giáo án nhận biết tập nói gà trống gà mái mầm non 24 36 tháng

10 530 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:11

Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói Chủ điểm: Động Vật Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt Nhóm lớp: 25-36 tháng Thời gian: 15 -18phút Mục đích yêu cầu: 1/ Kiến thức: _Dạy trẻ nhận biết tập nói gà trống, gà mái, vịt _ Dạy trẻ biết đặc điểm gà, vịt như:  Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ  Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng  Con vịt: Chân có màng bơi nước, mỏ dẹp, vịt kêu cạp cạp Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com 2/ Kỹ năng: _Trẻ biết quan sát cách sử dụng nhiều giác quan thị giác, thính giác, xúc giác để nhận biết vật _ Nhận khác gà trống , gà mái, vịt qua tiếng kêu 3/ Ngôn ngữ: _ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ Dạy trẻ nói từ: gà trống, gà mái, vịt, mào gà, mỏ gà, chân gà, chân vịt _ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp dài, gà trống gáy ò ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ trứng, chân vịt có màng bơi nước Chuẩn bị: 1/ Học cụ _Mô hình: gà trống, gà mái,vịt _Tranh: gà trống, gà mái, vịt Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com _Băng nhạc : “Đàn gà sân”, “Một vịt.” 2/ Nội dung: _Âm nhạc: Bài hát “ Con gà trống” “Một vịt” “Đàn gà sân” Cách tiến hành Hoạt động cô trẻ Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Giới thiệu tạo cảm xúc cho trẻ Trẻ chơi tạo dáng Cô trẻ chơi tạo dáng làm tiếng kêu gà kêu tiếng kêu vật: trống, gà mái , gà trống – gà mái – vịt vịt Cô dẫn dắt trẻ đến xem mô hình, kết hợp cho trẻ quan sát Trẻ trả lời Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com đàm thoại trẻ:  Đố trẻ khu vườn Trẻ quan sát trả lời có gì?  Con mổ thóc con?  Thê scon gà mái làm gì? Trẻ hát vận động  Còn bơi theo nhạc “Con nước? gà trống” _Giờ tạm bịêt gà trống, gà mái vịt chơi nhé! _Cho trẻ vận động theo nhạc hát: “Con gà trống” Hoạt động hai: Cô hướng dẫn trẻ nhận biết tập nói Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com _Cô để tranh vịt lên bảng nỉ trẻ gà trống ( sau cô cất tranh gà mái vịt) Trẻ quan sát nói  Gà trống: theo cô _Đây gì? _Đây gà trống, gà trống có phần nào? (Cô kết hợp đàm thoại giới thiệu) _Đây đầu, mình, đuôi Chân thành _ Nhìn xem đầu gà trống có nữa? _Đây mào gà, nói đi: “ Mào gà” _Thế mào gà màu gì? Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com _Còn gì? _Đây mỏ gà,mỏ gà _Mỏ gà nhọn để mổ thóc _Đây gì? _Chân gà có móng nhọn để bới đất tìm giun Các bạn nói “ Chân gà có cựa” _Gà trống gáy _Các biết không, gà gáy vào buổi sáng để đánh thức người dậy _ Gà trống không đẻ được, lặp lại cô nghe  Gà mái: _ Thế có phải gà Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com trống không? Nó gì? _Đây gà mái, gà mái kêu nào? _ Cô tạo tình kêu “ cục tác, cục tác” hỏi trẻ kêu? Gà đẻ trứng nên kêu “cục tác, cục tác – đố trẻ gì? (cô đưa trứng)  Con vịt: _Đố gì? _Con vịt có đẻ trứng không? Con vịt có đây? (cô vào mỏ vịt) _Mỏ vịt dài dẹp _Vịt nào?mình bắt chước dáng vịt Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com nhé! _Lạch bạch, lạch bạch _Chỉ cho cô xem chân vịt đâu? _Chân vịt có màng, vịt bơi nước _Vịt kêu nào? _Cô cho trẻ làm tiếng vịt kêu “ Cạp, cạp cạp” Hoạt động 3: Luyện tập Luyện tập củng cố qua trò Trẻ chơi thực chơi, hát theo yêu cầu cô đưa Trò chơi: Tạo dáng  Cô tạo dáng gà vỗ cánh gáy ò ó o o, đố Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com gì?  Cô cho trẻ tạo dáng gà gáy, mào gà đầu,  Cô tạo tiếng gà mái cho trẻ nghe đố trẻ gì? Cô cho trẻ tìm trứng gà đẻ, sau cho trẻ xem trứng gà nói “Gà mái đẻ trứng”  Cô tạo dáng vịt bơi, đố trẻ gì? Và khuyến khích trẻ chơi nói “ cạp, cạp cạp” Trò chơi:Trò chơi tìm nhà kết hợp với hát  Các ơi, chơi nha Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com  Hát vận động theo “Một vịt”  Củng cố lại tiếng kêu dáng vịt  Cho trẻ vận động “ Đàn gà sân” Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án nhận biết tập nói gà trống gà mái mầm non 24 36 tháng, giáo án nhận biết tập nói gà trống gà mái mầm non 24 36 tháng, giáo án nhận biết tập nói gà trống gà mái mầm non 24 36 tháng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay