Bài 16 ham giu khoang

19 240 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

Bài 16 HÀM GIỮ KHOẢNG MỤC TIÊU Sau học xong này, sinh viên có khả năng: Trình bày vai trò hàm sữa Trình bày nguyên nhân hậu sữa sớm Trình bày yếu tố cần cân nhắc làm hàm giữ khoảng Trình bày ưu, nhược điểm định loại hàm giữ khoảng NỘI DUNG Vai trò hàm sữa Hàm sữa tồn hoàn toàn miệng năm 5-6 tuổi bắt đầu thay dần vĩnh viễn, đến 11- 12 tuổi sữa thay hoàn toàn vĩnh viễn Tuy tồn miệng thời gian, sữa có vai trò quan trọng: - Tiêu hoá: Cũng hàm vĩnh viễn, hàm sữa giữ chức quan trọng việc tiêu hoá thức ăn cho trẻ chế cắt, xé, nhai, nghiền nát - Phát âm: Một chức quan trọng hệ sữa thường bị bỏ qua, vai trò sữa phát âm Sự sớm phía trước gây khó khăn cho việc phát âm số âm “ph”, “v”, “s” Tuy nhiên, đa số trường hợp, cửa vĩnh viễn mọc lên hoàn chỉnh, có tự sửa chữa phát âm - Thẩm mỹ: Hệ sữa mang lại thẩm mỹ cho khuôn mặt trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp Sự phát âm trẻ bị ảnh hưởng gián tiếp, tự nhận xấu xí mình, trẻ không mở miệng đủ to nói chuyện Ngoài chức tương tự hàm vĩnh viễn, hàm sữa có thêm chức quan trọng sau: - Giữ khoảng: Giữ khoảng cung hàm cho vĩnh viễn tương ứng mọc lên - Kích thích phát triển xương hàm: Nhờ vào cử động nhai, phát triển chiều cao cung Vì chức quan trọng trên, khoẻ mạnh hàm sữa có ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất chung trẻ, đặc biệt phát triển hàm vĩnh viễn Trên thực tế cha mẹ thường chưa thấy rõ vai trò quan trọng sữa, nên biến chứng sữa bị sớm thường bị coi nhẹ Trong với bác sỹ hàm mặt vấn đề lớn việc dự phòng bảo tồn sữa mục tiêu quan trọng họ Mất sữa sớm 2.1 Nguyên nhân Sự sữa sớm chia ra: Mất phía trước ( cửa nanh) sau ( hàm) Mất phía trước chủ yếu chấn thương (thường gặp trẻ tập bò, chạy) sâu dạng sâu bú bình sâu lan nhanh Mất sau chủ yếu sâu răng, chấn thương 2.2 Hậu Sự phát triển khớp cắn lý tưởng phát triển từ khớp cắn rắng sữa, qua hàm hỗn hợp đến hàm vĩnh viễn theo trình tự thời gian Điều mang lại hàm chức năng, thẩm mỹ có khớp cắn ổn định Khi trình tự bị phá vỡ, vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến tình trạng khớp cắn vĩnh viễn Để giải vấn đề này, cần áp dụng biện pháp sửa chữa phù hợp, để khôi phục lại trình phát triển khớp cắn bình thường Quá trình sửa chữa liên quan đến số loại hàm giữ khoảng thụ động, hàm hướng dẫn tác động vào răng, phối hợp hai loại hàm Miyamoto, Chung, Yee quan sát ảnh hưởng sớm nanh sữa, hàm thứ hàm thứ hai sữa lên khớp cắn vĩnh viễn Các ông tiến hành nghiên cứu 255 trẻ em lứa tuổi 11-12, thấy: Ở đứa trẻ có nhiều nanh hàm sữa thường có khấp khểnh vĩnh viễn thường phải điều trị chỉnh nha hàm vĩnh viễn Khả phải điều trị chỉnh nha gia tăng theo số lượng sữa sớm Tần xuất phải điều trị chỉnh nha nhóm trẻ nhiều sữa sớm cao gấp lần nhóm có kiểm soát ( không răng có làm hàm giữ khoảng) 2.2.1 Mất cửa sữa: Răng sữa sớm cần thay giả lý do: giữ khoảng, chức nhai, phát âm thẩm mỹ - Mất khoảng: thường cửa sữa sớm gây khoảng, có tái xếp sữa lại, khoảng thật Ngay có hở linh trưởng( khe hở nguyên thuỷ) giai đoạn sữa, di chuyển - Tiêu hoá: việc cửa sữa làm chức nhai đi, nuôi với chế độ ăn trẻ tăng trưởng bình thường - Phát âm: Nếu trẻ cửa sữa sớm, trước bắt đầu phát âm, làm phát âm chậm lại bị thay đổi, số âm phát cần có tiếp xúc lưỡi mặt cửa trên( âm “s”, “v”) Nếu trẻ có khả phát âm cửa sữa không giữ vai trò quan - Thẩm mỹ: Mất cửa sữa sớm dễ làm cho trẻ mặc cảm, không tự tin giao tiếp Đây có lẽ lý việc cần thiết phải thay cửa sữa sớm Bộ giữ khoảng trường hợp cung lưỡi cố định có thêm giả hay hàm giả tháo lắp Hình 16.1: Sự di gần 62 61 bị sớm 2.2.2 Răng nanh sớm: Hiếm xảy ra, gặp chấn thương sâu Hậu nanh sớm: - Hàm trên: Đường lệch sang bên răng, chỗ nanh vĩnh viễn - Hàm dưới: Ngoài lệch đường giữa, có nghiêng phía lưỡi cửa Nên cần đặt cung lưỡi sau cửa vĩnh viễn mọc lên Để tránh cửa xô gây lệch đường giữa, sử dụng giữ khoảng cố định ( khâu vòng dây) hay hàm giả tháo lắp bán phần bệnh nhân hợp tác tốt Các khí cụ điều chỉnh cửa bên vĩnh viễn mọc lên bị cản trở có kích thước lớn vĩnh viễn tương ứng Trong trường hợp hai nanh sữa gây hậu quả: - Ngiêng lưỡi cửa - Giảm chiều dài cung hàm - Tăng độ cắn chùm, cắn chìa Tránh hậu trên, làm hàm giữ khoảng hai bên 2.3.3 Răng cối sớm: Khi điểm tiếp xúc hai bị sâu mặt bên, bị nhổ hay bị cứng khớp( làm không mọc lên hoàn toàn), gây hậu quả:  Mất khoảng: Do kế cận khoảng di chuyển( phía sau di gần, phía trước di xa) chiếm khoảng trống  Các đối diện trồi lên, nhiều hàm, làm giảm thấp tầm cắn, làm xương hàm phát triển  Chức nhai Để tránh hậu gây ra, phải tiến hành điều trị sớm:  Hàn sớm sâu mặt bên  Lỗ sâu lớn điều trị tuỷ, cần phục hồi lại thân chụp thép tiền chế Trường hợp cứng khớp, phải giữ khoảng trống bị rõ rệt tiến hành nhổ giữ khoảng Hình 16.2: Sâu mặt bên hàm sữa, tạo khoảng trống, hàm vĩnh viễn thứ mọc lên đẩy hàm sữa sát lại gây khoảng Hình 16.3: Răng hàm sữa thứ hai sớm, hàm vĩnh viễn thứ di chuyển vào khoảng răng, chỗ mọc hàm nhỏ vĩnh viễn thứ hai Những yếu tố cần cân nhắc làm hàm giữ khoảng Một nằm vị trí cung hàm kết tác động chuỗi lực Nếu lực tác động bị thay đổi bị đi, làm thay đổi mối quan hệ kế cận kết làm bị xô lệch, gây lệch lạc khớp cắn Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khớp cắn:  Hệ thống miệng bất thường: Sau hàm sữa dưới, vị trí lưỡi đặt cao kết hợp với trương lực cắn khoẻ phá huỷ khớp cắn Hậu dẫn đến lún cung hàm di xa nhóm phía trước  Thói quen mút tay: Thói quen ngậm, mút ngón tay tạo lên lực bất thường tác động lên cung hàm Điều dẫn đến sụp đổ cung hàm sau sữa sớm  Mất sữa hàm sớm phối hợp với khớp cắn bất thường sẵn có: Trong trường hợp bất hài hòa răng-răng có rối loạn khớp cắn ( class tiểu loại với hệ thống mặt tăng trương lực), tượng khoảng có xu hướng rõ nét trường hợp (đặc biệt hàm dưới) (Padma Kumari Retna Kumari 2006, Tunison cộng 2008)  Giai đoạn phát triển khớp cắn: Thông thường, khoảng diễn nhanh giai đoạn kế cận mọc lên Trong giai đoạn này, không giữ khoảng, kế cận di chuyển vào vị trí Như hậu sữa sớm khác cá thể, kế cá thể lứa tuổi giai đoạn phát triển Những yếu tố quan trọng cần cân nhắc làm hàm giữ khoảng trường hợp sữa sớm:  Thời gian sau răng: tượng khoảng thường xảy nhanh suốt tháng sau nhổ Vì vậy, sữa bị tất yếu tố đưa đến định cần làm hàm giữ khoảng cần phải đặt hàm giữ khoảng vào vị trí R sớm tốt  Tuổi bệnh nhân: Lịch trình mọc bệnh nhân không quan trọng tuổi phát triển Gron nghiên cứu mối quan hệ xuất Rvv miệng phát triển chân (trên phim XQ), cho kết quả: mọc lên miệng chân phát triển ba phần tư, bất chấp đến tuổi mọc chưa Rất nhiều nghiên cứu R hàm sữa sớm trước tuổi dẫn đến chậm mọc R thay thế, ngược lại, sau tuổi, R thay mọc sớm so với lịch trình mọc R Ảnh hưởng giảm dần theo tuổi  Khối lượng xương che phủ bên R chưa mọc: Dự đoán trình thay dựa phát triển chân vĩnh viễn ảnh hưởng thời gian nhiều không đáng tin cậy phần xương che phủ bị phá huỷ tượng viêm nhiễm Trong trường hợp người ta quan sát thấy tượng thay diễn nhanh Ngược lại xương phía mầm vĩnh viễn tốt dự đoán trình thay diễn sau vài tháng Do định làm hàm giữ khoảng đặt tình Một gợi ý dự đoán thời gian xuất miệng hàm nhỏ thường 4-5 tháng để mọc lên 1mm xương (đo phim cánh cắn)  Hoạt động mọc răng kế cận khoảng trống: Quá trình khoảng diễn nhanh kế cận khoảng trình mọc tích cực VD: hàm sữa thứ hai sớm, hàm vĩnh viễn thứ mọc, hàm vĩnh viễn thứ mọc vào vị trí hàm sữa thứ hai, gây chỗ hàm nhỏ vĩnh viễn thứ hai Nếu hàm sữa thứ hai hàm vĩnh viễn thứ mọc lên hoàn toàn miệng, khoảng diễn chậm  Chậm thay vĩnh viễn: Một vài vĩnh viễn chậm mọc, thường phát triển chậm mọc sai đường Trong trường hợp này, cần nhổ sữa bên trên, đặt hàm giữ khoảng, cho phép vĩnh viễn mọc lên vị trí  Thiếu mầm vĩnh viễn bẩm sinh: Nếu có thiếu vĩnh viễn bẩm sinh Nha sỹ cần cân nhắc trường hợp cụ thể để định cần làm hàm giữ khoảng kết hợp chỉnh nha phục hình Hàm giữ khoảng * Định nghĩa: Hàm giữ khoảng khí cụ tháo lắp cố định nhằm để giữ khoảng cần thiết cho vĩnh viễn mọc * Các yêu cầu hàm giữ khoảng - Thiết kế đơn giản - Tái lập lại chức cung - Tương hợp với mô mềm - Cho phép vệ sinh tốt, an toàn dễ sử dụng - Không ảnh hưởng tới phát triển xương ổ - Không cản trở vĩnh viển mọc - Không gây tác dụng phụ như: sâu răng, viêm lợi *Các loại hàm giữ khoảng Được chia làm hai loại chính: Giữ khoảng tháo lắp giữ khoảng cố định 4.1 Giữ khoảng tháo lắp *Chỉ định trường hợp: - Mất nhiều cung hàm - Mất bên hàm sữa thứ thứ hai - Thiếu trụ phù hợp * Ưu điểm: - Phục hồi chức: Thẩm mỹ, phát âm, chức nhai - Lập lại kích thước dọc khớp cắn - Có thể sửa chữa thích ứng với thay đổi cung - Dễ vệ sinh không ảnh hưởng đến vệ sinh cung * Nhược điểm: - Độ lưu giữ kém, nanh phần lẹm đủ rộng để móc bám vào - Hàm cồng kềnh, gây vướng miệng - Tác dụng phụ thuộc nhiều vào hợp tác bệnh nhân Chính nhược điểm trên, không định làm hàm giữ khoảng tháo lắp cho trẻ trước tuổi trẻ thường thích ứng với hàm giữ khoảng tháo lắp không chịu sử dụng Quy trình kỹ thuật: - Làm giống hàm giả tháo lắp phần bao gồm: hàm, tựa, móc, bên - Nền hàm phải phủ kín niêm mạc tối đa tránh chỗ bám phanh - Có thể cho thêm ốc nong vào hàm để điều chỉnh hàm theo phát triển cung hàm 4.2 Hàm giữ khoảng cố định Lưu giữ nhờ khâu nắn chỉnh chụp thép có sẵn Hàm giữ khoảng cố định bên hai bên *Ưu điểm: - Ít vướng, trẻ dễ hợp tác - Hiệu giữ khoảng ổn định *Nhược điểm: - Đòi hỏi phải vệ sinh tốt - Không phục hồi lại kích thước dọc khớp cắn, không thực chức nhai - Phải chuẩn bị trụ Có loại hàm sau: 4.2.1 Hàm giữ khoảng bên Là loại hàm giữ khoảng sử dụng răng, rẻ tiền dễ thực hiên Nhưng cần theo dõi chăm sóc liên tục sau đặt vào, không thực chức mặt nhai *Chỉ định: - Mất hàm sữa thứ bên - Mất hàm sữa thứ hai bên sau mọc hàm vĩnh viễn thứ - Mất hàm sữa thứ hai bên trước thay cửa - Mất hàm sữa thứ hai hai bên trước thay cửa sau mọc hàm vĩnh viễn thứ Các loại: Gồm khâu vòng dây (hoặc chụp thép sẵn trụ sữa) vòng dây Hình: Hàm giữ khoảng bên Cung bên trái dây thép hàn nên khâu, cung bên phải dây thép hàn lên chụp thép có sẵn * Quy trình kỹ thuật: - Chọn khâu chụp thép phù hợp, sửa soạn khâu, chụp thép - Đặt khâu chụp thép vào trụ lấy mẫu - Lấy mẫu ra, tháo khâu chụp thép từ trụ đặt lại vào mẫu - Đổ mẫu, mẫu khô, gỡ mẫu ta khâu chụp thép úp lên trụ, giống miệng - Sử dụng dây thép tròn 0.9mm bẻ dây hình chữ M, đầu tựa lên bên cạnh 1/3 phía rìa cắn, bẻ song song với bề mặt lợi mất, cách lợi khoảng 1mm Độ rộng phía ngoài-trong khoảng 8mm để vĩnh viễn mọc lên bên phần giữ khoảng Kiểm tra lại hàm xem có làm cản trở số chuyển động răng, hàm không - Hàn cố định dây, đánh bóng - Gắn hàm * Yêu cầu kỹ thuật: - Vòng dây rộng đủ cho hàm nhỏ vĩnh viễn mọc( khoảng 8mm) - Vòng dây không hạn chế hoạt động chức kế cận - Vòng dây cần đặt sát sống hàm không chạm vào phần mềm * Theo dõi: bệnh nhân tái khám 3-6 tháng/lần để kiểm tra, chỉnh sửa Bộ phận giữ khoảng tháo vĩnh viễn mọc Hình 16.4: Bệnh nhân tuổi, sau nhổ 64 sâu, làm hàm giữ khoảng giữ chỗ cho 24 mọc sau 10 Hình 16.5: Bộ phận giữ khoảng gồm chụp thép vòng dây: nhìn từ mặt nhai (a) nhìn từ mặt (b) Bộ phận giữ khoảng có phần xuống lợi (distal shoe) Chỉ định: - Giữ khoảng cho hàm nhỏ sữa thứ bị trước hàm nhỏ vĩnh viễn thứ mọc lên - Mục tiêu khí cụ dự phòng di gần gây nên tượng giảm chiều dài cung chỗ cho mọc sau 11 Hình 16.6: Cấu tạo phận giữ khoảng có phần xa xuống lợi Bảng 16.1: Chỉ định, chống định phận giữ khoản có phần xa xuống lợi (theo Hicks 1973, Brill 2002) Chỉ định Mất sớm hàm sữa thứ trước hàm nhỏ vĩnh viễn mọc Tiêu chân tiến triển phá hủy xương vùng quanh răng hàm sữa thứ trước vĩnh viễn mọc Răng hàm sữa thứ có tổn thương sâu nặng, phục hồi Mọc lạc chỗ hàm lớn vĩnh viễn thứ Dính khớp hàm sữa thứ Chống định Không có nương tựa nhiều Không có hợp tác bệnh nhân gia đình Thiếu hàm nhỏ vĩnh viễn thứ Bệnh hệ thống ảnh hưởng đến liền thương Bât thường tim mạch cần thiết phải uống kháng sinh dự phòng trước điều trị hàm mặt Hàm giữ khoảng bán sẵn Với hệ thống hàm giữ khoảng bán sẵn này, người ta thực hoàn chình hàm giữ khoảng với band loop lần tới khám 12 Hình 16.7: a Hộp hàm giữ khoảng với nhiều khâu có kích thước khác nhau, b.vòng dây cố định vòng dây điều chỉnh nối dài thêm, c.Thử hàm giữ khoảng miệng sau nhổ sữa, d vòng dây liên kết với ống hình chữ U gắn chặt vào khâu, e Đo khoảng cách 53 55, f vòng dây tiếp xúc với mặt xa 53, g Kích thước vòng dây uốn phù hợp với khoảng cách hai răng, h Hàm giữ khoảng gắn hoàn chỉnh miệng 4.2.2 Hàm giữ khoảng hai bên: Gồm cung lưỡi cung * Chỉ định: - Mất hai bên cung hàm, nhiều phải có 13 trụ phù hợp (Ví dụ: hàm sữa thứ thứ hai hai bên, hàm vĩnh viễn thứ mọc đủ chiều cao) * Cấu tạo: - Hàm : Cung qua cung Nance, hai loại sử dụng dây thép lớn (0.9mm) nối hai sữa giới hạn khoảng phía xa, hai R số mang khâu Sự khác biệt hai cung nơi sợi dây đặt cung Cung Nance có thêm nút nhựa nằm trực tiếp lên gờ phía trước Cung qua gồm dây ngang qua không chạm vào Mặc dù khí cụ qua dễ dàng vệ sinh dễ thực hiên, số nhà lâm sàng cho loại khí cụ cho phép di chuyển di gần gây khoảng Hình 16.8: Cung kết hợp với giả 14 Hình 16.9: Cung kết hợp với giả phía trước Hình 16.10: Cung Nance mẫu hàm thạch cao Hình 16.11: Cung Nance lắp miệng bệnh nhân 15 - Hàm dưới: có cung lưỡi (lingualart): Gồm hai khâu gắn vào sữa giới hạn khoảng răng, hai hàm vĩnh viễn thứ nối với dây thép bẻ cong theo cung lưỡi, nằm gót cửa cách đường viền lợi 1,5- 2mm Tuy nhiên, mầm vĩnh viễn thường nằm mọc lên phía lưỡi so với sữa, nên đặt cung lưỡi gây cản trở mọc lên vĩnh viễn Vì vậy, cung lưỡi định mọc nhóm cửa, trường hợp cửa chưa mọc làm hai giữ khoảng loại khâu vòng dây cho hai bên hàm Hình: Hàm giữ khoảng bên (cung lưỡi), dây cung bẻ cong theo mặt xương hàm dưới, cách mặt gót cửa khoảng 2mm Có loup bên tương ứng với vị trí hàm nhỏ vĩnh viễn thứ nhất, để điều chỉnh theo phát triển xương hàm Quy trình kỹ thuật: Tương tự hàm cố định bên Hình 16.12: Cung lưỡi 16 Theo dõi bệnh nhân Bệnh nhân làm hàm giữ khoảng cần theo dõi 3-6 tháng/lần để theo dõi tình trạng mọc phía dưới, tháo hàm giữ khoảng vĩnh viễn mọc, điều chỉnh vòng dây cho phù hợp đặc biệt trường hợp kế cận giai đoạn thay Tình trạng vệ sinh miệng cần kiểm soát chặt chẽ mang phận giữ khoảng miệng để dự phòng sâu răng, viêm lợi… Hình 16.13: Tháo hàm giữ khoảng cửa vĩnh viễn mọc Hình 16.14: Biến chứng sâu (a), viêm lợi (b) mang hàm giữ khoảng TỰ LƯỢNG GIÁ a b c d e a b c Bộ phận giữ khoảng bao gồm loại sau: Tháo lắp, cố định bán cố định Có khâu hay khâu Chức hay không chức Chủ động hay thụ động Tất câu Những tiện lợi giữ khoảng loại tháo lắp: Dễ làm Duy trì phục hồi kích thước dọc Có thể dùng với biện pháp phòng ngừa khác 17 d e a b c d e a b c d e a b c d e Tất câu Tất câu sai Những tiện lợi giữ khoảng tháo lắp: Có thể mang bán thời gian Có thể đạt thẩm mĩ mong muốn Thuận lợi nhai nói Làm cho lưỡi đẩy lên Tất Những bất tiện giữ khoảng tháo lắp: Có thể bị Bệnh nhân không mang Có gãy vỡ Có thể ngăn phát triển phía bên hàm móc không kết hợp Tất Cắn chéo sau điều trị cách: Cây đè lưỡi Mặt phẳng nghiêng Mão thép Bộ giữ khoảng tháo lắp Tất câu 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO William R Proffit Contemporary orthodontics (1986), Mosby Ralph E McDonald Dentistry for the Child and adolescent (2004): Management of the developing Occlusion; pp 626 – 684, Mosby Trần Thúy Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, Đặng Thị Nhân Hòa Nha khoa trẻ em (2001): Chỉnh hình mặt giai đoạn hàm sữa hàm hỗn hợp; tr 345 – 389 NXB Y học, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Richard R Welbury, Monty S Duggal, Marie Therese Hosey Paediatric Dentistry (2005): The paedodontic/orthodontic interface; pp 319 – 354 19 [...]... sinh và dễ thực hiên, nhưng một số nhà lâm sàng cho rằng loại khí cụ này cho phép răng di chuyển và di gần gây mất khoảng Hình 16. 8: Cung khẩu cái kết hợp với răng giả 14 Hình 16. 9: Cung khẩu cái kết hợp với răng giả phía trước Hình 16. 10: Cung Nance trên mẫu hàm thạch cao Hình 16. 11: Cung Nance lắp trên miệng bệnh nhân 15 - Hàm dưới: có cung lưỡi (lingualart): Gồm hai khâu gắn vào 2 răng sữa giới hạn... viễn thứ nhất mọc lên - Mục tiêu của khí cụ này là dự phòng sự di gần của răng 6 gây nên hiện tượng giảm chiều dài của cung răng và mất chỗ cho răng 5 mọc sau này 11 Hình 16. 6: Cấu tạo của bộ phận giữ khoảng có phần xa đi xuống lợi Bảng 16. 1: Chỉ định, chống chỉ định của bộ phận giữ khoản có phần xa đi xuống lợi (theo Hicks 1973, Brill 2002) Chỉ định Mất sớm răng hàm sữa thứ 2 trước khi răng hàm nhỏ vĩnh... răng cửa khoảng 2mm Có 2 loup 2 bên tương ứng với vị trí răng hàm nhỏ vĩnh viễn thứ nhất, để điều chỉnh theo sự phát triển của xương hàm Quy trình kỹ thuật: Tương tự như hàm cố định một bên Hình 16. 12: Cung lưỡi 16 5 Theo dõi bệnh nhân Bệnh nhân làm hàm giữ khoảng cần được theo dõi 3-6 tháng/lần để theo dõi tình trạng mọc răng phía dưới, tháo hàm giữ khoảng khi răng vĩnh viễn đã mọc, điều chỉnh vòng dây... cận đang trong giai đoạn thay răng Tình trạng vệ sinh răng miệng cần được kiểm soát chặt chẽ khi mang bộ phận giữ khoảng trong miệng để dự phòng sâu răng, viêm lợi… Hình 16. 13: Tháo hàm giữ khoảng khi răng cửa vĩnh viễn đã mọc Hình 16. 14: Biến chứng sâu răng (a), viêm lợi (b) khi mang hàm giữ khoảng TỰ LƯỢNG GIÁ 1 a b c d e 2 a b c Bộ phận giữ khoảng bao gồm các loại sau: Tháo lắp, cố định hoặc bán... trước khi điều trị răng hàm mặt Hàm giữ khoảng bán sẵn Với hệ thống hàm giữ khoảng bán sẵn này, người ta có thể thực hiện hoàn chình một hàm giữ khoảng với band và loop chỉ trong một lần tới khám 12 Hình 16. 7: a Hộp hàm giữ khoảng với nhiều khâu có kích thước khác nhau, b.vòng dây cố định và vòng dây có thể được điều chỉnh nối dài thêm, c.Thử hàm giữ khoảng trong miệng sau khi nhổ răng sữa, d vòng dây...Hình 16. 5: Bộ phận giữ khoảng gồm chụp thép và vòng dây: nhìn từ mặt nhai (a) và nhìn từ mặt ngoài (b) Bộ phận giữ khoảng có phần đi xuống lợi (distal shoe) Chỉ định: - Giữ khoảng cho răng hàm nhỏ sữa thứ 2... hàm nếu các móc không kết hợp đúng Tất cả đều đúng Cắn chéo răng sau có thể điều trị bằng cách: Cây đè lưỡi Mặt phẳng nghiêng Mão thép Bộ giữ khoảng tháo lắp Tất cả câu trên đều đúng 18 1 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO William R Proffit Contemporary orthodontics (1986), Mosby Ralph E McDonald Dentistry for the Child and adolescent (2004): 3 Management of the developing Occlusion; pp 626 – 684, Mosby Trần Thúy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16 ham giu khoang , Bài 16 ham giu khoang , Bài 16 ham giu khoang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay