Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty cổ phần toa xe hải phòng

116 237 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn Ths.Đinh Thị Thu Ngân Cô tận tình hướng dẫn, bảo em hoàn thiện luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô tổ môn Tài nhận xét góp ý cho luận văn em hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô bác, anh chị phòng Kế toán thống kê công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Các cô chú, anh chị củng cố cho em kiến thức thực tế quan trọng giúp em hiểu kiến thức kế toán- tài mà theo học Tất hành trang cần thiết cho nghiệp em sau tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 23 tháng năm2016 Sinh viên Phạm Thị Thanh Phương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Ths Đinh Thị Thu Ngân Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH BVQS ĐĐ- KCS ĐHĐCĐ GTGT HĐQT KTCN- TK MĐAH PX TNDN TSCD Bảo hiểm xã hội Bảo vệ quân Điều độ- Kiểm tra chất lượng sản phẩm Đại hội đồng cổ đông Giá trị gia tăng Hội đồng quản trị Kỹ thuật công nghệ- Thiết kế Mức độ ảnh hưởng Phân xưởng Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG 26 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu trình vận hành phải trọng đến việc xem xét đánh giá kết hoạt động kinh doanh Trong phân tích tình hình tài công việc vô quan trọng thiếu Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thực thông qua việc phân tích số báo cáo tài thông tin khác có liên quan Thông qua việc phân tích giúp doanh nghiệp tìm điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp, sở đề xuất biện pháp để khắc phục điểm yếu hạn chế doanh nghiệp Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực sản xuất sửa chữa loại toa xe, chi tiết phụ tùng toa xe Công ty thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có quy mô tương đối lớn, hoạt động hiệu nhiều năm liền Do việc phân tích tình hình tài công ty cần thiết quan trọng Chính lý nên em lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng” Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn tốt nghiệp sâu tìm hiểu tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng Bằng việc nghiên cứu sâu tình hình tài doanh nghiệp nhận thấy điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Đối với điểm yếu, hạn chế đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục Ngoài mục tiêu nêu hệ thống hóa sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp mục tiêu đề tài 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến tình 3.2 hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu Vì tình hình tài thể chủ yếu thông qua thông tin báo cáo tài doanh nghiệp nên luận văn em chủ yếu phân tích báo cáo tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài Dựa vào báo cáo em tiến hành: + Phân tích khái quát tình hình tài + Phân tích tiêu kết sản xuất kinh doanh + Phân tích cấu tài sản, cấu nguồn vốn doanh nghiệp + Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ + Phân tích tình hình khả toán doanh nghiệp + Phân tích hiệu suất sinh lời + Phân tích tình hình đầu tư thông qua tỷ suất tài + Phân tích khả hoạt động thông qua tỷ suất tài Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng Phạm vi thời gian: Phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng qua hai năm 2014, 2015 đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả tài công ty thời gian tới 4.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học Vận dụng hệ thống tiêu phương pháp phân tích để phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 4.2 Thực tiễn Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp có sử dụng phương pháp phân tích như: phương pháp so sánh, chi tiết, cân đối…để phân tích tình hình tài doanh nghiệp cách đầy đủ, hiệu mang tính khách quan Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận chung việc nghiên cứu tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm chất tài doanh 1.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp nghiệp Tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu định Tài doanh nghiệp phận hệ thống tài chính, nguồn tài xuất đồng thời nơi thu hút trở lại phần quan trọng nguồn tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến phát triển hay suy thoái sản xuất.[4] 1.1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tì nhà kinh doanh phải có lượng vốn ban đầu định huy động từ nguồn khác như: Tự có, ngân sách cấp, liên doanh lien kết, phát hành chứng khoán cho vay ngân hàng…Số vốn ban đầu sẽ đầu tư vào mục đích khác như: Xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, vật tư thuê nhân công Như vậy, số vốn ban đầu phân phối cho mục đích khác hình thái không giữ nguyên dạng tiền tệ ban đầu mà biến đổi sang hình thái khác vật nhà xưởng, máy móc thiết bị, đối tượng lao động…Quá trình phân chia biến đổi hình thái vốn trình cung cấp hay nói cách khác trình lưu thông thứ trình sản xuất kinh doanh Quá trình kết hợp yếu tố vật chất nói để tạo dạng vật chất sản phẩm dở dang, kết thúc trình thành phẩm xuất Quá trình trình sản xuất sản phẩm Sản phẩm doanh nghiệp phải trải qua trình lưu thông thứ hai, trình tiêu thụ, để vốn dạng thành phẩm trở lại hình thái tiền tệ ban đầu thông qua khoản thu bán hàng doanh nghiệp, số tiền thu lại trở tham gia vào trình vận động biến đổi hình thái ban đầu Quá trình vận động lặp lặp lại liên tục có tính chất chu kỳ Chính vận động biến đổi hình thái vốn tạo trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quá trình vận động vốn diễn nhờ hệ thống mối quan hệ doanh nghiệp với môi trường xung quanh Hệ thống mối quan hệ phức tạp, đan xen lẫn ta phân chia thành nhóm sau: [1] Nhóm 1: Các mối quan hệ doanh nghiệp Nhà nước Đây mối quan hệ nộp, cấp Nhà nước cấp vốn, góp vốn cho doanh nghiệp Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp khoản nghĩa vụ ngân sách Nhà nước Nhóm 2: Các mối quan hệ doanh nghiệp tổ chức cá nhân khác thị trường Đây quan hệ việc mua bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm thị trường hàng hóa; mua bán trao đổi quyền sử dụng sức lao động thị trường lao động trao đổi mua bán quyền sử dụng vốn thị trường tài Nhóm 3: Các mối quan hệ phát sinh nội doanh nghiệp Đây quan hệ chuyển giao vốn, quan hệ việc thu hộ, chi hộ phận doanh nghiệp với doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp cán công nhân viên việc toán lương, thưởng, vay trả tiền vốn, tiền lãi yêu cầu cá nhân vi phạm hợp đồng kỷ luật lao động bồi thường - thiệt hại nộp khoản tiền phạt.[1] Hệ thống mối quan hệ có điểm chung là: Đó mối quan hệ kinh tế, quan hệ liên quan đến công việc tạo sản - phẩm giá trị cho doanh nghiệp Chúng biểu hình thái tiền tệ, thông qua đồng tiền để đo - lường, để đánh giá Chúng nảy sinh trình tạo phân chia quỹ tiền tệ doanh nghiệp.[1] Chỉ cần cân đối phá vỡ mối quan hệ trình vận động biến đổi hình thái vốn bị đình trệ, trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà bị đảo lộn chí 10 - Hệ số toán tức thời 2.2.1.338 2.2.1.339 Hệ số toán tức thời = (lần) Năm 2014 hệ số toán tức thời công ty 1,19 (lần), hệ số lớn 1do doanh nghiệp không gặp khó khăn việc toán nợ ngắn hạn hay nói cách khác tiền khoản tương đương tiền công ty đủ để toán kịp thời khoản nợ ngắn hạn Năm 2015 hệ số toán tức thời công ty 2,24 (lần), tăng tuyệt đối 1,05 (lần) so với năm 2014, tăng tương đối 88,57% so với năm 2014 đạt 188,57% so với năm 2014 Hệ số năm 2015 tăng chứng tỏ công ty có khả toán khoản nợ ngắn hạn cần mà không gặp rắc rối hay trở ngại Sở dĩ hệ số tăng lên so với năm 2014 tiêu tiền khoản tương đương tiền tăng lên nợ ngắn hạn công ty lại giảm xuống 2.2.1.340 2.3 Đánh giá tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 2.2.1.341 2.3.1 Ưu điểm 2.2.1.342 Công ty hoạt động kinh tốt qua nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động bảo toàn vốn cho thân doanh nghiệp 2.2.1.343 Nguồn vốn công ty qua hai năm giảm xét cấu nguồn vốn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng nguồn vốn có xu hướng tăng qua hai năm, phản ánh khả tự đảm bảo tài công ty, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.1.344 Lợi nhuận công ty qua hai năm số dương chứng tỏ công ty kinh doanh có lãi Tuy tỷ suất lợi nhuận công ty mức thấp công ty cần có biện pháp tăng doanh thu, giảm chi phí để góp phần nâng cao lợi nhuận 2.2.1.345 Tỷ suất nợ công ty số lớn qua thấy tài sản công ty hình thành chủ yếu từ vay, đồng 102 thời qua hai năm tỷ suất nợ có xu hướng giảm chứng tỏ công ty tự chủ tài giảm rủi ro công ty 2.2.1.346 Các khoản phải thu đủ sức chi trả, bù đắp cho khoản phải trả công ty 2.2.1.347 Thực việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.1.348 Thu hồi nợ khách hàng 2.2.1.349 Đội ngũ công nhân viên công ty có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ kỹ thuật sản xuất có bề dày kinh nghiệm gắn bó hết lòng với công ty Đây nguồn nhân lực có tầm quan trọng giúp công ty vượt qua nhiều khó khăn, thử thách 2.2.1.350 Bộ máy quản lý công ty tương đối gọn nhẹ hoạt động hiệu phù hợp với quy mô công ty 2.2.1.351 2.3.2 Nhược điểm 2.2.1.352 Doanh thu công ty qua hai năm có xu hướng giảm tốc độ giảm doanh thu nhanh tốc độ giảm chi phí từ khiến lợi nhuận sau thuế công ty ngày giảm 2.2.1.353 Các khoản chi phí có thay đổi thất thường đặc biệt việc tăng chi phí khác 2.2.1.354 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu thấp chứng tỏ công ty sử dụng vốn chưa thật có hiệu 2.2.1.355 Đối với doanh nghiệp chuyên hoạt động sản xuất sửa chữa việc trường vốn quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù thực tế việc huy động vốn doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn Huy động vốn thực thông qua huy động vốn bên bên doanh nghiệp Huy động vốn bên thường vay ngân hàng với thủ tục rườm rà yêu cầu khắt khe, tốn nhiều thời gian gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2.1.356 Giá nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ thị trường biến động lên xuống thất thường khiến doanh nghiệp khó dự đoán 103 gây khó khăn cho doanh nghiệp khiến doanh nghiệp không kịp trở tay 2.2.1.357 Nguồn kinh phí cho việc đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động chưa hợp lý dẫn đến tình trạng số lượng chất lượng lao động không đồng với 2.2.1.358 104 2.2.1.359 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG 2.2.1.360 3.1 Các biện pháp tăng doanh thu giảm chi phí 2.2.1.361 Đối với doanh nghiệp lợi nhuận yếu tố tiên kinh doanh Chính muốn tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải cố gắng đưa giải pháp tăng doanh thu đồng thời giảm chi phí Tăng doanh thu biện pháp cụ thể: Coi trọng việc tìm kiếm đối tác khách hàng để có hợp đồng 2.2.1.362 - lâu dài - Tạo lập trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng lâu năm - Cố gắng hạ giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng đồng thời tăng khả cạnh tranh công ty thị trường - Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cũ, không khả sử dụng để tăng thu nhập cho doanh nghiệp 2.2.1.363 Giảm chi phí biện pháp sau: 2.2.1.364 - Quản lý giám sát chặt chẽ khoản chi phí doanh nghiệp 2.2.1.365 + Đối với chi phí dịch vụ mua như: điện, nước, điện thoại, dịch vụ internet thực hành tiết kiệm toàn doanh nghiệp, phổ biến quán triệt sách tiết kiệm đến công nhân viên 2.2.1.366 + Đối với chi phí văn phòng phẩm thực định mức cụ thể, tránh việc sử dụng lãng phí lạm dụng biến tài sản công thành tài sản riêng 2.2.1.367 + Đối với khoản chi công tác phí, công ty nên đặt trước cho nhân viên dịch vụ phòng ở, lại hợp lý, giá phải giúp tiết kiệm cho công ty; để nhân viên tự lựa chọn dịch vụ công tác phải có giới hạn số tiền mà doanh nghiệp chi Các khoản phí công tác như: lại, chi tiếp khách phải có hóa đơn rõ ràng nộp lại cho công ty chấp nhận khoản chi 105 2.2.1.368 Đối với biện pháp công nhân viên không chấp hành thực theo bị công ty kỷ luật có chế độ phạt cụ thể riêng tùy vào mức độ vi phạm 2.2.1.369 - Hạ thấp giá thành sản phẩm biện pháp cần thiết nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng công ty chuyên hoạt động sản xuất phí chủ yếu công ty bao gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung Muốn hạ giá thành sản phẩm công ty phải có biện pháp quản lý giảm thiểu khoản chi phí cấu thành cho khoản chi phí tối thiểu cần thiết 2.2.1.370 + Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Trong doanh nghiệp sản xuất chi phí nguyên liệu, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn quan trọng doanh nghiệp nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp lấy để tạo thành phẩm Việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cần thiết quan trọng, song tiết kiệm chi phí nghĩa cắt xén nguyên liệu, vật liệu sản xuất Việc sản xuất phải đảm bảo chất lượng đề để tiếp tục cạnh trạnh thị trường tạo lòng tin với khách hàng Các biện pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, vật liệu:  Định mức nguyên liệu, vật liệu sản xuất cách chi tiết cụ thể để tránh sử sụng lãng phí làm thất thoát nguyên liệu,  vật liệu Tổ chức công tác dự trữ, bảo quản nguyên liệu, vật liệu hợp lý tránh làm hao hụt nguyên liệu, vật liệu, tránh trường hợp hao hụt nhiều đến cần cho hoạt động sản xuất lại không đủ để  đáp ứng phải mua với giá cao Tìm kiếm tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp với giá  nguyên liệu, vật liệu hợp lý thấp Nếu thay nguyên liệu, vật liệu dùng nguyên liệu, vật liệu có giá thành rẻ không làm thay đổi đáng kể chất lượng sản phẩm phòng kế hoạch vật tư nên 106 lập phương án cụ thể trình ban Giám đốc xem xét  định Có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng công nhân tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu công nhân sử dụng lãng phí nguyên liệu, vật liệu 2.2.1.371 + Chi phí nhân công: Bao gồm tiền lương tiền thưởng trả cho khối lao động gián tiếp trực tiếp Để tiết kiệm chi phí công ty cần:  Thực việc chấm công cách xác cụ thể tránh  việc gian lận chấm công cho công nhân viên Nâng cao suất lao động người lao động để khai thác tối đa nguồn nhân lực có, hạn chế việc thuê thêm nhân công bên làm tăng chi phí nhân công doanh nghiệp 2.2.1.372 + Chi phí sản xuất chung:  Loại bỏ khoản chi phí bất hợp lý không cần thiết khỏi  giá thành sản phẩm Tiết kiệm chi phí dịch vụ mua dùng sản xuất như: điện, nước nhằm giảm bớt chi phí giá thành sản  phẩm Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị phân xưởng tránh việc hỏng hóc, trục trặc kỹ thuật xảy làm phát sinh khoản chi phí khác kéo theo làm chậm tiến độ sản xuất doanh nghiệp 2.2.1.373 3.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 2.2.1.374 Vốn tiền đề cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Đặc biệt công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng công ty chuyên sản xuất việc trường vốn điều vô quan trọng Do để sử dụng hiệu vốn doanh nghiệp cần: - Tránh việc để tồn đọng vốn nhiều hoạt động kinh doanh - Vốn nhàn rỗi nên đầu tư vào đơn vị khác để nhận lợi nhuận chia, song việc đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn 107 đơn vị kinh doanh ổn định, lợi nhuận hàng năm tương đối lớn có tiềm phát triển, tránh đơn vị gặp khó khăn tài chính, nhiều năm liền kinh doanh thua lỗ chiến lược kinh doanh đắn, - hợp lý Tránh việc bị chiếm dụng vốn khách hàng Trong kỳ doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng khách hàng chưa toán tiền hàng cho công ty việc vốn bị chiếm dụng Để hạn chế việc công ty cần quan tâm sát việc thu hồi nợ khách hàng cách lập sổ theo dõi khoản phải thu chi tiết theo khách hàng, việc giao cho phòng kế toán Đến hạn thu hồi nợ phòng kế toán phải thông báo cho ban Giám đốc để cử người thu nợ Nếu đến hạn mà khách hàng không trả nợ công ty phải có phương án giải cụ thể 3.3 Các 2.2.1.375 biện pháp làm tăng tính khoản công ty Thanh khoản khái niệm dùng để mức độ tài sản mua bán thị trường không làm ảnh hưởng đến giá thị trường tài sản Trong tiền mặt dường có tính khoản cao Các biện pháp làm tăng tính khoản công ty là: - Cần tận dụng tài khoản chuyển khoản hoạt động tài mang lại cho doanh nghiệp khoản gọi lợi tức từ khoản tiền - mặt thừa sau chi trả chuyển lượng tiền dự trữ vào tiết kiệm Thanh lý tài sản cũ, hỏng, không khả sử dụng như: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, trang thiết bị văn phòng để mang lại - doanh thu cho doanh nghiệp Giám sát chặt chẽ khoản phải thu để đảm bảo thu hồi kịp thời sớm - khoản nợ khách hàng Tiến hành định giá chi phí cho công việc xem xét xem giảm khoản chi không Có chi phí bắt buộc như: tiền thuê đất, chi phí nhân công, chi phí quảng cáo, chi cho tác vụ 108 chuyên nghiệp cắt giảm trình hoạt - động kinh doanh doanh nghiệp Giảm thiểu loại bỏ khoản chi không cần thiết Giám sát chặt chẽ việc rút tiền chủ sở hữu doanh nghiệp mà việc rút tiền không nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Với nhu cầu không thật cần thiết việc rút tiền nhiều - khiến cho tài doanh nghiệp gặp khó khăn lớn Luôn đảm bảo tài sản ngắn hạn bù đắp nợ ngắn hạn Cần thường xuyên theo dõi tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh hay tỷ suất lợi nhuận sản phẩm Qua tìm nên giảm giá thành phần hoạt động sản phẩm để góp phần hạ giá thành sản phẩm giúp trì tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 2.2.1.376 3.4 - Các biện pháp khác Trang bị phần mềm kế toán máy tính đồng cho phòng kế toán, đồng thời cho cán phòng kế toán bồi dưỡng, học tập cách sử dụng để nâng - cao hiệu công việc cho doanh nghiệp Đối với công tác quản lý tài hạch toán kế toán cần đảm bảo - toán nhanh gọn, hạn chế sai sót tăng vòng quay vốn Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch cho năm tới dựa vào việc xem xét kỹ lưỡng yếu tố ảnh hưởng nội lực bên doanh nghiệp, - đảm bảo kế hoạch xây dựng sát với thực tế có tính khả thi Thông qua việc tổng hợp kiểm tra thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đề xuất phương án nhằm khắc phục bất cập - kế hoạch xây dựng nảy sinh trình sản xuất kinh doanh Cơ cấu tổ chức hợp lý giúp phận phối hợp hoạt động ăn ý giúp - ban Giám đốc điều hành tốt Chính sách trả lương hợp lý cho hai khối lao động, khối lao động gián tiếp trả lương theo thời gian, khối lao động trực tiếp trả lương theo sản phẩm khuyến khích công nhân hăng say làm việc tăng suất lao động chế độ khen thưởng, kỷ luật hợp lý khiến người lao động tuân theo 109 - Đảm bảo an toàn lao động cho người lao động theo quy định Nhà nước, giúp người lao động yên tâm công tác giảm thiểu lãng phí thời gian làm - giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đẩy mạnh hoạt động công đoàn, khuyến khích người lao động tham gia phong trào thi đua lao động, sáng kiến cải tiến, phong trào văn hóa văn nghệ góp phần tạo nên bầu không khí hứng khởi giúp người lao động hoàn - thành tốt nhiệm vụ giao Chính sách thu hút tuyển dụng người lao động có trình độ, lực gắn - bó với công ty Tổ chức khóa học đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tay - nghề cho người lao động Chế độ quan tâm đến người lao động doanh nghiệp thể qua việc: thăm hỏi, động viên ốm đau hoàn cảnh khó khăn, tặng quà sinh nhật, thưởng lễ, tết, tổ chức tham quan, du lịch để thắt chặt tình đoàn kết, tạo mối quan hệ tốt, có thiện cảm người lao động doanh nghiệp từ tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp diễn suôn sẻ đạt hiệu tốt 2.2.1.377 2.2.1.378 2.2.1.379 2.2.1.380 2.2.1.381 2.2.1.382 2.2.1.383 2.2.1.384 KẾT 2.2.1.385 LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp muốn có chỗ đứng thương trường, muôn chiến thắng đối thủ phải phụ thuộc vào hiệu sản xuất kinh doanh thân doanh nghiệp Việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp giúp tìm hướng đắn, xây dựng chiến lược phát triển đưa định kịp thời nhằm đạt kết tốt 110 2.2.1.386 Luận văn “ Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng” nhằm phân tích thực trạng tài công ty để tìm điểm yếu tồn doanh nghiệp qua đề xuất biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài doanh nghiệp 2.2.1.387 Với mục tiêu này, khóa luận hoàn thành nội dung sau: 2.2.1.388 1, Khóa luận phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng qua hai năm 2014 2015 2.2.1.389 Những kết đạt được: Sau cổ phần hóa công tác quản lý, công tác tổ chức cán ý thức làm chủ tập thể vai trò, trách nhiệm công nhân viên nâng cao 2.2.1.390 + Công ty kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động bảo toàn vốn cho thân doanh nghiệp 2.2.1.391 + Nguồn vốn công ty qua hai năm giảm xét cấu nguồn vốn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng nguồn vốn có xu hướng tăng qua hai năm, phản ánh khả tự đảm bảo tài công ty 2.2.1.392 + Tỷ suất nợ công ty số lớn qua thấy tài sản công ty hình thành chủ yếu từ vay, đồng thời qua hai năm tỷ suất nợ có xu hướng giảm chứng tỏ công ty tự chủ tài giảm rủi ro công ty 2.2.1.393 + Các khoản phải thu đủ sức chi trả, bù đắp cho khoản - phải trả công ty 2.2.1.394 + Thực việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.1.395 + Thu hồi nợ khách hàng Những tồn doanh nghiệp: 2.2.1.396 + Doanh thu công ty qua hai năm có xu hướng giảm tốc độ giảm doanh thu nhanh tốc độ giảm chi phí từ khiến lợi nhuận sau thuế công ty ngày giảm 2.2.1.397 + Công ty sử dụng vốn chưa thật hiệu 2.2.1.398 + Việc huy động vốn công ty gặp nhiều khó khăn 111 2.2.1.399 + Nguồn kinh phí cho việc đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động chưa hợp lý dẫn đến tình trạng số lượng chất lượng lao động không đồng với 2.2.1.400 + Sự thay đổi thất thường khoản chi phí Giá yếu tố đầu vào phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường 2.2.1.401 2, Vận dụng sở lý luận phân tích thực trạng tài doanh nghiệp, luận văn em xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 2.2.1.402 - Các biện pháp tăng doanh thu giảm chi phí: 2.2.1.403 + Coi trọng việc tìm kiếm đối tác khách hàng để có hợp đồng lâu dài 2.2.1.404 + Tạo lập trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng lâu năm 2.2.1.405 + Cố gắng hạ giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng đồng thời tăng khả cạnh tranh công ty thị trường 2.2.1.406 + Quản lý giám sát chặt chẽ khoản chi phí doanh nghiệp - Nâng cao hiệu sử dụng vốn: 2.2.1.407 + Tránh việc để tồn đọng vốn nhiều hoạt động kinh doanh 2.2.1.408 + Vốn nhàn rỗi nên đầu tư vào đơn vị khác để nhận lợi nhuận chia 2.2.1.409 + Tránh việc bị chiếm dụng vốn khách hàng - Các biện pháp làm tăng tính khoản công ty: 2.2.1.410 + Cần tận dụng tài khoản chuyển khoản hoạt động tài 2.2.1.411 + Giám sát chặt chẽ khoản phải thu để đảm bảo thu hồi kịp thời sớm khoản nợ khách hàng giảm thiểu loại bỏ khoản chi không cần thiết 2.2.1.412 + Tiến hành định giá chi phí cho công việc xem xét xem giảm khoản chi không 112 2.2.1.413 + Giám sát chặt chẽ việc rút tiền chủ sở hữu doanh nghiệp mà việc rút tiền không nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp 2.2.1.414 + Luôn đảm bảo tài sản ngắn hạn bù đắp nợ ngắn 2.2.1.415 + Cần thường xuyên theo dõi tỷ suất lợi nhuận hạn hoạt động kinh doanh hay tỷ suất lợi nhuận sản phẩm - Các biện pháp đồng khác: 2.2.1.416 + Trang bị phần mềm kế toán máy tính đồng cho phòng kế toán, đồng thời cho cán phòng kế toán bồi dưỡng, học tập cách sử dụng để nâng cao hiệu công việc cho doanh nghiệp 2.2.1.417 + Công tác hạch toán, toán cần nhanh gọn hạn chế sai sót tăng vòng quay vốn 2.2.1.418 + Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch cho năm tới đảm bảo kế hoạch xây dựng sát với thực tế có tính khả thi, đề xuất phương án nhằm khắc phục bất cập kế hoạch xây dựng nảy sinh trình sản xuất kinh doanh 2.2.1.419 + Cơ cấu tổ chức hợp lý giúp phận phối hợp hoạt động ăn ý giúp ban Giám đốc điều hành tốt 2.2.1.420 + Chế độ trả lương hợp lý, chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng Bảo đảm an toàn lao động, có sách quan tâm công nhân viên 2.2.1.421 + Bồi dưỡng, đào tạo cho công nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, cho khối lao động trực tiếp nâng cao tay nghề, tiếp xúc với dây chuyền sản xuất 2.2.1.422 + Chính sách thu hút tuyển dụng người lao động có trình độ, lực gắn bó với công ty 2.2.1.423 + Đẩy mạnh hoạt động công đoàn, khuyến khích người lao động tham gia phong trào thi đua lao động, sáng kiến cải tiến, phong trào văn hóa văn nghệ góp phần tạo nên bầu không khí hứng khởi giúp người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2.2.1.424 Mặc dù em cố gắng tiếp cận số liệu thực tế, vận dụng phương pháp nghiên cứu, khai thác số liệu thu thập với kinh nghiệm thực tiễn với lực hạn chế thân nên 113 luận văn không tránh khỏi nhiều thiết sót Để áp dụng biện pháp vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoàn thiện thêm số khía cạnh Em mong nhận góp ý giáo viên hướng dẫn thầy cô tổ môn để luận văn hoàn thiện 2.2.1.425 Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn Đinh Thị Thu Ngân Cô tận tình hướng dẫn, bảo em hoàn thiện luận văn tốt nghiệp 2.2.1.426 Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô bác, anh chị phòng Kế toán thống kê công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Các cô chú, anh chị củng cố cho em kiến thức thực tế quan trọng giúp em hiểu kiến thức kế toán- tài mà theo học Tất hành trang cần thiết cho nghiệp em sau tốt nghiệp 2.2.1.427 Em xin chân thành cảm ơn! 2.2.1.428 2.2.1.429 Hải Phòng, ngày 23 tháng năm2016 Sinh 2.2.1.430 viên 2.2.1.431 Thanh Phương 2.2.1.432 2.2.1.433 2.2.1.434 2.2.1.435 114 Phạm Thị 2.2.1.436 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quản trị tài chính, Nhà xuất Hàng Hải, 2015 Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh tế, Nhà xuất Hàng Hải, 2015 GS.TS Ngô Thế Chi – PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, 2008 2.2.1.437 THAM KHẢO ĐIỆN TỬ Weblog Kế toán 7E Những khái niệm tài doanh nghiệp Trang web:http://www.ketoan7e.com/2012/05/nhung-khai-niem-ve-tai-chinh- doanh.html Truy cập 20/05/2016 VOER Bản chất chức tài doanh nghiệp Trang web:https://voer.edu.vn/m/ban-chat-chuc-nang-tai-chinh-doanh- nghiep/98dd430c Truy cập 20/05/2016 VOER Khái niệm, ý nghĩa phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp Trang web: https://voer.edu.vn/m/khai-niem-y-nghia-vaphuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-doanh-nghiep/d9d390a2 2.2.1.438 Truy cập 20/05/2016 2.2.1.439 VOER Khái niệm ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp.Trang web: https://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-y-nghia-cua-phantich-tai-chinh-doanh-nghiep/5f00dc06 Truy cập 20/05/2016 2.2.1.440 ACVINA Phân tích tài doanh nghiệp.Trang web: http://acvina.vn/phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep/ Truy cập 20/05/2016 2.2.1.441 WATTPAD Phân tích tài doanh nghiệp Trang web: https://www.wattpad.com/927744-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-t %C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p Truy cập 20/05/2016 2.2.1.442 2.2.1.443 2.2.1.444 115 2.2.1.445 116 [...]... nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng Đó chính là phương cách để doanh nghiệp nâng cao vị trí của mình trên thị trường, từ đó tác động ngược lại đến hoạt động tài chính Phân tích giá trị doanh nghiệp có thể được xem như là phần mở trong phân tích tài chính. [9] 25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG... quản lý của công ty * Bộ máy quản lý của công ty 33 SƠ ĐỒ 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban kiểm soát GIÁM ĐỐC Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật đầu tư và kinh doanh dịch vụ Phó giám đốc phụ trách sản xuất – chất lượng PX Phòng Phòng PX PX tổ chức Phòng hành kế toán chính Phòng thống kế hoạch kê vật tư Phòng Phòng Toa xe 2 ĐĐ KCS Toa xe 1... PHÒNG 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty *Thông tin chung - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG - Tên giao dịch quốc tế: HAIPHONG RAILWAY COMPARTMENT COMPANY - Địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - Điện thoại: 031.921490 - Fax:031.921183 - Email: hprailco@hn.vnn.vn * Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập... rõ được tình hình của công ty và đưa ra các giải - pháp kịp thời Thông qua việc phân tích của các nhà phân tích, nhà đầu tư, người cho vay đánh giá được khả năng và tính chắc chắn của dòng tiền mặt ra vào và tình hình sử - dụng vốn kinh doanh, tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp Việc phân tích tình hình tài chính một cách chính xác góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất của doanh... định nhỏ hơn vốn lưu động trong tổng nguồn vốn, kết cấu vốn của công ty là chưa phù hợp Bởi đối với công ty sản xuất thì vốn cố định thường lớn hơn vốn lưu động 2.1.3.4 Tình hình nguồn vốn của công ty BẢNG 1.4 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG NĂM 2015 Đơn vị: đồng Số đầu kỳ Chỉ tiêu Giá trị (đồng) Chênh lệch (đồng) Số cuối kỳ Tỷ trọng (%) Giá trị (đồng) So sánh (%) Tỷ trọng... độ-KCS Phòng bảo vệ quân sự 15 12 10 9 4 2 4 6 3 2 2 5 B Khối lượng lao động trực tiếp 101 17 34 50 Tổng số lao động 165 51 52 62 Năm 2015 số lao động của doanh nghiệp là 165 người Số lượng lao động biến động có xu hướng giảm so với năm 2014 Trình độ công nhân hiện nay của công ty là tương đối phù hợp với yêu cầu công việc 30 2.1.3.3 Tình hình vốn của công ty BẢNG 1.3 TÌNH HÌNH VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA. .. phòng: kỹ thuật công nghệ - thiết kế (KTCN-TK), bảo vệ quân sự (BVQS) Các Khối /Phòng/ Ban trong Công ty: - Phòng kế toán thống kê: + Tham mưu cho Giám đốc công ty trong lĩnh vực Tài chính- Kế toánTín dụng của công ty + Kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế trong công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của công ty + Quản lý chi phí của công ty - Phòng tổ chức hành chính: Tham... độ ảnh hưởng của các yếu tố Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Để đạt được các mục tiêu chủ yếu đó, nhiệm vụ cơ bản của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp - là:[6] Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích diễn biến sử sụng tài sản và nguồn hình thành tài sản Phân tích tình hình và khả năng... doanh, số lao động và trình độ cán bộ công nhân viên được thể hiện qua bảng 1.2: 29 0 BẢNG 1.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG NĂM 2015 STT Đơn vị Số lượng ( người) Trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp A Khối lượng lao động gián tiếp 64 34 18 12 1 Phòng Tổ chức hành chính 10 8 2 0 2 Phòng Kế toán thống kê 8 6 1 1 3 Phòng Kế hoạch vật tư 9 5 2 2 4 5 6 Phòng Kỹ thuật công nghệ Phòng. .. pháp điều chỉnh cho quá trình phân phối tài chính doanh nghiệp hợp lý hơn và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn Đặc điểm của giám đốc tài chính doanh nghiệp là giám đốc bằng đồng tiền Phương pháp giám đốc là phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Thông qua các chỉ tiêu tài chính và bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, ta có thể thấy được thực trạng tài chính doanh nghiệp cũng như các tiềm năng tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty cổ phần toa xe hải phòng , Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty cổ phần toa xe hải phòng , Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty cổ phần toa xe hải phòng , CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG, HẢI PHÒNG NĂM 2015, CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay