Một số biện pháp phát triển nguồn vốn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hải phòng

71 176 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:41

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Bình i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu đề tài, nhận hướng dẫn thầy, cô giáo giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau Đại học, môn chuyên ngành Quản lý kinh tế trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Ban Giám đốc, phòng ban kế toán, phòng kế hoạch dự án, phòng tổ chức cán Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hải Phòng Đã tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Vũ Trụ Phi Trong trình học tập nghiên cứu đề tài luận văn, thầy hết lòng dạy bảo tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, tập thể cán công nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập, công tác, nghiên cứu hoàn thành luận văn công ty Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ đồng hành bên cạnh động viên hoàn thiện luận văn Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Bình ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt NHTM WB ADB Giải thích Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thế giới Ngân hàng phát triển Châu Á iii DANH MỤC BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài Nước ta tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xu hướng hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Một vấn đề có vị quan trọng hàng đầu nghiệp mà theo đuổi vấn đề nguồn lực, vấn đề vốn - vấn đề thuộc sở “ hạ tầng mềm” cho đầu tư phát triển Đây vấn đề mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển thường xuyên xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế, giải thiếu hụt chi tiêu Chính phủ Vậy giải pháp cho huy động vốn; phải có phương án, sách cụ thể mang tính chiến lược dài hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu vốn nâng cao khả hấp thụ vốn kinh tế Ngân hàng thương mại với chức cần phải có biện pháp thích hợp tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế, hình thức huy động trung dài hạn vay đầu tư vào dự án xây dựng sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đổi công nghệ Hệ thống ngân hàng phấn đấu nhằm thực có hiệu chiến lược huy động vốn nước tranh thủ nguồn vốn từ bên để đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế, đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn hệ thống ngân hàng, đồng thời tập trung giảm tỷ lệ nợ hạn kiểm soát chất lượng tín dụng Nằm hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng hoàn thiện, phát huy vai trò mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với ưu mình, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng kinh doanh mục tiêu lợi nhuận, góp phần vào công cải cách kinh tế đất nước Tính xúc hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại nói riêng kinh tế nói chung nhu cầu vốn cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta theo đuổi động lực cho em chọn nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp phát triển nguồn vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng” làm khóa luận 2- Mục đích nghiên cứu Trên sở xác định nội dung, vai trò NHTM thông qua hoạt động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, dịch vụ, khoá luận nghiên cứu thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng nói chung lĩnh vực huy động vốn nói riêng Từ đó, đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng, đáp ứng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu địa bàn 3- Đối tượng phạm vị nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khoá luận lý luận vốn sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong trọng tâm nâng cao hiệu công tác huy động vốn Phạm vị nghiên cứu khảo sát hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng năm từ 2012 đến 2015 Các biện pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng 4- Phương pháp nghiên cứu Khoá luận sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử Chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp… 5- Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu kết luận, khoá luận chia thành chương Chương I: Cơ sở lý luận công tác huy động vốn ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng phát triển nguồn vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng Chương III: Một số biện pháp phát triển nguồn vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng Do khả lý luận nhận thức vấn đề hạn chế, lại đề tài khó, viết em không tránh khỏi thiếu sót định Mong thầy cô phê bình, góp ý để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại vai trò nguồn vốn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) Theo luật tổ chức tín dụng có hiệu lực từ tháng 10 năm 1998, Ngân hàng thương mại định nghĩa sau: “Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khác hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” NHTM doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tiền tệ, có hai mặt bản: - Nhận ký thác doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, quan nhà nước - Sử dụng khoản ký thác vay chiết khấu Có loại hình NHTM: + NHTM quốc doanh: NHTM thành lập 100% vốn nhà nước + NHTM cổ phần: NHTM thành lập hình thức công ty cổ phần + Chi nhánh NHTM nước ngoài: ngân hàng thành lập theo luật pháp nước hoạt động theo luật pháp nước sở + Ngân hàng liên doanh: ngân hàng thành lập vốn góp bên ngân hàng Việt Nam bên ngân hàng nước có trụ sở Việt Nam hoạt động theo luật pháp Việt Nam Quá trình phát triển NHTM gắn liền với trình phát triển thị trường tài thông qua giai đoạn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Khi đời, tổ chức nghiệp vụ hoạt động đơn giản sau, theo đà phát triển kinh tế hàng hóa, tổ chức nghiệp vụ ngân hàng phát triển hoàn thiện Ngày NHTM có xu hướng phát triển ngày toàn diện với quy mô rộng nhiều loại hình dịch vụ huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội để đầu tư cho vay Sự phát triển ngân hàng không nằm phạm vi quốc gia mà mang tính chất toàn cầu Ví dụ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu (ADB)… việc áp dụng công nghệ thông tin hệ thống trang thiết bị đại làm cho hoạt động ngân hàng trở nên hoàn thiện Hệ thống NHTM Việt Nam từ đời dần khẳng định vai trò quan trọng kinh tế nói chung việc thực thi sách tài – tiền tệ nói riêng Vẫn với chức nhận tiền gửi vay kinh tế, với vai trò trung gian tài hoạt động mình, NHTM phải tuân theo quản lý Nhà nước mà trực tiếp quản lý Ngân hàng Trung ương Chính quản lý này, hệ thống NHTM thực chức kinh tế Để hiểu rõ vê NHTM, đặc biệt tầm quan trọng NHTM trình công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, ta tìm hiểu hoạt động chủ yếu NHTM 1.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM Cũng giống doanh nghiệp, mục tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận hay nói tối đa hóa giá trị tài sản ngân hàng thông qua thực tốt vai trò trung gian tài kinh tế Ngân hàng tạo lợi nhuận cách bán tài sản nợ có số đặc tính (một kết hợp riêng tính lỏng, rủi ro lợi tức) dùng tiền thu để mua tài sản có số đặc tính khác Như ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển loại tài sản thành loại tài sản khác cho công chúng Nghiệp vụ tạo lợi nhuận thặng dư cho ngân hàng đồng thời tạo tiện ích cho khách hàng để đôi bên có lợi Nghiệp vụ tài sản nợ (Nguồn vốn): Đây nghiệp vụ tạo điều kiện tiền đề cho hoạt động NHTM Các NHTM thực huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế hình thức để thực nhiệm vụ đầu tư, cho vay thành phần kinh tế, giúp họ đổi trang thiết bị sản xuất, nâng cấp nhà xưởng phục vụ kinh doanh… Nghiệp vụ tài sản có (Sử dụng vốn): - Nghiệp vụ trữ tiền mặt: Ngân hàng dự trữ tiền mặt nhằm trì khả khoản ngân hàng, đáp ứng nhu cầu rút tiền toán thường xuyên, liên tục khách hàng vào lúc Dự trữ tiền mặt cao hay thấp phụ thuộc vào quy mô hoạt động, cấu tính chất nguồn vốn NHTM Các khoản dự trữ NHTM không sinh lời - Nghiệp vụ đầu tư: Ngân hàng tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, thành lập công ty - Nghiệp vụ cho vay: Cho vay nghiệp vụ đem lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Các NHTM sử dụng phần lớn số tiền huy động vay kinh tế Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay nguồn thu nhập để bù đắp loại chi phí hoạt động Ngân hàng thu lợi NHTM Các dịch vụ Ngân hàng: Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ mình, NHTM tiến hành cung ứng dịch vụ phục vụ khách hàng như: dịch vụ toán, đại lý, tư vấn tài chính, sở Ngân hàng thu phí dịch vụ Ngày nhu cầu phát triển kinh tế đòi hỏi hoạt động dịch vụ Ngân hàng ngày mở rộng số lượng chất lượng Các Ngân hàng đầu tư trang thiết bị, sở vật chất, áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động Ngân hàng, thực tốt khâu toán không dùng tiền mặt uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, toán séc, toán bù trừ, thực chuyển tiền nhanh qua mạng máy tính, thực toán thẻ tín dụng… Thực tốt khâu cung ứng dịch vụ góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng xu hướng phát triển hoạt động NHTM đại mở rộng hoạt động dịch vụ, đồng thời trì nghiệp vụ Ngân hàng truyền thống, thông qua việc đa dạng hoá hoạt động, NHTM vừa tăng thu nhập chuyên môn phận công việc liên quan để hỗ trợ nhau, nâng cao hiệu công việc Để làm tốt công việc trên, chi nhánh nên có chế độ quan tâm, khuyến khích thích đáng lợi ích vật chất cán thực có thành tích hoạt động ngân hàng trong công tác huy động vốn nói riêng 3.2.5 Phát huy hiệu chiến lược marketing ngân hàng Một công tác không phần quan trọng chiến lược huy động vốn ngân hàng sách Marketting, bật hoạt động quảng cáo, khuyếch trương, tuyên truyền thông tin Đây việc làm ngân hàng đương nhiên phải thực để đứng vững phát triển chế thị trường cạnh tranh gay gắt lĩnh vực cung ứng sản phẩm tài quảng đại quần chúng Ngoài việc mở rộng phạm vi hoạt động chuyển tải thông tin ngành ngân hàng; quảng cáo, khuyếch trương huy động vốn, huy động tiết kiệm có ý nghĩa tuyên truyền ý thức tiết kiệm cho người dân, tạo sở tập trung nguồn vốn nhàn rỗi dân chúng nhằm thực chương trình đầu tư, phát triển đất nước, mà trước hết phát triển nông nghiệp, đại hoá nông thôn, cải thiện đời sống tri thức người nông dân Trong thời gian qua, chi nhánh ý thức rõ vai trò to lớn công tác Marketting nói chung hoạt động tuyên truyền, quảng cáo nói riêng nên không ngừng đẩy mạnh công tác này, nghiên cứu áp dụng vào thực tế biện pháp quảng cáo, khuyếch trương mới, phù hợp với tâm lý sở thích người dân Tuy nhiên, điều kiện hội nhập ngân hàng ngày cao, mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đầu tư sinh lời, chi nhánh cần phải coi trọng sách khuyếch trương, quảng cáo – phận quan trọng chiến lược Marketting Cụ thể: - Chi nhánh thường xuyên cung cấp thông tin tình hình hoạt động tài chính, báo cáo tài kiểm toán thông qua ấn phẩm, truyền thanh, truyền hình để dân chúng biết cụ thể khả hoạt động dịch vụ chi nhánh 20 lợi ích mà đem lại cho khách hàng Từ tạo cho khách hàng nhìn tổng quát chi tiết hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng nói riêng, tăng lòng tin họ họ gửi tiền nhiều - Để khách hàng khách hàng tiềm biết thêm thông tin cách thực tế hơn, chi nhánh nên khuyến khích họ tham gia vào buổi nói chuyện, thuyết trình giới thiệu hoạt động chi nhánh, đặc biệt sản phẩm huy động vốn quan, xí nghiệp, trường học hay đưa lên phương tiện thông tin đại chúng Qua làm cho người dân thấy ưu điểm việc gửi tiền sử dụng dịch vụ ngân hàng, tính an toàn, tiện dụng, khả sinh lời - Tuy nhiên tuyên truyền, quảng cáo không đủ, muốn tạo lòng tin dân phải chứng minh thực tế ưu điểm ngân hàng dịch vụ ngân hàng Tại địa bàn hoạt động mới, nơi người dân chưa quen với việc mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh nên làm thí điểm việc mở tài khoản tiền gửi cá nhân số quan, xí nghiệp; Khuyến khích số quan mở tài khoản cá nhân cho cán trả lương qua tài khoản cách miễn phí Nếu chi nhánh thành công thí điểm tạo lòng tin dân chúng mà người tham gia thí điểm quảng cáo viên tốt cho chi nhánh Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, quảng cáo khuyến công cụ hỗ trợ đắc lực để hoạt động tuyên truyền, quảng cáo đạt hiệu cao Để thu hút ngày nhiều vốn, chi nhánh nên áp dụng hình thức khuyến đa dạng, tạo thích thú nơi khách hàng, khách hàng hưởng mức lãi suất mà hưởng ưu đãi khuyến đem lại như: tham dự hình thức quay xổ số dự thưởng theo số sổ seri, sổ chứng từ có giá, áp dụng lãi suất ưu đãi khuyến khích vật chất khách hàng trì giao dịch thường xuyên với chi nhánh tặng quà vào dịp đặc 21 biệt (Lễ, Tết, ngày sinh nhật ), tài trợ cho phong trào văn nghệ, thể thao, làm công tác từ thiện nhằm gây ảnh hưởng, nâng cao uy tín chi nhánh sâu rộng tầng lớp dân cư Như vậy, chi nhánh cần vận dụng cách linh hoạt có sáng tạo giải pháp khuyếch trương, quảng cáo đây, tăng khả huy động vốn, đồng thời tạo ưu cạnh tranh chi nhánh mặt hoạt động 22 3.2.6 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nguồn vốn sử dụng vốn có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, hỗ trợ, chi phối lẫn Nguồn vốn sở, tiền đề để ngân hàng thực đầu tư, cho vay Chỉ ngân hàng tiến hành đầu tư, cho vay đồng vốn sinh lời Do đó, sử dụng vốn quan trọng để ngân hàng định khối lượng, cấu nguồn vốn cần huy động Quản lý sử dụng vốn có hiệu cách tạo vốn phát triển vốn cách vững nhất, đồng vốn đầu tư, cho vay phát huy hiệu làm cho kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng lên nhờ ngân hàng thu hút nguồn vốn ngày lớn Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác quản lý, sử dụng vốn với phương châm: Việc mở rộng tín dụng phải đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn tăng trưởng vốn Để thực phương châm thì: - Chi nhánh phải bám sát định hướng phát triển kinh doanh Hội đồng quản trị, giải pháp điều hành Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng Thường xuyên tiếp cận, bám sát dự án lớn thuộc mục tiêu chiến lược Chính phủ để đưa giải pháp hữu hiệu phục vụ công tác đầu tư có hiệu - Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với khách hàng với phương châm: Lắng nghe ý kiến đề xuất từ đơn vị, nắm bắt sách khách hàng tổ chức tín dụng khác địa bàn, từ chỉnh sửa kịp thời kiến nghị khách hàng quan điểm bình đẳng, hiệu an toàn kinh doanh - Tiến hành phân loại khách hàng để đưa định hướng đầu tư cho nhóm khách hàng cụ thể - Đổi mới, nâng cao trang thiết bị hoạt động ngân hàng, đại hoá hệ thống thông tin quản lý cho có khả cung cấp kịp thời, xác tín hiệu thị trường để từ Phòng kinh doanh đưa chiến lược sử dụng vốn phù hợp, đáp ứng mục tiêu kinh doanh 23 - Thường xuyên, tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cán tín dụng, giáo dục phẩm chất, đạo đức, phong cách cán bộ, đồng thời phải bố trí sử dụng cán phù hợp với lực chuyên môn, sở thích người, quán triệt nguyên tắc an toàn kinh doanh Thực tốt giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh, việc sử dụng vốn có hiệu thúc đẩy quan hệ ngân hàng với khách hàng, tạo cho ngân hàng ngày có nhiều khách hàng đến giao dịch gửi tiền với số lượng lớn Từ đó, góp phần tăng cường quy mô chất lượng nguồn vốn huy động 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà Nước Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng thực tốt điều kiện kinh tế - xã hội môi trường pháp lý ổn định, khẳng định vai trò to lớn Nhà nước Chính phủ hoạt động ngân hàng  Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm nhiều yếu tố bao trùm tới toàn hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thâm hụt cán cân toán, sách tỷ giá Chúng có tác động to lớn đến hoạt động kinh doanh nói chung công tác huy động vốn ngân hàng nói riêng Để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Nhà nước cần có việc làm cụ thể sau: Phối hợp với quan chức đảm bảo điều tiết kinh tế phát triển ổn định, tránh đột biến làm giảm bất thường giá trị đồng tiền, đặc biệt khoản tiền gửi ngân hàng, dù hình thức Thông qua việc kiểm 24 soát tốc độ lạm phát, Nhà nước góp phần bảo đảm sức mua đồng tiền không bị suy giảm, nghĩa giá trị thực tế ổn định làm cho người dân tin tưởng vào đồng tiền, người không ngần ngại gửi tiền vào ngân hàng họ tin tưởng sau thời gian định thu khoản tiền có giá trị cao so với giá trị gửi trước Mặt khác, thông qua việc xác định tỷ giá hợp lý giảm thiểu tượng đầu ngoại tệ thu hẹp phạm vi hoạt động ngoại tệ, mở rộng phạm vi lưu hành VND góp phần vào việc kiềm chế lạm phát cách hiệu xác, xây dựng lãi suất phù hợp giữ vững ổn định tiền tệ  Tạo lập môi trường pháp lý ổn định Hoạt động NHTM nằm môi trường pháp lý Nhà nước quy định, chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật kinh doanh ngân hàng; Đòi hỏi Nhà nước phối hợp chặt chẽ với quan chức xây dựng môi trường pháp lý ổn định, đồng bộ, bảo vệ người gửi tiền, nghĩa điều khoản Luật, Bộ luật liên quan, văn pháp quy ngang luật hành phải đảm bảo số tiền khách hàng gửi vào ngân hàng bảo toàn tăng trưởng Việc ban hành hệ thống pháp lý đồng bộ, rõ ràng tạo niềm tin cho dân chúng, đồng thời với quy định khuyến khích Nhà nước tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh quan hệ người tiêu dùng người tiết kiệm, chuyển phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần cất trữ dạng vàng, ngoại tệ, bất động sản sang đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hay gửi tiền vào ngân hàng  Ổn định môi trường xã hội Đối với nước ta nay, việc huy động vốn ngân hàng bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý người dân, đặc biệt thói quen giữ tiền nhà, mua vàng tích trữ, dường với họ an toàn hơn, tiện dụng cần tiền họ sẵn sàng bán nhanh chóng gửi ngân hàng rút không tiện số thủ tục, giấy tờ lợi rút 25 trước hạn Chính Nhà nước cần có biện pháp tích cực nhằm khuyến khích động viên người dân gửi tiền chi tiêu qua tài khoản mở ngân hàng, nên có định bắt buộc cán thuộc quan Nhà nước phải mở tài khoản trả lương qua tài khoản để thu hút lượng lớn vốn nhàn rỗi dân cư vào ngân hàng Bên cạnh đó, Nhà Nước cần có sách phát triển kinh tế đắn, từ đó, nâng cao đời sống thu nhập người dân để họ tăng tích luỹ gửi tiền vào ngân hàng ngày nhiều 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước quan hoạch định sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân toán giảm thất nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao đời sống người dân Do Ngân hàng Nhà nước cần thực thi sách tiền tệ đắn, phù hợp với hoàn cảnh thực tế thời kỳ giúp người dân yên tâm gửi tiền vào ngân hàng Khi kinh tế ổn định, giá trị đồng tiền không biến động lớn kiểm soát được, người dân có thu nhập ổn định hơn, họ gửi tiền vào ngân hàng với tâm lý thoải mái, ngân hàng có hội thu hút nhiều nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư sinh lời Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cần trọng nâng cao quản lý ngoại hối cách có hiệu tác động ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực sách kinh tế vĩ mô Chính phủ đời sống kinh tế xã hội đất nước Có quản lý ngoại hối hiệu ổn định tiền tệ, cải thiện cán cân toán quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát Có vậy, làm góp phần làm kinh tế phát triển, nâng cao mức sống người dân người dân có nhiều tiền gửi vào ngân hàng hay tạo cho người tâm lý yên tâm gửi tiền vào ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát NHTM để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh toàn ngành ngân hàng Bên cạnh cần thường xuyên tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho NHTM để họ 26 tham gia vào tất lĩnh vực kinh doanh triển khai áp dụng tương lai 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng nhằm tạo khung pháp lý đồng cho hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng công thương nói riêng Các chế sách phải xây dựng theo hướng ngày thông thoáng, đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi phát triển hệ thống ngân hàng bước phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế Đặc biệt việc nghiên cứu ban hành chế sách đồng huy động vốn, ứng dụng kĩ thuật công nghệ, tự động hoá nghiệp vụ ngân hàng thương mại, hoàn chỉnh khung pháp lý áp dụng giao dịch giấy tờ có giá khác thương phiếu, chứng tiền gửi, loại tín phiếu, nhằm bước mở rộng đa dạng hoá loại hàng hoá thị trường mở, thị trường chứng khoán Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng đạo giám sát chặt chẽ việc triển khai tổ chức thực đề án cấu lại hệ thống Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng Cùng với việc đẩy mạnh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ hạn mới, khẩn trương thực cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng công thương thành viên theo chủ trương ngân hàng nhà nước Việt Nam với thời gian ngắn so với lộ trình Chính phủ phê duyệt, thông qua việc kết hợp nhiều biện pháp kể giải pháp chủ động từ phía ngân hàng chi nhánh nhằm nâng cao lực tài chính, tăng sức mạnh cạnh tranh, đảm bảo tỷ lệ giới hạn huy động vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tăng cường đầu tư tín dụng quy mô chất lượng Bên cạnh ngân hàng công thương Việt Nam cần tăng cường đạo thực chương trình củng cố lành mạnh hoá ngân hàng công thương thành viên, xúc tiến việc cấu lại hệ thống ngân hàng công thương, xắp xêp tổ chức cán phòng ban chức chung cho ngân 27 hàng viên Đẩy nhanh tiến độ đại hoá hoạt động ngân hàng hệ thống toán, đặc biệt việc triển khai nhanh, rộng khắp hệ thống toán điện tử liên ngân hàng đến ngân hàng thành viên nước Trên sở mở rộng phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng đáp ứng yêu cầu kinh tế Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đạo ngân hàng chi nhánh thực đồng giải pháp huy động vốn cho vay có hiệu quả, trọng việc mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá hình thức huy động vốn, gia tăng huy động vốn trung dài hạn Chủ động kiểm soát tốc độ tăng tín dụng, phù hợp với tốc độ tăng huy động vốn, cân đối nguồn vốn đầu tư, đặc biệt cân đối kì hạn nguồn vốn sử dụng vốn ngân hàng 3.3.4 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng Thứ nhất, có chế lãi suất cạnh tranh linh hoạt: Lãi suất yếu tố quan trọng giúp ngân hàng hấp dẫn khách hàng đến gửi tiền Bởi hầu hết người có tiền tâm lý muốn đem gửi ngân hàng, trước hết họ so sánh lãi suất huy động mà ngân hàng đưa xem nơi hơn, vấn đề an toàn tiền gửi cho họ dịch vụ tiện ích mà họ hưởng Nếu khách hàng đánh giá ngân hàng có cung hệ số an toàn dịch vụ tiện ích nhau, họ chọn ngân hàng trả cho họ lãi suất cao Điều họ dễ dàng tìm hiểu nắm bắt phương tiện thông tin đại chúng ngày trở nên thông dụng phổ biến nước ta (điện thoại, báo chí, thông tin kinh tế truyền hình…) Để thực chế lãi suất huy động cạnh tranh, ngân hàng phải thường xuyên theo dõi thống kê tình hình biến động lãi suất địa bàn hoạt động để có định điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với mặt lãi suất thị trường đặc điểm riêng ngân hàng Ngân hàng cần quan tâm đến lãi suất tín phiếu kho bạc thực tế kho bạc thường 28 phát hành tín phiếu trả lãi cao lãi suất huy động ngân hàng thương mại kho bạc có thuận lợi không bị khống chế lãi suất trần Thứ hai, ngân hàng cần đa dạng kì hạn gửi tiền với nhiều mức lãi suất khác Tuy nhiên, việc đa dạng hóa kì hạn gửi tiền, lãi suất làm cho công việc giao dịch, quản lý, lưu trữ hồ sơ ngân hàng trở nên phức tạp không thực Trước có ngân hàng nhận tiền gửi cho tất kì hạn từ đến 12 tháng trả thêm lãi có ngân hàng nhận tiền gửi khách hàng cộng thêm phần trăm lãi suất.Đa dạng hóa kì hạn tiền gửi với mức lãi suất khác theo nguyên tắc kì hạn dài lãi suất huy động cao Thứ ba, đa dạng hóa hình thức toán Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau, có người mục đích an toàn, có người chủ yếu để lấy lãi tiêu xài hàng tháng đối tượng cán hưu trí, sinh viên…có người dư dả gửi tiền để đồng vốn ngày sinh sôi, nảy nở Vì họ chọn cách tính lãi cuối kì, lãi suất cao rút lãi trước rút lãi hàng tháng Hiện đa số ngân hàng áp dụng hình thức trả lãi trước trả lãi cuối kì lý theo ngân hàng để đơn giản cho công tác huy động vốn, ổn định vốn hoạt động, sở ngân hàng dễ cân đối kế hoạch huy động sử dụng vốn Tuy nhiên phải thấy rằng, mục tiêu ngân hàng tranh thủ, thu hút khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, kể với số lượng nhỏ Do thời gian tới, cần trì thường xuyên hình thức trả lãi hàng tháng làm trước để thõa mãn nhiều mục đích người gửi tiền qua đố thu hút ngày nhiều khách hàng đến với ngân hàng Thứ tư , khuyến khích lợi ích vật chất: Khi khách hàng gửi tiền, việc so sánh lãi suất huy động nơi cao quan tâm đến lợi ích vật chất mà họ nhận Chẳng hạn lí khách hàng cần rút vốn trước 29 hạn để giải nhu cầu chi tiêu tài không ngân hàng cho rút trước hạn cho rút trước hạn không trả lãi gây tâm lý khó chịu ấn tượng không tốt khách hàng ngân hàng, nhiều dẫn đến tranh cãi không hay Do thời gian tới, ngân hàng cần áp dụng hình thức nhận cầm sổ tiết kiệm cho phép khách hàng chiết khấu kì phiếu ngân hàng phát hành Ngân hàng nghiên cứu để bước chuyển sang trả lãi lãi suất tiền gửi có kì hạn Cụ thể là: Khi khách hàng cần rút vốn trước hạn, ngân hàng trả lãi cho khách hàng lãi suất tiền gửi có kì hạn kì hạn cao mà khách hàng gửi được, cộng với lãi suất tiền gửi không kì hạn số ngày (tháng) lẻ Chẳng hạn khách hàng gửi tiết kiệm tháng đến tháng thứ khách hàng xin rút trước hạn, ngân hàng trả lãi kì hạn tháng cho khách hàng cộng với lãi suất không kì hạn tháng Điều khắc phục nhược điểm quy định không cho phép khách hàng rút vốn trước hạn cho rút vốn trước hạn không trả lãi trả lãi suất tiền gửi không kì hạn trường hợp thời hạn gửi gần đến ngày đáo hạn khách hàng xin rút vốn trước hạn Khi ngân hàng không cho rút vốn trước hạn cho rút không trả lãi gây thiệt thòi cho khách hàng, ngân hàng trả lãi lãi suất tiền gửi không kì hạn tiền lãi tính không so với trường hợp khách hàng chọn gửi kì hạn thấp Hệ tất yếu lần sau khách hàng không chọn gửi tiền ngân hàng chọn kì hạn ngắn để gửi Điều mâu thuẫn với mục tiêu kế hoạch biện pháp tăng dần tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn ngân hàng Thứ năm, định kì quảng cáo niêm yết công khai đầy đủ lãi suất, thể lệ gửi tiền tiết kiệm Việc quảng cáo có tác dụng gây ý cho khách hàng hình ảnh ngân hàng để họ có so sánh chọn lựa Mặt khác, am tường hết thủ tục, thể lệ gửi tiền sách khuyến khích, ưu đãi mà họ hưởng Nhất với khách hàng trình độ học vấn chưa cao với khách hàng lần đầu đến gửi tiền ngân hàng Bảng niêm yết đầy đủ, 30 công khai tiện ích, dễ hiểu tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái dễ chịu đơn giản thủ tục gửi tiền, giúp cho khách hàng tìm thấy hội hấp dẫn để gửi tiền cho ngân hàng mà ngân hàng khác Trụ sở khang trang, tác phong giao tiếp lịch thiệp, tận tình hướng dẫn khách hàng nhân tố định đến thành công kinh doanh ngân hàng Trong thời buổi cạnh tranh nay, ngân hàng giải tốt mặt có lợi việc thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng 31 KẾT LUẬN Vốn huy động ngân hàng thương mại nhân tố quan trọng trình chuyển dịch cấu kinh tế, hoàn cảnh nước ta có kinh tế phát triển khoa học kĩ thuật lạc hậu so với giới nguồn vốn lại đặc biệt quan Mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với xây dựng thị trường tài hoạt động có hiệu quả, trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho công đổi kinh tế, thông qua chức trung gian luân chuyển huy động vốn cho đầu tư phát triển Là nhân tố thị trường tài ngân hàng thương mại biện pháp phải đẩy mạnh huy động vốn nhàn rỗi kinh tế phục vụ cho đầu tư phát triển, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn sử dụng cho đầu tư lâu dài khả luân chuyển vốn lớn Với việc nghiên cứu đề tài tăng cường huy động vốn ngân hàng thương mại cụ thể Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng, em nhận thức vai trò to lớn huy động nguồn vốn ngân hàng thương mại kinh tế Trong thời buổi cạnh tranh huy động vốn ngân hàng tổ chức tín dụng ngày gay gắt việc đưa giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn thực có hiệu ngân hàng mục tiêu xuyên suốt chiến lược kinh doanh ngân hàng.Trong năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ yếu việc huy động vốn kinh tế, với mức tăng tổng nguồn vốn huy động hàng năm bình quân tăng tới 23-27% Riêng năm 2015 vừa qua, có nhiều biến động lãi suất, thị trường bất động sản, giá leo thang +khó khăn chung kinh tế, nguồn vốn huy động tổ chức tín dụng tăng 23% Điều ảnh hưởng tích cực đến chuyển dịch cấu kinh tế sang hướng có lợi, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển giải Qua thấy rõ vai trò ngân hàng thương mại nói riêng tổ chức tín dụng nói chung ổn định phát triển kinh tế Việt Nam 32 Kết nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hoá vấn đề huy động vốn NHTM - Đã phác hoạ thực trạng công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng thời gian qua - Đã đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng thời gian tới Do trình độ nghiên cứu hạn chế, thời gian nghiên cứu ngắn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý thầy, cô để luận văn hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn! 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tiền tệ ngân hàng thị trường tài - Ngân hàng thương mại - Frederic S Mishkin - Eward.W.Reed Eward K Gill - Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ - ĐH KTQD - Giáo trình Ngân hàng thương mại quản trị & nghiệp vụ- ĐH KTQD - Tạp chí Ngân hàng - Tạp chí Thị trường tài tiền tệ - Tạp chí thông tin tài - Báo cáo kết kinh doanh chi nhánh NH TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hải Phòng - Những vấn đề hoạt động Ngân hàng - NXB Thống kê - Giáo trình lý thuyết tiền tệ - Trường đại học Tài Chính - Kế toán Hà Nội - Nghiệp vụ ngân hàng đại – P Rose - Ngân hàng kính tế thị trường - NXB Thống Kê - Ngân hàng đại – David Cox 34 [...]... về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2011,... theo kế hoạch của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng, xây dựng đề thi nghiệp vụ tín dụng và các đợt thi dành cho cán bộ tân tuyển, cán bộ nguồn do hội sở tổ chức  Kết quả kinh doanh Nhờ phát triển đồng bộ có chất lượng về nguồn vốn, tín dụng và dịch vụ ngân hàng Năm 2015 Chi nhánh đã được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng xếp loại là một trong những đơn vị đạt... trường hoạt động và khách hàng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng nằm ngay giữa trung tâm thành phố Cảng, có rất nhiều lợi thế về cơ sở kinh tế (dân cư tập trung, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế lớn nhiều…) nhưng lại có nhiều các tổ chức tín dụng lập trụ sở để huy động vốn Chính vì vậy ngân hàng phải xác định phương... nghĩa câu ca dao Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – Ngân hàng của mọi người Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng được thành lập năm 2010 Từ đó đến nay hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng được ổn định và phát triển theo bốn định hướng lớn của ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kìm chế lạm phát, thực hiện... phát triển kinh doanh sẽ có lợi thế trong huy động vốn Bởi lẽ, ngân hàng với trang thiết bị cơ sở hạ tầng hiện đại, các nhân viên nhiệt tình, lịch sự và có chuyên môn nghiệp vụ cao tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng, điều này sẽ thu hút được khách hàng đến giao dịch 23 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP. .. Không có Khách hàng, ngân hàng vô ích + Không có Tâm - Tín - Tài - Tầm, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vô ích - Cổ đông: Là nền tảng của Ngân hàng - Khách hàng: Là ân nhân của Ngân hàng - Người lao động: Là sức mạnh của Ngân hàng - Đối tác: Là bằng hữu của Ngân hàng - Sản phẩm, dịch vụ: Không ngừng đổi mới, phục vụ Khách hàng các sản phẩm Khách hàng cần chứ không phải các sản phẩm Ngân hàng có - Ý thức... của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng  Hoạt động huy động vốn 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn Tạo vốn hiện đang là vấn đề được ngành tài chính ngân hàng, các doanh nghiệp hết sức quan tâm Bởi vì chỉ khi nguồn vốn được đảm bảo thì mới tạo đà cho việc sử dụng vốn hợp lý vào mục đích khác nhau Và để có thể tạo được nguồn vốn riêng cho mình với chi phí rẻ nhất thì cách tốt nhất là ngân. .. việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức... Giá trị Mức tăng/giảm 5 2013 Doanh số cho vay Giá trị Mức tăng/giảm 3 2012 Vòng % 88.000.000 103 Nộp NS Giá trị Mức tăng/giảm % % 1 6.479.250.000 105 Biểu đồ 2.1: lợi nhuận, nguồn vốn, nộp ngân sách ĐVT: trđ 2.2.2 Qui mô và cơ cấu nguồn vốn huy động Huy động vốn là một trong những nhiệm vụ tạo vốn hàng đầu của ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng thông qua các nghiệp vụ chủ... riêng về mảng huy động vốn của ngân hàng, cả quy mô và chất lượng đều được phát triển Các hình thức huy động vốn của ngân hàng ngày càng đa dạng, đáp ứng được nhu cầu đổi mới trong chi n lược kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới Nắm bắt được tình hình nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của nền kinh tế, cho dù là một chi nhánh mới thành lập nhưng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển nguồn vốn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hải phòng , Một số biện pháp phát triển nguồn vốn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hải phòng , Một số biện pháp phát triển nguồn vốn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay