tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại “công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX

60 202 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:44

MỤC LỤC 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu TSCĐ XDCB GTGT TK CPCĐ BHXH BHYT NLĐ CNV BHTN Nội dung Tài sản cố định Xây dựng Giá trị gia tang Tài khoản Chi phí cố định Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Người lao động Công nhân viên Bảo hiểm thật nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hình thức kế toán nhật ký chung Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hình thức kế toán nhật ký sổ Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng ghi sổ Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hình thức kế toán nhật ký chứng từ Sơ đồ1.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Sơ đồ 2.2: Sơ tổ chức máy kế toán Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán công ty Bảng biểu: Bảng biểu 2.2.1: Kết hoạt động kinh doanh Bảng biểu 2.4.1: Bảng số lượng lao động cấu lao động công ty Bảng biểu 2.4.1: Chứng từ ghi sổ số 01 Bảng biểu 2.4.2: Chứng từ ghi sổ số 02 Bảng biểu 2.4.3: Chứng từ ghi sổ số 03 Bảng biểu 2.4.4: Chứng từ ghi sổ số 04 Bảng biểu 2.4.5: Chứng từ ghi sổ số 05 Bảng biểu 2.4.6: Chứng từ ghi sổ số 06 Bảng biểu 2.4.7: Chứng từ ghi sổ số 07 Bảng biểu 2.4.8: Chứng từ ghi sổ số 08 Bảng biểu 2.4.9: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng biểu 2.4.10: Sổ số Bảng biểu 2.4.11: Sổ số Bảng 2.4.1: Hệ thống thang lương, bảng lương Bảng 2.4.2: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Bảng 2.4.3: Các khoản phụ cấp lương, trợ cấp lương 3 LỜI NÓI ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Tiền lương phần thu nhập người lao động sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động Đối với doanh nghiệp tiền lương khoản chi phí sản xuất.Việc hạch toán tiền lương doanh nghiệp phải thực cách xác, hợp lý Tiền lương trả với thành lao động kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trình lao động Ngoài tiền lương mà người lao động hưởng khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ quỹ xã hội mà người lao động hưởng, thể quan tâm xã hội, doanh nghiệp đến thành viên doanh nghiệp Tiền lương vấn đề xã hội quan tâm ý ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương phần không nhỏ chi phí sản xuất Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý tạo động lực tăng suất lao động Tiền lương có vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn tổng số chi phí sản xuất doanh nghiệp.Vì doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động, công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương cần xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với người lao động tiền lương có ý nghĩa vô quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lương cụ thể trình phân phối cải vật chất người lao động làm Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động 4 đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm với công việc thực việc làm cần thiết Chính sách tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ thuộc tính chất hay loại hình kinh doanh doanh nghiệp “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX” với nhiệm vụ công ty cổ phần xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán ,đủ toán kịp thời ý nghĩa to lớn mặt kinh tế mặt trị Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần du thương mại sản xuất VINABOX” Trong thời gian thực tập làm báo cáo thực tập “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX”, em có hội điều kiện tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Nó giúp em nhiều việc củng cố mở mang cho em kiến thức em học trường mà em chưa có điều kiện để áp dụng thực hành 2.Mục đích nghiên cứu - Mục tiêu chung : Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX” Từ đó, để hiểu sâu lý thuyết có nhìn thực tế kế toán tiền lương khoản trích theo lương -Mục tiêu cụ thể + Tìm hiểu sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương + Phản ánh thực tế hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp + Đề nhận xét chung đề xuất số biện phát nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương vác khoản trích theo lương doanh nghiệp 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX” - Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX” 5 Thời gian chọn để nghiên cứu tháng năm 2016 số liệu năm 2013 2014 2015 4.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dùng phương pháp vấn, điều tra để tìm hiểu tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX” + Bảng tổng hợp lương + Bảng tính lương khoản trích theo lương 5.Kết cấu đề tài Gồm chương: Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX Cuối cùng, em xin gửi lời biết ơn trân trọng đến thầy giáo Th.s Phạm Anh Tuấn phòng kế toán “Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX “ giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Mặc dù em cố gắng nắm bắt, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế đơn vị thời gian thực tập kiến thức thân nhiều hạn chế nên chắn báo cáo tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để báo cáo em hoàn thiện 6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1.1.Khái niệm tiền lương Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tác động, biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt người Trong chế độ xã hội , việc sáng tạo cải vật chất không tách rời lao động Lao động điều kiện đầu tiên, cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, yêu tố nhất, định trình sản xuất Để cho trình tái sản xuất xã hội nói chung trình sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp nói riêng diễn thường xuyên, liên tục vấn đề thiết yếu phải tái sản xuất sức lao động, họ tham gia lao động sản xuất doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ Trong kinh tế hang hóa, thù lao lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương Như vậy, tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, nhân tố thúc đẩy để tăng suất lao động Đối với doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người la động yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sáng tạo Do vậy, doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu để tiết kiệm chi phí tiền lương Quản lý lao động tiền lương nội dung quan trọng công tác quản lý sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp, nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh Tổ chức hạch toán lao động tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tang suất lao động hiệu suất công tác Đồng thời tạo sở cho việc tính lương theo nguyên tắc phân phối theo lao động Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền 7 lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương trợ cấp BHXH nguyên tắc, chế độ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ giao, đồng thời tạo sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm xác 1.1.2.Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Trong doanh nghiệp, để công tác kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý toàn doanh nghiệp nhiệm vụ công tác kế toán phải dựa đặc điểm, vai trò đối tượng kế toán Kế toán tiền lương khoản trích theo lương không nằm qui luật Tính thù lao lao động toán đầy đủ tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động mặt kích thích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, đến chất lượng kết lao động mặt khác góp phần tính tính đủ chi phí giá thành sản phẩm, hay chi phí hoạt động Vì kế toán tiền lương khoản trích theo lương phải thực nhiệm vụ sau đây: - Theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp xác, đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động Tính toán khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản trợ cấp phải trả cho người lao động tình hình toán khoản cho người lao động Kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành sách chế độ lao động, tiền lương trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn việc sử dụng quỹ - Tính toán phân bổ khoản chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo đối tượng Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương, khoản trích theo lương chế độ - Lập báo cáo lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương khoản trích theo lương, đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu tiềm lao động, tăng suất lao động, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm sách chế độ lao động, tiền lương khoản trích theo lương 8 - Hướng dẫn, kiểm tra nhân viên hạch toán phân xưởng, phận sản xuất – kinh doanh, phòng ban thực đầy đủ chứng từ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết hạch toán nghiệp vụ lao động, tiền lương chế độ, phương pháp 1.2.Bản chất kinh tế tiền lương Tiền lương biểu tiền giá sức lao động, tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá Mặt khác điều kiện tồn sản xuất hàng hoá tiền tệ, tiền lương yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Ngoài tiền lương đòn bảy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động 1.3.Đặc điểm tiền lương - Tiền lương yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh, vốn ứng trước khoản chi phí giá thành sản phẩm - Trong trình lao động sức lao động người bị hao mòn dần với trình tạo sản phẩm Muốn trì nâng cao khả làm việc người cần phải tái sản xuất sức lao động Do tiền lương tiền đề vật chất có khả tái tạo sức lao động sở bù lại sức lao động hao phí, bù lại thông qua thoả mãn nhu cầu tiêu dùng người lao động - Đối với nhà quản lý tiền lương công cụ để quản lý doanh nghiệp Thông qua việc trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức để đảm bảo tiền lương bỏ phải đem lại kết hiệu cao Như người sử dụng sức lao động quản lý cách chặt chẽ số lượng chất lượng lao động để trả công xứng đáng 1.4.Các hình thức tiền lương 1.4.1.Hình thức tiền lương thời gian 9 Hình thức tiền lương theo thời gian thực việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn người lao động Tùy theo tính chất lao động khác nhaumaf ngành nghề cụ thể có thang lương riêng: thang lương nhân viên khí, thang lương công nhân lái xe, thang lương nhân viên đánh máy,…… Trong thang lương lại tùy theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn mà lại chia làm nhiều bậc lương, bậc lương có mức tiền lương định Đơn vị để tính tiền lương thời gian lương tháng, lương ngày lương Lương tháng quy định sẵn bậc lương thang lương Lương tháng thường áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất Lương ngày tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày số ngày làm việc thực tế tháng Mức lương ngày tính cách lấy mức lương tháng chia cho số ngày làm việc tháng theo chế độ Lương ngày thường áp dụng để trả lương lao động ngày hội họ, học tập làm nghĩa vụ khác làm để tính trợ cấp BHXH Mức lương tính cách lấy mức lương ngày chia cho số làm việc ngày theo chế độ Lương thường áp dụng để trả lương cho người lao động trực tiếp thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm Nhìn chung hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế mang tính chất bình quân, nhiều không phù hợp với kết lao động thực tế người lao động Vì trường hợp chưa đủ điều kiện thực hình thức tiền lương theo sản phẩm phải áp dụng tiền lương theo thời gian 1.4.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm * Khái niệm : Là hình thức trả lương theo số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm Hình thức trả lương theo sản phẩm thực có nhiều cách khác tùy theo đặc điểm, điều kiện sản xuất doanh nghiệp - Trả lương theo sản phẩm có thưởng: áp dụng cho công nhân trực tiếp hay gián tiếp với mục đích nhằm khuyến khích công nhân tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu Thưởng hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm 10 10 - Tổng số tiền lương bao gồm bảo hiểm, thuế phải trả cho người lao động Nợ TK 154 (QĐ 48) Nợ TK 642: 6421 (NV bán hàng) 6422 (NV QLDN) Có TK 334 - Trích bảo hiểm loại theo quy định (tính vào chi phí) 22% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%) Nợ TK 6422 Có TK 3383 (BHXH 18%) Có TK 3384 (BHYT 3%) Có TK 3389 (BHTN 1%) - Trích bảo hiểm loại theo quy định trừ vào tiền lương người lao động Nợ TK 334 (10,5%) Có TK 3383 (BHXH 8%) Có TK 3384 (BHYT 1,5%) Có TK 3389 (BHTN 1%) - Hạch toán kinh phí công đoàn: Nợ 6422: 2% (của mức lương làm trích bảo hiểm) Có 3382: 2% - Nộp khoản bảo hiểm theo quy định Nợ TK 3382 (KPCĐ 2%) Nợ TK 3383 (BHXH 26%) Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%) Nợ TK 3389 (BHTN 2%) Có TK 112 (34,5%) - Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có) Nợ TK 334 Có TK 3335 - Thanh toán tiền lương cho công nhân viên + Số tiền lương phải trả cho người lao động sau trừ thuế, bảo hiểm khoản khác Nợ TK 334 46 46 Mẫu số: 01a- LĐTL Đơn vị: Công ty cổ phần thương mại (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐsản xuất VINABOX BTC Bộ phận: Nhân viên kinh doanh Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Có TK 111, 112 - Tổng tiền thuế khấu trừ người lao động tháng quý + Nộp thuế Thu nhập cá nhân (Hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) Nợ TK 3335 Có TK 111, 112 + Nộp BH lên quan bảo hiểm Nợ TK 3383, 3384, 3389 Có TK 111, 112 2.4.3.3.Cách tính lương khoản trích theo lương a) Cách tính lương khoản trích theo lương * Hình thức trả lương theo thời gian Có hình thức trả lương: Hình thức 1: Lương tháng = Lương + Phụ cấp(nếu có)/ Ngày công chuẩn hang tháng x số ngày làm việc thực tế Hình thức 2: Lương tháng = Lương + phụ cấp(nếu có)/26 x ngày công thực tế làm việc Bảng chấm công; BẢNG CHẤM CÔNG Tháng năm 2016 Ngày15 tháng năm 2016 47 47 ST T HỌ VÀ TÊN Vũ Thị Ngàn Đào Xuân Hiệp Lê Văn Huy Lê Văn Quan g 10 1 14 21 H C X X X P X X C N C T X X X X X C N X X - X X X C N TG X X X P X X C N X X X X X X C N X X X X - X C N H C X X X X X X C N X X X X X X C N X X X X X X C N C T TG X X X X X X C N X X X X X X C N X X X X - X C N X H C X X X X X P C N X X C T X X X C N X X X X X X C N X TG X X X X X X C N P X X X X X C N X X X X X X C N X H C X X X X X X C N X X X X X X C N X X X X X X C N X TG X X X X X X C N X X X P X X C N X X X X X X C N X Người lập 48 Trưởng phận 48 • Giấy đề nghị tạm ứng *Hàng tháng công ty có hai kỳ trả lương vào ngày 15 ngày 30 - Kỳ I: Tạm ứng cho CNV người có tham gia lao động tháng - Kỳ II: Sau tính lương khoản phải trả cho CNV tháng doanh nghiệp Kế toán trừ số tiền tạm ứng trước toán nốt số tiền lại mà CNV lĩnh tháng - Khi muốn tạm ứng người có trách nhiệm phận lập giấy đề nghị tạm ứng gửi lên cho thủ trưởng đơn vị để xin xét duyệt Trong giấy đề nghị tạm ứng phải ghi rõ số tiền tạm ứng, lý tạm ứng Sau giấy đề nghị chuyển cho kế toán trưởng kế toán trưởng xem xét ghi ý kiến đề nghị Căn vào định thủ trưởng kế toán trưởng, kế toán toán lập phiếu chi kèm giấy đề nghị tạm ứng, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ 49 49 Giấy đề nghị tạm ứng Ngày 15 tháng năm 2016 Kính gửi: Ban giám đốc Tên là: Nguyễn Thành Trinh Địa chỉ: Trưởng phòng kinh doanh Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 5.700.000đ (Viết chữ): Năm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn Lý tạm ứng: Tạm ứng lương cho CNV Ngày 15 tháng năm 2016 • Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phiếu chi Nợ TK: 334 Có TK111 Phiếu chi Ngày 15 tháng năm 2016 Họ tên người nhận: Nguyễn Thành Trinh Địa chỉ: Trưởng phòng kinh doanh Lý tạm ứng: Tạm ứng lương kỳ I cho CNV tháng Số tiền: 5.700.000đ (Viết chữ): Năm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ) Năm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn • Bảng2.4.1: HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tháng 5/2016 50 50 Bảng 2.4.2: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng năm 2016 TK ghi có STT TK 334 TK 338 Tổng 338 Tổng Lương Phụ TK ghi nợ cấp TK 631 TK 642 TK 338 2.079.666 2.079.600 TK 154 5.388.060 5.388.060 TK 334 Cộng 3382 3383 3384 14.309.400 14.309.400 286.188 2.146.410 286.188 2.718.786 17.028.186 21.611.000 21.611.000 432.220 3.241.650 432.220 4.106.090 25.717.090 35.920.400 Khác 7.467.726 35.920.400 718.408 1.796.020 359.204 2.155.224 2.155.224 7.184.080 1.077.612 8.980.100 52.368.160 Ngày… tháng … năm… Người lập Kế toán trưởng ( ký, họ tên ) 51 ( Ký, họ tên ) 51 *Bảng khoản phụ cấp lương, trợ cấp lương Bảng 2.4.3: CÁC KHOẢN PHỤ CẤP LƯƠNG, TRỢ CẤP LƯƠNG Đơn vị tính: nghìn đồng Họ tên Chức vụ Xăng xe Điện thoại Nguyễn Kim Tuấn Giám đốc 500.000 500.000 Nguyễn Bá Thu Phó giám đốc 500.000 500.000 2.200.000 600.000 Đặng Minh Phương Kế toán trưởng 380.000 500.000 800.000 600.000 Doãn Thị Ngọc Châm Nhân viên 411.000 400.000 500.000 600.000 Nguyễn Thành Trinh TP vận tải 230.000 300.000 700.000 600.000 Đào Xuân Hiệp Vũ Thị Ngàn TP kinh doanh Phó phòng kinh doanh NV kinh doanh Trưởng xưởng Thợ hàn điện Thợ hàn điện Lái xe Lái xe 380.000 111.000 500.000 800.000 600.000 600.000 410.000 411.000 411.000 111.000 411.000 211.000 4.477.000 500.000 300.000 300.000 1.700.000 500.000 500.000 500.000 600.000 600.000 600.000 7.700.000 Lê Văn Quang Nguyễn Hồng Quân Lê Văn Huy Đặng Quang Tùng Đặng Văn Long Phạm Thành Tâm TỔNG CỘNG 400.000 400.000 4.600.000 Phụ cấp độc Trách nhiệm Ăn trưa hại 2.700.000 600.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 1.500.000 13.900.000 Công tác 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Hải Phòng, ngày 13/5/2015 Giám đốc ( Ký, họ tên) 52 52 Ghi 2.5 Đánh giá thực trạng tổ chức kê toán tiền lương khảon trích theo lương Công ty cổ phần thương mại sản xuât VINABOX 2.5.1.Ưu điểm Về công tác tính trả lương: Tiền lương khoản thu nhập khác người lao động tính toán xác, kịp thời, chế độ, chi trả thời hạn Các quỹ trích theo lương (BHXH BHYT, KPCĐ) tính đúng, tính đủ phân bổ đối tượng vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời ghi sổ cộng dồn, chuyển sổ xác Với hình thức trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm lương suất kích thích người lao động có lực hăng say làm việc, thu hút lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao Với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty áp dụng linh hoạt hình thức trả lương Cụ thể: Đối với lao động gián tiếp việc trả lương theo thời gian phù hợp Hình thức trả lương có ưu điểm dễ tính toán, dễ trả lương cho người lao động, phản ánh hiệu công việc khuyến khích người lao động chăm làm, hăng say làm việc Đối với lao động trực tiếp việc trả lương theo sản phẩm hợp lý, hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt số lượng lao động chất lượng lao động Đặc biệt phương án chia lương sản phẩm phân xưởng hợp lý công thúc đẩy tăng suất lao động *Về công tác kế toán Việc tổ chức công tác hạch toán kế toán Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINBOX tương đối tốt.Bộ máy kế toán tổ chức chuyên sâu, kế toán viên có trách nhiệm làm phần hành cụ thể nên phát huy tính chủ đạo, tạo điều kiện chuyên môn hoá nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác kế toán.Các phần hành kế toán có phối hợp chặt chẽ giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu thực dễ dàng, thuận lợi Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ cho phù hợp với phát triển Công ty Bộ máy kế toán thực đầy đủ chức mình: phản ánh, giám đốc trình hình thành vận động tài sản từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo tài Là doanh nghiệp có số lượng nghiệp vụ tương đối nhiều, loại hình doanh nghiệp đa dạng, trình độ nhân viên kế toán đồng đều.Vì vậy, Công ty chọn hình 53 53 thức Nhật ký chứng từ phù hợp Việc áp dụng hình thức sổ kế toán có tính cân đối, xác, thuận tiện, cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý kiểm tra cấp Về hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo kế toán Công ty áp dụng theo quy định Nhà Nước Hệ thống chứng từ kế toán tập hợp đầy đủ lưu trữ tốt, chứng từ đảm bảo hợp lý, hợp lệ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hạch toán, toán lương khoản trích theo lương đảm bảo đầy đủ, xác nhanh chóng *Về công tác hạch toán kế toán lao động- tiền lương khoản trích theo lương Nhìn chung công tác hạch toán kế toán lao động – tiền lương khoản trích theo lương Công ty thực cách chặt chẽ, chế độ kế toán Công ty áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm sản xuất – kinh doanh Công ty Các quy định Luật lao động tiền khoản trích theo lương Công ty chấp hành nghiêm chỉnh Công tác hạch toán lao động tiền lương không thực phòng kế toán mà phòng ban người lao động kiểm tra, đánh giá kết công việc mình, mức lương hưởng Công tác hạch toán kế toán nói chung, hạch toán lao động tiền lương nói riêng thực tốt chức cung cấp thông tin cho nhà quản lý cách xác, kịp thời, đầy đủ, xác định khoản chi phí nhân công phân bổ theo đối tượng 2.5.2 Hạn chế Một là: Cách tính lương cho người lao động gián tiếp Như phần thực trạng trình bày, cách tính lương mà Công ty áp dụng cho đội ngũ lao động gián tiếp Công ty chưa đáp ứng nguyên tắc phân phối theo lao động, chưa tính đến cách đầy đủ đòn bẩy kinh tế tiền lương việc kích thích phát triển sản xuất – kinh doanh, chưa phát huy hết khả sẵn có người lao động để tạo sản phẩm cho Công ty Cách tính lương chủ yếu dựa kinh nghiệm làm việc trình độ phân theo hệ số cấp bậc Nó không phản ánh trung thực khả lao động cụ thể người đây, người hoàn thành công việc lại có mức lương khác nhau, không tạo công lao động Hai là: Chế độ tiền thưởng 54 54 Tiền thưởng có ý nghĩa lớn người lao động Nếu sử dụng tiền thưởng hợp lý công cụ hữu hiệu giúp Công ty khuyến khích người lao động phát huy hết khả sáng tạo công việc, tăng hiệu sản xuất – kinh doanh Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX tiền thưởng chưa khai thác triệt để.Có hai hình thức thưởng thưởng thường xuyên thưởng định kỳ Công ty áp dụng hình thức thưởng định kỳ chưa thực thưởng thường xuyên Ba là: Phân bổ chi phí tiền lương năm Đối với quý I, II, chi phí tiền lương hạch toán vào khoản tiền lương, tiền phụ cấp, điều chỉnh tiền lương… thực tế phải trả cán công nhân viên Công ty quý Còn quý III chi phí tiền lương xác định vào dự toán toán lương năm trừ tổng chi phí tiền lương quý đầu năm Sang quý I năm sau, toán tiền lương tiến hành điều chỉnh Với cách xác định chi phí tiền lương cho quý III dẫn đến việc hạch toán chi phí tiền lương vào quý III cao so với quý khác giá thành sản phẩm quý III tăng cao dẫn đến sai lệch giá thành sản phẩm quý 55 55 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINABOX 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh tính chất công việc mà xây dựng chế độ quản lý hạch toán kế toán tiền lương khác Tuy nhiên, có thay đổi hình thái kinh tế xã hội, đặc thù sản xuất- kinh doanh nhu cầu người lao động nên chế độ tiền lương doanh nghiệp có tồn định, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn nỗ lực khắc phục tồn để ngày hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương doanh nghiệp Việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương nhằm đạt mục tiêu sau: + Tiền lương phải trở thành công cụ, động lực thúc đẩy sản xuất- kinh doanh phát triển, kích thích người lao động làm việc có hiệu cao + Tiền lương phải đảm bảo cho người lao động thoả mãn nhu cầu tối thiểu đời sống hàng ngày bước nâng cao đời sống họ + Cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu cho người lao động đối tượng quan tâm khác + Phát huy vai trò chủ động sáng tạo, trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động 3.2 Đánh giá chung công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX Trong chế thị trường gay gắt nay, doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân phải tìm cho hướng đắn để tồn phát triển, lĩnh vực thương mại vận tải biển Trong cạnh tranh khốc liệt Công ty nước có tiềm lực tài trình độ khoa học công nghệ đại, Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX trì sản xuất- kinh doanh mà làm ăn có hiệu Có điều nhờ vào máy lãnh đạo Công ty công nhân sản xuất động sáng 56 56 tạo, có biện pháp quản lý có hiệu cao Công ty đưa giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% Nhìn chung công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty hợp lý mang tính khoa học Chế độ lao động- tiền lương Công ty hình thành dựa quy định, sách lao động- tiền lương, Tổng Công ty bên cạnh bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm kinh doanh quản lý Công ty Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX, dựa kiến thức, vấn đề lý luận hạch toán kế toán trang bị nhà trường, em xin có số nhận xét sau: 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty thương mại sản xuất VINABOX Việc kích thích cần cù, sáng tạo người lao động yếu tố không nhỏ góp phần tăng hiệu sản xuất – kinh doanh Công ty, tiền lương đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, khuyến khích tạo mối quan tâm người lao động tới công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Với mặt hạn chế công tác hạch toán kế toán lao động – tiền lương Công ty thương mại sản xuất VINABOX , em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương, trả lương hạch toán kế toán tiền lương Quỹ trích theo lương - Thứ nhất: Về việc sử dụng kế toán máy Trong thời đại bùng nổ thông tin việc thu thập sử lý thông tin cách đầy đủ, xác, kịp thời cần thiết, đặc biệt thông tin tài Để làm điều này, Công ty cần phải tin học hoá máy hành nói chung phận kế toán nói riêng Đến thời điểm này, phòng kế toán sử dụng máy vi tính phương tiện lưu trữ thông tin Đó khiếm khuyết mà phòng kế toán cần phải khắc phục Bởi vậy, phòng kế toán chưa khai thác tiện ích thần kỳ máy vi tính như: truy cập liệu nhanh, xác, giảm nhẹ khối lượng công tác kế toán, tiết kiệm chi phí Chính Công ty nên sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán để giảm bớt khối lượng công việc thực thủ công 57 57 Việc ứng dụng phần mềm kế toán máy vào Công ty cần thiết, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu lao động, đảm bảo thông tin nhanh, xác Tuy nhiên, để ứng dụng phần mềm kế toán đòi hỏi Công ty phải mua phần mềm đào tạo nhân viên kế toán có kiến thức tin học sử dụng thành thạo phần mềm kế toán mua Đồng thời phải lựa chọn hình thức sổ kế toán khác phù hợp với đặc điểm sản xuất – kinh doanh Công ty hình thức Sổ Nhật ký chứng từ không phù hợp với kế toán máy Thứ hai: Về tiền thưởng Ngoài thưởng định kỳ Công ty nên nghiên cứu thực hình thức thưởng thường xuyên phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty như: + Thưởng tiết kiệm vật tư: tiêu thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu tiết kiệm vật tư đảm bảo quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động + Thưởng khuyến khích ngày công cao: Đối tượng thưởng bao gồm tất công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng Công ty Tiêu chuẩn để xét thưởng tháng quý phải phân hạng thành tích hoàn thành nhiệm vụ không nghỉ ngày công trừ công nghỉ phép, họp, học Hàng tháng đơn vị bình bầu gửi danh sách Phòng Tổ chức nhân sự, hệ số thưởng hàng tháng thay đổi phụ thuộc vào kết sản xuất – kinh doanh Công ty 58 58 KẾT LUẬN Vai trò công tác tiền lương doanh nghiệp vô quan trọng.Nó nhân tố định đến thành bại doanh nghiệp.Tiền lương có chức đòn bẩy kinh tế thúc đẩy phát triển.Tuy nhiên, phát huy mặt tích cực doanh nghiệp có sách tiền lương hợp lý Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX, em nhận thấy chế độ tiền lương việc hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vừa công cụ quản lý hữu hiệu, vừa chỗ dựa cho người lao động Vì vậy, Công ty cần phải hoàn thiện chế độ tiền lương công tác hạch toán tiền lương, khoản trích theo lương thông qua việc kết hợp chế độ tiền lương hành Nhà Nước đặc thù hoạt động kinh doanh Công ty Chuyên đề phản ánh khái quát tình hình sản xuất kinh doanh thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công tycổ phần thương mại sản xuất VINABOX: Những chế độ tiền lương hạch toán kế toán tiền lương sở để đưa nhận xét, kiến nghị thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương đơn vị Do trình độ kinh nghiệm hạn chế nên viết không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến thầy giáo để chuyên đề em thực có ý nghĩa Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Th.s PHẠM ANH TUẤN cô Phòng Tài – kế toán công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX giúp em hoàn thành chuyên đề TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 59 Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp – Đại học Kinh tế Quốc dân – GS.TS Đặng Thị Loan Các định, thông tư Bộ Tài Web: http://luanvan.net Chế độ kế toán doanh nghiệp – NXB tài Hà Nội Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp Lý thuyết thực hành kế toán doanh nghệp - NXB Tài Hà Nội Tài liệu, sổ sách, chứng từ Công ty cổ phần thương mại sản xuất VINABOX 60 60 [...]... tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu kiểm tra: 27 27 - Báo cáo tài chính - Báo cáo quản trị CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINABOX 2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX 2.1.1 Quá trình hình thành, pháttriển Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX là đơn vị chuyên sản xuất, sửa chữa,... chép và luân chuyển các chứng từ ban đầu về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương - Tính toán chính xác và thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp BHXH và các khoản trích nộp theo đúng quy định - Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào các đối tượng hạch toán chi phí - Tổ chức lập các báo cáo về lao động, tiền lương, ... khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công và các lương tiền lương của CNV của - Tiền lương, tiền công và các khoản khác đã trả cho CNV khoản khác còn phải trả cho CNV chức - Kết chuyển tiền lương công nhân viên chức chưa lĩnh Dư nợ (nếu có): số trả thừa cho CNV chức Dư có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác còn phải trả CNV chức Tài khoản 334 - Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp... về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động *Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền 14 14 thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động b.Kết cấu và. .. người (tập thể) hưởng lương sản phẩm và để xác định năng suất lao động 12 12 1.5 Lý luận tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.5.1 Nhiệm vụ kế toán Với ý nghĩa trên, kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép phản ánh kịp thời, chính xác số liệu về số lượng, chất lượng và kết quả lao động Hướng dẫn các bộ phận trong... - Tài khoản 3385 - Phải trả về cổ phần hoá: Phản ánh số phải trả về tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, tiền thu hộ các khoản phải thu và tiền thu về nhượng bán 15 15 tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp và các khoản phải trả khác theo qui định - Tài khoản 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn: Phản ánh số tiền mà đơn vị nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài... cấp 2: - Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên - Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả... 10 Xưởng sản xuất là chuyên sản xuất và lắp giáp nguyên vật liệu 11 Phòng đảm bảo chất lượng: Xây dựng chính sách và mục tiêu chất lượng công ty Tổ chức và thường xuyên xem xét hoạt động của hệ thống chất lượng Định kỳ tổ chức các cuộc họp kiểm tra xem xét các hệ thống chất lượng của công ty 2.1.5.Khái quát tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX Công ty tổ chức công... hợp lệ thu tiền nhập vào và chi ra Bảo quản tiền và lập báo cáo hàng ngày cho kế toán theo dõi Chịu trách nhiệm theo dõi quản lý toàn bộ lượng tiền mặt của công ty tại két sắt - Kế toán giá thành và tiền lương: Theo dõi tập hợp các chi phí để tính ra giá thành, tổ chức ghi chép phản ánh lên sổ sách kế toán đảm bảo tính chính xác của việc tính giá thành •Tính toán tiền lương, các khoản trích BHYT,...- Tiền lương trả theo sản phẩm lũy tiến: Là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với suất tiền thưởng lũy tiến theo mức độ hoàn thành định mức cho sản phẩm tính cho từng người hay một tập thể người lao động Ngoài ra còn trả lương theo hình thức khoán sản phẩm cuối cùng - Tiền lương khoán theo khối lượng công việc: tiền lương khóan được áp dụng đối với những
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại “công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX , tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại “công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX , tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại “công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX , LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINABOX, 1 Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINABOX

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay