MỘT số BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÚC đẩy QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại cát vận

59 212 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Tô Quang Duy Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT VẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Tô Quang Duy Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Tô Quang Duy Mã SV: 121517 Lớp: QT1501N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số biện pháp marketing nhằm thúc đẩy trình tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương Mại Cát Vận NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 18 tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 09 tháng năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam năm qua có bước chuyển lớn lao, đặc biệt kiện Việt Nam thức gia nhập WTO ngày 07/11/2006 gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế nước ta Muốn đứng vững thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng việc đáp ứng nhu cầu ngày khắt khe khách hàng, đặc biệt với khách hàng tổ chức Khách hàng đóng vai trò quan trọng nhất, đặc biệt yếu tố sống hoạt động doanh nghiệp, thực tế phát triển marketing qua giai đoạn minh chứng rõ rệt cho vấn đề Hiểu rõ nắm vững thông tin khách hàng ngày đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp với số lượng lớn khách hàng tổ chức CÔNG TY, triết lý kinh doanh lãnh đạo Công tythấu hiểu qua trình thực tiễn kinh doanh Có nhiều chuyên gia nghiên cứu kinh tế học rằng, kỷ 21 này, doanh nghiệp có nhiều khách hàng chắn chiến thắng, mà thành công đến với doanh nghiệp có nhiều khách hàng khách hàng trung thành Là doanh nghiệp vừa, khách hàng tổ chức Công tylại thường công ty, tập đoàn xuyên quốc gia hoạt động lâu năm lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách hàng Vì với tư cách sinh viên thực tập công ty, lựa chọn đề tài: " Một số biện pháp marketing nhằm thúc đẩy trình tiêu thụ sảnphẩmtạiCông ty TNHH Thương Mại Cát Vận " Với mong muốn góp sức Công ty tạo lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng đáp ứng hiệu nhu cầu họ - Mục đích nghiên cứu chuyên đề: Xây dựng triển khai marketing quan hệ Công ty TNHH Cát Vận với khách hàng tổ chức nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công tytrên đoạn thị trường này, đồng thời tìm kiếm, xây dựng khách hàng với công ty Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Báo cáo khóa luận tốt nghiệp chia thành 3phần: Chương I: Lý luận tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp kinh tế thị trường Chương II: Thực trạngcông tác marketing, hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công Ty TNHH TM Cát Vận Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công Ty TNHH TM Cát Vận Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I Khái niệm, chất vai trò công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thương mại Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Trong kinh tế thị trường hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thương mại thường hiểu theo nghĩa rộng Đó trình tự tìm hiểu nhu cầu khách hàng thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, xúc tiến tiêu thụ với loạt hoạt động hỗ trợ tới thực dịch vụ hậu Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm chuyển giao hàng hóa cho khách hàng nhận tiền từ họ Trong mối quan hệ hai bên tiến hành thương lượng thỏa thuận nội dung điều kiện mua bán Khi hai bên thống bên bán trao hàng bên mua trả tiền, quyền sở hữu hàng hóa thay đổi nghĩa việc thực giá trị hàng hóa kết thúc Mục tiêu doanh nghiệp thương mại tổ chức sản xuất hay kinh doanh thương mại mong muốn tạo nhiều sản phẩm hàng hóa hàng hóa phải thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng đồng thời đem lại lợi ích cho doanh nghiệp khoản lợi nhuận tối ưu thông qua hoạt động thương mại ( mua – bán ) Bản chất tiêu thụ sản phẩm Thực chất hoạt động tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng trình sản xuất hay kinh doanh thương mại, không giúp doanh nghiệp đưa hàng hóa dịch vụ cung cấp cho thị trường thực giá trị sản phẩm hình thức trao đổi quyền sở hữu thông qua giá trị tiền tệ mà giúp doanh nghiệp giải phóng lượng hàng tồn kho đưa lại sức sinh lời cao để doanh nghiệp có lợi nhuận, đầu tư mở rộng thị trường kinh doanh Mặt khác tiêu thụ sản phẩm lại trình nghiên cứu nhu cầu thị trường, thiết lập sách sản phẩm, giá cả, phân phối, hỗ trợ xúc tiến bán, quảng cáo cách hợp lý, linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời thị trường Như vậy, doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ sản phẩm kết nhiều hoạt động liên quan nhau:  Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tâm lý tập quán người tiêu dùng  Hoạch định chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 10 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT VẬN • •  • 3.1 Phương hướng , nhiệm vụ chủ yêu năm (2016-2020)  Phương Hướng Nhiệm Vụ: Sau năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp bước đầu đạt thành tích ấn tượng nhiều năm tăng trưởng liên tiếp Tuy nhiên nhận thấy doanh nghiệp tiềm phát triển lớn thị trường tiềm miền Trung đặc biệt khu vực TP Hồ Chí Minh Là thành phố có mật độ dân số lớn kinh tế lớn nước, thị trường vô sôi động náo nhiệt, miếng bánh màu mỡ mà doanh nghiệp không nên bỏ qua Nhiệm vụ đặt giai đoạn 2016 – 2020 doanh nghiệp bên cạnh củng cố khai thác triệt để thị trường tỉnh khu vực phía Bắc, Công ty nghiên cứu tìm hiểu mở rộng chi nhánh, tìm kiếm đối tác tin cậy khu vực miền Trung miền Nam Đẩy mạnh công tác marketing doanh nghiệp, tìm hướng tạo đợt phá việc tiếp cận khách hàng Giới Thiệu Một Số Biện Pháp Marketing: Cùng nhìn lại vấn đề tồn công ty TNHH TM Cát Vận bỏ qua thị trường tiềm miền trung phía Nam hay không sử dụng kênh marketing vô đại hiệu quả, xin phép đưa số biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót công ty Những Công Cụ Marketing: Quảng Cáo: Quảng cáo công cụ phổ biến giới thương mại ngày Được sử dụng nhằm thu hút ý, lôi kéo quan tâm khách hàng, tạo mong muốn sở hữu sản phẩm hay dịch vụ, sau kích thích khách hàng bỏ chi phí để sở hữu sản phẩm hay dịch vụ quảng cáo Có nhiều hình thức để thực quảng cáo phục vụ cho hoạt động thương mại doanh nghiệp, phương pháp ngày phát triển mạnh mẽ Những mẫu quảng cáo thực tạp chí, nhật báo, ngày xuất nhiều internet Ngoài doanh nghiệp cũng thiết kế thực hoạt động quảng cáo radio, tivi, cinema, quảng cáo trời, phương tiện giao thông công cộng… Không thể từ bỏ quảng cáo, nhưng, việc suy trì mức chi phí chưa nhỏ cho quảng cáo lại khiến doanh nghiệp đau đầu Đối mặt với Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP khủng hoảng, phương pháp đưa luôn cắt giảm tối đa khoản ngân sách ngân sách cho quảng cáo – thật đáng buồn – thường nguồn ngân sách đưa vào tầm ngắm cắt giảm sau nhân Điều thực lợi bất cập hại, cắt giảm ngân sách quảng cáo khiến cho tình hình kinh doanh tồi tệ Chú trọng công tác marketing trực tuyến, có nhiều công cụ marketing online - - - - phải thực tế nhận định sản phẩm với công cụ phù hợp định để tránh lãng phí nguồn lực kinh phí Một số giải pháp cho công tác đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm online: Website Bán Hàng: Công cụ phải kể đến website bán hàng, xem xương sống ngành thương mại điện tử đồng thời website tảng giúp doanh nghiệp bắt đầu hoạt động bán hàng Internet thu hút khách hàng Ưu điểm thiết kế website bán hàng giúp tiếp cận khách hàng lúc, nơi với tạo dựng thương hiệu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí Công cụ phù hợp với doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh trực tuyến Công Cụ SEO: SEO (Search Engine Optimization) tập hợp phương pháp giúp tối ưu hóa website thân thiện với máy tìm kiếm giúp gia tăng thứ hạng từ khóa website người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm Đây xem giải pháp vượt trội việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ tiếp cận khách hàng mà có khoảng 90% người dùng sử dụng Google công cụ tìm kiếm khác truy vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ trước định mua hàng Mạng xã hội: Khi kinh doanh trực tuyến, mạng xã hội xem công cụ bán hàng hiệu khả kết nối lan tỏa thông tin nhanh chóng Chính trở thành công cụ tiếp cận khách hàng hiệu đồng thời tiết kiệm chi phí, tạo gắn kết với khách hàng quảng bá thương hiệu nhanh chóng Hiện có số mạng xã hội phổ biến cửa hàng, doanh nghiệp khai thác sử dụng cho việc bán hàng online Google+, Pinterest, Instagram, Youtube, Zalo đặc biệt phải kể Facebook với số lượng người dùng lên tới 30 triệu người Việt Nam SMS Marketing: Trong thời buổi người dùng sử dụng thiết bị di động điện thoại thông minh hay máy tính bảng ngày tăng lên SMS Marketing đánh giá công cụ Marketing Online đầy tiềm cửa hàng, doanh nghiệp việc tiếp cận chăm sóc khách hàng Tuy nhiên để Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP phát huy hiệu xây dựng chiến dịch SMS Marketing, doanh nghiệp bạn cần tập trung hướng tới khách hàng tiềm tiếp thị lại khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ đồng thời gửi tin nhắn thời điểm, tránh làm phiền khách hàng với nội dung ngắn gọn, thu hút với chương trình khuyến mại, giảm giá Lý chọn giải pháp marketing online Chi phí dự kiến cho giải pháp kỳ vọng doanh nghiệp Vì trọn marketing online? • Vào 30 năm trước có tới 60% người trẻ tuổi thường đọc tờ báo ngày Nhưng lựa chọn cho việc tìm kiếm đọc thông tin internet Người dùng thường xuyên sử dụng internet hàng ngày để tìm hiểu thông tin trực tuyến có nhiều hoạt động mua sắm Ngay họ mua offline họ cũng sử dung internet để nghiên cứu, tham khảo so sánh sản phẩm, dịch vụ • Bán hang online cho công đoạn mua sắm trở nên đơn giản trước nhiều Nó mang lại tính hiệu ngày làm việc • SEO, Google Adwords công cụ marketing với mục đích giúp nội dung, thông tin bạn xuất trang công cụ tìm kiếm Rõ ràng trang web bạn tích máy tìm kiếm bạn bị lượng lớn khách hàng tiềm trở thành khách mua hàng bạn • Marketing Online phương thức quảng bá sản phẩm dịch vụ tiết kiệm • • • • nhiều chi phí so với marketing truyền thống Các chiến dịch marketing online dễ dàng đánh giá, đo lường hiệu để rút "bài học" cho chiến dịch sau Hiệu đến nhanh chóng (VD: bạn thuê đặt banner website uy tín nhanh chóng có nhiều khách truy cập tìm hiểu thông tin website bạn) Phạm vi marketing rộng không bị giới hạn, luồng thông tin phong phú, đa dạng hình thức Khách hàng tìm thấy thông tin họ muốn bất kỳ lúc bất kỳ đâu cần có internet Bảng chi phí dự kiến:( đvi: nghìn đồng ) Google Adwords Facebook Marketing 3000/tháng 2000 Click 400/lượt 15.000 Tiếp Cận (Nguồn: facebook.com.vn/boostyourpost) Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 47 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Trên bảng giá tối thiếu (tuỳ vào nhu cầu, kế hoạch marketing công ty mà tăng) sử dụng công cụ quảng cáo Google Adwords Facebook Marketing • Với Facebook Marketing, 15.000 tài khoản tiếp cận, giả sử 10% số họ thực tương tác với Post bán hang doanh nghiệp ta cần 1% số người tương tác tức 15 khách hang sẵn sàng lien hệ tới doanh nghiệp, số họ đồng ý sử dụng dịch vụ công ty thành công lớn Ví dụ: Một nệm lò xo mút thương hiệu Romantic có giá 1.900.000 đồng Giá vốn hàng bán 1.400.000 đồng Sử dụng công cụ facebook marketing chi phí 400.000 đồng lợi nhuận tăng tới 2.500.000 đồng • Có thể thấy chi phí cho marketing bán hang online phù hợp với mục tiêu nhu cầu công ty TNHH TM Cát Vận đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận cách nhanh tới khách hang mục tiêu phạm vi rộng lớn Khách hàng dễ dàng tiếp cận với với doanh nghiệp qua đẩy nhanh trình đàm phán mua bán hợp đồng, tiết kiệm chi phí đơn giản hoá khâu mua bán tối ưu Thật đáng tiếc người lãnh đạo công ty chủ yếu sử dụng phương pháp marketing truyền thống phần lớn hợp tác với mối quan hệ đối tác lâu năm doanh nghiệp mà bỏ qua cách tiếp cận khách hàng đại với công cụ hỗ trợ tiềm Đây thực sự lãng phí hội mở rộng thị trường tang thị phần doanh thu doanh nghiệp.Công ty cần phải đẩy mạnh công tác giai đoạn 2016-2020 để đạt mục tiêu đề 3.2 Nhóm giải pháp sản phẩm 3.2.1 Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường Thị trường mặt hàng chăn, ga, gối, đệm ngày phát triển gắn liền với phát triển xã hội Chất lượng sống nâng cao, thu nhập tăng thúc đẩy nhu cầu sử dụng mặt hàng cao cấp với chất lượng tốt mẫu mã đẹp Để bán nhanh, bán nhiều hàng, nâng cao hiệu khả chiếm lĩnh thị trường công ty cần đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu thi trường Để nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, trước tiên đòi hỏi phải có thông tin Marketing xác, nhanh chóng, kịp thời đầy đủ Đối với công ty tiến hành nghiên cứu Marketing theo nhiều cách Công ty thuê công tyvấn nghiên cứu Marketing tiến hành Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 48 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nghiên cứu thị trường Công ty cũng cần huấn luyện động viên lực lượng bán hàng phát báo cáo diễn biến nhu cầu tiêu dùng thị trường Công ty cần động viên thành viên tham kênh phân phối, người bán lẻ trung gian khác cung cấp thông tin khách hàng, biến đổi nhu cầu kiến nghị khách hàng.Đồng thời công ty cần tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.Muốn vậy, trước mắt công ty cần hình thành lên phận chuyên đảm nhiệm chức thu thập thông tin Marketing để có nguồn thông tin phân tích phục vụ cho việc đưa định kinh doanh Cần tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, mục tiêu nội dung nghiên cứu cụ thể điều kiện ràng buộc cụ thể, xác lập phương pháp trực tiếp tối ưu phương pháp bổ sung nhằm tạo lập thông tin đa dạng, toàn diện tin cậy Bởi nghiên cứu Marketing nhằm chứng minh phương pháp mà phát đường lối đắn mang tính khoa học thực tiễn 3.1.2 Sử dụng tốt công cụ Marketing – Mix Để đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng chăn, ga, gối, đệm cách có hiệu công ty cần phải thực loạt hoạt động nghiên cứu Marketing từ nghiên cứu thị trường đến việc nghiên cứu hoạt động bán… Kết trình nghiên cứu phải đề giải pháp mang tính đồng phải thể tính hiệu Phải sách Marketing áp dụng như: sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng,khách hàng - Chính sách sản phẩm Chính sách sản phẩm công cụ quan trọng marketing.Vì vậy, xây dựng sách sản phẩm cần đảm bảo nguyên tắc bán khách hàng cần, bán có Hiện nay, có phát triển hệ thống thông tin làm cho khách hàng cảm nhận nhanh chóng với nhu cầu thị trường biến động Đặc điểm kinh tế thị trường có sản phẩm ưa chuộng nhanh Tuy nhiên,vòng đời sản phẩm lại ngắn dần Việc tiêu dùng theo mốt, theo thị hiếu diễn ngày sâu sắc Đối với hàng dệt may nói chung mặt hàng chăn, ga, gối, đệm nói riêng cũng chịu tác động lớn tiến KHKT, máy móc đại làm cho suất lao động qui mô sản xuất ngày tăng Nhiều thiết bị tinh xảo giúp cho nhà thiết kế sáng tạo, đưa mẫu mã, kiểu dáng đẹp.Người tiêu dùng mong muốn sản phẩm lạ, tiện sử dụng thờ với sản phẩm lỗi Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP thời.Đặc biệt xu hướng dùng hàng mang tính đặc trưng kiểu dáng phát triển.Để hoạt động bán hàng tốt hơn, công ty cần phải đa dạng hoá chủng loại, kiểu dáng mặt hàng kinh doanh.Bên cạnh vấn đề trọng tâm nằm chất lượng sản phẩm Thường xuyên làm mặt hàng kinh doanh, việc làm phải vào thị hiếu tiêu dùng thị trường mà cụ thể từ đơn hàng, thăm dò ý kiến khách hàng Công ty phải xây dựng sách cụ thể, vận dụng kết hợp yếu tố sách sản phẩm như: nhãn hiệu sản phẩm, phong cách mẫu mã, chất lượng sản phẩm dịch vụ kèm theo Do kết xác định cấu mặt hàng phù hợp Sau quy trình để hình thành việc xác định cấu mặt hàng mà công ty áp dụng (xem hình 6): Hình 6.Sơ đồ đề xuất qui trình xác định cấu mặt hàng kinh doanh Xác lập danh mục theo tiêu thức chiều rộng mặt hàng Xác định Mar mặt hàng dịch vụ kèm theo Xác lập cấu mặt hàng kinh doanh Dự báo xác lập tỉ trọng kết cấu mặt hàng Chuyên doanh mặt hàng xác lập cấu mặt hàng theo thời gian Vận hành bán sử lý thông tin phản hồi điều hành cấu mặt hàng kinh doanh Không có sản phẩm tồn thị trường Thời gian tồn sản phẩm dài hay ngắn, khối lượng tiêu thụ nhiều hay tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất mỗi loại sản phẩm Đối với mặt hàng chăn, ga, gối, đệm mặt hàng sử dụng thường xuyên sống ngày thiếu mỗi gia đình Tuy nhiên, xem chu kì sống sản phẩm dài Trái lại mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP phẩm chăn, ga, gối, đệm thời gian tồn thị trường lại ngắn mang tính chu kì, mang tính thời vụ Nó phụ thuộc nhiều vào thị hiếu tiêu dùng Do đó, việc đa dạng hoá chủng loại hàng hoá cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Đối với hàng có chất lượng tốt, mẫu mã kiểu dáng ưa chuộng tiếp tục trì kinh doanh, xúc tiến để đẩy mạnh doanh số bán Bên cạnh phải tích cực nghiên cứu chất liệu tốt, đặc biệt chất liệu Cần phải hoàn thành tính đồng chất lượng, bao bì, mẫu mã dịch vụ sau bán Công ty cần phải thường xuyên theo dõi nhu cầu phát thay đổi khách hàng, đối thủ cạnh tranh để sớm sửa chữa, thay đổi, bổ sung mặt hàng mà công ty chưa có có chưa phù hợp từ tăng thêm số lượng khách hàng cho công ty Về nhãn hiệu hàng hoá kinh doanh: nhãn hiệu có uy tín làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm Trong việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh việc lựa chọn nhãn hiệu hàng hoá cũng quan trọng, hình ảnh sản phẩm không bị nhầm lẫn với sản phẩm khác loại.Công ty có nguồn cung ứng sản phẩm có nhãn hiệu uy tín Phong cách, mẫu mã, kiểu dáng vấn đề mà công ty đặc biệt quan tâm, với chất lượng nhu cầu ngày cao, người tiêu dùng không chấp nhận sản phẩm có hình thức không thẩm mỹ, không mang tính mỹ thuật, mẫu mã nghèo nàn, đơn giản Phong cách mẫu mã đẹp lôi kéo khách hàng tạo hội bán hàng lớn cho công ty.Để tạo sản phẩm chất lượng, đẹp mẫu mã kiể dáng, mang tính mỹ thuật Ngoài việc phải xây dựng nhà thiết kế tạo mẫu chuyên nghiệp, để làm sản phẩm mang tính tiêu chuẩn Bên cạnh công ty cũng nên trọng đến việc làm sản phẩm theo đơn đặt hàng khách Cần tư vấncông tác thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm.Để ngày hoàn thiện sản phẩm Công ty cũng cần quan tâm đến bao bì hàng hoá hai phương diện, bao bì bao bì Bao bì có chức nằng bảo vệ hàng hoá, cất trữ hàng hoá không sử dụng Đó túi đựng, túi cất giữ.Bao bì có chức quảng cáo cho nhãn hiệu sản phẩm công ty.Trong tư đại bao bì coi “ người bán hàng thầm lặng “.Vì công ty cần có mối quan tâm đến bao bì hàng hoá, tác động trực tiếp đến trực giác người tiêu dùng Mặt khác, từ thong tin bao bì tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc sử dụng, bảo quản, vận chuyển giúp quảng cáo, Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP thu hút ý người tiêu dùng, giúp cho họ nhận biết tên sản phẩm có xuất xứ từ nhà cung ứng - Giá sản phẩm Chính sách giá phận chiến lược marketing.Nó có vị trí quan trọng việc liên kết phận khác, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sách marketing doanh nghiệp Vì để thực chiến lược mở rộng thị trường công ty phải xây dựng cho mô hình định giá hợp lý khoa học.Việc định giá hợp lý cho sản phẩm hàng hoá công ty có tác dụng thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá Trong thời gian qua công tác định giá công ty có nhiều ưu điểm.Tuy nhiên, việc định giá chưa nhạy bén biến động thị trường, nhiều chưa phù hợp, chưa chặt chẽ mang tính chủ quan Để khắc phục tình trạng trên, em xin đề xuất quy trình công nghệ Marketing định giá sản phẩm sau (xem hình 7): Hình 7: Đề xuất đồ qui trình định giá bán sản phẩm chăn, ga, gối, đệm Phân tích giá mua Phân tích chi phí Xác định vùng giá chấp nhận Phân tích hoà vốn đánh giá mức sinh lời Xác lập cấu giá kinh doanh Định giá tối ưu Báo giá - Thực thi - Điều chỉnh Đối với mặt hàng chăn, ga, gối, đệm mặt hàng có nhiều biến động.Việc điều chỉnh giá bán linh hoạt giúp cho việc bán hàng tốt giúp cho công ty có khả cạnh tranh cao thương trường - Kênh phân phối sản phẩm Các định kênh phân phối có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh nói chung cho mặt hàng chăn, ga, gối, đệm nói riêng Để kinh doanh an toàn hiệu kinh tế cao đòi hỏi công ty phải xây dựng kênh phân phối hợp lý Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 52 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP -Đối với mặt hàng chăn, ga, gối, đệm chủ yếu bán lẻ nên công ty chọn kênh trực tiếp (kênh cấp 0) làm kênh tiêu thụ cho Với hình thức kênh giúp cho công ty đáp ứng kịp thời hàng hoá cho khách Hơn với kênh công ty thực tốt dịch vụ kèm theo Công ty nắm bắt tốt phản ứng cũng nhu cầu khách hàng để kịp thời có biện pháp sửa đổi.Chi phí hoạt động kênh cũng không cao đặc trưng mặt hàng không đòi hỏi nhiều nhân viên bán hàng Tuy nhiên, với kênh lại đòi hỏi đội ngũ bán hàng mang tính chuyên nghiệp, có nghiệp vụ cao, am hiểu sản phẩm đặc biệt có khả tư vấn Do việc đào tạo tuyển chọn nhân viên bán mặt hàng chăn, ga, gối, đệm yếu tố quan trọng Để đảm bảo cho kênh phân phối hàng hoá trực tiếp công ty hoạt động tốt công ty cần tổ chức hoạt động kênh cách có hệ thống Việc quản lý cần phân theo chức phận kênh - Hoạt động xúc tiên thương mại ( XTTM ) Trong kinh tế thị trường cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngày gay gắt, hoạt động XTTM coi công cụ cạnh tranh đắc lực, thu hút ý khách hàng, tăng niềm tin tín nhiệm khách hàng Công ty kích cầu tiêu dùng Để giao tiếp hữu hiệu, công ty thuê sở quảng cáo, chuyên viên xúc tiến bán giúp thiết kế chương trình kích thích mua thành hấp dẫn, hoạt động giao dịch với công chúng giúp phát triển hình ảnh công ty Để xúc tiến thương mại có hiệu công ty cần ý đến việc xác định mục tiêu cần quảng cáo, xác định ngân sách cho chi phí cho xúc tiến thương mại Công ty cần sử dụng tốt công cụ XTTM : quảng cáo với hình thức khác nhau, tham gia hội trợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, cho dùng thử, khuyến mại… tiến ty xin đề xuất đồ quy trình Xuất phát từ Xác vấnđịnh đề mục thựctiêu tế xúc công xây dựng chương trình xúc tiến thương mại sau Hình 8: đồ quy trình ty TNHH Thương Mại Cát Vận XácXTTM định ngân sáchcông xúc tiến Xác định hình thức xúc tiến phương tiện xúc tiến Xác định nội dung chương trình xúc tiến Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N Đánh giá hiệu xúc tiến 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Chính sách khách hàng Công ty cần xem khách hàng cốt lõi vấn đề Cần đưa sách khách hàng phù hợp kết hợp sách khách hàng nhằm thúc đẩy tiêu thụ, thực chương trình giảm giá Công ty cần tiến hành đồng dịch vụ trước, sau bán hàng, đặc biệt dịch vụ sau bán; thúc đẩy bán hàng cá nhân, quảng cáo, chào giá qua internet, thư tín, điện thoại… 3.2 Giải pháp quy hoạch hệ thống đại lý: Tăng cường hệ thống phân phối tiến vào phía Nam, tái định vị lại nhãn hiệu, sử dụng xúc tiến hỗn hợp công cụ marketing khác sử dụng cách chiến lược, đẩy mạnh chiến lược sản phẩm + Tại Hà Nội tiến hành mở rộng cửa hàng tuyến phố trọng điểm, ưu tiên cửa hàng có diện tích rộng.Trang trí cửa hàng đồng từ nội thất cửa hàng đến hệ thống biển hiệu đảm bảo trang trọng lịch dễ thấy gây ấn tượng với khách hàng Tiến hành hoạch định hệ thống cửa hàng Công ty thực nơi định hướng khách hàng mặt hàng doanh nghiệp + Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh tập trung hình thành showroom nhà phân phối; xây dựng nhà phân phối độc quyền + Tại tỉnh : Mỗi tỉnh xây dựng nhà phân phối cấp Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.3 Đề xuất hoàn thiện dịch vụ khách hang Công ty thực số dịch vụ khách hàng cạnh tranh ngày gay gắt nên công ty không ngừng đổi nâng cao dịch vụ khách hàng Cùng với dịch vụ trước Công tycó thể đa dạng hoá kết hợp nội dung dịch vụ, thay đổi cách thức nội dung dịch vụ hay đa dạng hoá hình thức cung cấp dịch vụ: đa dạng hoá cách thức giao hàng, hình thức toán có công ty thu hút nhiều khách hàng Đối với doanh nghiệp kinh doanh bán hàng khâu quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp thị trường Để thúc đẩy việc bán hàng hóa Công ty Công typhải tăng cường hoạt động dịch vụ sau : Bảo hành sản phẩm :Đối với sản phẩm may mặc việc bảo hành đảm bảo hàng hoá sau mua không bị hỏng lỗi khả đổi lại sản phẩm có hư hỏng Bảo hành tạo tâm lý tin tưởng cho khách hàng mua hàng Đây sở nảy sinh nhu cầu mua hàng Đối với tổ chức kinh doanh phần thu nhập tăng bảo hành có nhiều hứa hẹn nhu cầu phát sinh tương lai khách Bán hàng có bảo hành điều kiện thuận lợi để đem lại hợp đồng tương lai khách hàng Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Đối với khách hàng người tiêu dùng trình bán hàng công ty nên có dịch vụ để tư vấn cho khách hàng như: giúp họ lựa chọn màu sắc, kiểu dáng, kích cỡ phù hợp với mục đích sử dụng kích thước họ Đồng thời Công ty hướng dẫn nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm đại lý tạo điều kiện cho khách hàng toán cách nhanh chóng thuận tiện Dịch vụ sau bán công ty hướng dẫn tận tình cụ thể nhân viên bán hàng cách sử dụng vải cho bền màu, thao tác việc giặt sản phẩm Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đối với khách hàng tổ chức lớn công ty nên cử nhân viên tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm sau vận chuyển giao hàng cách nhanh chóng miễn phí tới tay khách hàng Công ty tạo điều kiện cho khách hàng trình nhận hàng toán chấp nhận hình thức toán trả chậm, chuyển khoản có giảm giá, ưu đãi chiết khấu cho khách hàng lâu năm khách mua với số lượng lớn Trong thời gian tới công ty nên vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu khách hàng 3.4 Một số kiên nghị với quan nhà nước -Thứ nhất: Hoàn thiện đơn giản hóa thủ tục hải quan: Đối với mặt hàng doanh nghiệp thường xuyên nhập giảm bớt thủ tục kiểm tra nhập Đối với doanh nghiệp nhập thường xuyên, có chứng nhận đại lý nhà sản xuất cho miễn hợp đồng mua bán Hồ Hải quan -Thứ hai: Kiểm soát vấn đề hàng giả hàng nhái: Trong xu hội nhập phát triển, nạn hàng giả, hàng nhái dần phải giải biện pháp cứng rắn nhà nước, số biện pháp chống hàng giả áp dụng Nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập từ hãng phân biệt hàng giả, hàng nhái cách dán tem bảo hành, tem đảm bảo giấy chứng nhận xuất xứ (c/o), giấy chứng nhận số lượng phẩm chất (C/Q) giấy chứng nhận đại lý Tuy nhiên biện pháp giải mang tính tạm thời có tác dụng lượng nhỏ khách hàng đến mua hàng trực tiếp cửa hàng Để làm tốt việc chống hàng giả, hàng nhái, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp người tiêu dùng, cần có trợ giúp nhà nước thông qua hình thức: -Dán tem nhập cho hàng nhập 100% -Kiểm tra chặt chẽ hàng hóa trước sau thông quan -Phạt nặng hành vi làm tiêu thụ hàng nhái thị trường hình phạt hành cưỡng chế Tóm lại, với phát triển mạnh mẽ kinh tế nước ta trưởng thành Công ty.Hiện không khó khăn trình phát triển sản xuất kinh doanh, song em mong muốn ý kiến góp phần nhỏ vươn lên để khẳng định hội nhập tương lai công ty Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 56 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt, có doanh nghiệp có khả nắm bắt nhu cầu thị trường thích ứng với chế hoạt động tồn phát triển Công ty TNHH Thương Mại Cát Vận công ty khẳng định vị trí thị trường nội địa thị trường xuất khẩu.Sớm nắm bắt vai trò Marketing với sách sản phẩm sắc bén mình, Công ty phối hợp với nguồn lực cách hiệu giành uy tín chỗ đứng vững thị trường.Trong thời gian tới, mục tiêu công ty không ngừng tăng cường đầu tư nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh tối ưu Để thương hiệu Cát Vận tiếp tục thương hiệu Việt Nam hàng đầu bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, cần thiết phải có định hướng, chiến lược phát triển thương hiệu thời gian tới Bên cạnh đó, công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công tác chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc vận dụng lý thuyết thị trường tiêu thụ sản phẩm việc hoạch định thực chiến lược giúp cho công ty xác định đắn vị trí thị trường, cạnh tranh cách để thu lợi nhuận ngày cao, thị trường tiêu thụ phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 58 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 59 [...]... phối, thực hiện các chính sách sản phẩm, giá cả, dịch vụ sau tiêu thụ sản phẩm Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 25 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MAKETING, TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTNHH THƯƠNG MẠI CÁT VẬN 2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công tyTNHH Thương Mại Cát Vận Công tyTNHH Thương Mại Cát Vận được thành lập theo quyết định số 4804 do Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh... hoạch yểm trợ tiêu thụ sản phẩm  Thiết lập và củng cố bộ máy tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp  Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm  Đánh giá kết quả, thu thập thông tin phản hồi để tiếp tục hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công tác tiêu thụ sản phẩm công ty thương mại đặc biệt quan trọng với sự sống còn của công ty và được xem xét như một quá trình kinh tế bao gồm các công việc có... nhau trong công ty 3 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là khâu xung yếu của quá trình sản xuất và kinh doanh thương mại, gắn cung và cầu, thực hiện giá trị sản phẩm Nó là bộ phận hữu cơ không thể tách dời trong hoạt động của doanh nghiệp  Tiêu thụ sản phẩm là sự gặp gỡ giữa người bán và người mua, nếu tiêu thụ được nhiều thì chứng tỏ uy tín của sản phẩm được người tiêu dùng... Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm Đây một khâu quan trọng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như sau quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Qua phân tích đánh giá ta có thể thấy được mức độ hợp lý của công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, thấy được những ưu điểm, nhược điểm, những nguyên nhân của ưu nhược điểm đó để từ đó tìm ra được các biện pháp cần thiết... hàng kinh doanh Là một doanh nghiệp thương mại nên công ty chỉ tập trung vào thương mại sản phẩn chứ không đi vào sản xuất Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà công ty có thể tiến hành đặt hàng tại sở sản xuất theo một tiêu chuẩn riêng về chất liệu, kiểu dáng căn cứ vào tiêu chuẩn mẫu có sẵn và theo đơn đặt hàng Các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm mà công ty TNHH Thương Mại Cát Vận hiện nay đang kinh... đệm tại công ty TNHH Thương Mại Cát Vận được công ty xây dựng và được mô tả bằng đồ sau (xem hình 4) Việc định giá của công ty nhằm đạt được 2 mục tiêu: một là kích thích khối lượng hàng hoá tiêu thụ tối đa, hai là thu được lợi nhuận tối đa Để làm được điều này, công ty có chính sách giá khá linh hoạt và đã xây dựng được một mức giá tương đối hoàn chỉnh cho sản phẩm chăn, ga, gối đệm mà công ty kinh... của sản phẩm trên thị trường và hơn thế dựa vào quá trình tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp có cơ hội tốt để có thể nắm bắt được nhu cầu của khách hàng từ đó chủ động đối phó với mọi diễn biến của thị trường  Tiêu thụ sản phẩm phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nhờ có nó mà doanh nghiệp có thể tồn tại Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm biện pháp tổng hợp thúc. .. gì? Đối thủ cạnh tranh? 1.3 Phương pháp dự báo mức tiêu thụ sản phẩm: Dự báo mức bán sản phẩm một vấn đề rất cần thiết cho việc xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm Hầu hết những quyết định trong công tác tiêu thụ sản phẩm đều dựa trên những dự báo về mức bán của doanh nghiệp thương mại, thực tế đã chứng tỏ là nếu công tác dự báo càng có độ chính xác thì công ty càng có nhiều khả năng đưa ra các... chất lượng của sản phẩm Nói đến trình độ lao động không chỉ nói đến trình độ chuyên môn của người trực tiếp sản xuất mà cả trình độ tổ chức ở tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh thương mại tiêu thụ sản phẩm Trong khâu tiêu thụ sản phẩm thì khả năng tổ chức tiêu thụ là rất quan trọng, phải căn cứ vào đặc điểm Sinh viên: Tô Quang Duy - Lớp: QT1501N 19 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP sản phẩm, đặc điểm của... khoa học công nghệ trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của công ty Tuy nhiênCông ty ã không có được trang bị hệ thống máy tính tốt để nối mạng các phòng ban để nâng cao hiệu quả công việc Đây là điểm mà doanh nghiệp cần chú ý sửa chữa nâng cấp để nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc 2.2 Thực trạng công tác Maketing và tiêu thụ sản phẩm tại Công tyTNHH Thương Mại Cát Vận Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÚC đẩy QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại cát vận , MỘT số BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÚC đẩy QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại cát vận , MỘT số BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÚC đẩy QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại cát vận , Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Đoan Trang, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, 2 Những yếu tố thuộc về môi trường vi mô viết theo góc độ môi trường của doanh nghiệp thương mại., V. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MAKETING, TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTNHH THƯƠNG MẠI CÁT VẬN, Hình 5: Sơ đồ kênh phân phối của công ty TNHH Thương Mại Cát Vận, e.Chính sách khách hàng:, GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT VẬN, 1 Phương hướng , nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm (2016-2020), Hình 6.Sơ đồ đề xuất qui trình xác định cơ cấu mặt hàng kinh doanh., Hình 8: Sơ đồ quy trình XTTM của công ty TNHH Thương Mại Cát Vận, 4 Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay