìm kiếm hội thuận lợi thị trường.) - Chiến lược tập trung vào yếu tố then chốt - Chiến lược tạo ưu tương đối Chiến lược sáng tạo cơng • Dựa vào họat động tiếp thị có hệ thống chia ra: - Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược giao tiếp khuếch trương 1.1.4 Quy trình quản trị chiến lược Theo Fred R.David, quy trình quản trị chiến lược gồm 03 giai đoạn: hình thành chiến lược, thực thi chiến lược đánh giá chiến lược Thơng tin phản hồi Nghiên cứu mơi trường để xác định hội nguy Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Thiết lập mục tiêu hàng năm Thiết lập mục tiêu dài hạn Phân phối nguồn tài ngun Xét lại nhiệm vụ kinh doanh Kiểm sốt nội để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu Xây dựng, lựa chọn chiến lược Thơng phản hồi Đề sách tin Thực Hình thi thành chiến chiến lược lược Hình 1.1: Mơ hình quản trị chiến lược tồn diện Đo lường đánhgiá thành tích Đánh giá chiến lược 1.1.4.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược tổ chức Đây điểm khởi đầu hợp lý quản trị chiến lược tình hình Cơng ty loại trừ số chiến lược, chí giúp lựa chọn hành động cụ thể Mỗi tổ chức có nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, yếu tố khơng thiết lập viết cụ thể truyền thơng thức 1.1.4.2 Xét lại nhiệm vụ kinh doanh: Nhiệm vụ kinh doanh tạo lập ưu thế, chiến lược, kế hoạch việc phân bổ cơng việc Đây điểm khởi đầu cho việc thiết lập cơng việc quản lý thiết lập cấu quản lý Việc xem xét cho phép doanh nghiệp phác thảo phương hướng thiết lập mục tiêu 1.1.4.3 Nghiên cứu mơi trường để xác lập hội đe doạ chủ yếu Mục đích việc phân tích mơi trường bên ngồi để thấy hội mối đe doạ quan trọng mà tổ chức gặp phải từ nhà quản lý soạn thảo chiến lược nhằm tận dụng hội né tránh làm giảm ảnh hưởng mối đe doạ Mơi trường hoạt động doanh nghiệp phân chia thành hai loại: mơi trường vĩ mơ mơi trường vi mơ a Mơi trường vĩ mơ doanh nghiệp: Các yếu tố chủ yếu mơi trường vĩ mơ là: ™ Ảnh hưởng kinh tế: Các ảnh hưởng chủ yếu yếu tố kinh tế bao gồm: tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng, chu kỳ kinh tế, cán cân tốn, sách tài tiền tệ… ™ Ảnh hưởng luật pháp, phủ trị: Các yếu tố có ảnh hưởng ngày lớn đến hoạt động doanh nghiệp ™ Ảnh hưởng tự nhiên: Các ảnh hưởng yếu tố tự nhiên như: vấn đề nhiễm mơi trường, thiếu lượng, lãng phí tài ngun thiên nhiên, nhu cầu ngày lớn nguồn lực có hạn ™ Ảnh hưởng cơng nghệ: Ngày có nhiều cơng nghệ tiên tiến đời, tạo hội nguy tất ngành doanh nghiệp Sự phát triển cơng nghệ làm nên thị trường mới, kết sinh sơi sản phẩm làm thay đổi mối quan hệ cạnh tranh ngành làm cho sản phẩm trở nên lạc hậu b Mơi trường vi mơ doanh nghiệp: Mơi trường vi mơ yếu tố ngoại cảnh có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp Các yếu tố tạo áp lực cạnh tranh, gồm: đe doạ đối thủ nhập ngành, sức mạnh đàm phán nhà cung cấp, sức mạnh đàm phán người mua, đe doạ sản phẩm thay thế, cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành… Ta áp dụng mơ hình năm tác lực Michael E.Porter (1980) để xem xét mơi trường vi mơ doanh nghiệp: Các đối thủ tiềm tàng Nguy có đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh ngành Những người cung cấp Những Khả ép giá khách Khả ép giá nhà cung cấp khách hàng Sự cạnh tranh doanh nghiệp hàng Đe dọa SP, dòch vụ thay Những sản phẩm thay Hình 1.2: Mơ hình năm tác lực Michael E Porter 1.1.4.4 Kiểm sốt nội doanh nghiệp để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu: Theo Fred R.David, tồn cảnh nội doanh nghiệp bao gồm yếu tố chủ yếu như: quản trị, maketing, tài kế tốn, sản xuất, nghiên cứu phát triển, nguồn nhân lực hệ thống thơng tin ™ Quản trị: q trình gồm chức năng: Hoạch định: bao gồm tất hoạt động quản trị liên quan đến việc chuẩn bị cho tương lai như: dự đốn, thiết lập mục tiêu, đề chiến lược, phát triển sách, hình thành kế hoạch Tổ chức: bao gồm tất hoạt động quản trị tạo cấu mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm Những cơng việc cụ thể thiết kế tổ chức, chun mơn hố cơng việc, mơ tả cơng việc, chi tiết hố cơng việc, mở rộng kiểm sốt, thống mệnh lệnh, phối hợp, xếp, thiết kế cơng việc phân tích cơng việc Lãnh đạo: bao gồm nỗ lực nhằm định hướng hoạt động người, cụ thể lãnh đạo, liên lạc nhóm làm việc chung, thay đổi cách hoạt động, uỷ quyền, nâng cao chất lượng cơng việc, thoả mãn cơng việc, thoả mãn nhu cầu, thay đổi tổ chức, tinh thần nhân viên tinh thần quản lý Kiểm sốt: Liên quan đến tất hoạt động quản lý nhằm đảm bảo cho kết thực tế phù hợp với kết hoạch định Những hoạt động chủ ỵếu là: kiểm tra chất lượng, kiểm sốt tài chính, kiểm sốt bán hàng, hàng tồn kho, chi phí, phân tích thay đổi… ™ Marketing: Marketing mơ tả q trình xác định, dự báo, thiết lập thoả mãn nhu cầu, mong muốn người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ Theo Philips Kotler, marketing bao gồm cơng việc là: phân tích khả thị trường; lựa chọn thị trường mục tiêu; soạn thảo chương trình marketing – mix; tiến hành hoạt động marketing ™ Tài kế tốn: Lợi tài yếu tố định đến vị cạnh tranh Trên sở điểm mạnh, điểm yếu tài để xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp làm cho chiến lược mang tính khả thi làm thay đổi chiến lược Khi phân tích yếu tố tài chính, cần xem xét số quan trọng là: khả tốn, đòn cân nợ, số hoạt động, doanh lợi, lãi cổ phần, tăng trưởng… ™ Sản xuất – tác nghiệp: Sản xuất – tác nghiệp bao gồm tất hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành hàng hố dịch vụ Q trình quản trị sản xuất – tác nghiệp gồm 05 loại định (hay chức năng): quy trình (thiết kế hệ thống sản xuất vật lý), cơng suất (quyết định mức sản lượng tốt tổ chức), hàng tồn kho (quản trị mức ngun liệu thơ, cơng việc quy trình thành phẩm), lực lượng lao động, chất lượng ™ Nghiên cứu phát triển (R&D): Hoạt động R & D nhằm phát triển sản phẩm trước đối thủ cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm sốt tốt giá thành hay cải tiến quy trình sản xuất để giảm chi phí Chất lượng nỗ lực R&D doanh nghiệp giúp doanh nghiệp vững đầu làm doanh nghiệp tụt hậu so với đối thủ dẫn đầu ngành ™ Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng thành cơng doanh nghiệp Chiến lược dù có đắn đến đâu khơng thể mang lại hiệu khơng có người làm việc hiệu Do đó, doanh nghiệp phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho đạt mục tiêu đề Các chức quản trị nhân lực bao gồm: tuyển dụng, vấn, kiểm tra, chọn lọc, định hướng, đào tạo, phát triển, quan tâm, đánh giá, thưởng phạt, thăng cấp, thun chuyển, giáng cấp, sa thải ™ Hệ thống thơng tin: Hệ thống thơng tin nguồn lực quan trọng tiếp nhận liệu thơ từ mơi trường bên ngồi lẫn bên tổ chức, giúp theo dõi thay đổi mơi trường, nhận mối đe doạ cạnh tranh hỗ trợ cho việc thực hiện, đánh giá kiểm sốt chiến lược Ngồi ra, hệ thống thơng tin hiệu cho phép doanh nghiệp có khả đặc biệt lĩnh vực khác như: chi phí thấp, dịch vụ làm hài lòng khách hàng… 1.1.4.5 Thiết lập mục tiêu dài hạn: Mục tiêu dài hạn biểu thị qua kết mong đợi việc theo đuổi chiến lược Các chiến lược biểu thị biện pháp để đạt mục đích lâu dài Khung thời gian cho mục tiêu chiến lược phải phù hợp thường có thời hạn từ 02-05 năm Mỗi mục tiêu thường kèm theo thời gian gắn với số tiêu mức tăng trưởng vốn, mức tăng trưởng doanh thu, mức doanh lợi, thị phần… 10 1.1.4.6 Xây dựng lựa chọn chiến lược: Quy trình hình thành lựa chọn chiến lược gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: nhập vào Giai đoạn tóm tắt thơng tin nhập vào cần thiết cho việc hình thành chiến lược Ở ta xây dựng ma trận: ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) Giai đoại 2: kết hợp Các kỹ thuật sử dụng giai đoạn bao gồm: ma trận điểm mạnh – điểm yếu, hội – nguy (SWOT) Ma trận sử dụng thơng tin nhập vào rút từ hội đe doạ bên ngồi với điểm mạnh điểm yếu bên từ hình thành nên chiến lược khả thi lựa chọn Giai đoạn 3: định Giai đoạn bao gồm kỹ thuật – ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) Ma trận QSPM sử dụng thơng tin nhập vào rút từ giai đoạn để đánh giá khách quan chiến lược khả thi chọn lựa giai đoạn Ma trận biểu thị sức hấp dẫn tương đối chiến lược chọn lựa, cung cấp sở khách quan cho việc lựa chọn chiến lược riêng biệt 1.1.5 Các cơng cụ để xây dựng lựa chọn chiến lược 1.1.5.1 Các cơng cụ cung cấp thơng tin để xây dựng chiến lược a Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) tóm tắt đánh giá mặt mạnh mặt yếu phận kinh doanh chức Cơng ty Ma trận IFE phát triển theo 05 bước: Bước 1: Lập danh mục yếu tố thành cơng then chốt xác định q trình đánh giá nội doanh nghiệp Danh mục bao gồm từ 10 đến 20 yếu tố, gồm điểm mạnh điểm yếu Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (khơng quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho yếu tố Sự phân loại cho thấy tầm quan trọng tương ứng yếu tố thành cơng Cơng ty ngành Tổng số mức độ phân loại phải 1,0 Bước 3: Phân loại từ đến cho yếu tố, điểm mạnh 10 73 Bảo hiểm TNDS người kinh doanh vận tải hành khách,hàng hố dễ cháy nổ đường thủy nội địa hội để cơng ty khai thác thị trường Xóa bỏ hạn chế đăng ký máy,giảm thuế TTĐB thuế xuất ơtơ tiềm phát triển bảo hiểm xe giới Bảo hiểm bắt buộc người Việt nam du lịch lữ hành quốc tế có khung pháp lý để phát triển Luật du lịch có hiệu lực từ 01/01/06 Nghị định CP hướng dẫn Du lịch lữ hành ban hành thời gian tới Luật đầu tư Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/07/06 quy định doanh nghiệp phải mua bảo hiểm theo quy định pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm pháp triển sản phẩm Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng 8%/năm tạo cho bảo hiểm tăng trưởng mạnh Bảo hiểm y tế tự nguyện phép triển khai rộng rãi,các đơn vị bảo hiểm y tế đào tạo đại lý bà bán bảo hiểm từ đầu năm 2006 Đây lực lượng cạnh tranh liệt với bảo hiểm tai nạn người Theo lộ trình thực hiệp định nghị định thương mại Việt -Mỹ,một số quy định bảo hộ doanh nghiệp bảo hiểm nước kết thúc vào cuối năm 2006 Việt nam gia nhập WTO vào 10/10/06 cần mở rộng thị trường bảo hiểm,tăng cường hội nhập quốc tế tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh ngày cao Trình độ lực quản lý kinh tế thấp Nhu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày cao Sự quan liêu cửa quyền khu vực hành chánh cơng Tâm lý tiêu dùng người dân Việt Nam thấp Áp lực hiệu kinh doanh Tập qn bảo hiểm chưa có Xu hướng chuộng ngoại Dân số Việt nam 80 triệu người, thị trường lớn chưa khai thác hết Ngày nhiều cơng ty kinh doanh bảo hiểm đời Tổng cộng 73 3 9 9 3 9 3 9 6 6 6 2 4 2 4 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 4 1 1 300 305 74 Từ kết ma trận QSPM,căn vào số điểm hấp dẫn,kết phân tích tình hình họat động kinh doanh thực tế Bảo Minh kết hợp với yếu tố mơi trường bên ngòai,ta chọn chiến lược sau để thực hiện: ™ Giai đoạn 2006-2008 :trong giai đoạn Bảo Minh cần phải kết hợp điểm mạnh tận dụng hội mơi trường kinh doanh mang lại để củng cố khắc phục điểm yếu cơng ty.Qua Bảo Minh khẳng định vị tâm trí khách hàng,nâng cao lực cạnh tranh để chuẩn bị đối đầu với đối thủ nước ngồi.Bảo Minh cần tập trung vào chiến lược sau: - Chiến lược thâm nhập thị trường - Chiến lược dựa vào khách hàng - Chiến lược đổi quản lý để phát triển - Chiến lược phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hố sản phẩm - Chiến lược kết hợp phía sau - Chiến lược liên doanh liên kết ™ Giai đoạn 2009-2010: tiếp tục thực chiến lược để nhằm giữ vững thị phần để cạnh tranh với đối thủ doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi Bảo Minh cần thực thêm chiến lược sau: - Chiến lược phát triển thị trường - Chiến lược đa dạng hóa tăng trưởng - Chiến lược thương hiệu tiếng ™ Giai đoạn 2011-2015:Bảo Minh đứng vững thị trường có thương hiệu tiếng, để phù hợp với xu hội nhập Bảo Minh cần phải tiến hành thực thêm chiến lược sau: - Chiến lược quốc tế hố kinh doanh 3.3 Một số giải pháp thực chiến lược Bảo Minh đến năm 2015: 3.3.1 Giải pháp tái cấu nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm: 74 75 - Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm khách hàng thuộc phân đoạn thị trường mục tiêu để xây dựng chiến lược sản phẩm đắn kế hoạch thực cho nhóm,loại sản phẩm riêng biệt - Nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiểm mà thị trường Việt nam chưa triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm…Thực sách khuyến khích,hỗ trợ kèm việc triển khai sản phẩm - Rà sốt lại tồn danh mục sản phẩm bảo hiểm Cơng ty để có cải tiến,kết cấu lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường đặc thù Cơng ty - Đưa ý tưởng sáng tạo vào khâu thiết kế sản phẩm bảo hiểm nhằm khác biệt hố sản phẩm Bảo Minh với sản phẩm đối thủ canh tranh - Hòan thiện quy trình khai thác bồi thường cho nghiệp vụ bảo hiểm.Trong quy định áp dụng mức phí giảm phí cho đối tượng cụ thể - Hòan thiện quy tắc bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm,đồng thời bổ sung thêm điều khỏan mở rộng để phù hợp với nhu cầu thực tế khách hàng.Đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật,bảo hiểm tài sản,bảo hiểm cháy nổ bảo hiểm hàng hải - Bảo Minh kết hợp lực sẵn có với điều kiện kinh tế mơi trường bên ngòai để bước hòan thiện phát triển sản phẩm bảo hiểm phù hợp với giai đọan cụ thể: ¾ Giai đọan 2006-2008:Tiếp tục tập trung phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng khơng,bảo hiểm xe giới bảo hiểm tai nạn người.Xây dựng sách giá dịch vụ chăm sóc khách hàng tạo khác biệt với cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ khác.Đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm tài sản,bảo hiểm kỹ thuật,bảo hiểm cháy nổ bảo hiểm hàng hải.Nghiên cứu triển khai rộng rãi nghiệp vụ bảo hiểm du lịch,bảo hiểm tai nạn người,bảo hiểm xe giới cho tất đối tượng khách hàng ngòai nước.Tung sản phẩm nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm ¾ Giai đọan 2009-2010:Giữ vững thị phần nghiệp vụ bảo hiểm hàng khơng,bảo hiểm xe giới bảo hiểm tai nạn người.Bảo Minh có sách tài phù hợp để tạo mối quan hệ bền vững với nhà mơi giới 75 76 nhà tái nhằm tập trung phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tài sản,bảo hiểm kỹ thuật,bảo hiểm cháy nổ bảo hiểm hàng hải.Triển khai rộng rãi nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ cho tất đối tượng khách hàng tổ chức hay cá nhân.Thường niên tổ chức nghiên cứu thị trường để có giải pháp hữu hiệu sách giá cả,chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng,nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng ¾ Giai đọan 2011-2015:Giữ vững gia tăng thị phần nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống Bảo Minh.Tiếp tục triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mới.Tiến hành xuất bảo hiểm du lịch,bảo hiểm hàng hải thị trường nước ngòai,bước đầu triển khai thị trường nước Khu vực Đơng Nam Á 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: - Xây dựng giải pháp cung cấp dịch vụ khách hàng liên hồn đồng suốt thời hạn bảo hiểm,từ khâu khai thác,giám định,bồi thường tới dịch vụ giá trị tăng thêm sau bán hàng - Hồn thiện hệ thống đo lường thõa mãn khách hàng.Sự hài lòng khách hàng mang tính chủ quan khách hàng việc đo lường đánh giá tiêu gặp nhiều khó khăn.Nhưng tiêu quan trọng doanh nghiệp cạnh tranh mục đích cuối thu hút nhiều khách hàng thơng qua việc thỏa mãn tốt nhu cầu họ.Vì Cơng ty nên thường xun thơng qua họp sơ kết,tổng hợp nhận định nội bộ,qua xử lý tiếp xúc với khách hàng, đánh giá nhìn nhận khách hàng hình ảnh dịch vụ cơng ty,qua việc tiến hành nghiên cứu thị trường vấn khách hàng,chun gia ngành,th cơng ty nghiên cứu thị trường - Hồn thiện hệ thống giám sát cơng tác quản lý rủi ro, đề phòng,hạn chế tổn thất - Xây dựng,củng cố mạng lưới tiếp nhận khai báo tai nạn,giải bồi thường.Triển khai hệ thống tiếp nhận khai báo tai nạn thường trực 24/24 - Thiết lập đường dây nóng trung tâm dịch vụ khách hàng qua điện thoại nhằm giải đáp thắc mắc đưa ý kiến tư vấn cho khách hàng cách kịp thời vấn đề liên quan tới sản phẩm bảo hiểm Bảo Minh 76 77 - Chú ý cơng tác thương lượng,giảm vụ tranh chấp với khách hàng tồ án - Nhanh chóng,chính xác việc giải bồi thường,khiếu nại 3.3.3 Giải pháp mở rộng hệ thống kênh phân phối: - Đại lý bảo hiểm kênh phân phối hiệu quả.Mặc dù thời gian qua Bảo Minh phát triển mạng lưới đại lý rộng khắp nước, cơng tác quản lý mạng lưới đại lý chưa thực tốt.Phòng quản lý đại lý thành lập hai năm (từ năm 2004) chưa có kế hoạch quản lý cụ thể,chỉ đơn thống kê số lượng đại lý đơn vị thành viên quản lý ấn chỉ,ấn phẩm thực đào tạo đại lý mới.Do để phát triển mạng lưới đại lý có hiệu cần phải tiến hành cơng tác sau: ¾ Lập kế hoạch quản lý đại lý: • Trước tiên phải tiến hành điều tra khảo sát thị trường để xem xét khả thiết lập mạng lưới đại lý • Tiến hành lập kế hoạch quản lý: Việc lập kế hoạch quản lý phải sát thực để tránh lãng phí giảm bớt tính bất ổn cơng ty, đồng thời giúp cơng tác kiểm tra,giám sát đuợc dễ dàng.Cụ thể: phải lên kế hoạch xác định nguồn nhân lực cần có để đạt doanh thu bảo hiểm kế hoạch thời gian tới,xem xét mơ hình tổ chức mạng lưới đại lý,kế hoạch đánh giá,hình thức thưởng phạt đại lý.Kế hoạch quản lý phải lập cụ thể cho đơn vị thành viên ¾ Tổ chức quản lý đại lý: • Sau có kế hoạch quản lý đại lý,các đơn vị thành viên trực tiếp tiến hành tuyển dụng đại lý với tiêu chuẩn sau: o Tuổi : từ 22 tuổi trở lên o Trình độ: Tốt nghiệp phổ thơng trung học trở lên o Phẩm chất đạo đức tốt o Sức khoẻ tốt o Có khả giao tiếp o Tuỳ theo u cầu cụ thể đơn vị thành viên mà tiêu chuẩn thay đổi phải đạt mức u cầu tối thiểu.Ví dụ số nghiệp vụ bảo hiểm đòi hỏi phải có trình độ,nghiệp vụ chun mơn kinh nghiệm 77 78 bảo hiểm hàng khơng,bảo hiểm kỹ thuật,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm trách nhiệm… • Sau tuyển dụng đại lý,Trung tâm đào tạo Bảo Minh tiến hành đào tạo đại lý cấp chứng đào tạo đại lý • u cầu cơng tác quản lý đại lý phải phân tích cơng việc cách liệt kê tất cơng việc mà đại lý cần thực hiện, đồng thời phải “phân cơng cơng việc”qua việc thiết lập cấu giao cho đại lý.Tổ chức đội ngũ bán bảo hiểm theo khu vực địa lý.Do Bảo Minh có mạng lưới đại lý rộng khắp nên việc áp dụng mơ hình tổ chức tạo khả thâm nhập thị trường đẩy mạnh việc bán sản phẩm bảo hiểm Đồng thời phát kịp thời sản phẩm bảo hiểm tốt hay xấu địa phương định để từ có kế hoạch điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp ¾ Điều hành hoạt động mạng lưới đại lý:cơng tác điều hành cần tạo bầu khơng khí thuận lợi,tạo cho đại lý hội khả để họ có thu nhập thỏa đáng thăng tiến nghề nghiệp ¾ Kiểm tra đánh giá hoạt động đại lý thơng qua tiêu cụ thể sau: doanh thu phí bảo hiểm,số lượng khách hàng mới,năng suất khai thác… - Tăng cường sử dụng hệ thống mơi giới bảo hiểm chun nghiệp dịch vụ bảo hiểm lớn,phức tạp đòi hỏi tư vấn nghiệp vụ từ mơi giới - Ngồi cơng ty cần phải có sách tài cụ thể để phát triển kênh phân phối thơng qua tổ chức tín dụng,ngân hàng,hợp tác xã,trạm đăng kiểm,bệnh viện,trường học … - Xây dựng sách tài phù hợp cho đại lý cán quản lý đại lý cộng tác viên 3.3.4 Giải pháp xây dựng thương hiệu tiếng quảng bá hình ảnh Bảo Minh: - Việc xây dựng hình ảnh Bảo Minh chương trình quảng cáo Bảo Minh đến với khách hàng nước tiến hành thời gian qua.Tuy nhiên,những họat động mang tính chất đơn lẻ,hiệu đạt khơng cao.Trong bối cảnh nay,Bảo Minh cần phải củng cố thiện cảm,lòng tin,uy tín,sự gắn bó khách hàng truyền thống khách hàng tiềm 78 79 tương lai.Mục đích cuối việc xây dựng thương hiệu tiếng quảng bá hình ảnh Bảo Minh khách hàng phân biệt sản phẩm bảo hiểm Bảo Minh với sản phẩm bảo hiểm đối thủ cạnh tranh.Khách hàng chọn sản phẩm Bảo Minh trung thành với sản phẩm Bảo Minh - Để xây dựng thương hiệu tiếng Bảo Minh cần phải có yếu tố quan trọng sau: ¾ Nguồn vốn vững mạnh:dự kiến huy động tăng vốn điều lệ lên 760 tỷ đồng vào năm 2007 đạt 1.100 tỷ đồng vào năm 2010 ¾ Tình hình tài lành mạnh: Trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ đảm bảo mức độ an tòan hiệu quả.Sử dụng nguồn vốn nhàn rổi để đầu tư cách hiệu quả,đa dạng hóa danh mục đầu tư,tập trung vào đầu tư chứng khóan ngắn hạn.Quản lý tốt tình hình thu hồi cơng nợ tiết kiệm tối đa khỏan chi phí họat động kinh doanh ¾ Đội ngũ lãnh đạo: mạnh dạn thay đổi lãnh đạo có trình độ chun mơn lực lãnh đạo trẻ,năng động,có trình độ chun mơn cao có lực quản lý tốt.Cụ thể cơng ty thành viên,phòng khai thác liên tiếp hai năm liền có tình hình họat động kinh doanh hiệu phải mạnh dạn thay đổi lãnh đạo.Có sách ln chuyển lãnh đạo cơng ty thành viên để tạo điều kiện cho lãnh đạo phát huy hết lực quản lý thích nghi tốt với thay đổi mơi trường kinh doanh ¾ Đội ngũ nhân viên:Năng động,trình độ chun mơn cao,nhiều kinh nghiệm có phẩm chất đạo đức tốt,tinh thần làm việc tập thể tốt,phong cách làm việc đại ¾ Doanh thu thị phần ln tăng trưởng ¾ Hiệu họat động kinh doanh cao 3.3.5 Giải pháp tái cấu trúc cấu phòng ban để nâng cao lực kinh doanh: - Chun mơn hố phân cấp rõ ràng máy tổ chức,từ trụ sở Tổng Cơng ty tới cơng ty thành viên 79 80 - Phân định rõ trách nhiệm,quyền hạn nghĩa vụ phận nhằm nâng cao tính chủ động sáng tạo ý thức trách nhiệm cán cấp,tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy - Tập trung phát triển phận kinh doanh,coi kinh doanh trung tâm hoạt động,các phận khác có chức bổ trợ giúp đỡ cho phận kinh doanh hồn thành mục tiêu - Sắp xếp lại phòng chức Trụ sở cơng ty thành viên, đặc biệt rà sốt lại trình độ đánh giá lực lãnh đạo cơng ty thành viên.Ban điều hành phải có định mạnh dạn việc thay đổi cấp lãnh đạo người có lực trình độ chun mơn cao - Tại trụ sở Bảo Minh thành lập thêm phòng mới: ¾ Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm: ƒ Tổ chức nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa sản phẩm phù hợp ƒ Xây dựng quy trình phát triển sản phẩm ƒ Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm năm ¾ Phòng chăm sóc khách hàng ƒ Chương trình quản lý thơng tin khách hàng để thơng qua nhắc nhở hướng dẫn đơn vị thành viên tổ chức thăm hỏi,tặng q dịp lễ tết,sinh nhật,trong tư vấn đề phòng hạn chế tổn thất ƒ Tổ chức nghiên cứu thoả mãn khách hàng ƒ Nhân viên có trình độ chun mơn cao có nhiều kinh nghiệm thực tế để giải đáp thắc mắc khiếu nại khách hàng ƒ Tổ chức hội nghị khách hàng để tiếp thu ý kiến phản hồi loại sản phẩm bảo hiểm nhu cầu họ,hướng dẫn giải đáp thắc mắc khách hàng ¾ Phòng đề phòng hạn chế tổn thất: ƒ Xây dựng chương trình đề phòng hạn chế tổn thất cho khách hàng mục tiêu 80 81 ƒ Thường xun tổ chức kiểm tra cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất khách hàng ƒ Kiểm tra cơng tác điều tra rủi ro cán Bảo Minh đơn vị thành viên ƒ Tổng kết đưa học đề phòng hạn chế tổn thất - Phòng kế hoạch cần phải trọng đến cơng tác thống kê, thường xun kiểm tra giám sát việc nhập liệu số liệu khai thác bồi thường để cung cấp số liệu tương đối xác giúp Ban điều hành cơng ty đưa sách giá hợp lý có tính cạnh tranh, điều chỉnh kịp thời sai sót việc cấp đơn bảo hiểm giải bồi thường Đặc biệt số liệu thống kê xác kịp thời giúp Ban lãnh đạo cơng ty có kế hoạch việc trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ dự phòng bồi thường tương đối hợp lý an tồn,cơng ty có kế hoạch cụ thể nguồn vốn nhàn rỗi để lên kế hoạch đầu tư vốn hiệu - Phòng quản lý đại lý thành lập từ năm 2004,chưa phát huy hết chức nhiệm vụ ƒ Phòng quản lý đại lý cần phải thường xun thống kê theo dõi tăng giảm số lượng loại hình đại lý,doanh thu loại hình đại lý mang lại để từ xây dựng chương trình phát triển đại lý đào tạo đại lý cho đơn vị thành viên ƒ Tổ chức điều tra nghiên cứu nhu cầu đại lý để từ đưa sách hổ trợ đại lý hợp lý mang lại hiệu kinh doanh cao 3.3.6 Giải pháp cơng tác quản trị nguồn nhân lực thu hút nhân tài Bảo Minh: ™ Mỗi doanh nghiệp phải có khả nhận thức tận dụng hội cách đánh giá khai thác lợi mình,nắm bắt mơi trường kinh doanh,hiểu rõ tâm lý vị đối thủ cạnh tranh.Kinh doanh thành cơng đòi hỏi phải có lực quản lý,tức phải xác định rõ mục tiêu định số lượng nguồn lực đưa vào hoạt động.Các doanh nghiệp có nhiều nguồn lực,trong nguồn nhân lực yếu tố bản,quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh 81 82 Đặc biệt hoạt động kinh doanh bảo hiểm,quản trị nguồn nhân lực tỏ rõ cần thiết: ¾ Đặc thù ngành bảo hiểm ngành kinh doanh dịch vụ nên đội ngũ nhân viên bảo hiểm phải người có trình độ chun mơn nghiệp vụ,có kiến thức am hiểu vấn đề kinh tế-xã hội kỹ thuật liên quan đến nghề nghiệp ¾ Sản phẩm bảo hiểm sản phẩm trừu tượng,vì hoạt động kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn giới thiệu tung sản phẩm vào thị trường.Vì đội ngũ nhân viên có lực chun mơn tiếp cận khách hàng.Việc giới thiệu sản phẩm có thành cơng hay khơng nhờ vào khả lựa chọn người giao việc nhà quản trị ¾ Khách hàng bảo hiểm đa dạng loại hình bảo hiểm phong phú.Vì vậy,trình độ hiểu biết người dân bảo hiểm hạn chế việc kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn Để giải thích cho khách hàng hiểu rõ loại hình,nghiệp vụ bảo hiểm,giúp họ tránh nhầm lẫn lựa chọn tham gia bảo hiểm,cán bảo hiểm khơng cần có trình độ chun mơn mà phải có kinh nghiệm thực tế ¾ Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp chủ yếu từ việc sử dụng quỹ nhàn rỗi để đầu tư vốn.Vì cần phải lựa chọn nhân viên có trình độ chun mơn bảo hiểm đầu tư - Do đó,Bảo Minh cần phải xây dựng chiến lược nhân lực để đảm bảo thu hút sử dụng nhân lực có hiệu nhằm hồn thành mục tiêu mà cơng ty hướng tới - Tuyển dụng cán theo hình thức thi tuyển để lựa chọn người có lực phẩm chất đạo đức tốt.Việc tuyển dụng phải theo u cầu cơng việc.Trong trường hợp đặc biệt sử dụng hình thức xét tuyển để thu nhận cán phù hợp với u cầu cơng việc - Có sách thu hút nhân tài từ nhiều ngành lĩnh vực làm việc cho Bảo Minh - Có sách đãi ngộ thỏa đáng,cơng cho cán cơng nhân viên cơng ty.Chế độ lương bổng hợp lý giúp cho nhân viên làm việc có suất tỷ lệ người bỏ việc qua làm cho cơng ty khác thấp 82 83 - Sắp xếp,bố trí cán phù hợp với trình độ chun mơn,năng lực cán nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến lược cơng ty,tăng suất lao động - Tiêu thức để đánh giá lực cán hiệu chất lượng cơng việc - Thực việc ln chuyển cán lãnh đạo để tạo điều kiện cho người thực có khả phát huy lực - Chú trọng cơng tác đào tạo,cập nhật kiến thức cho cán cơng nhân viên thơng qua hình thức cử cán tham gia khố học tập trung sở đào tạo ngồi nước Trung tâm đào tạo Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh……Đặc biệt cạnh tranh gay gắt nay,doanh nghiệp đưa loại hình bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng u cầu khách hàng mặt đánh giá rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất cách khác quan,thì doanh nghiệp giành khách hàng chiếm lĩnh thị trường Điều cho ta thấy tầm quan trọng đội ngũ cán Bảo Minh cần phải có trình độ chun mơn cao kỹ thuật khai thác bảo hiểm giải bồi thường bảo hiểm - Xu hướng ngày nhiều cơng ty nước ngồi tham gia vào thị trường Việt nam,hoạt động bảo hiểm giao tiếp với nước ngồi ngày đòi hỏi nhu cầu giao tiếp ngoại ngữ tất yếu.Do Bảo Minh cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán cơng nhân viên - Xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên có đầy đủ phẩm chất,đạo đức tốt có tinh thần đồn kết kinh doanh để đưa Bảo Minh ngày phát triển bền vững 3.3.7 Giải pháp cơng nghệ thơng tin: - Đưa vào hoạt động hệ thống thơng tin quản trị khách hàng điện tử eCMR,hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp – khách hàng) cho sản phẩm bảo hiểm xe giới,con người,hàng hố sản phẩm khác có điều kiện,hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp – doanh nghiệp) với doanh nghiệp bảo hiểm,dịch vụ tài chính,ngân hàng,và nhà thầu phụ khác 83 84 - Quảng bá thương hiệu thiết lập kênh giao tiếp với khách hàng qua mạng Internet,chuẩn bị điều kiện cần thiết cho thương mại điện tử - Củng cố tăng cường hệ thống thơng tin tài chính-kế tốn,sẵn sàng mở rộng,hợp với hệ thống thơng tin tài chính-kế tốn đơn vị thành viên - Đưa vào hoạt động hệ thống thơng tin quản lý nghiệp vụ bảo hiểm(phát hành hợp đồng/đơn bảo hiểm,bồi thường,tái bảo hiểm) cơng ty thành viên có quy mơ hoạt động lớn - Củng cố hệ thống bảo mật,mở rộng khả kết nối cổng 3.3.8 Giải pháp mở rộng hoạt động đầu tư tài chính: - Chun nghiệp hố hoạt động đầu tư tài thơng qua việc thành lập Cơng ty chứng khốn Bảo Minh hạch tốn phụ thuộc - Đa dạng hố danh mục đầu tư,ngồi việc đầu tư vào thị trường tiền tệ tương lai đầu tư vào thị trường bất động sản,vừa nhằm mục đích sử dụng,vừa nhằm mục đích kinh doanh,trước mắt tập trung HCM,Hà Nội,Đồng nai Đà nẵng - Đầu tư cho tổ chức khách hàng Bảo Minh nhằm mục đích hỗ trợ khai thác bảo hiểm (hệ thống ngân hàng,các tổ chức tín dụng ) - Tăng cường rà sốt rủi ro tín dụng trước sau đưa định đầu tư để đảm bảo an tồn cho nguồn vốn đầu tư - Cân đối dòng tiền tạo từ hoạt động đầu tư tài với nhu cầu chi trả bảo hiểm để quản lý rủi ro cân đối tài sản trách nhiệm - Hoạt động đầu tư vốn đảm bảo theo ngun tắc:an tồn,sinh lợi đảm bảo tính khoản cao.Xây dựng danh mục đầu tư nên trọng đến đầu tư vào chứng khốn ngắn hạn - Việc thành lập nguồn vốn đầu tư từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ phải trích riêng cho loại nghiệp vụ bảo hiểm,việc tính tốn dự phòng phí phải dựa sở phí bảo hiểm gốc cam kết nhà bảo hiểm 3.4 Một số kiến nghò: 3.4.1 Về phía Nhà nước, Bộ Tài Chính Việt Nam: 84 85 - Hoạt động kinh doanh bảo hiểm khơng chịu tác động luật kinh doanh bảo hiểm mà chịu chi phối luật phổ thơng khác.Do hệ thống pháp luật Việt nam cần phải hồn chỉnh có tính ổn định cao để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói riêng hoạt động kinh doanh khác nói chung - Nhà nước cần phải có biện pháp quản lý ban hành thơng tư hướng dẫn cụ thể để nhằm tạo lập mơi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp chế độ tiền lương,tiền thưởng khoản mục chi hoa hồng,chi quản lý,chi phí khác liên quan,các mức phí nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể … - Nhà nước cần tăng cường quản lý mặt hoạt động cơng ty bảo hiểm.Tạo cầu nối liên lạc thường xun doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước - Tăng cường cơng tác đào tạo,phổ cập cho người dân kiến thức bảo hiểm,hồn chỉnh xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin đảm bảo khách quan cho đối tượng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Để bảo hiểm phát triển,Nhà nước cần có biện pháp nâng cao dân trí, ổn định cơng ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân - Chính sách tăng vốn để tăng khả tài cho Bảo Minh 3.4.2 Về phía Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt nam: - Hiệp hội bảo hiểm Việt nam thực chức cầu nối doanh nghiệp bảo hiểm với quan quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm,duy trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy hợp tác kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm - Hiệp hội cần phải mở rộng quy mơ hoạt động nữa,tạo mối liên kết doanh nghiệp bảo hiểm để đạt tiếng nói chung - Hiệp hội cần phát huy vai trò việc tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh mơi trường nghề nghiệp bảo hiểm ngày phát triển 3.4.3 Về phía Bảo Minh: 85 86 - Ngành bảo hiểm ngành dịch vụ,sản phẩm vơ hình,và người mua bảo hiểm khơng thật mong muốn kiện bảo hiểm xảy ra.Khách hàng tham gia bảo hiểm mong đợi Bảo Minh giải quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng kip thời,giữ cam kết với khách hàng,tạo tiện lợi cho khách hàng.Bảo Minh cần phải có nguồn vốn vững mạnh,tài lành mạnh,kinh doanh có hiệu - Con người nhân tố quan trọng việc định thành cơng Bảo Minh.Do Bảo Minh phải xây dựng tập thể cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao,phẩm chất đạo đức tốt tập thể đồn kết vững mạnh,trung thành với Bảo Minh - Bảo Minh cần củng cố phát huy nội lực kết hợp tận dụng hội bên ngồi để khắc phục điểm yếu né tránh khó khăn,rủi ro xảy ra,nhằm thực tốt chiến lược đề Đặc biệt Bảo Minh phải thường xun theo dõi điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với thay đổi bất thường thị trường 86 87 KẾT LUẬN Thật vậy,đời sống vật chất người dân Việt nam ngày cải thiện,con người ngày đòi hỏi nhiều nhu cầu sống,trong nhu cầu an tòan cá nhân tổ chức kinh doanh xã hội đặc biệt quan tâm.Bảo Minh mãi nơi cho khách hàng n tâm gởi gắm an tòan sống kinh doanh.Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế,Việt nam tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới,gần Việt nam tham gia vào WTO,những điều kiện tạo cho cơng ty bảo hiểm Việt nam hội khơng phần khó khăn thách thức.Ngày nhiều cơng ty bảo hiểm nước ngòai gia nhập vào thị trường bảo hiểm Việt nam,tình hình cạnh tranh diễn ngày khốc liệt.Do đó, muốn giữ vững khách hàng truyền thống gia tăng thị phần thân Bảo Minh phải động,sáng tạo,mạnh dạn thay đổi phong cách kinh doanh phù hợp với thời đại.Bảo Minh phải xây dựng chiến lược kinh doanh lựa chọn chiến lược tốt nhất,có tính khả thi cao hiệu để thực Qua q trình phân tích thực trạng họat động kinh doanh Bảo Minh phân tích yếu tố mơi trường bên ngòai ảnh hưởng tác động đến kết kinh doanh Bảo Minh.Tơi đề xuất lựa chọn chiến lược kinh doanh Bảo Minh Qua việc đề xuất chiến lược kinh doanh Bảo Minh,tơi mong muốn góp phần làm cho ngành bảo hiểm Việt nam ngày phát triển mạnh mẽ,uy tín thương hiệu bảo hiểm Việt nam nước khu vực Đơng nam Á nước giới biết đến.Tơi hy vọng chiến lược kinh doanh tơi đề xuất Bảo Minh áp dụng mang lại hiệu cao,góp phần thúc đẩy Bảo Minh phát triển ổn định bền vững,duy trì cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt nam 87
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015, Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015, Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015, CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC.TỔNG QUAN VỀ BẢOHIỂM VÀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH BẢOHIỂM VIỆT NAM, 1 Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược., 2 Giới thiệu sơ lược về Bảo hiểm:, CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG KINH DOANH CỦATỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH, 2 Mô hình tổ chức của BẢO MINH:, 3 Đánh giá các yếu tố môi trường tác động đến họat động kinh doanhcủa Bảo Minh, CHƯƠNG IIICHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH ĐẾN NĂM 2015, 1 Phương hướng hoạt động của Bảo Minh đến năm 2015:, 2 Chiến lược phát triển BẢO MINH đến năm 2015:, 3 Một số giải pháp thực hiện chiến lược của Bảo Minh đến năm 2015:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay