Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh công ty cổ phần kim khí

118 188 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:40

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn TS.NGUYỄN THỊ MỴ Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hải Phòng, ngày .tháng .năm 2016 Học viên Phạm Duy Thành ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp hoàn thành trường Đại học Hải Phòng Có luận văn tốt nghiệp em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới trường đại học Hải Phòng, phòng đào tạo sau Đại học, đặc biệt TS.NGUYỄN THỊ MỴ trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt em với dẫn khoa học quý giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu sản suất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí” Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho thân em suốt hai năm học qua Xin gửi tới ban lãnh đạo, phòng ban Công ty Cổ phần Kim Khí lời cảm tạ sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp em thu thập số liệu tài liệu cần thiết liên quan đến đề tài tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn đơn vị cá nhân hết lòng quan tâm giúp đỡ, mong đóng góp quý báu thầy cô để em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày .tháng .năm 2016 Học viên Phạm Duy Thành iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .111 [1] Vũ Thế Bình, (2011), Bài giảng môn học Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Hải Phòng 111 [2] Phạm Văn Được – Đặng Kim Cương (2003), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb thống kê Hà Nội .111 [4] Phạm Ngọc Kiểm, Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá HQSXKD doanh nghiệp VIệt Nam, Nxb Khoa học xã hội 111 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BHXH BHYT BTC CCDV CSH DN DT EU HĐTC HQKD LN QĐ QLDN ROA ROE TNHH TS Giải thích Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bộ Tài Cung cấp dịch vụ Chủ sở hữu Doanh nghiệp Doanh thu Liên minh Châu Âu Hoạt động tài Hiệu kinh doanh Lợi nhuận Quyết định Quản lý doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu Trách nhiệm hữu hạn Tiến sỹ TSDH TSNH VCĐ VLĐ Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Vốn cố định Vốn lưu động DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Biến động doanh thu Công ty Cổ phần Kim khí từ năm 2010- 2014 Trang 33 44 v 2.3 2.4 2.5 2.6 Biến động chi phí Công ty Cổ phần Kim khí từ năm 2010- 2014 Biến động chi phí Công ty Cổ phần Kim khí từ năm 2010- 2014 Biến động sức sinh lợi Công ty Cổ phần Kim khí từ năm 2010- 2014 Biến động suất hao phí Công ty Cổ phần Kim khí từ năm 2010- 2014 49 57 58 67 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Cơ cấu lao động Công ty năm 2010-2014 Một số tiêu tài Công ty năm 2010-2014 Danh mục mặt hàng thép kinh doanh Tình hình doanh thu Công ty cổ phần Kim Khí năm 2010-2014 Tình hình dự trữ hang hóa Công ty Cổ phần Kim khí năm 2010- 2014 Biến động chi phí Công ty Cổ phần Kim khí năm 2010- 2014 Tình hình lợi nhuận Công ty Cổ phần Kim khí năm 2010- 2014 Các tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh tổng hợp Công ty Cổ phần Kim khí năm 2010- 2014 Chi phí nghiên cứu thị trường Xác định nhóm khách hàng Bảng kê chiết khấu đề xuất Trang 37 40 42 45 46 48 52 54 99 105 106 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế hội nhập phát triển vấn đề cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, đặc biệt với doanh nghiệp trẻ, vào ngành muộn áp lực cạnh tranh lại lớn Muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả nhận biết phát huy tốt lực Vì vậy, việc nắm rõ khả hoạt động việc làm để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhiệm vụ đặt lên hàng đầu Dù doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nào, ngành nghề nào, hay loại hình quốc gia giới Ở Việt Nam nay, toán nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề ưu tiên hàng đầu nhà đầu tư, nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm mà quan ban ngành Chính phủ Hiệu sản xuất kinh doanh kết trình lao động người, kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tồn phát triển, nguồn mang lại thu nhập cho người lao động, nguồn tích lũy để tái sản xuất mở rộng xã hội Do đó, việc nghiên cứu tìm cách nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu SXKD Công ty Cổ phần Kim Khí” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mục đích - Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu: Trên sở lý luận hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, xác định để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí thời gian gần để đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí - số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Kết Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí từ năm 2010 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi kinh tế Đảng Nhà nước, thành tựu khoa học kinh tế, kỹ thuật đại Trong giải vấn đề cụ thể, luận văn sử dụng phương pháp: phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp dựa nghiên cứu tài liệu, văn bản, báo cáo gắn với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Cổ phần Kim Khí Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học: Đề tài luận văn tổng hợp hoàn thiện thêm lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Đề tài luận văn sâu đánh giá thực trạng hiệu hoạt động SXKD, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp, quan hoạch định sách quan quản lý Nhà nước thành phố Hải Phòng Bố cục đề tài Ngoài Phần mở đầu, Kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu làm 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận doanh nghiệp hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí từ năm 2010-2014 Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kim Khí CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Cũng theo Luật doanh nghiệp 2005 giải thích, Kinh doanh việc thực liên tục một, số tất công đoạn trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ Doanh nghiệp tổ chức kinh tế vị lợi, thực tế số tổ chức doanh nghiệp có hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.[1] Theo chất kinh tế của chủ sở hữu, Bộ môn Kinh tế vi mô chia tổ chức doanh nghiệp làm loại hình dựa hình thức giới hạn trách nhiệm chủ sở hữu: Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship); Doanh nghiệp hợp danh (Partnership); Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (Corporation) Thông thường doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng cao tổng số doanh nghiệp, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn lại chiếm tỷ trọng lớn doanh thu, đặc biệt lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn sản xuất hàng hóa, tài chính, [10] Số liệu thống kê Việt Nam từ năm 2005 đến 2008 cho thấy số lượng doanh nghiệp tăng nhanh từ khoảng 11 vạn lên hon 20 vạn, tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân giảm dần từ khoảng 30% xuống 20%, tỷ trọng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Công ty Cổ phần tăng từ 57% lên 67% Tỷ trọng doanh nghiệp hợp danh không đáng kể Căn vào hình thức pháp lý doanh nghiệp Căn vào Luật Doanh nghiệp 2005 hình thức pháp lý loại hình doanh nghiệp Việt Nam bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên) doanh nghiệp mà thành viên Công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Công ty Cổ phần doanh nghiệp mà vốn điều lệ Công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần Cá nhân hay tổ chức sở hữu Cổ phần doanh nghiệp gọi cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Công ty Hợp danh doanh nghiệp có hai thành viên chủ sở hữu công ty, kinh doanh tên chung (gọi thành viên hợp danh) Thành viên hợp doanh phải cá nhân chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty Ngoài Công ty hợp danh có thành viên góp vốn Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành lập theo Luật đầu tư nước 1996 chưa đăng kí lại hay chuyển đổi theo quy định.[5] 1.1.2 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp [1], [11] 1.1.2.1 Sự cần thiết vai trò kinh doanh Hiện nay, quốc gia cá nhân sống riêng rẽ mà có đủ thứ Vì đòi hỏi họ phải có trao đổi diễn thị trường thị trường không giới hạn nước mà có trao đổi quốc gia khác Sự trao đổi hàng hóa dịch vụ thông qua hành vi mua bán gọi kinh doanh, hình thức mối quan hệ xã hội phản ánh phụ thuộc lẫn kinh tế người sản xuất hàng hóa riêng biệt doanh nghiệp Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển họ phải có khả kinh doanh mà kinh doanh có lãi, lỗ Các doanh nghiệp hoạt động muốn thu doanh thu lợi nhuận cao Điều tất yếu phải tiến hành hoạt động kinh doanh Nếu doanh nghiệp mà khả kinh doanh kém, 98 Công ty có quan hệ lâu dài với Công ty khách hàng vãng lai để chủ động sản xuất Công ty cần trọng : - Công ty phải thành lập quỹ cho hoạt động nghiên cứu thị trường nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu thị trường - Xác định nguồn thông tin, mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trường mặt : Môi trường, tâm lý, nhu cầu sử dụng sản phẩm - Công ty phải bám sát nắm bắt thông tin phản hồi từ phía khách hàng Đảm nhận chức phần lớn cán thuộc phòng Marketing, phòng kế hoạch điều độ sản xuất - Mở dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán để nắm rõ thông tin phản hồi từ khách hàng chất lượng sản phẩm Muốn mở rộng thị trường, quan hệ chặt chẽ lâu dài với đối tác cần phải áp dụng biện pháp giữ vững thị trường, đầu mối trung chuyển hàng hoá, nghiên cứu để hình thành nên cam kết với khách hàng có quan hệ thường xuyên nhằm đảm bảo hai bên phát triển có lợi Để thu thập thông tin thị trường cách xác thực hiệu quả, Công ty cần lập phiếu điều tra thị trường, sau cử nhân viên thu thập thông tin cách tìm hiểu ý kiến đánh giá người sử dụng Các ý kiến lưu lại thông qua phiếu điều tra - Điều kiện thực : Để tiến hành điều tra phiếu đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên điều tra Dự kiến đội ngũ 10 người Như công ty phải thêm chi phí sau 99 Bảng 3.1: Chi phí nghiên cứu thị trường ĐVT: đồng Chỉ tiêu Chi phí cho đội ngũ điều tra Chi phí phụ cấp (cả tiền ăn) Chi phí xăng xe Chi phí in phiếu điều tra Tổng ĐVT Đơn giá ngày 100.00 số Chi phí lượng ngày 10 1.000.00 Số Số Tổng chi đơt/năm phí/năm 20.000.000 ngày/ đợt ngày 50.000 10 500.000 10.000.000 ngày 50.000 10 500.000 10.000.000 Phiếu 500 300 150.000 3.000.000 23.000.000 Kết thu : Với định hướng phấn đấu mà Công ty đề ra, doanh thu tăng từ 2% đến 5% Tham khảo ý kiến cán phòng Đầu tư thị trường Công ty Cổ phần Kim Khí, thực tốt công tác điều tra thị trường, từ nắm bắt nhu cầu thị trường điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thị trường doanh thu tăng thêm khoảng 4-5% so với năm trước sau sễ tăng dần qua năm Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường, Công ty phải phân đoạn thị trường để tìm thị trường mục tiêu mà Công ty phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng thu lợi nhuận cao Việc tìm thị trường mục tiêu giúp công ty tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh công tác nghiên cứu thị trường giúp cho Công ty tiến tới thành lập mạng lưới tiêu thụ thị trường chủ động kinh doanh cắt giảm chi phí bán hàng, giao dịch, giảm lượng hàng tồn kho 3.2.1.2 Các biện pháp giảm chi phí Trong trình hoạt động, Công ty phải bỏ nhiều khoản chi phí phục vụ 100 cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương cho công nhân, chi phí hao mòn trang thiết bị máy móc, chi phí vận chuyển, bảo quản, chi phí tiếp thị, chi phí quảng cáo Những khoản chi phí ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận công ty Do Công ty cần phải quan tâm tởi công tác quản lý chi phí chi phí không hợp lý, không mục đích làm giảm hiệu đạt Công ty Giảm chi phí đề nâng cao lợi nhuận nghĩa cắt giảm khoản chi phí cách tuỳ tiện làm phản tác dụng lẽ doanh thu tương xứng với khoản chi phí mà Công ty bỏ Do thực chất biện pháp giảm chì phỉ quản lý tốt khoản chi phí, tránh lãng phí, thất thoát chi phí, loại bỏ khoản chi phí không hợp lý Cụ thể biện pháp nhằm hạ thấp chi phí Công ty: - Tăng cường công tác quản lý chi phí: Bằng cách lập kế hoạch tính toán khoản chi phí mà Công ty kỳ Xây dụng phát động ý thức tiết kiệm chi phí cho toàn thể cán công nhân viên Công ty Dùng hình thức khuyến khích vật chất tinh thần để kêu gọi người Công ty tiết kiệm chi phí kinh doanh, khuyến khích sáng kiến giảm chi phí người Ngoài để tiết kiệm chi phí cần sử dụng số biện pháp cứng rắn kỷ luật trường hợp làm thất thoát chi phí khai báo chi phí không hợp lệ gian lận cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát chứng từ khai báo chi phí, có biện pháp cương quyết, không chấp nhận khoản chi phí chứng từ hợp lệ vượt qui định Nhà nước - Tổ chức tốt phân công lao động Công ty: nhân tố quan trọng để nâng cao suất hiệu sừ dụng lao động, góp phần vào việc tăng hiệu chung Công ty Việc tổ chức phân công lao động khoa học hợp lý Công ty góp phần vào việc sừ dụng khai thác tối đa nguồn lực sàn xuất kinh doanh Công ty, loại trừ tình trạng lãng phí lao động máy móc, phát huy lực sở trường sở đoản cán công nhân viên 101 công ty, phát huy tinh thần trách nhiệm cùa người công việc, tạo môi trường làm việc Công ty động đạt suất chất lượng cao góp phần vào việc giảm giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp - Tổ chức khai thác tốt nguồn hàng, nguồn cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp Hiện nguồn nguyên liệu đầu vào Công ty phải nhập từ nước (chiếm tới 70%), chi phí cao Để giảm chi phí đầu vào, ồn định sản xuất kinh doanh, thời gian tới Công ty cần phải chủ động khai thác tốt nguồn cung ứng đầu vào từ nước ổn định, giá rẻ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chất lượng sản phẩm - Tổ chức tốt hoạt động sàn xuất kinh doanh tài doanh nghiệp Tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp làm cho trình sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp nhịp nhàng, ăn khớp, liên tục tạo hiệu cao Quản lý tài tốt công cụ thúc đẩy hiệu kinh doanh làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, góp phần vào việc cung cấp đủ vốn cho hoạt động doanh nghiệp, tránh lãng phí sử dụng vốn, giảm chi phí trả lãi vay 3.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Chúng ta biết vốn có tầm quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Tiềm lực vốn công nghệ yếu tố định giúp doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Tính đến cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Kim Khí có số vốn kinh doanh 263,7 tỷ đồng, mức thấp so với nhiều doanh nghiệp khác ngành có tổng số vốn kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng Hiện nay, Công ty Cổ phần Kim Khí doanh nghiệp Việt Nam khác phải đối mặt với thực trạng tiềm lực vốn nhỏ, hiệu sử dụng vốn thấp Để giải vấn đề này, Công ty cần thực bước sau: - Xác định nhu cầu vốn kinh doanh: Với khả huy động vốn hạn chế để sử dụng cho có hiệu 102 nguồn vốn có trước tiên, Công ty cần xác định số vốn thiếu + Theo chiến lược phát triển Công ty lộ trình đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất để tận dụng nguồn lao động sẵn cổ địa phương Như vậy, nhu cầu vốn cố định cần từ 30- 50 tỷ đồng để đầu tư mở rộng nhà xưởng máy móc thiết bị + Đối với vốn lưu động: Tính đến cuối năm 2014, số vốn lưu động Công ty khoảng 252 tỷ đồng Theo chiến lược phát triển đến năm 2018, để phù hợp với quy mô sản xuất thi Công ty cần lượng vốn lưu động khoảng 450 - 500 tỷ đồng - Huy động vốn từ nguồn khác nhau: + Tính đến thời điểm cuối năm 2014, Công ty có tổng số vốn kinh doanh 263,7 tỷ đồng Theo mục tiêu phát triển đến năm 2018, để đáp ứng yêu cầu Công ty cần lượng vốn khoảng 500 tỷ đồng, vay thương mại 150 tỷ đồng huy động vốn tự có 350 tỷ đồng Để đáp ứng số vốn kinh doanh quy mô lớn Công ty Cổ phần Kim Khí nên tiến hành mở bán thêm Cổ phần để thu hút vốn từ cán công nhân viên xã hội Ngoài việc thực Cổ phần hoá tạo điều kiện cho người lao động làm chù doanh nghiệp, họ gắn bó vớỉ phát triển sản xuất doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Nâng cao hiệu sử dụng vốn: + Đối với vốn cố định: Để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn cố định Công ty cần thực sổ biện pháp sau: Tăng cường công tác quản lý tài sản cố định Công ty cần phải theo dõi kiểm tra, giám sát tinh hình sử dụng tài sản cố định cách lập kế hoạch trích khấu hao theo tỷ lệ Nhà nước quy định, thực tốt chế độ kế toán tài sản cố định như: kiểm kê, đánh giá lại, phân loại, khâu hao chế độ Tăng cương đổi tài sản cố định Đầu tư đồi trang thiết bị đồng góp phần quan trọng việc tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm 103 Những công nghệ sản xuất cần phải chuyên gia đánh giá kỹ thuật, tính toán phù hợp nhằm giảm tối đa hao mòn vô hình để bố trí lại cấu tài sản hợp lý tránh gây lãng phí nguồn vốn + Đổi với vốn lưu động: Là thành phần quan trọng vốn sản xuất kinh doanh, quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp mang ý nghĩa quan trọng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xây dựng cấu vốn lưu động hợp lý Trong bảng cân đối kế toán thấy vốn lưu động doanh nghiệp tăng dần từ năm 2010-2014 Tuy nhiên, tỷ trọng vốn tiền không cao, chủ yếu vốn lưu động tồn dạng hàng tồn kho dự trữ nguyên liệu Đây điều lợi cho Công ty Do vậy, Công ty cần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ để tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, đồng thời cần phải giảm lượng thành phẩm tồn kho khoản phải thu khách hàng, xác định mức dự trữ nguyên vật liệu hợp lý Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn Việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn thiết phải dựa vào phân tích tính toán tiêu kinh tế tài kỳ trước làm sở với kế hoạch sản xuất Công ty Việc xác định quy mô vốn hợp lý sử dụng có hiệu vốn kinh doanh biện pháp định nâng cao hỉệu hiệu kinh doanh Công ty 3.2.3 Biện pháp cải thiện vệ sinh an toàn lao động đảm bảo sức khỏe người lao động Nội dung biện pháp : Theo số tài liệu thu thập Cục an toàn vệ sinh lao động, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cần trang bị thêm số thiết bị cho công nhân phân xưởng sản xuất - Trang bị cho công nhân phân xưởng loại trang bịp mặt hoạt tính loại dày, người với giá 30.000đồng/chiếc 104 - Trang bị cho công nhân phân xưởng găng tay cao su hoạt tính chống hoá chất, người đôi, giá 60.500 đồng / đôi - Lắp đặt thêm phân xưởng 03 quạt thông gió ốp trần Nefdon với giá 450.000đồng / - Lắp đặt thêm phân xưởng 05 bóng đèn điện quang 1,2m công suất 40W giá 133.000 đồng/chiếc - Tăng thêm định kỳ khám sức khoẻ năm thêm lần với chi phí khám thuốc bổ 100.000 đồng/người Nếu trang bị thêm thiết bị cải thiện an toàn vệ sinh lao động, công nhân phân xưởng làm đầy đủ, tỷ lệ ốm đau giảm số ngày làm việc thực tế tăng lên 3.2.4 Biện pháp thu hồi công nợ: Trong sản xuất kinh doanh thường mua trả trước toán chậm cho doanh nghiệp khác Việc làm phát sinh khoản phải thu khách hàng khoản trả trước cho người bán Tín dụng thương mại làm doanh nghiệp đứng vững thị trường rủi ro cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có sách quản lý khoản phải thu hợp lý Thực tế cho thấy công tác quản lý khoản phải thu công ty chưa chặt chẽ Các khoản phải thu …… + Biện pháp thực nhằm: Thu hồi vốn bị chiếm dụng, tăng vòng quay vốn, trả lãi vay Tăng vòng quay vốn lưu động giảm số ngày doanh thu thực Tăng nguồn vốn tự tài trợ cho TSCĐ Để hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn cải thiện hiệu sử dụng vốn tốt cần có biện pháp giảm khoản phải thu 105 Bảng 3.2: Xác định nhóm khách hàng Loại Thời gian trả chậm (T) 1-30 31-60 >60 Tỷ trọng 20% 40% 35% 5% Xác định mức chiết khấu: Ta có công thức sau: FVn = PV * ( + nR) PVn = FV / (1 +nR) Trong đó: FV : giá trị tương lai sau n kì dòng tiền đơn PV: giá trị dòng tiền đơn kì thứ n R : Lãi suất Xác định mức chiết khấu mà công ty chấp nhận được: Công ty áp dụng hình thức chiết khấu cho khoản tiền toán vòng 60 ngày, lớn 60 ngày công ty không cho hưởng chiết khấu Vì công ty phải toán lãi suất cho ngân hàng tháng lần, khoản nợ vượt tháng công ty phải trả lãi cho khoản lãi cho khoản Tỉ lệ chiết khấu cao mà công ty chấp nhận PV = A * (1 - i%) - A / (1 + nR)  Trong đó: A: khoản tiền hàng công ty cần toán chưa có chiết khấu i% : tỉ lệ chiết khấu mà công ty dành cho khách hàng T: khoảng thời gian toán từ khách hàng nhận hàng A * (1 - i%): khoản tiền toán khách hàng trừ chiết khấu R : lãi suất ngân hàng (1,3%/ tháng) Trường hợp 1: Khách hàng toán ( T = 0), ta có: (1 - i%)  / (1 + 3*1,3%) i%  3,75% (3.1) 106 Trường hợp 2: Khách hàng toán vòng 30 ngày (0< T 30) (1 - i%)  / (1 + 2*1,3%) i%  2,53% Trường hợp 3: Khách hàng toán vòng 31 đến 60 ngày (3160 không hưởng chiết khấu Sau có thỏa thuận bán hàng trả chậm với khách hàng công ty hi vọng với tỉ lệ chiết khấu ứng với thời hạn đề xuất khuyến khích khách hàng toán nhanh 3.2.5 Đổi chế phương pháp quản lý Trong giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập phát triển bền vững, đặc biệt Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới, ngành thép nói chung hay Công ty Cổ phần Kim Khí nói riêng phải chuẩn bị cho bước đi, thay đổi chế quản lý để phù hợp với yêu cầu chế thị trường thích ứng với môi trường kinh doanh Đồi chế tồ chức, quản lý làm cho doanh nghiệp hoạt động động, hiệu hơn, sử dụng nguồn lực sản xuất cách hợp lý, để làm tăng hiệu kinh doanh sở tăng doanh thu, lợi nhuận sử dụng chi phí hợp lý 3.2.5.1 Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh Môi trường kinh doanh hội nhập dẫn đến gia nhập thị trường doanh nghiệp nước thâm nhập doanh nghiệp nước vào thị phần sản xuất kinh doanh phân phối mặt hàng may mặc Các doanh nghiệp nước chiếm ưu nguồn vốn, việc sử dụng công nghệ kỹ thuật cao, tính linh hoạt thích ứng với thay đổi thị trường Do vậy, Công ty Cổ 107 phần Kim Khí cần xây dựng chiến lược kinh doanh đắn Chiến lược kinh doanh chương trình hành động tổng quát nhằm xác định mục tiêu tổng thể dài hạn biện pháp chủ yếu để đạt mục tiêu đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm chủ xu hướng phát triển tương lai môi trường kinh doanh thường xuyên biến động Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo yêu cầu sau : - Chiến lược kinh doanh phải xây dựng sở nghiên cứu thị trường môi trường pháp lý - Chiến lược kinh doanh phải đạt mục tiêu tăng vị lực doanh nghiệp, giành lợi cạnh tranh, đàm bảo an toàn kinh doanh doanh nghiệp - Chiến lược kinh doanh phải dự đoán môi trường kinh doanh tương lai, việc dự đoán xác chiến lược kinh doanh phù hợp nhiêu - Chiến lược kinh doanh phải xác định liền với mục tiêu, cần có hệ thống sách, biện pháp điều kiện vật chất, kỹ thuật, lao động làm tiền đề cho việc thực mục tiêu đề 3.2.5.2 Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật Trong năm qua với bước phát triển vượt bậc mở rộng mạng lưới, đại hóa thiết bị công nghệ, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật ngày trở nên lỗi then không đáp ứng yêu cầu Vì vậy, Công ty cần nhanh chóng bổ sung hệ thống tiêu xây dựng bản, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng mạng lưới, chi phí bán hàng, quảng cáo Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đắn thước đo quan trọng để đánh giá mức độ sử dụng hợp lý lực sản xuất, làm sở cho việc tiết kiệm khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 108 3.2.5.3 Tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản cố định Bất kỳ doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi phải mua sắm máy móc thiết bị (hay nói cách khác tài sản cố định) có giá trị lớn Do để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm đòi hỏi công ty phải quản lý khai thác tốt TSCĐ Những thiết bị công ty đầu tư mua sắm phải sử dụng cho hết khấu hao công suất nó, hay nói cách khác tận dụng tối đa công suất dây chuyền Để máy móc hoạt động hết công suất đòi hỏi phải có công nhân chuyên vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị Phải có sổ theo dõi TSCĐ cho phận, tránh tình trạng tính nhiều lần cho TSCĐ, tài sản hết khấu hao mà tính khấu hao Đưa phương pháp khấu hao phù hợp tài sản công ty để nhanh thu hồi vốn cố định, cải tiến máy móc thiết bị công ty Việc tăng công suất dây chuyền có ý nghĩa lớn : - Giảm sản phẩm hỏng, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn - Giảm mức khấu hao TSCĐ đơn vị sản phẩm Vì cần phải trọng tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản cố định để giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm lực 109 KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường doanh nghiệp, tổ chức sàn xuất kinh doanh đứng trước khó khăn thử thách lớn việc làm để tồn phát triển trước đối thủ cạnh tranh Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp trọng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh đề tài phổ biến từ trước đến chưa giải triệt để Trong thực tỉễn để nâng cao hiệu kỉnh doanh Công ty cần thực biện pháp đồng chu kỳ kinh doanh cần giải vấn đề nảy sinh Trong trình làm luận văn, cố gắng sưu tầm tài liệu, sách báo viết vấn đề này, đặc biệt giúp đỡ tận tình Cô giáo hướng dẫn - TS Nguyễn Thị Mỵ Qua thu lượm, đề xuất trình bày số phương pháp, tiêu phân tích mà theo thích hợp Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Kim Khí Luận văn hoàn thành nội dung sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận doanh nghiệp hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các khái niệm doanh nghiệp, hiểu sản xuất kinh doanh, tiêu chí đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phân tích, đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Kim Khí thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 Từ nhận xét kết đạt mặt hạn chế công ty Những kết đạt được: - Doanh thu tăng lên không ngừng qua năm - Thị trường mở rộng - Đời sống người lao động cải thiện Những tồn nguyên nhân: 110 - Cơ cấu vốn chưa hợp lý, nợ lớn, nguồn dài hạn thấp - Hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu sủ dụng vốn nói riêng thấp, tỷ lệ sinh lời vốn cố định vốn lưu động thấp - Công tác quản lý chi phí chưa tốt, tốc độ tăng chi phí cao - Các khoản phải thu hàng tồn kho lớn - Thị trường nội địa hạn hẹp, cạnh tranh khốc liệt - Công ty chưa ý đến công tác phân tích tài nghiên cứu thị trường Luận văn đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Kim Khí, gồm biện pháp cụ thể việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty biện pháp chung Việc phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty thực sau trình thu thập số liệu trao đổi với cán có kinh nghiệm quản lý Công ty, biện pháp có khả áp dụng cho Công ty Tuy nhiên đặc điểm thị trường có nhiều biến động thực biện pháp cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Thế Bình, (2011), Bài giảng môn học Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Hải Phòng [2] Phạm Văn Được – Đặng Kim Cương (2003), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb thống kê Hà Nội [3] PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Nguyễn Đăng Nam (2001), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nxb Tài Chính [4] Phạm Ngọc Kiểm, Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá HQSXKD doanh nghiệp VIệt Nam, Nxb Khoa học xã hội [5] Luật doanh nghiệp 2005 [6] PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2001), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nxb Đại hoc KTQD-Trường Đại học Kinh tế quốc dân - khoa kế toán [7] PTS Nguyễn Minh Phương chủ biên (2005), Giáo trình kế toán quản trị, Nxb Giáo Dục, Trường đại học kinh tế quốc dân- Khoa kế Toán [8] Nguyễn Thức Minh (2002), Giáo trình quản trị kinh doanh (dùng cho cao học nghiên cứu sinh), NXB Tài Chính [9] Phương Nam, (2002), Làm DN nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tạp chí thuế Nhà Nước số [10] PGS.TS Lê Văn Tâm, Giáo trình trị doanh nghiệp, Nxb Thống kê [11] GS.TS Vương Toàn Thuyên (2013), Bài giảng môn Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng [12] TS Nguyễn Bích Thủy (2011), Giáo trình luận phương pháp luận nghiên cứu Khoa học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng [13] TS Nguyễn Hoàng Tiệm (2010), Giáo trình Quản trị Marketing, Nxb Văn hóa- Thông tin [14] Tài liệu Công ty Cp sản xuất kinh doanh Kim Khí (2010), báo cáo tài 2010 112 [15] Tài liệu Công ty Cp sản xuất kinh doanh Kim Khí (2011), báo cáo tài 2011 [16] Tài liệu Công ty Cp sản xuất kinh doanh Kim Khí (2012), báo cáo tài 2012 [17] Tài liệu Công ty Cp sản xuất kinh doanh Kim Khí (2013), báo cáo tài 2013 [18] Tài liệu Công ty Cp sản xuất kinh doanh Kim Khí (2014), báo cáo tài 2014 [19] Số liệu trung tâm thông tin công nghiệp thương mại- Bộ Công thương năm 2013 [20] Piere Eric Langerad, Marketing dịch vụ, Nxb Khoa học kĩ thuật [21] Dlawr, A.Carlat, Kinh tế doanh nghiệp, Nxb Khoa học kỹ thuật [...]... khí, nguồn nước, sự bạc mầu của đất đai trong phát triển sản xuất kinh doanh 30 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ TỪ NĂM 2010 -2014 2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim Khí 2.1.1.Giới thiệu chung Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ Tên tiếng Anh: Produce and Trading Metal Join Stock Company... và hiệu quả xã hội chỉ là tương đối vì có thể chỉ tiêu phản ánh đồng thời hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội Vì vậy, để đánh giá hiệu quả kinh doanh người ta không đánh giá hiệu quả kinh tế một cách độc lập mà còn xem xét cả hiệu quả xã hội Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì quá trình hoạt động kinh doanh phải đem lại hiệu quả. Và điều mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là hiệu quả kinh. .. mới đạt được hiệu quả tối ưu Hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là phạm trù tổng hợp Muốn nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng tổng hợp các biện pháp từ nâng cao năng lực quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến việc tăng cường và cải thiện mọi hoạt động bên trong doanh nghiệp, biết làm cho doanh nghiệp luôn... có doanh nghiệp sử dụng hình thức kia, họ cho là hình thức kinh doanh mà mình sử dụng là có hiệu quả, nhưng mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp là doanh số và lợi nhuận để có khả năng tồn tại và phát triển 1.2 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp [3], [11] Hiệu quả. .. trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta hiện nay được đánh giá trên hai phương diện là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp phản ánh sự đóng góp của doanh nghiệp vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nền kinh tế quốc dân Còn hiệu quả xã hội của doanh nghiệp được biểu... có hiệu quả kinh tế thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được Khi nói đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ xét trên phương diện hiệu quả kinh tế Ta có thể mô tả hiệu quả kinh tế bằng công thức sau: HQ = Trong đó: - HQ: Hiệu quả kinh tế; KQ CP (1.1) 8 - KQ: Kết quả đạt được; - CP: Hao phí các nguồn lực cần thiết gắn với kết quả đạt được 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD của doanh. .. chế khả năng sản xuất, mua bán hàng hóa Từ đó làm giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22 1.3 Phương hướng chung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, hạn chế những khó khăn, phát triển những thuận lợi để tạo ra môi trường hoạt động có lợi cho mình Bản thân doanh nghiệp... xác hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và được dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau và so sánh trong doanh nghiệp qua các thời kỳ để xem xét các thời kỳ doanh nghiệp hoạt động có đạt hiệu quả cao hơn hay không a) Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo dạng hiệu số Theo chỉ tiêu này, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được biểu hiện chủ yếu dưới dạng lợi nhuận mà doanh nghiệp... từng thời kỳ Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có khi mâu thuẫn, có khi thống nhất với nhau Nếu doanh nghiệp có lãi thì đời sống nhân viên được cải thiện, đồng thời doanh nghiệp sẽ nộp ngân sách để thực hiện các mục tiêu xã hội như: Xây dựng công trình công cộng, xoá đói giảm nghèo Như vậy, doanh nghiệp vừa đạt được hiệu quả kinh doanh vừa đạt hiệu quả xã hội Nếu doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế kém... trong vốn kinh doanh thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động tỷ lệ thuận với số vòng quay vốn lưu động Số vòng quay vốn lưu động cao sẽ có thể đưa tới hiệu quả sử dụng vốn cao Trong các công thức trên, vốn lưu động bình quân là số trung bình của giá trị vốn lưu động ở thời điểm đầu kỳ và ở thời điểm cuối k d) Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn góp: Hiệu quả vốn góp trong Công ty Cổ phần được xác định bởi tỉ suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh công ty cổ phần kim khí , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh công ty cổ phần kim khí , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh công ty cổ phần kim khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay