Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng

109 261 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

1 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ địa bàn Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng” công trình nghiên cứu riêng em Các số liệu thu thập luận văn trung thực với thực tế Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khoa học Em xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả Phạm Thanh Hải 2 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn: “ Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ địa bàn Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng” Em nhận giúp đỡ quý báu tập thể, cá nhân trường Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Đào tạo Sau Đại học thầy cô giáo trường Đại học Hải Phòng tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Đào Văn Hiệp – Trường Đại học Hải Phòng, người hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, giúp đỡ em thời gian thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, phòng, ban, ngành chức UBND quận Lê 3 Chân – Thành phố Hải Phòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình thu thập thông tin để hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, động viên, giúp đỡ suốt trình công tác, học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả Phạm Thanh Hải 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích BOT Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao BTO Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNTT Công nghệ thông tin CSHT Cơ sở hạ tầng FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất KHCN Khoa học công nghệ NSTW Ngân sách trung ương ODA Hỗ trợ phát triển thức TCH Toàn cầu hóa TMDV Thương mại dịch vụ TMHH Thương mại hàng hóa TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 6 bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 Hiện trạng dân số lao động quận Lê Chân Kết công tác thu chi ngân sách GTSX ngành dịch vụ địa bàn quận thời kỳ 2007 – 2015 Số lượng doanh nghiệp địa bàn quận thời kỳ (2007 – 2015) Doanh thu doanh nghiệp sở kinh doanh dịch vụ địa bàn quận thời kỳ 2011 - 2015 Doanh thu hoạt động dịch vụ qua năm Tốc độ tăng trưởng nhóm dịch vụ Mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ quận giai đoạn (2007 – 2015) Số sở lao động kinh doanh dịch vụ địa bàn quận thời kỳ (2007 – 2015) Số hộ kinh doanh thương mại địa bàn quận thời kỳ 2012 2015 Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ địa bàn quận thời kỳ (2007 – 2015) Mục tiêu phát triển kinh tế quận Lê Chân giai đoạn 2015 – 2025 29 34 35 37 39 45 46 47 48 49 50 56 7 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ địa bàn quận 33 thời kỳ 2007 - 2015 2.2 Tỷ trọng GTSX ngành dịch vụ thời kỳ 2010 - 2015 36 3.1 Hướng phát triển kinh tế địa bàn quận giai đoạn 2010-2015 70 Mục tiêu phát triển kinh tế địa bàn quận thời kỳ 2007-2015 99 Kết thực kế hoạch phát triển kinh tế địa bàn quận 100 thời kỳ 2007-2015 8 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại, dịch vụ trở thành lĩnh vực tiên phong, quan hệ thương mại trước mở đường cho quan hệ ngoại giao thức quốc gia Nó đóng vai trò quan trọng điều tiết kinh tế làm tiền đề cho phát triển Lĩnh vực TMDV nói chung bao gồm lĩnh vực nhạy cảm có vai trò ngày quan trọng kinh tế Nó góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, thúc đẩy thương mại phát triển phạm vi quốc gia quốc tế Trong trình CNH – HĐH đất nước, thương mại, dịch vụ trở thành yếu tố quan trọng trình sản xuất, nhu cầu dịch vụ xuất phát từ nhà sản xuất họ nhận thấy rằng, để tồn cạnh tranh khốc liệt thị trường nội địa thị trường nước ngoài, phải đưa nhiều yếu tố dịch vụ vào trình sản xuất góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Sự tăng trưởng thương mại, dịch vụ động lực cho phát triển kinh tế, có tác động tích cực phân công lao động xã hội Thị trường nước liên hệ chặt chẽ với thị trường nước thông qua hoạt động ngoại thương, điều lý giải thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ chắn mở rộng thị trường thu hút yếu tố đầu vào, đầu thị trường Chính điều này, thương mại, dịch vụ thật cầu nối gắn kết thị trường nước thị trường nước, phù hợp với xu hội nhập mở cửa nước ta Việt Nam ảnh hưởng chế cũ sản xuất nhỏ nên ngành 9 thương mại, dịch vụ chậm phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập kinh tế Phát triển ngành thương mại, dịch vụ đường khai thác tiềm mạnh quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước Quận Lê Chân có bề dày truyền thống lịch sử lâu đời thành phố Hải Phòng Trong năm vừa qua (2007 – 2015), tình hình kinh tế – xã hội quận có nhiều chuyển biến tích cực theo mục tiêu, định hướng Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, số mục tiêu xã hội quận giai đoạn (2007 – 2015) chưa tương xứng với tiềm lợi quận Nằm trung tâm Thành phố Hải Phòng nên hoạt động kinh doanh ngành thương mại, dịch vụ quận cần phải quan tâm phát triển mạnh để khai thác tốt tiềm ngành giúp cho quận có thị trường rộng lớn Quận Lê Chân đứng trước nhiều thời thuận lợi Đó loạt công trình hạ tầng giao thông, đô thị quy hoạch, xây dựng đại, tạo đà cho quận phát triển mạnh mẽ định hướng phát triển quận trở thành trung tâm TMDV, cửa ngõ giao thương với nước khu vực phía Bắc hai hành lang, vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc Việc phát triển thương mại, dịch vụ địa bàn quận Lê Chân nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung bước cụ thể hóa tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng CNH - HĐH đồng thời để xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Việc đẩy mạnh mở cửa lĩnh vực cần xem xét cách toàn diện để xác định tiến hành bước có biện pháp 10 10 phát triển cho phù hợp Nhằm mặt góp phần thành phố nước thực thành công tiến trình mở cửa, mặt khác góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Vì vậy, em nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp phát triển ngành thương mại, dịch vụ địa bàn Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong thời gian qua có số công trình khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu luận văn như: Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: “Phát triển dịch vụ thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Nguyễn Thị Hoàng Lan, trường Đại học Đà Nẵng, 2011 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “ Định hướng phát triển ngành dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hiệp định thương mại Việt – Mỹ lĩnh vực thương mại dịch vụ” GS.TS Hoàng Văn Châu, trường Đại học Ngoại Thương, 2003 Qua công trình nghiên cứu đây, sở phân tích lý luận thực tiễn có liên quan mà tác giả giới thiệu, luận văn “ Một số biện pháp phát triển ngành thương mại, dịch vụ địa bàn Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng” kế thừa phần sở lý luận đề tài trên, đồng thời phản ánh thực trạng phát triển ngành thương mại, dịch vụ địa phương, nhằm cung cấp luận khoa học thực tiễn Từ đó, đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng 95 95 địa xuất nhập Các hộ kinh doanh trở thành đơn vị vệ tinh, - nhà phân phối thức cho doanh nghiệp lớn Đối với thương nhân hoạt động địa bàn quận cần tập trung hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cách tổ chức hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiến hành chương trình truyền thông nhằm quảng bá hàng Việt Nam hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng hàng nước; hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cách quan quản lý nhà nước thương mại phương tiện thông tin đại chúng địa bàn quận phổ biến, tuyên truyền cho chủ thể sản xuất kinh doanh nắm quy định Pháp luật chế, sách liên quan đến hoạt động kinh doanh họ Đồng thời, tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn thông tin thị trường, giá cả, nguồn vốn tín dụng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thương mại…điều giúp nhà sản xuất doanh nghiệp có đầy - đủ thông tin ký kết hợp đồng kinh tế Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố có nhiều chương trình xúc tiến thương mại đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp giải pháp giúp doanh nghiệp tự phát huy nội lực, nâng cao khả cạnh tranh thương hiệu mạnh, bảo vệ thị - trường Vai trò chợ truyền thống tồn nhiều năm cải thiện để tạo mỹ quan đô thị phù hợp với thói quen mua sắm mới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa địa bàn Do đó, điều cần thiết triển khai đề án xây dựng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa từ tới năm 2020 với mục tiêu xây dựng phát triển thương mại vững mạnh, đại dựa cấu trúc hợp lý hệ thống kênh phân phối với tham gia thành phần kinh tế Xu hướng coi trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ kinh doanh Đồng thời khuyến khích thúc đẩy trình hình thành doanh nghiệp lớn thông qua trình tích tụ tập trung, nhằm tạo dựng nhà phân phối lớn 96 96 Để thực đề án này, hàng loạt vấn đề phải triển khai đồng quy hoạch chi tiết quận Lê Chân đến năm 2025, tập trung hình thành chợ đầu mối, xây dựng hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, khu TMDV tập trung, triển lãm… 97 97 3.5.6 Ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường - Thực chế ưu đãi đầu tư cho việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Việc đầu tư công nghệ thực thông qua dự án chuyển giao công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến theo hướng công nghệ sạch, đại có hàm lượng chất xám cao Chú trọng đầu tư công nghệ tự động hóa, điện tử, công nghệ tài chính, ngân hàng dịch vụ cao cấp khác - Quận cần hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân có dự án ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, có sách miễn giảm thuế số năm dự án đầu tư công nghệ - Đẩy nhanh trình tin học hóa quản lý ngành sản xuất nói chung, ngành thương mại dịch vụ nói riêng 3.5.7 Mở rộng phát triển thị trường - Phát triển nhóm thị trường: + Địa bàn quận: Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, cung ứng hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp, người dân Tổ chức phối hợp đưa sản phẩm hàng tiêu dùng doanh nghiệp vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn quận để thúc đẩy tiêu thụ + Địa bàn quận, tỉnh thành phố khác: Đẩy mạnh trình liên kết thị trường quận với thị trường quận, thành phố vùng duyên hải Bắc Bộ, vùng đồng sông Hồng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, - trọng phát triển dịch vụ y tế, giáo dục… Xây dựng chế nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tập trung vào khâu từ nhập đến phân phối, tiêu dùng… để làm cho thị trường lành mạnh hơn, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng cho doanh - nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất Đẩy mạnh trình xác lập hệ thống kênh lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua việc tạo lập mối liên kết ổn định, lâu dài - cấu lợi ích hợp lý chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại Mở rộng biện pháp quản lý tiếp thị, xúc tiến thương mại, mở rộng đại lý bán buôn, bán lẻ đa dạng mặt hàng phát triển website, xây dựng thương 98 98 hiệu, tăng cường trao đổi thông tin, hàng hóa sở sản xuất kinh - doanh quận với địa phương nước nước Mở rộng mạng lưới đại lý kinh doanh cách tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn, hưởng ưu đãi thuế đất Việc tổ chức thành công hội chợ thương mại tiền đề để doanh nghiệp tự quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường Kết hợp xây dựng chợ đầu mối trao đổi hàng hóa, lương thực, thực phẩm, chợ bán buôn kết hợp với sàn giao dịch, thường xuyên chỉnh trang tuyến phố trung tâm,hỗ trợ sửa sang cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện ích… - Kiên xóa bỏ chợ tạm mỹ quan đô thị, tận dụng quỹ đất để xây dựng mạng lưới chợ văn minh, văn hóa Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin dự báo thị trường, nên xây dựng Trung tâm thông tin triển lãm làm đầu mối tổ chức hoạt động thông tin, hội thảo, quảng bá sản phẩm doanh nghiệp địa bàn - Hiện nay, hàng hóa nước cửa hàng tiện ích, chuyên doanh… chiếm 80 -85%, kênh phân phối lớn, hiệu với hàng hóa sản xuất nước, góp phần hưởng ứng vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Điều thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân mở rộng, phát triển thị trường nội địa 3.5.8 Đổi nâng cao hiệu quản lý nhà nước - Sau thực công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, không riêng quận Lê Chân, thành phố đẩy mạnh việc phát triển nhanh khu công nghiệp, khu chế xuất hay khu kinh tế thành phố lập Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Đây coi sản phẩm bật công đổi mới, mang lại nhiều lợi ích nhiều khó khăn phía trước Điều đòi hỏi lãnh đạo cấp, ngành để công đổi hướng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển thời gian tới 99 99 Việc phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn quận góp phần quan trọng vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung lượng vốn lớn, thu hút đầu tư, công nghệ tổ chức, cá nhân nước Do đó, điều quan trọng tiếp tục hoàn thiện thể chế, máy, cán để Lê Chân Hải Phòng có môi trường đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh với tỉnh thành nước - Cổ phần hóa tạo sức bật cho doanh nghiệp Thực đường lối đổi mới, chuyển từ chế bao cấp sang chế thị trường, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực kiên trì, bền bỉ năm qua phương án xếp, đổi doanh nghiệp hiệu cao mà quận thực Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp thị trường nước - Nâng cao lực lãnh đạo cấp, ngành Rà soát, hoàn thiện chế, sách tạo môi trường thu hút tập đoàn có thương hiệu lớn đầu tư vào thương mại, dịch vụ (chính sách giảm thuế, giảm giá tiền thuê đất…) Tuỳ giai đoạn trình phát triển, lựa chọn sách TMDV khác cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gồm: sách tự hoá bảo hộ TMDV, sách phát triển ngành dịch vụ - nước, sách thuế, sách bảo hộ lao động nguồn nhân lực Cơ quan nhà nước ban hành văn pháp luật TMDV, pháp luật xử lý hàng giả, chất lượng… xây dựng sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển TMDV Ký kết tham gia bảo đảm thực cam kết quốc tế - TMDV ; hợp tác quốc tế lĩnh vực dịch vụ Minh bạch hóa thể chế luật pháp để doanh nghiệp người dân tiếp cận dễ dàng với hệ thống văn quy phạm pháp luật, chế - sách Hải Phòng Chính Phủ Tổ chức, hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng CNTT truyền thông ngành TMDV, công cụ đắc lực 100 100 cho thương mại điện tử, đẩy mạnh trình tin học hóa - quản lý nhà nước TMDV Thành phố cần tập trung xây dựng tổ chức thực chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xúc tiến thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ tôn vinh sản phẩm Đầu tư vùng nguyên liệu, khoa học công nghệ, khuyến khích hỗ trợ đầu tư cho sở chế biến, hợp tác xã dịch vụ… - Việc quy hoạch phải đảm bảo hợp lý, xác, kiên xử lý sai phạm Bên cạnh đó, trọng bố trí diện tích đất cho khu vực thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, giáo dục … - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung Nghị phát triển ngành thương mại, dịch vụ tới quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân thành phố 101 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ở nước ta hoạt động dịch vụ ngày mở rộng phát triển với nhiều hình thức khác nhau, mối quan tâm tất người Trong chế thị trường vấn đề kinh doanh có lợi nhuận để tồn phát triển yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp Nhưng cụ thể vấn đề quan tâm tổ chức kinh doanh nào? Là câu hỏi đặt buộc doanh nghiệp phải tự trả lời khả Vậy kinh doanh dịch vụ câu trả lời cần thiết cho doanh nghiệp thương mại Từ lý luận thực tiễn nêu trên, muốn phát triển thương mại dịch vụ không quan tâm hoạt động cách nghiêm túc Với kết đạt giai đoạn ( 2007 – 2015), khẳng định mục tiêu: chuyển dịch cấu kinh tế quận theo hướng “dịch vụ, thương mại”, tập trung phát triển nhóm ngành thương mại, dịch vụ cao cấp; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch văn hóa - lịch sử thành phố; có hệ thống trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh; đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao có khoa học thực tiễn Kinh tế địa bàn quận đạt tốc độ tăng trưởng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng Giai đoạn giai đoạn kinh tế giới suy giảm, khủng hoảng tài toàn cầu; nước ta xác định cần thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Trước khó khăn đó, giai đoạn ( 2007 – 2015), chuyển dịch cấu kinh tế chậm, tốc độ tăng trưởng chậm không đạt mục tiêu mà quy hoạch đề Tuy nhiên, lãnh đạo Thành ủy UBND Thành phố Hải Phòng, lãnh đạo, đạo sát Quận ủy trách nhiệm UBND quận, kinh tế quận có nhiều ghi nhận: Hoạt động thương mại, dịch vụ địa bàn quận trì, phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng khá, nhiều loại hình kinh doanh đa dạng Công tác thu chi ngân sách tập trung đạo liệt, nhiều biện pháp có hiệu quả, hoàn thành tiêu 102 102 công tác thu ngân sách hàng năm Công tác quản lý quy hoạch tập trung đạo, đầu tư xây dựng có nhiều biến chuyển Chính thế, việc chọn lựa nghiên cứu đề tài bổ ích cần thiết Luận văn cung cấp nhìn toàn cảnh ngành TMDV, đánh giá cách đầy đủ, toàn diện khoa học thực trạng tình hình, tiềm phát triển; xác định định hướng, phương án phát triển, xây dựng biện - pháp nhằm đạt mục tiêu đặt quận Lê Chân năm 2025 Kiến nghị Ưu tiên bố trí nguồn vốn từ nguồn trái phiếu quyền địa phương để tập trung thực dự án đường Hồ Sen – Cầu Rào (giai đoạn II) Quan tâm bố trí đủ vốn phục vụ công tác giải phóng mặt tái định cư cho dự án lớn, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho dự án sở hạ tầng quan trọng - quận Có chế, sách kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực nước - đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị ven sông Lạch Tray Đề nghị thành phố kiên thực lộ trình di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm trầm trọng địa bàn quận có chế thực việc thu hồi đất đơn vị không sử dụng sử dụng không mục đích, hiệu để tạo quỹ đất giao lại cho đơn vị sử dụng có hiệu sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công ích tăng diện - tích trồng xanh địa bàn quận Để đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa, thành phố cần nhanh chóng khảo sát, đánh giá tình hình hệ thống công trình ngầm đô thị nay, có quận Lê Chân Ưu tiên xây dựng công trình ngầm đô thị, tiến tới - xây dựng quy hoạch không gian ngầm Thành phố Thành phố phân cấp cho quận lĩnh vực quản lý kinh tế, ngân sách, quản lý đô thị Nghiên cứu để tạo lập tăng quy mô ngân sách cấp quận mở rộng nguồn vốn đầu tư để cải tạo, chỉnh trang mặt đô thị địa bàn Đề cao vai trò quyền quận việc tham gia hình thành, phê duyệt thực thi dự án đầu tư TW thành phố địa bàn quận 103 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng , Nghị 18/NQ-UB đề án chỉnh trang đô thị quận Lê Chân theo khu vực: quy hoạch chỉnh trang đô thị 12 phường cũ quận Lê Chân quy hoạch chỉnh trang đô thị phường mới: Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, Vĩnh Niệm [2] Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân [3] Bộ Kế hoạch đầu tư, Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/2/2007 hướng dẫn thực số điều nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ việc lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội [4] Bộ Kế Hoạch Đầu tư, Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính tiêu thống kê theo giá so sánh ngày 4/4/2012 [5] Bộ Kế Hoạch Đầu tư, Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 04/2008/NĐ-CP Chính phủ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 104 104 [6] GS.TS Hoàng Văn Châu (2003), Định hướng phát triển ngành dịch vụ TP.Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hiệp định thương mại Việt – Mỹ lĩnh vực thương mại dịch vụ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, trường Đại học Ngoại Thương [7] Chính phủ, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, [8] Chính phủ, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 việc lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội [10] Chính phủ, Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước [11] Chính phủ, Quyết định số 865/ QĐ – TTg ngày 17/7/2007 việc xây dựng quy hoạch xây dựng vùng duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 [12] Chính phủ, Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 [13] Chủ tịch UBND TP, Thông báo số 131/TB-UBND ngày 13 tháng năm 2011 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025 [14] PGS.TS Đặng Đình Đào (2002), Giáo trình kinh tế ngành thương mại dịch vụ, Nhà xuất Thống kê [15] PGS.TS Đặng Đình Đào (2014), Giáo trình kinh tế thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội [16] PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (2005), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội [17] Nguyễn Thị Hoàng Lan (2011), Phát triển dịch vụ thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, trường Đại học Đà Nẵng 105 105 [18] TH.S Trần Thúy Lan (2005), Giáo trình kinh tế thương mại đại cương, Nhà xuất Hà Nội [19] Nguyễn Kim Thúy, Nguyễn Thị Lợi: Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, Nhà xuất Hà Nội [20] Phòng Kinh tế, UBND quận Lê Chân, Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể Quận Lê Chân đến năm 2025 [21] UBND thành phố Hải Phòng, Quyết định số 1416/QĐ-UB ngày 02/8/2007 việc phê duyệt đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Lê Chân đến năm 2020 [22] Viện Quy hoạch Hải Phòng xác lập UBND TP Hải Phòng phê duyệt, Quy hoạch (điều chỉnh) chi tiết tỷ lệ 1/2000 Q.Lê Chân đến năm 2025 Đồ án quy hoạch Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 PHỤ LỤC Hình 1: Mục tiêu phát triển kinh tế địa bàn quận thời kỳ 2007 – 2015 (Đơn vị : %) Hình 2: Kết thực kế hoạch phát triển kinh tế địa bàn quận thời kỳ 2007 – 2015 (Đơn vị: %) (Nguồn: Chi cục thống kê quận Lê Chân) Bảng 1: Mục tiêu phát triển ngành TMDV quận Lê Chân giai đoạn 2015 – 2025 Đơn vị tính:% Chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng Cơ cấu xuất 2015-2020 2020 2021-2025 sản 2025 106 106 I.Tổng GTSX địa bàn 7.33 7.88 100 100 1.GTSX Công nghiệp xây dựng 6.27 7.45 38.30 37.55 GTSX Công nghiệp 7.38 7.80 23.22 23.13 GTSX Xây dựng 4.69 6.90 15.08 14.42 2.GTSX Dịch vụ 8.03 8.14 61.70 62.42 Trong đó: TM-DV lưu trú 10.00 10.00 17.45 19.24 II.Tổng GTSX quận quản lý 9.48 9.90 37.18 40.81 1.GTSX Công nghiệp xây dựng 12.52 14.65 5.45 7.40 GTSX Công nghiệp -5.76 -4.97 0.49 0.26 GTSX Xây dựng 16.00 16.00 4.96 7.13 GTSX Dịch vụ 9.00 9.00 13.73 33.41 Trong đó: TM-DV lưu trú,ăn uống 11.00 11.00 6.88 7.93 (Nguồn: Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể Quận Lê Chân đến năm 2025) Danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư địa bàn quận thời kỳ 2005 – 2020 Chương trình, dự án Dự kiến kinh phí (tỷ đồng) Nguồn vốn Cơ quan đầu Thời tư gian đầu tư 107 107 I.Đầu tư phát triển kinh tế: dự án, 4100 tỷ đồng Dự án đầu tư khu kinh tế tổng hợp 2000 ven sông Lạch Tray Ngân sách Trung ương 2005- Trung ương + + Thành phố 2015 thành phố + + Quận Quận Nâng cấp cụm công nghiệp vừa 100 nhỏ Vĩnh Niệm Ngân sách Quận Quận + Doanh 2005– 2010 nghiệp 3.Nâng cấp chợ An Dương thành 100 Ngân sách siêu thị Quận + Nhân Quận 20102020 dân 4.Công viên du lịch Đôn Nghĩa 5.Xây dựng siêu thị đầu mối 300 100 Đấu giá mặt Thành phố + 2010– Quận 2015 Ngân sách Thành phố + 2010– thành phố + Quận 2020 quận Dự án kinh tế giai đoạn 2015 - 1500 Ngân sách Thành phố + 2015- 2020 thành phố + Quận 2020 Thành phố 2005- quận Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: dự án, 2000 tỷ đồng Đường Hồ Sen – Cầu Rào 500 Ngân sách Thành phố 2015 8.Đường nối Lạch Tray – Hồ 400 Ngân sách Thành phố 2005– Sen,Cầu Rào II Thành phố Giải tỏa bước hành lang 100 Ngân sách Thành phố + 2005– đường sắt Thành phố + Quận 2010 Thành phố + 2010– 2010 Quận 10.Dự án hạ tầng kỹ thuật giai 1000 Ngân sách đoạn 2015 - 2020 Thành phố + 108 108 Quận Quận 2020 III.Đầu tư hạ tầng xã hội: dự án, 3500 tỷ đồng 11.Nâng cấp, xây dựng bệnh viện 1000 Ngân sách Trung Ương 2005– Việt Tiệp thành bệnh viện đa khoa Trung Ương + Thành phố 2010 12.Dự án nâng cấp đầu tư cải 400 Ngân sách Thành phố 2005– tạo,khu dân cư thu nhập thấp Thành phố + khu vực 2010 ODA 13.Khu chung cư Dư Hàng, Lâm 200 Ngân sách Thành phố + 2005- Tường, Xi Măng, Đông Hàn, An Thành phố + Quận 2015 Dương Dân đóng góp 14.Tôn tạo khu di tích Đền 100 Ngân sách Thành phố + 2005- Nghè,Đình An Biên, Hàng Kênh, Thành phố + Quận 2015 chùa Hàng, chùa Đồng Thiện Quận + Dân Quận 2010– đóng góp 15 Khu văn hóa thể thao đa chức 200 Ngân sách Dư Hàng Kênh Quận 16 Xây dựng bệnh viện đa khoa 100 Ngân sách Trung ương 2010– quận Trung Ương + + Thành phố 2015 Thành phố + + Quận 2015 Quận 17 Dự án hạ tầng xã hội giai đoạn 1500 Ngân sách Trung Ương 2010- 2015 - 2020 Trung Ương, + Thành phố 2020 Thành phố, + Quận Quận Tổng cộng : 20 dự án, 9600 tỷ đồng Ngoài dự án ưu tiên trọng điểm có dự án khác: Dự án mở rộng hè đường Tô Hiệu Dự án xây dựng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ quận Lê Chân … 109 109
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng , Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng , Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng , Trong thời gian thực hiện luận văn: “ Một số biện pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng”. Em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn B, Do những đặc trưng của sản phẩm dịch vụ nên các giao dịch trong TMDV giữa người mua, người bán thường đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trực tiếp. Trao đổi các dịch vụ có thể xảy ra trong các trường hợp sau: dịch vụ được chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất đến ngư, Đảm bảo sự thống nhất kinh tế chính trị trong hoạt động TMDV., Kế hoạch bao gồm các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu và phát triển các mục tiêu đó phù hợp với từng giai đoạn từng thời kỳ, f. Phát triển cơ sở vật chất ngành thương mại, dịch vụ, - Phía Đông giáp: Quận Ngô Quyền., Tổng diện tích tự nhiên là 1.186,3 ha, gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: An Dương, An Biên, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Dư Hàng Kênh, Trại Cau, Hàng Kênh, Kênh Dương, Vĩnh Niệm, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, Hồ Nam, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá. Vị , Tăng trưởng lĩnh vực TMDV gắn liền với sự phát triển CSHT cần thiết cho quá trình CNH – HĐH. CSHT này bao gồm hệ thống giao thông đường mới được nâng cấp sửa sang, mở rộng các mạng lưới viễn thông, internet, tăng số lượng các ngân hàng, các cơ sở giáo dục, Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố giai đoạn 2007 – 2015 giai đoạn đầu triển khai thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận đến năm 2020, cũng như các quy hoạch chi tiết giai đoạn, Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận thời kỳ (2007 – 2015), Lưu chuyển hàng hóa bán lẻ, - Trên địa bàn quận có nhiều cơ sở được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và nhiều điểm nằm trong tua tuyến du lịch tâm linh như đền Nghè, Đình Kênh, chùa Phổ Chiếu…Nhiều hạng mục công trình dịch vụ được triển khai, tạo bước diện mạo mới cho quận như , Thành phố đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ, các hội chợ thương mại trên địa bàn quận với trên 140 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, các doanh nghiệp tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện cho nhân dân được gi, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tổ chức lễ hội, nhất là Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân; tiếp tục làm tốt công tác tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc trên địa bàn quận. Từ đó tạo c, - Hiện nay, hàng hóa trong nước trong các cửa hàng tiện ích, chuyên doanh… chiếm 80 -85%, đây là một kênh phân phối lớn, hiệu quả với các hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Điều này, Việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn quận sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung lượng vốn lớn, thu hút đầu tư, công nghệ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Do đó, điều quan trọng là, (Đơn vị : %)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay