PHÂN TÍCH kết QUẢ và HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và TIẾP vận TOÀN cầu năm 2015

88 287 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:42

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THU HUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU NĂM 2015 HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THU HUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ ; MÃ SỐ: D340120 CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG Người hướng dẫn: Ths Phạm Thế Hưng HẢI PHÒNG - 2016 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ người xung quanh Trong suốt khoảng thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời tri ân đến quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Nhất học kì cuối này, lời hướng dẫn, dạy bảo thầy cô em nghĩ đồ án tốt nghiệp em khó hoàn thiện Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Ths Phạm Thế Hưng nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp Trong trình hoàn thiện đồ án, bước đầu bỡ ngỡ thiếu kiến thức kinh nghiệm nên khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy cô để em rút cho kinh nghiệm hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung đồ án tốt nghiệp công trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn trực tiếp thầy Ths Phạm Thế Hưng Mọi số liệu trung thực nguồn tài liệu tham khảo dùng đồ án trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm qui chế đào tào hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên Phạm Thu Huyền MỤC LỤC MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐÔ ÁN FCL LCL ICC FIATA VIFFAS VCCI VLA EXW DDU/DDP DHL Hàng nguyên công Hàng lẻ Phòng thương mại quốc tế Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam Giao hàng xưởng Giao chưa nộp thuế/ nộp thuế Công ty vận chuyển bưu kiện quốc tế DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng thống kê số lượng lao động theo phận trình 1.1 19 độ nguồn nhân lực công ty năm 2015 Bảng so sánh lao động theo độ tuổi, giới tính chức 1.2 19 Công ty năm 2014 2015 Bảng tình hình thực số tiêu chủ yếu 30 Công ty Bảng phân tích tình hình thực tiêu chi phí theo 52 khoản mục Công ty Bảng phân tích tình hình thực tiêu doanh thu 64 Công ty Bảng phân tích tình hình thực tiêu lợi nhuận 72 Công ty DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hình Tên hình Trang Sơ đồ tổ chức Công ty 21 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi Nhưng hoạt động kinh doanh luôn có biến đổi biến động tình hình kinh tế trị xã hội Muốn kinh doanh có hiệu yêu cầu doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động phân tích kinh tế Phân tích kinh tế hệ thống liên quan đến nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc hoạt động kinh tế dựa tài liệu nghiên cứu Thông tin kinh tế nhằm đánh giá đắn, khách quan, tìm hiểu việc thực tiêu kế hoạch Nhà nước công ty Vạch rõ xu hướng phát triển quy luật phát triển tượng kinh tế, khả tiềm tàng chưa sử dụng từ đề biện pháp quản lý tốt Thông qua việc phân tích thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế có tác dụng nhằm đảm bảo lợi ích nhà nước, xã hội, công ty, thông qua việc phân tích kinh tế thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa khuynh hướng cục không lành mạnh, phổ biến kinh nghiệm tiên tiến, mở rộng sản xuất Qua tài liệu phân tích giúp công ty thấy mặt mạnh, mặt yếu mà đạo sản xuất quản lí tài xã hội thực cách có hiệu Chính phân tích kinh tế có vai trò quan trọng việc đạo lãnh đạo kinh tế Xuất phát từ vấn đề kiến thức lí thuyết em học môn Phân tích hoạt động kinh tế, em thực Đồ án tốt nghiệp nhằm phân tích kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Đông tài năm 2015 Đồ án tốt nghiệp em gồm có nội dung chính: + Phần 1: Lý luận chung phân tích hoạt động kinh tế + Phần 2: Nội dung phân tích + Phần 3: Kết luận kiến nghị PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 1.1 Cơ sở lý luận phân tích hoạt động kinh tế 1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh tế - Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gồm nhiều hoạt động hoạt động sản xuất, hoạt động thương mại, hoạt động tài chính… - Mỗi hoạt động kinh doanh lại gồm nhiều trình hoạt động sản xuất bao gồm trình cung ứng, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ; Hoạt động thương mại bao gồm trình mua hàng, dự trữ, bán hàng - Hoạt động kinh doanh chịu tác động nhiều nhân tố từ bên lẫn bên doanh nghiệp Nhân tố bên định giá cả, kết cấu sản phẩm; nhân tố bên sách thuế, cạnh tranh thị trường… - Do đó, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần phải đánh giá hoạt động, trình, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhận biết hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh tế trình phân chia tượng kinh tế - đối tượng phân tích (quá trình, điều kiện, kết kinh doanh) thành phận sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá khứ, dự báo xu hướng phát triển tương lai nhằm tìm biện pháp kinh doanh có hiệu Phân tích hoạt động kinh tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh tế Phân tích hoạt động kinh tế có ý nghĩa cho đối tượng sau: a Nhà quản trị doanh nghiệp - Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp thông tin sau + Kết thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh đạt mức độ nào, hoàn thành hay không + Khả tài mạnh hay yếu, toán nợ thu hồi nợ tốt hay không + Hiệu hoạt động kinh doanh tốt hay xấu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh + Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh + Năng lực tiềm tàng - Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cung cấp thông tin để nhà quản trị định kinh doanh tốt + Lập kế hoạch kinh doanh kỳ sau thích hợp + Chọn phương hướng, biện pháp kinh doanh có hiệu b Ngân hàng, nhà đầu tư - Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cung cấp cho nhà quản trị ngân hàng, nhà đầu tư thông tin: + Hiệu kinh doanh doanh nghiệp tốt hay xấu + Khả toán nợ doanh nhiệp cao hay thấp + Tỷ số nợ - quan hệ vốn vay vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, tỷ trọng loại vốn vay vốn chủ sở hữu tổng số vốn, biết doanh nghiệp vay nhiều hay so với vốn chủ sở hữu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh - Phân tích kết kinh doanh cung cấp để nhà đầu tư, ngân hàng định cho vay, đầu tư hay bán hàng chịu hay không c Cơ quan quản lý - Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho quan chức nhà nước thông tin doanh nghiệp + Hiệu kinh doanh doanh nghiệp tốt hay xấu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh - Cung cấp thông tin đề quan chức đưa biện pháp kiểm soát kinh tế, hoạch định sách kinh tế vĩ mô phù hợp cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 1.1.3 Mục đích phân tích hoạt động kinh tế - Đánh giá kết hoạt động kinh doanh, kết thực nhiệm vụ giao, chấp hành chế độ, sách nhà nước - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích - Xác định nguyên nhân dẫn đến biến động nhân tố - Đề xuất phương hướng biện pháp để cải tiến phương pháp kinh doanh,khai thác khả tiềm tàng doanh nghiệp nhằm nâng cao kết sản xuất kinh doanh 1.1.4 Nội dung phân tích hoạt động kinh tế Đối tượng phân tích hoạt động kinh tế cụ thể tiêu - Phân tích kết sản xuất kinh doanh + Phân tích tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh + Ví dụ: giá trị sản xuất, chi phí sản xuất, tiêu doanh thu, tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận - Phân tích yếu tố trình kinh doanh + Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Ví dụ: Chỉ tiêu nguyên vật liệu, tiêu suất lao động, tiêu số lượng lao động, số máy móc thiết bị… - Phân tích tài + Phân tích tiêu phản ánh tài sản, nguồn vốn, thu hồi nợ, tỷ số nợ -quan hệ vốn vay + Ví dụ: tiêu kết cầu nguồn vốn, tiêu vòng quay hàng tồn kho, tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu… 1.1.5 Nguyên tắc phân tích - Phân tích từ việc đánh giá chung, sau phân tích nhân tố - Phân tích đảm bảo tính toàn diện, khách quan - Phân tích thực mối quan hệ chặt chẽ với tượng kinh tế => thấy nguyên nhân phát triển tượng - Phân tích vận động phát triển tượng kinh tế => thấy xu hướng phát triển tính quy luật tượng - Phải sử dụng phương pháp phân tích thích hợp => thực mục tiêu phân tích 10 yếu tố chủ chốt mang lại doanh thu cao hoạt động kho bãi Đây nguyên nhân chủ quan tích cực => Đề xuất giải pháp: Để cạnh tranh với kho bãi khu vực, Đông Tài Global không ngừng ứng dụng phần mềm quản lí đại kho bãi, đáp ứng nhu cầu khách hàng - Vị trí kho tiện lợi cho vận chuyển hàng hóa tới cảng Hải Phòng, nội thành khu Công nghiệp Hệ thống kho bãi Đông Tài Global xây dựng gần cảng trụ sở hải quan nên thuận tiện cho việc rút ngắn khoảng cách, tiện lợi cho chủ hàng Nhờ vậy, năm 2015, kho bãi Đông tài trở thành điểm đỗ lí tưởng phục vụ cho nhu cầu gửi nhận hàng đối tác Đây nguyên nhân chủ quan tích cực => Đề xuất giải pháp: Duy trì hệ thống kho bãi, đặc biệt biện pháp quảng bá nhằm thu hút khách hàng chọn kho bãi Đông tài điểm đến cho hàng hóa Doanh thu từ hoạt động đóng hàng Consol Dong Tai Global nhà đại lí hàng đầu dịch vụ gom hàng lẻ (hàng consol) Việt Nam, đặc biệt khu vực phía Bắc nước Hàn Quốc, Trung Quốc , Nhật Bản số nước khu vực Asean Doanh thu từ hoạt động đóng hàng Consol năm 2015 có tăng nhẹ so với năm 2014, cụ thể tăng từ 23.333.503 (103 đồng) lên 39.115.526 (103 đồng), tăng lên 67,64% so với năm trước Tỷ trọng nhân tố tổng doanh thu giảm từ 21,77% xuống 17,99% Doanh thu từ hoạt động đóng hàng Consol ảnh hưởng đến tổng doanh thu, làm tăng tổng doanh thu 14,72% Sự biến động nguyên nhân sau: - Củng cố tuyến thực mở rộng thêm nhiều tuyến Nếu năm 2014, Dong tài Global tập trung vào tuyến thẳng Hàn Quốc, Hồng Kong, Thái Lan … tới năm 2015, tuyến cũ 74 mở rộng thêm nhiều địa điểm toàn Thế giới với chi phí tối thiểu thời gian ngắn Đem lại doanh thu từ hoạt động tăng cao Đây nguyên nhân chủ quan tích cực => Đề xuất giải pháp: Việc mở rộng tuyến nhờ phần lớn vào mối quan hệ làm ăn tốt Công ty với đối tác nước Công ty cần đẩy mạnh hoạt động marketing để thu hút tín nhiệm khách hàng nước Doanh thu khác Doanh thu khác khoản doanh thu không đáng kể tổng doanh thu Doanh nghiệp Khoản doanh thu khác Công ty có tăng nhẹ từ 329.095 (103 đồng) vào năm 2014 lên 486.184 (103 đồng) vào năm 2015, tăng lên 47,73% Tỷ trọng nhân tố nhỏ so với tổng doanh thu, khoảng 0,22% Doanh thu khác có ảnh hưởng làm tăng tổng doanh thu 0,15% Sự biến động nguyên nhân sau: - Thu tiền lãi đầu tư (Doanh thu từ hoạt động tài chính) Năm 2015, mở rộng qui mô kinh doanh Công ty nên công ty đầu tư vốn vào số dịch vụ chủ chốt đen lại hiệu cao mặt doanh thu Đây nguyên nhân chủ quan tích cực - Doanh thu từ dịch vụ khai thuê hải quan Đối với công ty xuất nhập việc sản xuất sản phẩm để buôn bán với nước vấn đề vận chuyển, toán hay thủ tục xuất nhập phải qua bên thứ ba Nắm bắt điều đó, năm 2015, công ty Đông tài đẩy mạnh dịch vụ khai thuê Hải quan với đội ngũ đào tạo am hiểu ngoại thương qui định xuất nhập loại hàng.Cùng với mối quan hệ tốt với chi cục Hải quan khu vực, Dong tài giúp đỡ khách hàng việc khai thuê nhanh chóng mức thuê phải nộp thấp Do doanh thu ngày tăng lên theo năm Đây nguyên nhân chủ quan tích cực => Đề xuất giải pháp: Hoạt động nhỏ lẻ chưa có nhân viên chuyên mảng khai thác Doanh nghiệp cần mở rộng dịch vụ 4.3 Kết luận Qua bảng phân tích tiêu doanh thu công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Đông Tài, ta nhận thấy tổng doanh thu doanh nghiệp năm 75 2014 tăng mạnh so với 2013, từ 107.171.698 (103 đồng) năm 2014 lên 217.449.135 (103 đồng) năm 2015 Chỉ tiêu tổng doanh thu bao gồm yếu tố: doanh thu từ hoạt động vận tải, doanh thu từ hoạt động kho bãi, doanh thu từ hoạt động đóng hàng Consol doanh thu khác Nhìn chung, tất loại doanh thu doanh nghiệp tăng lên Trong đó, mức tăng doanh thu từ hoạt động kho bãi mạnh nhất, tăng 217,47% so với năm 2014 Doanh thu khác chiếm tỷ trọng không đáng kể, không ảnh hưởng tới tổng doanh thu Trong yếu tố, doanh thu từ hoạt động vận tải có tỷ trọng lớn nhất, chiếm đến 49,33% tổng doanh thu doanh thu có mức độ ảnh hưởng lớn nhất, làm tăng tổng doanh thu lên 52,45% Nhìn chung, tổng doanh thu doanh nghiệp kì tăng chủ yếu số nguyên nhân sau đây: • Nguyên nhân chủ quan tích cực: Doanh nghiệp đầu tư thêm kho bãi để phục vụ hoạt động vận chuyển Đội ngũ nhân viên kho giàu kinh nghiệm tận tụy Lắp đặt hệ thống trang thiết bị đại, phần mềm quản lí kho Thu từ lãi đầu tư • Nguyên nhân khách quan tích cực: Vị trí kho bãi thuận lợi gần cảng, nội địa khu CN Doanh nghiệp nhận nhiều hợp đồng vận chuyển từ phía đối tác nước • Biện pháp Tạo mối quan hệ làm ăn ngày lên với đối tác, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động marketing Đầu tư tái cấu lại TSCĐ Mở lớp đào tạo nhân viên nâng cao tay nghề phục vụ cho công ty Ứng dụng CNTT quản lí vừa khoa học tiết kiệm nhân lực Đẩy mạnh dịch vụ khai thuê hải quan lập phòng chuyên mảng CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI 76 5.1 Mục đích, ý nghĩa 5.1.1 Mục đích phân tích - Đánh giá, kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch lợi nhuận doanh nghiệp, từ thấy thành tích kết đạt - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi nhuận từ có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, không ngừng nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp - Kiểm tra, đánh giá tình hình phân phối sử dụng lợi nhuận doanh nghiệp, qua thấy việc chấp hành chế độ sách phân phối sử dụng lợi nhuận 5.1.2 Ý nghĩa phân tích - Lợi nhuận tiêu chất lượng, phản ánh tổng hợp kết kinh doanh doanh nghiệp - Là tiêu quan trọng, định trình tái sản xuất mở rộng kinh tế quốc dân doanh nghiệp - Là tiêu tạo điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập tiêu dùng xã hội, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế - Đối với doanh nghiệp, tiêu định tồn doanh nghiệp, khẳng định khả cạnh tranh, lĩnh doanh nghiệp kinh tế 5.2 Nội dung phân tích 5.2.1 Lập bảng phân tích 5.2.2 Đánh giá chung Sau thu thập tính toán số liệu, ta bảng tính Qua bảng phân tích tình hình thực tiêu lợi nhuận công ty TNHH TM & TVTC Đông Tài, ta nhận thấy chia thành nhóm chính: 77 Nhóm 1: Nhóm tiêu tài - Tổng doanh thu - Tổng chi phí - Tổng lợi nhuận + Lợi nhuận trước thuế + Lợi nhuận sau thuế Nhóm phản ánh kết hoạt động công ty Nhóm 2: Vốn - Vốn sản xuất kinh doanh - Vốn chủ sở hữu Nhóm phản ánh toàn tài sản hữu hình tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lời Nhóm 3: Tỉ suất lợi nhuận - Tỉ suất lợi nhuận theo doanh thu - Tỉ suất lợi nhuận theo chi phí - Tỉ suất lợi nhuận theo vốn SXKD - Tỉ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu Nhóm phản ánh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, qua đánh giá chất lượng, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà hoạch định sách đưa định phù hợp với thực tiễn Từ bảng phân tích cho ta thấy, tình hình lợi nhuận công ty có biến động hai kì Đầu tiên nhóm tiêu tài phân tích trên, ta nhận thấy kết hoạt động kinh doanh công ty Đông tài có xu hướng tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu chiến lược mở rộng kinh doanh công ty Thứ hai, ta xem xét đến nhóm tiêu vốn Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ nguồn vốn tự bổ sung) ổn định năm 2014 2015 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh tăng nhẹ năm, năm 2014 1.245.725 (103 đồng) lên 1.539.817 (103 đồng) năm 2015 78 Cuối nhóm tiêu tỉ suất lợi nhuận Tỉ suất lợi nhuận doanh thu phản ánh đồng doanh thu mang lại đồng lợi nhuận Tuy nhiên tỉ suất lợi nhuận doanh thu công ty năm 2015 giảm so với năm trước, từ 0,366 % xuống 0,203 % cho thấy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm chưa tốt Tỉ suất lợi nhuận chi phí phản ánh đồng chi phí bỏ thu đồng lợi nhuận Năm 2014, tỉ suất lợi nhuận chi phí 0,367 % giảm xuống 0,204 % năm 2015 Chỉ tiêu giảm cho thấy doanh nghiệp phải bỏ lượng chi phí lớn không hợp lí mà thu lợi nhuận không tương xứng với Tỉ suất lợi nhuận vốn sxkd phản ánh 100 đồng vốn kinh doanh thu đồng lợi nhuận Tỉ suất năm 2015 đạt 28,79 % giảm so với năm 2014 2,69% Tỉ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu cho biết 100 đ vốn chủ sở hữu công ty tạo đồng lợi nhuận Tỉ suất năm 2014 2015 mang giá trị dương cho thấy công ty làm ăn có lãi Nhìn chung, qua số nhóm tiêu bảng phân tích tình hình thực lợi nhuận công ty Đông tài ta nhận xét sau: Mặc dù tiêu tài doanh thu, chi phí, lợi nhuận tăng xét mặt tỉ suất thấy hiệu hoạt động kinh doanh công ty năm 2015 có suy giảm so với năm 2014 Việc đẩy mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại doanh thu lợi nhuận lớn, chi phí bỏ lớn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ 79 3.1 Kết luận 3.1.1 Kết luận tượng kinh tế Qua nội dung phân tích kết hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Đông Tài, ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 khả quan năm 2014 Đối với phân tích tình hình sản xuất kinh doanh hầu hết tiêu có biến động tăng có tổng số lao động thuế TNDN giảm Đối với tiêu chi phí theo khoản mục, Tổng chi phí tăng mạnh Năm 2014, tổng chi phí đạt 106.779.575 (103 Đ), năm 2015 đạt 217.005.896 (103 Đ), đạt 203,23% so với năm 2014 Bội chi tuyệt đối 110.226.321 (103 Đ) bội chi tiết kiệm 350.138 (103 Đ) Đối với tiêu doanh thu, tổng doanh thu có biến động tăng Cụ thể, tổng doanh thu năm 2014 107.171.689 (103 đồng), năm 2015 217.449.135 (103 đồng), đạt 202,89 % so với năm 2014, tương đương mức tăng tuyệt đối 110.277.437 (103 đồng) Còn tiêu tỷ suất lợi nhuận, qua phân tích cho biết tỷ suất lợi nhuận hoạt động vận tải tính doanh thu, chi phí vốn SXKD có biến động giảm so với năm 2014 3.1.2 Kết luận nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân gây biến động tượng trên, số nguyên nhân phải kể đến là: - Nguyên nhân khách quan: + Tiền thân Đông tài Global văn phòng đại diện Dongsue Logistics + Chính sách Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu 80 + Chuyên gia nước cử đến nghiên cứu làm việc + Địa điểm giao hàng nằm sâu nội địa + Áp lực cạnh tranh từ Công ty ngành khác + Giá xăng dầu thị trường tăng mạnh + Nhận nhiều hợp đồng vận chuyển sâu nội địa - Nguyên nhân chủ quan: + Vị trí Công ty kho bãi thuận tiện + Không ngừng nâng cao vị lòng khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ + Áp dụng hệ thống CNTT quản lí doanh nghiệp + Đầu tư thêm xe đầu kéo xe tải phục vụ nhu cầu khách hàng ngày tăng + Thực tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động + Xóa bỏ phòng hành nhân + Khối lượng vận chuyển hàng tăng lên + Bảo dưỡng xe vận hành nhiều + Quản lí kho chuyên nghiệp qua phần mềm + Mở rộng thêm nhiều tuyến + Thu từ tiền lãi đầu tư 81 + Thu từ dịch vụ khai thuê Hải quan 3.2 Kiến nghị Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thực mục tiêu kế hoạch đề năm 2016, công ty cần có biện pháp sau: - Luôn có sách lương thưởng, cử nước ngoài, thăng chức… kích thích tinh thần suất lao động công nhân - Thưởng phạt công bằng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động - Không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề cho nhân viên công tác quản lí lao động thông qua khóa học chuyên môn ngắn hạn - Sử dụng chiến dịch quảng bá, maketing đối tượng, thời điểm, không lạm dụng vừa tốn phản tác dụng - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường - Để mở rộng sản xuất, Công ty cần có biện pháp marketing quảng bá thương hiệu Thêm vào việc cần phải đảm bảo hình ảnh công ty thị trường, lượng hàng hóa tăng tỉ lệ với số đơn hàng đặt theo làm tăng doanh thu cho công ty - Hiện tình hình kinh doanh uy tín công ty có nhiều lợi Biết đáp ứng yêu cầu khách hàng hơn, nguyên tắc kinh doanh mà doanh nghiệp cần phải hiểu rõ Để tiếp tục trì lợi có Công ty cần có sách thống cấp bậc, phòng ban công ty để phối hợp thực ăn khớp Đảm bảo lợi ích cho khách hàng có trì lượng đơn hàng ổn định cho dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác thị trường - Công ty cần phải đảm bảo mức lương, nhu cầu dành cho công nhân cách tốt Tuy nhiên việc tăng số lượng công nhân cần đảm bảo chất lượng, cần phải thải loại nhân công tay nghề ý thức làm việc kém, qua giảm chi phí nhân công không cần thiết làm ảnh hưởng đến tổng chi phí 82 - Hiện nước tiến hành công nghiệp hóa để thực chủ chương đường lối quốc gia xu hướng giới công ty phải nâng cấp trang thiết bị phù hợp Những máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu doanh nghiệp nên thay thế, từ doanh nghiệp tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao suất sản xuất máy móc Đồng thời sử dụng phương pháp tính khấu hao hợp lý tránh trưòng hợp máy móc chưa khấu hao hết giá trị sử dụng thấp - Chi phí tăng mở rộng sản xuất để sản xuất có hiệu doanh nghiệp cần tiết kiệm đối đa khoản chi phí không cần thiết Sử dụng máy móc hết công suát chí vượt công suất ý tưởng tốt Điều giải tạm thời vấn đề công ty Để sản xuất hiệu quan trọng phải nâng cao suất lao động Nâng cao ý thức làm việc giờ, sử dụng thiết bị có trách nhiệm, nên tắt không sản xuất để tránh lãng phí vừa đề giảm hao mòn máy móc Những máy móc cũ vận hành không an toàn tiêu tốn điện công ty nên có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ để đảm bảo an toàn lao động, sử dụng lâu cho suất nên thay công nghệ tiêu tốn điện mà hiệu cao 3.3 Định hướng tương lai Chứng tỏ sức mạnh nội tại, lực để đáp ứng yêu cầu thị trường Phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng chủ yếu chuyên mảng riêng lẻ Thay đổi nhanh nhận thức logistics Luôn tính toán phương án hiệu cho hoạt động kinh doanh đặc biệt yếu tố tác động đến chi phí cạnh tranh 83 Phát triển theo mô hình cung ứng dịch vụ 3pl, 4pl nhắm vào phân khúc thị trường nước ngoài, khách hàng có nhận thức logistics đầy đủ, nhu cầu sử dụng logistics trọn gói, khách hàng chưa nhận thức đầy đủ hoàn toàn chưa có nhận thức logistics nước quốc tế Ngoài việc cung ứng dịch vụ đơn lẻ cho công ty nước, đầu tư sở hạ tầng, công nghệ, dịch vụ gia tăng giá trị, quy chuẩn chất lượng tiêu chuẩn quốc tế Tư vấn cung cấp giải pháp linh hoạt, đồng hành, chia sẻ bước đào tạo hoàn thiện hệ thống doanh nghiệp nước theo lộ trình hợp lý, hiệu phù hợp với thực trạng doanh nghiệp Dần trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics có uy tín, chất lượng doanh nghiệp nội địa, công ty liên doanh, công ty nước hoạt động việt nam sử dụng dịch vụ đánh giá cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Ts Nguyễn Quang Hùng (Chủ biên), Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Tài Chính 2010 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Viễn Đông năm 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Viễn Đông năm 2014 Thuyết minh báo cáo tài công ty TNHH thương mại tiếp vận toàn cầu Viễn Đông năm 2014 \ 84 NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ, cố gắng sinh viên trình thực Đồ án/khóa luận: Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề mặt: lý luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh vẽ): 85 Chấm điểm giảng viên hướng dẫn (Điểm ghi số chữ) Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Giảng viên hướng dẫn 86 ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp mặt: thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý thuyết, vận dụng vào điều kiện cụ thể, chất lượng thuyết minh vẽ, mô hình (nếu có) …: Chấm điểm người phản biện (Điểm ghi số chữ) Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Người phản biện 87 88 [...]... năng của của doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp trên cơ sở những nguyên nhân và xây dựng định hướng phát triển trong tương lai 1.4.2.3 Báo cáo kết quả phân tích 19 20 PHẦN II: NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI 1.1 Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 1.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương. .. tế - Phân tích chuyên đề: Phân tích 1 nội dung của hiện tượng kinh tế 18 1.4.1.4 Căn cứ phạm vi phân tích - Phân tích điển hình: phân tích 1 đơn vị - Phân tích tổng thể: phân tích toàn bộ doanh nghiệp 1.4.2 Tổ chức phân tích 1.4.2.1 Chuẩn bị - Lập kế hoạch phân tích: Xác định nội dung, phạm vi, mục đích và thời gian phân tích Phân công người thực hiện - Thu nhập, kiểm tra và xử lý số liệu: kế hoạch,... lý - Phân tích sau kinh doanh: đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành kế hoạch và dự báo, tìm biện pháp cho kì tiếp theo 1.4.1.2 Căn cứ thời hạn - Phân tích thường xuyên: phân tích khi cần thiết, phục vụ thông tin kịp thời cho nhà quản lý - Phân tích định kì: phân tích theo thời hạn đã ấn định trước 1.4.1.3 Căn cứ nội dung - Phân tích toàn bộ: phân tích tất cả nội dung của hiện tượng kinh tế - Phân tích. .. cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tài liệu hạch toán… 1.4.2.2 Trình tự tiến hành phân tích a Xây dựng công thức và bảng biểu phân tích - Lập phương trình kinh tế - Xác định đối tượng phân tích - Lập bảng phân tích b Phân tích - Đánh giá chung - Phân tích chi tiết từng nhân tố: + Chủ thể, thời gian, biến động, địa điểm, nguyên nhân + Kết luận nguyên nhân chủ quan, khách quan, tiêu cực, tích cực c Kết. .. và tác động như một tất yếu ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp: giá cả thị trường, thuế suất - Căn cứ theo tính chất của nhân tố: + Nhân tố số lượng: phản ánh qui mô sản xuất và kết quả kinh doanh + Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất hoạt động của quá trình, kết quả kinh doanh - Căn cứ theo xu hướng tác động: + Nhân tố tích cực: là nhân tố có tác động tốt làm tăng quy mô kết quả sản xuất. .. đốc và báo cáo kết quả thực hiện cho giám đốc Giám đốc kinh doanh: Nguyễn Trọng Nghĩa 28 - Email: nghia@globalnetwork.com.vn - Mobile: 84-987 138387 - Nhiệm vụ: Quản lý và điều phối mọi công việc và toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty theo chiến lược kinh doanh của công ty và theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Trưởng phòng khai thác, vận tải: Nguyễn... nhất cho các loại hình xuất nhập khẩu 1.2 Giới thiệu về cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp Cơ sở vật chất kĩ thuật là nền tảng, là cơ sở để sản xuất kinh doanh nhằm phản ánh được năng lực hiện có của doanh nghiệp Vì vậy để đạt được hiệu quả kinh doanh cao đòi hỏi doanh nghiệp cần phải trang bị CSVCKT đầy đủ phù hợp với tình hình kinh doanh Hiện trụ sở chính của công ty TNHH TM& TVTC Đông Tài... vụ: Lên kế hoạch kinh doanh của Phòng vận tải đảm bảo doanh thu cho nhân viên lái xe; lên kế hoạch PR, tìm kiếm khách hàng về cho công ty; quản lý toàn bộ nhân viên lái xe và cán bộ phòng kinh doanh vận tải; trực tiếp lên kế hoạch đào tạo cho những nhân viên lái xe mới khi vào công ty; là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng vận tải; xử lý những biên bản vi phạm của lái xe và tìm ra nguyên... nghề kinh doanh: Hiện nay, Công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực giao nhận và kết hợp logistics toàn cầu • Vận tải hàng không • Vận tải biển • Kho vận • Vận tải đường bộ nội địa • Hàng dự án • Thủ tục hải quan • Kiểm hóa và giám sát • Đóng gói, xếp dỡ, bao kiện Hiện công ty đang là thành viên của các tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam: FIATA, KIFFA, ICC, WCA, GWHAR, VIFFAS, VCCI, VLA, Hội doanh. .. ngày càng phát triển do vậy mà các doanh nghiệp giao nhận, các công ty Logistics đang mở rộng và tăng lên rất nhiều Như vậy sự cạnh tranh giữa các công ty là rất lớn và Đông Tài không nằm ngoài vòng quay của sự cạnh tranh đó, điều đó đòi hỏi công ty phải tiếp tục nâng cao trình độ và làm việc hiệu quả hơn nữa để công ty tiếp tục phát triển và có lợi nhuận cao Công ty chưa đẩy mạnh hoạt động marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ và HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và TIẾP vận TOÀN cầu năm 2015 , PHÂN TÍCH kết QUẢ và HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và TIẾP vận TOÀN cầu năm 2015 , PHÂN TÍCH kết QUẢ và HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và TIẾP vận TOÀN cầu năm 2015 , PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, 1 Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp:, Hiện công ty đang là thành viên của các tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam: FIATA, KIFFA, ICC, WCA, GWHAR, VIFFAS, VCCI, VLA, Hội doanh nghiệp trẻ Hải Phòng, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI NĂM 2015., CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ THEO KHOẢN MỤC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI NĂM 2015., 2 Nội dung phân tích., - Qua phân tích chi tiết chỉ tiêu doanh thu có thể xác định được lợi thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực nào, lĩnh vực nào chưa được khai thác tốt để từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể và hợp lí nhằm thu được doanh thu lớn cho doanh nghiệp., CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU ĐÔNG TÀI, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay